26 октомври 1990

СОФИЯ, 26 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 212 /230/

СОФИЯ, 26 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРОЧЕТЕНА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 25 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.


КАТО СПОДЕЛЯ СВОЯТА ГОЛЯМА ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА РЕАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО, ПОЛИТИЧЕСКО И ДУХОВНО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА,
ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИЗЛИЗА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ПРИЕЛИ ОБЩАТА ВОЛЯ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА КОРЕННА ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА У НАС ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПРИКРИВАМЕ ОТ НАШИЯ НАРОД ИСТИНАТА, ЧЕ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ СЪЩЕСТВУВАТ СИЛИ, КОИТО НЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ БЪРЗИ И РЕШИТЕЛНИ РЕФОРМИ, КОИТО НАСОЧВАЙКИ СВОЕТО ВНИМАНИЕ КЪМ ЧАСТНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВОТО, СЪЗНАТЕЛНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО БЛОКИРАТ РАБОТАТА ПО ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НА СТРАНАТА, ПО НОВАТА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ.

СТАВА ДУМА ЗА НАЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ В РАБОТАТА НА ЕДНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА ЕДНА ПОДЧЕРТАНО ТЯСНОПАРТИЙНА КОНЦЕПЦИЯ, КОЯТО Е В КРЕЩЯЩО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОЧАКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. СЪС СВОЕТО НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНО, ПРОТИВОРЕЧИВО И ДИРИЖИРАНО ПАРЛАМЕНТАРНО ПОВЕДЕНИЕ НЯКОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ИНСТРУМЕНТ НА ЕДНА ОТЖИВЯЛА ВРЕМЕТО СИ ПАРТИЙНА ПОЛИТИКА. СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ ЗА НЕЖЕЛАТЕЛНО БЛОКИРАНЕ РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА; ЗАЩИТАВАТ СЕ НЕ ОБЩОНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, РАБОТИ СЕ НЕ ЗА ПЪЛНАТА И ОКОНЧАТЕЛНА ПОБЕДА НАД ТОТАЛИТАРИЗМА И ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН ПРЕХОД КЪМ ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, А ТОЧНО ОБРАТНОТО - НА ПРЕДЕН ПЛАН ИЗПЪКВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОПРЕДЕЛЕНА ВЪРХУШКА ОТ БИВШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА НЕЙНИЯ ЗАКОНЕН  МОРАЛЕН ПРАВОПРИЕМНИК - БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ФАКТИТЕ ДОСТАТЪЧНО УБЕДИТЕЛНО ГОВОРЯТ ЗА ОПИТ ДА СЕ МИНИРА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДА СЕ СНИЖИ НЕГОВИЯ ОБЩЕСТВЕН, НАЦИОНАЛЕН ПРЕСТИЖ, ДА СЕ ЗАБАВИ С ЦЕНАТА НА ЕДНА СЪМНИТЕЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА "ПОЛИТИКА" РЕАЛНАТА СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА СТРАНАТА. ПРАВИ СЕ ОПИТ ДА СЕ ВЪВЛЕЧЕ И СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И ДНЕС СТОПАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. НИЕ ПРИВЕТСТВУВАМЕ СТРЕМЕЖА НА НЯКОИ СРЕДИ В БСП КЪМ ПРОМЯНА, ЗА НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МИНАЛОТО НА СВОЯТА ПАРТИЯ.

СПОРЕД НАС И СПОРЕД НАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЧАСТ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО НА БСП СЕ СТРЕМИ С ЦЕНАТА НА ЧИСТО ПОЛИТИЧЕСКИ ХОДОВЕ СЪЗНАТЕЛНО ДА ЗАБАВИ РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА, А ПО ТОЗИ НАЧИН ДА ЗАДЪЛБОЧИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА КАТАСТРОФА НА СТРАНАТА. СТРАННО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРАВИ И ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ В РЕДИЦА СЛУЧАИ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ПОСТАВЯТ НАД РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА. В ДРУГИ СЛУЧАИ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО СЕ ДИРИЖИРА ОТ ЛИЦА, КОИТО НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. ЦЕЛТА Е ЯСНА - ПОСТЕПЕННО ВИНАТА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ ОТ БОЛНАТА ГЛАВА НА ЗДРАВАТА, ДА СЕ ИМИТИРА ЖЕЛАНИЕ ЗА РЕФОРМИ, НО ПО СЪЩЕСТВО ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ДА СЕ РАЗТЕГЛИ ВЪВ ВРЕМЕТО И ТО ТАКА, ЧЕ НЯКОИ СРЕДИ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА СЪУМЕЯТ ДА ТРАНСФОРМИРАТ СВОЯТА ДОВЧЕРАШНА МОНОПОЛИСТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ В МОНОПОЛИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЛАСТ. НИЕ ПРЕЦЕНЯВАМЕ ТОВА ТЯХНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО АНТИНАРОДНО, АНТИНАЦИОНАЛНО И НЕМОРАЛНО.

ДНЕС НАШАТА СТРАНА СЕ НАМИРА НА КРЪСТОПЪТ. КАТО НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСИЧКИ НИЕ ТРЯБВА ЧЕСТНО И ОТКРОВЕНО ДА СПОДЕЛИМ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО БЪРЗИЯТ И КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ ОТ БАНКРУТИРАЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА НА СОЦИАЛИЗМА МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА УТРЕШНИЯ СВОБОДЕН И СПРАВЕДЛИВ, БОГАТ НАЦИОНАЛЕН ЖИВОТ. НЕ СТОРИМ ЛИ ТОВА, ИСТОРИЯТА НЯМА ДА НИ ПРОСТИ.

ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА:

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ВЪРХОВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН НА СТРАНАТА. В НЕГОВИТЕ РЪЦЕ ДНЕС Е ЕДНА ВЕЛИКА ЗАДАЧА - В КРАТЪК СРОК ДА ПРОМЕНИМ ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА, КАТО ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОМЯНА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЕДНОВРЕМЕННО. В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА БЕЗ КАТЕГОРИЧНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА. ТОВА НАШЕ РАЗБИРАНЕ И УБЕЖДЕНИЕ ПОЧИВА И ВЪРХУ ОПИТА НА ДРУГИ СТРАНИ И НАРОДИ ОТ БИВШИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР.

НИЕ ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СТАНОВИЩЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС ЗА НАСОКИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА. СЪЩЕВРЕМЕННО ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. БСП, КАТО ЗАКОНЕН, ЛОГИЧЕН И МОРАЛЕН НАСЛЕДНИК НА БКП, Е ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРНА ЗА  КАТАСТРОФАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА И ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ЦЯЛАТА ИСТОРИЧЕСКА ВИНА ЗА ДНЕШНОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ЛОШОТО ИМЕ НА РОДИНАТА НИ
ПРЕД СВЕТА. ТОВА ПОЕМАНЕ НА ВИНАТА ДА БЪДЕ ОГЛАСЕНО ПУБЛИЧНО И ДА БЪДЕ СЪПРОВОДЕНО С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОНСТРУКТИВЕН ДУХ НА РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

2. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БСП В КОНКРЕТЕН СРОК ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕДВУСМИСЛЕНИ СТЪПКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПЕРСОНАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ВИНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА. ДА ПОДКРЕПИ И СЪДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ОРГАНИ, АНГАЖИРАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА БИВШИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРАВИТЕЛСТВА, НА БИВШИЯ ЦК И ПОЛИТБЮРО НА БКП, НА БИВШИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, МВР, МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА, ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА И ПАРТИЙНАТА ВЛАСТ ПО МЕСТА. НЕОБХОДИМО Е СЪС СЪЩАТА ОТГОВОРНОСТ ДА СЕ ПРЕЦЕНИ И ДЕЙНОСТТА ГЛАВНО В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА НА БСП.

НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ КОНКРЕТНИ МЕРКИ:

- ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДОСТАВИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, С КОИТО РАЗПОЛАГА, И ДОКЛАД С ХРОНОЛОГИЯТА, ФАКТИТЕ И ДЕЙСТВАЩИТЕ ЛИЦА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ГИБЕЛНИТЕ ПАРТИЙНИ И ДЪРЖАВНИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА ИЕКОЛОГИЯТА НА СТРАНАТА;

- ДА ПРЕДОСТАВИ НА ПРОКУРАТУРАТА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, УЛИЧАВАЩИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ВИСШИ ПАРТИЙНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, МИНИСТРИ И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ, ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТНИ И ПАРТИЙНИ РЪКОВОДИТЕЛИ;

- ДА ИЗИСКА ОТ ВС НА БСП ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПАРТИЙНИТЕ АРХИВИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ГОРНИТЕ ВЪПРОСИ;

- ДА ПРЕДСТАВИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ДОКЛАД ЗА СРЕДСТВАТА И НАЧИНИТЕ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗДРЪЖКАТА ИМ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ С ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ СУБСИДИИ;

- ДА ПРЕДСТАВИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ДОКЛАД ОТНОСНО ОЩЕТЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ОТ СДЕЛКИ И ДАРЕНИЯ В ПОЛЗА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ;

- ДА ОГЛАСИ ФАКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРУПНИ РАЗХИЩЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ОБЩЕСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ТИПА НА АСАМБЛЕИ, ПАРТИЙНИ КОНГРЕСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ;

- ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЕ АНГАЖИРА, ЧЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА СИ ИНИЦИАТИВА И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ НЯМА ДА ДОПУСНЕ ПАЗАРНАТА РЕФОРМА ДА УЗАКОНИ И УВЕЛИЧИ ИМУЩЕСТВАТА НА ЛИЦАТА, ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ СЕ ОТ ТОТАЛИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПО-СПЕЦИАЛНО:

1. ДА ВНЕСЕ СПЕЦИАЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ТЕЗИ ИМУЩЕСТВА.

2. ДА ПУБЛИКУВА ДОКЛАД ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ И РАЗМЕРА НА ТЕЗИ ИМУЩЕСТВА, ПРИДОБИТИ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАЕМАНЕ НА РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ В ТОТАЛИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА ЖИЛИЩНАТА ПРОГРАМА НА УБО; УСЛОВИЯ ЗА СТРОЕЖ; ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА УБО ЗА ПЕРСОНАЛНИ НУЖДИ НА ТАКИВА РЪКОВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА; ДАННИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗКУПУВАНЕ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА.   

3. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДПРИЕМЕ КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ В СТРАНАТА НА ИЗНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ ИМУЩЕСТВА НА ТАКИВА ЛИЦА ИЛИ ДА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НЕ Е ОТКРИЛО НИКАКВИ НАРУШЕНИЯ. СЪЩОТО ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИРМИ С ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА.

- ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА РАЗСЛЕДВА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАДГРАНИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ИМ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ЗА ИЗНОС НА КАПИТАЛИ;

- ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДОСТАВИ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА НАТРУПВАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ, КАКТО И КОЙ, И КАК Е ВЗЕЛ РЕШЕНИЕТО ЗА СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО НЕГО;

4. ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КАТО ОТЧИТА КАТАСТРОФАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА И МНОГОБРОЙНИТЕ ОПИТИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ИМУЩЕСТВО В ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЙНИ И ЧАСТНИ ФИРМИ, НАСТОЯВА В КОНКРЕТЕН СРОК БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КАТО ЗАКОНЕН, ЛОГИЧЕН И МОРАЛЕН ПРАВОПРИЕМНИК НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДА ПРЕДАДЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО И БЕЗУСЛОВНО ЦЯЛОТО СВОЕ ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ИЗВЪН ПРИДОБИТОТО ОТ ПАРТИЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС, НА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА, КОИТО ТЯ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД Е ОГРАБВАЛА ЧРЕЗ СВОЯТА ТОТАЛИТАРНА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ТЯСНОПАРТИЙНА ПОЛИТИКА.

ВОДЕНИ ОТ ЧУВСТВО ЗА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ, НИЕ НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ КОНСТРУКТИВНИ СТЪПКИ И ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОТ СТРАНА НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО, КОИТО ДА ФОРМИРАТ ЕДНА НОВА ОБЩЕСТВЕНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА АТМОСФЕРА В СТРАНАТА, ДА СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ КЪМ НЕИЗБЕЖНИТЕ НЕСГОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е НАРОД ЗРЯЛ, ПРЕПАТИЛ, МЪДЪР, С НАЦИОНАЛНО И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО, И ТОЙ ЩЕ ПРЕЦЕНИ ВЯРНО ВСИЧКИ НАШИ УСИЛИЯ ЗА ПЪЛНОТО И ОКОНЧАТЕЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА САМО АКО НИЕ КАТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РАЗКРИЕМ ПРЕД НЕГО ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ИЗМИНАЛОТО ВРЕМЕ, САМО АКО ЧРЕЗ НАС В ОБЩЕСТВОТО СЕ УТВЪРДИ ЕДИН НОВ ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ, НОВА ПОЛИТИЧЕСКА И НАЦИОНАЛИА НРАВСТВЕНОСТ, САМО АКО РАБОТИМ С МИСЪЛ И ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБАТА НА РОДИНАТА НИ, А НЕ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ ОПРЕДЕЛЯМЕ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БСП НАМЕРЕНИЯ КАТО НЕКОНКРЕТИЗИРАНИ ПО ВРЕМЕ И ПО ТЕМПОВЕ, КАТО ВЗАИМНО ПРОТИВОРЕЧИВИ, КАТО ВЗАИМНО НЕКОНСТРУКТИВНИ И ГЛАВНОТО - КАТО НЕСЪОБРАЗЕНИ В ПЪЛНА СТЕПЕН С ЛОГИКАТА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС ДНЕС И ОСОБЕНО С ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ, В КОЙТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА РЕФОРМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА. ЕДНА ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОМЯНА НА СИСТЕМАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ КООРДИНИРАНА СЪС СЪОТВЕТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА. ОБРЪЩАЙКИ СЕ С ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И СЪЗНАВАЙКИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ НАШИ ДУМИ И ДЕЙСТВИЯ, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО НА ЕДНОПАРТИЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е В ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОТОВНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО НА БСП ЗА БЪРЗИ И КАТЕГОРИЧНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ЗА КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ, ЗА ЕДИНОМИСЛИЕ ПО ВСИЧКИ ПОСТАВЕНИ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ. ВРЕМЕТО НА ПРОТАКАНЕТО, НА ЗАДКУЛИСНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАШИНАЦИИ, НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ОПЕКУНСТВО НАД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СВЪРШИ. НЕКА ВСИЧКИ ЗАЕДНО ИЗБЕРЕМ ДЕМОКРАЦИЯТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА И ОСТАНЕМ ВЕРНИ НА КЛЕТВАТА, КОЯТО СМЕ ПОЛОЖИЛИ.

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 15 СТУДЕНТСКИ СТАЧНИ КОМИТЕТА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25 ОКТОМВРИ 1990ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДОПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ГЛАВНАТАПРОКУРАТУРА И ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.


СВОБОДОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ, СЛЕД ЛЕТНИТЕ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ, КОГАТО ЗАЕДНО ПОСТИГНАХМЕ ПЪРВАТА СИ ИСТИНСКА ПОБЕДА В БОРБАТА ЗА ЧИСТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ, ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТ, КОГАТО ЗА ПРЪВ ПЪТ ПОКАЗАХМЕ НА БЕЗСКРУПУЛНИТЕ НИ УПРАВНИЦИ СВОЯТА СИЛА И ГОТОВНОСТ ЗА РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНОТО БЪДЕШЕ НА БЪЛГАРИЯ - СЕГА ОТНОВО СМЕ ПРЕД ИЗПИТАНИЕ!

СЪС СВОЕТО БЕЗСИЛИЕ, НЕРЕШИТЕЛНОСТ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА "ПАРТИЯТА НА СПОЛУКАТА", ЗАЛИВАЛО НАРОДА С НЕВИЖДАНА ПРЕДИЗБОРНА ДЕМАГОГИЯ И ОБЕЩАНИЯ ЗА БЕЗБОЛЕЗЕН ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ, ПРЕВЪРНА ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА В КАТАСТРОФА. ИЗКУСТВЕНОТО ЗАДЪРЖАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ И НЕПРЕДПРИЕМАНЕТО НА АДЕКВАТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ЗАТРУДНИХА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ЗАПОЧВАНЕТО НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА. ПРОДЪЛЖАВА ИЗТИЧАНЕТО В ЧУЖБИНА НА НАЦИОНАЛНИ КАПИТАЛИ, ДОБРЕ ПОЗНАТИ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ СЕ ПРОЯВЯВАТ В НОВО АМПЛОА И "УТВЪРЖДАВАТ" ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЧАСТЕН БИЗНЕС В ЗАПАДНА ЕВРОПА.

ЗАГРАБЕНОТО ОТ НАРОДА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА БЕЗКОНТРОЛНА ВЛАСТ СЕ ВЛАГА ВЪВ ФИРМИ И ФОНДАЦИИ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ДАВА БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ БУРЖОА И НОВИ РЕНТИЕРИ. МЕСТНИ ПАРТИЙНИ ФЕОДАЛИ, АДМИНИСТРАТИВНИ УПРАВНИЦИ И СТОПАНСКИ "БОСОВЕ" РЕГИСТРИРАТ ЧАСТЕН БИЗНЕС С НАРОДНИ ПАРИ.

ЗАД ГЪРБА НА НАРОДА СЕ СПАЗАРЯВАТ ПАРТИЙНИ ИМОТИ, ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ СТАТУКВОТО. УВЛЕЧЕН В БЕЗПЛОДЕН ДВУБОЙ, ПАРЛАМЕНТЪТ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОТДАЛЕЧАВА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ РЕАЛНОСТИ И НУЖДИ. АКАДЕМИЧНИ КОНСЕРВАТОРИ ТРЕСКАВО СЕ ПРЕГРУПИРАТ И ПРЕДПРИЕМАТ МАЩАБНА АТАКА СРЕЩУ ВСЕКИ ОПИТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА. ДОВЕДЕН ДО ПЪЛНА БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТ, ИЗТИЧА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ.

В ТОВА ВРЕМЕ БИВШИТЕ "БРАТСКИ" СТРАНИ ПРЕОДОЛЯХА С ЕДИН ЗАМАХ СЪПРОТИВАТА НА СВОЯТА  НОМЕНКЛАТУРА, ОТНЕХА ОКРАДЕНОТО И ПРЕДАДОХА НА СЪД ВИНОВНИТЕ, УСПЕШНО ПРЕДПРИЕХА ПАЗАРНИТЕ РЕФОРМИ И УВЕРЕНО ПОЕХА КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА - А НИЕ ОТНОВО СМЕ НА "ОПАШКАТА". БЪДЕЩЕТО СТАВА ВСЕ ПО-МРАЧНО И СВЕТЪТ ОТВРЪЩА ПОГЛЕД ОТ НАС, НАРИЧАЙКИ НИ "ЧЕРВЕН РЕЗЕРВАТ". ТАКА, ДОВЕДЕНА ДО МРАЧНО НАСТОЯЩЕ, БЪЛГАРИЯ ОСТАВА БЕЗ БЪДЕЩЕ.

ТОВА Е ТЪЖНАТА, НО НЕУМОЛИМО РЕАЛНА ПЕРСПЕКТИВА, КОЯТО ОЧАКВА ВСИЧКИ НАС, АКО НАЙ-СЕТНЕ НЕ СИ ПОМОГНЕМ САМИ.

ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА БЕЗИЗХОДИЦА, НРАВСТВЕНА РАЗРУХА, МЕЖДУНАРОДНА ИЗОЛАЦИЯ И БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТ, ТРЯБВА ЯСНО ДА РАЗБЕРЕМ - АКО НЕ СИ ПОМОГНЕМ САМИ, НИКОЙ НЯМА ДА ГО НАПРАВИ ВМЕСТО НАС!!!

ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКО ТОВА, ТВЪРДО РЕШЕНИ ДА БЪДЕМ ГАРАНТ ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ И РЕФОРМИТЕ, НИЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТТА И ИНИЦИАТИВАТА ВЪРХУ СЕБЕ СИ И ИЗЛИЗАМЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. ДА СЕ НАЦИОНАЛИЗИРА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП И ДРУГИТЕ Й ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ, КАТО БДМ И ОС КАТО СЕ ПРИЛОЖИ ПРИНЦИПЪТ - ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО, ТО ДА СЕ СЧИТА ЗА ДЪРЖАВНО.

НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ ДА СЕ ПРЕДАДЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО, А ОТ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ. ТОВА ДА СЕ ОТНАСЯ КАКТО ЗА ФИРМИТЕ НА БСП, ТАКА И ЗА ДЯЛОВОТО УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА СМЕСЕНИ СДРУЖЕНИЯ. НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИОРИТЕТНО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ.

ПРЕЗИДЕНТСТВОТО ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМИТЕ ПОСТЪПКИ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРАВИТЕЛСТВА И БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ С ОГЛЕД НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗТИЧАНЕТО И ЕВЕНТУАЛНО ВРЪЩАНЕ В СТРАНАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПИТАЛИ, ЗАГРАБЕНИ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ.

2. БСП В ЛИЦЕТО НА ВИСШИЯ Й СЪВЕТ ПУБЛИЧНО И БЕЗУСЛОВНО ДА ПРИЗНАЕ ВИНАТА СИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И НРАВСТВЕНАТА БЕЗИЗХОДИЦА, ДО КОЯТО ДОВЕДЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ НЕЗАБАВНО ДА НАПРАВЯТ ПОСТЪПКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ КЪМ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ НА БИВШИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТБЮРО И ЦК НА БКП, ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВИНОВНИ ЗА:

- ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС - АКТ НА ГРУБО ПОГАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СЕЕНЕ НА НАЦИОНАЛНА ВРАЖДА;

- ЕКОЛОГИЧНИЯ ГЕНОЦИД В РУСЕ, КЪРДЖАЛИ, ДИМИТРОВГРАД И НА ДРУГИ МЕСТА;

- ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЧЕРНОБИЛСКАТА АВАРИЯ;

- БЕЗСМИСЛЕНОТО ПРОПИЛЯВАНЕ НА МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ В ГУБЕЩИ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ И НЕДОВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО - ПРОЯВА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ;

- УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЙСКИ ПРИ ПОТУШАВАНЕТО НА "ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ" ПРЕЗ 1968 Г. - АКТ НА АГРЕСИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО;

- ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ В АТЕНТАТА СРЕЩУ ПАПА ЙОАН-ПАВЕЛ ВТОРИ И УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЖУРНАЛИСТ ГЕОРГИ МАРКОВ, ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, МЕЖДУНАРОДНИЯ НАРКО- И ОРЪЖЕЕН ТРАФИК И ПОДПОМАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕРОРИЗЪМ.

3. НЕЗАБАВНА ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАТОРИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ.

4. НЕЗАБАВНА ПУБЛИЧНОСТ ЗА РАБОТАТА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

5. ЕЖЕСЕДМИЧНО РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

6. НЕЗАБАВНИ РЕФОРМИ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ, МЕЖДУ КОИТО:

- ФИКСИРАНЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 34 НА СТО СТУДЕНТСКО УЧАСТИЕ В ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ВУЗ И ФАКУЛТЕТИТЕ ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ - КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА РЕАЛНО УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В АКАДЕМИЧНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ;

- ПОСЛЕДВАЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ВУЗ;

- ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА ПО-ПЪЛНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ ВЪВ ВСИЧКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ ГРАДОВЕ;

- НЕЗАБАВНО СЪОБРАЗЯВАНЕ НА РАЗМЕРА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ СЪС СПАДНАЛИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И РАЗВИХРЯЩИТЕ СЕ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОЕКТА, ПРЕДЛОЖЕН ОТ СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

НАСТОЯВАМЕ СЪОТВЕТНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ВС НА БСП ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ ПО ПОВДИГНАТИТЕ ОТ НАС ВЪПРОСИ ДО 4 НОЕМВРИ 1990 Г., ЗАЩОТО СЕГА ВРЕМЕТО НЕ СЕ ИЗМЕРВА С ПАРИ, А Е ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НА 5 НОЕМВРИ Т.Г. СВИКВАМЕ НОВО ЗАСЕДАНИЕ НА ВСИЧКИ СТУДЕНТСКИ СТАЧНИ КОМИТЕТИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЕВЕНТУАЛНО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ.

ОЧАКВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ОТ ВСИЧКИ СИЛИ, ИСТИНСКИ ЗАГРИЖЕНИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМА:

ЗА СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ:

- ПРИ УАСГ - СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ
- ПРИ ФМИ - СУ - ПЛАМЕН ПЕТРОВ
- ПРИ ФСФ - АНГЕЛ НИКОЛОВ
- ПРИ ФНПП - СУ - КРИСТИНА ТОДОРОВА
- ПРИ ТЕХН. УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА - ВЕСЕЛ ХАНДЖИЕВ
- ПРИ ТЕХН. УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ - ВЕСЕЛИН МИЛАНОВ
- ПРИ ВХТИ - СОФИЯ - НАДЯ ТАБАКОВА
- ПРИ МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - ХРИСТО ЦВЕТКОВСКИ
- ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ЗАХАРИ НИКОЛОВ
- ПРИ ТЕХН. УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ЕВГЕНИЙ ДЯКОВ
- ПРИ ВЛТИ - ЗДРАВКО ПЕТРОВ

ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА СТУДЕНТИТЕ:

- ПРИ ВИ "Г.ДИМИТРОВ" - ИВАЙЛО ИВКОВ
- ПРИ ПИС "А.СТОЯНОВ" - МИРОСЛАВ ХРИСТОВ
- ПРИ ГГФ - СУ - МАРИЯ ВЪЛЕВА
- ПРИ ФКНФ - СУ - МИЛЕНА ПОЛЯКОВА
- ПРИ ВМГИ - АСЕН КОТЕВ
- ПРИ УНСС - ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ
- ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АТАНАС КИРЧЕВ, ХРИСТО АНДРЕЕВ И ИВАН САВОВ
- ПРИ БФ - СУ - ГЕОРГИ ЦОНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ НА 12 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ СРЕЩУ СПИРАНЕТО НА ОПОЗИЦИОНЕН ВЕСТНИК И ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ОПОЗИЦИОННИ ДЕЙЦИ.


СЪБРАНИТЕ НА 20 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА ЛИДЕРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗРАЗЯВАТ СВОЕТО КАТЕГОРИЧНО СТАНОВИЩЕ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ:

1. ПОДВЕЖДАНЕТО ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ НА ДЕЙЦИ ОТ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ.   

2. СПИРАНЕТО НА ВЕСТНИК "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" - ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ - И НА КОЙТО И ДА Е ДРУГ ВЕСТНИК, ЛЕГАЛНО ЗАВОЮВАЛ ПРАВОТО СИ ДА СЪЩЕСТВУВА В ИНФОРМАЦИОННОТО НИ ЕЖЕДНЕВИЕ.

ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВЛЯВАЩАТА БКП /БСП/ И НА СДС СА В РЯЗКО ПРОТИВОРЕЧИЕ С НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ТЕ КРИЯТ ОПАСНОСТ ОТ ДИКТАТУРА И ЗАПЛАШВАТ ИЗКОННИТЕ СВОБОДИ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ.

ИЗРАЗЯВАМЕ РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ, ЧЕ В ЕДНА СТРАНА, ОБЯВИЛА ПРЕД СВЕТА, ЧЕ Е ТРЪГНАЛА ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, СЕ ДОПУСКА СПИРАНЕТО
НА ВЕСТНИК И СЕ НАПАДАТ ЛИЦА, ОТСТОЯВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ.

СОФИЯ, 20 ОКТОМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ:

ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ЛИЛИ ПЕТКОВА
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: ИВАН АМБАРЕВ
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП: ПЕТЪР ГОГОВ
НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: ИЛИЯ СИПСЕВ
БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ: КРУМ КУМАНОВ
КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: ИВАН ЕДИСОНОВ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ: ЯНКО ЯНКОВ
БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /Ц/: ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ
НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ: ИВАН НАЙДЕНОВ
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО": ИВАН ДУНДАРОВ БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ЙОЛО ДЕНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА 24 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА В ГР. ДОБРИЧ.


ГЛАВА ТРЕТА: СРЕДСТВА И ФОРМИ; ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.15 СЪЮЗЪТ ПОСТИГА ЦЕЛИТЕ СИ ЧРЕЗ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, РЕФЕРАТИ, СКАЗКИ, БЕСЕДИ, ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ, СЪБРАНИЯ И ДИСКУСИИ,
ЧРЕЗ РАЗНООБРАЗНИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, СТИМУЛИРА И ПОДПОМАГА СЪЗДАВАНЕТО НА ДОБРУДЖАНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД ДОБРИЧ, ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ПОДОБНИ СЪЮЗИ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И С ДЪРЖАВНИ НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ.

ЧЛ.16 СЪЮЗЪТ ОСИГУРЯВА СЪБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗАВЕЩАНИЯ И ФОНДОВЕ И ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ НАЧИНАНИЯ, В РАМКИТЕ НА ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА. ЧЛЕНСКИ ВНОС НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА.

ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА И НА СЪЮЗА СЕ ДОКУМЕНТИРАТ СЪОБРАЗНО ЗАКОННИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТОВА.

ОТЧЕТИ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА ДРУЖЕСТВАТА И РЕСПЕКТИВНО НА СЪЮЗА НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ.

БЮДЖЕТЪТ НА СЪЮЗА СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ ОБЩОСЪЮЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ, А НА ДРУЖЕСТВАТА - ОТ ОБЩОТО ДРУЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ.17 ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ СИ ЗАДАЧИ СЪЮЗЪТ ПОПУЛЯРИЗИРА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ПО ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНИТЕ НАЧИНИ.

ЧЛ.18 ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СЪЮЗА Е 7 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯТ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ БЪЛГАРИЯ. ТОЙ СЕ ОТПРАЗНУВА ПО ПРОГРАМА, ИЗРАБОТВАНА ЕЖЕГОДНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ.19 ПЕЧАТИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА СА КРЪГЛИ С НАДПИС "ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА" - ДРУЖЕСТВО ГР.........", А НА СЪЮЗА - С НАДПИС "ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА", НА ФОНА НА ЖИТНИ КЛАСОВЕ.

ЧЛ.20 ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ВЛАСТИ, ПРЕД ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕД ОБЩЕСТВОТО СЪЮЗЪТ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В ЛИЦЕТО НА НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ НА ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ.

ДРУЖЕСТВАТА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИМ.

ЧЛ.21 НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО МУ ОТ ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА И НЕГОВАТА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ.

ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПЪЛВАН И ИЗМЕНЯН ПО РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕС ИЛИ НА ОБЩОСЪЮЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ, АКО ТОВА БЪДЕ ПОИСКАНО НАЙ-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА РЕДОВНИ ДЕЛЕГАТИ И АКО РЕШЕНИЕТО Е ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ 3/4 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.

ЧЛ. 22 УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ В ГРАД ДОБРИЧ НА 24 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/