28 септември 1990

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                           БРОЙ 192 /210/

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРУПАТА ЗА НЕЗАВИСИМИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРЕДЛОЖЕН НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, НА ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.


I. СТРАНАТА СЕ НАМИРА НА РЪБА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КАТАСТРОФА. ОТГОВОРНИТЕ И ОВЛАСТЕНИТЕ - ТЕЗИ, ОТ КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА ПРЕДОТВРАТЯТ КАТАСТРОФАТА - СА ЗАЕЛИ ЩРАУСОВА ПОЗИЦИЯ. ПАРЛАМЕНТЪТ Е ПРИНУДЕН ДА СЕ ЗАНИМАВА СЪС СЛУЧАЙНИ ПРОБЛЕМИ, КАТО ПЛАНЪТ НА РАБОТАТА МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАЙ-ЧЕСТО ОТ ЕМОЦИИ, А НЕ ОТ ЛОГИКАТА НА ПРОБЛЕМИТЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА РОДИНАТА НИ.

II. ХАРАКТЕРЪТ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ НАЛАГА НЕЗАБАВНА ПРЕОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА КЪМ СТОПАНСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВAHЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ. НА НЕГО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧИНЯТ И ВОЛЯТА ЗА ПРОМЯНА, И КРИТИЧНИЯТ ДУХ НА ДЕБАТИТЕ, КАКТО И МИСЛЕНЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО СА СПОСОБНИ ДА ПОДСКАЖАТ ИДЕИ И ПЪТИЩА ЗА ИЗХОД ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО СЪВСЕМ СКОРО МОЖЕ ДА СТАНЕ БЕЗИЗХОДНО.

III. ПРИОРИТЕТЪТ НА УСИЛИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛЯ И ХАРАКТЕРА НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ТРЯВВА ДА Е КОМПЕТЕНТНО И СИЛНО.

СЕГА, СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ОСТАВКАТА НА БИВШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО, РОДИНАТА СЕ НУЖДАЕ НЕ ПРОСТО ОТ КОАЛИЦИЯ ИЛИ ЕКСПЕРТНО ПРАВИТЕЛСТВО, А ОТ НАЦИОНАЛНО ЕДИНОДЕИСТВИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

IV. ЗА ДА СЕ СПРЕ РАЗПАДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И КАТАСТРОФАЛНОТО ВЛОШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ, СПОРЕЛ НАС СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНЕТЕ РАДИКАЛНИ МЕРКИ:

1. ПАРИЧНА РЕФОРМА, КОЯТО ДА ОСТАВИ НЕПОКЪТНАТИ ТРУДОВИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ОТ РОДА НА ЖИЛИЩНИ ВЛОГОВЕ, И ДР., НО ДА УДАРИ ОБЕДИНЯВАЩИТЕ СЕ НАПОСЛЕДЪК НОМЕНКЛАТУРЕН И СПЕКУЛАТИВЕН КАПИТАЛ. ПО ТАКЪВ НАЧИН ЩЕ СЕ ПРЕДОТВРАТИ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ОЛИГАРХИЯ ВЪВ ФИНАНСОВА, А ТАКА СЪЩО И РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ И "ИЗПИРАНЕТО НА МРЪСНИТЕ ПАРИ”.

2. ОТВАРЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕ ФАКТО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ ВЪРХУ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.

3. ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТАРТА, ТАКА ЧЕ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТАНЕ РЕАЛЕН СЪСОБСТВЕНИК НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ АКЦИИ, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ И ДРУГИ ФОРМИ. СТАВА ДУМА ДОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ОСНОВНИТЕ ФОНДОВЕ НА ХОРАТА, ОТ КОИТО ТЕ ФАКТИЧЕСКИ СА БИЛИ ОТЧУЖДЕНИ ЧРЕЗ НЕЗАКОННО ПРИСВОЯВАНЕ И СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯ.

4. СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, НА КОЯТО ДА БЪДАТ ПОДЧИНЕНИ УСЛОВИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОЯТО ДА ВКЛЮЧВА ФОНД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

5. ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОСОБЕНО НА ДАНЪЦИТЕ, РЕГУЛИРАНЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ.

ГРУПАТА ЗА НЕЗАВИСИМИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПРОГРАМА ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.

ЗА ЦЕЛТА ПОЕМАМЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЕЛОВИТЕ СРЕДИ, НАУЧНИТЕ КРЪГОВЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.
СЧИТАМЕ, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РЕШИ СЪДБОНОСНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СТОЯЩИ ПРЕД СТРАНАТА, НЕ В ИЗОЛАЦИЯ, А САМО В НАЙ-ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ЧРЕЗ ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА НАЦИЯТА.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ АКО СЕГА НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПОДОБНИ МЕРКИ И НЕ СЕ СЪЗДАДЕ ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, СЛЕДВАЩОТО ЩЕ БЪДЕ ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ. ПРИ ТОВА ОБАЧЕ МОЖЕ ДЛ СЕ ОКАЖЕ ПОСТАВЕНА НА КАРТА ДЕМОКРАТИЧНАТА СЪЩНОСТ НА ПРОМЕНИТЕ.

ПРИЗОВАВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА СЕ ОПОМНЯТ В ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!

С УВАЖЕНИЕ:

ГРУПА ЗА НЕЗАВИСИМИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ: АСПАРУХ КАРАСТОЯНОВ, БОТЮ ТОМОВ, ГАНЧО ГАНЧЕВ, ЕВГЕНИ ПОПОВ, ХРИСТО БОТЕВ, ХРИСТО КОЧЕВ, ХРИСТО СМОЛЕНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X  

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "БЛИЗКИ НА БЪЛГАРИТЕ В ИРАК”, АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
КЪМ ВАС СЕ ОБРЪЩАТ СЪС СЪЛЗИ НА ОЧИТЕ, С ГОЛЯМА МЪКА И БОЛКА ДЕЦА, СЪПРУГИ, МАЙКИ, РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ТЕХНИ ГОСТИ В ИРАК.

ВИЕ ПРОЯВЯВАТЕ ГОЛЯМА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ЧУЖБИНА ИЛИ СЕГА НАПУСКАТ СТРАНАТА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ВИЕ НЕ ПРЕДПРИЕМАТЕ НИЩО СЪЩЕСТВЕНО, ЗА ДА ПОМОГНЕТЕ НА СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ, КОИТО СИЛНО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗЪВЪРНАТ В БЪЛГАРИЯ. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ В ИРАК ЗАПОЧВА ДА НЕ ДОСТИГА КАКТО ХРАНАТА, ТАКА И ВОДАТА.

ОКОЛО 700 ДУШИ В ИРАК И НАД 5000 ТЕХНИ БЛИЗКИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ИЗРАЗЯВАТ РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВОЙСКИ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.

МОЛИМ ВИ:

1. ДА ГЛАСУВАТЕ ПО СЪВЕСТ И ДА ОБЯВИТЕ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ РЕШЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ ОСЪДИТЕ НА ИЗГНАНИЕ БЪЛГАРИТЕ В ИРАК И ЩЕ ПОСТАВИТЕ СЪДБАТА ИМ НА КАРТА.

2. В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗПРАТИ ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ В ИРАК, КОЯТО ДА ОСИГУРИ БЕЗОПАСНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.

27 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ".


НА 25 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. БДКП, БДФ И БНДП, ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ТЕХНИТЕ РЪКОВОДСТВА, ПОДПИСАХА ОБЩ ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" /НДФ/.

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ СТИГНАХА ДО ТАЗИ ИДЕЯ СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. И ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 1990 Г. ИЗРАЗЕНО БЕ ОБЩОТО МНЕНИЕ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ Е ФАКТ, КОЙТО ПРИОБЩАВА СТРАНАТА НИ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В ИЗТОЧНА ВВРОПА. НЕ МОГАТ ОБАЧЕ ДА СЕ ОТМИНАТ С МЪЛЧАНИЕ НЕГАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ, СЪПЪТСТВАЩИ ТОЗИ ПРОЦЕС.

ПОД НАПОРА НА СИЛИ, СТОЯЩИ ИЗВЪН БКП, И ПРИ БЛАГОПРИЯТНА МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНОВКА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ЗАПОЧНА ПРОЦЕС НА РАЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ. ЧАСТ ОТ ПОЯВИЛИТЕ СЕ ОПОЗИЦИОННИ ФОРМАЦИИ СЕ ОБЕДИНИХА В СДС, КОЙТО ПО СЪЩЕСТВО БЕ И СИ ОСТАНА ИДЕЙНО РАЗНОРОДЕН, МЕХАНИЧЕН СБОР НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. СЪЩЕВРЕМЕННО, ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ НА ВЛАСТ, БКП ШУМНО ОБЯВИ МОДИФИЦИРАНЕТО СИ В ПАРТИЯ НА ХИМЕРНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ.

БОРБАТА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРИЗМА СЕ СВЕДЕ ДО ОПРОСТЕНЧЕСКО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЦВЕТОВЕ И СИМВОЛИ. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА Т.НАР. ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НЕ ОСИГУРИХА И НЕ ПРЕПЯТСТВАТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОКЛАМИРАНИТЕ ИДЕЙНИ ПЛАТФОРМИ. В УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ КОНФРОНТАЦИЯ БЯХА ПОСТАВЕНИ НА КАРТА ЖИЗНЕНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.

ТАКА УТВЪРДЕНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ПРАКТИКА КОНСОЛИДИРА РЕАКЦИОННИТЕ И АНТИДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, СВЪРЗАНИ С ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ПО ТОЗИ НАЧИН БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЕ ОКАЗА ПАРАЛИЗИРАНО ПРЕД ЛИЦЕТО НА НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ БЕ ИЗКУСТВЕНО ОГРАНИЧЕНА В УДОБНИТЕ ЗА БКП-БСП РАМКИ, ОТГОВАРЯЩИ И НА ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НЯКОИ ОТ ФОРМАЦИИТЕ В СДС.

ТАКА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД БЕ ЛИШЕН ОТ РЕАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗБОР, ИЗВЪН ДОГОВОРЕНОСТИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА.

НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН ПЛУРАЛИЗЪМ МОТИВИРАТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА РАВНОПОСТАВЕНИ ПАРТИИ СЪС СХОДНИ ИДЕЙНИ ПЛАТФОРМИ.

ДЕЙНОСТТА НА НДФ "ОБЕДИНЕНИЕ" ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА БАЗАТА НА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

1. ПЪЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ НА АНТИДЕМОКРАТИЧНИЯ И АНТИНАЦИОНАЛЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

2. ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО НАШИ ДНИ.

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА С ПЪЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА В ДУХА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ПОСТИЖЕНИЯ.

4. ПЪЛНА И ДЕЙСТВИТЕЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

5. УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕГРИТЕТ, СИГУРНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА.

6. ДУХОВНО ВДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ БЕЗ ОГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДЪРЖАВНИ ГРАНИЦИ.

7. ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В НЕЗАВИСИМА И СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА, ВОДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ - РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.

8. КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И СВОБОДАТА НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА.

9. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ БЪРЗА И РАДИКАЛНА РЕФОРМА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ.

10. РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В ДУХА НА ЖИЗНЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОБЩЕСТВОТО.

11. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ МОРАЛНО-ЕТИЧНИ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

НАЦИОНАЛНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ Е ПОЛИТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ, ОТКРИТО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СПОДЕЛЯЩИ И ПОДДЪРЖАЩИ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПРИНЦИПИ.

ЗА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ:
1. НИКОЛАЙ БУЧКОВ
2. ФИЛИП БУЧКОВ
3. АЛЕКСАНДЪР ДЮЛЕВ

ЗА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ:
1. ДЯНКО МАРКОВ
2. ХРИСТО ЙОНОВ
3. СТЕФАН ЧАНЕВ

ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ:
1. БОРЯН АНГЕЛОВ
2. ИВАН КОЦЕВ
3. ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ

КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ” Е СЪЗДАДЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ ОТ ДЕЛЕГИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ, ПОДПИСАЛИ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАТУТА НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ, ВКЛЮЧВАЩ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ПАРТИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ НА 23 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБЕДИНЯВА НА КОНФЕДЕРАТИВВН ПРИНЦИП ПАРТИИ, ПОСТАВИЛИ В ОСНОВАТА НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА. СЪЗДАВАНЕТО НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ НА 18 ЮНИ 1990 Г. Е РЕЗУЛТАТ НА ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ:
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ,
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.

ЛИБЕРАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ СА В ОСНОВАТА НА СТРУКТУРАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА.

ОСНОВНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ Е ДА ОСИГУРИ ВЗАИМНО ПОДПОМАГАНЕ, КООРДИНИРАНЕ НА УСИЛИЯТА И ОБМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПИТ МЕЖДУ ЛИБЕРАЛНИТЕ ПАРТИИ.

ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА, И ЩЕ ПОДКРЕПЯ ПРОГРЕСИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЛИБЕРАЛНИТЕ ИДЕИ. В МЕЖДУНАРОДНАТА СИ ДЕЙНОСТ ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ РАБОТИ В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЛИБЕРАЛНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНИТЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ И РЕФОРМИСТКИТЕ ПАРТИИ И ТЕХНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ НА ДОСТОЙНО МЯСТО В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ Е ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДУХОВНА, ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА.

ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ НАМИРА ЗА ОСТАРЕЛИ И НЕПРИЛОЖИМИ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА МАРКСИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО. СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗИСКВА ПРЕДИМСТВО НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРАГМАТИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО.
ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ Е ВЪЗМОЖНО ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ПЪЛНО РАЗГРЪЩАНЕ НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ВСЕКИ ЧОВЕК. ЗАТОВА ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЕ БОРИ С КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА, ЗА ЛИБЕРАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОМПЕТЕНТНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И ТОЛЕРАНТНОСТ В МЕЖДУЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

СОФИЯ, 24 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОД.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО - "ДОСАДНА ГРЕШКА ИЛИ СЪЗНАТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОВОКАЦИЯ" - НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" И ДО В. "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК".


В БРОЙ 13523 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. НА "ОТЕЧЕСТВЕН ВВСТНИК" Е ПУБЛИКУВАНО ОБШИРНО ИНТЕРВЮ С БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ. АВТОР НА ИНТЕРВЮТО Е ЕЛЕНА ВЛАШКА. НЕИЗВЕСТНО ЗАЩО Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ Е ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИЗГЛЕЖДА, НА АВТОРА, КАКТО И НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ, НЕ ИМ Е ЯСНО ИЛИ НЕ ИСКАТ ДА ИМ СТАНЕ ЯСНО, ЧЕ, КОГАТО СЕ ПИШЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗЯСНИ ТОЧНО ОБЩЕСТВЕНИЯТ СТАТУТ НА ЛИЦЕТО ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПИШЕ.

НЯМА ДА СЕ СПИРАМЕ НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПРОСТРАННОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ЗА РОЛЯТА И ИДЕИТЕ, КОИТО ИЗРАЗЯВА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ДУМАТА ЗА ТОВА ИМАТ НЕГОВИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС.

НЕ МОЖЕМ ОБАЧЕ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ ПРЕД ГРУБИТЕ НАПАДКИ И НЕОБОСНОВАНИ ОБВИНЕНИЯ, ОТПРАВЕНИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА, НА КОЯТО Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ БЕШЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДО 28 ЮЛИ 1990 Г. НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КАКТО И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ВЕЧЕ СТАНА ЯСНО, ЧЕ БИВШИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НЯМА НИЩО ОБЩО С РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НДЗПЧ. НА ВСИЧКИ Е ЯСНО, ЧE НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ДУМА ЗА "ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ", КАКТО СЕ ИЗРАЗЯВА ВОДЕЩАТА ИНТЕРВЮТО, ТЪЙ КАТО Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ЕДИНОДУШНО БЕ ОТСТРАНЕН КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ, БЕЗ ТОВА ДА СТАНЕ ПОВОД ЗА РАЗЦЕПЛЕНИЕ В ДРУЖЕСТВОТО. ОКОЛО НЕГО ОСТАНАХА ШЕПА ХОРА, КОЕТО Е БЕЗСПОРНО ТЯХНО ПРАВО.

Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ В ИНТЕРВЮТО ПОВТАРЯ ВЕЧЕ КАЗАНИ СВОИ ВИЖДАНИЯ И ГОВОРИ ЗА СЪДБАТА НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС "ЗАГРИЖЕНОСТ", КОЯТО БИ ТРОГНАЛА САМО ХОРА, ИЗОБЩО НЕЗАПОЗНАТИ С ИСТИНСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЩАТА.

И В МОМЕНТА ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИСТИГАТ ПИСМА ОТ ГРУПИТЕ В ПРОВИНЦИЯТА, КОИТО ОТРАЗЯВАТ МНЕНИЯТА НА ХИЛЯДИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ. МОЖЕ БИ ЗА РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИКА И ЗА ЕЛЕНА ВЛАШКА ТЕ НЕ СА ИНТЕРЕСНИ, НО ЩЕ СИ ПОЗВОЛИМ ДА ПУБЛИКУВАМЕ НЯКОИ МНЕНИЯ ОТ ТЕЗИ ПИСМА.

ПО ПОВОД ЗАКАНИТЕ НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ДА "СВИКА" КОНФЕРЕНЦИЯ НА 29 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. /КОЕТО МОЖЕ БИ ПРЕДИЗВИКВА И "ОТКРОВЕНИЯТА" МУ НА СТРАНИЦИТЕ НА ВЕСТНИК "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК"/ МОЖЕМ ДА ЦИТИРАМЕ ЕДНО ОТ ТЯХ: "СЛЕД ПОСЛЕДВАЛОТО ГЛАСУВАНЕ СЕ РЕШИ:

ОКОНЧАТЕЛНО И ЗАВИНАГИ ДА СЕ СНЕМЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪПРОСЪТ ОТНОСНО БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ, КОЙТО ВЕЧЕ НЯМА НИЩО ОБЩО С ДРУЖЕСТВОТО.

КОНФЕРЕНЦИЯТА, ПРОВЕДЕНА НА 28 ЮЛИ 1990 Г., Е ЗАКОННА И НАШЕТО ДРУЖЕСТВО ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С РЕШЕНИЯТА НА ЗАКОННО ИЗБРАНОТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЪПРЕДСЕДАТЕЛСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВАСИЛ КОСТОВ, НИКОЛАЙ КОЛЕВ-БОСИЯ И ЯСЕН ЗЛАТКОВ /ПОДАЛ СИ ОСТАВКАТА, ЗАЩОТО Е ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/. ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НДЗПЧ ГР... НЕ СЪЩЕСТВУВА ДРУЖЕСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛ Р.ВОДЕНИЧАРОВ".

КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ СВИКВАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ ГОСПОДАТА ВОДЕНИЧАРОВ, ЛУНД И М.НЕДЯЛКОВ. ТЯ Е НЕЗАКОННА И ПРОТИВОРЕЧИ НА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО. А И НЯМА КОЙ ДА ПРИСЪСТВУВА НА НЕЯ. ПРИЕ СЕ РЕШЕНИЕ ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО СЕКЦИЯТА, КЪДЕТО ЧЛЕНУВА Р. ВОДЕНИЧАРОВ /ОБЩИНА "КРАСНО СЕЛО"/, ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ОТ НДЗПЧ, ЗАЩОТО ЦЯЛАТА МУ ДОСЕГАШНА ДЕЙНОСТ Е НАСОЧЕНА ПРОТИВ НДЗПЧ?

НЕ ЦИТИРАМЕ СЪЗНАТЕЛНО ОБЩИНАТА, ОТ КОЯТО Е ПИСМОТО /ТО СЕ НАМИРА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО - СОФИЯ, БУЛ."ДОНДУКОВ" 39/, ЗАЩОТО НЕ ИСКАМЕ ДА ПОДЛАГАМЕ ГРУПАТА ПОД ОГЪНЯ НА АРТИЛЕРИЯТА НА ВЕСТНИЦИ КАТО "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК", КОЙТО ВОДЕНИЧАРОВ ИЗПОЛЗВА ЗА ТРИБУНА, ЗА ДА СЕ ОПИТА ДА ДОВЪРШИ ТОВА, КОЕТО НЕ УСПЯ ДА НАПРАВИ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ - ДА ДОУНИЩОЖИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВО ДРУЖЕСТВОТО, ЗА СЪДБАТА НА КОЕТО ЛЕЕ КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ТВЪРДЕНИЕТО МУ, ЧЕ ТРИ ПЪТИ Е СВАЛЯН В "НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА", БИХМЕ МУ ПРЕДЛОЖИЛИ ДА СЕ ЗАМИСЛИ ПО ВЪПРОСА ДАЛИ НЕ ЧЕТЕ УСТАВА КАКТО ДЯВОЛА ЕВАНГЕЛИЕТО И ЧЕ ОСВЕН УСТАВИ В ПОЛИТИКАТА И ЖИВОТА СЪЩЕСТВУВАТ НЕЩА КАТО МОРАЛ, ЧЕСТ И СЪВЕСТ. ДОКОЛКО ТЕЗИ НЕЩА ВЛИЗАТ В ДУШЕВНОСТТА НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ, НАГЛЕДНА ИЛЮСТРАЦИЯ СА И НЕОБОСНОВАНИТЕ НАПАДКИ СРЕЩУ ИЛИЯ МИНЕВ, ЯНКО ЯНКОВ, КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ОТЕЦ ДИМИТЪР АМБАРЕВ И ДР. СПРЯМО ТЯХ НЕГОВАТА РОЛЯ Е НЕ НА ПРАВОЗАШИТНИК, А НА СЪДНИК. КАТО ТАКЪВ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ СЕ ПРОЯВЯВАШЕ И СЕ ОПИТВА ДА СЕ ПРОЯВИ И СЕГА КЪМ ВСЕКИ ИЛИ ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ОПИТВАХА ДА ГО КРИТИКУВАТ ИЛИ ДА МУ ПРОТИВОРЕЧАТ. МОЖЕ БИ И В МОМЕНТА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ НЕ ИСКА ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ ПЪТИЩАТА НИ С НЕГО КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ СЕ РАЗМИНАХА МНОГО ПРЕДИ 28 ЮЛИ 1990 Г. ПРОСТО ТОГАВА ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ ОБЯВИХМЕ НА ВСИЧКИ, ЧЕ ТОВА НЕ Е НАШИЯТ КОЛОВОЗ. НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ОСНОВНОТО НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ПРАВОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ, А НЕ ИЗЗЕМВАНЕ НА ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВНИ ИЛИ РЕПРЕСИВНИ ИНСТИТУЦИИ. НИЕ ИСКАМЕ ДА ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА, А НЕ ДА ВЪРВИМ СРЕЩУ ТЯХ С ПАЛКИ И ХЛОРПИКРИН ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ СРЕДСТВА /ТОВА СА ПРАВИЛИ КОЛЕГИ НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ОТ ТРЕТИЯ РАЙХ ОЩЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА/. НИЕ НИКОГА НЕ СМЕ СЕ БЪРКАЛИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ПРОБЛЕМИ НА ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ И НЕГОВИЯ ВСЕКИДНЕВНИК "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК" И НЕ БИХМЕ ИСКАЛИ И ТЕ ОТ СВОЯ СТРАНА ДА ГО ВЪРШАТ. БИХМЕ ПОЕЛИ ХВЪРЛЕНАТА РЪКАВИЦА, АКО НЕ ЗНАЕХМЕ, ЧЕ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ Е САМО РЪКАВИЦАТА, А РЪКАТА Е ДРУГА. НЯМА ДА ГО НАПРАВИМ, ЗАЩОТО УВАЖАВАМЕ СЕБЕ СИ, КАКТО И ХИЛЯДИТВ СИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА. БИ НИ БИЛО ЛЮБОПИТНО ОБАЧЕ КАК БИХА РЕАГИРАЛИ РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП, АКО В ИНТЕРВЮ ВЪВ ВАШИЯ ВЕСТНИК НАПРИМЕР С ТОДОР ЖИВКОВ СЕГА ГО ПРЕДСТАВИТЕ КАТО ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БСП. ОТГОВОРА ОСТАВЯМЕ НА ВАС!

ОТГОВОРА ОСТАВЯМЕ И НА БЪЛГАРСКО РАДИО, И НА НЯКОИ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО РЪКОПЛЯСКАТ НА ДЕЙСТВИЯТА НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ЕДНОСТРАННО И МОЖЕ БИ ТЕНДЕНЦИОЗНО, ТЪЙ КАТО МОЖЕ БИ СА ПОДЧИНЕНИ НА ЕДНА И СЪЩА ИНСТИТУЦИЯ.

СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ 1990 Г.      С УВАЖЕНИЕ: В.КОСТОВ
                                               СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.


НА 21 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПОЛУЧИ ПРИНЦИПНОТО СЪГЛАСИЕ НА ИРАКСКАТА СТРАНА ДА ОТПУСНЕ 100 ХИЛЯДИ ТОНА СУРОВ ПЕТРОЛ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ.

ОЧАКВА СЕ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

СОФИЯ, 25 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ, МЕТАЛУРЗИТЕ, ЕНЕРГЕТИЦИТЕ И ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛИТЕ /ФНС НА ММЕГ/.


ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ, МЕТАЛУРЗИТЕ, ЕНЕРГЕТИЦИТЕ И ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛИТЕ ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕТО НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ИНДЕКСАЦИЯТА НА ДОХОДИТЕ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ГОТОВНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

СОФИЯ, 24 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР: АЛ.КЪНЕВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ФНС НА ММЕГ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА МИНЬОРИТЕ: П.ТОКМАКЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА МЕТАЛУРЗИТЕ: В.ЯНАЧКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ: Б. ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛИТЕ: Д.СТОИЧКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРАНИЗАЦИИ ПРИ ФИРМА "РЕДКИ МЕТАЛИ": ДР.ЦОЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО В СЕЛАТА БЕЛАСИЦА, КОЛАРОВО, САМУИЛОВО, КАМЕНА, ЯВОРИЦА, КЛЮЧ, СКРЪТ И ГАБРЕНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ. ОБРЪЩЕНИЕТО Е АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА СО "БУЛГАРТАБАК", КАКТО И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
КАТО ПОДКРЕПЯМЕ НАПЪЛНО ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА НЕОТЛОЖНИ АНТИКРИЗИСНИ И СОЦИАЛНИ МЕРКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОТ 20 АВГУСТ 1990 Г., НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ПОДГОРСКИЯ РАЙОН НА ПЕТРИЧКА ОБЩИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, С ГОЛЯМА ТРЕВОГА ПРЕЖИВЯВАМЕ ПРОЯВИТЕ НА НЕСТАБИЛНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БЪРЗОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ЖИВОТА И НА ИЗДРЪЖКАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО.

В НАШИЯ РАЙОН ОСОБЕНО ОСЕЗАТЕЛНО ИЗПИТВАМЕ ТЕЖЕСТИТЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, КАТО ТЕЗИ НА ТЕХНИКАТА И РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ, ГОРИВАТА, СУРОВИНИТЕ, ВОДАТА, ТОРОВЕТЕ, ПРЕПАРАТИТЕ И ДР.

НИЕ СМЕ РАЙОН, В КОЙТО ИЗДРЪЖКАТА НИ ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ ДОХОДИТЕ ОТ ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО, А ПРОИЗВОДСТВЕНОТО НИ СНАБДЯВАНЕ СТАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА НА ДРЕБНО, КЪДЕТО ЦЕНИТЕ СЪЩО БЪРЗО СЕ УВЕЛИЧАВАТ НЕКОЛКОКРАТНО. НИЕ НЕ ВИЖДАМЕ ЗАСЕГА КРАЯ НА ПОСКЪПВАНЕТО И РАСТЕЖА НА ИНФЛАЦИЯТА. ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НАЛОЖЕНИТЕ НН ОБСТОЯТЕЛСТВА С НЕКОЛКОКРАТНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО И ГОЛЯМОТО И НЕСПИРНО ПОСКЪПВАНЕ НА СТОКИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НЕ Е УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ ОТ ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО. ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОСОБЕНО СПЕШЕН Е ВЪПРОСЪТ ЗА НИСКИТЕ ЦЕНИ ПРИ ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА ОТ СО "БУЛГАРТАБАК “. ПРИ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ИЗРАВНЯВАНЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕДИН КИЛОГРАМ ТЮТЮН СЪС СРЕДНАТА НАДНИЦА НА РАБОТНИЦИТЕ Е ДОКАЗАНА ЗАКОНОМЕРНОСТ. НИЕ ИСКАМЕ ОЩЕ СЕГА, ТАЗИ ГОДИНА, РЕКОЛТАТА ОТ 1990 Г. ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ИЗКУПУВА ПО ЦЕНИ, СЪОТВЕТСТВУВАЩИ НА РАВНИЩЕТО НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ НА ПАЗАРА И СЪОБРАЗЕНИ С ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.
КАТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ ПРИЗИВА НА НАШИТЕ БРАТЯ -ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ КРУМОВГРАДСКА И ИВАЙЛОВГРАДСКА ОБЩИНА,НИЕ ИСКАМЕ:

1.ТЮТЮНЕВАТА РЕКОЛТА ОТ 1990 Г. ЗА ТЮТЮНА ТИАШИ БАДИ ДА БЪДЕ ИЗКУПЕНА ПРИ ЦЕНИ: ЗА 1 КЛАСА - 25.00 ЛВ; ЗА 2 КЛАСА - 15 ЛВ; ЗА 3 КЛАСА - 6 ЛВ. ЗА КИЛОГРАМ ТЮТЮН.

2. С ОГЛЕД ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА, КОЕТО ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ ПОКУПКАТА НА ФУРАЖИ, НА СТОПАНСТВАТА ДА СЕ ОСИГУРЯВА НАТУРАЛНА ПРЕМИЯ ПО 2 КИЛОГРАМА ЗЪРНО ЗА ПРОДАДЕН КИЛОГРАМ ТЮТЮН.

3. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВАТА ОТ ВНОСНИ МАТЕРИАЛИ И МАШИНИ ДА СЕ ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ВСЕКИ КИЛОГРАМ ТЮТЮН ПО 0.50 ДОЛАРА.

4. ВСЯКА ГОДИНА ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА ДА СЕ ИНДЕКСИРАТ СЪОБРАЗНО ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В АВАНС, ТЪЙ КАТО ТЮТЮНЪТ СЕ ПРОИЗВЕЖДА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА, А СЕ ПРОДАВА НАВЕДНЪЖ В КРАЯ НА ЦИКЪЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ ЩЕ ПРИЛАГАМЕ ВСИЧКИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА СИНДИКАЛНИ БОРБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОДАЖБАТА НА ТЮТЮНА ЗА СО "БУЛГАРТАБАК" И ЗА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ.

С.САМУИЛОВО, 13 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/