27 февруари 1995


София, 27 февруари 1995 година
Брой 41 /1342/


София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ДА СЕ ОТСТОЯВА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА ЕДИНСТВЕНАТА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ /25 И 26 ФЕВРУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Националният политически съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/ преценява, че извършващото се в момента в Съюза на демократичните сили /СДС/ преструктуриране означава създаването на партийноподобна структура, което подменя досегашната формула на коалиционно сътрудничество в съюза. Това поставя Радикалдемократическата партия като единствена официално международно призната парламентарно представена либерална партия в България в принципно нова политическа ситуация. НПС на РДП съзнава, че вливането на партията в новосъздаващата се структура по същество означава отказ от самоличността на партията, от самостоятелното й битие като либерална формация. Ето защо НПС на РДП предлага на предстоящия на 8 и 9 април 1995 г. XXVII редовен конгрес на РДП да се обсъдят възможностите за други политически взаимоотношения на РДП с формациите от демократичната общност и да се вземат решения за утвърждаването на самостоятелността и либералната идентичност на РДП.

НПС на РДП препоръчва до провеждането на конгреса членовете на РДП да се въздържат от участие в ръководствата, избрани от общинските събрания на СДС.

НПС на РДП настоява местните организации на РДП да обмислят и преценят възможностите за самостоятелно организационно съществуване.

София, 26 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТИ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ /25 ФЕВРУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


        1. Общинските конференции на Гражданско обединение за Републиката /ГОР/ да се провеждат успоредно с по-нататъшното изграждане на нови организации и укрепване на съществуващите.

2. Националният съвет /НС/ задължава председателите на общински организации да представят в централата на ГОР - отдел "Организационен", информация за организационното укрепване. Информацията да се изготвя на всеки два месеца, смятано от датата на настоящия Национален съвет.

3. Членовете на НС и ИС на ГОР пряко да участват в отчетно-изборната кампания и изграждането на нови организации.

4. В процеса на укрепване и доизграждане структурите на ГОР общинските ръководства да включат всички членове и симпатизанти на обединението, взели активно участие в предизборната кампания за 37 Обикновено народно събрание.

5. Да се засили медийното присъствие на ГОР в регионите чрез системно публикуване на материали в местния печат. Да се възстановява ежеседмичният бюлетин на ГОР.

6. Едновременно с провеждането на общинските конференции организациите на ГОР да засилят своето участие в обществено-политическия живот на селищата и в решаването на местните проблеми.

7. Водачите на листи в съответните региони да продължат участието си в организационно-политическия живот и да окажат активна помощ в отчетно-изборната кампания.

8. Експертните комисии на ГОР да активизират дейността си с цел подпомагане на общинските организации в решаване на местните проблеми.

9. Организационният отдел да разработи система за кадрови подбор и развитие и система за контрол по изпълнение на решенията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ОТ СОФИЯ КЪМ МЛАДИТЕ СТОЛИЧАНИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА, ПРИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /25 ФЕВРУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ,

Объркани и сложни са реалностите, сред които живее нашето поколение. Липсват механизми за по-безболезнено интегриране на младите хора в обществото. Перспективите за пълноценна личностна и професионална реализация засега са твърде ограничени и множество обстоятелства ни поставят в различни, твърде често в унизителни зависимости.

Главната причина за това според младите социалисти от София е отсъствието на цялостно виждане за мястото на младия човек в обществото и пътищата за решаване на неговите проблеми. Верният път за нас е разработване и реализиране на национална политика за младежта. Тя трябва да създаде необходимите надеждни предпоставки за подпомагане, стимулиране и защита на младия човек и същевременно да гарантира пълноценното участие на младежките организации в обществения живот, най-вече в процеса на вземане на решения, касаещи самите нас.

Националната политика за младежта не признава политически цветове и пристрастия. Тя може да бъде резултат само от широк обществен косенсус по най-болезнените проблеми на младите хора.

Ето защо ние, представителите на Българска социалистическа младеж /БСМ/ от София, се обръщаме към всички млади столичани с призив за обединяване на усилията ни при решаване на общите за всички нас проблеми.

Време е младият човек да вдигне глава и с повече увереност да посрещне своето бъдеще!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 25 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


Днес, 25 февруари 1995 г., се проведе редовен Национален съвет на Българска партия либерали, на който:

1. Бяха приети 7 нови клуба от страната.

2. Беше приет по принцип политическият доклад на председателя Петко Симеонов за резултатите от изборите и участието на Българска партия либерали в коалиция Патриотичен съюз.

3. Националният съвет на Българска партия либерали реши отдел "Национална координация" да започне подготовката за участие на Патриотичен съюз в бъдещите местни избори. Беше приет план-график за създаване на електорална структура за участие в изборите и за подготовка на регионални и общински програми за управление.

4. Националният съвет избра комисии за подготовката на редовен конгрес на Българска партия либерали, който ще се проведе на 27-28 май 1995 г. в София.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНА В ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА МОЛБА ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Документът е адресиран и до главния прокурор.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Българската национално-радикална партия /БНРП/ подкрепя иска на Анастас Барбов, предявен в заведената от него молба N 16609 от 28 септември 1994 г. и в писмо от 6 януари 1995 г. под същия номер в Главна прокуратура за забрана на антиконституционното Движение за права и свободи /ДПС/, както и това той да бъде допуснат до следствието и конституиран за обществен обвинител срещу Ахмед Доган за противоконституционната дейност, изявленията и поведението на последния, застрашаващи националната сигурност на Отечеството ни и на целокупния български народ.

Българската национално-радикална партия напомня, че твърде много са фактите, които доказват престъпната дейност на Ахмед Доган след 1985 г. като главатар на терористическата организация "Турска ръка" /турско националноосвободително движение в България/, която с повелението на продажниците от Българската комунистическа партия /БКП/ - Андрей Луканов, Петър Младенов и Александър Лилов, беше регистрирана под името Движение за права и свободи през април 1990 г. от Софийски градски съд, чийто председател тогава беше Димитър Попов. Въпреки острите протести на широките патриотични български сили тази дълбоко антибългарска и деструктивна за българската държавност и общество група беше вкарана през лятото на 1990 г. от Българската социалистическа партия /БСП/, с помощта на Съюза на демократичните сили /СДС/ и на Желю Желев във Великото народно събрание, където прокарваше чужди - в полза на Турция - интереси.

Вследствие неудържимия задкулисен натиск на външните български врагове върху Върховния съд делото за забрана на ДПС беше решено в полза на ДПС, без да има необходимия брой гласове от състава на Върховния съд. Това национално предателство доказа, че голяма част от върховните съдии са лишени от българско национално съзнание.

Президентът на Република България Желю Желев, за да угоди на САЩ и на Турция, измени с указ 272/1991 г. състава на Централната избирателна комисия за изборите през октомври 1991 г. и така успя да вкара отново ДПС в българския законодателен орган - 36-то Народно събрание, дейността и решенията на което бяха под знака на балансьора ДПС, който, играейки със СДС и с БСП, както и съставяйки правителство с турски мандат, нанесе голяма вреда на българските национални интереси и достойнство, например чрез предаване на "оня списък" на Турция Доган, заедно с български хаджипенчовци, нанесе непоправим удар върху българското разузнаване и контраразузнаване.

Тълкуването на Конституционния съд на съответните, пределно ясно формулирани в българската конституция, членове за забрана на партии и организации на етническа и религиозна основа, направено по повод на заведеното от група депутати от 36-то Народно събрание дело за забрана на ДПС като етническа организация с права на партия, заклейми най-висшата институция на Темида с позора на националното престъпление. С този акт брутално бяха погазени българската конституция, националната сигурност и суверенитет.

Държавният глава Желю Желев, стъпвайки на този така желан, придобит и не без негово внушение "фундаментален" аргумент, за най-дълбока радост на своите задокеански господари и анкарски аркадашлари, прогласи пред света "демократичността" на ДПС. Доволни от това останаха и върхушките на БСП и СДС.

Главна прокуратура замря в престъпно безмълвие!

Предизвикателството и натискът на американския посланик У. Монтгомъри за промяна на членовете на българската конституция, забраняващи партии и организации на етническа и верска основа, директивите от Турция, безотговорността и продажността на българския парламент и на държавния "елит" така повишиха самонадеяността на Ахмед Доган, че тя метаморфоризира в наглия цинизъм на безпрецедентното заявление на сивия вълк, че предпочита правата на човека пред българската национална сигурност, и заплаши, че ще превърне България във втора Босна с още по-трагични последици.

Нито държавният глава, нито парламентът, нито Главна прокуратура, нито водещите политически сили не реагираха по съответния законен и достоен начин.

На 18 декември 1994 г. ДПС и Доган за трети път антиконституционно бяха вкарани в българския парламент - 37-то Народно събрание. И пак там нито глас на протест срещу бруталното погазване на основния закон на България!

Отново държавен глава, лидери, ръководства на парламентарни групи и депутати завъртяха рулетката на хазарта с ДПС и с Доган. Пак беше избран за заместник-председател на българския парламент човек от ДПС, кръвен враг на България. И никой от тези майкопродавци не се трогва от надвисналата над българската нация и държава смъртна опасност.
А там, в едно затънтено родопско село - Левочево, един българин - Анастас Барбов, със загриженост за съдбините на Отечеството възправи своя неспокоен исполински български дух пред Главна прокуратура на Република България и настоява да се приложи стриктно конституцията, а конюнктурното, юридически некоректно и още по-малко национално издържано тълкуване на конституционния съд да бъде отменено. Г-н А. Барбов настоява ДПС да бъде забранено, а Ахмед Доган според съответните клаузи на наказателния кодекс на Република България да бъде изпратен в затвора. Българската национално-радикална партия подкрепя господин Анастас Барбов, но счита, че за тероризъм, държавна измяна и национално предателство следва да се налага най-висшата мяра на наказание - смъртното. Именно поради това БНРП настоява ДПС да бъде поставено извън закона, а Ахмед Доган, както и всички онези, които са причастни към легализацията на дълбоко антибългарското ДПС, да получат най-висшата мяра на възмездие. Това ще бъде справедливо. Мяра според мяра!

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП:

                                                                                             Д-р Иван Георгиев

София, 22 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛУЧЕН ОТГОВОР ОТ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ЗА КОНФЛИКТА В НОВОТЕЛ "ПЛОВДИВ".


Генералната централа на браншови синдикати в България получи днес, 24 февруари 1995 г., отговор от Главна прокуратура на Република България под N 213115.94.V. /София, 21 февруари 1995 г./, в който е цитиран за Новотел "Пловдив" следният текст:

"... Липсва договор, пораждащ последици. Представеният договор не е влязъл в сила /не е подписан предварително/ приемателен протокол, от който момент влиза в сила съгласно изричната уговорка между страните.

1. Сезирана е Окръжна прокуратура - Пловдив, която е компетентна да се произнесе по действителността на договора.
Налице са някои разпоредби в договора, които не са съобразени с действащи закони."

                                                                                                 ПРЕЗИДЕНТ: АСЕН ЧАУШЕВ

София, 24 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 15 ЕКОЛОГИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНЕ НА ПОПРАВКА НА ЗАКОНА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВНЕСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 22 ФЕВРУАРИ 1995 Г.


Изразяваме най-решителен протест срещу поправката на Закона за околната среда, позволяваща построяването на обекти без задължителната във всички цивилизовани страни Оценка на въздействие върху околната среда /ОВСС/.
Предлаганата поправка ще позволи на икономически и политически групировки безпрепятствено да нанасят непоправими щети на българската природа.

Категорично протестираме срещу начина на процедиране за разрешаване на проблемите - нагаждане на закона към вече взети решения. Това е грубо посегателство към гражданските права на хората и към националните интереси на страната в дългосрочен план.

От името на долуподписаните организации апелираме към съвестта и здравия разум на депутатите да не гласуват поправката на второ четене.

1. Зелени патрули - Амадеус Кръстев
2. Зелени балкани - Пловдив - Христо Николов
3. Природа на заем - Петър Радев
4. Екоклуб 2000 - Климент Минджов, Димитър Василев
5. Инфоекоклуб - Враца - Мария Молешка
6. Българско дружество за защита на птиците - Петър Янков
7. Дружество за защита на животните - Плевен - Георги Христов
8. Българско лепидоитерологично дружество - Стоян Бешков
9. Академичен младежки екологичен клуб - Марина Богданова
10. Федерация за защита на животните - Плевен - Цветан Петров
11. Синдикален регионален съюз "Подкрепа" - Дупница - Любка Георгиева
12. Национално движение "Екогласност" - Едвин Сугарев
13. Инициативен комитет за защита на водите на р. Рила - Дупница - Бойчо Занев
14. Регионален екологичен център - Огнян Енев
15. Зелени балкани - София - Петко Цветков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА "ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО В БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 22 ФЕВРУАРИ 1995 Г.


Българското православие е подложено на разрушителни атаки от страна на чужди секти. В противовес на традиционните православни добродетели, залегнали не само в основата на българската, но и на славянската култура те проповядват чужда на нашия морал псевдоетика - неуважение към родители и семейство, омраза към роднините, омраза към Родината. Проповядват дори отричане от живота и самоубийство!

Федерацията на студентските клубове "Конституционен форум" е дълбоко разтревожена, че тяхната опустошителна дейност е насочена преди всичко към младите хора. Поради това ние искаме и ще организираме още в рамките на тази година възможно най-широкомащабна кампания срещу техните попълзновения под наслов "За защита на българското православие". Възнамеряваме да я открием с национален семинар, в който да участват представители на Светия синод на Българската православна църква, Дирекцията по вероизповеданията, преподаватели от Духовна академия, оперативни работници от МВР, изтъкнати интелектуалци, бизнесмени и др. Предвижда се семинарът да се проведе през април 1995 г. и да се спре на следните теми: Православието и българите; Еретически течения по нашите земи през вековете; Съдържание и разясняване на понятието религиозна деноминация; Инославни религиозни общности в България; Предпоставки за навлизането на сектите в България; Особено опасни за страната ни религиозни общества; Криминогенни прояви на някои от съществуващите у нас религиозни формирования; Българската православна църква и сектите; представяне на проектозакон за забрана дейността на общественоопасни изповедания.

Организаторите на кампанията ще търсят среща с министъра на науката и образованието, за да му предложат въвеждането на факултативно изучаване на вероучение в българските училища от учебната 1995/96 г.

Организаторите ще изготвят официално изложение за действията на т.нар. Български хелзинкски комитет, насочени срещу православната идея.

Ще бъде поискано от Столична голяма община да се определи строително петно в Студентски град за построяване на малък православен храм или параклис.

Финансирането на изброените дотук и бъдещи идеи организаторите смятат да осигурят чрез спонсорство от държавни и от частни институции и фирми и частни лица, които са радетели на изложената идея.

Наше силно желание е да привлечем към нея и най-авторитетните средства за масово осведомяване, които непрекъснато да следят, да отразяват и да пропагандират хода на кампанията.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. Първанов

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00
27.2.1995 г.


Редактори: Валентина Игнова - деж. ред.
                    Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!