27 януари 1993

София, 27 януари 1993 година
        Брой 18 /805/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА-МОЗЕР ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ЖОРЖ ГАНЧЕВ ПО ПОВОД НА НАПРАВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАНЧЕВ,

На проведените срещи между ръководствата на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ и Българския бизнес блок /БББ/ с удоволствие констатирахме близостта на нашите програми и идеи за приоритетите в стопанската политика на Република България.

На своето заседание от 16-17 януари 1993 г. Управителният съвет на БЗНС отчете, че единственият изход от политическата криза са предсрочните парламентарни избори. Предвид на това, че в момента няма ясно изразена предизборна ситуация, считаме, че е рано да се създават предизборни съюзи. Това не изключва възможността за сътрудничество в демократизацията на страната и извеждането й от състоянието на стопанска разруха. В тази връзка Ви предлагаме експертна група от представители на двете организации да уточни параметрите и формата на нашето сътрудничество.

БЗНС ще води разговори и с други демократични политически организации, които имат сходни с нашите идеи и програми.

Искренно Ви благодарим за направеното предложение и вярваме в положителните резултати от нашето сътрудничество.


        София, 26 януари 1993 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС:
        Анастасия Димитрова-Мозер

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА УЧРЕДЯВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ.


Във връзка с учредяването на Асоциация на демократичните синдикати /АДС/ на 23 януари 1993 година Учителският синдикат към Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" изразява следното

С Т А Н О В И Щ Е

Като приема за факт наличието на АДС от гледище на синдикалния плурализъм, Учителският синдикат /УС/ към КТ "Подкрепа" същевременно напомня:

- декларираните от учредителите принципи - отказ от осъществяването на стопанска дейност; дистанциране от КНСБ; отказ от демократичния централизъм - са принципи, залегнали и в устава, и в програмните документи на синдиката още от неговото създаване и отстоявани безкомпромисно по един категоричен начин;

- УС не е извършвал никаква стопанска дейност, още повече мафиотска, което изразихме чрез становище още на 8 септември 1992 година;

- няма становище на УС, където да не е визирана прокомунистическата ориентация на КНСБ. В тази светлина обвиненията срещу УС към КТ "Подкрепа" за някаква колаборация са неоснователни и провокационни;

- УС е единствената организация в страната, уставът на която не допуска заемането на ръководни длъжности на всички нива от членове на БКП/БСП и нейните сателитни организации.

На всички трябва да е ясно, че войната, която УС към КТ "Подкрепа" води за ликвидирането на тоталитарния октопод в структурите на образователната система, този капан за душите на младите хора, продължава. Това обяснява яростните опити за дискредитиране на синдиката чрез изопачаване на истината за неговата политика, цели и задачи в настоящия момент. Принципът "разделяй и владей" обслужва най-вече тези сили, които се стремят да запазят една система, доказала в световен мащаб своята негодност. УС към КТ "Подкрепа" е за декомунизация в образованието на всички нива и няма да отстъпи от искането си. Разделянето на силите сега не ще доведе до нищо друго, освен до загъването в блатото на една типично българска "перестройка" по съветски образец.

София, 26 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СИНДИКАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИМУЩЕСТВОТО ИМ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

В последните часове от своето управление правителството на г-н Филип Димитров е приело учудващо решение, което влиза в пълно противоречие със законите на страната.

Без знанието на собственика - Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, услугите, туризма, сградата на ул. "6-ти септември", 4 в София се предоставя за нуждите на различни институции. И днес ние научаваме за това решение от пресата и от някои насилствени опити на служба "Държавни имоти и вещни права" при ТОА "Средец" да влезе в сградата и да започне описване на имуществото.

През август 1992 г. федерацията собственик е получила заповед от бившия министър на финансите г-н Иван Костов, базирайки се на Закона за имуществата на партиите и организациите, за изземване на сградата. Без да се отчита фактът, че тази сграда е синдикална собственост отпреди 9 септември 1944 г. и Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, услугите, туризма е неин правоприемник, със заповедта на г-н Костов се допуска и предварително изпълнение.

Заповедта е обжалвана пред Върховния съд в законния срок, с искане за спиране на предварителното изпълнение, но и до този момент преписката не е придвижена от Министерството на финансите до Върховния съд.

В сградата се помещават освен Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, услугите, туризма и нейни поделения, така също и още четири синдикални федерации: на леката промишленост, на миньорите, на металиците и на енергетиците.

В последно време за нас е създадена ненормална обстановка за изпълнение на преките ни синдикални задачи, която всеки ден ни изправя пред нови и нови трудности.

Обръщаме се към Вас, уважаеми господа, за съдействие и справедливо решаване на този жизненоважен за всички нас проблем.

Нашите синдикални организации с право се интересуват от развоя на нещата около това имущество, тъй като косвено се посяга върху техните синдикални права, закрепени с конституцията на страната и с редица международни конвенции.

Заявяваме, че не можем да спрем справедливия протест на нашите синдикални членове, ако продължи да се протака и да не се решава положително този въпрос.

Очакваме Вашата авторитетна и отговорна намеса за отмяна на незаконосъобразния административен акт на бившия Министерски съвет, за да се защити правото и законността в тази страна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ

ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ: Й. Василев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА,

КООПЕРАЦИИТЕ, УСЛУГИТЕ, ТУРИЗМА: П. Цеков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА

МИНЬОРИТЕ: П. Токмакчиев
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛИЦИ": В. Яначков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ: Б.

Петров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ НА МИХАЙЛОВГРАД, УЧРЕДЕН НА ОБЩОГРАДСКО СЪБРАНИЕ НА 22 ЯНУАРИ 1993 Г. ПО ПОВОД НА ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ ЗА СМЯНА НА ИМЕТО НА ГРАДА.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 22 януари 1993 г. на общоградско събрание беше избран Комитет за защита на историческата памет на Михайловград. В него се включиха повече от 30 изявени политици, общественици и професионалисти в своята област като: проф. Александър Райчев - композитор, проф. Добрин Спасов - философ и народен представител, Георги Апостолов - скулптор, Георги Павлов /Павлето/ - художник, проф. Мито Исусов - историк, проф. Галилей Симеонов - художник, много народни представители от Михайловградска област и други от Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/. Сред тях са и Георги Александров - историк, археолог, Никола Намерански - журналист, Русим Първанов - председател на Съюза на потребителите, Станчо Аспарухов - председател на политическия клуб "Екогласност" - Михайловград, и други.

Всички се обединяваме за защита на нашата историческа памет, която не се заличава с декрети и укази.

През 1992 г., вместо да решават истинските проблеми на хората, дали своя глас за това, управляващите от СДС /д/ в общината се опитаха да използват властта преди всичко за личните си политически цели. Много са примерите на политически репресии и реваншизъм. Един от тях е недемократичният акт да се промени името на града, и то с небългарско, без да се питат гражданите.

Тези дни, когато всички очакват, че правителството на проф. Беров ще се заеме най-после с решаването на истинските проблеми на хората, отново след едногодишно мълчание се постави въпросът за името на града. Постави се и се поставя като свършен факт, като нещо, по което хората не могат да кажат своето мнение.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
До този момент указът не е обнародван в "Държавен вестник” и значи не е в сила, но дори и да бъде обнародван, ние имаме право на законен протест.

Настояваме за спиране на указа и за референдум с български имена, в т.ч. и името Михайловград.

Вече имаме масова подкрепа. До президента благодарност за новото име досега са изразили единствено СДС /д/ и тази отделила се част от ръководството на Конфедерацията на труда "Подкрепа", която беше в основата на искането за промяна на името на града.

Нека преди да са започнали да се харчат средства от Общинския съвет и от нашия джоб, да спрем това недомислие. Вярваме, че повечето от общинските съветници от СДС /д/ знаят каква отговорност поемат, като вместо да изплащат пари за учителите, лекарите, за други жизнени нужди, ще трябва да гласуват милиони левове за прищявка на група хора.

Обръщаме се към младите хора - ставайки Монтана, а с това и римска провинция, и американски щат, - нищо не печелим. Само ще загубим достойнството си. Нека бъдем отговорни пред поколенията, подкрепете ни с подписка, с телеграми до президента и с всички форми на мирен протест за насрочване на референдум.

Надяваме се, че президентът ще се вслуша в гласа на мнозинството от хората.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" /КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. ПЛОВДИВ И КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ/.


Част II. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Съвременният пазар е високоорганизирана система с непрекъснато усъвършенстващи се структура, организация и управление. Необходимостта от смяна на системата се схваща от все по-широк кръг честни и здравомислещи хора, но твърде малко са тези, които си дават ясна сметка какво означава това на практика и как може да се реализира. Смяната на системата е преди всичко смяна на структурата й, след това на организацията й и накрая на управлението й. Когато говорим за смяна на ситемата, трябва да имаме предвид системата, в която основен фактор са човекът и човешките отношения, които са и главният обект на промените. Фундаменталните промени на системата са промените на структурата й и те засягат най-вече човешкия фактор, достатъчно сложен и устойчив, за да се поддава на бързи и лесни промени. От чисто прагматичен аспект този кратък анализ има за цел да изгради един реалистичен подход към такива фундаментални проблеми като пазарния преход, приватизацията и смяната на системата. Българският дух не е чужд нито на либерализма, нито на консерватизма, но политическата тирания, налагана му най-вече от външни сили, е оставяла много малки възможности за свободна изява. За да се осъществи действителна
смяна на ситемата е необходимо при прехода план - пазар да се отстояват следните принципи:

1. Частната собственост и личността са неделими, свещени и неприкосновени. Няма личност без собственост /материална или интелектуална/, както няма и собственост без личност /физическа или юридическа/.

2. Възприемане на системния подход като основен метод на прехода план - пазар, а приватизацията като главна подсистема на този преход, с която се обвързват другите подсистеми: цени, финанси, данъци, социално осигуряване, екология, парична реформа, капиталов пазар, чуждестранни инвестиции, кредити и др. Тук се крие същността на афоризма "приватизацията е политически процес с икономически последствия". В посттоталитарното общество приватизацията е основното средство за смяната на политическата система.

3. Предаване на собствеността в ръцете на законните й притежатели, а управлението на тази собственост в ръцете на най-предприемчивите и кадърни български граждани.

4. Поставяне на акцента върху създаването на богатствата, а не върху разпределението им. Социалната справедливост може да се осъществява само в богатите, а не в бедните страни.

5. Поставяне на естествените права на личността над колективните и защита на личността срещу посегателствата в името на т.нар. колективно благо.

6. Възприемане на мирогледа "по-добре различно богати, отколкото еднакво бедни", т.е. отхвърляне на егалитаризма, тъй като той води до социализъм от марскистко-ленински тип.

7. Процесът на приватизация трябва да се осъществява от бившите собственици и техните наследници, както и от тези български граждани, които в периода на одържавяването добросъвестно са се трудили, създавали и възпроизвеждали наличната държавна собственост.

8. Лишаване от собственост на българска територия на тези бъглгарски граждани, които виновно са нанесли щети на националната икономика с цел лично или на близките им облагодетелстване и не са върнали заграбеното в законно определения срок.

9. Равнопоставеност на социалните партньори в едно свободно пазарно общество - държава, наемен труд и работодатели. Най-големите трудности на прехода план - пазар произтичат от това, че истинските партньори тепърва ще се създават чрез приватизацията. Сега местата им се заемат от посттоталитарни двойници, най-опасен от които е двойникът на работодателите.


2. ПАРИЧНО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА

Коалиция "Царство България" е противник на примитивния монетаризъм. Българската икономика се нуждае от системни, целенасочени и компетентни мерки за стабилизирането на лева и стоково-паричното обращение. Въвеждането на обективна система от антиинфлационни мерки може да балансира паричното обращение в условията на непрекъснато намаляване на производството. Основните антиинфлационни мерки, които предлага Коалиция "Царство България", са следните:

1. Въвеждане на срочни спестовни влогове на граждани със стимулираща лихва, съобразена с процента на инфлацията.

2. Емитиране на краткосрочни държавни облигационни заеми, съобразени с процента на инфлацията.

3. Осъществяване на частична девалвация на лева, като първа стъпка към неговата пълна конвертируемост.

4. Осигуряване на темпа на лихвения процент да изпреварва темпа на инфлацията.

5. Продажби на държавни и ведомствени жилища с отчитане на процента на инфлацията.

6. Въвеждане на изискването фирмите, които получават кредити, да изразходват не по-малко от 50 процента от тази сума за капитални вложения.

Стимулирането на производствения процес е другата главна задача, свързана с поддържането на равновесието между парите, пуснати в обращение, и наличния стоков фонд. Основите мерки за стимулиране на производствения процес, които предлага Коалиция "Царство България”, са следните:

1. Освобождаване на всички частни фирми, пряко свързани с производствената дейност, от данък оборот и данък печалба за срок от 5 години.

2. Задължаване на банковите институции да отпускат кредити с нисък лихвен процент за развитие на селското стопанство.

3. Създаване на облекчен режим на данъчно облагане на всички частни фирми, занимаващи се с търговска дейност.

4. Създаване на фондации с международно участие за решаване на проблеми от хуманитарен характер.

5. Ускорена законодателна дейност, свързана с качествени промени в законите за приватизацията и реституцията, Закона за земята, Закона за банките и др.

6. Демонополизация на потребителския пазар.

7. Увеличаване на износа и ограничаване на вноса чрез валутния пазар.

8. Създаване на стокова, валутна, трудова и акционерна борса с цел, насочване на стоки, капитали, работна ръка и ценни книжа в подходящи направления.

Монетаризмът е неизбежен спътник на стабилизационната парично-кредитна политика с антиинфлационна насоченост. Не случайно концепцията за "управление чрез парите" трябва да бъде насочена към стабилизиране на националната валута, от една страна, и ограничаване на възможността да се посегне на скромните спестявания на една голяма част от българското население, от друга. Основаната трудност днес се обяснява с обстоятелството, че ограбването на спестяванията е вече консумирано деяние и основната дейност трябва да бъде насочена към преодоляване на неговите последици.

Коалиция "Царство България" е за парично-кредитна политика, която трябва да гарантира едновременна стабилност на капитала, доходите и спестяванията. Тази политика е насочена към създаване на висока ценова стабилност и социална защитеност. Крайната цел на монетаризма в нашите условия е именно постигането на пълна конвертируемост на българския лев. Естествено, всяко насилие над лева по пътя към конвертируемостта е недопустимо, тъй като то води до разпродаване на безценица на националното ни богатство, до масова безработица и до създаване на условия натрупаното недоволство да се трансформира в социален взрив вследствие на крайната нищета, в която ще се окажат големи социални групи от българското население. Поддържането на разменния курс на лева за сметка на нови кредити е една неправилна финансова политика по отношение на състоянието на външния дълг на страната в момента. Тази политика е свързана с насочването на конвертируемата валута към търговско-консумативни операции, без да са налице предпоставки за икономически подем и ефективен експорт. Левът е изконен символ на националния ни суверенитет, на достойноството, и неговото съхраняване е фактор за социална добронамереност и акт, засягащ непосредствено не само икономическата, но и националната сигурност на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


012. СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ


Пресслужба "Куриер" съобщава новия адрес на Съюза на безпартийните: София-1000, бул. "Христо Ботев" N 50, тел.: 88-87-11; 88-86-84.

/Пресслужба "Куриер”/


11:15:00    
27.01.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!