27 април 1993

София, 27 април 1993 година
        Брой 80 /867/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 24 И 25 АПРИЛ 1993 Г. В ГАБРОВО.
Конгресът избра нов Политически съвет. За председател на Алтернативната социаллиберална пария е преизбран проф.Николай Василев.


На 24 и 25 април 1993 г. в Габрово се проведе Четвъртият извънреден конгрес на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/. На него бе обсъдена политическата и икономическата ситуация в България.

На критичен анализ беше подложена дейността на Политическия съвет /ПС/ и на партията като цяло за периода между Третия и Четвъртия конгрес.

Конгресът одобри дейността на ПС по запазване ролята и мястото на АСП в обществения живот на България и утвърждаване на нейния самостоятелен облик като отговорна политическа организация. Наред с това конгресът отчете редица слабости в дейността на партията и нейния ръководен орган:
- не беше направено достатъчно за запознаване на членовете на партията и обществеността, особено чрез средствата за масово осведомяване за решенията и позицията на ПС и ръководството на партията;
- ПС не извърши необходимото за поддържане на нормален организационен живот в секциите;
- ПС на АСП не съумя да защити достатъчно категорично подкрепата на професионализма в държавното управление.

Конгресът одобри решението на ПС от 22 декември 1992 г., с което той подкрепи създаването на правителството на проф. Беров. Алтернатива на това правителство беше хаосът в политическия и икономическия живот на страната и пълното спиране на икономическите реформи.

АСП оценява положително демократичното поведение на правителството, стремежа му да успокои общественото напрежение, възстановяването на социалното партньорство и някои негови усилия за ускоряване на икономическите реформи.

В същото време АСП счита, че активността на правителството по отношение процесите на приватизация и връщането на земята е недостатъчно.

Част от членовете на кабинета не отговарят на претенциите на правителството да бъде експертно и професионално.

АСП настоява в най-близко бъдеще да се извършат структурни и кадрови промени в кабинета, които да повишат равнището и качеството на неговата дейност.

АСП ще следи критично дейността на правителството и ще свали своята подкрепа от него от момента, в който прецени, че неговите действия не допринасят за развитието на демокрацията и пазарната икономика в страната.

Конгресът не одобрява назначаването на лидера на ОбС на БСП - Пловдив, за заместник-областен управител.

АСП е сериозно обезпокоена от мудната и неефективна дейност на парламента и обръща внимание на българската общественост, че цялата отговорност за това състояние носят онези депутати, които искат изкуствено да предизвикат предсрочни парламентарни избори.

АСП е по принцип против скорошни предсрочни избори, но отчитайки неефективната работа на парламента през последните месеци, си запазва правото да преоцени позицията си по този въпрос.

Конгресът потвърди досегашната позиция на АСП за коректно и принципно партньорство с партиите и организациите в СДС. Съществуващите противоречия са противоречия между сегашното ръководство на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС и АСП.

АСП подкрепя усилията на парламентарната група Нов съюз за демокрация /НСД/ за утвърждаване и развитие на парламентаризма и демократичния процес в страната.

Депутатите, членове на АСП в НСД, ще продължават да отстояват своята конструктивна позиция.

АСП внимателно наблюдава стремежа за формирането на нова политическа сила на основата на НСД. Като самостоятелна и авторитетна политическа партия тя би партнирала с всички демократични политически организации, запазвайки своята автономност и изграден облик.

В тази връзка ние обръщаме внимание, че някои политически дейци спекулират с името на АСП в опитите си за утвърждаване на политически формации, чиито лидери са.

АСП подкрепя воденето на социален диалог и счита, че синдикатите трябва да заемат важно място в обществения живот на страната. АСП обаче се обявява против участието на синдикатите в политиката и поставянето от тях на искания, надхвърлящи нормалния синдикализъм.

В края на XX век, когато светът прекрачва прага на нова епоха, на Балканите оживяват сенките на миналото - безсмислени и с нищо неоправдани етнически и национални конфликти. Днес България се нуждае, както никога досега, от увереност в своите възможности да бъде водеща сила в приобщаването на този регион към ценностите на съвременната демократична цивилизация. Затова преди всичко е необходимо всеки гражданин, всяка личност, да добият сила и увереност в себе си, в своите творчески възможности.

Обръщаме се към всички честни демократи, към демократичните и обществените организации с призив да насочат своите усилия към най-важната сега цел - България да заеме полагащото й се достойно място в света.

Габрово, 25 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ КЪМ СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ПРИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ.


Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски, който изгражда своята политическа програма върху принципите и идеите на безсмъртния водач на земеделския съюз, се явява законен наследник и продължител на земеделското движение от неговото създаване преди близо сто години. Ето защо ние, членовете на този съюз, заставаме с чисто чело и открито сърце пред всички сдружени земеделци, пред своя народ, водени от благородния стремеж да помогнем, редом с другите демократични сили, за преодоляване на тежката криза, която преживява страната ни.

Ние искрено желаем да дадем своя принос в мирния преход на обществото ни към истинска демокрация. Заявяваме, че ще се стремим, при условията на национално съгласие и единение, да съдействаме за ускореното провеждане на всички реформи, които ще доведат до промяна на икономическия живот върху основата на пазарното стопанство.

Главна цел на нашата дейност ще бъдат проблемите на българското земеделие, на българското село, последователната защита на интересите на селските стопани, развитието и пълноценното използване възможностите на частната, кооперативната и държавата собственост.

Ние ще направим всичко, което е по силите ни, за да може по-скоро земята да се възстанови на нейните собственици.

Като партия в политическия център, верни на своите дълбоко народностни и демократични традиции, ние ще водим самостоятелна и принципна политика в името на добруването на българския народ и преуспяването на българската нация.

Отчитайки тревожното състояние, в което изпадна земеделското движение в последно време, ние заявяваме, че нашата организация е отворена за всички, които се чувстват незаслужено отблъснати и поставени в неравностойно положение след т.нар. обединителни и възстановителни конгреси, отворена за всички, които винаги са изповядвали свещените земеделски идеи и принципи на Александър Стамболийски.

СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,
Призоваваме ви на упорита работа за тържеството на тези идеи, за по-добър и спокоен ден на нашето Отечество.

Нека общият ни път винаги да бъде вдъхновяван от живота и подвига на титаните на Българския земеделски народен съюз, нека гордо ни води напред оранжевото знаме, под което ще сплотим своите редове!

СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
Нека в общия ни път към демократично общество ни обединяват единствено националните интереси, интересите на Република България!

София, 24 април 1993 г.

/Пресслужба Куриер"/


*  *  *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "ЕДИНСТВОТО НА СЪЮЗА Е ВЯРА И ОТГОВОРНОСТ. ТО Е И ЗАДЪЛЖЕНИЕ", ПРОЧЕТЕН ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР, НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /24 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ!
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Политическата обстановка в България е много обезпокояваща. Вместо да върви към стабилност, което единствено може да осигури икономическото развитие и да привлече инвестиции, тя все повече доказва липсата на политично мислене, на единодействие и на загриженост за България.
Правителството на Беров продължава своята политика на реставрация на един климат, който души и малкото придобивки на демократичната реформа. Напоследък се виждат все по-ясно манипулациите със законите, ярък пример за което са внесените промени на Закона за земята и опитите да се ликвидират ликвидационните съвети, преди те да са си свършили работата и дори преди да са приети окончателно от парламента предложените промени. Ликвидационните съвети на много места са подложени на атаки и насила се изместват от незаконни структури, а членовете им отстранявани и замествани с управи от бивши комунистически и текезесарски шефове.

Това правителство, което дойде в името на професионализма и което обеща да проведе приватизацията, досега не е показало никакъв професионализъм освен в демагогията и не е направило видима крачка към осъществяване на приватизацията. Тя не е още започнала. Провежда се скрита приватизация. Предприятия се оставят да западнат, за да се продават на безценица, за да се граби от държавата и от обикновените граждани. Бездействието на правителството и парламента е криминално и тези, които вървят безропотно по този път, са съучастници в престъпленията на властващите.

Това, което става в Съюза на демократичните сили, е отдавна подготвяна и планомерно изпълнявана програма на инфилтрация и саботаж на демокрацията в България. Конфронтациите само отслабват силите на опозицията, раздробяват ги, поощряват крайностите и замъгляват политическото мислене. Липсва духът, който поставя интересите на демократична България над личните интереси, липсва готовността за жертви в името на тази неравна борба, която поведохме за спасението на родината от падението, в което изпадна след 45 години комунизъм. Този комунистически морал сега се чувства навсякъде, тази мръсна пяна изплува все по-често на повърхността и понякога ни се струва, че тя никога няма да има край. Агентите са сред нас, тайни, явни и коварни, верни само на повика на господарите си, когато това им е удобно.

Възникват разни стари и нови центрове, но те са част от тоталитарната игра, те са алтернативи на БСП. Появяват се нови формации, но те погрешно търсят подкрепа от нечисти, недемократични партии. Фалшът на нашия политически живот става все по-абсурден и резултатът е една деградация на чистите пориви, на онзи идеализъм, без който не може да се върви напред към истинско духовно и политическо възраждане и възкресение.

На Балканите има един голям и позорен конфликт, който, подклаждан от комунисти, доказва за сетен път пагубните последици от национализма и етническите вражди.

А до него е примерът на Европейската общност, преодоляла дребнавите национални домогвания в името на политическото и икономическото разбирателство и единство. В бивша Югославия животът замира, в Западна Европа животът кипи и проблемите се решават цивилизовано. В Русия също се води борба между закостенялата номенклатура и желанието за промяна. Елцин успя засега да запази възможността за реформи. На фона на гражданските войни и етническите конфликти неговата задача е много трудна, но упоритостта му е необходима на всички нас, защото неуспехът му би насърчил още повече реставраторските сили, които дебнат демокрацията и точат зъби.

Завръщайки се на родна почва, можем само да се радваме на успеха на възстановения БЗНС, който след конгреса набира сили, нещо, което пълни сърцата на членовете ни и на истинските български патриоти с голяма радост. Нашите многобройни срещи със съмишленици и с обществеността по различните краища на България - от Видин до Смолян, от Белене до Разград и Кърджали, от Враца, Монтана и Кнежа до Пловдив, нашите срещи преминават при препълнени салони и висок дух, които говорят красноречиво за предаността на земеделците към организацията и нейното единство, изградено с много труд и сълзи. Нашата борба против незаконните посегателства на правителството на Беров върху поземлената реформа и частната собственост, борбата ни да осигурим връщането на земята в реални граници с нотариални актове, мобилизира цяла България. Митингът в София на 13 април стресна, трогна и очарова не само земеделците, дошли от цяла България, но и софиянци, които се включиха в събора, на който се вееха гордо не само зелени, оранжеви знамена и трикольори, но и много сини знамена. Това, както каза г-н Йордан Василев, беше едно истинско и искрено "национално единство". Там имаше дух, имаше обещание и готовност за изграждане и отстояване на свободата на земята и хората.

Но на фона на този възход на БЗНС тайно, задкулисно се е разигравала една жалка драма, и то от хора, които бяха поставени начело на тази организация мъченица, от хора, които бяха обещали, че ще работят за единството на организацията. Заговорът на Пенчев, Чакъров и Атанасов бе разкрит на пресконференция, два дни след величествения земеделски митинг, който те искаха да осуетят, но не успяха. Най-лошото бе, че те със съдействието на 9 известни вам и 45 неизвестни нам лица успяха, нарушавайки думата си и закона, да регистрират БЗНС. Един от тях - д-р Александров, казва, че не се е подписал. Как е възможно, когато нашето дело по регистрацията предстои да бъде разгледано във Върховния съд, Софийският съд да даде името на друг. Това е голямата загадка и трагедия за нашата законност. Нарушението на съдебната процедура ни дава основание да вярваме, че тази регистрация ще бъде анулирана.

Някой явно е бил неприятно изненадан от консолидирането на земеделските сили и точно в този момент на възход е решил, че няма да разреши обособяването на една единна демократична, независима земеделска организация. Да напомняме ли напъните и на Дренчев, и на Глушков, и на Александър Асенов в тази насока - няколко удара едновременно. И докато нашата регистрация се протака вече няколко месеца по различни причини, регистрацията на господата Пенчев, Атанасов и сие става тайно и подмолно само за две седмици, пази се в тайна още седем дни, докато не мине срокът за обжалване.

Увеличаването на нашия рейтинг, издигането ни на трето място в политическия живот говорят красноречиво, че политиката на ръководството въпреки фалша на някои от членовете му е била правилна. Ние реагирахме правилно на всички политически моменти. Заехме категорични позиции по отношение на правителството и поземлената реформа, от които отцепниците веднага се разграничиха. В името на нашите принципи поведохме борба за земята и свободата и събрахме под земеделските знамена десетки хиляди демократи на съборите в Стара Загора, Плевен, Монтана, Ловеч, Хасково и София. Всичко това е резултат на нашето възстановено единство. Ние започнахме този процес с искрено доверие и убеждение, че целите се споделят от всички в ръководството. Нашето доверие не бе оправдано и нашата доверчивост - изиграна. Но нашият път остава прав и сплотеността на организацията, желанието за единство изолират отцепниците.

Вярно е, че с регистрацията стана един не така просто и лесно обясним гаф. Тя се забави, тя е в опасност, но тя ще стане, защото законът трябва да е по-силен от манипулациите и желанието на някои да пречат на земеделския съюз и на демократична България.

Предлагам да се сформира една експертна комисия, която да обследва въпроса със забавянето на регистрацията, комисия от наши и външни юристи, които да установят кой как е пречил и на следващия Управителен съвет да изнесат установените факти пред всички тук, за да се види къде и каква е причината за този гаф и забавяне.

Междувременно нека попълним редовете и продължим работата си. Нека бъдем строги в упреците си, но градивни в критиките. Конфронтацията е лош съветник, защото е разрушителна. Това поне сме научили от политическия живот напоследък. Нека продължим пътя на консолидацията - там е надеждата за нас и като организация, и като народ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА 100-ТЕ ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ. Документът е адресиран до Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на образованието, науката и културата и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Вече повече от сто дни правителството на г-н Любен Беров управлява България. Въпреки прокламираното от премиера в началото на мандата желание за промяна в досегашната политика, за съжаление няма много обнадеждаващи резултати, поне в областта на образованието, науката и културата.

Причините за това са комплексни - свързани с икономически затруднения, необмислени структурни проблеми и липса на законова уредба. Не може обаче да не се отбележи неефективността в работата на министър Марин Димитров.

За близо четири месеца управление той не успя:
- да изработи конкретна програма за работа на Министерството на образованието, науката и културата /МОНК/;
- да утвърди работещ екип по проблемите на висшето образование;
- да създаде условия за нормален социален диалог със студентите - сформираната преди два месеца комисия не работи, поради липса на определен от г-н Димитров оторизиран представител на министерството за преговори;
- да организира и предприеме законодателна инициатива в Министерския съвет за вече подготвени и съгласувани законопроекти, като този за студентското кредитиране и др.

С тези си действия министър Димитров на практика спря реформата във висшето образование и науката. Ето защо Съюзният съвет на Българския студентски съюз настоява:

1. За оставка на министъра на образованието, науката и културата г-н М.Димитров.

2. За незабавни структурни промени и разделяне на МОНК и сформиране на две министерства - Министерство за образование и наука и Министерство за културата.

София, 26 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ /24 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В СТОЛИЦАТА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Участниците в Националната конференция на Българския антифашистки съюз /БАС/ изразяват своето възмушение и тревога от решението да се демонтира Паметникът на Съветската армия. Това решение е кощунствена провокация срещу чувствата на признателност на българския народ към съветските воини, които разгромиха хитлеристките сили на Балканите и освободиха България от фашизма.

Този паметник е величествен символ не само на Съветската армия, но и на бойното сътрудничество и братство с Българската армия през Втората световна война. Посегателството на паметника е в грубо противоречие с договора за приятелство и сътрудничество между България и Русия.

Участниците в националната конференция на БАС призовават Народното събрание, президента, правителството и столичната общественост да спрат демонтажа на паметника. Ние се обръщаме към всички антифашисти, демократи и патриоти да се противопоставят на разрушаването му под каквато и да било форма, колкото и цивилизована да бъде тя.

Предупреждаваме г-н Янчулев: "Долу ръцете от паметника!"

Обръщаме се към всички негови защитници:

За честта и достойнството на Родината, да бъдем на своя пост докрай и да не допуснем позора на разрушението!

София, 24 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ - АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ.


ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски отстоява последователно принципното си становище, че провеждането на всички реформи в българското общество трябва да са съобразени в необходима степен със социалните потребности на населението.


СЪЮЗЪТ Е ЗА:

- право на свободен труд и справедливо заплащане;
- материално осигуряване на безработните, болните и нетрудоспособните;
- законодателно гарантирана социална защита на майките, децата, старите и самотните хора, сираците и инвалидите;
- здравна осигурителна система, съобразена с общоприетите принципи на хуманността;
- справедливо данъчно облагане и данъчни облекчения за социално слабите и за семействата, в които има безработни;
- развитие на държавните и други форми на благотворителност;
- контрол и регулиране на ценовата политика;
- за нова, държавно стимулирана жилищна политика;
- свободно сдружаване и социална защита от професионални и синдикални организации;
- нова демографска политика.


ЗА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски е за принципно нова екологична политика, която да осигури чисти земята, водата и въздуха за сегашните и бъдещите поколения. Преходът към пазарна икономика обуславя ново отношение на държавата и на цялото общество към решаване на тежките проблеми в областта на екологията.

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски е за:
- бързи, нетърпящи отлагане законодателни, икономически и административни мерки за спиране на източниците за замърсяване;
- пълна и своевременна информация на населението за промишлените, енергийните и други обекти, криещи опасности за хората и за околната среда;
- създаване на надеждна и независима национална система за екологичен контрол;
- ревизия на официалната държавна политика в сферата на ядрената енергетика;
- създаване на гаранции, основани на договори със съседните на България държави за взаимна екозащита;
- задължително включване в образователната система на дисциплини за повишаване на екологичната култура на населението.


ЗА ДУХОВНОТО И НРАВСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски настоява за възраждането и утвърждаването на духовните и нравствените добродетели на българина, за съхраняване и обогатяване на националните традиции и за запазването на културното богатство на нашия народ.

СЪЮЗЪТ Е ЗА:

- държавна защита на българската култура;
- пълни гаранции на свободата на словото печата и информацията;
- пълна и свободна изява на творческата интелигенция;
- разширяване процеса на демокрация в науката и образованието;
- вграждане на културното наследство и традициите в съвременното общество на България;
- свобода на вероизповеданията, независимост на Българската провославна църква и закрила на религиозните общности и храмове;
- за политически независими национални средства за масово осведомяване.


ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски е за създаване на принципна, последователна и трайна национална политика. В съответствие с принципите за народовластието, опирайки се на нравствените добродетели на българския народ, съюзът счита, че националната политика може да постигне своите цели само с усилията на целия народ, без разлика на политическа и верска принадлежност.

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски е за:
- национална политика, гарантираща правата и свободите на всички български граждани без разлика на религиозна и етническа принадлежност;
- създаване на условия за реализиране на конституционните норми за равенство на правата и задълженията на гражданите и лоялност към държавата;
- създаване на условия за овладяване на миграцията;
- принципно ново отношение на държавата и обществото към българите, живеещи в чужбина;
- създаване на реални гаранции за националната сигурност.

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски се противопоставя на всички опити да се използва националният въпрос за постигане на теснопартийни цели. Съюзът стои твърдо на позицията, че решения по националния въпрос трябва да се вземат само от Народното събрание.


ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски е за външна политика, основана на принципите за национална сигурност, осигуряващи мир и авторитет на България, нейното интегриране в европейските структури в съответствие с универсалните международни договорености.

СЪЮЗЪТ Е ЗА:

- на основата на Устава на ООН да се гарантира нейната сигурност;
- развитието на нацията и на българската държава;
- разширяване на сътрудничеството в политическата, икономическата и културната сфера с всички държави на основата на равенството и открития диалог;
- трайни, искрени, взаимополезни, добросъседски отношения с всички балкански народи;
- съвместни инициативи на държавните и на политическите институции за преодоляване на противопоставянето и конфликтността на Балканите.

Българският земеделски народен съюз - Александър Стамболийски предлага на обществото тази своя програма и се ангажира да участва най-активно в процеса на преодоляване на кризата. Тази програма има за основа националните интереси, демократичните традиции на земеделското движение и поставя за своя главна цел защитата на човека и гражданското общество, бързото сменяне на тоталитарната система с парламентарна демокрация, силно развитие на пазарната икономика на основата на частната собственост, благоденствието на народа и просперитета на Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КРИТИКА НА ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ" - ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛНОСТИ /ЧАСТ ТРЕТА/. Документът е изготвен от експертен екип на Българска партия либерали иогласен на пресконференция на 21 април 1993 г. в София.


7. ДВУПОЛЮСНИЯТ МОДЕЛ - ТВОРЕНИЕ САМО НА СДС?

"Двуполюсен модел" и "конфронтация" - ядрото на политическата криза ясно е посочено. Поставянето на диагнозата обаче включва както назоваването на болестта, така и идентифицирането на нейните причини. А те не могат да бъдат изчерпани с "някогашните привърженици на "нежната революция" и "шоковата терапия". Дори да иска, СДС не може сам да наложи двуполюсен модел. Необходимо му е съучастието на БСП. Това е един от пунктовете, в който интересите на двете "свръхсили" съвпадат - дейността и на двете е насочена към такова структуриране на политическото пространство, което да не оставя място за центристки партии. Двата полюса трябва да погълнат в себе си целия политически спектър. Тази политика БСП осъществява още от предисторията си като БКП - на Кръглата маса тя допусна един-единствен партньор, следователно само на него придаде политическа лигитимност. Нежеланието за освобождаване на центъра като политическо пространство се проявява в редица актове на БСП - гласуването на цветните бюлетини /при пълен синхрон със СДС/, определяне на срока за регистриране на партии и движения, така че да се възпрепятства формирането на центристка коалиция, стратегията на президентските избори... не е необходимо примерите да се умножават, за да се открои отговорността на БСП за изграждане на двуполюсен политически модел, който на незрелия етап на демократичното ни развитие, без балансираща роля на центъра, неизбежно носи конфронтационен характер.


8. ГОТОВА ЛИ Е ВСЪЩНОСТ БСП ДА УПРАВЛЯВА?

От проекта лъха увереност, убеденост в способността да се обозре цялото общество в многообразнието на неговите сфери и сложността на днешните му противоречия. Диагнозите са категорични. Анализът назовава проблемите, но амбициите му са много по-големи - той предлага решения. Няма трудност, за която да не е посочен изход, няма конфликт, за който да не е очертана стратегия за преодоляване. Конструктивност - това е подходът, който се декларира, това е впечатлението, което първият прочит оставя. Този подход цели две внушения:

1. Щом енергията на БСП е насочена към решаване на проблемите, енергията на някой друг е посветена на тяхното създаване. Читателят би могъл и сам да се досети кой е той, но за да няма недоразумения, "другият" е многократно назоваван - СДС.

2. БСП е готова да управлява. Готова ли е наистина БСП да управлява? Това е кардиналният проблем. Откриваме, че проектът не отразява реалност - настояща или предстояща, той има за цел да внуши реалност. Внушението за градивна и конструктивна позиция засега обаче, трудно намира потвърждения в дейността на БСП - бяха й нужни година и половина, за да поеме отговорността за участие в ръководствата на парламентарните комисии, въобще не й достигна кураж да поеме отговорността за собствено правителство - недомислен от един, добре премислен от други, случаят с П.Бояджиев е много показателен.


ІІ. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗДЕЛ НА "ПЕРСПЕКТИВИТЕ..."


1. ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Критиката за катастрофалното икономическо състояние на страната ръководството на БСП отправя към всеки друг, но не и към себе си.

1. Най-голям спад на производство /над 26 процента/ имаше, когато България се управляваше от коалиционното правителство на БСП и СДС. В това правителство повечето министри бяха от БСП. Тези министри, и в частност заместник премиера - Ал.Томов, многократно подчертаваха пълното си единомислие с министрите от екипа на СДС. Същото правителство в продължение на една година водеше политика на "свиване", "охлаждане" на икономиката. Защо трябваше да се "свива" икономиката? "Свиването", тоест удушването на икономиката, за народа означаваше безработица, мизерия, глад, нищета.

2. Жалбите за ограничените парични средства на населението и невъзможността му да участва в приватизацията напомнят за поговорката "Крадецът вика: дръжте крадеца". Всички закони, с които се обезцениха спестяванията на насалението и то беше лишено от възможност да участва в приватизацията, се гласуваха от Великото народно събрание, в което мнозинство имаше БСП.

3. Плачът за състоянието на селскостопанското производство е чиста демагогия, защото:

- В продължение на четири десетилетия партийната номенклатура присвояваше рентата от земята, без да има никакви юридически права за това.

- Сега, вместо да се върне рентата за тези четири десетилетия на собствениците, продължават нелепите искания да се връщат фиктивните дългове на ТКЗС-та. Фиктивни, защото не собствениците-кооператори, а назначени от номенклатурата чиновници управляваха ТКЗС-та. Фиктивни, защото не селяните-кооператори, а партията-държава определяше ниските изкупни цени на селскостопанската продукция и високите продажни цени на селскостопанската техника.

4. Депутатите на БСП гласуваха Закона за приватизацията, с който предприятията се продават заедно със своите държавни дългове. Какво означава дълг на държавно предприятие към държавата? Кой на кого дължи? Работниците в предприятието са обикновена наемна работна сила. Те продаваха работната си сила на държавата-собственик и й предоставяха правото и задължението да я употреби по най-ефективен начин. Така че работниците не дължат никому нищо. Депутатите от БСП гласуваха закон, с който направиха предприятията непродаваеми и блокираха приватизацията. БСП остави предприятията във властта на държавната бюрокрация и синьо-червената стопанска номенклатура.

5. И в предишните си програми, и в последния си проект БСП говори за социално ориентирана приватизация: "Държавната собственост е създадена от всички участвали в обществения труд и справедливостта изисква да им принадлежи" - се казва в проекта. Кого лъжат ръководителите на БСП? В коя държава собствеността принадлежи на непосредствените производители, на създателите на материални блага? В нито една, включително и в "социалистическа" България.

И в най-напредналите страни, където голяма част от населението притежава акции, доходите от тях са нищожни в сравнение с доходите от труда.

В схемата за приватизация на БСП няма нито дума за замяна на дълг срещу собственост. Как може да се прави приватизация, след като не е определено срещу кои предприятия ще ни се опрости външният дълг? Доста от представителите на бившата номенклатура на БКП натрупаха вече много пари. А нейните депутати са членове на управителните съвети на банки, фирми, фондации и т.н. При приватизацията ще откъснат солидно парче от обществената баница. Но кой след това ще плаща външния дълг? Ръководителите на БСП най-цинично лъжат собствените си симпатизанти, съмишленици, избиратели. Тази "социална" приватизация не е нищо друго освен разграбване на националното богатство и стоварване на външния дълг върху гърба на народа.

6. В проекта се подчертава, че за разлика от неолиберализма БСП ще защитава националните производители. Какво означава това? Как в противоположност на либерализма ще се защитава националният производител?

Либерализмът винаги се бори против протекционизма и монополизма. БСП очевидно иска протекционалистична политика. Симпатизантите и членовете на БСП трябва да знаят, че протекционизмът защитава интересите на производителя срещу интересите на потребителя. А потребители са всички. Впрочем българският производител също е потребител - на суровини, заготовки, машини и т.н. Тъй че дори и той няма полза от протекционизма. Протекционизмът сега, когато България се интегрира в Европейската общност и световното стопанство, е безнадеждна цел. Протекционизмът ощетява редовния купувач и замразява паразитния бюрократичен апарат, спасява от банкрут съвършено ненужни производства. Това ли целят ръководителите на БСП?

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
27.04.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова  
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!