26 юли 1990

СОФИЯ, 26 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 146 /164/

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /АСП/.


В КРАЯ НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ДВАДЕСЕТИ ВЕК БЪЛГАРИЯ ИЗЖИВЯВА СВОЯТА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ ДОВЕДЕ СТРАНАТА ДО ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И МОРАЛЕН СРИВ. ЕСКАЛИРА ЕТНИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ВРАЖДА. РОДИНАТА ОБЕЗЛЮДЯВА, НАПУСКАНА ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ОБЕЗВЕРЕНИ МЛАДИ ХОРА. ЖИЗНЕНОТО НИВО НА НЕПРИВИЛЕГИРОВАНОТО МНОЗИНСТВО КАТАСТРОФАЛНО ПАДА. СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПОСТЕПЕННО, НО БЕЗВЪЗВРАТНО НИ ОБРЪЩА ГРЪБ.

ИГРАНИЯТ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОД. НАСАМ "ПРЕВРАТАДЖИЙСКИ" ТЕАТЪР НЕ ПРОМЕНИ СЪЩЕСТВЕНО ТРАГИЧНАТА СИТУАЦИЯ. ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ДНЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРЕГРУПИРАХА И КОНСОЛИДИРАХА /НЕ БЕЗ ПОМОЩТА НА ОПОЗИЦИЯТА/ СВОИТЕ СИЛИ; УНИЩОЖИХА ПРЯКО РАЗОБЛИЧАВАЩИТЕ ГИ АРХИВИ; УКРИХА ИЛИ ОФИЦИАЛИЗИРАХА НЕЗАКОННО ЗАГРАБЕНОТО ОТ НАРОДА ИМУЩЕСТВО; ЛЕГИТИМИРАХА ПОЛИТИЧЕСКОТО СИ ПРИСЪСТВИЕ ЧРЕЗ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 10 И 17 ЮНИ НЕЧЕСТНИ И ФАЛШИФИЦИРАНИ ИЗБОРИ; РЕАЛНО СНЕХА ОТ ПЛЕЩИТЕ СИ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ /СЪДЕБНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МОРАЛНА/ ЗА УНИЩОЖЕНИТЕ ИДЕАЛИ И УНИЩОЖЕНАТА БЪЛГАРИЯ.

АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОРГАНИЗИРА ГРАЖДАНСКИ СЪД НАД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ УПРАВНИЦИ, ПРОСЪЩЕСТВУВАЛИ НА ВЪРХА НА ДИКТАТОРСКАТА ПИРАМИДА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПРЕСТЪПНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ДА СЕ ПОДЧИНЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРРМАЛНАТА ГРАЖДАНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕЛЕМЕНТАРНИЯ ЧОВЕШКИ МОРАЛ И ДА СИ ПОДАДАТ ОСТАВКАТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ДА ПОДКРЕПЯТ И ГАРАНТИРАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪД!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СВИДЕТЕЛИ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДА СЕ СВЪРЖАТ С НАС И ДА НИ ПОМОГНАТ.

В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ - ГРАЖДАНСКИ СЪД НАД ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ ВИНОВНИЦИ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

СЧИТАМЕ, ЧЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СГРАДАТА НА УЛ. "ПОЗИТАНО" НОМЕР 8 НА КТ "ПОДКРЕПА" Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО С ОГЛЕД ФАКТА, ЧЕ СЪЩАТА Е СОБСТВЕНОСТ НА ХРАМ "СВЕТА НЕДЕЛЯ" И ТОВА НЕ ДАBA ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗУВАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.46 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ПОРАДИ ДЪЛБОКОТО УВАЖЕНИЕ,КОETO ХРАНИМ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ДА Я ОГОРЧАВАМЕ, КАТО ЗАЕМАМЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ОТ КОИТО ТЯ СЕ НУЖДАЕ И СА Й КРАЙНО НЕОБХОДИМИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СГРАДАТА НА АБПФК НА УЛ. "ПОЗИТАНО" НОМЕР 20 НАПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВА НАШИТЕ НУЖДИ ЗА ПЕРСПЕКТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ ТАКАВА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО ДОСЕГА ИСТОРИЯТА Е ДОКАЗАЛА, Е НАПЪЛНО НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНА, ДА НЕ КАЖЕМ ОБИДНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СЧИТАМЕ, ЧЕ НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ЩЕ СРЕЩНЕ РАЗБИРАНЕ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НЕГОВАТА НАВРЕМЕННОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ.

С УВАЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТ: Д-Р К.ТРЕНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА.


БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. ВАРНА СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ПО МИТИНГИТЕ ПРЕД СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

НИЕ СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ С ПРИЗИВА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ОСТАВКА НА СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ПО СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

1. НИКОГА НЕ ЩЕ ЗАБРАВИМ ОТНОШЕНИЕТО НА ВОДЕЩИЯ ГОСПОДИН КЕВОРКЯН КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА - МИНЬОРА, УЧАСТВАЛ В ПРЕДАВАНЕТО "ВСЯКА НЕДЕЛЯ";

2. СЧИТАМЕ, ЧЕ Е ПОД ДОСТОЙНСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ТЕЛЕВИЗИЯ ДА НАМИРА ВРЕМЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТИПА НА "С КАКВО ЩЕ БЪДЕ ОБЛЕЧЕНА ГОСПОЖИЦА ПАНДЕЛИЕВА НА СВАТБАТА СИ”, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЯМА И МИНУТКА ВРЕМЕ ЗА ТАКАВА ОТ МЕСТАТА, КЪДЕТО ПРЕЗ ЮЛИ СЕ "ПЕЧЕ” ХЛЯБЪТ НА НАРОДА;

3. ВЪВ ВСИЧКИ ПРЕДАВАНИЯ, ОСОБЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ, Г-Н КЕВОРКЯH СЕ ОПИТВА ПОСТОЯННО ДА "НАЛИВА МАСЛО В ОГЪНЯ" НА РАЗЕДИНЕНИЕТО НА НАРОДА, КАТО СМЯТА, ЧЕ ОСТАВА НЕЗАБЕЛЕЖИМО ТОВА НЕГОВО ПРИСТРАСТИЕ, И ТО СЕГА, ВЪВ ВРЕМЕ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДАЦИЯ;

4. РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА НЕ ИЗПЪЛНИ ЗАДАЧАТА СИ ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАРОДА И НАЦИЯТА.

А НИМА НЕ ДОПУСКАТЕ, Г-Н КЕВОРКЯН И СИЕ, ЧЕ ТЕЛЕВИЗИЯ, И ТО ПО-ДОБРА, ЩЕ ИМА И БЕЗ ВАС, ТА СТЕ ТОЛКОВА УПОРИТИ?

НИМА САМИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ НЕ ВИ ДАДЕ ПРИМЕР КАК ЧОВЕК, АКО НАИСТИНА Е ТАКЪВ, МОЖЕ ДА ОТСТЪПИ.

ИЛИ В КРАЙНА СМЕТКА "СКРОМНИТЕ" ВИ ДОХОДИ ОТ ТОТАЛИТАРНОТО ВРЕМЕ, ЗА КОИТО ИЗБЯГВАТЕ ДА ОТГОВАРЯТЕ, ВИ "МЪТЯТ РАЗУМА", ОЩЕ ПОВЕЧЕ СЕГА, СЛЕД КАТО ТЕЛЕВИЗИЯТА Е ПОЧТИ ВАША?

"ЧОВЕК Е ЧОВЕК ТОГАВА, КОГАТО Е НА ПЪТ!", КАЗВА НАШИЯТ ПОЕТ ПЕНЬО ПЕНЕВ.

ХВАНЕТЕ НАВРЕМЕ ПЪТЯ СИ, ГОСПОДА, ЗА ДА ОСТАНЕТЕ ЧОВЕЦИ И СПАСИТЕ ЖИВОТА НА ДРУГИ ЧОВЕЦИ!

ВАРНА, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ КЪМ СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ /СМФ/ "ПОДКРЕПА" ПРИ "ГОРУБСО" - МАДАН, АДРЕСИРАНА ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗРАЗЯВАТ НЕДОВОЛСТВО ОТ:

1. В ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /МС/ ОТ 1968 Г. /НЕОБНАРОДВАНО, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 83 НА МС ОТ 1977 Г. И ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 7 НА МС ОТ 1990 Г./ НОВИТЕ ТОЧКИ НЕ ЗАСЯГАТ ЗАЕТИТЕ РАБОТНИЦИ И ИТР В СИЛИКОЗООПАСНИТЕ ОБЕКТИ ПРИ ДЪЩЕРНА ФИРМА "ГОРУБСО" - МАДАН. ТОВА Е В РАЗРЕЗ С ВНЕСЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, НАПРАВЕНИ ОТ СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА".

2. ПРИ НАПРАВЕНИТЕ ПРОВЕРКИ СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СТАНОВИЩЕТО НА КОМИСИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ МС И КТСО ДА РАБОТИ ВЪРХУ НАМАЛЯВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИЯ ДЕН, НЕ Е КОМПЕТЕНТНО, СЛЕД КАТО В ГРАФАТА "РЕГИСТРИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТРАВЯНИЯ И ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ В ПОДЗЕМНИЯ ДОБИВ ПРЕЗ 1989 Г." НЕ Е ОТБЕЛЯЗАН НИТО ЕДИН КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ, КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ИСТИНАТА. УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ И ДРУГИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРТИЗИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОМИСИИ СА НЕРЕАЛНИ.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ОТПРАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. ДА СЕ ИЗМЕНИ ЧЛ.64, АЛ.7 КАКТО СЛЕДВА:

"РАБОТНИЦИ, ИТР ДО НАЧАЛНИК УЧАСТЪК ВКЛЮЧИТЕЛНО, ЗАЕТИ НЕПОСРЕДСТВЕНО С РАБОТА В ПОДЗЕМНИТЕ РУДНИЦИ ЗА ДОБИВ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА; В ПОДЗЕМНИТЕ СИЛИКОЗООПАСНИ, МАНГАНООПАСНИ РУДНИЦИ; В СИЛИКОЗООПАСНОТО ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО; В ПОДЗЕМНИТЕ РАДИОАКТИВНИ И СИЛИКОЗООПАСНИ ГЕОЛОГО-ПРОУЧВАТЕЛНИ ОБЕКТИ; В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ, ДОБИВНИ, ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИ ТУНЕЛНИ РАБОТИ В РАДИОАКТИВНА И СИЛИКОЗООПАСНА СРЕДА - ДОБИВАТ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ПРИ ТРУДОВ СТАЖ 15 ГОДИНИ И ВЪЗРАСТ 45 ГОДИНИ, АКО СА РАБОТИЛИ НАЙ-МАЛКО 5 ГОДИНИ В ТАКИВА ОБЕКТИ. ПЕНСИЯТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПРИ НАВЪРШВАНЕ НА 5 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ В ПОДОБНИ ОБЕКТИ СЛЕД МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ В ТЯХ, СЕ УВЕЛИЧАВА С 10 ПРОЦЕНТА ЗА ВСЯКА ГОДИНА СЛЕД МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМИЯ ТРУДОВ СТАЖ, НО ОБЩО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 ПРОЦЕНТА.”

2. ЧЛ.64, АЛ.9 ДА СЕ ИЗМЕНИ КАКТО СЛЕДВА:

"ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ТРУДОВ СТАЖ НАЙ-МАЛКО 10 ГОДИНИ В РУДНИЦИ ЗА ДОБИВ НА РАДИОАКТИВНИ РУДИ И В СИЛИКОЗООПАСНИ И МАНГАНООПАСНИ РУДНИЦИ, А ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ РУДНИЦИ - 13 ГОДИНИ, ПРИДОБИВАТ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕДНОКРАТНО, ПРИ ЖЕЛАНИЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВЪЗРАСТТА."


3. ЧЛ.67 ДА СЕ ИЗМЕНИ КАКТО СЛЕДВА:

"РАЗМЕРЪТ НА ПЕНСИЯТА СЕ ФОРМИРА НА БАЗА СРЕДНОМЕСЕЧНОТО БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ В МИННОДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПОЛУЧЕНО ПРЕЗ ЕДНА ГОДИНА ОТ ЦЕЛИЯ ТРУДОВ СТАЖ ПО ИЗБОР НА ПЕНСИОНЕРА, КАТО СЕ ИНДЕКСИРА СЪОБРАЗНО НАРАСТВАНЕТО НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА СЪОТВЕТНОТО РАБОТНО МЯСТО."

4. НЕЗАБАВНО ДА СЕ НАМАЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИЯ ДЕН ОТ 7 НА 6 ЧАСА. ПРИ ОТКАЗ НАСТОЯВАМЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА НАПРАВИ ПЪЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ МИНЬОРИ И ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА С УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СМФ "ПОДКРЕПА".

5. ОТ СТРАНА НА МАШИНИСТИТЕ НА РУДНИЧНИ ПОДЕМНИ МАШИНИ ДА СЕ ВНЕСАТ ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪОТВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ, СЪЗДАДЕНА ПО РЕШЕНИЕ НОМЕР 20 НА МС ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1990 Г. ЗА ПРЕКАТЕГОРИЗИРАНЕТО ОТ ТРЕТА ВЪВ ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМФ "ПОДКРЕПА": М.ПЕТКОВ
КООРДИНАТОР НА СМФ "ПОДКРЕПА" - "ГОРУБСО": А.СЪБЕВ

МАДАН, 2 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, ИЗПРАТЕНО ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С МНОГОБРОЙНИТЕ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЯНИ КЪМ НАС ОТНОСНО СТАТУТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ КАТО СЪУЧРЕДИТЕЛ НА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" И ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ", СЪОБЩАВАМЕ СЛЕДНОТО:

1. ФНСД СЕ ЯВЯВА СЪУЧРЕДИТЕЛ НА СПОМЕНАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОЕТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА УСТАВА Й.

2. СТАТУТЪТ И ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ПРАВИЛА НА ФНСД МОГАТ ДА БЪДАТ РЕВИЗИРАНИ САМО ОТ КОНГРЕС НА ФНСД. ДОТОГАВА ТЕ ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ.

3. СПОРЕД УСТАВА НА ФНСД ПЪЛНОМОЩИЯТА НА АТАНАС КИРЧЕВ КАТО НЕИН ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПОРАДИ ИЗБИРАНЕТО МУ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АФ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ". НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ ДО ИЗБОРА НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ПОЕМА СЕКРЕТАРЯТ НА ФНСД ВАСИЛ ПЕТРОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСД: ВАСИЛ ПЕТРОВ

СОФИЯ, 24 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20 ЮЛИ 1990 Г.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ПЕТЪЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/ БЕ ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРП КОНСТАНТИН АДЖАРОВ. ЗАПИСКАТА СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА В СТОЛИЦАТА И ДЕЙНОСТТА НА ХРП ПРЕЗ ЦИТИРАНИЯ ПЕРИОД.

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ БЕ ОТДЕЛЕНО НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОТ 17 ЮЛИ 1990 Г., В КОЯТО СЕ ИЗКАЗВА ПОДКРЕПА ЗА КАНДИДАТУРИТЕ НА Г-Н ЧАВДАР КЮРАНОВ - ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ, И НА Г-Н ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ - ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ.

ПОСОЧЕНО БЕ, ЧЕ Г-Н АДЖАРОВ Е ДЕЙСТВАЛ СЪОБРАЗНО ДАДЕНИТЕ МУ НА 25 ЮНИ 1990 Г. ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП ИЗВЪНРЕДНИ ПЪЛНОМОЩИЯ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НЕ САМО СЕ Е СЪВЕТВАЛ С НАМИРАЩИТЕ СЕ В СОФИЯ ДВАМА ОТ ОБЩО ПЕТЧЛЕННИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП /КАКТО ПРЕДВИЖДА СТАТУТЪТ НА ВРЕМЕННО ДАДЕНИТЕ МУ ИЗВЪНРЕДНИ ПЪЛНОМОЩИЯ/, НО Е ПОСТИГНАЛ С ТЯХ И КОНСЕНСУС ОТНОСНО ГОРЕСПОМЕНАТАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

НАЦИОНАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОДОБРИ ПРИ ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА ОТ 17 ЮЛИ 1990 Г. И Я ОЦЕНИ ВИСОКО КАТО ПРАВИЛНА И СЪОБРАЗЕНА С ЦЕНТРИСТКАТА ПОЛИТИКА НА ХРП.

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ "ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО" /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ - ГАБРОВО.


ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ КАЖЕ ИСТИНАТА: БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ В ЛИЦЕТО НА СДС НЕ Е ДОРАСЛА ДА ВОДИ ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА И ДА УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВАТА. ЗАЩОТО МИНАЛО, ЕМОЦИИ, КРАЙНОСТИ И САМОМНЕНИЯ ПОЛИТИКА НЕ ПРАВЯТ. А ЗЛОБАТА НЕ ВОДИ ДО НИКЪДЕ. ПОЛИТИКА СЕ ПРАВИ С РАЗУМ И МОРАЛ, С РЕАЛИЗЪМ И КОМПЕТЕНТНОСТ, С ТОЛЕРАНТНОСТ, ЕТИКА И КУЛТУРА. И КОЙТО ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕТОЛИНИЕТО, ПАДА ПРЕЗ БОРДА -ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО. ЕТО КАКВО ЛИПСВА НА НАШАТА ОПОЗИЦИЯ И ПРАКТИКАТА ГО ДОКАЗА.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЯМА ДЪЛБОКИ И ТРАЙНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ТРАДИЦИИ И СВОИТЕ 1956-ТА, 1968-МА И 1980-ТА ГОДИНИ. НАТИСКЪТ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ БЕШЕ МНОГО СИЛЕН И ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ. ДЕФОРМИРАНИ БЯХА НЕ САМО СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ И ОТНОШЕНИЯ, НО И ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ПСИХИКА И МОРАЛ. СЪЗДАДЕНИТЕ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. БЯХА СЛАБИ, МАЛОЧИСЛЕНИ И ДЕЙСТВАХА ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ.

СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ СЕ ИЗВЪРШИ СПОНТАННО И ЗА КРАТКО ВРЕМЕ. А В ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ОРГАНИЗАЦИОННО ОПОЗИЦИЯТА НЕ БЕШЕ МНОГО ПО-НАПРЕД, НО ТАМ СЪБИТИЯТА СЕ РАЗВИХА ПО ДРУГ НАЧИН И ДОВЕДОХА ДО ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ. ДОРИ БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ РАЗПОЛАГАШЕ С ГОЛЯМО ПРЕДИМСТВО - ВСЕСТРАННА И ДЪЛБОКА СОЦИАЛНА КРИЗА И ПРАЗНИ МАГАЗИНИ. ОЧЕВИДНО НИВОТО НА РЪКОВОДСТВО НА ОПОЗИЦИЯТА В УНГАРИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ И ИЗТОЧНА ГЕРМАНИЯ Е БИЛО ПО-ВИСОКО, ЗАЩОТО СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ И ПРОБЛЕМИ БЯХА ЕДНАКВИ. А КОГАТО В ЕДИН ОРКЕСТЪР НЯМА ХАРМОНИЯ, ЗНАЧИ ДИРИГЕНТСКАТА ПАЛКА Е В НЕУМЕЛИ РЪЦЕ.

ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА В БЪЛГАРИЯ БЯХА СЪЗДАДЕНИ ОКОЛО 80 ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЧЕТИРИДЕСЕТ ОТ ТЯХ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ. НИКОЙ НЕ Е ТЪРСИЛ И ОЧАКВАЛ ПЪЛНО ЕДИНОМИСЛИЕ И ЕДИНОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ, НО ПОЧТИ ВСИЧКИ БЯХА ЕДИНОДУШНИ В СТРЕМЕЖА СИ ДА СВАЛЯТ БСП ОТ ВЛАСТ. И ЗАЩО ВСЕ ПАК ТОВА НЕ СТАНА? ЗА ВСЯКО ЯВЛЕНИЕ СИ ИМА ПРИЧИНИ И ОБЯСНЕНИЯ, А КРИТЕРИЙ ЗА НАУЧНАТА ИСТИНА Е ПРАКТИКАТА. В НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЩЕ НАПРАВИМ КРАТЪК АНАЛИЗ НА НЯКОИ НЕГАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ В СДС, ЗА КОИТО ИМАМЕ ДОСТАТЪЧНО ДОБРИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И КОИТО СПОРЕД ДЪЛБОКОТО НИ УБЕЖДЕНИЕ ДОВЕДОХА ДО НЕУСПЕХА В ИЗБОРИТЕ НА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. БЕЗ ДА ПРЕТЕНДИРАМЕ ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ И ВСЕОБХВАТНОСТ, РАЗБИРА СЕ.

ПОЛИТИКАТА Е ИЗКУСТВО НА РЕАЛИЗМА И ВЪЗМОЖНОТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 40 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЕ НАСИТИ НА ПРЕЛЕСТИТЕ НА "РАЗВИТИЯ", НА "РЕАЛНИЯ”, НА "ЗРЕЛИЯ" И ПРЕЗРЯЛ СОЦИАЛИЗЪМ, НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ФОКУСИ И КОНСТРУКЦИИ НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА, НА ОБЕЩАНИЯ И НАДЕЖДИ ЗА СВЕТЛО БЪДЕЩЕ И Т.Н. ТАЗИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Е ДО БОЛКА ПОЗНАТА НА ВСИЧКИ, ЗА ДА ИМА НУЖДА ДА СЕ ПОВТАРЯ И ПРЕПОВТАРЯ ДО ВТРЪСВАНЕ, А БИХМЕ КАЗАЛИ И ДО ДОСАДА.

НАРОДЪТ НЕ Е РАСЪЛ ЗА ЕДИН ДЕН И ЗНАЕ И ЛОШОТО, И ДОБРОТО.
ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАЗИ СОЦИАЛНА АТРОФИЯ Е НА БКП И БСП ЩЕ НОСИ ТОВАРА НА МИНАЛОТО. НО С МИНАЛО НИКОЙ НЕ ЖИВЕЕ И ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА НЕ Е СИМПОЗИУМ ПО ИСТОРИЯ. СДС ПОВЕДЕ БОРБА СРЕЩУ БКП, А НЕ СРЕЩУ ОБНОВЯВАЩАТА СЕ БСП, ЗАЛАГАЙКИ НА МИНАЛОТО, ЕМОЦИИТЕ И КРАЙНОСТИТЕ. В ТОВА СЕ СЪСТОИ ОСНОВНАТА ГРЕШКА НА СДС, ОТ КОЯТО ПРОИЗХОЖДАТ РЕДИЦА ВАЖНИ КОНКРЕТНИ ГРЕШКИ В ПРОПАГАНДАТА И ПОВЕДЕНИЕТО. ДОКАТО БСП СЕ ДЕМОКРАТИЗИРАШЕ, СДС СЕ ТОТАЛИТАРИЗИРАШЕ. РЪКОВОДСТВОТО НА СДС НЕ РАЗБРА И НЕ ИСКАШЕ ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ ПРОМЕНИТЕ В БКП СА РЕЗУЛТАТ НА ОБЕКТИВНИЯ ХОД НА ИСТОРИЯТА, НА НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ, ПРИ КОИТО Е НЕВЪЗМЖНО ДА СЕ ПРОДЪЛЖАВА С ДОСЕГАШНИТЕ АНТИОБЩЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ И СТЕРЕОТИПИ И АНАЛОГИЯТА С МИНАЛОТО Е НЕУМЕСТНА. ВСЕКИ ИНДИВИД НОСИ ОТПЕЧАТЪЦИТЕ НА ЕПОХАТА И, ВОЛЮ ИЛИ НЕВОЛЮ, ПРИЕМА ИЛИ СПАЗВА НЕЙНИТЕ ПОРЯДКИ. ДА СЕ ПРЕХВРЪЛЯТ ПОРОЦИТЕ НА СИСТЕМАТА ВЪРХУ ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК ИЛИ ГРЕШКИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ЕДНА ГРУПА ВЪРХУ МАСАТА Е НАРАЗУМНО И НЕСПРАВЕДЛИВО. ОЩЕ ПО-НЕДОПУСТИМО Е ДА СЕ ПРЕНАСЯТ ГРЕХОВЕТЕ НА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ВЪРХУ ДРУГО, КАКТО И ДА СЕ ОТРИЧА НЕИЗБЕЖНИЯТ ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ И ПРОМЯНА. ЧУВСТВОТО ЗА РЕАЛИЗЪМ И ДИАЛЕКТИКА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСЕКИ ПОЛИТИК. ЗАСТАВЕНА ДА ДЕЙСТВА ИМЕННО СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ НЕОБХОДИМОСТ, БСП ПОЕ ОТГОВОРНОСТТА СИ ЗА МИНАЛОТО, НА ПРАКТИКА СЕ ОТКАЗА ОТ ПОСТУЛАТИТЕ НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА И ДОСЕГАШНИЯ ИРАЦИОНАЛЕН СОЦИАЛЕН МОДЕЛ, ПРЕВРЪЩАЙКИ СЕ В СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. СРЕД ЛИДЕРИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА СДС НЕ СЕ НАМЕРИ НИТО ЕДИН, КОЙТО ДА НАПРАВИ АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ИДЕОЛОГИЯТА И ПРАКТИКАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА С ПРОГРАМАТА И ПОЛИТИКАТА НА БСП ПОНАСТОЯЩЕМ - В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО. А ЗАТОВА НЕ СЕ ИЗИСКВА КОЙ-ЗНАЕ КАКВА ИДЕОЛОГИЧЕСКА И ПРАВНО-ИКОНОМИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ, А ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И РЕАЛИЗЪМ. ФАКТЪТ, ЧЕ БСП НЕ СЕ РАЗПАДНА /ДОРИ УВЕЛИЧИ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ/ И ЧЕ АСП И АСО, ОБЯВИЛИ СЕ ЗА АВАНГАРДИСТКИ ЛЕВИ ТЕЧЕНИЯ, НЕ УСПЯХА В ИЗБОРИТЕ, Е ДОСТАТЪЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА. /БСП ПОЛУЧИ 2,9 МЛН. ГЛАСА СРЕЩУ 38 ХИЛ. ЗА АСП И АСО/. ПРОМЕНИТЕ В БСП СА РЕАЛНИ И ВОДЯТ ДО РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - СОЦИАЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ И МНОГОПАРТИЕН ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ; СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА; РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ; СТОПАНСКИ РЕФОРМИ КЪМ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ СА ВИДНИ ОТ ВСЕКИ И Е НАИВНО ДА СЕ ПОДЦЕНЯВАТ И ОМАЛОВАЖАВАТ, А ЗЛОУПОТРЕБАТА С ТЯХ ВОДИ ДО ОБРАТНИЯ ЕФЕКТ В ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. ИМЕННО БКП БЕШЕ ИНИЦИАТОРЪТ НА ПРОМЯНАТА НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г., А НАТИСКЪТ НА СДС ВПОСЛЕДСТВИЕ УСКОРИ РЕФОРМИТЕ. ТОВА Е ФАКТ, А НЕ МИТ, И ТЕЗИ, КОИТО ТВЪРДЯТ, ЧЕ ОПОЗИЦИЯТА Е ДОВЕЛА ДО ПРОМЯНАТА НА 10 НОЕМВРИ, ТРЯБВА ДА ПОЖЕРТВАТ ЧЕСТОЛЮБИЕТО СИ ПРЕД ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА. ТОЧНО ЗАРАДИ ТАЗИ ИСТИНА ПИШЕМ ТЕЗИ РЕДОВЕ, А НЕ ЗА ДА СТАВАМЕ АДВОКАТ НА БСП. ТОГАВАШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАЕХМЕ КОЛКО БЯХМЕ, КАКВА ДЕЙНОСТ РАЗВИВАХМЕ И ДОКЪДЕ СЕ ПРОСТИРАХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НИ. НО ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПРИНЕСОХА СЪЩЕСТВЕНО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГОЛЯМАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА БАРИЕРА НА ДЪЛГО НАТРУПВАНАТА АПАТИЯ И НАСАЖДАНИЯ СТРАХ И СЪЗДАДОХА УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ. ТЕЗИ ОРГНИЗАЦИИ - НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СЕПТЕМВРИ, КЛУБЪТ ЗА ГЛАСНОСТ И ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРОФСЪЮЗ "ПОДКРЕПА", КОМИТЕТЪТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И "ЕКОГЛАСНОСТ" - ПОЛОЖИХА ОСНОВИТЕ НА СДС. В ТЯХ ЧЛЕНУВАХА ЧЕСТНИ, ПРЕДАНИ И ВСЕОТДАЙНИ ДЕМОКРАТИ И ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО БЯХА ПОЕЛИ КРЪСТА В МРАКА И НЕИЗВЕСТНОСТТА, БЕЗ ДА ТЪРСЯТ И ЧАКАТ ОБЛАГИ И ПОСТОВЕ. НО НЕ ВСИЧКИ, РАЗБИРА СЕ. ДОСТА ОТ ТИЯ ХОРА ОБАЧЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ ОСТАНАХА ИЗВЪН СДС ПОРАДИ НЕГАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В НЕГО. КОГАТО ДО 10 НОЕМВРИ БЕШЕ ТРУДНО, ТЕ БЯХА НА БАРИКАДАТА; КОГАТО СЛЕД 10 НОЕМВРИ СТАНА ЛЕСНО, ТЯХ ГИ НЯМАШЕ. УМНИЯТ ЧИТАТЕЛ МОЖЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРА ЗАЩО?

ЗАДОВОЛЯВАЙКИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА СДС, БКП /БСП/ ПОСТАВИ ОПОЗИЦИЯТА В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО ПОСЛЕДНАТА НЕ БЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ТРУПА ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ С ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ИЗПРЕВАРВАШЕ СЪБИТИЯТА. ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ Е ВАЖЕН ФАКТЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА, А НЕ КОЙ КАКВО ИМ ГОВОРИ ЗА НЕЯ. НА ХОРАТА ИМ Е НУЖНО ДА ЖИВЕЯТ, ДА РАБОТЯТ И ДА СЕ РАЗВИВАТ СВОБОДНО И СПОКОЙНО СЪОБРАЗНО СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ, СТРЕМЕЖИ И СПОСОБНОСТИ, И ТО ПРИ МАКСИМАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, А НЕ НОВИ ОБЕЩАНИЯ, ОМРАЗА И ВЛАСТОЛЮБИЕ. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ КОЗ СЪЩО НЕ СВЪРШИ ГОЛЯМА РАБОТА, ЗАЩОТО ВСЕКИ ВИЖДА ИКОНОМИЧЕСКОТО НИ СЪСТОЯНИЕ И КОЙТО ДА ДОЙДЕ НА ВЛАСТ, СЪЩЕСТВЕНО ПОДОБРЕНИЕ В БЛИЗКИТЕ 7-8 ГОДИНИ НЯМА ДА НАСТЪПИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАТУТ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.


ЧЛ.10. НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ РЕАГИРАТ НА ОПИТИ ДА СЕ ПРИЛОЖИ НАСИЛИЕ ИЛИ НА ПРИЗИВИ ЗА НАСИЛИЕ, СА:

А/ ПРОТЕСТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СПРЯМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО В ИЗЯВИТЕ СИ ПРИЗОВАВАТ ИЛИ ПОДСТРЕКАВАТ КЪМ НАСИЛИЕ, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ИЛИ СЪЗДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ;

Б/ УВЕДОМЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИ ЗА СЛУЧАИТЕ НА НАСИЛИЕ ИЛИ ЗА ПРИЗИВИТЕ ЗА НАСИЛИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УЛИЧЕНИ ЛИЦА ИЛИ ГРУПИ;

В/ ПРЕСИЧАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПИТИТЕ ЗА НАСИЛИЕ С НЕПОСРЕДСТВЕНОТО УЧАСТИЕ НА СМЕСЕНИТЕ ГРУПИ И В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ, ДЕЙСТВУВАЩИ В СТРАНАТА;

Г/ ПОКАНВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧУЖДЕСТРАННИ НАБЛЮДАТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПРИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И ОТПРАВЯНЕ НА АПЕЛИ И ОБРЪЩЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ОПАСНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА;

Д/ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЪВЕТЪТ СЪСТАВЯ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ ЗА ОЦЕНКА И ПРЕДЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПРИ ПОТЕНЦИАЛНИ И РЕАЛНИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ.

ЧЛ.11. НАЦИОНАЛНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА ПОСТАВЯТ НА ВИДНО МЯСТО В СВОИТЕ КЛУБОВЕ СТАТУТА НА СЪВЕТА СЪС СПИСЪКА НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ПО МЕСТА И НА ПАРТИИТЕ, КОИТО СА ГО ПРИЕЛИ.

НАЦИОНАЛНИЯТ И МЕСТНИТЕ СЪВЕТИ МОГАТ ДА РАЗКРИВАТ СВОИ ПРИЕМНИ.

ЧЛ.12. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗУВАТ ДЕЙНОСТТА СИ И УЧАСТИЕТО СИ В СЪВЕТИТЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНА И ПОЛИТИЧЕСКА АГИТАЦИЯ. ЧЛЕН, НАРУШИЛ ТОВА ИЗИСКВАНЕ НА СТАТУТА, ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ НЕГО.

ЧЛ.13. ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТИТЕ СА ПЕРИОДИЧНИ И СЕ СВИКВАТ ПО ТЯХНО УСМОТРЕНИЕ, НО ПРИ НУЖДА ВСЕКИ ДЕЛЕГИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ ИМА ПРАВО ДА СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА.

ЧЛ.14. НАЦИОНАЛНИЯТ И МЕСТНИТЕ НЕЗАВИСИМИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ЩЕ СЪЩЕСТВУВАТ ДОТОГАВА, ДОКАТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ Е НЕОБХОДИМА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РАБОТАТА НА СЪВЕТИТЕ МОЖЕ ДА СТАВА С ОБЩОТО СЪГЛАСИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ.

ЧЛ.15. НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ МОГАТ ДА СЕ ИЗДАВАТ ВРЕМЕННИ ДОКУМЕНТИ /УДОСТОВЕРЕНИЯ, КАРТИ И ДР. - ПО 3 БРОЯ НА ПРЕДСТАВЕНА ПАРТИЯ/, ЧРЕЗ КОИТО ТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ИМ.

СОФИЯ, 1 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


ПЪРВО ОСНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ СЕ БОРИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ИДЕАЛИ И ТРАДИЦИИ, СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, ЗА ВСЕСТРАННИЯ ДУХОВЕН И МАТЕРИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ТАКА ЧЕ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДОСТОЕН И ПЪЛНОЦЕНЕН ЧЛЕН НА ИЗГРАЖДАЩИЯ СЕ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ НА СВОБОДНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАЦИИ.

2. БНДП Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА ПРИ ГАРАНТИРАНИ УНИВЕРСАЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО НАРОДОВЛАСТИЕ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ПОСТИЖЕНИЯ - Т.Е. ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА И ОБЩЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК И СЪДЪРЖАНИЕ.

3. БНДП ПРОВЕЖДА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ НА СТРАНАТА.

ВТОРО - СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

4. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ БНДП ЩЕ СЕ БОРИ ЧРЕЗ:

А/ ВСИЧКИ ФОРМИ НА УСТНА И ПИСМЕНА ПРОПАГАНДА.
Б/ СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, ШЕСТВИЯ И МИРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ.
В/ ЧРЕЗ СЪЮЗНИТЕ ИЗДАНИЯ.
Г/ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА ВСИЧКИ НИВА И ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.
Д/ УСТАНОВЯВАНЕ НА ДРУЖЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕНИ, КУЛТУРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАСТЪПВАЩИ ИДЕИ, БЛИЗКИ С ПРОГРАМНИТЕ ИДЕАЛИ НА ПАРТИЯТА.
Е/ СКЛЮЧВА ВРЕМЕННИ ИЛИ ПО-ДЪЛГОТРАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА СТРАНАТА И ЦЕЛИТЕ НА БНДП.

ТРЕТО - ЧЛЕНСТВО
 
5. ЧЛЕН МОЖЕ ДА СТАНЕ ВСЕКИ ПЪЛНОПРАВЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, СПОДЕЛЯЩ ПРОГРАМАТА И ГОТОВ ДА ИЗПЪЛНЯВА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

6. ЧЛЕНОВЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ МЕСТНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СА В СЪСТАВ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТ ДУШИ, НА ОСНОВАТА НА ПИСМЕНА МОЛБА ОТ КАНДИДАТА И В НЕГОВО ПРИСЪСТВИЕ.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО В БНДП СТАВА:

А/ ЧРЕЗ УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО ИЗВЕСТИЕ ДО МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВА;
Б/ ПРИ НЕПЛАЩАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС.

8. ЧЛЕН НА БНДП МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН НА ОСНОВАТА НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ И ПРИ СПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

А/ ЗА ДЕЙСТВИЯ В РАЗРЕЗ С ПРОГРАМАТА И УСТАВА;
Б/ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ПРОТИВОРЕЧАЩО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ И УТВЪРДЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ;
В/ ИЗКЛЮЧВАНЕТО СТАВА С РЕШЕНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИ ИЗРИЧНАТА ПОКАНА ДА ПРИСЪСТВУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ;
Г/ ИЗКЛЮЧЕНИЯТ ИМА ПРАВО ДА ОСПОРИ РЕШЕНИЕТО С МОТИВИРАНА МОЛБА ДО КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

9. ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНДП ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

А/ ДА УЧАСТВУВА В РАЗРАБОТВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА В ДУХА НА ОБЩИТЕ ИДЕЙНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ. ВСЕКИ ЧЛЕН Е СВОБОДЕН ДА СЕ ОБРЪЩА ПРЯКО КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ. АЛТЕРНАТИВНИ ИДЕЙНИ ПЛАТФОРМИ СЕ ДОПУСКАТ, СТИГА ТЕ ДА НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, КОИТО ДАВАТ ОБЛИКА НА ПАРТИЯТА, НЕ ПРОКЛАМИРАТ И НЕ СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА НАРУШАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ЕДИНСТВО И РАЗВИТИЕ НА БНДП;

Б/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН ВЪВ ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ. ПОВЕЧЕ ОТ 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА НЕ СЕ ДОПУСКАТ;

В/ ДА ИЗКАЗВА СВОБОДНО СВОЕТО МНЕНИЕ, ОТ ПРИНЦИПНИ ПОЗИЦИИ, ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА;

Г/ ДА ПОЛУЧАВА ВСЕСТРАННА ЗАЩИТА, КОГАТО Е ПРЕСЛЕДВАН ЗАРАДИ ИДЕИТЕ, КОИТО ИЗПОВЯДВА:

Д/ ДА СЪДЕЙСТВУВА, СПОРЕД СИЛИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ, ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИДЕАЛИТЕ НА ПАРТИЯТА;

Е/ ДА УЧАСТВУВА В РАБОТАТА НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВА, И ДА ИЗПЪЛНЯВА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ МУ ЗАДАЧИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/.


НА СВОЯ ПЪРВИ КОНГРЕС БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ОБЯВИ СВОЯТА КАТЕГОРИЧНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПЪЛНО И ОКОНЧАТЕЛНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА.

ОТ 27 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ДОСЕГА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ НЕОТКЛОННО СЕ ПРИДЪРЖАШЕ КЪМ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ И НЕЙНАТА ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ, КАТО ОТЧИТАШЕ НЕОБХОДИМОСТТА И ПОЛАГАШЕ УСИЛИЯ ДЕЙНОСТИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ, КОИТО ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЗВЪРШВАШЕ, ДА СЕ ПОЕМАТ ОТ ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, БЕЗ ДА СЕ НАКЪРНЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ И БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА.

ПРЕЗ ТЕЗИ МЕСЕЦИ БЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕДАВАНЕ НА БИВШАТА ПИОНЕРСКА БАЗА И ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕТСКО И ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА ОБНС И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА.

ПРЕДОСТАВИ СЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДОМОВЕ И СЕ СЪЗДАДОХА НОРМАТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПРЕМИНАВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ КЪМ ОБНС. ИЗВЪРШВА СЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБНС НА ИМУЩЕСТВОТО И ПАРИЧНИТЕ ФОНДОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ТНТМ. ФОНДЪТ ТНТМ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ ЩЕ БЪДЕ ВНЕСЕН В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ОТ 1 АВГУСТ 1990 Г. ОРГАНИЗАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ОТДЕЛЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА И НЯМА ДА ИЗПЪЛНЯВА ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НЕ Е ПОЛУЧАВАЛО И НЕ ПОЛУЧАВА СУБСИДИИ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

НАЗНАЧЕНА Е КОМИСИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО.

ОТ 1 АВГУСТ 1990 ГОДИНА ПЛАТЕНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ ЩЕ БЪДАТ СЪКРАТЕНИ С 50 ПРОЦЕНТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БДМ И ДВАМА ОТ ТРИМАТА НЕГОВИ ЗАМЕСТНИЦИ ЩЕ РАБОТЯТ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ХАСКОВО, ИЗПРАТЕНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

КАТО ИЗРАЗЯВАМЕ ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ ДОПУСНАТИТЕ СЪЩЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНИТЕ НА HP БЪЛГАРИЯ И НОРМИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЕТИКА ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/, НАСТОЯВАМЕ ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НАШИ ИСКАНИЯ И СЪОБРАЖЕНИЯ:

1. ПО СПЕШНОСТ ДА СЕ РАЗГЛЕДА ВНЕСЕНАТА НА 17 ЮЛИ 1990 Г. ВЪВ ВНС И ПОДКРЕПЕНА СЪС 130 000 ПОДПИСА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, ПРОГЛАСЕНА НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИЯ МИТИНГ НА 30 ЮНИ 1990 Г. В СОФИЯ.

2. ДО ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ВНС ДА СЕ ОБЯВИ МОРАТОРИУМ И НЕ СЕ ДОПУСНЕ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ДА ПРИЕМАТ СТАТУТ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ВНС, ГРУБО НАРУШАВАЙКИ ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДУМАТА НЕОПРАВДАНО СПОМЕНАВАТ ТУРЦИЗИРАНАТА ФОРМА НА ЛИЧНОТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ЛИДЕРА НА ДПС Г-Н МЕДИ ДОГАНОВ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОЗИ НЕПРАВОМЕРЕН АКТ СТАВА ПРЕД УВАЖАЕМИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО НА ДУМИ ПЛЕДИРАТ ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА, НО НА ДЕЛО НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА БРУТАЛНОТО МУ ПОГАЗВАНЕ.

4. НАСТОЯТЕЛНО МОЛИМ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВНС - БСП, СДС И БЗНС, ДА ИЗРАЗЯТ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

5. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА НЕ ДОПУСКАТ ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД ДЕПУТАТИТЕ ОТ ДПС ДА ПРОИЗНАСЯТ ОТ ТРИБУНАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОСКЪРБИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ КЪМ КОЯТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

6. В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРОКУРАТУРАТА ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ СРЕЩУ ФРАПИРАЩИТЕ ПРОЯВИ НА САМОУПРАВСТВО, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ НАТИСК И ДРУГИ АНТИКОНСТИТУЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ТУРКОМАНИ И ЧЛЕНОВЕ НА ДПС.

7. ВНС КАТО ВЪРХОВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН ДА ПОТВЪРДИ ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е МОНОЕТНОНАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА, В КОЯТО СЪЩЕСТВУВАТ ЕТНОРЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ, НО НЕ И ТУРСКО ЕТНИЧЕСКО МАЛЦИНСТВО. УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ЕТНОНИМ ДА СЕ САНКЦИОНИРА С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА.

8. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ АРХИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА МВР, СВЪРЗАНИ С АНТИДЪРЖАВНА, ТЕРОРИСТИЧНА И ПРОТУРСКА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЛИЦА ОТ СРЕДИТЕ НА ТЮРКОЕЗИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ В СТРАНАТА ЗА ПЕРИОДА 1944-1990 ГОДИНА.

9. ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ЛИЦАТА, ИЗВЪРШИЛИ ИЗВРАЩЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА Т.НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС".

КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ХАСКОВО

ХАСКОВО, 20 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/