27 май 1990

 


СОФИЯ, 27 МАЙ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 102 /120/

      СОФИЯ, 27 МАИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.

     НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЕКОЛОГИЧНО ГАРАНТИРАНА МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ЕФЕКТИВНАТА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ГАРАНТИРАНОТО ПРАВО НА ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ЖИВОТ Е СРЕД НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННОТО СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО!
     ЗАЕДНО С ЦЯЛАТА ПРИРОДА У НАС ТЕЖКО БОЛЕДУВА И ЧОВЕШКОТО ТЯЛО. НИСКОТО КАЧЕСТВО НА ХРАНАТА, ТЕЖКИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД, НЕРВНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ СНАБДЯВАНЕ С НАЙ-НЕОБХОДИМИ СТОКИ И УСЛУГИ, ОСТРАТА ЖИЛИШНА КРИЗА И НАПРЕЖЕНИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ - ТОВА СА САМО ЧАСТ ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА НАРУШЕНОТО ФИЗИЧЕСКО И ДУШЕВНО ЗДРАВЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАШИЯ НАРОД. ТАЗИ КРИЗА НА ТЯЛОТО И ДУХА БЕ ПОСРЕЩНАТА ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ С ОСТАТЪЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ. ОТ СИМВОЛ НА ИЗЦЕЛЕНИЕ И МИЛОСЪРДИЕ БЪЛГАРСКИТЕ БОЛНИЦИ СЕ ПРЕВЪРНАХА В СИМВОЛ НА НИЩЕТА И МЪЧЕНИЕ! НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА

                    ВСЕОБХВАТНА РЕФОРМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В БЪЛГАРИЯ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ЗА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН ПРИНЦИП НА ДЪРЖАВНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ! СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ДЪЛБОКА ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ. ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ ТРЯБВА ДА ОБХВАЩА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЙ-ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА НАЙ-СКЪПИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРОГРАМИ. ОБЩИНИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ОСНОВНИТЕ ГРИЖИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО МЕСТА. ТЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ МЕДИЦИНСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПО МЕСТОРАБОТА И МЕСТОЖИВЕЕНЕ. ФОНДОВЕТЕ ЗА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ В ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДАНЪЦИ, КОИТО ГРАЖДАНИТЕ СА СКЛОННИ ДА ПЛАЩАТ ОТ СВОИТЕ ДОХОДИ.
     НА ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ЛЕКАР И БОЛНИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ, УСЛОВИЯТА НА ТЯХНАТА РАБОТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ГАРАНЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ИМ ДЕЙНОСТ. ЧАСТНАТА И КООПЕРАТИВНАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА ОТ ЗАКОНА.
     ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА, КОЕТО НИЕ КАТО ОБЩЕСТВО МОЖЕМ ДА СЪЗДАДЕМ ЗА САМИТЕ СЕБЕ СИ. БЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ СА НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА ПРОТИВООТРОВА НА ВСЯКА СОЦИАЛНА ПАТОЛОГИЯ, ПРЕДИЗВИКВАЩА СТРАДАНИЯ - ПИЯНСТВОТО, НАРКОМАНИЯТА, ПРЕСТЪПНОСТТА. КАЧЕСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, КОЕТО ЩЕ ОСИГУРИ СВОБОДАТА НА НАШИЯ ДУХ, ЩЕ ГАРАНТИРА И ЗДРАВЕТО НА НАШИТЕ ТЕЛА. ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАШЕТО СТОПАНСТВО Е ФАКТОРЪТ, КОЙТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ЩЕ ПРЕВЪРНЕ СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ОТ УТОПИЯ И МАНИПУЛАЦИЯ В ЕСТЕСТВЕНА ПРИДОБИВКА НА НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ.
     ВЯРНА НА СВОЯТА СТОГОДИШНА ТРАДИЦИЯ НА БОРБА ЗА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТ, БСДП Е НЕОТДЕЛИМА ЧАСТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ. ЦВЕТЪТ НА НАШАТА ВЯРА В БЪДЕЩЕТО Е СИНИЯТ ЦВЯТ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ. СИНЯТА БЮЛЕТИНА Е СИМВОЛЪТ НА НАШАТА УБЕДЕНОСТ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА КЪРВАВОТО НАСИЛИЕ И ЛЪЖАТА, НА ПОСРЕДСТВЕНОСТТА И КОРУПЦИЯТА ОТМИНАВАТ БЕЗВЪЗВРАТНО В МИНАЛОТО. ВАШИЯТ ГЛАС ЗА СДС Е ГЛАС ЗА ПРАВОТО ВИ ДА ИЗБИРАТЕ ПЪТИЩАТА НА СОБСТВЕНИЯ ВИ ЖИВОТ, ДА ИЗБИРАТЕ:
     - СВОЯТА ЛЮБИМА РАБОТА И НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ УПРАЖНЯВАТЕ ВАШАТА ПРОФЕСИЯ;
     - СВОЕТО МЯСТО НА ЖИВЕЕНЕ И ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС ПРИРОДНА И ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА;
     - ЛЕКАРЯ И УЧИТЕЛЯ НА ВАШИТЕ ДЕЦА;
     - ХОРАТА И ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО ЩЕ УПРАВЛЯВАТ НАШЕТО ОБЩЕСТВО ПОД СТРОГИЯ КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАКОНА;
     - ВАШЕТО СОБСТВЕНО БЪДЕЩЕ;
     - БЪДЕЩЕТО НА НАШЕТО ОБШО ОТЕЧЕСТВО.
     СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА ВИЕ ГЛАСУВАТЕ ЗА:
     - ЕФЕКТИВНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ;
     - ДЕМОКРАТИЧНА И ОТГОВОРНА ДЪРЖАВА;
     - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И СПОКОЕН ЖИВОТ HA ВАШИТЕ ДЕЦА;
     - СВОБОДА НА КУЛТУРАТА, ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО;
     - ДОСТОЙНО МЯСТО НА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА;
     - ЧИСТА И ГОСТОПРИЕМНА ПРИРОДА;
     - ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ВСИЧКИ СВОБОДОЛЮБИВИ НАРОДИ НА ИЗТОЧНА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА, КОИТО ПО МИРЕН И ЦИВИЛИЗОВАН ПЪТ ОТХВЪРЛИХА ДИКТАТУРАТА И ИЗБРАХА СВОБОДАТА.
     СИНЯТА БЮЛЕТИНА Е ВАШИЯТ ШАНС И ВАШАТА ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ ДА ИЗБЕРЕТЕ ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА БЪДЕШЕ НА СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЛИДАРНОСТ, БЪДЕШЕ НА ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СВОБОДНИ ХОРА!

                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /АСП/.


     СЛЕД КАТО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, МЕЖДУ КОИТО И АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НЕ ПОДПИСА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА СПОРАЗУМЕНИЕ, В СТРАНАТА СЕ СЪЗДАДЕ СЛОЖНА ОБСТАНОВКА. ДАВА СЕ ХОД НА РАЗЛИЧНИ ТЪЛКУВАНИЯ, НАГНЕТЯВАТ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ.
     ОТ САМОТО СИ СЪЗДАВАНЕ АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЩЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА С МИРНИ СРЕДСТВА И СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ВСЯКАКЪВ ВИД НАСИЛИЕ. ДОСЕГА НЕ СМЕ ДАЛИ ПОВОДИ И ОСНОВАНИЕ ДА БЪДЕМ УЛИЧЕНИ ИЛИ УПРЕКНАТИ В КАКВОТО И ДА БИЛО УЧАСТИЕ В НЕТОЛЕРАНТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТОВЕ ИЛИ АКТОВЕ НА НАРУШЕНИЯ НА РЕДА И ЗАКОННОСТТА. НАШАТА ПАРТИЯ НЕ САМО НЕ Е УЧАСТВАЛА В ПРОЯВИ, НО И ОСЪЖДА ПРОЯВИТЕ НА НАСИЛИЕ. НО СЧИТАМЕ, ЧЕ СА НАЛИЦЕ МНОГО СЕРИОЗНИ И С ОПАСНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛУЧАИ НА ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ, ЗА КОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО Е ЯВНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ПО ОТНОШЕНИЕ НЕ САМО НА АСП, НО И НА ДРУГИ ПАРТИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.
     ПО ВИНА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И НА ДРУГИТЕ УЧСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА СЕ СТИГНА ДО ДИСКРИМИНАЦИОННИ МЕРКИ И ДО ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧИИТО РАЗПОРЕДБИ БЯХА УГОВОРЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО САМО ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
КАТО ИЗРАЗЯВА НЕСЪГЛАСИЕ С НЯКОИ ОТ ТЕКСТОВЕТЕ В ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА СПОРАЗУМЕНИЕ, В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСЕНСУС АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРЕПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В НОВА РЕДАКЦИЯ, ОТЧИТАЩА МНЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.

СОФИЯ, 23 МАЙ 1990 ГОД.                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".


     ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ОТКРОИ ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И ОПИТИТЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ ИСТОРИЧЕСКОТО ДОСТОЯНИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ, ДА СЕ ОТКЛОНИ ПОСОКАТА НА ПРОГРЕСА И СЕ ДАДЕ ЗЕЛЕНА УЛИЦА НА НИХИЛИЗМА, РЕЛИГИОЗНИЯ ФАНАТИЗЪМ И БИТОВИЯ КОНСЕРВАТИЗЪМ.
     СЪЩЕВРЕМЕННО СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПРИНИЗЯВАНЕ НА ИЗКОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ КАТО: ЧОВЕКОЛЮБИЕ, МИЛОСЪРДИЕ, ТРУДОЛЮБИЕ, ВЗАИМОПОЧИТ И ВЗАИМОПОМОЩ, ГОСТОЛЮБИЕ, ОБИЧ КЪМ ЗЕМЯТА И ВЯРНОСТ КЪМ ПРАОТЕЧЕСКАТА СТАРИНА. ПОРАЗЕНО Е ЛИЧНОТО И НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ. ЗАСТРАШЕНА Е БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕЯ, КОЯТО НИ ОБЕДИНЯВА КАТО ОБЩНОСТ И НАРОД, ЗА ДА ТВОРИМ ДОБРО. САМО ЕДИНЕН, ПРОСВЕТЕН И УВЕРЕН В СЕБЕ СИ НАРОД МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ ПО ДОСТОЙНСТВО В ОБШИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
     ВИСОКОПАТРИОТИЧНИТЕ И БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ НА НАРОДА ПО ПЪТЯ КЪМ СОЦИАЛЕН ПРОГРЕС МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНИ ПОДАНИЦИ, В СЪРЦАТА НА КОИТО ОБИЧТА КЪМ РОД И РОДИНА Е СЪДБА. СПЛОТЯВАНЕТО И НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНЕНИЕ ИЗИСКВАТ НЕУМОРНА И ВСЕОТДАЙНА РАБОТА. ИЗВИСЯВАНЕТО НА НРАВСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ОБЛИК НА НАЦИЯТА Е НЕОТМЕННА ГРИЖА НА ВСЕКИ РОДОЛЮБИВ БЪЛГАРИН БЕЗ ОГЛЕД НА РЕЛИГИОЗНАТА МУ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
     ПРЕНОСЪТ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ИДЕАЛИ И ЦЕННОСТИ, НА НАЦИОНАЛНО ОБУСЛОВЕНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ В НОВИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ УСЛОВИЯ Е СЪРЦЕВИНА НА ДЕЙНОСТТА НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".
ГЛАВНАТА МУ ЦЕЛ Е НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРИЯ.
     В СЪГЛАСИЕ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАВНОСТОЙНО БРАТСКО УЧАСТИЕ НА АТЕИСТИ И НА ЛИЦАТА ОТ ВСИЧКИ ВЕРСКИ ГРУПИ В РОДОПСКИЯ КРАЙ СЪЮЗЪТ РАТУВА ЗА: ДЕМОКРАТИЧНИ СВОБОДИ И ПРАВА, СВОБОДА НА СЛОВО И ПЕЧАТ, ЗА ИСТОРИЧЕСКА ГЛАСНОСТ НА ИСТИНАТА ЗА ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПЛАНИНАТА, ЗА СВОБОДА НА СЪВЕСТТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОПИТИТЕ ДА СЕ ФАЛШИФИЦИРА РОДНАТА ИСТОРИЯ, ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИННИТЕ РОДОСЛОВНИ КОРЕНИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРОЯВИ НА ЕДИНЕНИЕ, ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДУХА И САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРИНА И НА РОДЕНИТЕ И ЖИВЕЕЩИТЕ НА НАШАТА ЗЕМЯ, КАКТО И ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ С ПАТРИОТИЧНАТА ЕМИГРАЦИЯ ОТ РОДОПСКИЯ КРАЙ С РОДИНАТА.
     ИЗВИСЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НАРОДНОСТНОТО НАЧАЛО Е НЕ САМО РЕГИОНАЛНА, НО И НАЦИОНАЛНА ЗАДАЧА НА СЪЮЗА. В НЕГО ЩЕ СЕ ОБЕДИНЯВАТ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, KOИТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ТЕЗАТА, ЧЕ В РОДОПИТЕ ЖИВЕЕ НЕБЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ.
     В АПОСТОЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА ЩЕ ЗАЕМАТ МЯСТО И БОРБАТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ГЛАСНОСТТА, И РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ОБНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, И ЗАШИТАТА НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ЗЕМЯ И ПРИРОДА, И НРАВСТВЕНОТО И ДЕМОГРАФСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОРФЕЕВАТА ПЛАНИНА, И СПРАВЕДЛИВОТО И УСКОРЕНО РЕШАВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ.
     СЪЮЗЪТ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ, КАТО ЗАЧИТА ПРАВНИТЕ И ДЪРЖАВОТВОРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКЪВ ВИД НАСИЛИЕ. СЪЮЗЪТ НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, НО ЩЕ ВЗАИМОДЕЙСТВА С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ, КЛУБОВЕ И СДРУЖЕНИЯ, КОИТО ИМАТ ЕДИНИТЕЛНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА ВЪЗХОДА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ОБЩНОСТ.
     - ОСНОВЕН ДЕВИЗ НА СЪЮЗА Е "ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА".
     - ЗАКОННОСТ, ИСТИНА, ХУМАННОСТ.

15.12.1989 Г.
                                                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС - "ВРАБЧА 1" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА. ПИСМОТО Е ВРЪЧЕНО НА 10 МАЙ 1990 ГОДИНА.

             ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА РЕПУБЛИКАТА,
     СЛЕД ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕДАЛИЩЕТО НА БЗНС ОТ ГР. СТАРА ЗАГОРА В СОФИЯ ПРЕЗ 1907 Г. НА УЛ. "ВРАБЧА" 1, СЕГА УЛ. "ЯНКО ЗАБУНОВ" 1, Е ЗАКУПЕН ИМОТ ЗА СЪЮЗЕН ДОМ НА ТОЗИ АДРЕС. ОСВЕН НЕГО ИМА И ДРУГИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА БЗНС. ДО ОБНАРОДВАНЕ НА НАРЕДБАТА - ЗАКОНА ЗА РАЗТУРЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 14 ЮНИ 1934 Г., ТЕЗИ ИМОТИ БЯХА СОБСТВЕНОСТ НА БЗНС, ИЗВЕСТЕН КАТО "ВРАБЧА" 1, ОТ АДРЕСА НА СЪЮЗНАТА СГРАДА.
     НА И СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 194 4 Г. ТЕЗИ ИМОТИ БЯХА ПРЕДАДЕНИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКАТА ВЛАСТ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ НА БЗНС - "ПЛАДНЕ", КОЙТО ГИ ДЪРЖИ И ДОСЕГА. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ И ВЪРШЕНАТА ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ НА БКП И "ПЛАДНЕ" ПО ОНОВА ВРЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКА СПЕКУЛА ОТСТРАНИХА БЗНС "ВРАБЧА" ОТ АКТИВНА ЛЕГАЛНА ДЕЙНОСТ, КАТО ОФ-ВЛАСТ И ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ПОДКРЕПЯХА И ПОДДЪРЖАТ "ПЛАДНЕ". ВРЕМЕ Е ЛЪЖАТА, ЧЕ САМО "ПЛАДНЕ" ПРЕДСТАВЛЯВА БЗНС, ДА ПРЕСТАНЕ.

            ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА РЕПУБЛИКАТА,
     КАТО ВИ СЪОБЩАВАМЕ ГОРНОТО, НАСТОЯВАМЕ ДА ВЗЕМЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТИТЕ НИ ОТ 19-МАЙСКАТА ВОЕННОФАШИСТКА ВЛАСТ ИМОТИ НА 14 ЮНИ 1934 Г., КОИТО СА СОБСТВЕНОСТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1". ВЪПРОСЪТ Е ПОЛИТИЧЕСКИ, А НЕ ЧИСТО ЮРИДИЧЕСКИ. ТОВА Е ПЪРВИЯТ ПРОБЕН КАМЪК ДА ДОКАЖЕТЕ, ЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО СКЪСВАТЕ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЧЕ С ПРАВО ЗАЕМАТЕ ВИСОКИЯ ПОСТ, НА КОЙТО БЯХТЕ ПОСТАВЕН.

СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1990.
                                               С ПОЧИТ,
                               ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ НА БЗНС-ВРАБЧА 1:
СТРАХИЛ ГИЧЕВ                           НАДЕЖДА МУРАВИЕВА
ИВАН ЦОЛОВ                              ИЛИЯ ГАЛЧЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ                         АСЕН ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ДУПАРИНОВ                        ХРИСТО ДАФИНОВ ЦАЧЕВ
ЦОНЬО ДАНЕВ

                                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                   X   Х   Х

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/.


     7. ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НАМИРА, ЧЕ РЕФОРМАТА В ДУХОВНАТА ОБЛАСТ ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
     - РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И ПРИОБЩАВАНЕТО ИМ КЪМ ЦЕННОСТИТЕ НА СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ;
     - СВОБОДА НА ТВОРЧЕСКАТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ИЗЯВА В ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО; ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРЕМАХМАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТТА ТЕ ДА ОБСЛУЖВАТ СТРУКТУРИ НА ВЛАСТТА;
     - ОТКАЗ ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ВМЕШАТЕЛСТВО, ДОКТРИНИ И КВАЛИФИКАЦИИ;
     - ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЦЕНЗУРА ВЪРХУ ДУХОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ;
     - СВОБОДНО УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО;
     - ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА;
     - ПООЩРЯВАНЕ НА СВОБОДНАТА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧАСТНИ И КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ;
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА ШИРОКА И ОБЩОДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЕТОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ;
     - РАЗВИТИЕ И ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ИЗДИГАНЕТО И НА СЪВРЕМЕННО НАУЧНО РАВНИЩЕ.
     8. В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЕДИНЕНИЯТ ЦЕНТЪР СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА С ТВЪРДИ ПРИНЦИПИ: МИРОЛЮБИЕ, РАЗОРЪЖАВАНЕ, НЕНАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСЕСТРАННИ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ НА РАВНОПРАВНА И ВЗАИМНОИЗГОДНА ОСНОВА. БЪЛГАРИЯ ЩЕ СПАЗВА ПОДПИСАНИТЕ ДОСЕГА ДОГОВОРИ И СПОГОДБИ, ЩЕ ПОЛАГА УСИЛИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВЕДРЯВАНЕ; ЩЕ УЧАСТВА АКТИВНО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС, ЩЕ ПОДДЪРЖА ПРИЯТЕЛСКИ ВРЪЗКИ С РАЗВИВАЩИТЕ СЕ И С НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ.
     9. НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС Е ТЕЖКО БРЕМЕ ЗА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА, ОСТАНАЛ НИ В НАСЛЕДСТВО, КОЕТО СЕ КОРЕНИ В НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ РЕШЕНИЯ НА БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР.
     В СЕГАШНИЯ МУ СТАТУС ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШЕН БЕЗБОЛЕЗНЕНО И ОКОНЧАТЕЛНО САМО В УСЛОВИЯТА НА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ УПРАЖНЯВАТ И ПОЛЗВАТ В ПЪЛЕН ОБЕМ ЧОВЕШКИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ДА СЕ РАЗВИВА СВОБОДНА ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА, ДА СЕ ОСИГУРИ РЕАЛНО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ СПОСОБИ ЩЕ ОБЕЗСИЛИ ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ, ЕЗИКОВИТЕ И ДРУГИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЩЕ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА МНОГООБРАЗИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ.
     ПОСТЕПЕННОТО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ /ВЪЗМОЖЕН САМО КАТО ЕДНА ФЕДЕРАТИВНА, МНОГОНАЦИОНАЛНА, ИКОНОМИЧЕСКА, КУЛТУРНА И ЦИВИЛИЗОВАНА ОБЩНОСТ/ ЩЕ ИМА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА АКТУАЛНОСТТА И ОСТРОТАТА НА ТОЗИ ВЪПРОС.
     ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО МУ РЕШАВАНЕ ПО ПОСОЧЕНИЯ ПЪТ И НАЧИН ЕДИНСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА НЕЙНИТЕ ГРАНИЦИ ЩЕ СЕ ГАРАНТИРАТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ, ДОВЕРИЕ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ.

                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


                                   Р А В Е Н С Т В О

     1/ "ЕРА-3" ПРИЗНАВА РАВЕНСТВОТО НА ВСИЧКИ ХОРА, СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И СИГУРНОСТ, ДАВА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАВНИТЕ ПРАВА ПРИ ЕДНАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ.
     РАВЕНСТВОТО Е ЕДНАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ЗАКОНА, ИНДИВИДУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И РАВНИ СОЦИАЛНИ ШАНСОВЕ ЗА ВЪЗХОД.
     2/ "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ОБРЕМЕНЕНО НАСЛЕДСТВО ОТ СОЦИАЛНИ, ТРУДОВИ, ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ. НАРЕД С ТЯХ ДЕЙСТВУВАТ И ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗНИКВАЩО НЕРАВЕНСТВО И ДИСКРИМИНАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНИ И В НЕСЪВЪРШЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ, И В ПОДСЪЗНАНИЕТО НА САМИЯ ЧОВЕК. ТЯ ЩЕ ТЪРСИ СЪЗДАВАНЕ И РЕАГИРАНЕ НА ТЯХ С ЦЕЛ ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, НА ФОРМИ, КОИТО СА ЖИЗНЕСПОСОБНИ, ГЪВКАВИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЗА РАЗБИВАНЕ НА ПОДОБНИ ПРЕГРАДИ. "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ БЪДЕЩИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИЗКЛЮЧВАТ ПОДБУДИ, СЕЕЩИ РАЗЦЕПЛЕНИЕ И ЧОВЕКОНЕНАВИСТ.
     3/ "ЕРА-3" ШЕ ФОРМИРА ИНСТИТУЦИИ И ПЕЧАТ, КОИТО ЩЕ ДЕЙСТВУВАТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРЕЧКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РЕАЛИЗИРАНЕ ИЛИ СОЦИАЛНО ОНЕПРАВДАНИЕ, КОЕТО ЧОВЕКЪТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ.
     4/ СЪЩЕВРЕМЕННО СЕ ОТХВЪРЛЯ ОПЕКУНСТВОТО И МЕРКИТЕ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И СВОБОДНОТО ТВОРЧЕСКО РАЗГРЪЩАНЕ.
     5/ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ Е ЗАПЛАХА ЗА РАВЕНСТВОТО. ТЯ ТРЯБВА ДА ИМА ВИНАГИ АЛТЕРНАТИВА, КОЯТО ДА НЕУТРАЛИЗИРА ДЕЙСТВИЯ ОТ ПОДОБЕН РОД.

                                   Р Е А Л И З А Ц И Я

     1/ ПОЛИТИКАТА НА "ЕРА-3" ЩЕ ТЪРСИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА САМОРЕАЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕКА, КОИТО ДА АКТИВИЗИРАТ ЛИЧНАТА ВОЛЯ И ИНИЦИАТИВА В ЕДИН ПОЕТАПЕН ЗА НЕГО ВЪЗХОД.
     2/ ЩЕ УСТАНОВИ БАЛАНС МЕЖДУ ЛИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ, ТРУДОВИТЕ ДОХОДИ, СЛУЖЕБНОТО ИЗДИГАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ.
     3/ ВОДЕЩ ЩЕ БЪДЕ СТРЕМЕЖЪТ ЗА УСПЕХ, ФАКТОР ЗА ЧОВЕШКИЯ ПРОГРЕС И СЪЗДАТЕЛ НА НОВИ БЪДЕЩИ ЗАДАЧИ В ИМЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИЗРАСТВАНЕ.
     4/ КАТО ОТЧИТА УСПЕХА ЗА ЕДИН КРИТЕРИЙ, "ЕРА-3" МУ ПОСТАВЯ ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ, СЛЕД КОИТО СЛЕДВАТ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ ЖИВОТА. ТАКА УСПЕХЪТ ЩЕ БЪДЕ НАЧИНАНИЕ, ЧАСТ, НО НЕ И ПРИНУДА. СМИСЪЛЪТ МУ НЯМА ДА ОПРЕДЕЛИ ПОГРЕШНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
     5/ "ЕРА-3" ОТЧИТА РАЗМЕНИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И РАЗНООБРАЗИЯТА НА ПСИХИКАТА И РАЗВИТИЕТО. ЕТО ЗАЩО ТЯ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВО НА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА НЕНАПРЕДНАЛИТЕ.

                                МОДЕРНО ТРУДОВО ОБЩЕСТВО

     "ЕРА-3" Е ГОТОВА ДА СЪЗДАДЕ МОДЕРНО ТРУДОВО ОБЩЕСТВО С МНОГООБРАЗИЕ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ГРУПИ КАТО ВАЖНИ ПРЕДПОСТАВКИ НА ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ. ТОВА СЕ ЯВЯВА БАЗА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, РАЗРЕШАВАНИ ПО МИРЕН ПЪТ, И ПЕРСПЕКТИВА ЗА ИНТЕНЗИВНОСТ В СФЕРИТЕ НА ДУХОВНИЯ, СОЦИАЛНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ТОВА МНОГООБРАЗИЕ ОСИГУРЯВА ВЪТРЕШНОТО ДВИЖЕНИЕ И КИПЕЖ, НЕОБХОДИМ ЗА ПРОГРЕСА, И ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ШИРОКО РАЗГРЪЩАНЕ НА ТАЛАНТА НА ЛИЧНОСТТА.
     1/КОНФЛИКТНОСТТА НА СИТУАЦИЯТА ЩЕ СЕ РАЗВИВА НА ЕДНО ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ, ПРИЗНАВАНЕ НА ВЗАИМНИТЕ ЦЕННОСТИ, НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО И РЕГУЛИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ.
     2/ МОДЕРНОТО ТРУДОВО ОБЩЕСТВО Е МИРНА НАДПРЕВАРА, ЦЕЛЯЩА ДА УВЕЛИЧИ И РАЗВИЕ ВЪТРЕШНИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ЛИЧНОСТТА И ДА ОСИГУРИ ПО-ВИСОКИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ. ПРОЦЕСЪТ НА ТЪРСЕНЕТО В НЕГО Е ПРОЦЕС НА АКТИВНОСТ НА ЧОВЕКА, КОЙТО ЩЕ НАМИРА СВОЕТО МЯСТО И ЩЕ СЕ ЧУВСТВУВА ПОЛЕЗЕН И ПРИОБЩЕН.
     3/ В МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО ОТДЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЩЕ РЕШАВАТ РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ И ЩЕ ОСВОБОДЯТ ДЪРЖАВАТА ОТ НЕСВОЙСТВЕНИ ЗА НЕЯ ФУНКЦИИ. ТАКА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАДАЧИТЕ, ЩЕ СЕ НАМАЛИ ОБРЕМЕНЕНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И НАТИСКЪТ Й НАД ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ.
     4/ НА ПРЕДЕН ПЛАН ИЗПЪКВАТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОРПОРАЦИИ С ТЯХНОТО УСТРОЙСТВО И ОФОРМЯНЕ.
     5/ "ЕРА-3" ЗАСТЪПВА МНЕНИЕТО, ЧЕ ОТДЕЛНИЯТ ЧОВЕК САМ ТРЯБВА ДА ИЗИСКВА ОТ ТЕЗИ КОРПОРАЦИИ ТОВА, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ СЪС СВОИ СИЛИ.
     6/ В МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО ИМА ИЗИСКВАНЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАЩО СНАБДЯВАНЕ НА ФЕДЕРАЛИЗМА, КООПЕРАЦИИ И СЪЮЗИ.
     7/ ПАРАЛЕЛНО ТРЯБВА ДА ВЪРВИ ГОТОВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ СДРУЖЕНИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН.

                                  ДЕМОКРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

     1/ "ЕРА-3" РАЗГЛЕЖДА ПОВИШЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ КАТО УЧАСТИЕ НА ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА И ВСЕ ПО-АКТИВНО В ОБЩЕСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ. ТЕЗИ РЕШЕНИЯ ИМАТ И МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН И ХАРАКТЕР. ОТ ТАЗИ ПОСОКА ТРЪГВА И ИДЕЯТА ЗА АКТУАЛНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ СУВЕРЕНИТЕТА НА НАРОДИТЕ.
     2/ ДЕМОКРАТИЧНОТО УЧАСТИЕ РАЗВИВА СОЦИАЛНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, АНГАЖИРАНОСТ И ГРАМОТНОСТ.
     3/ ЗАСИЛВА СЕ ИНТЕРЕСЪТ ОТ ПОСТИЖЕНИЯ, ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ОТ ПОВИШЕНО ОБУЧЕНИЕ.
     4/ МНОГОТО И РАЗЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ СЪДЕЙСТВУВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА АКТИВНО И ПРОДУКТИВНО СЪЗНАНИЕ В ЧОВЕКА.
     5/ ПАРТНЬОРСТВОТО И СЪДРУЖИЕТО В ДЕМОКРАТИЧНА ПОСОКА ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА МАЛКИ ГРУПИ И МАЛЦИНСТВА ДА ОПРЕДЕЛЯТ РАВНОСТОЙНО ОБЩЕСТВОТО И ДА ГО ПОДОБРЯВАТ.

                                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМНА СТРАТЕГИЯ / ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     ПЕТО. В ГЛАВА ПЕТА ЩЕ СЕ ПОСОЧАТ СТРУКТУРАТА И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ, КАКТО И ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ, КАТО СЕ ОБОСОБЯТ ТРИ НЕЗАВИСИМИ СЪДИЛИЩА - ОБИКНОВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ДЕЛА, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ИНСТАНЦИИ НА ВЛАСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО, НАКАЗАТЕЛЕН, КОЙТО ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ДЕЛА, СВЪРЗАНИ С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, И ГРАЖДАНСКИ, КОЙТО ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
     ШЕСТО. В ГЛАВА ШЕСТА ЩЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ СТРУКТУРАТА И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА ВОЕНИЗИРАНИТЕ ОТРЯДИ - АРМИЯТА, СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, МИЛИЦИЯТА. ЩЕ СЕ ПОСОЧАТ СФЕРИТЕ ИМ НА ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СТРАНАТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КАКТО И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ ИМ.
     СЕДМО. В ГЛАВА СЕДМА ЩЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЪРЖАВНИЯТ ГЕРБ, ЗНАМЕТО И ПЕЧАТЪТ.
     ОСМО. В ГЛАВА ОСМА ЩЕ БЪДАТ ПОМЕСТЕНИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.
     БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ИЗГРАЖДА СВОИТЕ ПРОГРАМИ, ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНОТО ЗАКОННО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА Е ОПТИМАЛНО.
     В ТАЗИ НАСОКА ТЯ ИЗДИГА ПРИЗИВ: "НАРОДЪТ ИМА НУЖДА ОТ ХРАНА, ЖИЛИЩЕ, ОБЛЕКЛО, ЧИСТА ВОДА, ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОМАКИНСКИ НУЖДИ!"
     ТОВА СА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ ЗАДАЧИ ЗА РЕШАВАНЕ ОТ ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СТРАНАТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО, ИЛИ НЕ. БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОСТРИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     ЦИТИРАМЕ ФРАГМЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ:
    1. В ПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА ПЪРВА СТЪПКА КЪМ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА Е ОБЯВЯВАНЕТО НА ПОСТОЯНЕН НЕУТРАЛИТЕТ И ИЗЛИЗАНЕТО Й ОТ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР. НЕУТРАЛИТЕТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯВИ ПОД ЕГИДАТА НА ООН. ТОЙ Е НЕОБХОДИМ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АГРЕСИЯ ОТ ИЗТОК ИЛИ СЕВЕРОИЗТОК. БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЩЕ НАСТОЯВА ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТОЗИ ВАЖЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ.
     2. В ИКОНОМИКАТА: ИЗЛИЗАНЕ    ОТ СИВ. КОНВЕРТИРУЕМ ЛЕВ. СВОБОДЕН КОНТАКТ МЕЖДУ ТЪРГОВСКИТЕ ПАРТНЬОРИ, ФИРМИ ИЛИ ГРАЖДАНИ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА НИСКО И СРЕДНО КВАЛИФИЦИРАНАТА РАБОТНА РЪКА С ЦЕЛ ИЗРАВНЯВАНЕТО НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СРЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ДО НИВОТО НА ТЕХНИТЕ КОЛЕГИ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ ПРОГРАМА БХДП /ЦЕНТЪР/ ИМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ФОНДАЦИИ И ФИРМИ ЗА СФОРМИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ. МОТОТО НА ПАРТИЯТА Е:    "ТРЯБВА ДА НАУЧИМ ХОРАТА КАК ДА ПРОИЗВЕЖДАТ КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ, А НЕ ДА ГИ ВНАСЯМЕ ГОТОВИ."
     ДОПЪЛНИТЕЛНО БХДП /ЦЕНТЪР/ ПРЕДВИЖДА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:
     А. В ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ: СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ И ЩЕ БЪДАТ В СЪСТОЯНИЕ ДА ЗАДОВОЛЯТ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР С ПЛАТОВЕ И ОБЛЕКЛО. В ТАЗИ СФЕРА ЩЕ СЕ НАБЛЕГНЕ НА КОНТАКТИТЕ С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБМЕН НА РАБОТНИЦИ И ВНОС НА ДОКАЗАЛИ СВОЯТА ПРОДУКТИВНОСТ И КАЧЕСТВЕНОСТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ.

                                                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЕ-ПРИЗИВ НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА.


    ДНЕС 15 МАЙ 1990 Г. НАШАТА ПАРТИЯ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗНАНИЕТО НА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ ОТПРАВЯ ИСКАНЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ТОДОР ХРИСТОВ ЖИВКОВ ДА ДАДЕ ПОДРОБНИ СВЕДЕНИЯ ПРЕД СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ТИЯ, КОИТО СЕГА ГИ Е СТРАХ ОТ НЕГОВОТО ПОЯВЯВАНЕ!
     НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ЩОМ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТЪТ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВА И ОСТАНАЛИТЕ ГОСПОДА ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СЪЩО, ТО БИ ТРЯБВАЛО ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА ОБВИНЯЕМИЯ ТОДОР ЖИВКОВ.
     НИЕ ОТ "ОБНОВЛЕНИЕ" ИЗРАЗЯВАМЕ СЪМНЕНИЕ, ЧЕ УМИШЛЕНО СЕ ПРОТАКА СРЕЩАТА НА ТОДОР ЖИВКОВ С НАРОДА, ЗА ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ РЕДИЦА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ СЛУЧАЙНА ИЛИ НЕОЧАКВАНА СМЪРТ НА ЖИВКОВ.
ДОВЕЖДАМЕ ДО ЗНАНИЕТО НА ВСИЧКИ, ЧЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ПРИЗНАНИЯТА НА ЖИВКОВ ЩЕ СА ПОЧТИ НЕВАЛИДНИ.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТОМИР БЕЛЧЕВ

                                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА.


     НА СРЕЩАТА НА БИВШИ ПАРТИЗАНИ В ЧАСТИ И ПОДЕЛЕНИЯ НА НАРОДНООСВОБОДИТЕЛНАТА ВЪСТАНИЧЕСКА АРМИЯ /НОВА/, КОИТО СА НОСИЛИ ИМЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, И НА ПОЧИТАТЕЛИ НА ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРИН, БЯХА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ КОНСТАТАЦИИ:
     ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ МНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИОННИ И ДРУГИ СИЛИ У НАС СЕ НАХВЪРЛИХА С НАЙ-ГРУБИ, БЕЗСРАМНИ АТАКИ СРЕЩУ ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗТЪКНАТИТЕ СИНОВЕ НА НАШИЯ НАРОД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ. ОПИТВАТ СЕ ДА ОТРЕКАТ НЕГОВОТО РЕВОЛЮЦИОННО, АНТИФАШИСТКО ДЕЛО ВЪВ ВЪТРЕШЕН И В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ И ТЕОРЕТИЧНИТЕ МУ РАЗРАБОТКИ В ДУХА НА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКОТО УЧЕНИЕ. ОПИТВАТ СЕ ДА ГО ОПЕТНЯТ КАТО СЪУЧАСТНИК В СТАЛИНСКИТЕ РЕПРЕСИИ СРЕЩУ КАДРИ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ПОМЪЧИХА СЕ ДА ОСКВЕРНЯТ МАВЗОЛЕЯ, В КОЙТО ЛЕЖАТ ТЛЕННИТЕ МУ ОСТАНКИ И ПРЕДЛАГАТ ИЗНАСЯНЕТО ИМ ОТ НЕГО. ПРЕДЛАГАТ ДА СЕ ЗАЛИЧИ ОБРАЗЪТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ В ДОМА-ПАМЕТНИК НА БКП НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА, ПОСТАВЕН РЕДОМ С ОБРАЗИТЕ НА МАРКС, ЕНГЕЛС И ЛЕНИН.
     ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ЗА РЕДИЦА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ У НАС НЯМА НИЩО НАЦИОНАЛНОЗНАЧИМО И СВЯТО, ЩОМ Е СВЪРЗАНО С ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ВСЪЩНОСТ СВЕТЪТ ЗНАЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ГЛАВНО ЧРЕЗ ИМЕТО И ДЕЛОТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ. СЪС СВОЕТО ГЕРОИЧНО ДЪРЖАНИЕ НА ЛАЙПЦИГСКИЯ ПРОЦЕС, СЪС ЗАШЕМЕТЯВАЩАТА ПЛЕСНИЦА, КОЯТО НАНЕСЕ НА НЕМСКИЯ И НА БЪЛГАРСКИЯ ФАШИЗЪМ, С ВЯРАТА, КОЯТО ЗАПАЛИ В ДУШИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА В ЦЯЛ СВЯТ, ТОЙ СТАНА ТЯХНО ЗНАМЕ В БОРБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА СВОБОДА, ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗЪМ.
     ПРЕДЛАГАМЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА HP БЪЛГАРИЯ, НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В СТРАНАТА:
     1. ДА СЕ СПРАТ СПЕКУЛАЦИИТЕ, СРАМНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ И НАПАДКИ СРЕЩУ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - НАШ НАЦИОНАЛЕН КАПИТАЛ, ГОРДОСТ НЕ САМО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НО И НА ЦЯЛАТА МЕЖДУНАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ;
     2. ДА СЕ ЗАПАЗИ МАВЗОЛЕЯТ С НЕГОВИТЕ ТЛЕННИ ОСТАНКИ КАТО СВЯТО МЯСТО ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН И ИЗТОЧНИК ЗА ПАТРИОТИЧНО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ;
     3. ДА СЕ ЗАПАЗИ БАРЕЛЕФЪТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ В ДОМ-ПАМЕТНИК НА БКП НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА, КАТО ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗТЪКНАТИТЕ СТРОИТЕЛИ И ДЕЙЦИ НА ПАРТИЯТА, РЕДОМ С ДИМИТЪР БЛАГОЕВ.

СОФИЯ, 21 МАЙ 1990 Г.
                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЕ НА 26 КОНГРЕС НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 12 И 13 МАЙ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


СЛЕД КАТО ОБСЪДИ ДОКУМЕНТИТЕ НА ВРЕМЕННИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,XXVI КОНГРЕС НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

                                       Р Е Ш И:

     1. ОДОБРЯВА ПОСТАНОВКИТЕ И НАСОКИТЕ ЗА БЪДЕЩАТА РАБОТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, ИЗЛОЖЕНИ В ДОКЛАДИТЕ ПРЕД КОНГРЕСА.
     2. ВЪЗСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВАНИЯ ПРЕЗ 1911 Г. И ЗАКРИТ ПРЕЗ 1955 Г. СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА В СТРАНАТА ДА ГО ПОДКРЕПЯТ И ВЪЗОБНОВЯТ ЧЛЕНСТВОТО СИ В НЕГО.
     3. УТВЪРЖДАВА УСТАВА НА СЪЮЗА И ПРИМЕРНИЯ УСТАВ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА КАТО ОСНОВА НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.
     4. ЗАДЪЛЖАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА ВНЕСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НАРЕДБАТА - ЗАКОН ЗА ЧИТАЛИЩАТА ОТ 1945 Г., КОЯТО ДА Е В СИЛА ДО ПРИЕМАНЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЧИТАЛИЩАТА.
     5. ОДОБРЯВА ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И ЗАДЪЛЖАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА ГО ВНЕСЕ ПРИ ПЪРВА ВЪЗМОЖНОСТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ПРИЕМАНЕТО МУ КАТО ЗАКОН.
     6. ЗАДЪЛЖАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА, ЧИТАЛИЩНИТЕ СЪВЕТИ И РЪКОВОДСТВАТА НА ЧИТАЛИЩАТА ДА УСТАНОВЯТ ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ОРГАНИТЕ МУ, С ТВОРЧЕСКИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТИ, С ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ, С РАЗЛИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И ДР. ЗА РЕШАВАНЕТО НА НАЗРЕЛИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЧИТАЛИЩАТА И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ДЕЙСТВИТЕЛНИ СРЕДИЩА НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В СЕЛИЩАТА.
     7. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА РАБОТИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ БЪДЕЩИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧИТАЛИЩАТА И ДЪРЖАВАТА ОСОБЕНО ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ НА ЧИТАЛИЩАТА, ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПОДДРЪЖКАТА НА ТЯХНАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА, ЗА МЕТОДИЧЕСКОТО ИМ ПОДПОМАГАНЕ ПО ИЗДРЪЖКАТА НА ЧИТАЛИЩНИТЕ КАДРИ, ЦЕНТРАЛНОТО СНАБДЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ И ПО ДРУГИ ВАЖНИ ЧИТАЛИЩНИ ВЪПРОСИ.
     8. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА ОСИГУРЯВА РЕДОВНОТО ИНФОРМИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА,    ОБМЯНАТА НА ОПИТ, СИСТЕМНОТО ИЗУЧАВАНЕ И ПРОПАГАНДИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА РОЛЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЧИТАЛИЩАТА. ДА СЕ НАПРАВЯТ ПОСТЪПКИ ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА СПИСАНИЕ "ЧИТАЛИЩЕ" КАТО ОРГАН НА СЪЮЗА И СЕ НАБЕЛЕЖАТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕГОВИЯ ОБЛИК И СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЕДМИЧНИЯ ЧИТАЛИЩЕН ВЕСТНИК "ВЕДРИНА".
     9. ВЪЗЛАГА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА ПРОУЧИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА КООПЕРАЦИЯ, НА ИЗДАТЕЛСТВОТО, НА СЪЮЗНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ФОНДОВЕ, СГРАДИ, ИНВЕНТАР И ДР.
     10. СЪВМЕСТНО С НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА И ЧИТАЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА ДА РАБОТЯТ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЩАТНИТЕ И ХОНОРУВАНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ КАДРИ.
     11. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА И РЪКОВОДСТВАТА НА ЧИТАЛИЩАТА ДА ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА СРОЧНОТО ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТИТЕ И ЗАЕТИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ НУЖНИ ЧИТАЛИЩНИ СГРАДИ, ЗЕМИ И ДРУГИ ИМОТИ.
     12. ЗАДЪЛЖАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА И РЪКОВОДСТВАТА НА ЧИТАЛИЩАТА ДА ОБСЪДЯТ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КООРДИНИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФСЪЮЗНИТЕ, МЛАДЕЖКИТЕ И ДРУГИ ДОМОВЕ НА КУЛТУРАТА ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕТО НА ТЕЗИ ДОМОВЕ КЪМ ЧИТАЛИЩАТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО И ПОДОБРЯВАНЕТО НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНИТЕ И СЕЛИЩАТА.
     13. СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ДА ПОДКРЕПЯ СЪЗДАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩА ИЗВЪН СТРАНАТА НИ, В ДЪРЖАВИТЕ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ ИМА СЕЛИЩА И РАЙОНИ С КОМПАКТНО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ.
     14. ЗАДЪЛЖАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОСНОВАТА НА РЕШЕНИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА КОНГРЕСА ДА ИЗРАБОТИ ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА И ДА ГИ НАПРАВИ ДОСТОЯНИЕ НА ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА И ЧИТАЛИЩНИ СЪВЕТИ.
     15.  НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ДА ВНЕСАТ В НЕПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СРОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
     А/ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ - ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ КАДРИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕЗИ НА РАБОТНИЦИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО;
     Б/ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА СЪЮЗА КАТО ТВОРЧЕСКИ И РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩНИТЕ КАДРИ КАТО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРИРАВНЕНА НА ТРУДА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ТВОРЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     16.  НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА ВНЕСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ФАКУЛТЕТИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ЧИТАЛИЩНИ /КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ/ КАДРИ.
     17. ДА СЕ НАПРАВЯТ ПОСТЪПКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО НА СЪЮЗА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА ЮНЕСКО, КЪМ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ООН И РАЗВИВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ.
     18. КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКО-ЮРИДИЧЕСКИ, БИБЛИОТЕЧНИ, ЗА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНИ, ЗА ЧИТАЛИЩНИЯ ПЕЧАТ, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПО ДРУГИ ВЪПРОСИ, КОИТО КОМИСИИ КОМПЕТЕНТНО ДА РАЗРАБОТВАТ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА И ЧИТАЛИЩАТА.
     19. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ ЗВАНИЕТО "ОБРАЗЦОВО", ДАДЕНО НА РАЗЛИЧНИ ЧИТАЛИЩА В СЕЛИЩАТА В СТРАНАТА.

                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/