27 септември 1994


София, 27 септември 1994 година
Брой 189 /1234/


София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


Днес в седалището на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ се състоя среща между ръководствата на Политически клуб "Екогласност" и на БСДП. Обменени бяха мнения във връзка със задълбочаващата се политическа криза в страната. Двете партии са "за" предсрочни парламентарни избори. Те ще настояват за промени в Избирателния закон, които да позволят по-пълно представяне в бъдещия парламент на всички социални слоеве на българското общество, чиито изразители са не само двете основни политически сили, а и партиите, останали извън сегашния парламент. БСДП и ПК "Екогласност" са единодушни, че трябва да се организира кръгла маса по избирателната система и Избирателния закон, в която да вземат участие всички партии, получили над 1 % гласове на изборите през 1991 г.

Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюзът на демократичните сили /СДС/ ще се опитат да затвърдят двуполюсния модел, доказал своята безплодност и вредност през изтеклите три години, смятат двете формации. ПК "Екогласност" и БСДП са разтревожени от дискриминационното отношение към извънпарламентарните сили. Те ще станат инициатори на национална среща по проблемите, свързани с достъпа до средствата за масова информация в предизборния период.

Двете партии се договориха консултациите между тях да продължат.

София, 21 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Република България изживява една от най-тежките икономически и политически кризи от Освобожденнето до сега. Изживя народът ни две национални катастрофи поради късогледството на управляващите тогава страната ни политически сили и групировки. Великите сили хвърлиха народа ни в пламъците на безсмислени, авантюристични войни със съседите ни. Въпреки трудностите народът ни преживя всички тези години, за да бъде отново тласнат вече не от кой да е, а от своите новоизлюпени демократи към още по-унищожителна икономическа и политическа криза, изходът от която е непредсказуем. Защото вече въпросът се поставя така: Ще преживее ли обикновеният български гражданин зимата на 1994 г.? Въпреки неимоверната жизнеспособност и изобретателност много възрастни и болни хора няма да издържат. А причината за това е в неспособността на сегашното държавно ръководство да изведе страната ни от безизходицата, в която то я тласна.

Страната ни няма правителство. Имаше такова, но то рухна. Рухна, защото нямаше ясна концепция за икономическото развитие на страната. Не можа да овладее непрекъснатия спад в производството. Инфлацията придоби хроничен характер и хиперинфлацията вече чука на вратите.

За съжаление това беше правителство с мандата на Движението за права и свободи /ДПС/ - партия, за която са гласували мюсюлманите в страната. Освен че докара мюсюлманите до просешка тояга /безработицата в мюсюлманските краища е 90 %/, ръководството на ДПС в лицето на Доган, Лютфи не допусна мюсюлмани до управлението на България.

Демократическата партия на справедливостта протестира за това, че 30 % от населението на България - мюслюманите, нямат представител в правителството.

И на всичко отгоре един президент се подигра с парламента и с парламентаризма и се стреми вече към тоталитарна власт. Той забрави, че е президент на страната, а не на Съюза на демократичните сили /СДС/.

Народът ни иска нови, предсрочни избори. Но те трябва да бъдат едновременно с президентските. Защото все още държавният глава не е усвоил елементарните принципи на демокрацията и не е обединяваща фигура в нашата страна, която да се стреми към национално съгласие в името на бъдещето на страната.

Демократическата партия на справедливостта е за предсрочни парламентарни и президентски избори. Те трябва да бъдат по смесената мажоритарно-пропорционална система, за която необходимите поправки в основния закон на страната трябва да се направят безотлагателно. Защото Великият парламент, а това е народът ни, най-после трябва да си избере един достоен парламент и един достоен президент, които да го изведат от грозящата национална катастрофа.

Ние заявяваме, че онези политически сили, които са против изборите, са против националните интереси, просперитета и бъдещето на България, против демокрацията.

София, 22 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ И ПОДДРЪЖНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОТИВОКОМУНИСТИЧЕСКИ СИЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН ДИМИТРОВ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ С БЮЛЕТИНАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Следейки с внимание и тревога извънредно опасните процеси в развитието на общата обстановка в последно време у нас в условия на тотална политическа криза и на стопанска катастрофа и извършващото се прегрупиране на политическите сили във връзка с предстоящото провеждане на парламентарните избори в страната, се обръщаме към всички честни българи - истински патриоти и поддръжници на националните противокомунистически сили, към всички земеделци и земеделски организации със следния

ПРИЗИВ:

Българската демокрация е в опасност. В ход е нова комунистическа провокация срещу Съюза на демократичните сили. Подготвя се в полумрака на комунистическата конспирация поредният заговор за създаване на нова отечественофронтовска комунистическа коалиция, на нов отечественофронтовски престъпен сговор. Кроят се от разни предатели, самозванци и от долна проба политически измамници различни предизборни и следизборни коалиции и мръсни политически комбинации с "некомунистическа" окраска - и всичките насочени срещу Съюза на демократичните сили, срещу Националния координационен съвет и срещу неговия председател г-н Филип Димитров.

Съюзът на демократичните сили е единствената реална национална противокомунистическа сила у нас, която е стожерът на българската демокрация и която единствено може да се противопостави на комунистическите попълзновения, за да победи демокрацията в нашата страна.    

Шестата национална конференция, Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили със своята безкомпромисна, последователна и твърда противокомунистическа политическа линия спасиха Съюза на демократичните сили, националната демократична алтернатива и бъдещето на България.

Всеки, който в настоящето работи за изборни коалиции, групировки и споразумения извън СДС и неговото национално ръководство, волно или неволно подпомага за укрепване на комунистическата /лъжесоциалистическа/ партия в страната.

Ние заявяваме, че подкрепяме изцяло и безрезервно Съюза на демократичните сили и неговия Национален координационен съвет без никакви претенции и предварителни условия и призоваваме всички български патриоти да гласуват с изборната бюлетина на СДС. Като гласуваме за СДС, ние ще гласуваме за възвръщането към българската национална идея, за установяването на българските ценности и добродетели и за християнския морал, за премахването на комунистическата система на злото и за спасението на демокрацията и на страната.

Дано Бог ни помогне и да ни даде сили!

София, 26 септември 1994 г.


/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ ПО ПОВОД НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Изминаха две години и половина от направените изменения и допълнения на §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/. Резултатите от неговото прилагане са повече от тревожни. Само една малка част от ползвателите придобиха право на собственост върху ползваните от тях земи, и то само чрез заплащане. Това стана възможно на територията на онези общини, където местните органи на властта имаха чувство за отговорност пред закона и където цената на земята беше сравнително поносима за ползвателите. Голяма част от тях обаче се оказаха измамени с една празна надежда. Стотици хиляди хора са морално и материално засегнати и ощетени. Те са разочаровани и възмутени от некадърността и бездушието на президент, парламент, правителство и местни органи на властта. Тези управляващи институции се изявиха под висотата на техните отговорности. Те се оказаха неспособни да оценят и да уважават по достойнство вложените от ползвателите в продължение на десетки години материални и финансови инвестиции и изразходване на упорит човешки труд за рекултивиране, обогатяване и облагородяване на необработваемите, изоставени и непродуктивни парчета земя.

Националният съвет на Националното движение за защита на интересите на ползвателите на земи за земеделско ползване /НС на НДЗИПЗЗП/ винаги е заявявал, че §4 и неговите подзаконови актове в този си вид са трудно приложими. Този извод се потвърждава от факта, че сроковете за прилагане на параграфа на няколко пъти бяха удължавани. За съжаление творците на закона така и не успяха да разберат, че причината не е в срока, тя е в същността на разпоредбите, заложени в параграфа. Многократно правените от нас конкретни предложения за необходимостта от промени оставаха без резултат.

Независимо че оценяваме разпоредбите на §4 като негативни и неприемливи, ние заявяваме, че след като са заложени в закон, те са повеля за изпълнение както от ползвателите, така и от органите на властта, т.е. от всички, за които се отнася този закон. За съжаление по-голямата част от общинските администрации, които трябваше да приложат §4, грубо пренебрегнаха тази общопризната норма на поведение. По стар авторитарен навик те най-брутално и безцеремонно игнорираха разпоредбите на закона. По този начин те довършиха онази мръсна работа, която създателите на закона от "кумова срама" не заложиха в самия закон.

Основание за тази оценка ни дават масово изпращаните от общинските администрации неоснователни отказни писма до ползвателите. Над 90 процента от тези откази са противозаконни. Не се признават отделни постановления на Министерския съвет /ПМС/ и първична документация на общински съвети. Кметове и кметици вземат решение по §4 /за злоупотреба със служебно и партийно положение/ вместо съда по искането на бившия собственик. Условията, които се изискват, когато бившият собственик на земята е частен стопанин /да има сграда и трайни насаждения/, противозаконно се изискват и тогава, когато бившият собственик е общината или държавата. Ограниченият размер на земята до 600 кв.м се прилага и когато земята е общинска и държавна. Категорично се отказва прилагането на §4а, ал.5 /в цялата страна няма нито един случай на прилагане/ и ред още други противозаконни изяви. Така тези самозабравили се местни владетели на властта, необезпокоявани от никого, безчинстват над ползвателите. Тази тяхна проява не е нищо друго освен гавра с една голяма част от гражданите на Република България, които се оказаха лишени от правото да задават въпроси, да искат разяснения и да предявяват правата си, които законът им отрежда. Изводът е категоричен - накърнени са основните човешки права на гражданите, ползватели на земи за земеделско ползване.

Националният съвет на Движението за защита интересите на ползвателите на земи за земеделско ползване заостря вниманието на президента, парламента, правителството, местните органи на властта и прокуратурата към следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. В съответствие с изискванията на §5, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ ползвателите своевременно /до 6 юли 1992 г./ подадоха до съответните общински администрации изискващите се от тях молби за превръщане правото им на ползване в право на собственост. С този акт те изпълниха изискванията на закона към тях точно и в срок. Това ни дава достатъчно основание да предупредим съответните органи, че ползвателите, които не придобият право на собственост върху ползваните от тях земи в определения от закона срок, няма да бъде по тяхна вина, поради което те запазват правото си по законов ред да предявят иск за пропуснати ползи, в т.ч. и за замразяване на цените по наредбата, приета с ПМС N 153 от 1992 г.

2. Съгласно изискванията на §5, ал.З от ПЗР на ППЗСПЗЗ общинските администрации бяха задължени до 6 септември 1992 г. да извършат необходимата техническа подготовка, в т.ч. и оценка на имота, и да дадат ход на процедурата по прилагането на параграф 4. В края на месец септември 1994 г. в голяма част от общините това още не е изпълнено, което е доказателство, че отговорността за неприлагане изискванията на закона пада изцяло върху съответните общински администрации.

3. Националният съвет на движението предлага настоящата декларация на вниманието на органите на прокуратурата за компетентно доказване на наличието на виновност за неизпълнение разпоредбите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и търсене на съответна отговорност.

Господа, това е оценката, която ви дават ползвателите - голяма част от вашите правоверни гласоподаватели. Изводите и бъдещото ви отношение към проблема остават за вас.

София, 27 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО".


Национален съюз "Обединено българско войнство" /НС "ОБВ"/ по своята същност е надпартийно сдружение на обединените български воини, включващо в себе си чинове от войник до генерал както на действащите, така и на запасните воини, поставящи си за цел възродяване на въоръжените сили на Република България /полиция и армия/, като последната в двете й формирования са третирани и изяснени с вещина съгласно най-новата концепция на ОБВ за Българската армия, така и за нейната доктрина, явяваща се щит с необходима достатъчност срещу нашите врагове, преценено през нашия поглед от обективна и стратегическа гледна точка.

Това първо формирование от Българската армия /БА/ само по себе си представлява специалисти от елитни офицери - преподаватели, материална база, полигони и сграден фонд, в който ще се обучават войниците новобранци и голяма част от младото поколение - донаборниците и девойките, изучаващи всички Военноприложни спортни дисциплини /ВГТСД/, както и в необходима степен опресняване на знанията, на уменията и на навиците /ЗУН/ на запасните воини. Що се отнася до бъдещото второ армейско формирование - това е структурата на самата професионална армия, третирана в обща обосновка и така също и в конкретно изяснена картина от документите ни в тяхната чисто детайлна разработка, вземайки опита с еталона на щатската и най-вече на израелската професионална армия.

Нашият стремеж е да издигнем имиджа на българския офицер и в по-общ аспект - на българското войнство, което от само себе си е длъжно да издига и утвърждава устоите на българската държава, като непрекъснато укрепва тези български устои, каквито се явяват езикът, етнокултурата ни, с изучаване в някои висши училища на предмета - дисциплина етнокултура, християнска религия, морал, народопсихология, естрада, фолклор, нрави, обичаи и много други от тези елементи, участващи в съграждането на новия български дух, на вярата и на надеждата, защото безверието на духа е равно на смърт във вертикално положение на човешката личност, манипулирано от враговете ни.

Това, че съюзът ни е надпартийно сдружение, не означава, че ние не заемаме дясно-центристки позиции.

Една от основните ни цели е конкретно ясна и идеологически определено ориентирана - да консолидираме разединението на обществото ни в самозащита на българщината. Ние ще докажем себе си пред обществото ни, че сме достойни за уважение, за управление, за обучение и за експлоатация на полагащата ни се материално-техническа база, защото сме част от БА и се явяваме като правоприемници на този сграден фонд от ДОСО /ОСО/ и Гражданска отбрана /ГО/, и като неделима част от армията разполагаме с висококвалифицирани офицерски кадри и изпълнителски състав. Ние от обществена структура ще се прелеем и ще преминем през трансформирането ни в обществено-държавна структура, работещи и отдаващи себе си в съставите на двете й формирования.

Ние ще дадем възможност за възпитаниците ни от обучаващите се кадри, най-вече в предната формация на БА и по-късно и във втората формация, да израснат и се реализират в съответните професионални насочености достойни млади хора - от новите ни кадри с инженерна титулованост и с професионална изграденост в степен на офицерско звание - кадърни, знаещи и можещи, жизнено-млади момчета за нуждите на БА и за обществото ни като цяло.

Ние идваме с идеята, оприличаваща се с човешки образ, и ще останем дотогава, докато сме нужни на Отечеството, докато съществува и ще съществува във вековете България, защото ние сме нужни за нейното оцеляване и утвърждаване. ОБВ ще издига и води духа на българската народност и в частност на въоръжените ни сили - армия и полиция, когато и където е необходимо ще се противопоставяме на тенденциите на новия икономически световен ред от Международния валутен фонд /МВФ/, Световната банка, Лондонския и Парижкия клуб на банките кредитори, които достатъчно "спомогнаха" да се разгради БА, да стане тя сега напълно разграден двор и принудиха ВПК /Военнопромишления комплекс/ да хленчи на колене за своето оцеляване, докато той беше един водещ арсенал на Варшавския договор, а сега е просто накърнен, разглобен и унижен и всичко това доведе до изкуственото разделение на нацията.

Цялата ни страна изпитва непоносимо страдание и преживява трудния и мъчителен преход от кризата, която не ни е за пръв път сега - 1931 г., 1932 г. и 1947 г.- 1948 г., но тази тотално ни деградира като общество, защото този преход е уникален по своята същност и е изявена пълната безпомощност на българите, в този тежък не само за България, а и за цяла Източна Европа преломен "момент" от 10-15 годишен период с процеси и елементи на разочарование, обърканост и безнадежност, в прехода ни от социализъм към демокрация /капитализъм/ българският народ е унижен, разслоен, поруган и обезверен. Напуска го и последният живец на вярата и упованието в собствените му сили, в доброто на човешкото достойнство. Българският народ в лицето на средната прослойка на населението достигна до една от най-ниските си точки на национален спад от доходи и е с отрицателен прираст на раждаемостта. Този български народ бе докаран на границата на нищетата и на бедността и е принуден да се подпира на просешка тояга, състояние, доведено от наши и чужди "добродетели" и управници. Основното и единственото оръжие на този народ, което все още му е останало, е ние, българите, сами да се спасяваме и да не ставаме роби на новия световен икономически ред - водещ ни към многостранно разединение - сепаратизъм във всички аспекти на политиката ни, в икономиката, етническа и социална разруха с 5 до 10 % новоформирана финансова олигархия. Ние изхождаме от човешката максима и философска сентенция на българите - "Не си ли помогнеш сам, и Господ не може да ти помогне!"

Този труден и трагичен за България преход, наситен изключително много със социални падения - кражби, изнасилвания, грабежи, рекетьорство, убийства, религиозни секти, цъфтящ наркобизнес, наркомания, беззаконие и държавна мафия, доведе българина до крах, до пълно безверие в себе си от днешните управници с мандата на така наречената турска парламентарна група /ПГ/, безотговорността на парламентаристите бизнесмени и нехайството на президентството. Просто наложително е ние, обикновените хора от ОБВ, сами да се изправим с високо вдигнати чела срещу бедствието и сами да се защитаваме, като поведем този народ от състоянието му на отчаяние в един нов дух - дух на съзидание и ново духовно възраждане, с подема и издигането от всички родолюбци инициативата ни с мотото на прехода - "Българино, ти си велик, повярвай в себе си!" Ние ще повдигнем униженото лице на българина, достойно за уважение в самата България и по света. Ще възродим в страната пословичното трудолюбие на българина, което ще допринесе за издигане на нашата икономика, като заработи самото производство, което ще спомогне българският лев да се изправи на крака.

Ние ще предоставим необходимите условия за внос на чуждестранни капитали, т.е. външни инвестиции, като с това ще реализираме вече споменатите цели и задачи, и това ни схващане е априори и ние сме длъжни да предоставим необходимите гаранции за сигурност и за създаване на условия за проникването им като капитали, вложени в недвижимо инвестиране в България. Така се гарантира опека от самия вносител и в тази връзка ще бъде защитена и националната сигурност на страната ни - по подобие на Швейцария.

ОББ ще се опита паралелно с управляващото правителство, което и да било, да спре стремглавото спадане на раждаемостта в страната, което е убийствено за България и народа ни, чрез завишаване на детските надбавки. ОББ ще осигури на воините инвалиди полагащото им се социално обезпечаване.

Ние сме национално звено за консолидация на нашето общество в междупартийните борби и единение на българщината, с връщане и с търсене на генеалогичните ни корени, а не да гледаме как ние, българите, сами да се вместим в интернационалния или световен образ, като личността на българина после ще е вредна за България, но това е последицата от новия икономически ред, умело насаждан ни от братята американци ционисти.

Цялата наша дейност е съобразена с потребностите на българското общество и е в съгласие с конституцията, със законите в страната.

ОББ е открито надпартийно сдружение, система за диалог с другите движения, организации и партии, ратуващи за висшите интереси на Майка България. При решаване на някои костеливи проблеми ще съблюдаваме преди всичко националните ни интереси. Основната ни идея е възвисяване на българския национален идеал в съвременната концепция - чрез събуждане на българския дух в териториите под чуждо владичество, т.е. единение само по духа на българското население, без нови териториални кроежи, като поддържаме тяхната минала принадлежност от целокупността им към българската държавност.

Повтаряме, ние сме за целокупна България - само по дух. По инициатива на ОББ ние от ръководството му ще предложим на трите висшестоящи държавни институции на Република Македония - парламент, правителство и президент, и на трите висши инстанции на Република България двете републики /държави/ да влязат в една обща конфедерация със зачитането и запазването в двете страни на всички административно-правни и държавни функционални институции, необходими за същността и на двете републики.


/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
27.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!