26 декември 1990

СОФИЯ, 26 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 254 /272/

СОФИЯ, 26 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРУПА БИВШИ КОНЦЛАГЕРИСТИ ОТ ХИТЛЕРОФАШИСТКИТЕ ЛАГЕРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ПОВОД ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВАС Е ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 115 ОТ 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, УСТАНОВЯВАЩИ ПРИВИЛЕГИИ.

НИЕ, ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ КОНЦЛАГЕРИСТИ ОТ ФАШИСТКИЯ ЛАГЕР "ДАХАУ"
- НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГЕРМАНИЯ, БЯХМЕ ГРУПА ОТ 51 СТУДЕНТИ, СЛЕДВАЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.БРАТИСЛАВА В ТОГАВАШНАТА СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА, ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИ, ПОДКРЕПЯЩИ И ПОДПОМАГАЩИ СЛОВАШКИЯ НАРОД В БОРБАТА МУ ПРОТИВ ФАШИСТКИТЕ ОКУПАТОРИ. СЛЕД АРЕСТУВАНЕТО НИ ОТ ГЕСТАПО БЯХМЕ ИЗПРАТЕНИ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА ВЪВ ВИЕНСКИЯ ЗАТВОР, А СЛЕД ТОВА НАТИКАНИ В КОНЦЕНТРАЦИОННИЯ ЛАГЕР "ДАХАУ", НЕДАЛЕЧ ОТ ГР.МЮНХЕН. ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ГРУПАТА БЕШЕ ИЗПРАТЕНА НА ТЕЖКА РАБОТА В ОРЪЖЕЕН ЗАВОД, А ДРУГАТА, ОТ 11 ДУШИ, БЕШЕ В ЗАЧИСЛЕНА В 13-ТА НАКАЗАТЕЛНА КОМАНДА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕЕКСПЛОДИРАЛИ БОМБИ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ЖП ЛИНИИ И ВОДОПРОВОДИ. СТРАДАНИЯТА НИ ТРУДНО МОГАТ ДА СЕ ОПИШАТ. САМО СПОМЕНЪТ ЗА ТОВА НИ КАРА ДА СЕ ПРОСЪЛЗЯВАМЕ. МНОЗИНА ОТ НАШИТЕ СЪКОНЦЛАГЕРИСТИ ОСТАВИХА КОСТИТЕ СИ ТАМ, А ДРУГИ, СЛЕД ВОЙНАТА, НЕ ИЗДЪРЖАХА ПСИХИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИТЕ УСЛОВИЯ В ЛАГЕРА И ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ПОЧИНАХА. СЕГА ОТ ГРУПАТА СМЕ ОСТАНАЛИ ЖИВИ 17 БИВШИ КОНЦЛАГЕРИСТИ. СЪЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ БЕШЕ И В ЛАГЕРИТЕ БУХЕНВАЛД, РАДЕБЕРГ, ФУЛДА, ЛИТОМИРЦИ, МАУТХАУЗЕН, ЗАКСЕНХАУЗЕН И ДР., В КОИТО СА БИЛИ НАД 30 БЪЛГАРИ, МНОГО ОТ КОИТО СЪЩО НЕ СЕ ВЪРНАХА.

НЯКОИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ СЛЕД ВОЙНАТА СА ПРЕВЪРНАТИ В МУЗЕИ, ЗА ДА НАПОМНЯТ НА ПОКОЛЕНИЯТА ЗА НЕЧОВЕШКИТЕ ДЕЯНИЯ НА ФАШИСТИТЕ, КОИТО БЕЗСРАМНО СЕ НАРИЧАХА "СВРЪХЧОВЕЦИ".

В МУЗЕЯ НА КОНЦЛАГЕРА "ДАХАУ", НАРЕД С ИМЕНАТА НА НАРОДИТЕ, ДАЛИ СВИДНИ ЖЕРТВИ В ХИТЛЕРОФАШИСТКИТЕ ЛАГЕРИ, Е ИЗПИСАНО И ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ С 56 ЗАТВОРНИЦИ! НА ПАМЕТНАТА ПЛОЧА В БУХЕНВАЛД СА ЗАПИСАНИ ИМЕНАТА НА 17 БЪЛГАРИ,"МИНАЛИ” ПРЕЗ ЛАГЕРА.

ВСЯКА ГОДИНА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛАГЕРНИ КОМИТЕТИ НА КОНЦЛАГЕРИСТИТЕ ОТ ЛАГЕРИТЕ ДАХАУ, ОСВИЕНЦИМ, БУХЕНВАЛД, МАУТХАУЗЕН И ДР. ОРГАНИЗИРАТ СБОРОВЕ ЗА ПОЧИТАНЕ ПАМЕТТА НА ХИЛЯДИТЕ ЗАГИНАЛИ И ИЗКАЗВАНЕ БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ ВСЕ ОШЕ ЖИВИ БИВШИ КОНЦЛАГЕРИСТИ.

НА 17 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРАНЦИЯ - Г-Н. МИТЕРАН, ОРГАНИЗИРА В ЕЛИСЕЙСКИЯ ДВОРЕЦ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИВШИТЕ КОНЦЛАГЕРИСТИ. НА ТАЗИ СРЕЩА СА ПРИСЪСТВУВАЛИ ДЪРЖАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ФРАНЦИЯ, ОТГОВАРЯЩ ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В СЪПРОТИВАТА, КОНЦЛАГЕРИСТИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ НА ФРАНЦИЯ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ. УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА ВЗЕ И НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ. Г-Н МИТЕРАН С КРАТКО СЛОВО Е ПОЗДРАВИЛ ПРИСЪСТВУБАЩИТЕ, ЗАЯВЯВАЙКИ, ЧЕ ИЗПИТВА ОСОБЕНО УДОВОЛСТВИЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ СРЕЩНЕ И РАЗГОВАРЯ С ЖИВАТА ИСТОРИЯ НА ТЕЖКОТО МИНАЛО, СПОЛЕТЯЛО ЦЯЛА ЕВРОПА. ПОЖЕЛАЛ НА БИВШИТЕ КОНЦЛАГЕРИСТИ ДО КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ ДА НЕ ЗАБРАВЯТ МИНАЛОТО, ДА БЪДАТ ЗДРАВИ И ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ БOPЯТ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА МИРА В ЕВРОПА И СВЕТА. СЛЕД ТОВА ТОЙ ПРОВЕЛ НЕПРИНУДЕН РАЗГОВОР С ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ. КОГАТО БИЛО СЪОБЩЕНО, ЧЕ НА СРЕЩАТА ПРИСЪСТВУВА И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ - БИВШ КОНЦЛАГЕРИСТ ОТ "ДАХАУ", Г-Н МИТЕРАН ВЪЗКЛИКНАЛ: "НИМА В ДАХАУ Е ИМАЛО И БЪЛГАРИ?"

ЧЕ Г-Н МИТЕРАН НЕ Е ЗНАЕЛ НЕ НИ УЧУДВА, ЗАЩОТО НИЕ ПРЕДПОЛАГАМЕ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ИЗВЕСТНО И НА МНОЗИНА ОТ ВАС.

ВЪВ ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ, ИТАЛИЯ, ХОЛАНДИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, А ДОРИ И В ГЕРМАНИЯ СЛЕД ВОЙНАТА НА ВСИЧКИ ЖИВИ БИВШИ КОНЦЛАГЕРИСТИ И НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ Е ИЗДЕЙСТВУВАНА И ДАДЕНА ОТ ФРГ КАТО КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЯ РОБСКИ ТРУД И ЗАГУБЕНО ЗДРАВЕ ЗНАЧИТЕЛНА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ. ОСВЕН ТОВА СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА СА ОПРЕДЕЛИЛИ НА ВСЕКИ БИВШ КОНЦЛАГЕРИСТ ЕЖЕМЕСЕЧНА ПОМОЩ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ У НАС, КОГАТО ДНЕС СЕ ГОВОРИ И ПРИСТЪПВА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, КЪМ ПО-ГОЛЕМИ ПРАВА НА ЧОВЕКА ПО ПРИМЕРА НА ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ СТРАНИ, СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НИЩОЖНИТЕ Т.НАР. ПРИВИЛЕГИИ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА, С КОЕТО ФАКТИЧЕСКИ СЕ ОТРИЧА, ЧЕ Е ИМАЛО ФАШИЗЪМ И ФАШИСТКИ КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ, ГАЗОВИ КАМЕРИ И КРЕМАТОРИУМИ, В КОИТО СА ЗАГИНАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 11 МИЛИОНА И ЗАГУБИЛИ ЗДРАВЕТО СИ ДРУГИ МИЛИОНИ БОРЦИ ЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ, МЕЖДУ КОИТО И ДЕСЕТКИ БЪЛГАРИ.

СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО НИ В РОДИНАТА НИЕ СЕ ВКЛЮЧИХМЕ АКТИВНО В ТРУДНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА СТОПАНСКИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ.

ОТ ИМЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ 17 БИВШИ КОНЦЛАГЕРИСТИ ОТ НАШАТА ГРУПА И ОТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ БЪЛГАРИ ОТ ДРУГИТЕ ФАШИСТКИ ЛАГЕРИ НА СМЪРТТА НАСТОЯТЕЛНО МОЛИМ С ВАШИЯ АВТОРИТЕТ И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ДА ВЪЗДЕЙСТВУВАТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЧЕСТТА И ИМЕТО НА БИВШИТЕ КОНЦЛАГЕРИСТИ ОТ ХИТЛЕРОФАШИСТКИТЕ ЛАГЕРИ - БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА, ОТДАЛИ МЛАДОСТТА, А НЯКОИ И ЖИВОТА СИ ЗА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕТО НА МИРА И ДЕМОКРАЦИЯТА!

С УВАЖЕНИЕ,


ОТ ИМЕТО НА ГРУПАТА БИВШИ КОНЦЛАГЕРИСТИ:

1. ИНЖ.КОЮ Н. КОЕВ
2. ИНЖ.    ПЕНЧО ХР. ПЕНЧЕВ
3. ИНЖ.    ХРИСТО    П. ГЕОРГИЕВ
4. ИНЖ. ИВАН П. ФИЛИПОВ
5. ИНЖ. МАРКО М. ГЕОРГИЕВ
6. ИНЖ.    ЦВЕТКО    Н. ИЛИЕВ
7. ИНЖ.    ВАНГЕЛ    Ж. ЕНЧЕВ

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.


Х   Х   Х

СОФИЯ, 26 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ /ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ/, НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" /БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ/ И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, ПАРТИЯ НА ТРУДА И ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ/.


ДНЕС, 18 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ, НАЦИОНАЛНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ОБЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ВОДЕНАТА ОТ СТРАНА НА НАСТОЯЩАТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЛИТИКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЛАСТ, НАСЛЕДЕНА ОТ БКП.

2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИСТОРИЧЕСКА ИСТИНА ЗА ВИНАТА НА ВЛАСТВАЩАТА БКП И ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО НА ПАРТИИТЕ ОT ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ В ПЕРИОДА НА СЪВМЕСТНОТО ИМ С БКП УПРАВЛЕНИЕ, СЧИТАНО ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. НАСАМ.

3. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ДА ИМАТ ЗА КРАЙНА ЦЕЛ ПЪЛНОТО РАЗГРАЖДАНЕ НА АНТИХУМАННАТА И АНТИНАРОДНА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, НЕДОПУСКАНЕ НА НИКАКВА ДРУГА ФОРМА ИЛИ ВИД ТОТАЛИТАРИЗЪМ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО НА БАЗАТА НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ.

4. КОАЛИЦИЯТА НА ТРИТЕ СЪЮЗА ИЗРАЗЯВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И ПРЕД СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ РЕШИМОСТТА СИ ДА ПОСТИГА СЪГЛАСУВАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ДА ДЕЙСТВА ПОСТОЯННО КАТО ЕДИННА КОНСТРУКТИВНА СИЛА.

ОБЕДИНИТЕЛЕН МОМЕНТ В ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА СА ОСНОВНИТЕ НАЧАЛА, ЗАЛОЖЕНИ В ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

ЗА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ:

- ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: В.КОШЕВ
- ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: ИВ.ГЕОРГИЕВ
- ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: К.ДУКОВ

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ":

- БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: С.БЛАГОЕВ
- БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ: СТ.ЧАНЕВ
- БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Б.АНГЕЛОВ
- КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: ИВ.ЕДИСОНОВ

ЗА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ:

- БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: Д.БРАНКОВ
- БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: Д.ПОПОВ
- ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ: Й.ДУПАРИНОВ
- ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВ.ВЕЛКОВ
- ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: К.НАЙДЕНОВА

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/ ДО КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕЗИДЕНТА /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/.


ГОСПОДА,

НА 30 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В ГР. ПЛОВДИВ БЕ УЧРЕДЕНО ПЪРВОТО ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО, ЧИЯТО ЦЕЛ БЕ ДА ОБЕДИНИ УСИЛИЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НРАВСТВЕНАТА КРИЗА В ОБЩЕСТВОТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО НА ОСНОВАТА НАХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ.

В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ С.Г. ВЪЗНИКНАХА НА СЪЩИЯ ПРИНЦИП ХРИСТИЯНСКИ ЖЕНСКИ ДРУЖЕСТВА В СОФИЯ, РАЗГРАД, БУРГАС, ПЕРНИК, РАДОМИР, КОИТО ПОДДЪРЖАХА ПОМЕЖДУ СИ ИНТЕНЗИВНИ ВРЪЗКИ. НАЛОЖИ СЕ МНЕНИЕТО, ЧЕ СЕ ЗАРАЖДА ЕДНО ШИРОКО, БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ, В ДУХА НА СТАРОДАВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ, НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ С ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ. КАТО ГЛАВНА ЦЕЛ НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ СЕ ОЧЕРТА СТРЕМЕЖЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОНРАВСТВЕНА, ЕДИННА И СИЛНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ.

НА 11 ОКТОМВРИ 1990 Г. ДЕЛЕГАТКИ НА СПОМЕНАТИТЕ ДРУЖЕСТВА, ВОДЕНИ. ОТ ДЕВИЗА: "БОГ - ОТЕЧЕСТВО - СЕМЕЙСТВО", ПРИЕХА СВОЙ СТАТУТ И УЧРЕДИХА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ. ИЗБРАНИ БЯХА НАЦИОНАЛНИ РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА ДВИЖЕНИЕТО БЕ ИЗБРАНА Г-ЖА ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА.

НА 3 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. СЕ СЪСТОЯ ПЪРВАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ. НА СЕСИЯТА БЕ ОТЧЕТЕНА ДЕЙНОСТТА НА ХЖД ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО МУ, КОЯТО, МАКАР И КРАТКА, ДАДЕ СВОЯ ПРИНОС В ЗАПАЗВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА И МИЛОСЪРДИЕТО. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ БЯХА НАПРАВЕНИ НЯКОЙ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА СТАТУТА НА ХЖД. ИЗБРАН БЕ НОВ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ОТ 17 ДУШИ, КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ХЖД В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД,
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА - ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД,
ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА - СЕКРЕТАР НА ХЖД ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ,
СВЕТЛА ДИМИТРОВА - СЕКРЕТАР НА ХЖД ПО ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ,
СПАСИАННА РУСЕВА - СЕКРЕТАР НА ХЖД ПО ИДЕЙНИ ВЪПРОСИ.

НА 19 ДЕКЕМВРИ С РЕШЕНИЕ НР.1 ПО ДЕЛО HP.13336 НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД БЕ РЕГИСТРИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕТО ИМА ПРАВО ДА ИЗДИГА СВОИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. СЕДАЛИЩЕТО НА ХЖД Е ГР. СОФИЯ.

В МОМЕНТА ХЖД ИМА ДРУЖЕСТВА В ПЛОВДИВ, СОФИЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК, РАЗГРАД, НЕСЕБЪР, БУРГАС, СЛИВЕН, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, С.ЖЪЛТИ БРЯГ -ХАСКОВСКО, ЧИРПАН, ПАЗАРДЖИК, СЕЛАТА: КАРАДЖОВО, ПОПОВИЦА, ЯГОДОВО - ПЛОВДИВСКО И С.ДЯНКОВО - РАЗГРАДСКО.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ.9 НА СТАТУТА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ СЕ ГОТВИ ДА УЧАСТВА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ГОСПОДА, МОЛЯ НА ОСНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ЧЕТВЪРТИ Т.2 ОТ СТАТУТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕЗИДЕНТА /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/ ДА БЪДЕМ ПРИЕТИ ЗА РЕДОВЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА. ПРИЗНАВАМЕ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ, СТАТУТ И ПРОТОКОЛ HP.1 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. С НАЙ-ДОБРИ ЧУСТВА БИХ ЖЕЛАЛА ДА ВИ ПРИПОМНЯ, ЧЕ НЯКОИ ЧЛЕНКИ НА ХЖД ВЗЕХА АКТИВНО УЧАСТИЕ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ /КАТО ЧЛЕНКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТИИ/.
ПРИЛАГАМЕ ЦЕЛИТЕ И СТАТУТА НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД: ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
СЕКРЕТАР: ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ТУРИЗМА.


ДНЕС, 19 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" СЪС СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА УКАЗ HP 56, КОРИГИРАН ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, АРЕНДИ И ПРИВАТИЗАЦИЯ.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НАНЕСЕНАТА ПОПРАВКА В РАЗДЕЛ 1 ЧЛ. 13, АЛ.1 И 2 НЕ ЩЕ ИЗИГРАЕ РОЛЯТА ПО ПРАВИЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА, ТЪРГОВИЯТА, А НАПРОТИВ - ОЧАКВА СЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ХАОС И НЕСПОКОЙСТВИЕ ПРЕД РАБОТЕЩИТЕ В ТАЗИ СФЕРА.

ВЪПРЕКИ НАШИТЕ МНОГОКРАТНИ ПОЗИЦИИ, ВНАСЯНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И В СТАРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И СЕГА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СТИГАМЕ ДО ИЗВОДА /ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ, ОТРАЗЕНИ В УКАЗ HP 56/, ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ВЛАЧИ МНОГО ОЩЕ ГОДИНИ.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" ОБЯВЯВА СТАНОВИЩЕТО СИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ИЗРАЗЯТ ПОДКРЕПАТА, АКО СА СЪГЛАСНИ С НАШАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТ ПЛАТФОРМАТА, ДЕПОЗИРАНА ПРЕДИ 12 МЕСЕЦА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

1/ ПРИВАТИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА И ТЪРГОВИЯТА БЕЗ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ИКРЕДИТ. ВЗЕМАНЕ ПОД НАЕМ ЗА ДЪЛЪГ СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ СПРАВО НА ЗАКУПВАНЕ ДО МОМЕНТА, В КОЙТО НАЕМАТЕЛИТЕ НАБЕРАТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТОВА.

2/ ПРЕДИМСТВО ЗА НАЕМАТЕЛИ ЩЕ БЪДЕ СИЛАТА НА ТЕХНИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

3/ АРЕНДАТОРИТЕ ДА ПРЕПОДПИШАТ НАЕМЕН ДОГОВОР ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НИ В ТОЧКА ВТОРА.

4/ В ОПРЕДЕЛЕН СРОК - НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 45 ДНИ - ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ЦЯЛАТА БАЗА И ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО СЪЩЕСТВУВАНЕТО ИМ.

5/ ВСИЧКИ МАГАЗИНИ, СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, НАЛИЧНА ТЕХНИКА ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕНА ПОД НАЕМ.

А/ СТОКАТА ДА БЪДЕ ИЗПЛАТЕНА ОТ НАЕМАТЕЛИТЕ СЛЕД ПРОДАЖБАТА ЗАЕДНО С ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ.

6/ РАБОТНИЧЕСКИТЕ, УЧЕНИЧЕСКИТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ, КАТО РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗАПЛАЩАТ НА НАЕМАТЕЛИТЕ.

7/ СЪС СПЕЦИАЛЕН НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНО НАПЪЛНО СВОБОДНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТОКИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, КАЛКУЛИРАНЕ, НАДЦЕНКИ, КАТЕГОРИИ, МИТА, АКЦИЗИ И ДАНЪЦИ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ/, КОЕТО БЪРЗО ЩЕ СЪЗДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РАБОТИ СВОБОДНО И ГРАЖДАНСТВОТО ДА БЪДЕ ЗАДОВОЛЕНО.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НП "БИЗНЕС" СМЯТА, ЧЕ ПРЕЦЕНКАТА ЗА ВРЕМЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ЗА ПЪЛНА СВОБОДА ЗА ТУРИСIИЧЕСКИЯ И ТЪРГОВСКИЯ ПАЗАР НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОТОЧИ ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ.

ПОДКРЕПЯЩИТЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ДА ИЗРАЗЯТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕТО СИ, КАТО ГО ИЗПРАТЯТ НА АДРЕС:
СОФИЯ, 1680, ЖК "БЕЛИ БРЕЗИ”; БЛ.25, АП.16
ИЛИ СОФИЯ, 1000, УЛ. "АКСАКОВ” HP 9,
КАКТО И НА ТЕЛЕФОН: 88 30 20 /ФАКС 88 01 36/

СЛЕД ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, АКО ПАРЛАМЕНТЪТ НЕ ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЛЕД ВНИМАТЕЛНА ПРЕЦЕНКА ЩЕ ПРИСТЪПИ КЪМ КОНКРЕТНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА НА НП "БИЗНЕС".

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.
    
СЕКРЕТАР: Р. СТОЕВА
ПРЕЗИДЕНТ: А. ЧАУШЕВ

/ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЯ" /ЧАСТ ШЕСТА/ И ОТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "PAH-ЪТ”/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМИТЕ

ПРИ НОРМАЛНО ПРИВАТИЗИРАНЕ СЕ ПРАВИ ОПИТ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА СТОЙНОСТТА НА ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЯТО ДА ПОСЛУЖИ КАТО ОСНОВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ. В СТРАНИТЕ С ДОБРЕ РАЗВИТ ЧАСТЕН ДЕЛОВИ СЕКТОР И КОНКУРЕНТНИ ПАЗАРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ФИРМИТЕ Е СРАВНИТЕЛНО ПРОСТО, ЗАШОТО СЪЩЕСТВУВАТ ПАЗАРНИ ЦЕНИ ЗА ПОВЕЧЕТО ИМОТИ И ПРЕЦЕНКИТЕ ЗА СТОЙНОСТТА МОГАТ ДА СЕ СРАВНЯВАТ С ПРОДАЖБИ НА ДРУГИ ПОДОБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА. БЪЛГАРИЯ ОБАЧЕ НЯМА ПОДОБНА БАЗА ЗА СРАВНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СТОЙНОСТТА НА ФИРМИТЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО. ВСЪЩНОСТ ЦЕНОВИТЕ И РЕГУЛАЦИОННИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА МОЖЕ ДА СА ТОЛКОВА ГОЛЕМИ, ЧЕ ДА НАПРАВЯТ ВСЕКИ ОЦЕНЪЧЕН ПРОЦЕС ПО-СКОРО ЗАБЛУЖДАВАЩ, ОТКОЛКОТО ЯСЕН.

ПРИ ПАЗАРНИТЕ ИКОНОМИКИ СТОЙНОСТТА НА ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ Е ДИСКОНТИРАНАТА НАЛИЧНА СТОЙНОСТ НА ЗАПЛАНУВАНИТЕ ПРИХОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО В БЪДЕЩЕ. ТАКИВА ПЕРСПЕКТИВНИ ПЛАНОВЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА В МИНАЛОТО ИЛИ АКО ТЯ НЕ Е ИМАЛА ПРИХОДИ - ОТ ПРЕДИШНИТЕ И СЕГАШНИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОДОБНИ ФИРМИ, KATO СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ НАПРАВИ ГУБЕЩИТЕ ПЕЧЕЛИВШ. ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ОПИТ ИЛИ ЛИПСВА, ИЛИ Е НЕТОЧНО ОТРАЖЕНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО В ЕДНА ПАЗАРНА СИСТЕМА. ДОРИ КОГАТО ФИРМИТЕ СА ПЕЧЕЛИВШИ, НЯКОИ ДЪРЖАВНИ НАМЕСИ, КАТО НАПРИМЕР КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ, СУБСИДИИТЕ, ДАНЪЦИТЕ, БЕЗСМИСЛЕНИТЕ РАЗМЕННИ КУРСОВЕ, ТЪРГОВСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ В РАМКИТЕ НА СИВ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ И МОНОПОЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА ОБИКНОВЕНО ИЗКРИВЯВАТ ЗНАЧИТЕЛНО ИСТИНСКОТО ДЕЛОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ.

ВЪПРЕКИ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ЩЕ БЪДЕ ВСЕ ПАК НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ    ОПРЕДЕЛИ НЯКАКВА СТОЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПРИ ВСЕ ЧЕ СЕ ПОДРАЗБИРА, ЧЕ СТОЙНОСТТА МОЖЕ ДА НЯМА НИЩО ОБЩО С ТОВА, КОЕТО ИНВЕСТИТОРИТЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПЛАТЯТ ПРИ ОТКРИТО, КОНКУРЕНТНО НАДДАВАНЕ. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВЕРОЯТНО ЩЕ ИСКАТ ДА ИМА НЯКАКВА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА ДОРИ И ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ В ИНФОРМАЦИЯТА ИМА РАЗЛИЧНИ ПРОПУСКИ. ИЗХОЖДАЙКИ ОТ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ПАРИЧНАТА СТОЙНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА, МОЖЕ ДА НЕ Е ТОЧЕН ИНДИКАТОР ЗА НЕЙНОТО СЪСТОЯНИЕ, ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ ВЪЗМОЖНО НАЙ-МНОГО КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ. В ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ОПИСАНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ, КЪДЕ СЕ ПРОДАВАТ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАВНИЩА В МИНАЛОТО, ОБСТОЙНО ОПИСАНИЕ НА ЗАВОДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪЗРАСТТА И ВИДЪТ НА МАШИНИТЕ, БРОЯТ НА РАБОТНИЦИТЕ, ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ВСИЧКИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ, ВЛАГАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ИЗПОЛЗВАНИТЕ И НАЛИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО И ЕДИН[..] ОПИТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ РАЗХОДЪТ НА МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОДУКТИ. ДРУГ ВИД НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА ВКЛЮЧВА ДЪЛГОВЕТЕ НА ФИРМАТА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА НАПРАВЕНИ, ВСЕКИ ЕДИН И ВСИЧКИ ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ, ДОСТАВЧИЦИ, КУПУВАЧИ И ДР. ВАЖНА БИ БИЛА СЪЩО ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И КАК ТЯ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА БИЗНЕСА. ПОЛУЧАВАЙКИ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, ИНВЕСТИТОРИТЕ ЩЕ МОГАТ ПО-ДОБРЕ ДА НАПРАВЯТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРЕЦЕНКИ ЗА СТОЙНОСТТА НА ФИРМАТА.

ТЪЙ КАТО НЯМА ЛЕСНИ ОТГОВОРИ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В НАСТОЯЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА, ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОБСТВЕНОСТТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА С РАЗЛИЧНИ ПОХВАТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ДА ГИ СРАВНИ С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГА. МОЖЕ ДА БЪДАТ ПОМОЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯТА ДА ИЗВЪРШАТ СВОЕ СОБСТВЕНО ОЦЕНЯВАНЕ И ДА СЕ ПРАВЯТ СРАВНЕНИЯ С АНАЛОГИЧНИ ЗАПАДНИ ФИРМИ КАТО ОСНОВА ЗА МЕРКИ, ОТЧИТАЩИ РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ СИСТЕМИ. ДРУГ ВАРИАНТ Е АГЕНЦИЯТА ДА НАЕМЕ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ДА ИЗВЪРШАТ ОЦЕНКАТА, ИЛИ ДА СЪЗДАДЕ СВОЯ СОБСТВЕНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОД ПЪРВОНАЧАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЕКСПЕРТИ ОТ ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ, КОИТО СА НАТРУПАЛИ ОПИТ В ОЦЕНЯВАНЕТО ПРИ НАЙ-РАЗЛИЧНИ ТРУДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. УНГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ОБЯВИ НЕОТДАВНА, ЧЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ИЗПОЛЗВА "НЕЗАВИСИМИ ТРЕТИ СТРАНИ", КОИТО ДА ОЦЕНЯВАТ СТОЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДЛАГАНИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ. СПОРЕД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА НАЙ-ВЕРОЯТНО Е ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА ПОМОЩТА НА ЧАСТНИ КОНСУЛТАНТСКИ И СЧЕТОВОДНИ ФИРМИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ЗАПАДЕН ОПИТ. С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО СЛУЖИТЕЛИТЕ В АГЕНЦИЯТА ЩЕ НАТРУПАТ ОПИТ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ВЕРОЯТНО ЩЕ РАЗРАБОТЯТ СВОЙ ОЦЕНЪЧЕН ПРОЦЕС, СЪОБРАЗЕН С БЪЛГАРСКАТА РЕАЛНОСТ.

САМО ЧЕ ЛИПСАТА НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ДОРИ И ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ В НАЧАЛНИЯ СТАДИЙ НА ПРОГРАМАТА И НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ГРЕШКИ ДА СЕ СВЪРЗВАТ С ЛИПСАТА НА ДОБРА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, ПОТЕНЦИАЛНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИ В ЧАСТНИ ЩЕ ПОКРИЕ МНОГОКРАТНО КАКВИТО И ДА СА ПЪРВОНАЧАЛНИ ЗАГУБИ. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА СЕ ПРЕПОРЪЧВА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕДНА ДОБРА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ДА ВЪРВИ ПАРАЛЕЛНО С ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


ИНФРАСТРУКТУРА И ДЪРЖАВНИ ПОСТРОЙКИ

В ЦЕЛИЯ СВЯТ, В СТРАНИТЕ СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СИСТЕМА, СЪС СМЕСЕНИ ИКОНОМИКИ ИЛИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО ПОЧТИ НАВСЯКЪДЕ ОТГОВАРЯТ ПРАВИТЕЛСТВАТА. ТЕЗИ ОТГОВОРНОСТИ ВКЛЮЧВАТ ЛЕТИЩАТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЪТНИ МАГИСТРАЛИ И МОСТОВЕ, ПРЕРАБОТКАТА НА ОТХОДНИТЕ ВОДИ, СНАБДЯВАНЕТО С ПИТЕЙНА ВОДА, ЗАТВОРИТЕ, ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ И ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ. САМО ЧЕ В ТЪРСЕНЕТО НА РАЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРАВИТЕЛСТВАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ НАМИРАТ НАЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ОСИГУРЯВАНЕТО НА УСЛУГИ, КОИТО ВИНАГИ СА БИЛИ СМЯТАНИ ЗА ГРИЖА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ НУЖДИ НА БЪЛГАРИЯ И НЕДОСТИГЪТ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕТО ИМ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОМИСЛИ СЕРИОЗНО ВЪРХУ НАМИРАНЕТО НА ПЪТИЩА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ДА ПОЕМЕ ГРИЖАТА ЗА НЯКОИ ИЛИ ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ДЕЙНОСТИ.

ИМА МНОЖЕСТВО ПРЕСНИ ПРИМЕРИ В ДРУГИ СТРАНИ ЗА РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ИЛИ НА ВСИЧКИ ПОДОБНИ УСЛУГИ. ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВСИЧКИ ВАЖНИ ЛЕТИЩА БЯХА ПРОДАДЕНИ НЕОТДАВНА НА ЧACTHИ ИНВЕСТИТОРИ, А РАЗШИРЕНИЕТО НА ЛЕТИЩЕТО В ТОРОНТО, КАНАДА, СЕ ИЗВЪРШВА В МОМЕНТА С УЧАСТИЕТО НА ЕДНА АМЕРИКАНСКА ФИРМА. ВЪВ ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ И ИСПАНИЯ Е СЪВСЕМ ОБИЧАЙНО ДА СЕ СТРОЯТ ПЪТНИ МАГИСТРАЛИ ОТ ЧАСТНИ ФИРМИ И ТЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ОТ ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ. БЛИЗО ДУЗИНА ПОДОБНИ ПРОЕКТИ СЕ ОБСЪЖДАТ СЕГА В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, А НЯКОЛКО СА ЗАПЛАНУВАНИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ПОЧТИ ПЕТДЕСЕТ ОБЩИНСКИ УПРАВЛЕНИЯ СА СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ С ЧАСТНИ ФИРМИ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ НА ОТХОДНИТЕ ВОДИ И ПОЧТИ ЕДНА ТРЕТА ОТ ПИТЕЙНАТА ВОДА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ЧАСТНИ КОМПАНИИ. В ПРИБЛИЗИТЕЛНО ДВАНАДЕСЕТ ЩАТА Е РАЗРЕШЕНО СТРОИТЕЛСТВОТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА ЧАСТНИ ЗАТВОРИ. СЪЩО В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ПОВЕЧЕ ОТ 90 ПРОЦЕНТА ОТ ВСИЧКИ КОЛЕТНИ И ЕКСПРЕСНИ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ СЕ ДОСТАВЯТ ОТ ЧАСТНИ КОМПАНИИ ВЪПРЕКИ НАЛИЧИЕТО НА СУБСИДИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СЛУЖБИ. В БУЕНОС АЙРЕС, АРЖЕНТИНА, ГРАДСКИЯТ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ СЕ СЪСТОИ ОТ СТОТИЦИ ЧАСТНИ АВТОБУСИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ НА КОНКУРИРАЩИ СЕ ЦЕНИ.

ПРИ ВСЕ ПО-ГОЛЯМОТО ОРЯЗВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТИ В ДРУГИТЕ СТРАНИ ЩЕ РАСТЕ БРОЯТ НА ПРИВАТИЗАЦИИ ОТ ТОЗИ РОД, ТЪЙ КАТО ПРАВИТЕЛСТВАТА СЪСРЕДОТОЧАВАТ СВОИТЕ ОГРАНИЧЕНИ СРЕДСТВА ВЪРХУ ОНЕЗИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЧАСТНИЯТ СЕКТОР НЕ МОЖЕ ДА ФИНАНСИРА -ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И БЕДНИТЕ ХОРА.


ПРИВАТИЗАЦИОННИ ПОХВАТИ

ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕХВЪРЛЯ ИМОТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ЧАСТНОСОБСТВЕНИЧЕСКИЯ СЕКТОР. В РАМКИТЕ НА ТОЗИ ПРОЦЕС ИМА ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ НА ПОХВАТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО В ЗАВИСИМОСТ ОТ УСЛОВИЯТА, ЕСТЕСТВОТО НА ИМОТА ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕОБРАЗУВАНО, И ПО-ОБЩИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ НАДЯВА ДА ПОСТИГНЕ ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯТА. В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ИЗЛОЖЕНИТЕ МИСЛИ В ТОЗИ РАЗДЕЛ СА СВЪРЗАНИ С ПОХВАТИТЕ ПРИ КОНКРЕТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ТОВА ОБУСЛАВЯ ДОНЯКЪДЕ ТЕХНИЧЕСКИЯ ИМ ХАРАКТЕР. ВАЖНО Е ОБАЧЕ ТЕЗИ МЕХАНИЧНИ ПРИЙОМИ ДА СЕ УРАВНОВЕСЯВАТ, А ПОНЯКОГА И ДА СЕ ПРИМИРЯВАТ С ПО-ОБЩИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВОТО, ЗА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ЕДНА УСПЕШНА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА, КОЯТО ДА СЕ ПОЛЗВА С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И НА ИЗБРАНИТЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЛИЦА. ИЗКУСТВОТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОПИШЕ КАТО ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО ТЕЗИ ПРИЙОМИ И ЦЕЛИ СЕ СЪЧЕТАВАТ УСПЕШНО.

КОИ СА ТЕЗИ ЦЕЛИ?

ЯВНО Е, ЧЕ ГЛАВНАТА ЦЕЛ Е ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТАКА ЧЕ ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ДА МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯВА С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ ОТ ГОДИНА НА ГОДИНА. В РАМКИТЕ НА ТАЗИ ЦЕЛ ВЛИЗАТ И РАЗЛИЧНИ ЧИСТО ИКОНОМИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ, КАТО НАПРИМЕР НУЖДАТА ОТ ПО-ГОЛЯМ ИЗНОС И ОТ ПОВЕЧЕ ТВЪРДА ВАЛУТА, ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ, ОТ ПО-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА; ОТ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОТ ПО-СИЛНА КОНКУРЕНЦИЯ ВЪТРЕ В САМАТА СИСТЕМА. ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА СВЪРЗАНИ С НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ ПРИХОДИ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ИМОТИ, ЗА ДА СЕ ПОДПОМОГНАТ ФИНАНСОВО НУЖДИТЕ ОТ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, КОИТО ЩЕ ВЪЗНИКНАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД. ОСВЕН ТЕЗИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ ИМА И СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА БРОЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИОНЕРИ, КОИТО СА НАПРАВИЛИ ФИНАНСОВ ЗАЛОГ В НОВАТА СИСТЕМА, ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЧРЕЗ ЛИЧНОТО ИМ УЧАСТИЕ СЪС СРЕДСТВА В ПРЕУСПЯВАНЕТО НА КОМПАНИЯТА, В КОЯТО РАБОТЯТ, И ДЕБЮРОКРАТИЗИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА КОЛКОТО МОЖЕ ПО-БЪРЗО.

МНОГО ОТ ТЕЗИ ЦЕЛИ МОЖЕ ДА ВЛИЗАТ В КОНФЛИКТ ПОМЕЖДУ СИ. ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ ПОЗВОЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ ДА УЧАСТВУВАТ В ПРОЦЕСА НА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ И АКЦИИТЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ СРЕД КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА МОЖЕ ДА НАЛОЖИ ПРОДАЖБИ ПО ЦЕНИ С ОТСТЪПКА, КОЕТО СЛЕДОВАТЕЛНО ЩЕ НАМАЛИ ПРИХОДИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИ ПРАВИТЕЛСТВОТО. ТОВА МОЖЕ ДА ПРИНУДИ СЪЩО ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОТКАЖЕ НЯКОЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЧУЖДЕСТРАНЕН ИНВЕСТИТОР, КОЕТО БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ПО-БЪРЗИ УСПЕХИ В ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. НУЖДАТА ОТ ТВЪРДА ВАЛУТА МОЖЕ ДА НАЛОЖИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЪСРЕДОТОЧИ ВНИМАНИЕТО СИ НАЙ-НАПРЕД ВЪРХУ ФИРМИТЕ С ПО-ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗНОС ЗА СМЕТКА НА ОСНОВНИ ОТРАСЛИ И ОТ ИНФРАСТРУКТУРАТА, КАТО НАПРИМЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗНАЧИТЕЛНИ, МАКАР И КОСВЕНИ ПЕЧАЛБИ ЗА ВСИЧКИ ПРОМИШЛЕНИ ОТРАСЛИ И ЗА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО. КАКТО ЩЕ СТАНЕ ЯСНО ПО-НАТАТЪК, РАЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ МНОГОБРОЙНИ ПОХВАТИ, ПРИДРУЖЕНИ ОТ ВНИМАТЕЛЕН ПОДБОР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ, ЩЕ ПОЗВОЛИ НА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗВЛЕЧЕ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ СВОЯТА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА.
ЕТО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.


АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.