27 октомври 1994


София, 27 октомври 1994 година  
Брой 211 /1256/


София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" ИВАН ПУШКАРОВ ПРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 36-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОИЗНЕСЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 1994 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Идвайки към тази висока трибуна в този оредял вече парламент, аз си давам сметка какво означава кармата в живота на човека, съдбата в живота на човека. Съдбата има една предопределеност, която за някои е предопределеност да бъдат председатели, да преминават от един председателски пост на друг без никакви проблеми. Това носи определени рискове, господа народни представители. Рисковете са, че може да се объркат битностите на председателите и в този случай господин председателя на Народното събрание обърка своята битност с председател на нова парламентарна група в парламента.

Моята карма е на шерпа, който честно носи своята раница три години, до четвъртия базов лагер, а пикелите на върха забиват други. Аз мисля, че в този парламент никой не може да оспори тази моя позиция.

Уважаеми народни представители, в Еклисиаста е казано - има време за всяко нещо и срок за всяка работа. Изглежда е вярно, защото срокът на нашата работа свърши.

Това, че ние си отиваме, както личи по радостните погледи на депутатите, е нещо много добро за демокрацията и нещо много важно за нея. Бездействието, безотговорността и безсилието се сменят с действие. Лошото обаче е, че заедно с нас ще си отиде и председателят на Народното събрание Александър Йорданов и сега няма да има кой да каже какво ще се случи. Да се надяваме, че той бързо ще се върне в тази зала и на този стол, което аз лично искрено му пожелавам.

Уважаеми народни представители, ако не се върнем към стореното от нас през тези три години, ние няма да изпълним докрай своя дълг към парламента на България и към онези, които ще дойдат след нас.

Когато говоря за това кое е важното, което е свършил парламентът, аз си давам сметка колко е вярна библейската мисъл, че няма човек на Земята, който струва добро и да не греши.

Връщайки се назад и оценявайки критично свършеното от нас, се открояват няколко много съществени според мен неща. Преди всичко, струва ми се, е много важно да се подчертае, че за тези три години парламентът се превърна в отдушник на натрупаното напрежение и не позволи тази натрупана енергия да се излее на улицата, което независимо от ниската оценка за нашата работа показва, че съществуването на парламента се е превърнало в обществена потребност и изискванията към него нарастват.

Разбира се, сега и за нас вече е ясно, че Рим не е направен за един ден и законите на нова България не могат да се направят за една, две или три години. Важното е, че сега хората искат законите, оказват силен натиск върху парламента да ги разглежда и приема, следователно искат и самия парламент, разбира се, не този, който сега си отива, а искат въобще да съществува действен парламент.

Слушайки отчета на председателя с тези около петстотин акта аз мисля, че ние сме се утрепали от работа. И в определен смисъл това наистина е вярно, разбира се, друг е въпросът за качеството, за ефекта от тази работа.

Друг съществен резултат от дейността на парламента, който трябва специално да се отбележи, е значителната дейност, която бе извършена от него за приобщаването на България към европейските структури. С това до голяма степен се гарантира необратимостта на демократичните процеси от нас. За съжаление направихме много за приобщаване на държавата към Европа, но не правихме нищо за вкарването на Европа и европейските стандарти в този парламент.

На трето място парламентът подкрепи законодателно някои съществени крачки на икономическата реформа в страната, без които е невъзможно въобще управлението на страната в условия на реформа.

Процесът на реституцията, процесът на връщането на земята, процесът на приватизацията, данъчната реформа, процесът на създаването на законодателна основа на съдебната система, за да се осигури разделянето на властите, споразумението по външния дълг и други, без да съм изчерпателен, представляват една много сериозна основна крачка по пътя на законодателното осигуряване на икономическата реформа. За съжаление, осигурявайки законодателно в много отношения реформата, парламентът не успя да направи най-важното - не успя да осигури политическата основа за реализацията на тези закони в управлението на държавата.

Заедно с тези основни резултати от дейността на парламента, без да съм изчерпателен, ние считаме, че същият парламент е преживял от политическа гледна точка някои съществени събития, които имат важно значение за развитието на политическите процеси у нас.

На първо място вече е очевидно, че в този парламент вече е достигнат пределът на политическата безотговорност от двете основни политически сили към управлението на страната. Именно в този парламент едната политическа сила под диктовката на централата от "Раковски" 134 сдаде властта, абдикира от властта, независимо че беше избрана да управлява страната и независимо от това какви приказки се говорят по този повод. Това е голата истина.

Именно в този парламент другата политическа сила под диктовката на централата на "Позитано" 20 отказа да поеме отговорността за управлението на страната.

Политическата безотговорност и политическото безсилие на двете централи се изрази и в отказа да се разработи и да се подпише парламентарно споразумение за извеждане на националните проблеми над партийните интереси. Излиза, че тази държава трябва да я "паркираме", докато двете партийни централи си решат собствените партийни проблеми, т.е. да се очистят от иначе мислещите на предсрочните избори.

След четири години и три правителства вече е съвсем очевидно, че не могат да се решават националните проблеми, да се извършват такива тежки реформи във всички области на живота, да се вземат решения, засягащи съдбата на поколения българи, ако винаги и навсякъде се защитават партийните интереси, ако се разчита на борбата за надмощие и конфронтацията. Това хората са го осъзнали много отдавна и искам да цитирам една мисъл, която е на 3000 години. "Борбата между партиите е и винаги ще бъде по-лоша беда от война, глад, мор или който и да било друг божи гняв." Звучи страшно актуално, това е мисъл на Тит Ливий.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, ПОДПИСАНО НА 25 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Република България е пред избори за 7-мо Народно събрание. Необходимостта от демократизация на страната и смяна на икономическата система налага обединяването на всички демократични сили за спечелване на предсрочните избори на 18 декември 1994 г.

Като отчитат водещата позиция на Съюза на демократичните сили /СДС/ в осъществяването на промените в страната и отговорността, която двете демократични организации носят за добруването на България, двете страни се споразумяха за партньорство в предизборния период и за основните принципи, които ще отстояват след изборите за 37-мо Народно събрание.

1. ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД:

1.1. Двете страни се обединяват около основните идеи на предизборната програма на СДС:
- ред и сигурност;
- свещена и неприкосновена частна собственост;
- финансова стабилност;
- работни места;
- пари за социални нужди.

1.2. В предизборната кампания Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ чрез своите експерти и структури ще разпространяват и разясняват основните принципи на програмата на СДС.

1.3. За осигуряване на честна предизборна борба и на демократични условия за провеждане на изборите АДС ще осигурят застъпници, наблюдатели и членове на избирателните комисии от квотата на СДС.


2. В РАМКИТЕ НА 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВО НА СДС:

2.1. Двете страни ще заработят за осъществяване на програмата на СДС и за прехода към демократично общество и стопанско устройство на България.

2.2. Приоритет в прехода за двете страни ще бъде социалната реформа. Те ще спомагат за ускореното отделяне на социалните фондове и на здравноосигурителния фонд от държавния бюджет, като за база на бъдещите фондове ще се ползва част от одържавеното имущество по Закона за имуществото на политическите организации /ЗИПО/. Правителството ще създаде необходимите условия за взаимоосигурителната и взаимоспомагателната дейност.

2.3. Ратифициране с предимство от следващия парламент на някои международни конвенции, свързани със защитата на непълнолетните, жените майки и др.

2.4. Основното партньорство между синдикатите и правителството ще бъде на отраслово равнище.

2.5. Двете страни ще действат за премахването на привилегиите и на ограниченията при колективното трудово договаряне, за създаване на реални условия за синдикален плурализъм и за усъвършенстване на трудовото законодателство в съответствие с международните норми.

2.6. Двете страни се споразумяват за извършване на синдикални избори през 1995 г. Основната задача на тези избори ще бъде да се оцени общественото влияние на синдикалните организации в България.


3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

3.1. За изпълнение на споразумението в предизборния период ще се осъществяват периодични контакти /поне един път седмично/ между представители на ръководствата на двете страни.

3.2. Споразумението може да бъде конкретизирано във всичките му пунктове през предизборния период.

3.3. След изборите за 37-мо Народно събрание страните ще уточнят ангажиментите по споразумението.


Водени от съзнанието, че демократичните промени нямат алтернатива, двете страни подписват това споразумение с ясното съзнание, че работят за България.

София, 25 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


На 23 октомври 1994 г. в София се проведе събрание на Управителния съвет на Консервативната партия в България, член на Националното движение за коронована демокрация "Царство България" и на Съюза за Търновска конституция. Консервативната партия:

1. Призовава всички свои членове и симпатизанти да подкрепят с гласа си кандидатите на Съюза на демократичните сили в предстоящите парламентарни избори на 18 декември 1994 г.

2. Завявява, че членовете на ръководството на Консервативната партия няма да участват в изборни листи извън тези на Съюза на демократичните сили.

3. Упълномощава председателя на партията да подпише Политическото споразумение със Съюза на демократичните сили.

4. Смята, че на този етап целите на коронованата демокрация могат да се реализират най-добре в единодействие със Съюза на демократичните сили.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНАТА МАРКСИСТКА ЛЕВИЦА - СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - МАРКСИСТИ, ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ/ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ОБЩА ЛИСТА С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


1. Организационният комитет на Обединената марксистка левица - Съюза на комунистите в България / Българска комунистическа партия - марксисти /БКП-м/, Обновена българска комунистическа партия /ОБКП/ и Българска работническо-селска партия /БРСП/ потвърждават решението си за участие в предстоящите избори в обща листа с Българската социалистическа партия /БСП/.

2. Призовава всички свои членове и симпатизанти да подкрепят с гласа си кандидатите с червената бюлетина в предсрочните парламентарни избори на 18 декември 1994 г. и да не се поддават на никакви провокации от страна на нелегитимни формации и лица за участие в съюзи и коалиции, насочени против единството на левите сили в България.

3. Заявява, че ръководствата на партиите от Обединената марксистка левица - Съюз на комунистите в България няма да участват в други изборни листи освен тази с червената бюлетина.

4. Смята, че на този етап целите на Обединената марксистка левица - Съюз на комунистите в България за запазване на националния суверинитет, независимост и териториална цялост на страната могат да се реализират само в единодействие с БСП и с останалите леви партии и движения чрез пълна победа на левицата.

София, 25 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Петков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ПЛЕНУМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ЕДИННА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /22 ОКТОМВРИ 1994 Г./.


На 22 октомври 1994 г. в София се състоя пленум на Централния комитет на Българската единна комунистическа партия /ЦК на БЕКП/. Пленумът разгледа участието на партията в предстоящите избори за Народно събрание. След като анализира политическата обстановка в страната и състоянието на комунистическите партии, пленумът реши:

1/ ЦК на БЕКП съжалява, че поради позициите на ръководителите на БКП и на БКП /марксисти/ засега не е възможна предизборна коалиция с тези две партии.

2/ ЦК на БЕКП се обръща към всички други леви сили в страната за сключване на предизборно споразумение за коалиция под името ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛИЗЪМ с платформа, приета на настоящия пленум и публикувана в бр. 11 на в. "Ново работническо дело".

3/ Избира Централен предизборен щаб на Българската единна комунистическа партия в състав: инж. к.т.н. Михаил Христов Михайлов, д-р Пенка Недялкова Бетовска, доцент к.ф.н. Иван Михайлов Воденичарски, Тодор Ангелов Станев, Илия Иванов Златев.

4/ Партията, респ. коалицията "Обединение за социализъм", ще кандидатира свои представители във всички избирателни райони на страната.

София, 25 октомври 1994 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БЕКП: П. Бетовска

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ е обезпокоен от нещата, които се развиват в Република България. Президентът декларира, че ще се произведат честни и демократични избори. Той също заяви, че заявката за бюлетините ще става, който пръв направи заявката. Така ли е всъщност?

На 25 октомври 1994 г. сутринта беше направен списък на политическите партии и коалиции пред сградата на президенството, където се помещава Централната избирателна комисия /ЦИК/, които чакаха целия ден на 24 и на 25 октомври 1994 г. БКП беше записана четвърта поред, а БСП - шеста поред след Съюза на демократичните сили /СДС/, тъй като председателят на БСП пристигна едвам в 9.15 часа. До 11 часа всичко беше тихо и мирно. При записалите се четири партии в списъка, екип от Българската национална телевизия /БНТ/ засне случая. Документирано беше присъствието на партиите, които чакаха реда си. БСП и СДС ги нямаше. В 11 часа представителят на БСП започна да оспорва списъка под предлог, че било имало техен представител, но не се бил записал и с представителя на Патриотичния съюз направиха опит да фалшифицират списъка, като в абревиатурата БКП се опитаха буквата К да я променят в буквата С. След протеста на представителите на БКП, на който присъстваше и генералният секретар Владимир Спасов, представителят на БСП грабна списъка от ръцете на представителя на Патриотичния съюз и избяга с него. Започнаха спорове и отчаяни опити от представителите на Патриотичния съюз и на БСП да извършат плануваната фалшификация. Представителят на БСП надълго води разговори с представителите на Патриотичния съюз, в това число и с Еленко Божков, и след като всичко това ставаше пред очите на представителите на масмедиите, представителят на Патриотичния сьюз възстанови списъка така, както беше съставен първоначално. За БСП никой не е виновен. Нейните представители закъсняха н се записаха по реда на пристигането си на шесто място. Ще допуснат ли ЦИК, президентът и Министерският съвет да бъде извършена фалшификация и манипулация при регистриране на бюлетините? Ако стане това, още отсега изборите са обречени на провал. Президентът не включи представители на БКП в ЦИК. БСП и СДС не са и няма да бъдат основни политически сили, в което ще се уверите, ако гарантирате честни, свободни и демократични избори при равен старт за всички политически партии, които ще вземат участие в изборите. Но уви, Вие не устоявате на обещанията си и на принципите. Защо досега държите БКП и вестник "Комунистическо дело" без нито една стая и без нито един клуб в София? БКП няма къде да настани предизборния си щаб. Въпреки че дадохме молба до президента и до Ивайло Трифонов, досега нямаме никакъв отговор. Има опасност и вероятност и сега да бъдат манипулирани изборите, както това стана през 1991 г., за което още пазят пълно мълчание президентът, ЦИК и Главна прокуратура. Те си затварят очите пред вилнеещата мафия. Президентът направи хубаво изявление за разпускането и за закриването на Охранителните фирми, но това беше само новина и нищо повече. Никой не иска да изпълнява неговите изявления. В тези фирми са се приютили корумпираните мафии, които ограбиха БКП, народа и държавата. Това са представители на живковистко-лиловистко-лукановистката мафия. Те не са нужни и трябва да се закрият, а мафиотската им дейност трябва да се преустанови. От полицията трябва да се отстранят всички корумпирани лица, ако президентът си е на мястото и ако иска да гарантира сигурност на народа и правов, ред в страната ни, който беше нарушен главно по негова и на неговите съратници от СДС лица след 10 ноември 1989 г.

Излагайки горното, молим да се вземат мерки от президента, от Министерския съвет и от ЦИК и да не се допуснат никакви манипулации и фалшификации за явяването пред ЦИК на партиите по реда на тяхното записване в списъка на денонощно дежурещите политически партии. Сега ще проличи какво е ръководството на България.

София, 27 октомври 1994 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗБОРЕН ЩАБ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ПО ПОВОД НА ОГЛАСЯВАНЕТО НА УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


След обявяването на Указа на президента за назначаването на Централна избирателна комисия /ЦИК/ в свое изявление директорът на Предизборния щаб на Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ г-н Васил Велинов заяви:

Удовлетворени сме от принципния подход на президента при формиране на състава на Централната избирателна комисия. Изразяваме своето задоволство от факта, че ДАР е представен в комисията от господата Петър Обретенов - заместник-председател на ЦИК, и Тодор Цонев - член на ЦИК, и сме убедени, че Централната избирателна комисия ще спазва духа и буквата на закона.

Пожелаваме успешна работа на ЦИК и се надяваме, че тя ще демонстрира висок професионализъм още в утрешните си действия при регистрацията на участниците в изборите.

Убедени сме, че ЦИК ще даде пример на всички нас с безпристрастност, нравственост и висок професионализъм.

София, 25 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПОДПИСАНА ОТ 18 КООРДИНАТОРИ.


Българската общественост трябва да знае, че с приемането на Постановление на Министерския съвет за увеличение на заплатите само на военнослужещите се нарушават основни принципи и договорености по заплащането на труда в системата на Министерството на отбраната /МО/.

Използвайки политическата обстановка в страната, правителството в оставка с приемане на постановлението предизвика опасно нарастване на социалното напрежение в структурите на МО и на Българската армия /БА/.

Като признаваме очевидната потребност от справедливо и достойно оценяване на труда на българския офицер, ние не можем да приемем пренебрегването на труда на хилядите квалифицирани цивилни работници, служители и специалисти. Те носят сгромна отговорност за разработването, производството, комплектоването и ремонта на военна техника и въоръжение; подготовката и обучението на висококвалифицирани военни специалисти; медицинското и тиловото осигуряване на армията.

НАСТОЯВАМЕ:

Изпълнителната власт спешно да преразгледа политиката на доходите в Българската армия.

В противен случай Синдикалните структури на Федерацията на независимите синдикални организации преминават към законни протестни действия.

София, 24 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Софи, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ В ГАБРОВО ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СТУДЕНТИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет Ренета Инджова и до средствата за масово ссводемяване.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИНДЖОВА,

Ние, студентите от Висшия машинно-електротехнически институт /ВМЕИ/ - Габрово, членове и симпатизанти на Българския студентски съюз, обязяваме едномесечен срок за подновяване на диалога със студентските организации по декларираните от тях искания:

1. Отмяна на несправедливото постановление за стипендиите.

2. Решаване на тежките проблеми в студентското социално битово обслужване и реформи в Стопанско обединение "Студентски общежития и столове".

3. Повишаване на дела на държавната субсидия за висшето образование и наука в подготвения бюджет за 1995 г.

В случай на незаинтересованост на държавните институции си запазваме правото да организираме активни протестни действия.

Габрово, 24 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ В РУСЕ ПО ПОВОД ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Регионалната организация на Българския студентски съюз /РО на БСС/ във Висше техническо училище /ВТУ/ "Ангел Кънчев" - Русе, подкрепя позицията за организиране на национални протестни действия при заявената незаинтересованост от страна на държавните институции във връзка с:

- Незабавна отмяна на постановлението за студентските стипендии от 3 октомври 1994 г.

- Съкращаване на държавната субсидия за висше образование.

- Реформи в Стопанско обединение "Студентски общежития и столове" /СОС/.

С настоящата декларация РО на БСС в Русе заявява готовността си в организирането на студентски протестни действия.

Русе, 24 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Райков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ В БЛАГОЕВГРАД ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ. Документът е адресиран до президента на Републиката и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Регионалната организация на Български студентски съюз в Благоевград заявява, че ще участва активно в организацията и в провеждането на протести във Висшия педагогически институт /ВПИ/ - Благоевград, в случай на незаинтересованост от страна на държавните институции във връзка със:

1. Отмяна на антисоциалното постановление за стипендии.

2. Отношение към рязкото съкращаване на държавната субсидия за висшето образование и наука.

3. Реформи и смяна на ръководството на Стопанско обединение - Студентски общежития и столове /СОС/.

4. Подновяване на социалния диалог с националните студентски организации.

Благоевград, 24 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
27.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!