26 октомври 1994


София, 26 октомври 1994 година
Брой 210 /1255/


София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СТЕФАН САВОВ ПРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 36-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОИЗНЕСЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Взимам думата от името на новосъздадената парламентарна група на Демократическата партия и присъединилите се към нея. Но искам същевременно да кажа, че тази група представлява и една коалиция, която сега засега поне обединява две традиционни, класически български партии - Демократическата и Българския земеделски народен съюз, които са дали голям принос в историята на България.

Ще бъда кратък в оценката на Народното събрание. Тук се говори обширно и за броя на законите, които сме приели, и за нашата дейност. Но мисля, че трябва да се спра на един проблем, който е от голямо значение, за който не се говори тук, поне ясно не се говори.

В първата година след изборите парламентарното мнозинство, създадено благодарение на вота на народа, създаде именно тези закони, които направиха възможна реформата, които направиха възможно действително България да тръгне по пътя на демократизацията и дадоха инструмент в ръцете на нашето правителство, първото правителство на Съюза на демократичните сили /СДС/, да започне да работи. Но именно тук, в парламента, бяха създадени тези закони, защото някои оратори забравиха да споменат това.

Действително, че работата в парламента беше белязана от една непрестанна конфронтация. Естествено е, че парламентът не е място, където хората се събират, за да се прегръщат и да гласуват по един и същ начин. Така е в истинските парламентарни демокрации, където парламентът не е само един параван. Но естествено е, разбира се, да има и една засилена конфронтация там, където в продължение на почти половин век е съществувала една тоталитарна власт, която за съжаление бавно отстъпва от своите позиции. Това са причините на конфронтацията. И мен ме е страх, че може би и в следващия парламент ще продължи тази конфронтация. Нека се надяваме, че тя ще отслабне по сила, защото естествено е, че за страната, за народа не е най-доброто разрешение една непрекъсната конфронтация.

Естествен е сблъсъкът на идеи, но струва ми се, и нека не прозвучи нито с някакъв си менторски тон, нито искайки да създам тук отново някаква конфронтация, че нашите колеги отляво трябва може би да премислят още веднъж и да разберат, че трябва да ускорят крачките си към превръщането на тяхната партия в една действително модерна лява партия. Защото струва ми се, мисля, убеден съм, че едва когато в България ще имаме една, както те казват, модерна лява партия или една партия, която се приближава към социалдемокрацията, едва тогава в България ще започне да затихва и конфронтацията.

Ние смятаме, убедени сме, че това Народно събрание направи първите крачки към една дълбока реформа и към демократизацията на страната. Това Народно събрание колкото и да е хулено, колкото и да е клеветено, то ще остави следа и бъдете сигурни, че тази следа няма да бъде толкова черна, както сега се струва на някои хора. Защото всяко начало е трудно, всяко начало е понякога изпълнено с много горчивина, но ние поставихме началото и нека тези, които дойдат след нас, основавайки се на стореното в тази зала, да продължат, защото за България няма друг път освен пътя на демокрацията.

Искам да кажа, че групата и коалицията, която представлявам в момента, е против двуполюсния модел. Може би двуполюсният модел е добър за много страни, които имат една дълга парламентарна и демократична традиция , но в България за съжаление двуполюсният модел може да бъде използван от ретроградни сили, които да възвърнат едно минало. Едно минало, нежелано от българския народ.

Ние сме дълбоко убедени, че бъдещето на парламентарния живот е бъдеще на политически партии със своя физиономия, със своя политическа идентичност. Това не бива да се забравя и мисля, че няма пример в добре изградените класически демокрации, където именно партиите да не са институции, институции, които гарантират както за своите членове, така и за своята дейност. Защото думата отговорност за съжаление невинаги беше най-любимата или най-разпространената в тази зала, пък и на нашата политическа сцена.

Бих добавил, че ние сме дълбоко убедени, че парламентаризмът е основата на демокрацията, и то именно многопартийният парламентаризъм, демократичният парламентаризъм, а не само един парламентаризъм, който се крие зад, както казах, паравана на един парламент.

Каза се вече и аз ще повторя. За съжаление в продължение на три години дали съзнателно или несъзнателно депутатите бяха клеветени, критикувани, това е естествено, критикувани, разбира се, чудесно, но по някой път и несправедливо клеветени. Като че ли имаше едно желание чрез принизяването на депутатите да се посегне и на парламентаризма.

От името на нашата група, от името на коалицията, която представлявам в момента, мога да кажа, че ние сме дълбоко убедени, че всички злини за България са идвали тогава, когато парламентаризмът и демокрацията са били потискани. И ето защо ние ще направим всичко възможно да подсилим, да крепим именно парламентаризма.

Не искам да кажа, че ние в тези три години не проявихме много слабости, не направихме много грешки, но нека нашите грешки, нашите слабости да не се прехвърлят върху институцията парламент, върху парламентарната република, затова защото тя е основата на нашето бъдеще.

Нашата група е наясно, и то отдавна, че за съжаление този парламент изчерпа своите възможности. Затова ние и в състава на Съюза на демократичните сили, и сетне в тези два-три дни не подкрепяме създаването на кабинет в рамките на този парламент. За съжаление може би така във върхови моменти на нацията парламентът се изчерпва лесно. Така че този парламент действително изчерпа своите възможности.

Вчера всички чухме думите на президента, които днес сигурно той ще повтори и пред нас. Позволете ми от името на нашата група да поздравя неговата, бих казал превъзходна идея това служебно правителство да се бори против престъпността, да се бори против организираната престъпност. И ако това служебно правителство изпълни предначертанията на президента, аз мисля, че всичките ние - и отдясно, и в центъра, и отляво, ще бъдем доволни, защото всяка стъпка, която се направи в борбата срещу тази престъпност, ще бъде в полза на тези, които ще дойдат след нас и ще излъчат новото правителство.

Аз си позволявам да пожелая сила и успех на новото служебно правителство, което обективно да подготви изборите, което да даде възможност народът да изкаже своята воля, и същевременно се надявам, че то ще играе действително една позитивна роля за изкореняването на този бич на нашето общество - престъпността.

Нека се разделим с пожелание, че тук, в тази зала, ще дойдат по-достойни мъже и жени от нас, които ще направят възможно България да се изтръгне от дълбоката политическа, стопанска, институционна и най-важно нравствена криза, която съществува в страната, защото нашата родина заслужава по-добра съдба.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРИОРИТЕТИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕНЕТА ИНДЖОВА.


Демократическата партия /ДП/ изразява подкрепа на намеренията на служебното правителство, ръководено от г-жа Ренета Инджова, за постигането на свободни и демократични избори, прекратяване на дейността на престъпни групировки, създаване на равноправни условия в изборната борба и осигуряване на ред и спокойствие в страната за изразяване на волята на българите кой да ги представя в бъдещото Народно събрание. Изразяваме надежда, че тези намерения ще бъдат реализирани в броените дни до 18 декември 1994 година.

София, 24 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Савов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 22 ОКТОМВРИ 1994 Г.


Националният комитет на Републиканската партия /НК на РП/ на заседанието си, проведено на 22 октомври 1994 г. в София, единодушно потвърди подписаното на 6 септември 1994 г. ново Политическо споразумение между партиите и организациите от СДС и одобри с голямо мнозинство направените промени в представителството на партията в НКС на СДС. Бяха обсъдени издигнатите 37 кандидатури за народни представители от общинските организации на партията, от които бяха одобрени 34, две ще бъдат обсъждани допълнително от Изпълнителното бюро в присъствието на кандидатите и една кандидатура беше отхвърлена.

София, 23 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ленко Русанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ В ПЛОВДИВ НА 22 ОКТОМВРИ 1994 Г.


На 22 октомври 1994 г. в Пловдив се състоя заседание на Националният съвет на Християнско женско движение /НС на ХЖД/ със следния дневен ред:

1. Доклад на председателя на партията за политическата обстановка в страната и задачите на ХЖД в предизборния период.

2. Обсъждане на Програмата на ХЖД.

Заседанието бе ръководено от Даниела Георгиева, а протоколчик бе Лариса Желева.

По точка първа председателят на ХЖД Елисавета Миленова информира Националния съвет за причините, довели до разпускането на 36-то Народно събрание, за резултатите от дейността на парламента, за политическата и за икономическата обстановка в страната в началото на предизборния период. Тя изрази своето убеждение, че ХЖД трябва да се стреми да засили своето участие в политическия живот и в управлението на страната, тъй като целите му са в интерес на обществото.

По точка втора се проведе обсъждане на програмата на ХЖД. Изказаха се Ваня Касабова, Лиляна Кавалджиева, Славея Дончева, Павлина Василева, Даниела Георгиева, Сребрина Талева.

Посочено бе, че документът поставя пред партията реални цели, за които тя има сили да се бори. Изтъкнато бе, че нейното осъществяване би помогнало за изграждането на национално съгласие и за установяването на климат на добра воля и здрав разум, от какъвто българският политически живот особено се нуждае.

Пловдив, 22 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО ИВАНОВ, ПРИЕТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /23 ОКТОМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Днес, 23 октомври 1994г., се състоя Втората национална конференция на партия Независим съюз "Демократична България" /НСДБ/ с лидер Христо Иванов.

Делегатите гласуваха мандат на ръководството да продължи политическите консултации за създаване на мощна политическа алтернатива на двуполюсния модел.

Заедно с партньорите си от Българския патриотичен съюз /БПС/ НСДБ е за изграждане на широка платформена коалиция, която да се противопостави на партийната партизанщина и политическата истерия, като предложи на обществото реален икономически и социален избор.

В случай че опитът за обединяване на политическия център не успее, НСДБ ще определи своите коалиционни партньори в търсене на обща прагматична политика, обърната към реалните интереси на хората и на националните интереси на България.

НСДБ е за нова национална политика, която:

- отхвърля монетаризма и създава благоприятен инвестиционен климат за българските производители чрез умерен протекционизъм;

- приватизационна стратегия за създаване на широка класа от български собственици;

- социални програми за младежта чрез кредитиране на младите хора, осигуряване на работните места и жилища за младите специалисти;

- социални програми за защита на бедстващи български граждани.

Бяха определени кандидатите за предстоящите избори.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РЕНЕТА ИНДЖОВА ПО ПОВОД НА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА СТУДЕНТСКИ НАЦИОНАЛНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщаме се към Вас с молба за съдействие по повод на нееднократно поставяните от нас искания:

1. Промени в Постановлението на Министерския съвет /ПМС/ за студентските стипендии в съответствие с академичните стандарти.

2. Актуализиране на държавната субсидия за студентското социално-битово обслужване и реформи в Стопанско обединение "Студентски общежития и столозе".

3. Разумно увеличаване на дела за висше образование и наука в бюджета за 1995 година.

4. Нормативна уредба за ползване на студентските бази за спорт, отдих и туризъм.

Българският студентски съюз обявява готовност за провеждане на национални протестни действия от 14 ноември 1994 г. В оставащите дотогава дни призоваваме държавните институции, от които зависи решаването на студентските проблеми, за активен диалог за предотвратяване на социалното напрежение.

София, 24 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС: Иван Модев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
ПРОГРАМА НА СЪЮЗА НА ЛЕВИТЕ СИЛИ, УЧРЕДЕН НА 14 МАЙ 1994 Г. ОТ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ОГЛАСЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 19 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


 I. В ПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА

1. България е парламентарна република и е недопустимо връщането на монархията.

2. Приемане на нова конституция, като за основа се вземе приетата през 1947 г., което ще рече решителна смяна на досегашния неолиберален и монетарен модел на развитие.

3. Пълно гарантиране на националния суверенитет и целостта на Република България.

4. Политическа, икономическа, културна и социална независимост.

5. Добросъседски отношения на Балканите и равнопоставеност.

6. Пълен неутралитет по отношение на военни и политически съюзи. "Не" - на НАТО.

7. Никаква дискриминация по отношение на пол, религия и раса, като се спазва равенството пред закона.

8. Националното знаме, химнът и българският език са задължителни за всички граждани на Република България.

9. Признаване на трите вида собственост: държавна, кооперативна и частна, без експлоатация на чужд труд.

10. Интересите на страната и на народа са над всичко.

11. Народното събрание ще работи на четири сесии по един месец, като народните представители не получават заплати, а командировъчни. През останалото време работят там, където са работили или ще работят в бъдеще.

12. Армията ще гарантира външната сигурност на страната.

13. Органите на реда и законността гарантират вътрешната сигурност на държавата на всеки отделен гражданин.
- Офицерите, сержантите и свръхсрочнослужещите да бъдат задоволени, така че да мислят и изпълняват спокойно дълга си.

14. Критерии за държавния, народния служител са професионализмът, компетентността и конкретният принос за хода напред на страната ни.

15. За изключително важни въпроси, свързани с националната сигурност, стабилност и движение напред, ще се използва референдумът, като волеизява на целия народ.

16. Отмяна на антинародните закони, приети след 10 ноември 1989 г., които накърняват интересите на народа, като напр. закона за земята, за приватизацията, за реституцията и др.


II. В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА

1. Държавата е собственик на тежката промишленост, въздушния, водния, железопътния и колективния транспорт, на подземните и на надземните богатства, на енергоносителите и на енергодобива и т.н.

2. Кооперативната собственост се оформя на абсолютно доброволен принцип, като кооперацията се подпомага от държавата.

3. Частната собственост е допустима в сферата на услугите и в дребната търговия, без прекупваческа дейност.

4. Провеждане на парична реформа. Левът ще бъде конвертируем.

5. Огласяване на виновниците за тежката икономическа, социална и нравствена криза.

6. Въвеждане на социалистическа планова пазарна икономика с участието на кооперацията и на дребния и на среден собственик-родолюбец и патриот.

7. Преразглеждане на всички договори по външния дълг.

8. Държавен монопол върху вътрешната и външната търговия.

9. Приемане на най-строги закони, забраняващи приватизацията на народното богатство. При средните и по-дребни предприятия да се премине на самоуправление.

10. Банковото и застрахователното дело са приоритет на държавата.

11. Парична реформа, гарантарища силата на националната валута. Недопускане на доларизацията на пазара.

12. Безлихвени кредити за възстановяване на селското стопанство.

13. Разпускане на ликвидационните съвети.

14. Забрана на сектите и на нетипичните за традициите ни религии.

15. Недопустимо е отоплението, електрическата енергия, водата, градският транспорт да се използват като оръжие за оказване на морално-психологически натиск над обикновения гражданин данъкоплатец.

16. Привличане на чужди инвестиции при изгодни за България условия.


III. В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

1. Конституционно гарантиране на правото на труд.

2. Безплатно образование до завършване на университета. Признаване за трудов стаж обучението във висшите учебни заведения /ВУЗ/.

3. Безплатно медицинско обслужване. Безплатни лекарства за определени социални категории /деца, бременни жени, пенсионери и някои заболявания/.

4. Държавна закрила за жената майка. След навършване на тригодишна възраст на децата жените майки имат право на шест часов работен ден.

5. Държавна закрила за инвалиди, глухонеми и други категории граждани с увредено здраве.

6. Подрастващите да се възпитават в родолюбие, трудолюбие и във високите добродетели на добрия морал и възпитание, в дух на пламенен патриотизъм.

7. Спортът е безплатен и масов, т.е. достъпен за всички.

8. Специални грижи за защитата на младежта.

9. Приемане на програмата за строителство на жилища с цел да се реши жилищният проблем на всички граждани справедливо. Изплащането на жилищата да се извършва така, че да не бъде бреме за когото и да било.

10. Правото на нормален годишен отдих и почивка се гарантира конституционно при справедливо заплащане според възможностите, както беше в миналото.

11. Държавна гаранция за сносен и спокоен живот на пенсионера.


IV. В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА

1. Държавна издръжка на националната наука и финансова осигуреност на нейните кадри.

2. Държавна подкрепа и субсидии за книгопечатането и вестниците, като не се допуска разрушаването на театъра, киното, операта, балета, народното творчество - гаранти за просперитета на културата.

3. Телевизията и радиото са държавни и служат на народа.

4. Бариера пред сурогатите и западната псевдокултура.


/Пресслужба "Куриер"/


15:15:00
26.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!