26 юни 1990

СОФИЯ, 26 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 124 /142/


СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ПРИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

КЛУБЪТ Е УЧРЕДЕН ПРЕЗ М. АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ.

КАТО СЕ ПРЕКЛАНЯМЕ ПРЕД ПАМЕТТА НА ХИЛЯДИТЕ ЗАГИНАЛИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ИЛИ ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ПРЕИЗПОДНЯТА НА ЗАТВОРИТЕ: СОФИЙСКИ ЦЕНТРАЛЕН, СТАРА ЗАГОРА, ПЛЕВЕН, ПАЗАРДЖИК... ЛАГЕРИТЕ: БЕЛЕНЕ, ЛОВЕЧ, С. СКРАВЕНА, "СВЕТИ ВРАЧ” КРАЙ САНДАНСКИ, МИНА "КУЦИЯН" И "БОГДАНОВДОЛ" КРАЙ ПЕРНИК, С. НОЖАРЕВО - СИЛИСТРЕНСКО, НИКОЛАЕВО - КАЗАНЛЪШКО, "РОСИЦА” КРАЙ ЯЗОВИР "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", С. БОШУЛЯ - ПАЗАРДЖИШКО, БОСНА - М. ТЪРНОВСКО, ЛАГЕРА КРАЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЯ МАНАСТИР ПРИ ЛЯСКОВЕЦ, "ЗЕЛЕНИ ДОЛ" - БЛАГОЕВГРАДСКО, ЗАГРАД И ДР., ПРЕД ПАМЕТТА НА ТЕЗИ, КОИТО ДОРИ ПСИХИАТРИИТЕ НА 4 КИЛОМЕТЪР И КУРИЛО НЕ УСПЯХА ДА ПРЕЧУПЯТ НЕПРЕКЛОННИЯ ИМ ДУХ И СТРЕМЕЖ КЪМ СВОБОДА, НА ТЕЗИ, КОИТО ОСТАВИХА КОСТИТЕ СИ И ЗДРАВЕТО ПО МАЗЕТАТА И КИЛИИТЕ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯТА НА МВР, НА ТЕЗИ, КОИТО БЯХА ИЗСЕЛВАНИ, ВЪДВОРЯВАНИ, УНИЗЯВАНИ ИЛИ ПРОКУЖДАНИ ПО БЛИЗКИ И ДАЛЕЧНИ СТРАНИ,
РЕШИХМЕ:

НА ОСНОВАНИЕ:

- КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ
- ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
- МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
- УСТАВА На РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

ДА СЕ ОРГАНИЗИРА КЪМ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9.9.1944 ГОДИНА.

КЛУБЪТ ЩЕ РАБОТИ НА ДОБРОВОЛНА ОБЩЕСТВЕНА ОСНОВА И ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ С МИРНИ СРЕДСТВА В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. ДА СЪБИРА, СИСТЕМАТИЗИРА, ПРОУЧВА И ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ГОНИТБИТЕ И РЕПРЕСИИТЕ, НА КОИТО СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ НА БКП, ДА РАБОТИ ЗА ПЪЛНОТО РАЗКРИВАНЕ НА ГЕНОЦИДА, ПРОВЕЖДАН НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 21 ЮНИ 1990 Г. НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/.


ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕМИНАХА. ФИРМЕНО РЕФОРМИРАНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОСТАНА НА ВЛАСТ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА СА МНОГО. ГЛАВНАТА Е, ЧЕ ДОСЕГА РЕАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ БЕ И ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ПОДЛОЖЕНА НА НЕПРЕКЪСНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ И УМИШЛЕНО ИНФОРМАЦИОННО ИЗОЛИРАНА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА... ЗАСЛУГАТА ЗА ТОВА Е НА БСП /БКП/, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛУКАЗИОННИЯТ СДС, ЗАМЕСТИЛ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ. ПЛАН-ПРОГРАМАТА "ДОМИНО”, ЗА КОЯТО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НДП ПРЪВ ПРЕДУПРЕДИ В СВОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ HP.4 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., БЕ ДОСЕГА В ПЪЛЕН ХОД И ИЗПЪЛНЕНА НА ТОЗИ ЕТАП ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КОИТО Я ОРГАНИЗИРАХА.

ТРИПАРТИЙНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО СЪГЛАШЕНИЕ /БКП-БСП, СДС И БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"/, ФОРМИРАЛО "НАЦИОНАЛИАТА" КРЪГЛА МАСА, С ЯВНИ И ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ НАЛОЖИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД МАЖОРИТАРЕН ТИП "ДЕМОКРАЦИЯ", КОЯТО ДЕ-ФАКТО Е НА ЕДНА КРАЧКА ОТ ДИКТАТУРА, ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕРЗАЦ НА НЕОКОМУНИЗМА.

С ПОМОЩТА НА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ СЪГЛАШЕНИЕТО ОРГАН ЦИК /ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ/ БЯХА "ИЗБРАНИ" ДЕПУТАТИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ МОНОПОЛ И ОТЧАСТИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА "БИВШАТА" КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА, НО ТОЗИ ПЪТ В РОЗОВО, А НЕ В ЧЕРВЕНО.

ПРЕДСТОИ ПОЛИТИЧЕСКИ ВАКУУМ, В КОЙТО, АКО БЪДАТ ДОПУСНАТИ РЕАЛНИТЕ ОПОЗИЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД МОЖЕ ДА СЕ НАДЯВА, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА.

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП, КОЯТО Е ЧЛЕН-ВЪЗСТАНОВИТЕЛ НА НАРОДНИЯ БЛОК, ПОНАСТОЯЩЕМ НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ/Ц/, ЩЕ ОТСТОЯВА С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА, АКТИВНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И БЕЗКОМПРОМИСНО ПРИНЦИПИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯ В СТРАНАТА НИ, ПОСОЧЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП В ДЕКЛАРАЦИЯ HP.14 ОТ 12 ЮНИ 1990 Г. И РАЗПРОСТРАНЕНА ЧРЕЗ БТА - ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР".

ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ НА ТРИЧЛЕННИЯ СЪВЕТ ДА СЕ БОЙКОТИРАТ ИЗБОРИТЕ СЕ ОКАЗА ПРАВИЛНО. НЯМА МЯСТО ЗА НАС МЕЖДУ ДЕПУТАТИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БСП/БКП/, СДС И БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", ЧИИТО ПАРТИИ ОСЪЩЕСТВИХА ОЩЕ ОТ М. ДЕКЕМВРИ 1989 Г. СЕПАРАТИВНА ДЕМОКРАЦИЯ КЪМ НДП. ТЕ БЯХА ТЕЗИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯХА КОЙ МОЖЕ И КОЙ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВУВА В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ.

ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ, ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ БЯХА И ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПОЛИТОЛОЗИТЕ НА БЪДЕЩЕТО КАТО НЕНАВРЕМЕННИ, НЕДЕМОКРАТИЧНИ И НЕЧЕСТНИ!

ВЕЛИКОТО ВРЕМЕ, В КОЕТО ЖИВЕЕМ, ЩЕ ПОСТАВИ НА ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО ВСЕКИ ОТ НАС! МОЖЕ БИ НЕ КОГАТО ТРЯБВА /КАТО МЕСЕЦ И ГОДИНА/, НО ТОЧНО ТАМ, КЪДЕТО СЕ ПОЛАГА...

НДП ПРОДЪЛЖАВА АТАКАТА! АТАКА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ!

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ СВРЪХЧОВЕШКИТЕ НИ УСИЛИЯ, КОИТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ ПОЛОЖИХМЕ В ИМЕТО НА ДРЕВНАТА НИ ДЪРЖАВА, В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО ИСКРЕНО ОБИЧАМЕ, И В ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЗА КОЯТО БЪЛГАРИЯ ИМА СЪЩЕСТВЕНИ ПРИНОСИ ОТ ВЕКОВЕ!
... НДП КАЗА!

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП: ПЕТЪР ГОГОВ, ТОДОР НЕСТОРОВ, БОГДАН ЙОЦОВ, ЗДРАВКА МАРИНОВА, ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ И ГЕОРГИ КАЦАРСКИ.

СОФИЯ, 21 ЮНИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВТОРА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА /РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


ДЪРЖАВА - КОЛЕКТИВ - ИНДИВИДУАЛНОСТ

ИЗМИНАЛИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ НА МАЛОБРОЙНА ГРУПА И СЪЗДАВАНЕ НА АБСОЛЮТИЗЪМ, СПЕЦИФИЧНА ФЕОДАЛНА ФОРМА, ПРЕВЪРНАХА ДЪРЖАВАТА В ГРАБИТЕЛ И ПОТИСНИК НА ОБИКНОВЕНИЯ ТРУЖЕНИК, КАТО ГО ВКАРАХА В ТОЧНИ РАМКИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОЧЕРТАН ЖИЗНЕН ПЪТ И ОТНОСИТЕЛНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ.

СЪЗДАДЕ СЕ НЕРАВЕНСТВОТО ДЪРЖАВА - ЧОВЕК, ПРИ КОЕТО ЛИЧНОСТТА СЕ ОБЕЗЛИЧИ И ЛИКВИДИРА СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ. НАРУШИ СЕ ВЗАИМНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЛАСТТА И ХОРАТА, КОЯТО НЕ ПОЛУЧИ ДВОЙНО ИЗМЕРЕНИЕ /КОГАТО СЕ ИСКА, ТРЯБВА И ДА СЕ ДАВА, И ДА СЕ ОСИГУРЯВА/. В ЕЖЕДНЕВИЕТО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ ТРУДОВАТА МАСА НАРАСТВАХА, А ОСИГУРЯВАНЕТО НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И РАБОТА НАМАЛЯВАХА. НЕУСЕТНО БЕ ИЗВЪРШЕНО МНОГОЛЕТНО ВРЪЩАНЕ НАЗАД, В СИТУАЦИЯТА НА РОБОВЛАДЕЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРИ КОЯТО РОБЪТ НЕ Е ЗАИНТЕРЕСОВАН ОТ КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ НЕГО ПРОДУКТ. ПО СЪЩЕСТВО СЪЗДАДЕНАТА ОТ БКП СТРУКТУРА СЕ ОКАЗА НЕСПОСОБНА ДА СИ ОСИГУРИ САМОСТОЯТЕЛНА ЖИЗНЕНОСТ И ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ ИЗСМУКВАШЕ ВЪВ ВСЕ ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ЖИЗНЕНИТЕ СОКОВЕ ОТ СВОИТЕ КЛЕТКИ - ХОРАТА.

...ОСИВЯЛО ЕЖЕДНЕВИЕ, ЛИПСА НА ЗАДОВОЛЕНОСТ В ИНТИМНАТА СФЕРА, ЖИТЕЙСКА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ И ОТБЛЪСКВАНЕ ОТ ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ТРУДА СА БЕЛЕГ ПРЕДИ ВСИЧКО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БОЛЕН ДЪРЖАВЕН МЕХАНИЗЪМ.

"ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ ЕНЕРГИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧИ ГЛАВНО В ПЪТЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЗА СВОБОДЕН ЛИЧЕН И СЕМЕЕН ЖИВОТ. ТАМ ТРЯБВА ДА ПАДНЕ АКЦЕНТЪТ НА ВСЯКА ПРОГРЕСИВНА МИСЪЛ, КАКТО И ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА НОВО МОРАЛНО ГЛЕДИЩЕ.

НЕРАЗРИВНА ВРЪЗКА ИМА И РОЛЯТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕ ТОЛКОВА СЪЗДАТЕЛИ, КОЛКОТО ИЗРАЗИТЕЛИ НА ВОЛЯТА НА НАРОДА.

ЗА СЕМЕЙСТВОТО "ЕРА-3" ИЗИСКВА СПАДАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА НАПРЕГНАТОСТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПОКОЕН ОТДИХ.
ДЪРЖАВНИЯТ МЕХАНИЗЪМ ТРЯБВА ДА НАМАЛИ ДО МИНИМУМ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И НАМЕСАТА ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ ПРИ ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЕМЕЙНАТА СРЕДА. НЕЙНИТЕ УСИЛИЯ ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧАТ НЕ КЪМ ПРЕВЪЗПИТАНИЕ, А КЪМ ПОДПОМАГАНЕ С РАЗНООБРАЗНИ ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА НА СЕМЕЙСТВОТО.

В ОСНОВАТА НА ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ СТОИ ЧОВЕКЪТ И НИКАКВИ ДЪРЖАВНИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ НЕ МОГАТ ДА ПРЕДХОЖДАТ ОБЩАТА ГРИЖА ЗА ПЪЛНОЦЕННА И ПЪЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БОГАТАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ НА ВСЯКА ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ.

"ЕРА-3" ТУК ЩЕ ВЛОЖИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1/ ПРЕМАХВАНЕ НА НАТИСКА И МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВАТА-КОЛЕКТИВ НАД ОТДЕЛНИЯ ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО.
2/ ПРЕМАХВАНЕ НА ДИКТАТА НАД ЛИЧНОСТТА.

ДОСЕГА ДЪРЖАВАТА И КОЛЕКТИВЪТ В СМИСЪЛА, ВЛАГАН В ТЕЗИ ПОНЯТИЯ, СЛУЖЕХА КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ТОТАЛНО ПРЕЛИВАНЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДА С ЦЕЛ СКРИТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ "ВИСШИ” ИНТЕРЕСИ. КОЛЕКТИВЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДЕМОКРАТИЧЕСКА СИСТЕМА, ЗАЧИТАЩА ПРАВАТА НА ВСЕКИ, И ДА ЗАПАЗВА ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВО НА МНОЗИНСТВОТО НАД МАЛЦИНСТВОТО, КАКТО И ОТ ЛИКВИДИРАНЕ ЯРКАТА ПРОТИВОРЕЧИВОСТ НА ВСЯКА РАЗЛИЧНА МИСЪЛ, ИЗРАЗЕНА ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ИНДИВИДУАЛНОСТ.

НЕМАЛЪК ДЯЛ СЕ ПАДА И НА НАЧИНА НА ОСМИСЛЯНЕ НА СВЕТА. ТОВА Е ФОРМАТА НА РЕАЛНИЯ СВЯТ, ПРОКАРАН ПРЕЗ СЪЗНАНИЕТО И ЧУВСТВАТА, КОИТО ДА НОСЯТ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ИНДИВИДА. ТУК ЩЕ ИЗВЪРШИМ РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЕДНО НОВО ВИЖДАНЕ, ОТПРАВЕНО КЪМ ОБИКНОВЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ДЕЙСТВИЯ И СТОЙНОСТИ. ТОВА Е ТОЧНОТО ОСМИСЛЯНЕ НА ПОНЯТИЯ С ОБЩОЧОВЕШКА СТОЙНОСТ - МАЙКА, БАЩА, ОБИЧ, СПЕЦИФИЧЕН НЮАНС НА ИНТИМНИЯ СВЯТ - ЕДИН БАЛАНС НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ МЕЖДУ ИНСТИНКТ, ЧУВСТВЕНОСТ И РАЗУМ. "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ С ТОВА Е СВЪРЗАНА И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРЕСТЪПНОСТТА, КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ НА ЛИПСАТА НА ЗАУЧАВАНЕ НА ДЕТЕТО В ТОПЛИТЕ НЮАНСИ НА ЖИВОТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА ОТ 21 ЮНИ 1990 Г. НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД.


ДНЕС, 21 ЮНИ 1990 Г., СЕ СЪСТОЯ ИЗВЪНРЕДЕН ПЛЕНУМ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА - ДР. ВЛАДИМИР СПАСОВ, ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА ОТ НЕЙНОТО СЪЗДАВАНЕ ДО ДНЕШНА ДАТА.
2. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ - ДОКЛАДВАНИ ОТ ДР. ИВАН ЦВЕТАНОВ.

СЛЕД КРАТКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА ДР. СПАСОВ ЗАВЪРШИ ДОКЛАДА СИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТ ДНЕС НАШАТА ПАРТИЯ ДА ПРИЕМЕ ИМЕТО БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПАРТИЯТА НА ДЯДО БЛАГОЕВ, ПАРТИЯТА НА ЧИСТИТЕ, ИСТИНСКИТЕ КОМУНИСТИ.

НАЙ-НАПРЕД ДУМАТА ВЗЕ ДР. ИВАН ЦВЕТАНОВ - ГОВОРИТЕЛ НА ПАРТИЯТА. ТОЙ НАПЪЛНО ПРОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДР. СПАСОВ. ЦВЕТАНОВ НАПРАВИ КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БСП В МОМЕНТА. МНОГО ОТ СТАРИТЕ ИСТИНСКИ КОМУНИСТИ, КОИТО КАТЕГОРИЧНО БЯХА ПРОТИВ АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА БКП В БСП, ГИ ОЧАКВАМЕ В НАШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ДР. ЦВЕТАНОВ ЗАВЪРШИ С ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ ЗА ТРЕЗВА ОЦЕНКА НА СЕГАШНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА, ДА ПОДКРЕПИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДР. СПАСОВ, КОЕТО Е МНОГО НАВРЕМЕННО, ОСОБЕНО СЕГА. В МОМЕНТА МНОГО Е СЕРИОЗЕН ВЪПРОСЪТ С ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, С ДОПУСКАНЕТО НА МАЛЦИНСТВАТА ДО УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ.

ПРИСЪСТВУВАШИТЕ СА НАПЪЛНО СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И МНЕНИЕТО НА ДР. ЦВЕТАНОВ, ПОВЕЧЕТО СЕ ИЗКАЗАХА, КАТО НАСТОЯВАХА СЪС ЗАКОН ДА СЕ РАЗТУРИ НЕ САМО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, НО И МОНАРХИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, КАКТО И МАКЕДОНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН". ВСИЧКИ ТЕ ПОДКОПАВАТ УСТОИТЕ, ЕДИНСТВОТО И СПЛОТЕНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ. МНОГО ИЗКАЗВАНИЯ, АКТИВНО УЧАСТИЕ ОТ СТРАНА НА ПРИСЪСТВУВАШИТЕ СТАНАХА ПО ВЪПРОСА С ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА ПАРТИЯТА. ИЗЛОЖИХА СЕ МНОГО МНЕНИЯ, ИМАШЕ МНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЯКОИ ДРУГАРИ ПОВДИГНАХА ВЪПРОСА НЕ Е ЛИ РАНО ТОВА ПРЕИМЕНУВАНЕ И Т.П. НО ЦЕЛТА НИ ДА СЕ ПРИВЛЕКАТ ВСИЧКИ ЧИСТИ И НЕОПЕТНЕНИ КОМУНИСТИ В НАШАТА МАРКСИСКО-БЛАГОЕВСКА ПАРТИЯ НАДДЕЛЯ. ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ГЛАСУВАНЕ. ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ 250 ДУШИ 238 ГЛАСА БЯХА "ЗА", 4 -"ВЪЗДЪРЖАЛИ" СЕ И 8 ДУШИ "ПРОТИВ".

ТАКА ДНЕС, 21 ЮНИ 1990 Г., ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ПРИ ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ ПРИЕ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА ЧИСТИТЕ, НЕОПЕТНЕНИ КОМУНИСТИ.

СОФИЯ, 21 ЮНИ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД.


ДНЕС, 21 ЮНИ 1990 ГОД. - В ГР. СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ПРИ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ И НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ.
2. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ДОКЛАД ИЗНЕСЕ ДР. ВЛАДИМИР СПАСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПТН. СЛЕД СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ БЯХА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В ПЕЧАТА.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ДОКЛАДВА ДР. ИВАН ГЕОРГИЕВ, ГОВОРИТЕЛ НА ПАРТИЯТА, КОЙТО ПРЕДЛОЖИ ДА БЪДЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО ДА БЪДЕ СМЕНЕНО ИМЕТО НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД НА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/.

СЛЕД СТАНАЛИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ ПЛЕНУМЪТ РЕШИ:
1. ДА СЕ ПРЕИМЕНУВА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД В БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ, КАТО ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ЗАМЕНИ С ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ.
2. СТРУКТУРАТА НА БКП СЕ ИЗГРАЖДА СЪГЛАСНО УСТАВА И ПЛАТФОРМАТА, КОИТО ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В ПЕЧАТА.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА БКП БЕШЕ ИЗБРАН ДР. ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ, ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДР. ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ, ЗА СЕКРЕТАР И ГОВОРИТЕЛ ДР. ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ И ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ДРУГАРИТЕ СЛАВЧО СТОЙКОВ СТАНКОВ, ИВАН ЦЕНОВ ГЕРГОВ И ДИМИТЪР МАНОВ ДИМИТРОВ.

ПРИЗОВАВАМЕ СЪМИШЛЕНИЦИТЕ СИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДА ИЗГРАДЯТ-ВЪЗСТАНОВЯТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА БКП, КАТО ПРЕПИСИ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ПРОТОКОЛИ СЕ ИЗПРАТЯТ НА АДРЕС:
ДО ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП БУЛ. "МЛАДЕЖКИ ПРОХОД", БЛ.5,ВХ.Б СОФИЯ - 1404

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ.


ДНЕС СТРАНАТА НИ СЕ НАМИРА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКА КРИЗА. ПОДЛОЖЕНА Е НА НЕБИВАЛО ДОСЕГА В ИСТОРИЯТА НИ ВМЕШАТЕЛСТВО ОТ СТРАНА НА ЧУЖДИ СТРАНИ. ЕТНИЧЕСКИЯТ КОНФЛИКТ В НЕЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА НАЗРЯВА, ОСОБЕНО СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕТО НА ГОЛЯМ БРОЙ ДЕПУТАТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ.

ПРЕДВИЖДАЙКИ КАТАСТРОФАТА, ДО КОЯТО ЩЕ ДОВЕДЕ ТАКА СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ОРГАНИЗИРА ДЕНОНОЩНО БДЕНИЕ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЗАПОЧНАЛО ОТ 11 ЮНИ Т.М., И Е ТВЪРДО РЕШЕНА ДА НЕ ДОПУСНЕ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ПРИДАТЪК НА ТУРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДОРИ С ЦЕНАТА НА ЖИВИ ВЕРИГИ. ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ОБЩОНАЦИОНАЛНА АКЦИЯ, ПОРАДИ КОЕТО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРИКАНВА РЪКОВОДСТВАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ДА Я ПОДКРЕПЯТ В ЗАПОЧНАТАТА АКЦИЯ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е КАСИРАНЕТО НА ИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КОЕТО УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ НЕЗАКОННО КАТО ПАРТИЯ, СЪЗДАДЕНА НА ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ОСНОВА И ПРЕСЛЕДВА СЕПАРАТИСТКИ ЦЕЛИ.

СОФИЯ,17 ЮНИ 1990 Г.               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ВИСШИЯ МАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


НИЕ, СТАЧНИЦИТЕ ОТ ВМЕИ - СОФИЯ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ СА ПОДКРЕПЕНИ ОТ РЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ НА ВСИЧКИ ВУЗ В СТРАНАТА. ДОСЕГА НЯМА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПАРТИЯ, КОЯТО ДА СЕ Е ОБЯВИЛА ПРОТИВ ТЯХ, НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО НЯМА ОТГОВОР ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ЗАТОВА НАШАТА СТАЧКА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ, КАТО НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВАМЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ ДОКУМЕНТИ.
ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПРОВАЛЯНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ И ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ НОСЯТ ИНСТИТУЦИИТЕ, КЪМ КОИТО СА ОТПРАВЕНИ НАШИТЕ ИСКАНИЯ.

СОФИЯ, 22 ЮНИ 1990 Г.
18.00    ЧАСА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВМЕИ - СОФИЯ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВМЕИ.


В ТОВА СЪДБОНОСНО ВРЕМЕ ВСЕКИ СЪЗНАТЕЛЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО Е ДЛЪЖЕН АКТИВНО ДА ОТСТОЯВА СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ И ПО НОВ НАЧИН ДА ОЦЕНЯВА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ СА СПРАВЕДЛИВИ И ЗАКОННИ, КАТО НЕ СА ПРИСТРАСТНИ КЪМ НИКОЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА. ЕСТЕСТВЕНО, И В БЪЛГАРИЯ СТУДЕНТИТЕ ДОКАЗАХА, ЧЕ СА НАЙ-БУДНАТА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО.
ДО ДНЕС, 22 ЮНИ 1990 Г. КЪМ 17.15 ЧАСА 503 ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ, 3908 СТУДЕНТИ ОТ ВМЕИ И 1578 ГРАЖДАНИ СА ЗАЯВИЛИ ЧРЕЗ СВОИТЕ ПОДПИСИ, ЧЕ ПОДКРЕПЯТ ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ЗАЯВЯВА СВОЯТА МОРАЛНА И МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ И ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА.

СЧИТАМЕ, ЧЕ АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НЕ СЕ ОКАЗА ПОДГОТВЕНО ЗА СЪЗДАДЕНАТА СИТУАЦИЯ И СЪС СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ Я ИЗОСТРИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ.
НАСТОЯВАМЕ АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО ДА ПОДКРЕПИ ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ОТНЕСЕ ВЪПРОСА ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА, ЗА ДА НЕ СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КОНФЛИКТА, КОЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ, СТАЧКУВАЩИ В СГРАДАТА НА ИНСТИТУТА ПО СЪОБЩЕНИЯТА "АВРАМ СТОЯНОВ", ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


СОЛИДАРИЗИРАЙКИ СЕ СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ВИТИЗ "КРЪСТЮ САРАФОВ", ВИАС - СОФИЯ, ВТУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ВМЕИ - ВАРНА, НА 20 ЮНИ 1990 Г., НИЕ, СТУДЕНТИТЕ ОТ ИС "АВРАМ СТОЯНОВ", ОБЯВИХМЕ ОКУПАЦИОННА СТАЧКА!

КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ИЗЦЯЛО ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ КОЛЕГИ, ПЪРВО И ОСНОВНО НАСТОЯВАМЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ОКОЛО ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. ОСВЕН ТОВА:

- НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ
- ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА ОТНОСНО ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ИЗЛЪЧЕН НА 14 ЮНИ 1990 Г. В ПРЕДИЗБОРНОТО СТУДИО НА СДС ВЪВ ВРЪЗКА С ДУМИТЕ НА Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ И НЕГОВАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪЩАТА ВЕЧЕР.

СОФИЯ, 24 ЮНИ 1990 Г.

ОТ СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /НЕМАРКСИСТИ/ ДО БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ.


НЕКА ОСЪЗНАЕМ ИСТИНАТА! А ТЯ Е ПЕЧАЛНА - НЕМАЛКА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ГЛАСУВА ЗА СВОИТЕ ПАЛАЧИ. НАТИСК ВЪРХУ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМАШЕ, НО ТОВА НЕ ОПРАВДАВА НИКОГО. МНОГОСТРАДАЛНА БЪЛГАРИЯ ПРЕДПОЧЕТЕ ДА АГОНИЗИРА В ОКЪРВАВЕНИТЕ ЛАПИ НА ТЕЗИ, КОИТО ЗАСТРАШИХА СЪЩЕСТВУВАНИЕТО Й. И ТЕ ПОБЪРЗАХА ДА ПОДНЕСАТ ЦВЕТЯ И ПОЧИТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРЕСТЪПНИК И ТЕХЕН ИДОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ. А АКО РЕШАТ, ЩЕ ИЗВИКАТ И ТАНКОВЕТЕ. ТОЗИ ПЪТ НАИСТИНА.
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, НИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ-НЕМАРКСИСТИ СЕ ПРЕКЛАНЯМЕ ПРЕД ВАШАТА ДОБЛЕСТ. ВИЕ ИЗМИХТЕ ПЕТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА КАЛ ОТ ЛИКА НА НАШАТА РОДИНА. НЕ Е ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ВАШАТА МОТИВАЦИЯ, НИТО ДОРИ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ВАШИЯ ГОРД ПРОТЕСТ. ИСТИНСКАТА СТОЙНОСТ НА МИРНАТА ВИ ДЕЙНОСТ Е ПОРИВЪТ НА ЧЕСТТА.
НИЕ СМЕ С ВАС.
БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ ОТ КОМУНИЗЪМ!

СОФИЯ, 23 ЮНИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОТ СТРАНА НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО И НА ЧАСТ ОТ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ В УНИВЕРСИТЕТА СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. ТАКА, МАКАР И НЕГЛАСНО, СЕ ЦЕЛИ ОСУЕТЯВАНЕТО НА ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА. ПОВОД ЗА НАШЕТО БЕЗПОКОЙСТВО СА:

1. НЕЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ С РЕШЕНИЕТО НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ.
2. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОТДЕЛИ "МЕЖДУНАРОДЕН", "СЧЕТОВОДСТВО" И "УЧЕБЕН" СА ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ДА УПРАЖНЯВАТ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НО ТЕ ОТКАЗВАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА. СЧИТАМЕ, ЧЕ ЦЕЛТА    Е    ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СЕ ДОПУСНАТ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, КАКТО И ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ЗАПЛАТИ И СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗА ДА СЕ ЗАСИЛИ НАПРЕЖЕНИЕТО.
3. НА ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ОТ    20 ЮНИ 1990 Г. НЕ БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ. С ТОВА СЕ ЦЕЛИ ИЗКУСТВЕНО НАРАСТВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ГРАЖДАНСТВОТО И СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ. НЕКА БЪДЕ ЯСНО, ЧЕ УНИВЕРСИТЕТЪТ РАЗПОЛАГА С ДОСТАТЪЧНО И НЕОКУПИРАН СГРАДЕН ФОНД /НАПРИМЕР: ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА, ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ФКНФ, ФНПП, БАЗИТЕ НА 4-ТИ КИЛОМЕТЪР И ОЩЕ ДРУГИ/. ТАМ МОГАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ В ПРЕДВИДЕНИЯ ГРАФИК, КАКТО ТОВА СЕ Е ИЗВЪРШВАЛО В ПРЕДИШНИ ГОДИНИ. СЪЩЕСТВУВА ДОСТАТЪЧНО ГОЛЯМА БАЗА И ЗА НОРМАЛНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ.

НАШЕТО СТАНОВИЩЕ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ Е СЛЕДНОТО:
РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ТЕНДЕНЦИОЗНО НЕ СЕ АНГАЖИРА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ, КАКТО И С РЕШАВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗА ТОВА СА СЪЗДАДЕНИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ. ДОСЕГАШНИТЕ ПРИЙОМИ НА МАНИПУЛИРАНЕ И КОНФРОНТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВСЕ ОЩЕ СА ВАЛИДНИ ЗА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

ВЪЗ ОСНОВА НА КАЗАНОТО ПОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ. ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ В СРОК ОТ 24 ЧАСА.
1. РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА ОПОВЕСТИ КАТЕГОРИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ.
2. РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА ОРГАНИЗИРА И ЗАПОЧНЕ ПРИЕМА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ ДОКУМЕНТИ.
3. РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА ЗАДЪЛЖИ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛИТЕ, ЗА КОИТО Е ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДА ЗАПОЧНАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ АНГАЖИМЕНТИ.
4. РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА РАЗПОРЕДИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА СТИПЕНДИИ И ЗАПЛАТИ НА СТУДЕНТИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.
5. РЕКТОРСКОТО РЪКОВДСТВО ДА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВАТА НА ДВАТА СИНДИКАТА В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРКИ, ОСИГУРЯВАЩИ НОРМАЛНОТО ПРОТИЧАНЕ НА НАСРОЧЕНАТА ИЗВЪНРЕДНО РЕДОВНА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ.
6. РЕШЕНИЯТА НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ПО ПОСОЧЕНИТЕ ИСКАНИЯ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ В ПИСМЕН ВИД С КОПИЕ ДО СТАЧНИЯ КОМИТЕТ.
В СЛУЧАИ ЧЕ ПОСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА НОСИ РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

СОФИЯ, 22 ЮНИ 1990 Г.        ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НА СТУДЕНТИТЕ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО - ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


Г-Н ПОПОВ,
В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НИЕ БЯХМЕ СЪЮЗНИЦИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР.

НЕЕДНОКРАТНО В НАШИТЕ КОНТАКТИ И СЛУЖЕБНИ ВРЪЗКИ ВИЕ ПОДПИСВАХТЕ ОБРЪЩЕНИЯ, ПУБЛИКУВАХТЕ СТАТИИ И ПРЕДПРИЕМАХТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ ИМЕТО НА ПОБ - ЦЕНТЪР, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАХА НА НЕГОВАТА ЛИБЕРАЛНА ПРОГРАМА И КОНСТРУКТИВЕН ДУХ, НАНАСЯХА ВРЕДА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ И СЛУЖЕХА НА ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВАШАТА ПАРТИЯ. ВСИЧКО ТОВА ДОВЕДЕ ДО РЕШЕНИЕТО НА ТРИТЕ ПАРТИИ ОТ ПОБ /ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА/ ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ КОНТАКТИ С РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

НЕ Е СТРАННО, ЧЕ ИМЕННО ВИЕ, Г-Н ПОПОВ, СТАНАХТЕ ИНИЦИАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ПРОВЕДЕНА НА 20 ЮНИ 1990 ГОДИНА, НА КОЯТО ОТПРАВИХТЕ АПЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО С БСП. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ИЗВЕСТЕН. НЯМА СЕРИОЗНА ПАРТИЯ, КОЯТО ДЪРЖИ НА СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ И БЪДЕЩЕ, КОЯТО БИ ПОДПИСАЛА ПОДОБНО СЕПАРАТИСТКО ОБРЪЩЕНИЕ. НАЙ-МАЛКО ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ БИ ВИ ПОДКРЕПИЛА В НЕСКРИТИТЕ ВИ АМБИЦИИ ЗА ЛИЧНА ИЗЯВА И ВЛАСТ.

ОБИДНО Е, ЧЕ СТЕ ДОПУСНАЛИ СТРАНЕН ПРОПУСК, ВИЕ, Г-Н ПОПОВ, КОЙТО ТАКА ВНИМАТЕЛНО СЛЕДИТЕ ЗА "РЕДА И ВСЯКА ДУМА", ПОЗВОЛЯВАЙКИ НА ЛИЦЕТО ПЕТЪР ДАНАИЛОВ ДА ПОДПИШЕ ВАШИЯ АПЕЛ - ОБРЪЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ИМЕТО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

Г-Н ПОПОВ, ВИЕ ДОБРЕ ПОЗНАВАТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ЛДП, ЗА ДА ТРЯБВА ДА ВИ ГО НАПОМНЯМЕ. ДОБРЕ ПОЗНАВАТЕ И МЕХАНИЗМА НА ПОДПИСВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ОБРЪЩЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ, ЗА ДА НАМЕРИТЕ АРГУМЕНТИ В ЗАЩИТА НА ВАШЕТО, МЕКО КАЗАНО, НЕЛОЯЛНО ПОВЕДЕНИЕ.
ПЪТЯТ, ПО КОЙТО СЕ Е ОТПРАВИЛА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, Е ПЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЗАНЩИНА И НЕЗДРАВИТЕ АМБИЦИИ ЗА ВЛАСТ. ТОВА НЕ Е БИЛ И НЯМА ДА БЪДЕ ПЪТЯТ НА
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. НАШЕТО МЯСТО ВИНАГИ Е БИЛО СРЕД ДЕМОКРАТИЧНАТА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ, КОЕТО ОСВЕН ВСИЧКО ДРУГО ОЗНАЧАВА ОТГОВОРНОСТ И КОРЕКТНОСТ.

СОФИЯ, 21 ЮНИ 1990 Г.    ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: Н.ВЪЛКОВ
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.КОШЕВ


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ 20 СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


ПЕТ ГОДИНИ ВЕЧЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ТРАГЕДИЯТА НА РУСЕ, КЪДЕТО ОБЛАЦИТЕ ХЛОР ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИДВАТ ОТ РУМЪНСКИЯ БРЯГ. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО НА КЛИКАТА НА ЧАУШЕСКУ СПРЯМО РУСЕНЦИ НА ПРАКТИКА ИМАШЕ ЗА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН" СЪУЧАСТНИК РЕЖИМА НА ЖИВКОВ.

МНОГО ЖУРНАЛИСТИ ПОДКРЕПИХА ОЩЕ ТОГАВА БОРБАТА НА РУСЕНЦИ ЗА ТЯХНОТО ОЦЕЛЯВАНЕ.

ДНЕС ЖИВКОВ И ЧАУШЕСКУ ГИ НЯМА, НО ТЯХНОТО НАСЛЕДСТВО В РУСЕ ВСЕ ТАКА ТРОВИ ХОРАТА. НАДЕЖДАТА, ЧЕ С КРАХА НА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЩЕ ДОЙДЕ ПО-ДОБРО ВРЕМЕ ЗА РУСЕНЦИ, НЕ СЕ СБЪДВА. СЪДБАТА НА ЕДИН ОТ НАЙ-ХУБАВИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ И НА НЕГОВИТЕ ИЗТОРМОЗЕНИ ЖИТЕЛИ ОСТАВА ЗАЛОЖЕНА НА КАРТА.
НИЕ ВИЖДАМЕ ЧАСТ ОТ ВИНАТА ЗА ТОВА В НЕУБЕДИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДОСЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕД БУКУРЕЩ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЗА НАС Е ЛИШЕНО ОТ ВСЯКАКЪВ ПОЛИТИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ МОРАЛ НЕХАЙСТВОТО И БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА РУМЪНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО КЪМ ЕДИН ОТ НАЙ-ОСТРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ КОНФЛИКТИ В ЕВРОПА. НЕОБЯСНИМО Е КАК ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ТВЪРДИ, ЧЕ ПРИЕМА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ, ПРОЯВЯВА ТАКОВА ПРЕСТЪПНО БЕЗГРИЖИЕ, РАВНОСТОЙНО НА ОТНОШЕНИЕТО НА ЧАУШЕСКОВИЯ РЕЖИМ КЪМ ОСНОВНОТО ЧОВЕШКО ПРАВО НА ЖИВОТ.

НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ РЕШИТЕЛНИ И АКО Е НЕОБХОДИМО МНОГО ПО-КАТЕГОРИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ МЕРКИ ОТ ТЕЗИ НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ЗА НЕЗАБАВНО ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ ХИМИЧЕСКАТА ВОЙНА СРЕЩУ РУСЕНЦИ.

СПОРЕД НАС КОНФЛИКТЪТ ИЗЛЕЗЕ ОТ РАМКИТЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВИ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС.

ЗАТОВА ПОДКРЕПЯМЕ АПЕЛА НА ФОРУМА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ВЪЗРАЖДАНЕ "РУСЕ" И ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА СЕ СОЛИДАРИЗИРАТ С РУСЕНЦИ В ТЯХНАТА БОРБА. РЕШАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРОБЛЕМ В РУСЕ Е ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА МЛАДАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯ.

ДИМИТЪР АЛТЪНКОВ, РАДОСЛАВ ДИКОВ, ТИХОМИР ШОЛЕВ, МЕТОДИ ДАФОВ, ОРЛИН ФИЛЕВ, РАДОСЛАВ АТАНАСОВ, ГЕОРГИ КАРАСИМЕОНОВ, ИВАН МАТАНОВ, СТАТУЛ КАРАБАШЕВ, БОРИСЛАВ КОСТУРКОВ, МИХАИЛ ДИМИТРОВ, САШО ДИКОВ, РУДЕНКО ЙОРДАНОВ, ТОДОР ПОПОВ, ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ, АСЕН АГОВ, НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ, ПЕТЪР ГОРНЕНСКИ, СТАНИСЛАВ КОЛЕВ, ПЛАМЕН ГРОЗЕВ, ОРЛИН ХРИСТОВ, ПЛАМЕН АТАНАСОВ, РУМЕН МАКСИМОВ, ГЕОРГИ КАЛАГЛАРСКИ, СТЕФАН КОЖУХАРОВ, ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ, АСЕН САЕВ, АЛЕКСАНДЪР ВЛАДКОВ, ЛЮДМИЛ НЕДЕЛЧЕВ, ХРИСТО ДИМОВ, ИВАН КАРОВ, ГЕОРГИ ДРУМЕВ, ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ, ЮЛИЯ ВЪЛКОВА, ИГЛИКА ПЕЕВА, РАДОСТ КАРАСИМЕОНОВА, ЗОРА НЕЙКОВА, ИРИНА ЙОРДАНОВА, ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА, МАРИЯ НЕЙКОВА, ЕЛЕНА КОЦЕВА, КОРНЕЛИЯ БОЖАНОВА, СТЕФКА БУРОВА, ЛЮДМИЛА КОЛЕЧКОВА, МИКАЕЛА ВЪЖАРОВА, КАТЯ КОНСТАНТИНОВА.

РУСЕ, 24 ЮНИ 1990 Г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЕ - ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБСТОЙНО РАЗГЛЕДА И ОБСЪДИ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА В ПРЕДИЗБОРНИЯ ПЕРИОД, ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И СЪЗДАЛАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ. ДАВА СЕ ВИСОКА ОЦЕНКА НА УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ПАРТИЯТА В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, КАКТО И НА КАНДИДАТИТЕ Й ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ОТЧЕТЕНО БЕШЕ, ЧЕ ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПАРТИЯТА БЯХА СЕРИОЗНО НЕГАТИВНО ПОВЛИЯНИ ОТ ВЗЕМАНЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НЕИЗДЪРЖАНИ РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.

НКС ОЦЕНЯВА ДНЕШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ВЪЗНИКНАЛА СЛЕД ИЗБОРИТЕ, КАТО ОСОБЕНО СЛОЖНА И НЕСТАБИЛНА.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ РАЗУМ И МОРАЛ НАЛАГАТ СПЕШНА КОНСОЛИДАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ КАКТО В СДС, ТАКА ИЗВЪН СЪЮЗА. ТОВА ОСОБЕНО ВАЖИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С БЛИЗКА ИДЕЙНА ОРИЕНТАЦИЯ.

НКС НА НОВА СДП ОПРЕДЕЛЯ ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИДЕЙНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ПАРТИЯТА КАТО НАЙ-БЛИЗКОСТОЯЩА ДО ОБНОВЕНАТА БСДП. КАЧЕСТВЕНО ПРОМЕНЕНА, ПРИЕЛА НОВ УСТАВ И ПРОГРАМА, БСДП ДОКАЗА СВОЯТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ИДЕИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПРИВЪРЗАНОСТ, СПОДЕЛЯНА И ОТ НОВА СДП.

КАТО СЕ ПОЗОВАВА НА ПРИНЦИПНАТА ПОЗИЦИЯ, ЗАЛЕГНАЛА В ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ПАРТИЯТА ЗА ЕДИНСТВО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, НКС СЕ ОБРЪЩА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВА СДП, ОРГАНИЗИРАНИ В АВТОНОМНИ СЕКЦИИ С ПРИЗИВ:

- ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АВТОНОМНИТЕ СЕКЦИИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО СЛИВАНЕ С БСДП ПО МЕСТА
- КЛУБНАТА БАЗА И НАЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО ДА ПРЕМИНАТ В УСЛУГА НА ЕДИННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
- ПРИЗОВАВА КЪМ ВИСОКА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ, АКТИВНОСТ И ВОЛЯ ПРИ ОБЕДИНЯВАНЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КАКТО И НЕ МАЛКА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СМЕ ЗАЕДНО ОЩЕ ОТ ДНИТЕ НА ПЪРВИЯ ПОВЕЙ НА ДЕМОКРАЦИЯТА У НАС. НИЕ, ИНИЦИАТОРИ ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА И УЧРЕДИТЕЛИ НА НЕЗАВИСИМИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ, НАСЛЕДЕН ОТ НОВА СДП, КАКТО И НОВОПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ ЧЛЕНОВЕ ЧУВСТВАМЕ И РАЗБИРАМЕ НАШАТА ПАРТИЯ КATO ДЕЙСТВИТЕЛНО НАША, КАТО ЧАСТ ОТ САМИТЕ НАС. ВСИЧКИ НИЕ РАБОТИХМЕ АКТИВНО И ДАДОХМЕ МНОГО ОТ СЕБЕ СИ, ЗА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ПАРТИЯТА В ДЕЙСТВИТЕЛНА ОПОЗИЦИОННА СИЛА И ДА ДАДЕ СВОЯ ПРИНОС ЗА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА В СТРАНАТА НИ.

ОТПРАВЕНИЯТ ПРИЗИВ НИЕ ПРАВИМ С ЧУВСТВО НА ИЗПЪЛНЕН ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ, С ЧУВСТВО НА ТРЕЗВО ОСЪЗНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ, С ВЕДЪР ОПТИМИЗЪМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕДИННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НОВА СДП С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ОБЯВЯВА САМОРАЗПУСКАНЕТО СИ!

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НОВА СДП ЧЛЕНОВЕ:
Н.С.ПЕТЪР МАРКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА НОВА СДП, ЧЛЕН НА КС НА СДС, ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВАСИЛ ШОПОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ, ЧЛЕН НА КС НА СДС
ИНЖ. ВЕЛИЗАР ЙОНЧЕВ -
К.Ф.Н. ИВАН КАЦАРСКИ - ЧЛЕН НА КС НА СДС
ИРА АНТОНОВА - ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ИНЖ. НИКОЛА ЛАЗАРОВ
ДОЦ. ПЕТЬО ХАДЖИЕВ
К.Ф.Н. ПЕТЪР СТАЙКОВ - ЧЛЕН НА КС НА СДС
ЧЛЕНОВЕ НА НОВА СДП - КАНДИДАТИ ОТ ЛИСТАТА НА СДС ЗА ДЕПУТАТИ ВЪВ ВНС
К.Ф.Н. ЗДРАВКО АНДОНОВ
РУМЯНА КАРАНОВА-АРСОВА
ПРОФ. СТАНКО КИРОВ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/