27 юли 1990

СОФИЯ, 27 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                БРОЙ 147 /165/

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/ ЗА ОБСТАНОВКАТА НА СТРАНАТА И ЗА ОБНОВЛЕНИЕТО НА БСП /ЮЛИ, 1990 ГОДИНА/.

ЗА МАЛКО ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА ДВИЖЕНИЕТО ДЕМОС НАМЕРИ СВОЕ МЯСТО И СВОЙ ОБЛИК В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. НЕГОВИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТВУВАТ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА БСП. ВЕСТНИК "ПОЛИТИКА", ИЗДАНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, И МИЛОСЪРДНАТА МУ ДЕЙНОСТ СЕ ПРИЕХА ДОБРЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

С ТЕОРЕТИЧНОТО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ, ПУБЛИКУВАНИ ЗА ПРЪВ ПЪТ НА 8 ЯНУАРИ Т.Г. ВЪВ В-К "ТРУД", И ПРОПАГАНДАТА НА НЕГОВИТЕ ИДЕИ ДЕМОС СПОМОГНА БСП ДА ЗАПОЧНЕ ДЪЛБОКА ИДЕЙНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПРЕОРИЕНТАЦИЯ, ДАДЕ СВОЙ ДЯЛ В ОБЩИТЕ ОБНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ НИКОГА И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ПРЕТЕНДИРАЛО ЗА МОНОПОЛ ВЪРХУ ИСТИНАТА. НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ ПРЕТЕНЦИЯТА ДА ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ САМОСТОЯТЕЛНО РЕФОРМАТОРСКИТЕ СИЛИ В БСП, ИЛИ ДА ГИ ОГЛАВЯВАМЕ. СМЯТАМЕ ПОДОБНИ ОПИТИ ЗА НЕДЕМОКРАТИЧНИ. СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ РЕФОРМАТОРСКИ СИЛИ ИМА НЕ САМО В ОРГАНИЗИРАНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И ФРАКЦИИ, А И В МНОГО ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО В РЪКОВОДСТВОТО НА БСП.

ОТ САМОТО СИ ОСНОВАВАНЕ ДЕМОС Е ПРОТИВ СЪЗДАВАНЕТО НА СВОИ ПАРАЛЕЛНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТАКА РЕФОРМАТОРСКИТЕ СИЛИ В ПАРТИЯТА СЕ ЗАТВАРЯТ И САМОИЗОЛИРАТ В СОБСТВЕНАТА СИ ЧЕРУПКА. НАШАТА ЦЕЛ Е НЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНО ИЗДИГАНЕ В ЙЕРАРХИЯТА, А ПРОМЕНИТЕ В БСП И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО. КОЛКОТО И ДА ОБИЧАМЕ ДЕМОС, ПАРТИЯТА НИ Е ПО-СКЪПА ОТ НЕГО. ПОРАДИ ТОВА СТРЕМЕЖЪТ НИ Е ДА ПОДПОМАГАМЕ, ДА ПРЕОБРАЗУВАМЕ, А НЕ ДА РАЗРУШАВАМЕ.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИЗБРАНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ, СЪЧЕТАВАЩА ЯСНА ПРОГРАМА НА РЕФОРМИ С РЕАЛИЗМА, КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВИХА УСПЕШНО В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РАБОТЯТ ЕДИНАДЕСЕТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО, А ДРУГА ГРУПА ДЕПУТАТИ НА БСП ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЬМ НЕГО. ОПОРНИТЕ КЛУБОВЕ В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ И В МНОГО ДРУГИ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА ОТСТОЯВАТ ЛИНИЯ НА ЕДНА ОБНОВЯВАЩА СЕ МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕМОС КАТО ИДЕЙНО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНО ДВИЖЕНИЕ Е ДА СТИМУЛИРА И ПОДБУЖДА НЕПРЕКЪСНАТО ОБНОВЛЕНИЕТО НА БСП И ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА, В ОБЩЕСТВО НА ПОСТЕПЕННОТО УТВЪРЖДАВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД ИЗБОРИТЕ И НУЖДАТА ОТ ПО-НАТАТЪШНИ ПРОМЕНИ В БСП

1. КРАТКА ОЦЕНКА НА СЪБИТИЯТА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. И НА ОБНОВЛЕНИЕТО НА БСП

СЛЕД 10 НОЕМВРИ В СТРАНАТА УСИЛЕНО ЗАПОЧНА ДА СЕ ИЗГРАЖДА ПЛУРАЛИСТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. ПО СИЛАТА НА РЕДИЦА ПРИЧИНИ ТОЗИ ПРОЦЕС ПОНЕ ДОСЕГА ПРЕМИНА В ОБСТАНОВКА НА СЕРИОЗНА И В МНОГО СЛУЧАИ ОПАСНА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР ПОЛИТИЧЕСКА КОНФРОНТАЦИЯ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ. ЗА КРАТКО ВРЕМЕ В СТРАНАТА СЕ ОФОРМИ ПОЛЯРИЗАЦИОНЕН ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ С ЕДНА КРУПНА ПАРТИЯ /БСП/ И ЕДИН КРУПЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН СЪЮЗ /СДС/. В ГОЛЯМА СТЕПЕН ТОЗИ МОДЕЛ БЕ ОБУСЛОВЕН ОТ МНОГО ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ОТРИЦАНИЕ НА МИНАЛОТО И СВЪРЗАНОТО С ТОВА БИНАРНО /ПОЛЯРИЗАЦИОННО/ ПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ.

ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ПОСТАВИ В МНОГО СЛОЖНО ПОЛОЖЕНИЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, НО ЗАЕДНО С ТОВА СЪЗДАДЕ ГОЛЯМА ОПАСНОСТ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР. НЕ МОЖЕМ В ТАЗИ ВРЪЗКА ДА НЕ ПРИВЕТСТВУВАМЕ ТЪРПИМОСТТА НА ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА СТРАНАТА И ОСОБЕНО НА ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА. НАРЕД С ТОВА В МНОГО СЛУЧАИ БЕ НАРУШАВАН ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД. СЪЗДАДОХА СЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНО РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИ ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ, ЗА ПОДРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ВСИЧКО ТОВА НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СНЕМЕМ.

НА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАСАМ У НАС СЕ ПРОВЕДOXA СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ.

ТОЗИ ФАКТ ПО БЕЗСПОРЕН НАЧИН БЕШЕ ПОТВЪРДЕН ОТ СТОТИЦИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ, ПОКАНЕНИ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЛУЧИ МНОЗИНСТВО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОВА НЕ БЕ СЛУЧАЙНО. НАРОДЪТ ГЛАСУВА ЗА СПОКОЕН И МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ИЗБОР НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НАЙ-ВАЖЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ИЗБОРНАТА ПОБЕДА НА БСП СЕ ДЪЛЖИ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН НА ЗАПОЧНАЛИТЕ ОБНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ПАРТИЯТА. КАКВА Е НАШАТА ОЦЕНКА ЗА ТЕЗИ ПРОЦЕСИ?

НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., КОГАТО БЕ ПРОМЕНЕН ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КУРС, ПРОМЕНИТЕ В ТОГАВАШНАТА БКП БЯХА ЗАТРУДНЕНИ ПО ЧИСТО КАДРОВИ ПРИЧИНИ. ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО ОТ БИВШИЯ ЦК НА БКП, МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, СВЪРЗАНИ ПРЯКО С БИВШИЯ РЕЖИМ, СЕ ЯВИХА ЕСТЕСТВЕНА ПРЕГРАДА ПРЕД ОБНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ. В КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ И ОСОБЕНО СЛЕД 29 ДЕКЕМВРИ, КОГАТО ПО ПОВОД НА Т.НАР. МАЛЦИНСТВЕН ВЪПРОС ЗАПОЧНАХА МАСОВИ АНТИПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕМОНСТРАЦИИ, УСЛОВИЯТА ОЩЕ ПОВЕЧЕ СЕ УСЛОЖНИХА. ВЪЗГЛЕДИТЕ, ЧЕ ОЩЕ ТОГАВА ПАРТИЯТА Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ПРЕРЕГИСТРИРАНА ИЛИ РАЗПУСНАТА, СА ИЛЮЗОРНИ И НЕСЕРИОЗНИ.

В СЛОЖНИ УСЛОВИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БКП. ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРАЙНИТЕ ЦЕЛИ НА РЕФОРМИТЕ В ПАРТИЯТА И ОБЩЕСТВОТО НЕГОВИТЕ РЕШЕНИЯ СА ЯВНО НЕДОСТАТЪЧНИ. НО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ, В КОИТО СЕ ПРОВЕДЕ, КОНГРЕСЪТ НАПРАВИ РЕШИТЕЛНИ КРАЧКИ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВИСОКО. ТОЙ ПРИЕ ПРОГРАМНИЯ ВЪЗГЛЕД ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ, СКЪСА СПРИНЦИПИТЕ НА БЮРОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ В ПАРТИЯТА И ОБНОВИ СЪЩЕСТВЕНО НЕЙНИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ.

ТАКА СЕ СЪЗДАДОХА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОЩЕ ПО-КРУПНИ ПРОМЕНИ. СЪЩЕВРЕМЕННО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИЯТ, АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ НАТИСК НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ ОГРАНИЧИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАДИКАЛИЗИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В БСП В ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ - ЮНИ. ВНИМАТЕЛНИЯТ АНАЛИЗ НА АНАЛОГИЧНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В ДРУГИ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ПОКАЗВА, ЧЕ АКО ПРИ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И СИЛЕН АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ НАТИСК СЕ ОТИДЕ НА ФОРСМАЖОРНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ РЕФОРМИ, МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО РАЗЦЕПВАНЕ И СТОПЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЯ.

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРОМЕНИТЕ В БСП ВРЕМЕТО СЛЕД 10 НОЕМВРИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗДЕЛИ НА ДВА ЕТАПА.

АКО ПЕРИОДЪТ МЕЖДУ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. И ФЕВРУАРИ 1990 Г. БЕШЕ ПЕРИОД НА РАЗРАСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И НА ПЪРВИЧНО ОЧИСТВАНЕ НА ПАРТИЯТА, ТО ПЕРИОДЪТ ОТ АПРИЛ ДО ЮНИ БЕ ВРЕМЕ НА НЕЙНОТО ОТНОСИТЕЛНО СТАБИЛИЗИРАНЕ И НАСОЧВАНЕ КЪМ "ВЪНШНИ" ИЗБОРНИ ЦЕЛИ.

ПРЕЗ МАРТ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪТРЕШНОПАРТИЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА СМЯНА НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА. ПРОМЕНИ СЕ НЕЙНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. ОБСТАНОВКАТА ВЪВ ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ СТАНА ПО-ДЕМОКРАТИЧНА И ДИСКУСИОННА. УКРЕПНАХА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ ДВИЖЕНИЯ КАТО ИЗРАЗ НА ПЛУРАЛИЗМА В ПАРТИЯТА, ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ЗАПОЧНАХА ДА СЪЗДАВАТ СВОИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ. ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ПРОМЕНИТЕ В ПАРТИЯТА ОТСТЪПИХА МЯСТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА И НА ЗАШИТАТА НА БСП ОТ ВЪНШНИ АТАКИ.

НЕ БИВА ДА СЕ ОТРИЧА, ЧЕ ПРОМЯНАТА В НАСОЧЕНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ УСИЛИЯ НА БСП ОТ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ КЪМ МЕЖДУПАРТИЙНАТА БОРБА БЕ ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖНО В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ.

ПОСТИГНАТАТА ПОБЕДА НА 10 И 17 ЮНИ Е СЛЕДСТВИЕ НА УМЕЛИТЕ МАНЬОВРИ И ПРЕДИ ВСИЧКО НА ЗАПОЧНАЛИЯ ОБНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС В БСП.

ТАЗИ ПОБЕДА Е СВЪРЗАНА И С ТРАДИЦИОННОТО ДОВЕРИЕ НА ЕДНА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В НАШАТА ПАРТИЯ, С МОБИЛИЗАЦИЯТА НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ, С ТОВА, ЧЕ 10 НОЕМВРИ БЕШЕ ИЗВЪРШЕН ОТ ЗДРАВИТЕ СИЛИ ИМЕННО В БСП. ВЪПРЕКИ ОТЧАЯНИТЕ ОПИТИ ОПОЗИЦИЯТА НЕ УСПЯ ДА ДИСКРЕДИТИРА БСП В ОЧИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.

ПО НАША ПРЕЦЕНКА КЪМ КРАЯ НА АПРИЛ БЕ СПРЯНО СПАДАНЕТО НА АВТОРИТЕТА НА ПАРТИЯТА, А ПРЕЗ МАЙ ТОЙ ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОКАЧВА, ЗА ДА СЕ ИЗМЕНИ С 5-6 ПУНКТА В ПОЛОЖИТЕЛНА ПОСОКА В НАЧАЛОТО НА ЮНИ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ПАРТИЯТА СПЕЧЕЛИ С 52,75 НА СТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ - ГАБРОВО.


СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ НА СДС, ОСОБЕНО В ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ, БЕШЕ ДЕФИЦИТЪТ НА КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ. ТОЗИ ПРОБЛЕМ СЕ ПРЕНЕСЕ И ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ АКТИВА НА СДС Е ОНАЗИ ЧАСТ ОТ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, КОЯТО Е ВСТРАНИ ОТ ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ЛЕКАРИ И УЧИТЕЛИ. МАКАР И С ВИСОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНОСТ, ТЕ НЕ ПРИТЕЖАВАХА НЕОБХОДИМОТО ПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ, ОПИТ И ПОЗНАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ. НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА СЕ ПРОЯВИ И НА КРЪГЛАТА МАСА, И В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА, А И СЛЕД НЕЯ. ГРЕШКИТЕ СЛЕДВАХА ЕДНА СЛЕД ДРУГА И ПРЕДОПРЕДЕЛИХА НЕУСПЕХА В ИЗБОРИТЕ. НА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ТОВА МОЖЕ ДА НЕ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ - И СЕГА МНОГО ХОРА НЕДОУМЯВАТ ЗАЩО СДС ЗАГУБИ ИЗБОРИТЕ, - НО ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ НЕЩАТА НЕ СА ТАКА. ХУБАВАТА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПОБЕДА. ВЪПРОСЪТ ОПИРА ДО СТИЛ, ДО МЕТОДИ И ДО НАСОКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И НАЙ-ВЕЧЕ ДО ХОРАТА, КОИТО Я ОСЪЩЕСТВЯВАТ. ВМЕСТО ДА НАПРАВИ ТРЕЗВ, КОНКРЕТЕН И КОМПЕТЕНТЕН АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕУСПЕХА, РЪКОВОДСТВОТО НА СДС СЕ ВПУСНА В ПОЗНАТИТЕ НИ СЛОВОИЗЛИЯНИЯ ПО АДРЕС НА БСП, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ПРЕДСТАВИ ПОРАЖЕНИЕТО ЗА "ГОЛЯМ ИЗБОРЕН УСПЕХ". НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА И ОМРАЗАТА РОДИХА ДЕСТРУКТИВИЗМА НА КРАЙНИЯ СУБЕКТИВИЗЪМ И ТОТАЛНОТО ОТРИЦАНИЕ: ВСИЧКО, КОЕТО Е ОТ ЕДНАТА СТРАНА, СЕ ПРЕДСТАВЯШЕ ЗА ЧЕРНО, А ОНОВА, ОТ ДРУГАТА - ЗА БЯЛО. ЗА ДА СЕ "ДОКАЖЕ", ЧЕ В ПРИРОДАТА ИМА САМО ДВА ЦВЯТА. С ПОМОЩТА НА НЕСЕРИОЗНИ И НЕНУЖНИ СПОРОВЕ, ДРЕБНАВИ ЗАЯЖДАНИЯ, НЕОБЕКТИВНА И ТЕНДЕНЦИОЗНА ПРОПАГАНДА, НЕДОСТОЙНИ И НЕДОДЯЛАНИ СРЕДСТВА И ПОХВАТИ /НАПРИМЕР КАРТАТА С ЧЕРЕПИТЕ/. ИМАШЕ И ДОСТА ЛЪЖИ.  ДЕМОКРАТИЧНАТА И СПРАВЕДЛИВА КАУЗА НЕ МОЖЕ ДА ЧЕРПИ ЛЕГИТИМНОСТ И ПРИОРИТЕТИ ЧРЕЗ ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ И СРЕДСТВА. ДОКАТО БСП СЕ ОТЪРСВА ОТ ТЯХ, СДС ГИ ВЪЗПРИЕМА. ВСИЧКО ТОВА СЕ ПОДНАСЯШЕ С ЕДИН ГРУБ И АРОГАНТЕН ТОН, КОЙТО Е ДРАЗНЕЩ И НЕПРИЕМЛИВ НЕ САМО ПОРАДИ СВОЯТА НЕОБЕКТИВНОСТ, НО И ОТ ЧИСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА - ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА Е УСТРОЕНА НА ПРИНЦИПА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО. НАРУШЕНА БЕ МЯРАТА В ЕТИКАТА И КУЛТУРАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА, КОЯТО МЯРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЛЮДАВА ОТ ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ПРЕТЕНДИРАЩА ЗА СЕРИОЗНОСТ И ВЛИЯНИЕ. "ПРЕКАЛЕН СВЕТЕЦ И БОГУ НЕ Е ДРАГ" - ГЛАСИ НАРОДНАТА ПОГОВОРКА. ТАКА СДС ДЕМОНСТРИРА ПОЛИТИЧЕСКО БЕЗСИЛИЕ, ЗАЛАГАЙКИ ПРЕДИМНО НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ НАСТРОЕНИЯ И СТРАХОВАТА ПСИХОЗА.

ТОЗИ СТИЛ СТАНА НОРМА НА ПОВЕДЕНИЕ НА АКТИВИСТИТЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА СДС И ОФОРМИ ОЩЕ ЕДНА НЕГАТИВНА ЧЕРТА - БЕЗЦЕРЕМОННАТА НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ДРУГИ МНЕНИЯ И КЪМ КРИТИКАТА. ВСЯКО ДРУГО МНЕНИЕ, РАЗЛИЧАВАЩО СЕ ОТ ТЯХНОТО, ТИЯ РИЦАРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ОБЯВЯВАТ ЗА ПРОВОКАЦИЯ, ЗА КОМУНИЗЪМ, ЗА НОМЕНКЛАТУРА И ТЕМ ПОДОБНИ. Т.Е. "НАШЕТО” МНЕНИЕ Е ОБЕКТИВНО, РАЗУМНО, КОМПЕТЕНТНО И ПОЛЕЗНО, А "ЧУЖДОТО" Е НЕПРАВИЛНО, ЛЪЖЛИВО, ЗЛОВРЕДНО, САТАНИНСКО И Т.Н. И САМИ СИ ВЯРВАТ. СЪС СИЛАТА НА ФАНАТИЧНАТА ПРЕДУБЕДЕНОСТ В ЧУДОТО, КОЕТО И ТОЗИ ПЪТ НИ ОТМИНА И ОТЛОЖИ ЕМОЦИОНАЛНАТА НАСЛАДА.

ОБЕЗПОКОИТЕЛНО Е, ЧЕ ТОЗИ МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В СТЕРЕОТИП ЗА ЧАСТ ОТ ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА СДС, ОБИКНОВЕНО ХОРА C НЕВИСОКА КУЛТУРА ИЛИ "НЕРЕАЛИЗИРАЛИ СЕ" /И ТОЗИ ПЪТ!/ МАНИАЦИ. АЛЕКОВИЯТ ГЕРОЙ НИ Е ОСТАВИЛ ДОСТА РОДСТВЕНИЦИ. А УМНИЯТ, ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ, ДУШЕВНО БОГАТИЯТ Е ДЕМОКРАТ ПО ПРИРОДА, С ЕСТЕСТВЕНО ЧУВСТВО ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, ПАРТНЬОРСТВО И УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ. ТАКИВА ХОРА НЕ АФИШИРАТ ШУМНО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИ ИДЕАЛИ, ПОЗИЦИИ И ДЕЙСТВИЯ. ТУК ТРЯБВА ДА ПРИПОМНИМ МИСЪЛТА НА ВОЛТЕР: "АЗ НЕ СПОДЕЛЯМ ВАШЕТО МНЕНИЕ, НО СЪМ ГОТОВ ДА ЗАСТАНА НА БАРИКАДАТА, ЗА ДА ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГО ИЗРАЗИТЕ."

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ -НЕМАРКСИСТИ.


ЧЕРВЕНОТО СОЦИАЛ-КОМУНИСТИЧЕСКО ПРАВИТЕЛСТВО НА ЗЛОЩАСТНА БЪЛГАРИЯ СВАЛИ ПСЕВДОДЕМОКРАТИЧНАТА СИ МАСКА. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 78 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИЗОВАВА ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА ДА ЛИКВИДИРАТ ПРОЯВИТЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ В СТРАНАТА.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ ОЦЕНЯВА ТОЗИ ПРАВИТЕЛСТВЕН ДОКУМЕНТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПРОВОКАЦИЯ. ПО НЕДОПУСТИМ ЗА ЗДРАВИЯ РАЗУМ НАЧИН КОМУНИСТИТЕ ПОСТАВЯТ ПОД ЕДИН ЗНАМЕНАТЕЛ ПОЛУКРИМИНАЛНИТЕ ШОВИНИСТИЧНИ ИЗСТЪПЛЕНИЯ В КЪРДЖАЛИ И ДРУГАДЕ И ПОРИВА КЪМ НЕКОМУНИСТИЧЕСКА ИСТИНА В СОФИЯ И МНОГО ДРУГИ ГРАДОВЕ.

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ЧУВСТВА ЧЕСТО СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ КОМУНИСТИ И ФАШИСТИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ЯВНО ПРЕБОЯДИСАНИТЕ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛИСТИ НЕ ПРАВЯТ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. ВПРОЧЕМ БЪЛГАРСКИТЕ БОЛШЕВИКИ ВИНАГИ СА ПРИБАВЯЛИ КЪМ СВОЯТА ГОЛЯМА ЛЪЖА И МЪНИЧКО ИСТИНА.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСЙСТИ ПРИЗОВАВА: НЕКА ЗАПАЗИМ СПОКОЙСТВИЕ И ПОСРЕЩНЕМ ПАЛКИТЕ И АВТОМАТИТЕ С ЦВЕТЯ И УСМИВКИ!

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДП - НЕМАРКСИСТИ: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО ПРЕМЕСТВАНЕТО НА СЕДАЛИЩЕТО НА ПАРТИЯТА ОТ ПЛОВДИВ В СОФИЯ И ПРОМЕНИ В НЕЙНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.


НА 22 ЮЛИ 1990 Г. СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/, НА КОЕТО БЕ НАПРАВЕН АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В СТРАНАТА. ИЗТЪКНАТО БЕ, ЧЕ С ОТКРИВАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РОЛЯТА НА СТОЛИЦАТА КАТО ЦЕНТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ Е НАРАСНАЛА ЗНАЧИТЕЛНО. ПОСОЧЕНО БЕ, ЧЕ ОТ 2 ЮЛИ 1990 Г. НАСАМ ФАКТИЧЕСКИ СЕДАЛИЩЕТО НА ПАРТИЯТА Е В СОФИЯ, ТЪЙ КАТО ПО ДВАМА ИЛИ ТРИМА ДУШИ ОТ ПЕТЧЛЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП СЕ НАЛАГА ДА БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТО ТАМ ПОРАДИ ИНТЕНЗИВНИТЕ ВРЪЗКИ С ДРУГИТЕ ПАРТИИ, УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, В СЪВЕТА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ, В ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПАРЛАMEHTA.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ АРГУМЕНТИ НАЦИОНАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. ПРЕМЕСТВА СЕДАЛИЩЕТО НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОТ ПЛОВДИВ В СОФИЯ НА АДРЕС: БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" 1-А. ПИСМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1606 - СОФИЯ, П.К.113.

2. ЗАНАПРЕД ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН СЕРГЕЙ АДЖАРОВ, С ПОСТОЯННО МЕСТОЖИТЕЛСТВО СОФИЯ, БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" 1-А.

3. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ ДА БЪДЕ ВНЕСЕНО ОТ Г-Н АДЖАРОВ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ
ГЕН. ПЪЛНОМОЩНИК: РУМЕН ЯНАКИЕВ
ГОВОРИТЕЛ: ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА СТАНКОВА КОВЧЕЖНИК: СИМЕОН ПАВЛОВ

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПОДКРЕПЯТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В НАШАТА СТРАНА И ИСКРЕНО ЖЕЛАЯТ ТЕ ДА ПРОТИЧАТ В УСЛОВИЯТА НА ЗАКОННОСТ, СПОКОЙСТВИЕ И ГРАЖДАНСКИ МИР.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ С ТРЕВОГА КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ В РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В НАШАТА СТРАНА ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД НАРЕД С ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ СЕ НАБЛЮДАВАТ И ТАКИВА С ОТРИЦАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА И НАСОЧЕНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗАКОННОСТТА И ПРАВОВИЯ РЕД. ПОДОБНО НА ПРОЯВЕНИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА ТЕНДЕНЦИИ И У НАС Е НАЛИЦЕ РЯЗКО И ЛАВИНООБРАЗНО НАРАСТВАНЕ НА КРИМИНАЛНАТА И СТОПАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ. КАТАСТРОФИТЕ ПО ПЪТИЩАТА ВЗЕМАТ ЗАСТРАШИТЕЛНИ РАЗМЕРИ, БРОЯТ И ЩЕТИТЕ ОТ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПОЖАРИ НЯМАТ АНАЛОГ В ДОСЕГАШНАТА НИ ОБЩЕСТВЕНА ИСТОРИЯ. ОСОБЕНО ТРЕВОЖНО Е, ЧЕ ТЕЗИ ЯВЛЕНИЯ СЕ СЪПЪТСТВУВАТ ОТ ВСЕ ПО-НАРАСТВАЩА ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОТГОВОРНОСТ, ПРАВЕН НИХИЛИЗЪМ И ГРУБО И СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ. УВЕЛИЧАВАТ СЕ СЛУЧАИТЕ НА ГРУБО НЕПОДЧИНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИ ПОСЕГАТЕЛСТВА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИ СРЕЩУ ОРГАНИТЕ НА РЕДА ПРИ И ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ТЕЗИ ФАКТИ ОСТАВАТ БЕЗ СЪОТВЕТНАТА ОБЩЕСТВЕНА И ПРАВНА РЕАКЦИЯ.

СЪЩЕВРЕМЕННО ПОД ФОРМАТА НА ПЛУРАЛИЗЪМ НА МНЕНИЯТА БИТУВАТ РАЗЛИЧНИ ОЦЕНКИ КАКТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОЯВИ, ТАКА И НА МЯСТОТО И ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО, В СЪЧЕТАНИЕ С ЛИПСАТА НА СЪОТВЕТНО ТЪЛКУВАНЕ И АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ - ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА, НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ, КМЕТСТВАТА И ДРУГИ, ПРАКТИЧЕСКИ БЛОКИРА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

НЕДОСТАТЪЧНАТА ПРАВНА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ НА ПРОФЕСИЯТА СЛУЖИТЕЛ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВОДИ ДО ТЕКУЧЕСТВО НА КАДРИТЕ И ЛИПСА НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА. САМО В ГРАД СОФИЯ СА НЕЗАЕТИ ОКОЛО 1000 РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЕРЖАНТИ И ОФИЦЕРИ ОТ МИЛИЦИЯТА. В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ РЯЗКО НАРАСНА БРОЯТ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА НАПУСНАТ РАБОТА.

АКО СЕ ЗАПАЗИ ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ, ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА ЩЕ ЕСКАЛИРАТ И МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ НЕПРЕОДОЛИМИ.

В ТАЗИ ОБСТАНОВКА ОСОБЕНО АКТУАЛЕН СТАВА ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРАВНАТА ЗАЩИТЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА И ДЕЙСТВИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

СЕРИОЗНО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ОБСТАНОВКАТА В НАШАТА СТРАНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ. РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ ПРЕДИЗВИКВАТ ПРОТИВОРЕЧИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕГАТИВНИ РЕАКЦИИ ОТ СТРАНА НА РАЗЛИЧНИТЕ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СЕ ОБВИНЯВАТ В БЕЗДЕЙСТВИЕ. ПУБЛИКУВАНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 78 ОТ 21 ЮЛИ 1990 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ В СТРАНАТА БЕ ПОСРЕЩНАТО НЕЕДНОЗНАЧНО, КАТО АВТОРИТЕТНИ И КОМПЕТЕНТНИ ЮРИСТИ СЕ ПРОИЗНАСЯТ ЗА НЕГОВАТА НЕЛЕГИТИМНОСТ И ЗА ПРАВНАТА МУ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД НЕОБХОДИМОСТТА САМИ ДА ОБОСНОВАВАТ И ИЗБИРАТ ПОДХОДИТЕ И МЕРКИТЕ, КОИТО СЕ НАЛАГА ДА ПРЕДПРИЕМАТ, С РИСКА ДА БЪДАТ ОБВИНЕНИ ЗА АНТИДЕМОКРАТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ И ВЪРХУ ТЯХ ДА БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕНА ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕЗАБАВНО ДА ОБСЪДИ С ЦЯЛАТА СЕРИОЗНОСТ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ И НАСТОЯВАМЕ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СВОЕ ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ФОРМИТЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОЯВИ И РЕШЕНИЕ ЗА МЯСТОТО, РОЛЯТА И ПРАВНИТЕ ГАРАНЦИИ НА ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ЗАДЪЛЖИ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА HP БЪЛГАРИЯ, ДРУГИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИ И НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ ДА ВЛЯЗАТ В СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ И ПОЕМАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ИМ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ФУНКЦИИ. БЕЗ ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА ЦЯЛАТА ПРАВОЗАЩИТНА И ПРАВООХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА НЯМА ДА СЕ ПОЛУЧАТ ЖЕЛАНИТЕ И ОЧАКВАНИ ОТ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД РЕЗУЛТАТИ.

НАРЕД С ТЕЗИ НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ВАЖНО МЯСТО В КРЪГА ОТ ВЪПРОСИ, ЧИЕТО РЕШАВАНЕ ЩЕ ГАРАНТИРА ЕФИКАСНОСТ В ДЕЙСТВИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗАЕМА ПРИОРИТЕТНОТО ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, НОВИТЕ ЗАКОНИ ЗА МИЛИЦИЯТА, ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА, КАКТО И РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ПЪЛНАТА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МВР. СЛУЖЕЩИТЕ В ТЯХ НЕ СЛЕДВА ДА ЧЛЕНУВАТ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ.

ИЗРАЗЯВАМЕ УВЕРЕНОСТ, ЧЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЩЕ ПРОЯВЯТ ДЪРЖАВНИЧЕСКА МЪДРОСТ, ПРОЗОРЛИВОСТ И ДАЛНОВИДНОСТ В ТОЗИ СЪДБОНОСЕН ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА МОМЕНТ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕДВИДИМИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЕСКАЛАЦИЯТА НА ОБСТАНОВКАТА.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: 1. СТ. ВЪЛЧЕВ
                              2. Т. БОБЕВ
                              3. М. МИТОВ

СОФИЯ, 24 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕРЕВАН" НА АРМЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРОФ. Д-Р САРКИС САРКИСЯН.


АРМЕНЦИТЕ СА ИЗВЕСТНИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ С ПРИНОСИТЕ СИ В СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА, В НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО, С БЕЗПРИМЕРНИЯ СИ ГЕРОИЗЪМ В ЗАЩИТА НА ЕЗИКА, ВЯРАТА, РОДИНАТА - ТАКА ГЕНИАЛНО ПРЕСЪЗДАДЕН НЕ ОТ НЯКОЙ ДРУГ, А ОТ ВЕЛИКИЯ ЯВОРОВ. ТЕ СА БИЛИ ВИНАГИ ПРИЗНАТЕЛНИ НА ГОСТОПРИЕМНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЗА ТОПЛИЯ ПРИЕМ, КОЙТО НАМИРАТ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ГЕНОЦИДА НА ТУРЦИЯ НАД АРМЕНЦИТЕ ПРЕЗ 1896 И 1915 ГОДИНА, КОЯТО ПРИЗНАТЕЛНОСТ ТЕ СА ДОКАЗАЛИ С ДЕЛАТА СИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

В УСЛОВИЯТА НА СЪЗДАВАЩАТА СЕ МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ У НАС НИЕ СЪЩО СМЕ СЪПРИЧАСТНИ, ПОНЕЖЕ СМЕ ИЗСТРАДАЛИ НЕОБХОДИМОСТТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НА НЕНАКЪРНЕНОТО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО, ПЪК И НОСИМ В ПАМЕТТА И ДУШИТЕ СИ ПОУКИТЕ ОТ АРМЕНСКАТА ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ, ЗАВЕЩАНИ НИ ОТ МНОГО ПОКОЛЕНИЯ БОРЦИ СРЕЩУ ОНЕЗИ, КОИТО СА УПРАЖНЯВАЛИ НАСИЛИЕ НАД НАС ИЛИ СА СЕ ОПИТВАЛИ ДА НИ УЯЗВЯТ НЕДОСТОЙНО И НЕПРАВОМЕРНО.

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ, НА НЯКОИ СИЛНО ПОЛИТИЗИРАНИ МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ, ПРЕДАВАНИ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, СЕ ПОЯВИХА ПЛАКАТИ С НАДПИСИ: "МРЪСЕН АРМЕНЕЦ", ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ У НАС Г-Н КЕВОРК КЕВОРКЯН. МИСЛЯ, ЧЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА И ГЛАСНОСТТА НЕ Е ДОСТОЙНО ДА СЕ ОБИЖДА НИКОЙ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА И ПО ТАКЪВ НАЧИН ОБИДАТА ДА СЕ ПРЕНАСЯ ВЪРХУ ВСИЧКИ НЕГОВИ СЪНАРОДНИЦИ. КОЙТО НЕ Е ДОВОЛЕН ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА Г-Н КЕВОРКЯН, НЕКА ДА ИЗЛЕЗЕ НА ОТКРИТ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ДИАЛОГ С НЕГО.

ПОНЯКОГА В НАШИЯ ПЕЧАТ СЕ ПУБЛИКУВАТ МАТЕРИАЛИ, В КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВА НЕУМЕЛО ИЗРАЗЪТ "ОПЛАЧИ СЕ НА АРМЕНСКИЯ ПОП" /НАПРИМЕР В. "ТРУД", БР.136 ОТ 12 ЮЛИ 1990 Г. "ЗА ЧАСТНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ И АРМЕНСКИЯ ПОП" И ДР./. АРМЕНЦИТЕ СА ХОРА, КОИТО СА НА ВИСОТА ПО АНЕКДОТИТЕ И ПРИТЕЖАВАТ ЧУВСТВО ЗА ХУМОР. НО СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ ПОНАСЯТ ОНЕЗИ, КОИТО НЕПРАВОМЕРНО И НЕСКОПОСНО СЕ ОПИТВАТ ДА СИ СЛУЖАТ С ТОВА ЧУВСТВО. НЕКА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ И ПОМНИМ, ЧЕ ВСЯКА ТОЛЕРАНТНОСТ ИМА МЯРА! ДОБРЕ Е ЖУРНАЛИСТИТЕ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ СМИСЪЛА И ПРОИЗХОДА НА ИЗРАЗА "ОПЛАЧИ СЕ НА АРМЕНСКИЯ ПОП", ДА ПРОЯВЯТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСИЛИЯ И ДА ЗАПЪЛНЯТ ТОВА БЯЛО ПЕТНО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ МИСЛЕНЕ.

БИХМЕ ЖЕЛАЛИ БТА ДА НАПРАВИ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ДОСТОЯНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МИСЛЯ, ЧЕ НАШАТА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ НИКАКВО НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ АРМЕНЦИ И БЪЛГАРИ.

СОФИЯ, 26 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.


ПО ПОКАНА НА ПОСЛАНИКА НА ШВЕЙЦАРИЯ В НРБ НА 26 ЮЛИ 1990 ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ПО ВРЕМЕ НА РАЗГОВОРА БЯХА РАЗМЕНЕНИ МНЕНИЯ ПО НЯКОИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ НАСТОЯЩОТО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НИ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕПВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ. БЕШЕ ЗАСЕГНАТ И ВЪПРОСЪТ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

БЕШЕ РАЗИСКВАН И ПРОБЛЕМЪТ ЗА УЧАСТИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМО, ИЗПРАТЕНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 24 ЮЛИ 1990 Г., СЛЕД КАТО ИЗСЛУША МНЕНИЯТА НА ОКРЪЖНИТЕ РЪКОВОДСТВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА НРБ НА ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВСКИ - НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

НА ОСНОВАНИЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ОТ ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА ВНЕСЕТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В СЕСИЯТА КАНДИДАТУРАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА НРБ НА Г-Н ДИМИТЪР МАРКОВСКИ.

С ДЪЛБОКО УВАЖЕНИЕ:

НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИНЖ.ИЛИЯ СИПСЕВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ.ТРИФОН КЪНДЕВ
ОПЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР: ИВАН БОТЕВ

СОФИЯ, 24 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.

ЧЕТВЪРТО. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БНДП

10. БНДП СЕ СЪСТОИ ОТ МЕСТНИ ДРУЖЕСТВА, РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ И ЦЕНТРАЛНИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ.

11. РЪКОВОДСТВОТО НА БНДП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КОНГРЕСА, ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО.

12. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ ЗАНИМАВА С:

А/ ИЗВЪРШВА ПЕРИОДИЧЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРАВИЛНОТО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОТО ПЛАНИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА;

Б/ СЛЕДИ ЗА СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И СЛЕДВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПНИ ДОКУМЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЧНОСТИ. ПРИ НУЖДА МОЖЕ ДА ОТМЕНЯТ ИЛИ СПИРАТ ТЕХНИ РЕШЕНИЯ;

В/ МОЖЕ ДА ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЛИЧНОТО И ГРАЖДАНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ВСЕКИ ПАРТИЕН ЧЛЕН, АКО ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ТОВА НАНАСЯ ВРЕДА НА БНДП;

Г/ МОЖЕ ДА СПИРА РЕШЕНИЕ НА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПАРТИЕН ЧЛЕН ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО МУ РЕШАВАНЕ ОТ КОНГРЕСА;

Д/ СЛУЖИ КАТО АРБИТРАЖНА ИНСТАНЦИЯ ПРИ СПОРОВЕ КАКТО МЕЖДУ РЪКОВОДНИ ТЕЛА, ТАКА И МЕЖДУ ОТДЕЛНИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ;

Е/ МОЖЕ ДА НАЛАГА СЛЕДНИТЕ НАКАЗАНИЯ:
- ЗАБЕЛЕЖА
- МЪМРЕНЕ
- ПОРИЦАНИЕ
- ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;

Ж/ МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА:
- НА ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ ДА РАЗГЛЕЖДА ПАРТИЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВСЕКИ ЧЛЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ПОСТА, КОЙТО ЗАЕМА. МОЖЕ ДА ПОСТАВЯ ВЪПРОСА И ЗА СНЕМАНЕТО ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ОТДЕЛНИ РЪКОВОДНИ ЛИЦА.
- НА КОНГРЕСА - ЗА ПОДМЯНАТА НА ЦЕЛИ РЪКОВОДНИ ТЕЛА. МОЖЕ И ДА ПРЕДЛАГА ОТВОД НА КАНДИДАТУРИТЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ.

13. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ 6 ЧЛЕНОВЕ, ИЗБОРНА И ПОДОТЧЕТНА НА КОНГРЕСА. ЕДИН ОТ ТЯХ КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ. КОМИСИЯТА РАБОТИ КАТО КОЛЕГИАЛЕН ОРГАН, КАТО ПРИ РАВЕНСТВО НА ГЛАСОВЕТЕ МНЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Е РЕШАВАЩО.

МАНДАТЪТ Е ЧЕТИРИГОДИШЕН, КАТО ВСЕКИ РЕДОВЕН КОНГРЕС ПОДМЕНЯ САМО ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ Й. ИЗБИРАТ СЕ И ДВАМА ПОДГЛАСНИЦИ, КОИТО ПРИ НУЖДА ДА Я ПОПЪЛВАТ.

14. ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ДА ФУНКЦИОНИРА СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, И ТО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 3 МЕСЕЦА.

15. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА УЧАСТВАТ ПО ПРАВО В РАБОТАТА НА РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ, НО НЕ УЧАСТВАТ В ГЛАСУВАНЕТО.

16. ВЪРХОВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА БНДП Е КОНГРЕСЪТ.

КОНГРЕСИТЕ БИВАТ РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ. РЕДОВНИЯТ КОНГРЕС СЕ
СВИКВА НА ВСЕКИ 2 ГОДИНИ, НА ПЪРВАТА СЪБОТА НА М.МАЙ, КАТО:

А/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ПРИНЦИПНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ПАРТИЯТА;

Б/ ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА И УСТАВА, АКО ЗА ТОВА ГЛАСУВАТ 2/3 ОТ ВСИЧКИ РЕДОВНО ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ;

В/ ПРИЕМА ОТЧЕТИТЕ НА ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ;

Г/ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, КАКТО И НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ЗА ИЗБИРАНЕТО СА НЕОБХОДИМИ ГЛАСОВЕТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ВСИЧКИ ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ.

17. ИЗВЪНРЕДНИЯТ КОНГРЕС СЕ ЗАНИМАВА САМО С ВЪПРОСИТЕ, ЗА КОИТО Е СВИКАН.

18. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАН ОТ:

А/ ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ;
Б/ СЪВМЕСТНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;
В/ ПО ИСКАНЕ, ПОДПИСАНО ОТ 1/3 ОТ ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
Г/ ПО ИСКАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПОДКРЕПЕНО ОТ 1/5 ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
Д/ НА ОСНОВАТА НА ЧЛ.ЧЛ.15 И 20 /2/ ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ;

19. КОНГРЕСЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ЧЛЕНСКАТА МАСА И ТО ТАКА, ЧЕ ТЕ ДА НЕ СА ПО-МАЛКО ОТ 150 И ПОВЕЧЕ ОТ 500.

КАНДИДАТИТЕ СЕ ИЗДИГАТ ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
ИЗБИРАНЕТО НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО ЗА ПОСЛЕДНИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС.

20. ОБЩОТО РЪКОВОДСТВО НА БНДП МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, КАТО:

А/ ИЗРАБОТВА ИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА И СТРАТЕГИЯ;
Б/ СЛЕДИ ЗА ПРАВИЛНОТО КАДРОВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ПАРТИЯТА;
В/ ПРИЕМА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ;
Г/ ДА КООПТИРА ЧЛЕНОВЕ ЗА РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ПРОЦЕНТА ОТ ИЗБРАНИЯ ОТ КОНГРЕСА СЪСТАВ;
Д/ ДА ИЗИСКВА ДОКЛАДИ И ОБРАЗУВА АНКЕТНИ КОМИСИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПАРТИЯТА.

21. ОБЩИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, НО ТАКА, ЧЕ ИЗБРАНИТЕ ОТ КОНГРЕСА ЧЛЕНОВЕ ДА НЕ СА ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/