27 септември 1995


София, 27 септември 1995 година
Брой 189 /1490/


София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНО" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ПО ПОВОД НА НАРУШЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ.


Обръщаме се към командващия войските на Министерството на транспорта, за да го предупредим, че извършва закононарушение, съгласявайки се войниците да бъдат използвани като работна сила за принудителен труд на частни обекти. Обръщаме се към командването на поделение 58410 с предупреждението, че извършва закононарушение, като подписва договори и влиза в частноправни търговски отношения, без да е упълномощено за това. Обръщаме се към синдикатите - Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа" и всички останали, за да ги подсетим, че е в ход сериозно нарушение на трудовото законодателство в България, на което те трябва да реагират. Обръщаме се към женските организации - ако те наистина милеят за децата на всички българи, да активизират общественото мнение за нарушенията.

Ако в България има наченки на гражданско общество, то не може да остане безучастно и след поискания вот на недоверие към министър-председателя.

Нарушаващите законите трябва да знаят, че всяко следващо правителство, което е нелицемерно, неприкриващо се и отговорно, ще им потърси сметка.

София, 26 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКОТО ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


Отчитайки важността на предстоящите избори за местна власт, политическата ситуация в страната и желанието на огромна част от гражданите на столицата за обединение на демократичните сили срещу пълзящата рекомунизация, градското ръководство на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков" заявява:

1. Подкрепя кандидатурата на г-н Стефан Софиянски за кмет на София.

2. Заявява своята готовност за общи действия в подготовката и провеждането на изборите съвместно с обединената демократична опозиция.

3. Призовава всички свои членове и симпатизанти да обединят усилията си и подкрепят кандидатите на обединената демократична опозиция в София.

София, 26 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ДО ГЕНЕРАЛ-АДЮТАНТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННИЯ КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТЕФАН ДИМИТРОВ ПО ПОВОД НА КОНТАКТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА С ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.


ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-АДЮТАНТ,

Във връзка с Ваше писмо-отговор N 94-00/4582 от 12 септември 1995 г. на Декларация на Регионалния и общински съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса /СОСЗ/ в Пловдив от август 1995 г., Бюрото на Централния съвет /ЦС/ на СОСЗ смята за необходимо да вземе отношение, тъй като писмото Ви съдържа груби неточности, неприкрити политически внушения и представлява груба намеса в работата на една независима обществена организация.

1. Имайте за сведение, че СЗОС /вероятно Съюз на запасните офицери и сержанти/ - гр. Пловдив не съществува. Редовно регистриран в българския съд от 1990 г. е СОСЗ със седалище в София - бул. "Хр. Ботев" N 48. В Пловдив имаме Регионален и Общински съвет на СОСЗ.

2. Едва ли е тактично от Ваша страна да благодарите на една наша организация "за доверието към президента и върховния главнокомандуващ". Вие присъствахте и приветствахте Третия ни конгрес и би следвало да знаете, че СОСЗ е доказал, че винаги има доверие в законно избрания президент и върховен главнокомандуващ на Въоръжените сили на Република България независимо от конкретното име.

3. Решително възразяваме срещу грубите политически внушения, чрез оценката Ви, че "действията на правителството след 5 август 1995 г. представляват опасност за България. Още по-недопустимо е да ни призовавате да доказваме "департизираност" чрез реални действия."

Вие сте генерал-майор на действителна служба и с този опасен призив Вие ни зовете към антиправителствени "реални" действия. Като военен човек би следвало да разберете, че "реални действия" на бивши военни могат да прераснат в "реални военни действия".

Напомняме Ви, господин генерал-адютант, че съюзът ни доказа своята подкрепа на демократичните процеси в България с реални действия за гарантиране на мирния преход, с толерантност, търпение и уважение към всички досегашни правителства. В този смисъл, още веднъж Ви припомняме нашия девиз: "Искрен партньор и достоен опонент на всяка законна власт в България."

4. Не можем да оценим другояче, освен като груба намеса в нашата организация Вашата покана за пряк диалог с военния кабинет на президента на нашите структури. Не знаем как ще се чувствате, ако всичките ни 28 регионални и 245 общински съвета и над 1200 дружества влязат в пряк диалог с Вас.

И последно - ЦС на СОСЗ /а не СЗОС/ след Третия конгрес потърси официално контакт с президента, но на писмата от февруари и април 1994 г. ние нямаме отговор. А може би е добре да си спомните и немалкото лични разговори, които сте имали на обществени форуми с председателя и главния секретар на съюза. Видимо е, че генерал-адютантът не желае да срещне президента със запасните чинове на българската войска. А има какво да си кажем като мъже, които милеят за България.

София, 21 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ДУНАВСКИ МОСТ ПРИ ГР. БЕЛЕНЕ КАТО СЕВЕРНО НАЧАЛО НА ЦЕНТРАЛЕН ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР ОТ РЕКА ДУНАВ ДО БЯЛО МОРЕ.


Като се чувстваме отговорно ангажирани с решаване на националния проблем за мястото на втория мост на река, Дунав, ние, представителите на общините от Централна България, днес, на 8 септември 1995 г., на регионално съвещание в гр. Белене, обсъдихме същия въпрос и със загриженост заявяваме:

1. Мястото на втория дунавски мост има съдбовно значение за България. То трябва да се определи експертно и след задълбочена обществена дискусия. От досегашните съобщения такъв подход не е очертан. Посочените досега три места за мост при Лом, Загражден и Видин не са защитени на експертно ниво.

2. Поддържаме мястото на втория дунавски мост да е при Белене, като се позоваваме на природо-географски критерии: на резултатите от извършваните от 80 години насам проектно-проучвателни и изследователски работи и на регламентираните договорености на страната ни с Румъния.

3. Визираните в разговорите на междуправителствено ниво трасета Видин-Кулата и Русе-Александрупулос са подчертано изгодни за чуждестранните товародатели, периферни и далеч от обективно възможната полза за България, позиция, с която не се защитават националните ни шансове транспортната структура да стане стимулатор за икономическо и социално развитие.

4. Вън от внимание досега остана фактът, че през територията на нашите общини от векове е очертано трасето на Централен транспортен коридор, започващ от геометричния център на българския дунавски бряг при гр. Белене. По неговото трасе стоят нерешени основни за България транспортни проблеми - за пресичане билото на Стара планина с тунела Троян - Христо Даново и за железопътно пресичане на Централните Родопи от Асеновград до Бяло море през Смолян. Ако мястото на втория дунавски мост не е при Белене, тяхната перспектива се губи.

5. Защитаваният от нас вариант не създава отчуждителни проблеми по трасето и е изгоден за страната ни в перспектива, което не може да се каже за останалите варианти.

6. Днес обходихме северното начало на Централния транспортен коридор на дунавския бряг при Белене; видяхме благоприятните дадености и извършената подготовка за мостово строителство както от наша, така и от румънска страна. Настояваме тези предпоставки да бъдат оценени по достойнство.

7. В заключение съобщаваме, че за изграждане на мост в района на Белене няма да са необходими средства за подготовка на площадката, защото са налице:
- 400 дка до кота + 0 /държавна дига/;
- подстанция с ел. захранване /110 kV/;
- водоснабдяване до площадката - завършено;
- 350 хиляди кубични метра баластра, подготвена за строителството;
- строително-монтажна база на 19 км;
- пътища до държавната пътна мрежа - готови;
- жп трасе /готово на 1 км от площадката/.

Строителството на моста може да започне веднага без разходи по подготовка на строителна площадка, което се отнася и за румънската страна.

На горните основания настояваме мястото на втория дунавски мост да бъде определено при гр. Белене, в която насока ще бъдат и бъдещите ни действия.

Становището да бъде предадено на областните управители на Ловешка и на Пловдивска област за изработване на регионална стратегия, която да бъде внесена от тях за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

Белене, 8 септември 1995 г.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ: проф. Марин Деведжиев - председател

ОБЩИНА ЛОВЕЧ: Стоян Василев - председател на Общински съвет

ОБЩИНА ПЛЕВЕН: д-р Александър Александров - кмет
Петко Кръстев - председател на Търговско-промишлена палата

ОБЩИНА КАРЛОВО: Христо Войняговски - председател на Общински съвет
Георги Георгиев

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД: Симеон Тодоринов - кмет

ОБЩИНА СВИЩОВ: Красимир Кръстев - кмет
Пламен Минев - председател на Общински съвет
Георги Екимов - адвокат
Георги Слабаков

ОБЩИНА ЛЕВСКИ: Христофор Гаврилов - кмет

ОБЩИНА НИКОПОЛ: Иван Дрончев - кмет

ОБЩИНА ТРОЯН: Константин Фичев - кмет

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Петър Дулев - кмет
Йордан Йорданов - управител фирма "Белимпекс"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ "ИНТЕГРИРАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ - ЕДИНСТВЕНИЯТ БЕЗОПАСЕН ПРЕХОД КЪМ НОВАТА ЕПОХА" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НОВА КУЛТУРА С ПРЕДСЕДАТЕЛ КУБРАТ ТОМОВ.


В края на XX век станаха очевидни процесите на преминаване на човечеството към нов световен ред, към нова цивилизация. Това е преход към епохата на постбизнеса, на "третата вълна", на информационното общество, на общество с устойчиво развитие. Водеща роля в него постепенно придобиват т.нар. вече хора на знанието - всъщност професионалисти от нов тип, владеещи едно интегрално познание от историческия опит на човечеството, даващо им възможност да решават истинските и твърде сложни проблеми на човечеството като цяло и на отделните държави и други организационни структури в него. В тази идваща нова култура водещата роля ще принадлежи на духовно-моралните ценности, на сътрудничеството и взаимопомощта. Тя ще бъде истински хармонична култура. Нейните белези се виждат в положителните глобални тенденции в развитието на човечеството днес - тенденции, проявяващи се в растящ ред от фактически събития.

Положителните глобални тенденции в развитието днес са: обръщане към фундаментални знания и цели, интегриране на целокупния опит на човечеството, излизане на преден план на проблемите на бъдещето, акцентиране върху развитието на творческия потенциал на всеки човек, ново мислене - връщане към общочовешките ценности, екологизация плюс философизация плюс диалектизация плюс космизация плюс глобализация плюс стратегизация на човешкото мислене и поведение, възстановяване на стари и възникване на нови духовни и културни школи и учения, активно утвърждаване на концепцията за устойчиво развитие като единствено правилен път пред човечеството, фактическо извършване на качествено нова научна революция и пр. Общо положителните тенденции са центрирани около хуманизирането на всички човешки дейности.

В тези положителни глобални тенденции се разкриват главните характеристики на Новата култура: водеща роля на духовно-морално-социалните ценности, интегриране на целокупния исторически опит на човечеството, разгръщане на творческия потенциал на всеки човек като средство за реализиране на неговите цели и идеали, т.е. на неговото лично щастие. В крайна сметка човекът наистина е роден, за да бъде щастлив.

Процесите на преструктуриране на съвременната цивилизация се съпровождат с естественото разрушаване на стари структури, догми, закони и пр., изискват отказ от много утвърдени понятия, теории, ценности, критерии и цели, налагат смяна и на лидерските позиции в отделните държави и света като цяло. Всичко това неизбежно и естествено предизвиква съпротивата на старото, изразяваща се в съответен ред глобални отрицателни тенденции в съвременното развитие на света.

Отрицателните глобални тенденции в развитието днес са: екологичната катастрофа, конфронтациите от най-разнообразен вид - военни, етнически, религиозни, икономически, информационни и пр., взривоопасно растящата пропаст между свръхбогатите и бедните, бюрокрацията, организираната и неорганизираната престъпност, неестественият начин на живот, проституцията, наркоманията, гладът и пр. Всички те са центрирани около усилващата се до критичен предел дехуманизация на човека, изправяща ни пред опасно приближаващия се апокалипсис от глобален мащаб.

В тези отрицателни глобални тенденции се разкриват главните дефекти на сегашната, старата, цивилизация: потребителство, бездуховност, егоизъм, отчуждение, безлюбие между хората. Общата причина е погрешната йерархия на ценностите на човека днес и в последните хилядолетия: върхът са материалното, парите, печалбата, властта, низшите удоволствия, които се и придобиват с всякакви средства: "Целта оправдава средствата" е водещият девиз на повечето хора днес, главно на силните на деня. Именно погрешната йерархия е причина за отрицателните глобални тенденции.

Системният анализ на процесите в рамките на човечеството показва, че политиците, деловите среди и бюрокрацията в държавен и международен план се оказват неадекватни на истинските проблеми на света днес. Те не решават тези проблеми, защото не ги разбират или не смеят да ги решават, за да не изгубят властта, богатствата и привилегиите си. Те не разбират, че отрицателните ни качества - отрицателни от гледна точка на всеобщите интереси - вече не са ни полезни. Процесите на сливане на мафиотските и държавните структури, прането на мръсни пари по целия свят и пр. потвърждават тази констатация за неадекватност на силните на деня. В случая проблемът е дали тези силни притежават необходимата интелигентност, за да се съобразят с истинските проблеми и да имат отново удовлетворението от живота, макар и чрез морална дейност в името на общите интереси. Днес спасението поединично или групово е невъзможно - човечеството може да се спаси само с общи усилия.

При това положение става ясно, че отговорна за бъдещето на света е духовната интелигенция на човечеството и на всяка страна поотделно. Така се разбира категорично, че само културата може да реши проблемите и да направи много по-малко болезнен прехода към Нова култура.

Водено от това разбиране на съвременната епоха и на пътищата за преодоляване на кризата, Движението за нова култура /ДНК/ разработи и започна изпълнението на дългосрочна национална и международна програма от десет главни точки под мотото "Интегрирането на културите - единственият безопасен преход към новата епоха": 1/ България - среща на Изтока и Запада, на миналото и бъдещето; 2/ Интегриране на синхронните култури; 3/ Интегриране на диахронните култури; 4/ Интегриране на комплементарните култури; 5/ Интегриране на познавателните култури; 6/ Интегриране на йерархичните култури; 7/Интегриране на дисхармоничните култури; 8/ Интегриране на религиозните култури; 9/ Интегриране на половите култури; 10/ Интегриране на целокупната човешка култура. Чрез всичко това ще се направи решителна крачка към един световен културен съюз - една стара мечта на светлите синове на човечеството и на хората.

Изпълнението на програмата "Интегриране на културите" е по силите на културните и духовните организации и институции в различните страни и в международен план. Чрез съответните канали програмата трябва да се даде на всички, да се разработят местни програми и мероприятия, а заключителният етап по съответната част ще се провежда в София - само заключителното мероприятие ще се проведе в някоя от най-древните, но и най-модерни столици, която ще окаже най-голямо съдействие в изпълнението й. Подробностите и конкретизацията са развити в подробната програма към концепцията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 359
София, 23 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Определяне на колектив от експерти, който да извърши компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г.


На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 от ЗМИ Централната избирателна комисия

     РЕШИ:

1. Възлага на Математически колектив "Избори" да осъществи компютърната обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г. в ОИК и РИК за първи и втори тур.

2. Възлага на "Информационно обслужване" АД със съизпълнител "Избори-Консулт" да осъществи компютърната обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г. в ЦИК за първи и втори тур и да издаде специален бюлетин.

3. Възлага на изпълнителите по т. 1 и 2 да изготвят съвместно с подкомисията на ЦИК по техническите въпроси окончателни варианти на договори между ЦИК и изпълнителите до 28 септември 1995 г., съгласувано с представители на Министерския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

Днес, 25 септември 1995 г. копие от настоящото решение бе връчено срещу подпис на представителите на:

1. Математически колектив "Избори"

2. "Информационно обслужване" АД

3. Консорциум "Избори-Консулт"

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
27.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!