27 юли 1992

София, 27 юли 1992 година
        Брой 145 (675)    

Ръководител Пресслужба ”Куриер"

Стефан Господинов


София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА 25 ЮЛИ 1992 Г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА.


1. Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия в България (НПС на РДП) преценява напускането на парламента от Предизборния съюз на БСП и т.н. до ”Ера 3" и последвалите го искания за оставка на председателя на Народното събрание и за недоверие на правителството, както и опитите на ръководствата на КНСБ и КТ "Подкрепа" за организиране на стачни действия с политически искания, като елементи от общ план за дестабилизация и създаване на социално напрежение в страната.

2. НПС одобрява действията на народните представители от РДП, които гласуваха доверие на правителството. РДП е за стабилно и ефективно правителство и одобрява последните му решителни действия срещу организираната престъпност и опитите за създаване на напрежение в обществото. РДП и в бъдеще ще подкрепя активните действия на правителството и местните органи на властта по прилагане на законите и смяната на системата.

3. РДП ще продължи усилията си за намиране на ефективен механизъм за подобряване на координацията между парламента, правителството и президентската институция.

4. Според РДП национален консенсус трябва да бъде намерен върху основата на:

- Програмата на СДС за смяна на системата и възраждане на България.
- Справедливи наказания на виновниците за третата национална катастрофа.
- Осъществяване на промените с демократични средства в условия на стабилност, спокойствие и социален мир.
- Диалог с демократичните политически сили и синдикатите, които подкрепят политиката за смяна на системата.
- Решителни мерки за пресичане на корупцията и престъпността.
- Разсекретяване на архивите на бившата Държавна сигурност.

РДП подкрепя активните действия на българското правителство в интерес на мира и стабилността на Балканите и за незабавното прекратяване на кървавата драма в бивша Югославия.

РДП намира, че успехът на усилията на ЕО и на ООН за прекратяване на военните действия зависи до голяма степен и от политическата стабилност в България. В този политически момент всеки опит за дестабилизация на страната ни е особено опасен в международен контекст.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ВЪПРОСА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ.


Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса изразява голямата загриженост на десетките хиляди запасни воини от засилващато се политическо и социално напрежение в обществото и от задълбочаващото се разединение на нацията, което подрива устоите на националната сигурност на страната.

В обществото отново се надигат крайни екстремистки сили, които посрещат на нож разумните предложения на президента на Републиката за помирение и национално съгласие, създават напрежение, разпалват омраза и ненавист, призовават към отмъщение и политически репресии.

Обстановката в страната се усложнява и от нарастващото недоволство и отчаяние на широки слоеве от народа, от продължаващата икономическа разруха, растящата безработица, инфлацията, прогресиращото поскъпване на живота, ширещата се престъпност.

Голяма част от хората живеят под социалния минимум, а две трети от пенсионерите са изправени пред проблема за физическото си оцеляване. При това положение реваншистките и екстремистките сили лесно могат да взривят гражданския и социалния мир, преследвайки користни политически цели.

Върховните интереси на страната, по-нататъшното развитие на демократичните процеси в условията на граждански мир и спокойствие изискват да се изостави политиката на конфронтация и да се потърси национално съгласие. Време е да си спомним завета на хан Кубрат за силата, която идва от единението.

Сложните проблеми, пред които е изправена страната, могат да бъдат решени в условията на истинска демокрация не чрез противопоставяне, а чрез цивилизован диалог на всички политически сили и социални групи, чрез широка обществена подкрепа на провежданата политика.

Но за да бъде подкрепена тази политика, тя трябва да изразява и защитава интересите на мнозинството от народа, да се осъществява не със силови и противозаконни, а с демократични методи.

Ние приемаме безрезервно думите на президента д-р Желев, казани на тържеството в Карлово във връзка със 155-я рожден ден на Апостола, за необходимостта от национално съгласие и че то не изключва търсене на персонална отговорност, но вината трябва да бъде доказана конкретно, документирано, по безспорен начин, а дотогава презумпцията за невиновност трябва да бъде в сила.

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса е готов да отстоява запазването на гражданския и социалния мир, на конституционния ред и законността в страната, за защита на демократичните права и свободи на гражданите.

Ние, запасните чинове, подкрепяме всички обществени и политически сили, които са за национално обединение и съгласие. Готови сме да дадем своя достоен принос за укрепване единството на действащите и запасните воини от Въоръжените сили в името на върховните национални интереси на страната. Решително се противопоставяме на опитите за реполитизация, а оттам и за разединение на личния състав от армията и органите на обществения ред. Демократичното бъдеще и просперитетът на страната, нейната сигурност и териториална цялост са здравата основа, върху която може и трябва да се постигне национален консенсус, да се прегради пътят на силите, които искат да ни тласнат към разединение, анархия, хаос и диктатура.

Запасното войнство като част от отбранителната мощ на страната стои твърдо зад президентската позиция за национално обединение и съгласие и ще я отстоява неотстъпно с всички възможни законни средства заедно с другите патриотични сили и организации.

София, 22 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВРАЦА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Българската и световната общественост с нарастваща тревога наблюдават непрекъснато усложняващата се политическа обстановка, икономическата разруха и социалното напрежение в страната. Илюзиите за програмираното от СДС (движение) "възраждане" на България рухват под ударите на приоритета на реставраторското и репресивното законодателство на парламента, некомпетентността и бездарността на правителството, бездействието и политическата ангажираност на съдебната власт. Реполитизираната българска полиция под ръководството на г-н Й.Соколов успешно усвоява и прилага жандармерийските методи, за да установява "демокрацията" в села и градове.

Конституционният съд, останал в плен на политическите си пристрастия, не реагира категорично и достойно на редица противоконституционни закони на парламента и на действията на изпълнителната власт, каквито са:

Регистрацията на ДПС като партия, изградена на етническа и верска основа (чл. 11, ал.4 и чл. 44, ал.2 от Конституцията) и въвеждането на турски език в българското държавно училище (чл. 36).

Масовите уволнения на висококвалифицирани специалисти и изпълнителски кадри поради политическите им убеждения (чл. 38).

Назначаването на ликвидационни съвети на ТКЗС, с което се нарушава чл. 17, ал.З за неприкосновеността на частната собственост (чл.19 ал.4, чл.41 ал.1 и чл. 49 ал.2), за правото на сдружаване на гражданите.

Дискриминационното отношение към определена категория български граждани, изразено в Закона за банките и допълнението "Йорданов" в Закона за пенсиите, с което се нарушава чл.6 ал.2 от Конституцията, чл.5 ал.1 и 2 от Международния пакт за гражданските и политическите права и чл.14 и 17 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, която предстои да бъде ратифицирана.

Приетите и подготвените за приемане закони, действащи с обратна сила, които противоречат на Конституцията и на Хартата за правата на човека, обслужват реставраторски и реваншистки интереси на група граждани и създават предпоставки за "лов на вещици".

За Конституционния съд и за главния прокурор на Републиката г-н Иван Татарчев тези и редица други нарушения на Конституцията не са тайна. Напротив, г-н Татарчев с активното съдействие на други държавни институции - парламент и МВР, установяват официален режим на политически респресии в страната. Безсилието и неототалитарната същност на изпълнителната власт намират все по-често реален израз в използването на полиция, кучета, палки, белезници и други репресивни средства, за да въведат във власт некомпетентни и криминално обременени лица от ликвидационните съвети в селата, за разгонване на младежки демонстрации и предотвратяване на ефективни стачни действия. Главният прокурор, изпълнявайки известна за обществото ни социална поръчка, стана "герой на деня" при отнемане на депутатския имунитет на Андрей Луканов. Той демонстративно заявява, че това е "само началото".

Всичко това е достатъчно основание в лицето на г-н Татарчев българската общественост да вижда реална заплаха за установяване на репресивен режим и компрометиране на мирния преход към демокрация.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

При създалата се обстановка ние, социалистите и симпатизантите на БСП от Враца, считаме, че са налице достатъчно основания да използвате конституционните си правомощия и да отстраните от заеманата длъжност главен прокурор на Републиката Иван Татарчев, доказал по безспорен начин, че не е в състояние да действа като независим орган и представляващ реална опасност за съдбата на демократичните процеси в България.

Вашият призив за единение на нацията, посрещнат благоприятно от обществеността, ще бъде безусловно взривен от хора като Иван Татарчев, Йордан Соколов и редица други, за които пълзящото суспендиране на Конституцията и установяването на син тоталитаризъм е същност на живота.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НИЕ, МЛАДИТЕ, ЩЕ ПОМОГНЕМ" НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НАБЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ.


СКЪПИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,

Разтревожени сме от политическите страсти и емоции в БЗНС (единен).

ПРЕСТАНЕТЕ!

България има нужда от един Земеделски съюз - обновен и авторитетен.

Ценим усилията на постоянните присъствия на БЗНС (е) и БЗНС - Никола Петков за изграждането на такъв съюз - обновен и авторитетен.

Ние, младите, ще помогнем!

ВЯРВАЙТЕ НИ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Управителният съвет на Българския лекарски съюз протестира остро срещу исканата оставка на председателя на Народното събрание г-н Савов от страна на парламентарната група на БСП.

Ние смятаме, че това е единственият демократично избран председател на парламента ни от 50 години насам. На всички ни е известна ерудицията, културата и международното признание на г-н Стефан Савов. Някои от представителите на БСП с този вот на недоверие и с непрестанните им процедурни искания пречат и на бързото приемане на така необходимите за страната ни закони за структурната реформа в здравеопазването.

Енергично протестираме срещу всякакви опити за забавяне и протакане работата на парламента.

София, 23 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Д.Игнатов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ "ЧЕЛОПЕЧ" - ООД, ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАЧНА ГОТОВНОСТ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността, до Синдикалната федерация "Геология, металургия, химия" - "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средствата замасова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съобразявайки се с моментната обстановка в страната и тъй като исканията на "Челопеч"-ООД, не съвпадат с декларацията на КНСБ и КТ "Подкрепа", запазваме стачната си готовност, без да преминаваме към ефективни синдикални действия, като най-настоятелно молим министър Биков за спешен разговор до 24 юли 1992 г.

Напомняме още веднъж нашите искания:

1. Да се разгледа формата на съществуване на "Челопеч"-ООД.

2. Да се изплатят заплатите на работниците и служителите от март 1992 г. до настоящия момент.

3. Да се признае за непрекъснат трудов стаж на работниците и служителите при съответните категории труд за времето на принудителния престой.

Челопеч, 21 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА 84 БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА. Документът е адресиран до Народното събрание и до средства за масова информация.


ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас с единствената молба да бъде запозната нашата общественост със съдбата на 30 % от служителите на Министерството на транспорта, които на 13 юли 1992 г. получиха заповеди за съкращаване, без каквито и да са персонални мотиви.

От 8 ноември 1991 г. Министерството на транспорта има ново ръководство в лицето на министър Александър Александров, негов първи заместник-министър Кирил Садонков, двама съветници (единият вече бе принуден да напусне), двама началници управления - един от ЗММ, другият - хидроинженер, двама добри журналисти (вече доброволно напуснали) и още 2-3 нови безконкурсни попълнения през април също с кадри извън транспортната сфера, но с високо самочувствие.

Пред работещите в министерството и на пресконференции двамата нови ръководители нееднократно заявяваха, че като първа и неотложна задача за тях ще бъде уточняването на функциите и на структурата на министерството при новите условия и че кадрите ще бъдат конкурсно подбрани само на базата на техния професионализъм и лоялност.

Това напълно отговаряше и на желанието на всички специалисти от министерството. Само за един ден по указание на министъра се разработиха виждания за функциите и задачите на управленията, отделите и самостоятелните звена в новите условия от техните ръководители и се предадоха на министъра с очакването, че с подобна динамика ще се появят обобщените функции и структури на министерството. Уви! Вместо това се появи прословутото 49-о разпореждане на Министерския съвет от 9 декември 1991 г. за спиране на преобразуването на фирмите в търговски дружества и с нищо необоснован мораториум върху съкращенията и структурните промени във фирмите. За последствията от това разпореждане си струва да се пише отделно и не само да се пише, но и да се потърси от съответните органи отговорност за нанесените щети.

Заредиха се месец след месец, но функции на Министерството все още не се появяваха. Дошлите отвън "големи” транспортни специалисти и няколко наколенкаджии (преди комунистите, а днес репресираните от тях) работеха тайно и строго секретно непрекъснато в кабинета и под ръководството на първия заместник-министър. Но и той е претрупан, човекът. Сам да "управлява" целия транспорт, както обича често да декларира, не му е много лесно, а и командировките с още един колега заместник-министър за компания до далекоизточните страни се оказаха доста "изтощителни" и не съвсем кратки. Нищо че резултатите от тях и досега не са известни, с изключение на валутните разходи. Нали ниските заплати на заместник-министрите трябва да се компенсират.

И така, функциите се появиха в Държавен вестник, бр.27 от 31 март 1992 г., работещите специалисти в министерството можаха да се запознаят с тях и, разбира се, ахнаха от "великото" творение, представляващо лошо и компилативно преписани стари функции. Най-същественото и успокоителното в 49-о Постановление на Министерския съвет /26 март 1992 г. бе, че от 309 бройките на министерството се намаляват на 255, т.е. на живо почти не се очакваше да има съкращения.

Всички очакваха, а и ръководството заявяваше, че до средата на април ще има и структура, и щатно, и функционални задължения. Отново всички зачакаха за деня "X". Отново всички се вълнуваха за конкурсите по професионализъм, за критериите при подбора на кадрите, но напразно. Отново тайно и суперсекретно тези изключително важни документи се сътворяваха от хора, дошли в министерството от други отрасли. Бавният ход на разработките явно показваше, че авторите се затрудняват да напасват вече утвърдените функции с новата структура и предвидената частична ликвидация на министерството, и то така, че основно строго определени специалисти с определена политическа окраска да останат извън борда. Изглежда тази задача се оказа не по силите на тези, които я изпълняваха, а спуснатите отгоре срокове и указания не можеше повече да се нарушават. Тогава идва великото РЕШЕНИЕ - СТАРОТО ПОИМЕННО ЩАТНО; СИНИЯТ И ЧЕРВЕНИЯТ МОЛИВ; И НА 13 ЮЛИ 1992 Г. ПОДПИСАНИ 84 ЗАПОВЕДИ ОТ МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ОСНОВНАТА ЧАСТ - НАЧАЛНИЦИ УПРАВЛЕНИЯ, ГЛАВНИ ЕКСПЕРТИ И ЕКСПЕРТИ, ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ, СПЕЦИАЛИСТИ И, РАЗБИРА СЕ - 8 ЧИСТАЧКИ.

Връчването на заповедите е възложено на ръководителя на служба "Личен състав". Ръководството отново е много претрупано и няма време за среща със съкратените. Мотивът за съкращенията - единствен, чл. 328, ал.1, т.1 - "частична ликвидация". Обяснения никакви, новото щатно не се показва (по всяка вероятност то още не е и утвърдено), функционалните задължения на длъжностите по новото щатно също не се показват (те сигурно също още не са разработени). Тогава основателно възниква въпросът какво "частично ликвидираме" - функции, дейности или хора? Отговорът е категоричен - основно хора, признати и уважавани в транспортния отрасъл професионалисти, но по-инакомислещи.

Ако цялата тази история не е демагогия, не е безпринципен подход към професионализма, не е безпомощност, да не говорим за морал, демократичност, прозрачност и човешки отношения.

ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ, Вие включихте "червения" светофар на кадрите от Министерството на транспорта, но Вие добре знаете, че при този сигнал всички транспортни средства спират. Скоро ще спре и транспортът. Създаденото за 45 години под Вашето ръководство е на прага да бъде парализирано за 45 седмици. БДЖ е пред фалит, автотранспортните фирми едва връзват двата края и голяма част са пред фалит, транспортната промишленост замира, транспортното строителство е пред ликвидиране, а Вие продължавате вече 8 месеца да се занимавате само с кадрови въпроси и сигурно още 8 няма да Ви стигнат, ако останете министър още толкова дълго време или ако не се захванете най-после да управлявате транспорта (а не да ходите само по чужбина), да отбягвате срещи и дискусии със специалистите, да не проявявате никаква законодателна инициатива и т.н. За всичко това ние, отстранените поради "некадърност", ще напишем, ще запознаем нашата общественост, за да знае, че когато стачкуват транспортните работници, то това не става по тяхна прищявка или по политически причини, а главно поради Вашето и на съекипниците ви "МЪДРО" ръководство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ДО ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ КМЕТОВЕ.


ГОСПОДА,

Алиансът загива!

Загива една половинвековна традиция. Столичната общественост ще бъде лишена от най-известното, най-търсеното и най-посещаваното държавно културно и учебно заведение за изучаване на чужди езици.

Създаден през 1933 г., алиансът беше единственото общодостъпно място, където поколения столичани задоволяваха своите потребности от знания за езика, културата, традициите, историята и развитието на водещите европейски страни.

Сега, когато България се присъединява към общността на европейските народи, когато знанията на чужди езици ще играят решаваща роля за издигането ни на по-високо ниво и за задълбочаване на връзките ни с европейските народи, алиансът ще се окаже в невъзможност да продължи да изпълнява тази своя високохуманна мисия.

След реституирането на първия етаж на предоставената ни сграда на бул. "Княгиня Мария Луиза" N 45, предвид евентуалната предстояща реституция на третия етаж на същата сграда, поради нерешения проблем на Държавен ансамбъл "Филип Кутев", който заема един етаж в сградата на пл. "Славейков" N 3, към която също са предявени претенции от страна на Френското посолство, това уникално учебно заведение е изправено пред ликвидация.

Липсата на подходящ сграден фонд не бива да се окаже причина за унищожаването на алианса. Ето защо се обръщаме към вас, господа, не допускайте онова, което е създавано с десетилетия и което успя да просъществува през всичките 45 тоталитарни години, да бъде унищожено сега!

София, 21 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАРОДА.


15. БКП по принцип е против връщането на национализираните фабрики, заводи и предприятия на бившите капиталисти, които са придобити чрез ограбване и експлоатация на труда на трудещите се.

16. БКП е против отмяната на решенията на Народния съд за извършените престъпления от фашистката власт и провинилите се фашистки представители.

17. БКП е против нарушаването на сега действащата конституция под каквато и да било форма и предлог във вреда на трудовия народ.

18. БКП е против департизацията на комунистите от предприятията и учрежденията. С това антиконституционно решение на Кръглата маса бяха нарушени основните права на хората. Нарушена беше Декларацията на ООН от 1948 г. Нарушени бяха всички международни конвенции и споразумения. С решения и с декларации не може да се забрани на народа да изповядва идейните си убеждения.

19. БКП е против преименуванията на села, градове, квартали, улици, булеварди, площади и е против връщане на старите наименования от периода на царско-фашисткия период, в това число и имената на царската фамилия.

20. БКП е против възстановяването на царската институция. Референдумът от 1946 г. е законен и не подлежи на никаква ревизия.

21. БКП е против въвеждането на каквато и да било цензура, в това число е и против подслушването на телефнните разговори на политическите партии.

22. БКП настоява пред правителството и пред министъра на финансите да върне цялото конфискувано имущество от фашисткото правителство през 1924 г. с Решение N 1 на ВКС, углавно отделение по чл.1 и 16 от ЗЗД, за което на 10 юли 1992 г. подадохме молби до Филип Димитров и Иван Костов.

23. Задължение на правителството е да създаде нормални условия за наваксване на 40 % спад в производството до края на годината, както и да създаде пазари за пласиране на произведената продукция, а не тя да стои в складовете на заводите, фабриките и предприятията, а работниците да се пускат в принудителен отпуск.

24. БКП е против всяко насилие и експлоатация под каквато и да било форма. Тя е за истинска демокрация и е против тоталитаризма. За всичко, което се случи през живковисткия период, БКП не е виновна, тъй като Живков и кликата му не са имали абсолютно нищо общо с комунистическата идея. Те едно говореха, а друго вършеха, с което умишлено компрометираха БКП. Те бяха превърнали партията в своя прислужничка. Членовете на партията нямаха никакви права. Политбюро на ЦК на БКП на 28 март 1992 г. изключи завинаги от БКП основните 98 виновници за сполетялата ни криза, а на 4 юли 1992 г. напълно реабилитира Вълко Червенков, който стана жертва на ревизионизма през април 1956 г., когато Никита Хрушчов извърши против волята на комунистите у нас партиен и правителствен преврат в Народна република България.

25. БКП е за подсигуряване дом за всички на достъпни цени, за работа за всички, хляб за всички, свобода за всички, образование за децата на трудовия ни народ и добро прооволствие на достъпни цени за всички.

26. Правителството и фирмите трябва да водят разумна вносно-износна търговска дейност, а не да внасят стоки, каквито имаме в изобилие, какъвто е например случаят с цигарите. Внасят се цигари на многократно по-високи цени, а нашите цигари залежават във фабриките и складовите помещения. Наложително е да се забрани изнасянето на добитък на безценица от частни фирми.

27. БКП е против вандализма, против разрушаването на паметниците и против премахването на паметните плочи на героите от антифашистката борба.

28. БКП е против реставрацията на капитализма, против настъплението на фашизма под каквато и да било форма и е против теорията за чисто пазарно стопанство, защото и в най-развитите капиталистически страни никъде не е имало и няма чисто пазарна икономика, а винаги тя е била смесена - пазарна и планова. БКП е именно за такава смесена икономика.

29. Ръководството на БКП е против еднопартийно правителство, какъвто е случаят с бившето на БСП, а така също и сегашното на СДС. Правителството винаги трябва да бъде коалиционно с участие на парламентарните и извънпарламентарните политически партии. По такъв начин ще се пресече пътят и възможността за създаването на нов тоталитаризъм, който се оказа враг на прогреса, напредъка и просперитета.

30. Ръководството на БКП е против разрушаването на разузнавателните структури в министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на външните работи. Правителствата ще сменят цветовете, но разузнавателните и контраразузнавателните служби винаги трябва да служат вярно, предано и всеотдайно на интересите на нейно величество България. На Атанас Семерджиев трябва да се потърси наказателна отговорност за това, че премахна много кадърни кадрови работници от разузнавателните и контраразузнавателните служби, които се създават и обучават много трудно и за дълъг период от време. Семерджиев направи това, което най-заклетият враг на България не би направил.

Секретариатът на ЦК на БКП в тази декларация се спира на най-злободневните въпроси, като запазва правото си по повод на други събития да излиза с допълнителни конкретни декларации.

София, 21 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 23 ЮЛИ 1991 Г. В СОФИЯ.


VII КОНГРЕС

Чл. 31. Конгресът е върховен орган на партията.

Чл. 32. Конгресът се състои от делегати, избрани от местните  организации по норма на представителство, определена от ИС, членовете на ИС и на ЦКК, бившите председатели на партията, народните представители от партията, бившите народни представители - членове на партията, и кандидатите за народни представители, които не са избрани на последните преди Конгреса избори.

Чл. 33 (1). Редовен Конгрес се свиква на всеки 4 години от ИС. Свикването на редовния конгрес може да се отложи най-много за една година с мотивирано решение на ИС.
(2). Извънреден Конгрес се свиква от ИС с мнозинство 2/3 +1 от членовете му.
(3). Извънреден Конгрес може да бъде свикан и от 2/3 от всички местни партийни организации по решение на Общите им събрания. Предложението за свикване на извънреден Конгрес се отправя до ИС. Ако ИС не свика Конгрес в едномесечен срок, оповестяването на датата, мястото и дневния ред на Конгреса се извършва от организациите, които са поискали неговото свикване по реда на чл. 34 най-малко 2 месеца преди провеждането му.

Чл. 34. Свикването на Конгреса се извършва чрез съобщение, обнародвано в централния печат и партийния печатен орган най-малко 6 месеца преди определената дата, като в съобщението се посочват датата, часът и мястото на провеждането и неговият дневен ред.

Чл. 35. Право за изпращане на делегати на Конгреса имат онези организации, които са учредени съгласно този устав и ръководствата им са утвърдени от ИС.

Чл. 36. За избраните делегати Бюрото на МПО съобщава в ИС не по-късно от 3 седмици преди Конгреса.

Чл. 37. Всеки делегат получава писмено пълномощно, подписано от председателя и секретаря на местната организация.

Чл. 38. Конгресът е законен, ако присъстват най-малко половината от всички избрани делегати. При липса на кворум той се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и е законен, колкото и делегати да присъстват.

Чл. 39. Конгресът се открива от председателя на партията, след което се избира Бюро на Конгреса, което се състои от председател, двама заместник-председатели и секретар.

Чл. 40. Всеки делегат на Конгреса има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно.

Чл. 41. Гласуването се извършва явно, освен при избор и освобождаване от ръководни органи, което се извършва тайно.

Чл. 42. Решенията на Конгреса се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати. За изменяне на устава, за прекратяване дейността на партията или за сливането й с друга е необходимо мнозинство от 2/3 от всички избрани делегати на Конгреса.

Чл. 43. Конгресът не може да взима решения по въпроси, които не са били приети в дневния ред.

Чл. 44. Конгресът:

1. Приема и изменя устава на партията.
2. Начертава общия политически курс.
3. Избира председател на партията.
4. Избира членовете на ИС.
5. Избира членовете на ЦКК.
6. Изслушва и приема отчет на ИС на партията.
7. Изслушва и приема отчет на ЦКК на партията.
8. Взима решения по всички въпроси, включени в дневния ред.
9. Отменя решения за изключване от партията.
10. Взима решения в съответствие с чл. 42 от устава и чл. 22 ал. 1 от ЗПП за прекратяване дейността на партията.

Чл. 45. След закриване на Конгреса делегатите дават отчет пред Общото събрание на местната партийна организация, в която членуват.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


110. НЕЗАВИСИМА СЪСЛОВНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ


Създадена е по инициатива на група интелектуалци от Карлово, между които Недко Кръстев, Николина Канарова, Васил Василев и Любен Зидаров, подкрепени от културни дейци от София, Плевен, Враца, Пловдив. Учредителното събрание се е състояло на 30 септември 1990 г., а регистрацията по Закона за политическите партии е на 6 март 1992 г.

Партията има за задача да обедини чрез пряко членуване и да повиши обществената активност на всички безпартийни български граждани, които на базата на лични кандидатури, издигнати по места, да станат съсловни народни представители. Парламентаристът трябва да бъде авторитетен, образован, с висок личен и обществен морал, експерт и защитник на доминиращото съсловие, свързано с основния поминък на района.

Икономическата политика на конфедерацията е пазарно ориентирана.

Основен девиз е: "Разбирателство, мир, хармония".

Ръководен орган е Централният конфедеративен съвет със съпредседатели Николина Канарова, Васил Василев и Любен Зидаров.

Адрес за контакти:
София, "Ернст Телман" N 92
ПК 420

/Пресслужба "Куриер"/


12:15:28    
27.07.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!