28 ноември 1995


София, 28 ноември 1995 година
Брой 233 /1534/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ.


На 25 ноември 1995 г. в София бе проведено заседание на Националния съвет на Идейното обединение /ИО/ "Марксистка платформа" в Българската социалистическа партия /БСП/. Разисквани бяха резултатите от изборите и общественополитическата обстановка в страната след тях. Дадена бе висока оценка на дейността на различните структури на партията по места, както и на работата на привържениците на ИО "Марксистка платформа". Отбелязано бе, че в хода на изборната кампания левите сили в БСП съществено увеличиха своето влияние както в нея, така и в обществото.

Резултатите от изборите бележат огромен успех за Демократичната левица и представляват съществен принос за общото настъпление на левите сили в Източна Европа. Общо е мнението, че вместо да се впуска прибързано в словесна предизборна пропаганда за президентските избори, БСП и нейните коалиционни партньори трябва най-пълно да използват влиянието си както в централната законодателна и изпълнителна власт, така и в местната за чувствително подобряване на социалното положение на широките слоеве от обществото. Изпълнението на социалната програма на Демократичната левица е най-добрият залог за победа в президентските избори.

Същевременно бяха отправени немалко критики към онези общински ръководства на БСП, където въпреки добрите възможности за спечелване на изборите те не бяха използвани. Особено внимание бе обърнато на недоброто идейно и организационно състояние на софийската партийна организация, на което най-вече се дължи загубата на БСП в столицата.

Беше решено да се призове партията за провеждането на задълбочен и откровен разговор за най-наболелите проблеми в нея - за характера и целите й, за отношението към новия капитал и новия пролетариат и т. н.

На заседанието присъстваха 93 от общо 102-та членове на националното ръководство на ИО "Марксистка платформа" от цялата страна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ГОЛЕМИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 НОЕМВРИ 1995 Г.


Националното съвещание на Големия федеративен съвет на Федерация "Царство България" /ГФС на ФЦБ/, състояло се в София на 25 ноември 1995 г., взе следните решения по дневния ред:


Точка 1: Общински избори

ГФС изслуша отчетите на районните центрове и констатира:
- активно и ефикасно участие в изборите;
- успешно взаимодействие със Съюза на демократичните сили /СДС/, Народен съюз /НС/ и другите демократични формации;
- голям брой избрани кметове и съветници от ФЦБ, в коалиция и независими.


Точка 2: Държавният герб

Нашите декларации от януари 1994 г. и февруари 1995 г. до Народното събрание дадоха задоволителен резултат. Половината от народните представители приеха и защитават нашата позиция за възстановяване на герба на Третото българско царство.

Нашето становище е, че този проблем е от ресора на Народното събрание, а опитите да се предизвика референдум са прехвърляне на отговорност. Ако Народното събрание се смята за некомпетентно да реши този важен въпрос, изходът е да се саморазпусне и да насрочи парламентарни избори.


Точка 3: Предстоящите президентски избори

Започваме подписка: "Цар Симеон II - държавен глава" с цел 1 000 000 подписа. Изпратихме отворено писмо до Н. В. Цар Симеон II, с което го информираме за това и го каним да се завърне у дома и да заеме мястото си.

"Вътрешният избор" на всеки монархист вече е направен.
Предлагаме на другите да размислят за тази уникална възможност и да я имат предвид при бъдещите си решения.


Точка 4: Обединение на демократичните сили

ГФС с пълно единодушие се произнесе за обединителния процес и даде мандат на Националното ръководство да проведе срещи, разговори и контакти с всички, които желаят предложения от нас диалог. Той включва обмяна на мнения с всички кандидати за президент.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /23 НОЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до министър-председателя, до министрите на образованието науката и технологиите, на финансите и на труда и социалните грижи, до председателя на КНСБ и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В годината на стогодишния юбилей на учителското синдикално движение Независимият учителски синдикат проведе своята Четвърта национална конференция и направи равносметка на изминатия петгодишен път от своето създаване.

Тези пет години, през които нито за ден не сме преставали да воюваме за свое достойно място като граждани, учители и синдикалисти, ни дават основание да кажем на глас отново онова, което няколко правителства, както и сегашното, премълчаваха, подминаваха и "не забелязваха".

За пореден път се налага да напомним, че децата на България - бъдещето на нацията, са оставени като последна грижа на държавата.

Когато ни представят пред света, се гордеем с техните успехи, но избраните да мислят за настоящето им забравят, че повечето от децата ни учат в стари, нехигиенични, порутени, неотоплени сгради: с похабено и от години неподновявано обзавеждане. Голяма част от тях се обучават при двусменен режим и нямат възможност да се хранят здравословно поради липсата на ученически столове или заради скъпата храна. Учениците не могат да почиват и спортуват организирано в почивните и спортните бази, които са разграбени. Те не получават навреме дори и оскъдните си стипендии, а са принудени да купуват скъпи и прескъпи учебници, тетрадки и учебни помагала.

Забравени са и техните учители, които с възрожденски стоицизъм се трудят при същите условия, получават най-ниските заплати и правителството им отрежда предпоследното място по плащане в списъка на бюджетните организации. Учителите нямат осигурено здравно и стоматологично обслужване по месторабота, не могат да се възползват от предлаганите им карти за почивки и възстановяване, тъй като десетдневна ваканция на семейство поглъща няколко месечни заплати. А при 5127 лв. средна работна заплата за отрасъл "Образование" /при 7177 лв. - за страната/, млади учителски семейства могат само да мечтаят за собствено жилище.

Ние, делегатите на Четвъртата национална конференция на Независимия учителски синдикат,

П Р О Т Е С Т И Р А М Е:

1. Срещу нищожните средства за отрасъл "Образование", предвидени в републиканския бюджет.

2. Срещу лошите условия на труд за ученици и учители.

3. Срещу преднамереното унижаване достойнството на учителя, отреждайки му най-ниския социален статус.

4. Срещу невъзможността на държавните институции да спрат нахлуването на секти в училищата.

5. Срещу липсата на средства за борба с наркоманията.

6. Срещу налагането на задължения на учители и ученици, които не са финансово обезпечени.


Н А С Т О Я В А М Е:

1. За незабавна актуализация на бюджетите на общините за отрасъл "Образование", бюджетите на професионалните учебни заведения към МОНТ и други отраслови министерства.

2. За увеличение на СБРЗ в отрасъла с 10 процента, над СБРЗ за страната.

3. За отпускане на допълнителни средства за ремонти на училищата и почивните бази.


З А Я В Я В А М Е, че:

Нашето търпение и толерантност са изчерпани. Нашите ученици заслужават да бъдат обучавани и възпитавани не само от високообразовани, интелигентни преподаватели, но и от хора със самочувствие от общественото признание за своята работа, затова и ние ще отстояваме правото си за достойно заплащане на своя труд с всички законни средства.

В случай на нерешаване на поставените проблеми от Министерството на образованието, науката и технологиите, Министерския съвет и от Народното събрание до края на 1995 г., ще предприемем действия, чрез които ще покажем пред обществеността, че учителят не може безкрайно да бъде унизяван и преднамерено незабелязван.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА ДОКЕРИ И ПОРТОВИ МОРЯЦИ ПО ПОВОД НА ТРУДОВИЯ СПОР В НОВОТЕЛ-ЕООД ПЛОВДИВ.


Запознати сме със ситуацията в Новотел-ЕООД Пловдив. Във връзка с възникналия трудов спор между ръководството на Новотела и работниците и служителите, членове на Генералната браншова централа.

Смятаме, че са нарушени суверенните ви трудови права, регламентирани в безсрочните ви трудови договори.

Предвид, че можем да бъдем изправени пред подобен проблем и в знак на синдикална солидарност Националният синдикат на докери и портови моряци подкрепя безрезервно вашите протестни действия с настоящата декларация и изразява готовност при обявяване на ефективни стачни действия от ваша страна да ги подкрепи чрез символични такива от нашите структури по места!

Бургас, 22 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТРОВИ ЗА БОРБА С МИШЕВИДНИТЕ ГРИЗАЧИ.


Българското дружество за защита на птиците категорично възразява срещу взетото от Министерството на земеделието решение за използване на отрови за борба с мишевидните гризачи през настъпващата зима. Основанията ни за това са следните:

1. Чрез отрови може да се елиминира минимална част от популациите на гризачите предвид това, че те по принцип вече са се запасили за зимата и че по-голямата част от тях са в пустеещи площи, където поради високата растителност няма да могат да се поставят отровните препарати.

2. Тази година е седма поред след подобен каламитет на гризачи през зимата на 1988/89 г., което отговаря на естествения синусоиден цикъл в числеността на тези животни. След пика следва естествено намаляване на гризачите /поради "включване" на саморегулационни процеси/, което ще настъпи и без използването на отрови.

3. Фактите от зимата на 1988/89 г. показват, че подобно използване на отрови нанася изключително големи щети на другите представители на фауната /тогава бяха изтровени стотици хиляди птици и други животни/, при това и на видове, които са естествените врагове на гризачите.

4. Използването на отрови ще доведе до щети върху видове птици, застрашени от изчезване в световен мащаб /червеногуша гъска, морски орел, възможно малка белочела гъска и др./, което ще има изключително неблагоприятен международен отзвук и по същество представлява нарушаване на подписани от България международни споразумения /Бернската конвенция например/.

5. Въпреки митовете за разграждащите се и безвредни за хората препарати използването на отровите застрашава обработваемите земи с химическо замърсяване, което може да се използва от международната преса за препятстване износа на българска селскостопанска продукция със съответните на това икономически щети за страната.

Българското дружество за защита на птиците не приема за сериозен аргумента, че не може да се проведе борба с гризачите чрез дълбока оран поради липса на средства. Категорични сме, че при сегашното състояние на нещата дълбоката оран е единственият приемлив начин за разрешаване на проблема. Средства за такава могат да се вземат за сметка на тези, предвидени за купуването и разпръскването на отровите.

София, 22 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00    
28.11.1995 г.    


Технически изпълнител: Павлина    Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!   

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук