27 май 1989 г. - брой на лицата, възстановили българските си имена