26 юни 1992

София, 26 юни 1992 година
        Брой 124 (654)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ПО ПОВОД НА ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ НА РУМЪНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГОВЕ КЪМ ЮЖНА ДОБРУДЖА. Документът е адресиран до международния съд в Хага, до чуждите дипломатически мисии в България, до президента на републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


Българската национално-радикална партия /БНРП/ и Българската християндемократическа партия /център/ БХДП /ц/ с внимание следят новите международни реалности, които протичат в света от две години насам. Приветстват от все сърце обединението и обявяването на независимостта на малки и големи народи, които по различни причини бяха разединени или попаднали под чужда зависимост в рамките на насилствено образувани държавни формации.

БНРП и БХДП /ц/ винаги са ратували за обединението на българската нация в етническо-историческите й граници, за завръщането на всички българи в отечеството, за възтържествуването на справедливостта по международно признати и демократични методи.

БНРП и БХДП /ц/ са обезпокоени от претенциите на румънски политически и държавни кръгове, които се проявяват от година и половина насам спрямо Южна Добруджа, несправедливо заграбена от Румъния през 1913 г. и върната на България през 1940 г. чрез Крайовската спогодба, одобрена от Великите сили тогава.

Особено е възмутително, че коалицията от пет партии в Румъния, оглавявана от шовинистичната Национално-либерална партия на Раду Къмпиану, си е поставила като цел номер едно "връщането на Южна Добруджа".

БНРП и БХДП /ц/ решително ще се противопоставят на тези нагли претенции, като заявяват пред целия свят следното, което ще отстояват:

1. Южна Добруджа е изконна българска земя по исторически, етнографски, културни и международноправни признаци.

2. Северна Добруджа е изконна българска територия по същите признаци, дадена на Румъния според Санстефанския и Берлинския договор /1878 г./ за 100 години като компенсация за Югозападна Бесарабия, отнета и присъединена към Русия по същите договори.

Няма двустранни писмени договори през 1978 г. или 1979 г. между тогавашните българско и румънско правителство, които да поставят въпроса за разглеждане както на двустранно, така и на международно ниво.

БНРП и БХДП /ц/ издигат глас за поставянето на въпроса за Северна Добруджа пред компетентни международни инститиции, особено ако Румъния присъедини Бесарабия и апелират към българския президент и българския министър-председател да застъпят този въпрос в международните си контакти.

Същевременно БНРП и БХДП/ц/ ще отстояват до справедливо решение горните искания.

София, 25 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: Д-р Иван Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/: отец Георги Гелеменов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОЦИАЛНА ОСНОВА.


Ръководството и членовете на Свободната кооперативна партия с нарастваща тревога следят процесите на все по-остро поляризиране на отношенията в обществото не само в политическата, но и в социалната сфера.

Първият приет от Народното събрание закон от пакета социални закони, които чакат своя ред - Закон за изменение и допълнение на Закона за пенсиите, вместо до донесе чаканото от всички граждани успокоение и вяра в демократичния дух на законодателя, стана повод за още по-силно изостряне на противоречията.

Поредицата атаки от страна на официоза в. "Демокрация" срещу действия и изявления на президента, отричането на възможността за постигане на социален мир и национален консенсус по особено важни за страната и нацията ни проблеми, изразени като официална позиция на управляващата коалиция, менторския тон на нейните водачи и убедеността им, че щом са на власт, всичко им е позволено, рушат в съзнанието на гражданите уважението към утвърдените от конституцията държавни институции. Убедени в реалните възможности на своя народ да намира при необходимост най-верния и мирен път при решаване на особено наболели въпроси, без да се съобразява със словоблудството на доморасли партийни гаулайтери, изцяло подкрепяме идеите и съображенията, изказани от президента на републиката пред "Панорама" и в обръщението към народа от 23 юни 1992 г.

Вярваме, че политическият разум и необходимостта от единодействие при решаването на проблеми от национално значение могат и трябва да вземат връх над партийните страсти. Който не е в състояние да приеме тази историческа необходимост като неотменно условие за политическо присъствие, провежда или политика на диктат, или трябва да слезе от политическата сцена, ако пледира за друго.

Народът няма да допусне демократичните институции да се превърнат в люпилня на тирани и диктарори.

София, 25 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКП:

Д.Марковски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса се обръща към Вас, за да изрази дълбоката си тревога и решителния си протест по повод на онова вече нашумяло грубо нарушение на неприкосновеното конституционно право на собственост и на Закона за реституцията, което накърнява интересите и оскърбява честта на 700 000-то запасно войнство в България. Още по-тревожно е, че нарушението се прави от институции, чиито дълг е да бъдат висок пример на уважение към закона, да зачитат правата на гражданите и на обществените патриотични организации, каквато е нашата.

Става дума за решението на Министерския съвет, взето набързо по предложение и внушение на ексминистър Д.Луджев в качеството му на министър на отбраната тогава, да се предостави на ръководството на Движението за права и свободи /ДПС/ ДОМЪТ-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОДОФИЦЕРИ ОТ ЗАПАСА. Този дом не е собственост на Министерството на отбраната, за да се разпорежда с него! Да не говорим за това, че съвсем не е работа на една деполитизирана институция, каквато е то, да решава проблемите на която и да било политическа партия.

Домът-паметник, както доказва нотариален акт N 19, регистър 1562, дело 1067 от 1937 г., е построен на дарено за вечни времена място на Съюза на запасните подофицери в памет на загиналите във войните. По волята на дарителите то, заедно със сградите върху него, не може да се продава и преотстъпва никому. Самият дом е издигнат със средства /8 милиона лева по тогавашния курс/ на съюза и тържествено е открит като Дом-паметник на падналите за Отечеството запасни подофицери от цар Борис III.

С Постановление 10 от 1948 г. заедно с другите недвижими имоти на Съюза на запасните офицери и на Съюза на запасните подофицери домът е отнет в полза на държавата.

В изпълнение на Закона за възстановяване на собствеността Министерският съвет с Постановление 60 от 16 април 1992 г. отмени 10 ПМС от 1948 г., което означава, че сградата на бул. "Христо Ботев" N 48 в София се връща на нейния собственик - Съюза на офицерите и сержантите от запаса, законно признат за правоприемник на Съюза на запасните офицери и на запасните подофицери. И ето, че няколко дни след своето постановление Министерският съвет дава сградата на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ!

На господата бе веднага разяснена тяхната грешка. Състоя се среща с г-н Филип Димитров, който разбра, че бил "вкаран в капан" по собствените му думи. Среща се състоя и с президента на републиката д-р Желю Желев, който също се отнесе с разбиране, както и с представители на ДПС.

Вместо обаче въпросът да бъде решен, както повелява законът и както очаквахме - в края на краищата всеки може да сгреши, достойно е да се поправи грешката, в Дома-паметник нахлу полиция, за да осигури настаняването. В същото време Министерския съвет в отсъствието на г-н Филип Димитров коригира първоначалното си решение и го приведе в съответствие (!?) със заповедта на ексминистър Луджев - ДПС да разполага не с трите етажа от сградата, а с цялата сграда. Това минава всяка граница, господа, и все повече започва да прилича на гавра!

Настояваме решително за намесата на Народното събрание и за Вашата лична намеса.

Предлагаме Бюрото на Народното събрание да спре изпълнението на решението на МС, да обсъди и реши въпроса така, както повеляват законът, достойнството и моралът!

Длъжни сме да Ви информираме с цялата отговорност на това изявление, че ние твърдо ще браним с всички законни средства нашите конституционни права, нашата чест, волята на дарителите и паметта на хилядите запасни подофицери, сложили костите си за Майка България!

При необходимост ще потърсим и международна подкрепа, включително и от Съвета на Европа, където за всеобща радост бяхме неотдавна тържествено приети.

София, 8 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАЧКАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до Министерския съвет, до Националния професионален съюз "Подкрепа" и до средства за масова информация.


Зелената партия винаги е смятала стачката за последно средство в решаването на спорове между синдикати и работодатели, още повече, когато вина за това носи правителството. То и досега не е установило критериите, по които става участието в Националния съвет за социално партньорство. Всичко това дава възможност за субективизъм при определяне на партньорите и създава предпоставки за напрежение. Такъв е случаят и с Националния професионален съюз "Подкрепа". Зелената партия призовава правителството да посочи принципите за участие в социалния диалог.

София, 25 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ:

Ал.Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ С ИСКАНЕ ЗА ОГЛАСЯВАНЕ НА НЕГОВОТО ДОСИЕ. Документът е адресиран и до всички средства за масова информация.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Непосредствено след стачката, довела до падането на комунистическото правителство на Луканов, неизвестни лица разпространиха в редакциите на столичните вестници ксерокопия с материали, в които се споменава за мен и от които читателят може да си направи заключение, че съм сътрудничил на т.нар. тайни служби.

Аз съм се обръщал многократно към Вас да се отворят и публикуват всички материали, свързани с моята дейност като ученик, студент, лекар и дисидент. Защото това е единственият начин да се пресекат тези абсурдни твърдения, които в известна степен /а може би това е основната им цел/ затрудняват моята дейност като президент на КТ "Подкрепа" и вицепрезидент на най-голямата международна синдикална централа.

Моля за Вашата бърза намеса.

До този момент Вие и Вашите предшественици сте отклонявали многократно подобни мои искания.

София, 24 юни 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА"
И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ:
Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни /БТА/ - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФОНДАЦИЯ "ЕФИР-99", ПУБЛИЧНО ОГЛАСЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 19 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фондация "Ефир 99" е юридическо лице, учредено съгласно българското законодателство.

2. Фондацията има за основна цел да развива, подпомага и насърчава частните радио- и телевизионни станции в България чрез подпомагането им в техническо, кадрово и финансово отношение.

3. Фондацията се управлява от Управитителен съвет и председател.

4. Фондацията ще се финансира главно от дарения на фирми, организации, компании, институти от България и от чужбина, които са заинтересовани от постигането целта и упражняването на предмета на дейност на Фондация "Ефир 99".


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Фондация "Ефир 99":

5. Организира курсове за подготовка на кадри за работа в частни радио- и телевизионни канали, включително технически сътрудници, журналисти и други художествено-творчески работници.

6. Организира курсове и стипендии в чужбина за млади кадри, работещи в радио- и телевизионни станции.

7. Ще настоява за приемането на подходящо законодателство, уреждащо учредяването и дейността на частни електронни масмедии.

8. Съдейства на млади частни радио- и телевизионни канали за техническото им и кадрово подпомагане.

9. Поддържа широки контакти с чуждестранни организации, компании и институти, заинтересовани от предмета на дейност на Фондацията и развитието на частните масмедии в България.

10. Ще съдейства за установяване на многобройни и ползотворни връзки на българските радио- и телевизионни канали с чуждестранни контрагенти чрез организирането на срещи, симпозиуми, колоквиуми, свързани с усвояването на световната практика в тази област.

11. Поддържа широка мрежа от квалифицирани и уважавани специалисти, известни с познанията си в областта на радиото и телевизията, които могат да бъдат наемани като консултанти, преподаватели или служители във Фондацията.

12. Организира изложби, фестивали, панорами и други прояви, свързани с радиото и телевизията.

13. Насърчава и подпомага обмена на българските станции с радио- и телевизионни канали по света, така че това сътрудничество да се отрази благоприятно на българския зрител и слушател.

14. Поддържа контакти и взаимодейства с държавните телевизионни и радиоканали за осъществяване предмета на дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/, ПРИЕТ НА КОНГРЕС НА 8 МАРТ 1991 Г. ВЪВ ВАРНА.


III ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ

чл.9. Ръководен принцип в структурата на БКП/р/ е демократическият централизъм.

чл.10. Членове и кандидат-членове на комунистическата партия се обединяват в градски организации.

а/ основаването на градска организация се допуска при участие най-малко на петима членове на партията. За да бъде самостоятелна в рамките на правилника на БКП /р/, градската организация трябва да наброява най-малко 25 членове и кандидат-членове. Докато не е изпълнено това условие, градската организация е подчинена пряко на ЦК.
 
чл.11. Висш орган на градската организация е общото събрание.

чл.12. Общото събрание определя начина на избор и избира колективно ръководство.

а/ ръководството свиква Общо събрание веднъж месечно.

чл.13. Секретарят на градската организация влиза в състава на ЦК.

чл.14. Секретарят на градската проверителна комисия влиза в състава на Централната проверителна комисия.


IV. ВИСШИ ОРГАНИ

чл.15. Висш орган на БКП /р/ е конгресът: свиква се веднъж в годината.

чл.16. Конгресът:

а/ обстойно разглежда отчетите на ЦК на ЦПрК и взима решения;
б/ изменя правилника и програмата, когато "за" гласуват 2/3 от представителите;
в/ избира председател на ЦК, Централен комитет /от 12 души/ и Централна проверителна комисия от 3 души;
г/ определя платформа на БКП /р/ за парламентарна борба.

чл.17. Председателят на ЦК, ЦК и ЦПрК се избира по ред, установен от конгреса.

чл.18. Централният комитет на БКП /р/ ръководи дейността на партията между конгресите:

а/ висш орган на ЦК е пленумът;
б/ пленумът се свиква по решение на Политическия съвет.

чл.19. Централният комитет избира свой ръководен орган - Политически съвет от петима души.

а/ председателят на ЦК по право е член на Политическия съвет;
б/ Политическият съвет ръководи и направлява дейността на ЦК между пленумите.

чл.20. Централната проверителна комисия има задачи:

а/ да привлича към партийна отговорност комунисти, които са нарушили Правилника и Програмата на партията;
б/ да разглежда жалби и възражения срещу решения на партийни органи за наказания;
в/ да следи за деловодната работа в ЦК - своевременно ли се разглеждат писма, молби, жалби, постъпващи в ЦК;
г/ да проверява как се изпълнява бюджетът, правилно ли се изразходват паричните и материалните средства на партията и добре ли се стопанисва партийното имущество;
д/ представител на ЦПрК присъства на пленум на ЦК с право на съвещателен глас.

чл.21. За пропаганда на своите идеи, цели и задачи /БКП /р/ издава печатни органи - вестник "Борба" и списание "Раздрумие":

а/ конгресът избира и назначава политически ръководител на печатните органи.


V. СИМВОЛИ НА БКП /р/

чл.22. Гербът има кръгла форма. На бял фон е изобразен в червен цвят изправен лъв, стъпил на зелена площ /земята/. От лявата страна, към която гледа лъвът, се намира петолъчна звезда, в която се кръстосват сърп и чук - символи на нерушимия съюз между работници и селяни от цял свят. От дясната страна са изобразени в зелен цвят кръстосани нож и револвер - символи на приемственост от борбата за обединение и на идеята за революционен обществено-политически строй. Над главата на лъва стои годината на образуване на партията /в зелен цвят/ 1981. В дъга над основната композиция са изписани в червен цвят годината и името на партията - 1891-БКП /р/ - 1991.

чл.23. Партийното знаме е червено. В горния ляв ъгъл в златист цвят е изобразен гербът, около него е извезано "ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА", а от дясната му страна високо - "РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ ОТ ВСИ СТРАНИ, ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!".

чл.24. ТЪРЖЕСТВЕН ХИМН на БКП /р/ е любимата на народа песен "Ален мак". ТРАУРНИЯТ ХИМН е "Покойници".


VI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

чл.25. Паричните средства на БКП /р/ се осигуряват от членски внос, дарения, помощи, от доходите от предприятия на партията и други постъпления:

а/ Централният комитет определя размера и реда за събиране на членски внос.


VII. ДРУГИ ПРАВИЛА

чл.26. Решение за саморазпускане на партията, за промяна на името взема Централният комитет след допитване и съгласие на най-малко 75 процента от членския състав.

чл.27. Постоянно седалище на БКП /р/ е град София.

/Пресслужба "Куриер"/

 


---------------------------------------------------

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ се обръща към всички свои абонати и към колегите от средствата за масово осведомяване с молба да подкрепят една хуманна акция.

На 5-годишната ЕВЕЛИНА ЗЛАТЕВА от Пловдив трябва да се присади костен мозък в Италия. Тези, които желаят да помогнат за лечението на това момиченце, молим да преведат суми по следните банкови сметки на ПЛОВДИВСКА ТЪРГОВСКА БАНКА 073018167-8 /за щатски долари/ 30111576001-9 /за левове/


----------------------------------------------------

*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


085. ФЕДЕРАЦИЯ НА АНАРХИСТИЧНАТА МЛАДЕЖ /ФАМ/


Започва да се възстановява заедно с федерацията на анархистите в България през ноември 1989 г. Учредителното събрание се свиква на 20 май 1990 г.

ФАМ възприема и следва принципите на анархизма за федералистично и свободно бездържавно устройство на обществото. Етапна цел на организацията е популяризирането на анархистическите идеи в общественото съзнание и съдействие за пълното разграждане на тоталитарните структури в България.

ФАМ е противник на обществено-политическото насилие, но дава приоритет на пряката акция и инициатива на широките народни маси в защита на своите интереси.

Ръководен орган е петчленният Координационно-информационен съвет, чиито членове сменят задълженията си на ротационен принцип на всеки шест месеца.

Адрес за контакти:
София, ул. "Верила" N 1, ап.48
Мариола Зяпкова

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00    
26.06.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова  
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!