27 ноември 1995


София, 27 ноември 1995 година
Брой 232 /1533/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ГЕРБ.


По повод обсъждането в парламента за новия държавен герб и предлаганите от правителството варианти Изпълнителният комитет на ВМРО - Съюз на македонските дружества продължава да отстоява своята позиция за възстановяването на традиционния български държавен герб, съществувал до 1947 г.

Във връзка с горното депутатът на ВМРО-СМД Анатолий Величков ще връчи на председателя на Народното събрание академик Сендов над 45 000 подписа, събрани от членовете и симпатизантите на ВМРО-СМД в подкрепа на възстановяването на традиционния български държавен герб.

София, 23 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА ЦЕНЗУРАТА В НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до Комисията за Българското нацнонално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция и до средствата за масово осведомяване.


Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" изразява своята тревога и протест по повод действията на правителството и на държавните институции за ограничаване на свободата на словото н печата, срещу проявата на дискриминация, засилваща се цензура и политически уволнения в националните медии.

КТ "Подкрепа" застава зад справедливите протести, изразени в декларацията до Парламентарната комисия по радио и телевизия на Народното събрание, подписана от 33-ма журналисти от програма "Хоризонт" на БНР.

Конфедерацията протестира и срещу политическите уволнения на журналисти от БНТ, сред които е и заместник-председателят на федерация "Аудиовизия" към КТ "Подкрепа" Болеслав Павлов. Недопустимо е в една демократична и правова държава водещите на програми и репортерите да са подложени на натиск от правителствения пресцентър, включително и от членове на кабинета.

Свободата на словото е едно от конституционните завоевания на демокрацията в България. КТ "Подкрепа" призовава всички свои членове и симпатизанти, гражданите и компетентните държавни органи да се противопоставят на реставрацията и тоталитарния контрол върху националните медии.

София, 23 ноември 1995 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ГЕНЕРАЛНАТА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИТЕ В НОВОТЕЛ "ПЛОВДИВ" - ЕАД В ГРАД ПЛОВДИВ. Документът е адресиран до министър-председателя, до председателя на Парламентарната група на демократичната левица и до председателя на Комитета по туризма при Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ръководството на Генералната централа на браншови синдикати в България /ГЦБСБ/ е обезпокоено от пълната незаинтерсованост и безразличие на държавните служители в Комитета по туризъм, Министерството на икономическото развитие и Министерския съвет от проточилия се вече 11 месеца трудов спор в Новотел "Пловдив" и разграбването безнаказано на държавната собственост.

За тези 11 месеца бяха подменени от и.д. председател на КТ при МС г-н Васил Велев четири борда на директори и четирима изпълнителни директори. За този период, съгласно т.нар. "договор за съвместна дейност", подписан на 24 ноември 1994 г. от изпълнителния директор на Новотел "Пловдив" г-н Жельо Желев и борда на директорите, председателстван от Румен Казанджиян с частна фирма МНК-ЕООД с управител Мирослав Николов Касев се изсмукват безнаказано държавни средства в размер на 16 000 000 лв. и се унищожава инвентар и оборудване за десетки милиони левове. За този период самонастанилата се частна фирма предлага ниво на туристическите услуги много под необходимото "пет звезди", които има Новотел "Пловдив".

Самоуправните действия, които извършва частната фирма МНК-ЕООД гр. Пловдив, доведоха до ликвидиране в структурата на Новотел "Пловдив" на цяла една дейност "Хранене" и до необходимостта да бъдат уволнени 182-ма висококвалифицирани професионалисти, владеещи минимум два западни езика. На техните места бяха назначени хора без необходимите професионални качества, работили по капанчета и кафенета.

Ние сме обезпокоени, че вече 11 месеца продължават в началото ефективни след това символични протестни действия в съответствие със Закона за уреждане на колективните трудови спорове от целия колектив на Новотел "Пловдив", които съумя през тези месеци да реализира печалба за държавата в размер на 24 000 000 лв, и няма сила или държавен управник, който да поиска от и.д. председател на КТ г-н Васил Велев да разреши проблема в Новотел "Пловдив".

Ние считаме, че на практика тече скрита приватизация /"под тезгяха"/, тъй като на практика за тези 11 месеца държавната фирма кредитира безлихвено с десетки милиони левове частната фирма МНК-ЕООД. Същото е и с другата фирма на горецитирания г-н Касев - "БУЛЛ-ЕООД", която има договор за изграденото в Новотел "Пловдив", в един от ресторантите му, казино, което вече близо половин година не е отворило врати и дължи за наем само сумата от 3 200 000 лв. Ние считаме, че афишираната позиция чрез телевизия, радио и вестници на и.д. председател на КТ г-н Васил Велев, че в сферата на туризма няма скрита приватизация и че той лично разрешавал на място възникналите спорове с колективите, не е истина, тъй като за 11 месеца той не се е появил нито веднъж в Новотел "Пловдив", с изключение за близо един час в края на деня преди 10 дни, когато се разпореди да бъдат скъсани информационните плакати на стачкуващите.

Ние питаме как г-н Велев па практика защитава държавните интереси в сферата на туризма, това най-сладко парче от държавната баница? Ние питаме как г-н Велев ще гарантира предоставянето на 65 процента от държавната собственост в Новотел "Пловдив" на утрешните собственици на инвестиционни бонове, тъп като Новотел "Пловдив" е включен в списъка на масовата приватизация с 65 процента? Ние питаме, уважаеми г-н Гечев, вицепремиер в българското правителство и отговарящ ресорно за туризма, е ли г-н Велев държавният управник, който защитава интересите на държавата в туризма? Ние питаме, г-н Гечев, колко месеца ще са необходими, за да се разгледат документите по случая "Новотел "Пловдив"?

Ние питаме трябва ли работниците н служителите на Новотел "Пловдив", изградили го и дали своите сили за неговия просперитет, да започнат да стачкуват ефективно, ощетявайки първо себе си и държавата, за да се накара и.д. председател на КТ г-н Васил Велев да упражни правото си на принцнпал в сферата на туризма и защити държавната собственост от разграбване, много преди да се стигне до раздържавяване.

Ръководството на ГЦБСБ смята, че нашите управници трябва да защитават държавната собственост, която им дава заплати и възможности, както и да защитят интересите на работещите в държавите фирми, които са им дали кредит да управляват по законите на страната.

Ние сме твърдо решени да съдействаме на стачкуващите в новотел "Пловдив", като призовем всички наши структури в туризма и икономиката на страната да предприемат символични протестни действия в защита на исканията на стачкуващите наши колеги, тъй като никой от тях не е застрахован, че утре няма да се окаже в тяхното положение.

Ръководството на ГЦБСБ смята, че до настоящия момент държавните управници на практика не изпълняват своите задължения, определени от законите на страната.

София, 21 ноември 1995 г.

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ:

инж. Иво Колев

/Пресслужба "Куриер"/


13:45:00    
27.11.1995 г.    


Технически изпълнител: Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА---------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


----------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук