27 март 1991

СОФИЯ, 27 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                      БРОЙ 61 /336/

СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА МАНИФЕСТА НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ, УЧРЕДЕН НА 9 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


ИСТОРИЧЕСКОТО БИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕЗ СВОЯТА МНОГОВЕКОВНА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ Е БИЛО НЕИЗМЕННО СВЪРЗАНО С ЦАРСКАТА ВЛАСТ.  РЕПУБЛИКАНСКАТА СИСТЕМА У НАС СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОТ НЕНАВИСТНАТА СТАЛИНСКА ТИРАНИЯ И ДЕМАГОГИЯ, КОЯТО ДОВЕДЕ НАШИЯ НАРОД ДО ДЕГЕНЕРИРАНЕ, СОЦИАЛЕН МИНИМУМ И ТРАГИЧНА ЕКЗЕКУЦИЯ НА НАРОДНИТЕ СВОБОДИ. ФАЛШИВИЯТ ПЛЕБИСЦИТ, ПОДГОТВЕН В НАВЕЧЕРИЕТО НА 9 СЕПТЕМВРИ 1946 Г., ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРА ПАРТИЙНОТО РОБСТВО С НЕБИВАЛА СВИРЕПОСТ.

ЦАРСКАТА ВЛАСТ НАИСТИНА Е ТАЗИ ТОЧКА, В КОЯТО ПРОИЗЛИЗА СРЕЩАТА НА ИСТОРИЧЕСКОТО БИТИЕ С БОЖИЯТА ВОЛЯ. САМАТА БИБЛИЯ СВИДЕТЕЛСТВА, ЧЕ: ПРЕДИМСТВОТО НА СТРАНАТА ИЗЦЯЛО Е ЦАРЯТ, КОЙТО СЕ ГРИЖИ /ЕКЛЕЗИАСТ 5,8/; СЪРЦЕТО НА ЦАРЯ Е В РЪКАТА НА ГОСПОДА, КАКТО ПОТОЦИТЕ ВОДНИ: ТОЙ ГО НАСОЧВА, НАКЪДЕТО ПОИСКА /ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ 21,1/. ТОВА РАЗБИРАНЕ Е ЖИВЯЛО И В ИЗВЪНБИБЛЕЙСКА СРЕДА, КОЕТО Е ОСОБЕНО ЦЕННО ЗА НАС. АРИСТОТЕЛ ПИШЕ, ЧЕ МОНАРХИЯТА Е ПЪРВОНАЧАЛНАТА И НАЙ-БОЖЕСТВЕНА ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДЪРЖАВЕН СТРОЙ, А СЪЩО НАЙ-ДОБРОТО НЕЩО /ПОЛИТИКА 4,1; НИКОМАХОВА ЕТИКА 8,12/. ЗА ЦИЦЕРОН ЦАРЯТ Е БАЩА, КОЙТО СЕ ГРИЖИ ЗА СЪГРАЖДАНИТЕ СИ КАТО ЗА СВОИ ДЕЦА /ЗА ДЪРЖАВАТА 1,35/. А ВЕЛИКИЯТ МОРАЛИСТ НА РИМ - СЕНЕКА, НАПРАВО Е СЧИТАЛ, ЧЕ ЗА ДА НЕ СЕ РАЗПАДНЕ ДЪРЖАВАТА ПРИ ПАДЕНИЕТО НА НРАВИТЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ЕДНОЛИЧНА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ /ЗА МИЛОСЪРДИЕТО 1,4,2/.

ЦЪРКОВНИТЕ ПИСАТЕЛИ СЪЩО СА СЕ ПРИДЪРЖАЛИ КЪМ ТАКОВА СХВАЩАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО. НАПРИМЕР СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ ТАКА ОБУСЛАВЯ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЙЕРАРХИЯ: "ТЪЙ КАТО РАВЕНСТВОТО ПО ЧЕСТ ЧЕСТО ПРОИЗВЕЖДА ВРАЖДА, БОГ Е УРЕДИЛ НЕ НАРОДНО УПРАВЛЕНИЕ /ДЕМОКРАЦИЯ/, А ЦАРСКО И КАКЪВТО РЕД ИМА ВЪВ ВОЙСКАТА, ТАКЪВ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ И ВЪВ ВСЕКИ ДОМ. МЪЖЪТ ЗАЕМА МЯСТОТО НА ЦАРЯ; ЖЕНАТА МЯСТОТО НА УПРАВИТЕЛ И ВОЕНАЧАЛНИК; ДЕЦАТА СА ПОЛУЧИЛИ ВЛАСТ ОТ ТРЕТА СТЕПЕН" /ТЪЛКУВАНЕ НА 1 ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИ, 34,3/.

НАШАТА ЗАДАЧА Е ТВОРЧЕСКОТО ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ И НАСЛЕДСТВА, ОСТАВЕНИ НИ ОТ ТИРАНИЯТА, И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ. СМИСЪЛЪТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА НИ ПОЗИЦИЯ СА ЗДРАВИТЕ ОСНОВИ НА НАШАТА ХРИСТИЯНСКА НРАВСТВЕНОСТ И ВЯРА.

СВОБОДИТЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1879 Г., КОИТО НЕСЪМНЕНО СЕГА СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИ И ГОЛЕМИ СПРЯМО СЕГАШНИТЕ, СА АРБИТРИРАНИ И ГАРАНТИРАНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ "БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО Е МОНАРХИЯ" И ЧЕ "ЛИЦЕТО НА КНЯЗА Е СВЕЩЕНО И НЕПРИКОСНОВЕНО" /ЧЛ. 4 И 8/.

СЪВРЕМЕННИТЕ МОНАРХИИ СЪЗДАДОХА УСЛОВИЯ ЗА ГОЛЯМ ПЛУРАЛИЗЪМ И МНОГОПАРТИЙНОСТ: В ИСПАНИЯ 72 ПАРТИИ СЕ БОРЯТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЛЕГИТИМНОСТ И ОСВЕТЕНОСТ В ТАКАВА СТЕПЕН, ЧЕ ДА ГАРАНТИРА СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА НА ВСЕКИ ЧОВЕК. МНОГО ЧЕСТО РЕПУБЛИКИТЕ СТАВАТ АРЕНА НА ВОЕННИ ПРЕВРАТИ СЪС ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, А И НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО В МОРАЛА И ИКОНОМИКАТА.

САМО ЗАКОННИЯТ МОНАРХ ЩЕ ГАРАНТИРА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА НЕ ПАДНЕ В НОВО ПАРТИЙНО РОБСТВО, СТОПАНСКА АВТОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ, АРБИТРАЖНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА СЪДИЛИЩА И СЛЕДСТВИЯ.

ТАКА ПРАВДАТА И МИЛОСЪРДИЕТО ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ ЗА ПОЛЗА НА ВСЕКИ ЖИТЕЛ НА БЪДЕЩОТО ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ. ТАКАВА Е НАШАТА АЛТЕРНАТИВА.

НАШАТА ИДЕОЛОГИЯ ГЛАСИ, ЧЕ ПЪРВАТА БОГОУСТАНОВЕНА ВЛАСТ Е НА БАЩАТА НА СЕМЕЙСТВОТО. ОТ ТАЗИ ВЛАСТ ИЗРАСТВА РОДОНАЧАЛНИЧЕСТВОТО, ВОДАЧЕСТВОТО НА ПЛЕМЕТО И НАКРАЯ ЦАРСКАТА ВЛАСТ. ТОВА Е НАЙ-ДРЕВНАТА ВЛАСТ В СВЕТА. ЦАРСКАТА ВЛАСТ Е ЗАФИКСИРАНА В НАЙ-СТАРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА СВЕТА И ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ Е ДОКАЗАЛА СВОЯТА ЖИЗНЕНОСТ, КАКТО И СЕГА СЕ ВИЖДА В НАЙ-РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ НА ЕВРОПА И АЗИЯ. ПО ПРИНЦИП СЕГА НЯМА БЕДНИ МОНАРХИИ, ИЗКОННА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ НИКОЙ НЯМА ДА Е НА ЗАГУБА. ОСВЕН ТОВА ПРИ СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И БЕЗКРАЙНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА НЕГОВИТЕ ЖИЗНЕНИ НУЖДИ НИКАКВА ДЕТАЙЛНА ПРОГРАМА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ТАКА ЧЕ НИЕ И ТУК ОТБЕЛЯЗВАМЕ САМО ОСНОВНИТЕ НОРМИ НА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО. ПРИНЦИПЪТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ОСНОВАТА НА ПРАВОПОРЯДЪКА И ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЯТО ПАЗЕН ОТ ДЪРЖАВАТА. ПЪЛНАТА ИНДИВИДУАЛНА СВОБОДА И ШИРОКОТО ПООЩРЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСНОВА НА ИКОНОМИКАТА В СТРАНАТА. МОНАРХИСТИТЕ СЧИТАТ ЗА НЕОБХОДИМО И ПОЛЕЗНО НАЙ-ШИРОКО УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В УПОТРЕБЯВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОСОБЕНО НА ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ НАД ЦЯЛАТА ИКОНОМИКА, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ. РАБОТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ОТ ВСЯКАКВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАКТО ОТ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ТАКА И ОТ ДЪРЖАВАТА. ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА ПРИНАДЛЕЖИ СПОРЕД ПРАВОТО НА ПЪЛНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ДОСТОЕН СТОПАНИН. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НЕ СЕ СПОДЕЛЯ ОТ МОНАРХИСТИТЕ. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА САМО ДА РЕГУЛИРА И ДА ДОПЪЛВА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, НО ЗАМЯНАТА НА СТОПАНИНА НИКОГА И НИКЪДЕ НЕ Е ДОПРИНАСЯЛА И НЕ МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ НИКАКВА ПОЛЗА.

СВЯТОТО И ЧЕСТНО ДЕЛО НА СЛУЖЕНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПРЕКИ И ЧЕСТНИ ПЪТИЩА. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРЯБВА ДА СА МОРАЛНО БЕЗУПРЕЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДБРАНИ, КАТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБИРАТ ПО КОРПОРАТИВНИЯ ПРИНЦИП. МОНАРХИЯТА Е ЕДИНСТВЕНАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ВМЕСТВА С КОЯТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, ПОНЕЖЕ РОЛЯТА НА ЦАРЯ Е ДА БЪДЕ ВИСШ АРБИТЪР. ТОЙ НА НИКОГО НЕ ПРЕЧИ С ТЕЗИ СИ ФУНКЦИИ ОСВЕН НА ТЕЗИ, КОИТО ПРАВЯТ НЯКАКВИ ГРЕШКИ И МОГАТ ДА ВЪВЕДАТ СТРАНАТА В ОПАСНА И НЕИЗГОДНА СИТУАЦИЯ. ЦАРЯТ НЕ ЗАВИСИ ОТ НИКАКВА ПАРТИЯ, ОТ НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ, ТОЙ СТОИ НАД ВСИЧКИ ТЯХ АКО СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА, ТО РОЛЯТА НА АРБИТРАЖ ОТ МОНАРХА Е ИЗВЪНРЕДНО ЦЕННА, ЗАЩОТО ТЯ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ДА СЕ ИЗБЯГНАТ СЛОЖНИ СИТУАЦИИ МЕЖДУ ГРУПИРОВКИ И ПАРТИИ. ТОЗИ ФАКТ МОЖЕ ДА СЕ ПОТВЪРДИ С ДУМИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, КОИТО КАЗВА НА ЦАР ФЕРДИНАНД ПЪРВИ:

"АЗ СМЯТАМ, ЧЕ НАРОДОВЛАСТИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ВЪДВОРИ ПРИ НАЛИЧНОСТТА НА ДИНАСТИЯТА; И ОБРАТНО - ЧЕ ОЛИГАРХИЯТА, КОТЕРИЙНОСТТА, ЛИЧНИЯТ РЕЖИМ МОГАТ ДА ВИРЕЯТ И В ЕДНА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНА." /ЦИТ. В ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ. РОМАНИЗОВАН ЖИВОТ. ИЗД. НА БЗНС, СОФИЯ, 1979 Г., С. 177./

В СИСТЕМАТА НА АРИСТОТЕЛ СЪЩЕСТВУВАТ ТРИ ДОБРИ РЕЖИМА И ТРИ ЛОШИ. КЪМ ПЪРВИТЕ СА МОНАРХИЯТА, АРИСТОКРАЦИЯТА И ПОЛИТЕЯТА. ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК ТЕЗИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА АРИСТОТЕЛ СА БИЛИ НЕПРАВИЛНО ПРЕВЕДЕНИ, ОТНАЧАЛО НА ФРЕНСКИ ЕЗИК И ПО ТАКЪВ НАЧИН НА ДЕМОКРАЦИЯТА СА ЗАПОЧНАЛИ ДА Й ПРИПИСВАТ КАЧЕСТВАТА НА ПОЛИТЕЯТА И ДА Я СМЕСВАТ С РЕПУБЛИКАТА В АНТИЧНИЯ СМИСЪЛ. ОТ ТОВА ОБЪРКВАНЕ НИ ИЗВАЖДА АМЕРИКАНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ А. ЛИНКЪЛН, КОЙТО ТАКА ЗАВЪРШВА СВОЯТА ЗНАМЕНИТА ГЕТИГСБЪРГСКА РЕЧ: "GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE", T.E. "ВЛАСТТА НА НАРОДА, ОТ НАРОДА, ЗА НАРОДА".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ 21 ВЕК" /ЧАСТ ОСМА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 1991 Г.


РАЗДЕЛ СЕДМИ

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - СВОБОДЕН ТРУД И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА ЧОВЕКА

СВОБОДНИЯТ ТРУД И НЕГОВАТА ЗАЩИТА

94. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА Е ЗА СВОБОДАТА НА ТРУДА И ЗА ПРАВОТО НА ТРУД НА ВСЕКИ ЧОВЕК.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАСТАВЯН ДА ИЗВЪРШВА ПРИНУДИТЕЛЕН И БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД.

ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СВОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА, КАКТО И СВОБОДНО ДА УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА СИ.

95. НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНОТО ДОГОВАРЯНЕ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗАКОНА МЕЖДУ РАБОТНИЦИ И РАБОТОДАТЕЛИ - ПРЯКО И ЧРЕЗ БОРСИТЕ НА ТРУДА.

СЪС ЗАКОН СЛЕДВА ДА БЪДАТ УРЕДЕНИ:

- НАЙ-МАЛКОТО ДНЕВНО /ПОЧАСОВО/ ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОД КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКЛЮЧВАТ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ.
- ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
- МАКСИМАЛНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНИЯ ДЕН И РАБОТНАТА СЕДМИЦА, СЕДМИЧНАТА ПОЧИВКА И МИНИМАЛНИЯТ ПЛАТЕН ОТПУСК.
- УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ.
- ОСОБЕНИЯТ РЕД, ПО КОЙТО ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА ПРАВОТО НА ТРУД НА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ.

96. ТРУДОВИТЕ ХОРА ИМАТ ПРАВО НА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ. ТЕ МОГАТ СВОБОДНО ДА СЕ СДРУЖДВАТ В СИНДИКАТИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ.

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ПРИЗНАВА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ И ЩЕ ЗАЩИТАВА ТЕХНИТЕ ПРАВА С ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ТЯ ЩЕ ПОЛАГА ПОСТОЯННИ УСИЛИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩЕСТВОТО.

НИЕ ПРИЗНАВАМЕ И ПОДКРЕПЯМЕ ПРАВОТО НА СИНДИКАТИТЕ ДА СКЛЮЧВАТ СПОРАЗУМЕНИЯ И КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛИТЕ И С ПРАВИТЕЛСТВОТО, С КОИТО ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ.

97. НИЕ СМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВО УРЕЖДАНЕ НА ТРУДОВИТЕ СПОРОВЕ.

ПОДКРЕПЯМЕ ПРАВОТО НА СТАЧКА.

РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ СПОРОВЕ, РЕДЪТ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЧКИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ УРЕЖДАТ СЪС ЗАКОН, КОЙТО ДА ХАРМОНИЗИРА ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВОТО.

98. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ В ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ С ОСОБЕНА ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, КОГАТО ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО ГО НАЛАГАТ.

ЗАКОНИТЕ ТРЯБВА ДА УРЕЖДАТ ЗАЩИТАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, АВТОРСКИТЕ ПРАВА, ПАТЕНТИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД, КАКТО И ПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДЪРЖАВАТА.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ Е ОСНОВНО ТЯХНО ПРАВО В ДЕМОКРАТИЧНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.

НИЕ СМЕ ЗА ПРАВОТО ИМ СВОБОДНО ДА СЕ СДРУЖАВАТ В СВОИ ТВОРЧЕСКИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРЕМАХНАТ И ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ФОРМИ НА ОПЕКА ОТ ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ ТОЙ СЕ ПОЛЗВА ОТ ТЯХНАТА МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.    

ПЛОДОВЕТЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ТРУД СА ДОСТОЯНИЕ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО И ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА УВАЖАВА И ПОДКРЕПЯ ТВОРЦИТЕ.

БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е В РЪЦЕТЕ НА ХОРАТА С ТВОРЧЕСКИ ДУХ И СМЕЛА МИСЪЛ.

 РАЗДЕЛ ОСМИ

  ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

99. САМО ВИСОКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ОСИГУРЯВА ДОСТОЙНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ НА ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО ДА ПОДДЪРЖА ВИСОКО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ И ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НА ОСНОВАТА НА СВОЯ ДОХОД, ОСИГУРЕН ОТ ТРУД И ОТ СОБСТВЕНОСТ.

ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И НА НАСЛЕДЯВАНЕТО Й СЕ ПРИЗНАВАТ ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ЗА ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА.

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ УСТАНОВЕНИЯ ОТ НЕЯ ПРАВОВ РЕД Е ДЛЪЖНА ДА СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ВСЯКО ПОСЕГАТЕЛСТВО.

100. ВСЕКИ ТРУДОСПОСОБЕН ЧОВЕК Е ДЛЪЖЕН ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СВОЯ ДОХОД И ИМА ПРАВО ДА СЕ ПОЛЗВА СВОБОДНО ОТ ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯ ТРУД.

101. ОБЩЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА СЪЗДАДЕ СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ЗА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО НЕ СА СПОСОБНИ ЗА ТРУД И СА ЛИШЕНИ ОТ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ С ВРЕМЕННА ИЛИ ПОСТОЯННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СЛЕДВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ:

- ДОБРОВОЛНИ ЛИЧНИ ВНОСКИ НА ГРАЖДАНИТЕ;
- УСТАНОВЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОГОВОРЕНИ С РАБОТОДАТЕЛИТЕ ВНОСКИ;
- ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ;
- ФОНДОВЕ НА СИНДИКАТИТЕ;
- СРЕДСТВА ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ;

102. ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОЛАГАТ ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА:

- ДЕЦАТА И МАЙЧИНСТВОТО; БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ И МНОГОДЕТНИТЕ МАЙКИ;
- ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И ПЕНСИОНЕРИТЕ;
- ИНВАЛИДИТЕ И ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ХОРА.

ТЯХНАТА ИЗДРЪЖКА СЛЕДВА ДА ИМ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ЗАНИМАНИЯ, ДОСТОЙНИ ЗА СВОБОДНИ ХОРА.

ГРИЖАТА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ХОРА НЕ Е МИЛОСТИНЯ, А ДЪЛГ НА ВСЯКО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

103. БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ СЧИТАТ, ЧЕ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ.

104. ТРУДОВОТО И СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА СПРАВЕДЛИВО УРЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗРАБОТИЦАТА - ОТ ПРЕНАСОЧВАНЕТО И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ДО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ИЗДРЪЖКА.

СТЕПЕНТА НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТЕНОСТ Е КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ЗА МОРАЛА НА ВСЯКО ОБЩЕСТВО.

ХУМАНИЗМЪТ Е ОСНОВА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕМОКРАЦИЯ.


 РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

105. ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ЗАКРИЛЯ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ. ТЯ ТРЯБВА ДА ИЗГРАЖДА И ПОДДЪРЖА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДА ОРГАНИЗИРА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ.

106. ДЪРЖАВАТА ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРЕПОДГОТОВКАТА НА ВИСШИ И СРЕДНИ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ И НА САНИТАРНО-ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ, ДА ИМ ОСИГУРЯВА ДОХОД, ДОСТОЕН ЗА ТЕХНИЯ ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧИМ ТРУД И ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА И ПОЧИВКА.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ, КОЛЕКТИВНИТЕ ЗДРАВНИ ФОНДОВЕ И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, КОИТО ФОРМИРАТ ЕДИННА СИСТЕМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В СТРАНАТА.

107. ДЪРЖАВАТА ГАРАНТИРА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА В ЧАСТНИ КАБИНЕТИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ТЯ ЗАКРИЛЯ ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ ОТ СТОПАНСКИ СДРУЖЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ, ФОНДАЦИИ, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА.

108. ДЪРЖАВАТА ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ВСИЧКИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И САНИТАРЕН КОНТРОЛ В ЦЯЛАТА СТРАНА. ТЯ КОНТРОЛИРА И ЛИЦЕНЗИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ТЪРГОВИЯТА С ТЯХ.

109. ГРАЖДАНИТЕ ИМАТ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ В ЧАСТНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЛЕКАРСТВАТА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ЧРЕЗ ФОНДОВЕТЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ДО РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА ОСИГУРОВКА. ТЕЗИ ВЪПРОСИ СЛЕДВА ДА НАМЕРЯТ ПРАВНА УРЕДБА В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

110. НИЕ СМЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ, ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ПОЕМАТ ВСИЧКИ РАЗНОСКИ ПО МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЛЕКАРСТВАТА.

111. НИЕ СМЕ ЗА ПРЕДИМСТВО НА ЗДРАВНАТА ПРОФИЛАКТИКА. ДЪРЖАВАТА ОРГАНИЗИРА ЗДРАВНАТА ПРОСВЕТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА ИЗДИГАНЕТО НА НЕГОВАТА ХИГИЕННО-БИТОВА КУЛТУРА.

112. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА У НАС Е КРИТЕРИИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАРОДА.

НАШИЯТ ПРИНЦИП Е "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ". ОСНОВНИЯТ НИ СТРЕМЕЖ Е КЪМ РАЗВИТИЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МАСОВА ФИЗКУЛТУРА, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА.

113. МАСОВИЗИРАНЕТО НА СПОРТА И ВИСОКИЯТ СПОРТЕН ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВАТ В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДЕН ИЗБОР.

МАСОВИТЕ СПОРТОВЕ И ТУРИЗМЪТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ С ФИНАНСОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ПРЕФЕРЕНЦИИ И ОБЩЕСТВЕНО КОНТРОЛИРАНИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ.

114. ДЪРЖАВАТА ПОКРОВИТЕЛСТВА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА И ТУРИЗМА И СПОНСОРИРАНЕТО ИМ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ ИЗИСКВАТ ПЪЛНА ОТМЯНА НА ЕКСПРОПРИАЦИЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ПО ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ И ПОДНОРМАТИВНИ АКТОВЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ИЗВЪРШЕНА ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ. ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е НЕДОПУСТИМО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПОЗВОЛИ ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА БИВШИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И НЕГОВИТЕ ХИЛЯДИ ЧЛЕНОВЕ НАСТОЯВАТ ЗА ПЪЛЕН МОРАТОРИУМ ПО ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ИМОТИ - КОНФИСКУВАНИ, НАЦИОНАЛИЗИРАНИ, ОТЧУЖДЕНИ И КОЛЕКТИВИЗИРАНИ НАСИЛСТВЕНО - ДО ВРЪЩАНЕТО ИМ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ.

ГЛАВЕН КООРДИНАТОР

СОФИЯ, 20 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДЕЛЕГАТИ И ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/.


ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

ДНЕС, 16 МАРТ 1991 Г., В ГРАД ПЛОВДИВ СЕ СЪБРАХМЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДЕЛЕГАТИ И ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ОТ МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ВЗЕМЕМ ОТНОШЕНИЕ И РЕШЕНИЯ ПО ПРОДЪЛЖИЛОТО СЕДЕМ МЕСЕЦА ДЕЛО HP. 2316/90 Г. ПРЕД СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ И ЗАВЪРШИЛО С РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД С ОТКАЗ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ПАРТИЯТА И УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО, ПО РЕШЕНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ФОРУМ НА ПАРТИЯТА, ПРОВЕДЕН НА 8 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ФОРУМЪТ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ИСКАНЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ НА ПАРТИЯТА, КОНСТАТИРАЛА УСТАВНИ И ФИНАНСОВИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО. ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ РЕДОВЕТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО БЯХА Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ - ЛИДЕР, И Г-ЖА РАДКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА - ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР. НОВОИЗБРАНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ВЪЗЛОЖИ НА Г-Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ - ГЕНЕРАЛЕН ПЪЛНОМОЩНИК НА ПАРТИЯТА И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ДА ВНЕСЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРОМЕНИТЕ В СГС - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ. ОТ ФИРМЕНО ДЕЛО ЗА НАНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА, В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И В СТРУКТУРАТА НА РЪКОВОДСТВОТО ТОВА ДЕЛО БЕШЕ ПРЕВЪРНАТО ОТ Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ И МАКСИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНО ОТ ПРОТИВНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕТО НИ В ПРОЦЕС, ЗЛЕПОСТАВЯЩ ИДЕАЛНИТЕ ЦЕЛИ НА ПАРТИЯТА. НИЕ ИЗСЛУШАХМЕ РЕВИЗИОННИЯ АКТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ - ПЛОВДИВ, ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ И РАЗГЛЕДАХМЕ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ. СЪБРАНИЕТО РЕШИ ЕДИНОДУШНО ДА СЕ ОБНАРОДВАТ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ:

І. КОНСТАТИРА, ЧЕ:

1. Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ НЕ Е СПАЗИЛ УСТАВА НА ПАРТИЯТА И СЕ Е ЯВИЛ КАТО СТРАНА ПО ДЕЛО HP. 2316/90 Г. ПРЕД СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД. В ТОВА СИ КАЧЕСТВО ТОЙ Е ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВАЛ. С ТОВА СИ ПОВЕДЕНИЕ ТОЙ СЪЗНАТЕЛНО Е УРОНИЛ ПРЕСТИЖА НА ПАРТИЯТА.

2. Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ Е ЗЛОУПОТРЕБИЛ С ИМУЩЕСТВЕНИ И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА.

3. Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ НЕПРАВИЛНО Е КЛЕВЕТИЛ КОЛЕГИТЕ СИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ТОЙ Е ЗЛЕПОСТАВЯЛ ПАРТИЯТА КАТО ЦЯЛО. ЗАЕДНО С Г-ЖА РАДКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА СА РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ НЕВЕРНИ СВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА. ДВАМАТА ЗАЕДНО СА НАНЕСЛИ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОРАЖЕНИЯ НА ПАРТИЯТА, КАТО СА ВСЯВАЛИ РАЗКОЛ И НЕДОВЕРИЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ.

4. С РЕШЕНИЕТО СИ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. СГС - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ И ВЪРХОВНИЯТ СЪД ОТ 8 МАРТ 1991 Г. ТЕНДЕНЦИОЗНО И ГРУБО ОТХВЪРЛЯТ МОЛБАТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА И РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА, КАТО ИЗЦЯЛО СЕ БАЗИРАТ НА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСКИТЕ ПОКАЗАНИЯ НА Г-Н ИВАН Н. АМБАРЕВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ФОРУМА НА ПАРТИЯТА И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ТРЕТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА.

II. РЕШИ ДА:

1. НАПРАВИ ДОСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Д Е К Л А Р А Ц И Я Т А  НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ:

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ИЗЦЯЛО ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ И ГО ПРИЗОВАВАМЕ В ИМЕТО НА ИДЕЯТА, ЗА КОЯТО СЕ БОРИМ СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА, ПУБЛИЧНО ДА ПРИЗНАЕ ГРЕШКАТА, КОЯТО Е ИЗВЪРШИЛ. ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО ОТ СВОЯ СТРАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИНАТА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ЕДИНСТВЕНО ДОПРИНЕСЕ ЗА ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА ДВИЖЕНИЕТО.

2. ПРИЗНАВАМЕ ЕДИНСТВЕНО ПРАВОТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ИЗБРАН НА 8 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ФОРУМ, ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА.

3. ПРЕДЛАГА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВИ РЕДОВЕН ФОРУМ НА ПАРТИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 1991 ГОДИНА, КАТО ПОКАНИ ВСИЧКИ ИЗКЛЮЧЕНИ ЧЛЕНОВЕ ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ ДА УЧАСТВАТ В НЕГО.

4. ПРЕДЛАГА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПОРАДИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА ДА ЗАМРАЗИ УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОАЛИЦИИ НДФ "ОБЕДИНЕНИЕ” И КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" ЗА СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ, ПРЕДВИД НЕЯСНИТЕ ПОЗИЦИИ НА НЯКОИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ПАРТИЯТА. ТОЗИ МЕСЕЦ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ДА СЕ ОГРАНИЧИ В ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ДА СЪДЕЙСТВА ЗА НАБАВЯНЕ НА ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИАЛИ, КРАЙНО НЕОБХОДИМИ НАВСЯКЪДЕ В СТРАНАТА ПО МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

5. ПРЕДЛАГА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДА ПРОДЪЛЖИ УСИЛИЯТА СИ ЗА ЗАКОННО ЛЕГИТИМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ФОРУМА ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., АКО Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ НЕ ПРОЯВИ НУЖНОТО СЪЗНАНИЕ И ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ, КАТО ПОИСКА КАТО ПЪРВА МЯРКА ПРОТЕСТ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.

6. ПРЕДЛАГА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДНЕВЕН РЕД ЗА ПЪРВИЯ РЕДОВЕН ФОРУМ НА ПАРТИЯТА:

A. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА ДО И СЛЕД ФОРУМА, ПРОВЕДЕН НА 8 АВГУСТ 1990 Г. ПЕРСОНАЛНО ДА СЕ РАЗГЛЕДА ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО ПРИНОСЪТ И ПОВЕДЕНИЕТО ПРЕД ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОПАГАНДИРАНЕ НА ОБЩАТА НИ ИДЕЯ.
Б. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.
B. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ПАРТИЯТА
Г. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОНТРОЛНАТА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ СПРЯМО Т. 20 ОТ УСТАВА.
Д. ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА И НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ УПРАВИ И ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ.
Е. ЕКСПЕРТИТЕ НА ПАРТИЯТА ДА ИЗГОТВЯТ ПРОГРАМА, ВИЗИРАЩА ОБЩОНАДИОНАЛНАТА Й ПОЛИТИКА.
Ж. РАЗНИ.

III. РЕШИ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНАТА Д Е К Л А Р А Ц И Я  НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВИНАГИ СЕ Е РЪКОВОДИЛ ОТ ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА. ЗА СВОЕ СЪЖАЛЕНИЕ ОБАЧЕ НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ ПОДОБНО ОТНОШЕНИЕ ИМАТ КЪМ НАС И ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ. В НАШАТА ДЕЙНОСТ НИЕ ВИНАГИ СМЕ СЕ РЪКОВОДИЛИ ОТ ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ ИСТИНАТА Е НЕРАЗДЕЛНО СВЪРЗАНА С ДЕМОКРАЦИЯТА, ЧЕ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТАВЯНИ НАД ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ И В ТОЗИ СМИСЪЛ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ Е ЕДИНСТВЕНА ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СПЕКТЪРА НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ. БЛИЗО ГОДИНА И ПОЛОВИНА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ШУМНО РЕКЛАМИРАНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ ОТ НАЙ-ВИСОКО ДЪРЖАВНО НИВО СЕ СВЕЖДАТ ДО КОЗМЕТИЧНИ ПРОМЕНИ ПО ПОВЪРХНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЛАТА НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ, НАЛОЖЕНА ОТ ЧУЖДИ СИЛИ ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА. ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН ЗАРЯД НА ОФИЦИАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ БЪРЗО БЕШЕ ПРИТЪПЕН ОТ ПОРЕДИЦА АНТИДЕМОКРАТИЧНИ КОМПРОМИСИ С УПРАВЛЯВАЩАТА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. И ДНЕС, ГОДИНА И ПОЛОВИНА ПО-КЪСНО, ВЗИСКАТЕЛНИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ ТРУДНО БИ РАЗЛИЧИЛ КОЯ ОТ ДВЕТЕ ПОСЕСТРИМИ СУПЕРСИЛИ Е НОСИТЕЛ НА ИДЕИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА ЗА НОВО ДЕМОКРАТИЧНО, ПРОСПЕРИРАЩО И ПРИЕТО ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОБЩЕСТВО СЕ СВЕЖДА ДО ТАКА ДОБРЕ ПОЗНАТИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ КОТЕРИЙНИ БОРБИ В ИСТОРИЯТА НИ. С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НИЕ НЕ ОСПОРВАМЕ НА НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРАВОТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, НО ЩЕ СЕ БОРИМ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА РАВНИ ПРАВА, ОТРИЧАЙКИ ПРАВОТО НА ИМАЩИТЕ ВЛАСТТА ДА Я ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЯСНОПАРТИЙНИ И ЛИЧНОСТНИ АМБИЦИИ.

ДВИЖЕЩИТЕ СИЛИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕСТАННИЯТ СТРЕМЕЖ КЪМ ИСТИНАТА, СВОБОДАТА И РАВЕНСТВОТО ЗА ВСЕКИ И ВСИЧКИ.

ПЛОВДИВ, 16 МАРТ 1991 Г.

ПОДПИСАЛИ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1. ИНЖ. НИКОЛАЙ П. БУЧКОВ
2. АЛЕКСАНДЪР И. ДОЛЕВ
3. АРХ. МАРИАНА ХР. АЛЕКСИЕВА
4. СИМЕОН П. БЛАГОЕВ
5. ИНЖ. ФИЛИП П. БУЧКОВ
6. БОРИС Н. БОРИСОВ
7. ПЕТЪР Д. ПЕТРОВ

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.К. ПОПОВ
2. СЕКРЕТАР: ЕЛЕНА Б. ГЕОРГИЕВА
3. ЧЛЕН: Д.ГР. ХРИСТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МЕСТНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
1. ПЛОВДИВ: ФИЛИП БУЧКОВ
2. КЪРДЖАЛИ: Г. ГЕНЕВ
3. СОФИЯ: Е. МИЛОШЕВА
4. РУСЕ: В. КОТЛАРОВ
5. СТАРА ЗАГОРА: А. ЛИКОВ
6. Н. ЗАГОРА: Т. ПЕЙЧЕВ
7. ПАНАГЮРИЩЕ: С. СТАНЧЕВ
8. СОПОТ: П. БЕРЛИЕВ
9. ВИДИН: В. МИХАЙЛОВ

ПЛОВДИВ, 16 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

12:48:59    27-03-1991