27 февруари 1990

 

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 41 /59/
 

     СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Д Е К Л А Р А Ц И Я  НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  СИЛИ.


     СЛЕД ДЪЛГО ПРОТАКАНЕ И БАВЕНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БКП ПРЕДПРИЕ РЕШИТЕЛЕН ХОД ЗА ТОРПИЛИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА. СЛЕД КАТО КОНТАКТНАТА ГРУПА БЕ ПОСТИГНАЛА СЪГЛАСИЕ ЗА ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА, КОЙТО БЕ ПРИЕТ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС И ОТ БЗНС, НА 22 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ВРЪЧИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ПРОЕКТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ.
    НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ НИ КАРА ДА НАПРАВИМ СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ:
     РЪКОВОДСТВОТО НА БКП НЕ ИСКА ДА ПРИЗНАЕ, ЧЕ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА Е ИЗРАЗИТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ТЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ГАРАНТ ЗА НЕОБРАТИМОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС, ТЪЙ КАТО  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ МОГАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СВОИТЕ ФУНКЦИИ САМО В УСЛОВИЯТА НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.
     РЪКОВОДСТВОТО НА БКП ИЗБЯГВА ДА ПОДПИШЕ КАКВИТО И ДА СА КОНКРЕТНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, БЕЗ КОИТО ТЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЕМОКРАТИЗИРА, ЗА ДА СЕ ПРОВЕДАТ СВОБОДНИ ИЗБОРИ.
     РЪКОВОДСТВОТО НА БКП СЕ СТРЕМИ ДА НАЛОЖИ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ ДНЕШНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТЕ САМИТЕ НЕ СА ЛЕГИТИМНИ, ТЪЙ КАТО СА ПРЯКО НАСЛЕДСТВО ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА.
   РЪКОВОДСТВОТО НА БКП ПРИЛАГА ТАКТИКАТА НА "СВЪРШЕНИТЕ ФАКТИ". НАСКОРО БЯХА ВНЕСЕНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВАЖНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ: ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ЗА ИМЕНАТА И ДРУГИ, БЕЗ ДА СА ОБСЪЖДАНИ НА КРЪГЛАТА МАСА. СДС НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА БКП НЕГОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА БЪДАТ КАНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ "КАТО ГОСТИ", БЕЗ РЕШАВАЩ ГЛАС. ОСВЕН ТОВА БЯХА РЕШЕНИ ЕДНОСТРАННО ВАЖНИ ВЪПРОСИ КАТО: РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ,  УСТРОЙСТВОТО НА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА, БЕЗ ДОРИ ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ УЧАСТНИЦИТЕ НА КРЪГЛАТА
МАСА.
    ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗФОРМИРОВАНЕ НА ППО ПО МЕСТОРАБОТА РЪКОВОДСТВОТО НА БКП СЕ ПОЗОВАВА НА СВОЯ УСТАВ, БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА  С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА  ПРИТЕЖАВАНОТО ОТ БКП ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТИТЕ ИМОТИ И ДОХОДИТЕ НА СВОИТЕ  ВЧЕРАШНИ  И ДНЕШНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КАКТО И ДА ПРЕКРАТИ ДЕЙСТВИЕТО НА НЕЗАКОННИТЕ АКТОВЕ, С КОИТО УПРАВЛЯВА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ, КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ, КОМИТЕТА ПО ДЕЛАТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ДР.
   РЪКОВОДСТВОТО НА БКП НЕ ИСКА ДА ОСИГУРИ МАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНО И РАВНО УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ И НА ДРУГИ  ПОЛИТИЧЕСКИ  СИЛИ, КАКТО И ДА БЪДАТ РЕШЕНИ ОСТРИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА ГОЛЯМ БРОЙ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     РЪКОВОДСТВОТО НА БКП ЗАПАЗВА ПОД СВОЙ КОНТРОЛ ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА МОЩ НА ДЪРЖАВАТА, КОНТРОЛИРА АРМИЯТА, РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ, НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ФИНАНСИТЕ НА СТРАНАТА, С КОЕТО ФАКТИЧЕСКИ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ТЛАСКА СТРАНАТА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КОНФРОНТАЦИЯ, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ САМО БЕДСТВИЕ И ЗЛИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
    ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ РЕДОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БКП: ДНЕШНОТО ПАРТИЙНО  РЪКОВОДСТВО ВОДИ НЕКОНСТРУКТИВНА ПОЛИТИКА.
   СДС ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ЗА КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ И ТЪРСЕНЕ НА МИРНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА ВСЕ ОЩЕ НЕПОКЪТНАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА И ЗА ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.
      В ИМЕТО НА ТАЗИ ИДЕЯ НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОЗИЦИЯТА И ДЕЙСТВИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БКП И ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, НА КОИТО СА СКЪПИ СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИЯТ МИР И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ, НА ПРОТЕСТЕН МИТИНГ.
     -  НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА:
       НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ СВИКАНО ДА ПРИЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ  ЗАКОНИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА САМО СЛЕД ПОСТИГАНЕ НА  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ТЯХ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА.
       ППО ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ НЕ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП, КАКТО ОБЯВИ РЪКОВОДСТВОТО НА  БКП, ЗАЩОТО ТОЙ САМО ПРИКРИВА ЗАПАЗВАНЕТО ИМ КАТО ФОРМИРОВАНИЯ НА БКП В ПРЕДПРИЯТИЯТА И УЧРЕЖДЕНИЯТА, А САМО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ТОВА ДА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ПАРТИИ. ДА НЕ ПРЕВРЪЩАМЕ РАБОТНИТЕ МЕСТА В АРЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ!
       ДА СЕ ПОТЪРСИ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ДНЕШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И СТОПАНСКА КРИЗА.
       СДС ОБЯВЯВА ДНИТЕ ДО ТРЕТИ МАРТ, НАЙ-СВЕТЛИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК - ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ -  ЗА ДНИ  НА  ПРОТЕСТ И БОРБА  ЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ.

 23.2.1990 Г.

                                           /ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/


                                 X   X   X

     СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО /ЧАСТ ВТОРА/ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

                                 
      ЗА ЕДНА ПРОПУСНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
      
      КРАЯТ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДОЙДЕ СРЕД РАДОСТ И НАДЕЖДА ЗА МИР И НОВ СОЦИАЛЕН ПОРЯДЪК. НАРОДЪТ ГО ИСКАШЕ. ИСКАХА ГО И ВОДЕЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - БЗНС, БРСДП /0/, БКП И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ. МНОГО ОТ ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ БЕ ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАМАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ.
      ОКАЗА СЕ, ЧЕ И БЪЛГАРСКИЯТ СТАЛИНИЗЪМ ВЛАСТ НЕ ДЕЛИ. МЕТОДИЧНО И ОРГАНИЗИРАНО ЗАПОЧНА ОТСТРАНЯВАНЕТО, ДОРИ ЛИКВИДИРАНЕТО НА ВСИЧКИ НЕВЪЗПРИЕМАЩИ БЕЗКРИТИЧНО ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА БКП, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОВЧЕРАШНИТЕ СЪЮЗНИЦИ. В ГОДИНИТЕ 1945-1948 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗАЕДНО С БЗНС /НИКОЛА ПЕТКОВ/ РАЗГЪРНА СМЕЛА БОРБА, ТРАГИЧНО СМАЗАНА. БОРБА ЗА ИЗВОЮВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ, ГАРАНТИРАЩА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, ЗА СВОБОДНИ ИЗБОРИ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА, ЗА ПРАВОВА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ БЕ ДОВЕДЕНА ДО ПОЛОЖЕНИЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА ОРГАНИЗАЦИОННАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ. КАТО ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТАЗИ БОРБАЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ ЗАТВОРИТЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ СЕ ПРЕПЪЛНИХА. ЗАВАЛЯХА МОНТИРАНИ ПРОЦЕСИ С ЧУДОВИЩНИ ОБВИНЕНИЯ, НЕИСТОВА ПРОПАГАНДА, ШПИОНОМАНИЯ, ЖЕРТВА НА КОИТО В ПОСЛЕДНА СМЕТКА СЕ ОКАЗАХА И МНОГО КОМУНИСТИ.
     СЛЕД СРЕДНОЩЕН АРЕСТ НА ЦК НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАЧЕЛО С ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР КОСТА ЛУЛЧЕВ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА Й ГРУПА, ЗАПОЧНА МЪЧЕНИЧЕСКИЯТ ПЪТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.
     - В СЛИВЕНСКИЯ ЗАТВОР ТРАГИЧНО ЗАГИНА ЛИДЕРЪТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КРЪСТЮ ПАСТУХОВ.  
     - ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДСТВИЕТО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБВИНЕНИЯ ЗА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "ПРЕСТЪПЛЕНИЯ" ЗАГИНА ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ СЕКРЕТАР НА МЛАДЕЖКИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ЛЮДМИЛА СЛАВОВА.
     - ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ЗАТВОР ЗАГИНА ВИДНИЯТ ДЕЕЦ НА
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПЕТКО ТЪРПАНОВ.
      - В КОНЦЛАГЕРА БЕЛЕНЕ ЗАГИНА ЕДИН ОТ НАЙ-СВЕТЛИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ РЕДАКТОРЪТ НА В-К "СВОБОДЕН НАРОД" ЦВЕТИ ИВАНОВ. ДА БЯХА САМО ТЕ...
     ПОКАЗНИ ПРОЦЕСИ КАТО ТЕЗИ  СРЕЩУ НИКОЛА ПЕТКОВ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЗНС И БРСДП - ОПОЗИЦИЯ, ПРОЦЕСЪТ ТРАЙЧО КОСТОВ И МНОГО ДРУГИ СЪЗДАДОХА КОШМАРНА АТМОСФЕРА НА БЕЗПРАВИЕ И НАСИЛИЕ. ТУК С ГОРДОСТ МОЖЕМ ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ, ИНКВИЗИРАНИ В ЗАТВОРИ И КОНЦЛАГЕРИ, НИТО ЕДИН ОТ НАШИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НЕ НАПРАВИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА "ПОКАЯНИЕ" И ВСИЧКИ СЪХРАНИХА СВЕТЛИЯ ИДЕАЛ НА СОЦИАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.
    - СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ И ПАРАЛЕЛНО С НЕГО ДОЙДЕ И ИКОНОМИЧЕСКОТО - РЕЗУЛТАТ НА НЕОБУЗДАН ВОЛУНТАРИЗЪМ. ВМЕСТО ОБИЧАНИТЕ ОТ НАРОДА НИ СВОБОДНИ КООПЕРАТИВНИ СДРУЖЕНИЯ БЯХА ИЗГРАДЕНИ НАСИЛСТВЕНО И ПОВСЕМЕСТНО ТКЗС-ТА. ВСИЧКО ТОВА ДОВЕДЕ ДО ОБЕЗЛЮДЯЗАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ЧРЕЗ МАСОВАТА МИГРАЦИЯ В ГРАДОВЕТЕ, А ПО-КЪСНО И ДО ДЕМОГРАФСКИ УПАДЪК. ИДЕЯТА ЗА ИНДУСТРИАЛИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА БЕШЕ ОПОРОЧЕНА ОТ ПРИБЪРЗАНИ И ЧЕСТО ПЪТИ НЕОБМИСЛЕНИ СТРОЕЖИ НА НУЖНИ И НЕНУЖНИ ГИГАНТСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАТО МК "КРЕМИКОВЦИ", ЗАВОДА "РАЙКО ДАМЯНОВ", КЦМ И ДРУГИ СКЪПО CTPУBAЩИ ЗЛОВЕЩИ ПАМЕТНИЦИ НА ТОВА НЕДОМИСЛИЕ. ПОСЛЕДИЦИТЕ СА ОПУСТОШЕНА И ОБЕЗЛЮДЕНА ЗЕМЯ, ОТРОВЕН ВЪЗДУХ, МЪРТВИ РЕКИ.          

                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            X   X   X

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА  "ПОДКРЕПА".
 
                  II. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
 
   НФТ "ПОДКРЕПА" СЧИТА, ЧЕ НЕУСПЕХЪТ НА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ОПИТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ СЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЯ ОТ ФАКТА, ЧЕ ПО ПРАВИЛО ОСТАВАТ НЕЗАСЕГНАТИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ СОБСТВЕНОСТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО ОТНОШЕНИЕ И СОБСТВЕНИКЪТ СЕ РАЗПОЗНАВА ПО НАЧИНИТЕ И ФОРМИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО ПРИСВОЯВА НЕЙНИТЕ БЛАГА. СЕГАШНИЯТ МОДЕЛ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСИГУРЯВА НА БЮРОКРАЦИЯТА У НАС НЕПОКЛАТИМ СТАТУТ НА СОБСТВЕНИК НА ДЪРЖАВАТА. ЕТО ЗАЩО ТРЯБВА НАЙ-СЕТНЕ ДА БЪДЕ ПРЕРАЗГЛЕДАНА ОТДАВНА БАНКРУТИРАЛАТА ИДЕЯ ЗА СПРАВЕДЛИВО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОТОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ И НА НАЧИНИТЕ НА НЕЙНОТО СТОПАНИСВАНЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СРЕЩА НЕИЗБЕЖНИЯ ОТПОР НА БЮРОКРАЦИЯТА, КОЯТО НА СВОЙ РЕД РАЗШИРЯВА НАЧИНИТЕ И ФОРМИТЕ НА ПАТРИАРХАЛНО, НЕИКОНОМИЧЕСКО "ИЗЗЕМВАНЕ НА ИЗЛИШЪЦИТЕ". РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ВСИЧКО ТОВА Е, ЧЕ ПОНАСТОЯЩЕМ НАД 3/4 ОТ ОБЯВЯВАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ТЕЗИ СРЕДСТВА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ПОСРЕДСТВОМ ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, ИЗЧИСТЕНА ОТ РЕГУРИРАЩИТЕ [?] СЕ ФУНКЦИИ И ОРИЕНТИРАНА ПРЕДИ ВСИЧКО КЪМ ПЪЛНЕНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА. НИКОГА ДОСЕГА НАШИЯТ НАРОД, ОТКАКТО ЖИВЕЕ КАТО СВОБОДЕН НАРОД, НЕ Е НОСЕЛ ВЪРХУ ГЪРБА СИ ТАКЪВ ОГРОМЕН, ДОБРЕ ЗАМАСКИРАН И НЕКОНТРОЛИРУЕМ ДАНЪЧЕН ТОВАР.
    ДНЕС В СФЕРАТА НА ПЪРВИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД - ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПО СИЛАТА НА ПИСАНИ И НЕПИСАНИ ПРАВИЛА И ПРИВИЛЕГИИ, БЮРОКРАЦИЯТА Е ВИНАГИ С ПРЕДИМСТВО НА ГИШЕТО ЗА РАЗДАВАНЕ НА ЗАПЛАТИ И ПРЕМИИ. В СФЕРАТА НА ВТОРИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - БЮДЖЕТА, ТЯ ОСИГУРЯВА СВОЯ СТАТУТ НА СОБСТВЕНИК ПОСРЕДСТВОМ НЕЕФЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИЗДРЪЖКА НА ОГРОМЕН КОМАНДВАЩ, ПРЕДПИСВАЩ И КОНТРОЛИРАЩ АПАРАТ, КАКТО И НА РЕПРЕСИВНИ ОРГАНИ, ЧИЙТО СНОСЕН ЖИЗНЕН СТАТУС СЕ ОБУСЛАВЯ ЕДИНСТВЕНО ОТ ТЯХНОТО ПОСЛУШАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНОСТ.
   ТАКА ОПИСАНАТА ПОРОЧНА СИСТЕМА НЕМИНУЕМО ВОДИ ДО СЪЗДАВАНЕТО И РАЗШИРЯВАНЕТО НА РЕНТИЕРСКА ПРОСЛОЙКА ОТ НОВ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТИП, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЧИЙТО ВИСОК СТАНДАРТ ИЗИСКВА ПОСТОЯННО ИЗТИСКВАНЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ПОСРЕДСТВОМ НЕЗАПЛАТЕН ТРУД, ПОДДЪРЖА
УРАВНИЛОВЪЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, СРИВА МОТИВАЦИЯТА ЗА ТРУД, ПОРАЖДА НАПРЕЖЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА, УСКОРЯВА ИНФЛАЦИЯТА И СЪОТВЕТНО ПОСТОЯННО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩИТЕ СЕ ДЕФИЦИТИ НА ПАЗАРА.
   ПРИ СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА Е ЗАПЛАШЕНО МАТЕРИАЛНОТО ДОБРУВАНЕ НА БЪЛГАРИНА И НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ КАТО ЦЯЛО. ЗАПЛАШИТЕЛНО И БЕЗКОНТРОЛНО В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ НАРАСТВА ПО-ДОХОДНАТА И ПО-ИМУЩЕСТВЕНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО. ИЗТОЧНИК НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНЕ НА ЕДНА ЧАСТ ОТ НЕГО Е НАЙ-ЧЕСТО ПРИВИЛЕГИРОВАНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ИЛИ ПЪК НА ПРИКРИТОТО ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ БЕЗДЕЙСТВИЕ.ОСОБЕНО ТРУДНО Е ПОЛОЖЕНИЕТО НА СРЕДНОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО, ПОДЛОЖЕНО НА БЕЗОГЛЕДНАТА РЕГРЕСИЯ НА КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ, КОИТО ДЪРЖАВАТА ВКЛЮЧВА В ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО. ОЧЕВИДНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ Е ИЗКУСТВЕНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА НИСКИ "НАРОДНИ" ЦЕНИ НА РЕДИЦА МАСОВИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОКУКТИ И СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ. ОТ ЕДНА СТРАНА ИМЕННО ТАЗИ ПОЛИТИКА ОБЕЗЦЕНИ ТРУДА НА СЕЛЯНИТЕ И ГИ ПРОГОНИ В ГРАДОВЕТЕ, А ОТ ДРУГА - ОТ "НАРОДНИТЕ" ЦЕНИ СЕ ВЪЗПОЛЗУВАТ И ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО С ДОХОДИ, ЗНАЧИТЕЛНО НАД СРЕДНИТЕ ЗА СТРАНАТА.
   ДНЕС ЗА ВСИЧКИ Е ОЧЕВИДНО, ЧЕ НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА ДОВЕДЕ ДО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТИП. НО В НАСТОЯЩИЯ ЕТАП ЛИПСВА НАЙ-ВАЖНОТО УСЛОВИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАЗАР - КЛИЕНТЪТ. МОСТ КЪМ ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО УКРЕПВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА БЪЛГАРИНА И ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА НЕГОВАТА МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД. ЕТО ЗАЩО НФТ "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, КОЯТО ДА НАМЕРИ ИЗРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ, СПРАВЕДЛИВО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ГАРАНТИРАНЕ НА ЖИЗНЕН МИНИМУМ ЗА ВСЕКИ И СЪОБРАЗЕН С ДОХОДИТЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ.
   ПРОБЕН КАМЪК ЗА ЖЕЛАНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ ДА ПРОВЕДАТ ШИРОКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ШИРОКАТА ГЛАСНОСТ НА НЯКОИ ИЗХОДНИ ДАННИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КРИЗАТА В СТРАНАТА. НФТ "ПОДКРЕПА"  НАСТОЯВА


               ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН НАРОДЪТ ЗА:

     1. ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД И НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ СЪС СЪОТВЕТНОТО ПОДРОБНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИХОДНИТЕ И РАЗХОДНИТЕ ПЕРА;
     2. ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА НРБ.
     3. ВОЕННИЯ БЮДЖЕТ.
     4. ДЕФИЦИТА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.
     5. ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА ОТ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.
     6. ЕМИСИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ.
     7. РАЗМЕРИТЕ НА ИНФЛАЦИЯТА.
     8. ЧАСТТА НА ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА" В СТРАНАТА В ПРОЦЕНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД.
     9. ЗАПЛАТИТЕ НА ВИСШИЯ ЕШЕЛОН НА ВЛАСТТА.
    10. БЮДЖЕТА НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И МИЛИЦИЯТА.
    11. БЮДЖЕТИТЕ НА БКП И ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           X   X   X

     СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА П Р О Г Р А М Н А Т А   Д Е К Л А Р А Ц И Я  НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА".


      НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ГРАЖДАНИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, УБЕДЕНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО НЕМИНУЕМО ЩЕ НАСТЪПЯТ И У НАС И КОИТО СТАНАХА ИЗВЕСТНИ ПОД ИМЕТО ГЛАСНОСТ И ПРЕУСТРОЙСТВО;
      ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО ТЕЗИ ПРОМЕНИ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ СЪС СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО И В ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО;
      А ДА ДОВЕДАТ ДО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ОСНОВАТА Е САМОДЕЙНОСТТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ;
      ОБЩЕСТВО,  В КОЕТО ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ СЪЩО ТОЛКОВА ОТГОВОРНА ПРЕД СВОИТЕ ГРАЖДАНИ, КОЛКОТО И ТЕ ПРЕД НЕЯ:
      САМОУПРАВЛЯВАЩО СЕ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНО В ДЪРЖАВА, В КОЯТО НАРОДЪТ СВОБОДНО ДА МОЖЕ ДА ИЗБИРА СОЦИАЛНОТО УСТРОЙСТВО, ПРИ КОЕТО ЖИВЕЕ.

      НИЕ  ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

      КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ НЕ ИЗДЪРЖА ВЕЧЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАШЕТО ВРЕМЕ, ОТРЕЧЕН Е ОТ ЖИВОТА И  Е ОСЪДЕН ОТ ИСТОРИЯТА. СЛЕД КАТО НАНЕСЕ НЕИЗБРОИМИ БЕДИ НА НАРОДА  НИ  ТОЙ СИ  ОТИВА КАТО ОТЧУЖДЕНА ОТ НАРОДА И ПРОТИВОПОСТАВЕНА НЕМУ ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА.
      В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЯ У НАС ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДНА ПАРТИЙНА КЛИКА СЕ ПОСТАВЯХА НАД ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА. ТАКА НАРЕЧЕНАТА "ВЛАСТ В ИМЕТО НА НАРОДА" ВСЪЩНОСТ СЕ ОКАЗА ВЛАСТ НАД НАРОДА И НЕГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО. ВЛАСТ НАД НЕГОВОТО СТОПАНСТВО И КУЛТУРАТА МУ. ВЛАСТ НАД НЕГОВИЯ УМ, СЪВЕСТ И ВОЛЯ.
      ТРАГИЧНИЯТ НАЦИОНАЛЕН ОПИТ НИ ПОКАЗА НАГЛЕДНО ДОКЪДЕ МОЖЕ ДА СТИГНЕ ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО Е ОБСЕБИЛА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНА И ДЪРЖАВНА  ВЛАСТ. НИЕ ОСПОРВАМЕ ПРАВОТО ДА НИ УПРАВЛЯВАТ САМОВЛАСТНО И БЕЗКОНТРОЛНО ОТ НАШЕ ИМЕ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТАКОВА УПРАВЛЕНИЕ СА НАЛИЦЕ.
      УБЕДЕНИ В ТОВА, НИЕ РЕШАВАМЕ СЛЕДНОТО:
      1. ОБЕДИНЯВАМЕ СЕ В ШИРОКО НАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОНСОЛИДИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СРЕЩУ СИЛИТЕ НА ЗАСТОЯ, БЮРОКРАЦИЯТА И ТОТАЛИТАРИЗМА. ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПРЕДСТАВЛЯВА ОСНОВАНО НА ИНИЦИАТИВАТА ОТДОЛУ ПОЛИТИЧЕСКО НАРОДНО ДВИЖЕНИЕ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ВСЕСТРАННОТО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ХУМАНИЗМА; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВОЛЯТА НА НАРОДА  ЧРЕЗ  СОБСТВЕНИ НЕГОВИ ИЗБОРНИ ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЧРЕЗ КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА  НАД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ.
      ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ИГРАЕ РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕН ГАРАНТ И ПЪЛНОМОЩНИК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА  ПРАВОВА ДЪРЖАВА У НАС; НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ ТРЯБВА ДА ДОВЕДЕ ДО ПОЯВАТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДА СЕ ПРОЯВЯВА КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР, КОЕТО ЩЕ НАПРАВИ НЕВЪЗМОЖНО МАНИПУЛИРАНЕТО НА НАРОДА ОТ И В НЕГОВО ИМЕ.
      2.ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО Е ПОВИШАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КУЛТУРА И ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ; СЪЗДАВАНЕТО НА МЕХАНИЗМИ НА НАРОДОВЛАСТИЕТО, ЗА ДА СТАНЕ ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ИЗГРАДИ У НАС ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНО НА ДЕЙСТВАЩА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪОБРАЗЕНА С БЛАГОТО НА ЧОВЕКА ИКОНОМИКА, В КОЕТО ОБЩЕСТВО ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ.
      3.  В  ДВИЖЕНИЕТО МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, НА КОИТО СА СКЪПИ ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА И СА ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ИДЕИТЕ НА ГЛАСНОСТТА - НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА ИЛИ ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
      ПРИНЦИПИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, СА:
      - ЗАЧИТАНЕ И БОРБА ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА;
      - ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ;
      - СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНИТЕ;
      - ДРУГАРСТВО, ВЗАИМОПОМОЩ И МИЛОСЪРДИЕ.
      КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО Е ПРЕМАХВАНЕТО НА АБСУРДНАТА КОМАНДКО-АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА; УСТАНОВЯВАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВИ ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, КЪДЕТО ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ЩЕ БЪДЕ ПОДЧИНЕНА НА ОБЩЕСТВОТО.
      ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НО Е ПОЛИТИЧЕСКО СРЕДСТВО НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕННИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ В НАШАТА СТРАНА. НИЕ НЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, НО СЕ СТРЕМИМ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА НЕ БЪДЕ УЗУРПИРАНА ОТ КОГОТО И ДА БИЛО.
     ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ РАЗРАБОТИ ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА КОИТО ЩЕ ТЪРСИМ РАВНОПРАВНО ПАРТНЬОРСТВО С ВСИЧКИ ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, ДЕЙСТВИТЕЛНО СТРЕМЯЩИ СЕ КЪМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ  ПРЕОБРАЗУВАНИЯ. НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ В БКП
ДА НАСТЪПЯТ ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ, КОЕТО ДА ДОВЕДЕ ДО ОТКРИТ И ЧЕСТЕН ДИАЛОГ, ДО ГРАДИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РЕШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНО ВАЖНИТЕ И НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, 25.11.1989  Г.

                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                               X   X   X

     СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ  -  СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО И КООРДИНАТОРИТЕ НА "ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА", СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ И НАЦИОНАЛНИЯ
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ
.


     ДНЕС В БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ СЕ ВОДИХА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ НОВОНАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО ПАВЕЛ ПЙСАРЕВ И КООРДИНАТОРИТЕ НА "ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА", СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ И НАЦИОНАЛНИЯ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ. НА ПРЕГОВОРИТЕ БЕШЕ ПОСТИГНАТО СЛЕДНОТО СПОРАЗЕМЕНИЕ:
 
      1. СТАНОВИЩЕТО НА НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА КТР Е, ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НЕ МОГАТ ДА ВОДЯТ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. СЪС ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КТР ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕНА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.
     2. РЪКОВОДСТВОТО ОСВОБОДИ ОТ ДНЕШНА ДАТА ВСИЧКИ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ.
     3. РЪКОВОДСТВОТО СЕ ЗАДЪЛЖИ ДА ВЗЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ КАДРОВИ МЕРКИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ХОРА, КОИТО СА СЕ КОМПРОМЕТИРАЛИ ПРЕД
КОЛЕКТИВА И ОБЩЕСТВОТО.
     4. ВЗETO БЕШЕ РЕШЕНИЕ БЪДЕЩАТА СТРУКТУРА И КАДРОВИТЕ ПРОМЕНИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ В СРОК ДО 15.03.1990 Г. ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ НАЗНАЧЕН В ПОНЕДЕЛНИК 26.02.1990 Г.  СЪВЕТЪТ ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕН ОТ ИЗТЪКНАТИ ЖУРНАЛИСТИ  И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, ПОЛЗВАЩИ СЕ С АВТОРИТЕТА НА КОЛЕКТИВА И ОБЩЕСТВОТО.
     5. ПОСТИГНАТО БЕ СЪГЛАСИЕ, ЧЕ В БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАТО ЕДНО НАДПАРТИЙНО НАЦИОНАЛНО СРЕДСТВО ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО СЛУЖИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, НЕ МОЖЕ ДА ИМА РЕДАКЦИИ, ПОДЧИНЕНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТРЕТИРАНАТА ОТ ЖУРНАЛИСТИТЕ В ТЯХ ТЕМАТИКА ЩЕ ОТПАДНЕ ОТ ПРОГРАМИТЕ НА БТ. ТЕ ЩЕ БЪДАТ РЪКОВОДЕНИ И В ТЯХ ЩЕ РАБОТЯТ ХОРА НА ЩАТ САМО В БЪЛГАРСКАТА
ТЕЛЕВИЗИЯ.
     6. В ХОДА НА ПРЕГОВОРИТЕ БЕШЕ УСТАНОВЕНО, ЧЕ В ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ  ЩАТЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ Е НАБЪБНАЛ В НЯКОИ ЗВЕНА НЕОСНОВАТЕЛНО МНОГО, А В ДРУГИ Е НЕОБМИСЛЕНО МАЛЪК. НО ПРИ НАЛАГАЩИТЕ СЕ СЪКРАЩЕНИЯ В ЗВЕНАТА С РАЗДУТИ ЩАТОВЕ ЩЕ БЪДАТ СТРОГО ОТЧИТАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ СОЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ.
     7. КООРДИНАТОРИТЕ НА "ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА" ПРИЗОВАВАТ ДА СЕ ОТМЕНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА СТАЧКА В ПОНЕДЕЛНИК, 26.02.1990 Г. ОТ 12.00 ЧАСА И ЕФЕКТИВНАТА БЕЗСРОЧНА СТАЧКА С НАЧАЛО 27.02.1990 Г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. ТЕ БЛАГОДАРЯТ НА КОЛЕГИТЕ, КОИТО БЯХА ГОТОВИ С РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ДА ОТСТОЯВАТ ЗАКОННИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ.
     УЧАСТНИЦИТЕ В ДНЕШНИТЕ ПРЕГОВОРИ ИЗРАЗЯВАТ ЗАДОВОЛСТВО ОТ КАТЕГОРИЧНАТА ПОЗИЦИЯ НА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО ПАВЕЛ ПИСАРЕВ В ПОЛЗА НА БЪРЗИ, ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНА НАДПАРТИЙНА, ОБЕКТИВНА  И ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЯТО Е ОСОБЕНО НЕОБХОДИМА НА ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ Й КЪМ ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НАДЕЖДАТА НА КООРДИНАТОРИТЕ НА "ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА", НА СЪЮЗА  НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ И НА НАЦИОНАЛНИЯ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ Е, ЧЕ ВСИЧКИ ВЪЗНИКНАЛИ В БЪДЕЩЕ СПОРОВЕ ЩЕ БЪДАТ РЕШАВАНИ ТАКА КОНСТРУКТИВНО В ПОЛЗА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО И ЧРЕЗ РАЗУМЕН  ДИАЛОГ.

СОФИЯ, 23.02.1990  Г.
                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                                X   X   X

     СОФИЯ,  27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА З А Я В Л Е Н И Е Т О НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/.


     ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДЕВЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СБЖ И С НЯКОИ ПРЕДАВАНИЯ ПО РАДИОТО И ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, ЗАЯВЯВАМЕ:
     1. МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС Е В ОСНОВАТА СИ БЪЛГАРСКИ ВЪПРОС. ТОЙ ЩЕ БЪДЕ РАЗРЕШЕН ОКОНЧАТЕЛНО, КОГАТО БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ ПОД ЧУЖДА ВЛАСТ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА НАЦИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
     2. ГЛАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОТИВОБЪЛГАРСКИТЕ ИЗСТЪПЛЕНИЯ В CP МАКЕДОНИЯ НЕ СА ШОВИНИСТИ, ЗАЩОТО НЯМА МАКЕДОНСКА НАЦИЯ. ТЕ СА РОДООТСТЪПНИЦИ И ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ШОВИНИСТИ ИМА В СЪРБИЯ. ТЕ НИКОГА НЕ СА ПРИЗНАВАЛИ МАКЕДОНИЯ, А САМО ЮЖНА СЪРБИЯ.
     3. ПРОТИВОБЪЛГАРСКАТА КАМПАНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ НЕ Е ВРЕМЕННО, А ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ. НОВ ТЛАСЪК НА ТАЯ КАМПАНИЯ ДАДОХА НЯКОИ ДЕЙЦИ НА СДС В БЪЛГАРИЯ С ИЗКУСТВЕНОТО РАЗДУХВАНЕ НА  МЮСЮЛМАНСКИЯ  ВЪПРОС НА ПРОТИВОБЪЛГАРСКА ОСНОВА.
     4. НЕДОПУСТИМО Е ДА СЕ ПОДМЯТА, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ Е ИМАЛО "НЕРАЗУМНИ ШОВИНИСТИЧНИ КАМПАНИИ" ПРОТИВ ЮГОСЛАВИЯ. СЪЩО ТАКА НЕДОПУСТИМО Е ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ РЕПОРТАЖИ ОТ CP МАКЕДОНИЯ ЗАЩОТО ЕЗИКЪТ ТАМ Е БЪЛГАРСКИ.

СОФИЯ,  25.2.1990 Г.  

 

/ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/