26 февруари 1990


СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                   БРОЙ 40 /58/

     СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.         Д Р А Г И  С Ъ О Т Е Ч Е С Т В Е Н И Ц И,

     НА ПРЕДЕЛА СМЕ НА ЕДНА НОВА ЕПОХА, КОЯТО НОСИ НАДЕЖДИ, НО КРИЕ И МНОГО ОПАСЕНИЯ ЗА РАЗОЧАРОВАНИЯ, КАКТО Е БИЛО ЧЕСТО ДО СЕГА.
     ЕТО ЗАЩО, СЪС СЪЗНАНИЕТО, ЧЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ САМО ЧРЕЗ СЪЗНАТЕЛНАТА И ОРГАНИЗИРАНА АКТИВНОСТ НА НАРОДНИТЕ МАСИ, НИЕ ВИ КАНИМ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ТЪЙ КАТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ НЯМА СОЦИАЛНА ПРАВДА, БЕЗ СОЦИАЛНА ПРАВДА НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ.
     НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ - БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Е ЧЛЕН ОСНОВАТЕЛ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ЧИИТО ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИДЕИ СПОДЕЛЯМЕ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБЕДИНЯВА 68 ПАРТИИ И Е БИЛ ВИНАГИ НЕ САМО ИЗТОЧНИК НА ИДЕИ, НО И БЕЗКОРИСТЕН ПОДДРЪЖНИК НА НАШИЯ НАРОД В ТЕЖКИ МОМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ БЕДСТВИЯ.
     ЗАЕДНО С ТОВА БСДП ВИНАГИ Е ЗАПАЗВАЛА И СЪХРАНЯВАЛА СВОЯТА БЪЛГАРСКА СПЕЦИФИЧНОСТ, НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК И НЕЗАВИСИМОСТ.
 
                            КОРЕНИТЕ
                           
     ЖАН ЖОРЕС, ВЕЛИКИЯТ ТРИБУН НА СВОБОДАТА И ХУМАННИЯ СОЦИАЛИЗЪМ, КАЗВАШЕ: "НЕ МОЖЕМ ДА ОТПРАВИМ ПРИЗИВ КЪМ БЪДЕЩЕТО, БЕЗ ДА СЪБУДИМ ЕХОТО НА МИНАЛОТО". И СЕГА, ОТПРАВЯЙКИ ПРИЗИВ КЪМ ИДНИЯ ДЕН, НИЕ С ГОРДОСТ СИ СПОМНЯМЕ МИНАЛОТО НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ:
     - ОЩЕ В 1903 Г., ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ СЕ НА СЕКТАНТСКОТО И ДОГМАТИЧНОТО МИСЛЕНЕ, ЯНКО САКЪЗОВ ОПРЕДЕЛИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КАТО СЪЮЗ НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ СЛОЕВЕ - РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ЗАНАЯТЧИИ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.
     - ПЪРВОТО СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОСЕМЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН ПРЕЗ 1919 Г. БЕ ДЕЛО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ МИНИСТЪР ЯНКО САКЪЗОВ.
     - СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕОТСТЪПНО ВОДИ БОРБА СРЕЩУ ЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ, КОИТО НЕВЕДНЪЖ ДОВЕЖДАХА СТРАНАТА ДО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. ТАКА, ЕДИНСТВЕН ЯНКО САКЪЗОВ ОТ ТРИБУНАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, БИТ И ОБРУГАН, С ТРАГИЧЕСКО ПРОРОЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ
ЗА ПАГУБНИЯ КРАЙ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В БАЛКАНСКАТА ВОЙНА. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРЕШЕ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА ПРОТИВ ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ НА КОЯТО И ДА Е СТРАНА ОТ ВОЮВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ ПО ВРЕМЕ НА ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ, КАТО НЕ СЕ ПОДДАВАШЕ НА НАТИСКА НА ВЛАСТНИЦИТЕ И ДОРИ НА ВРЕМЕННИТЕ НАСТРОЕНИЯ СРЕД ОБЩЕСТВОТО, НЕОТСТЪПНО ЗАЩИЩАВАЙКИ МИРА И СВОБОДАТА.
     -  ЗА РАЗЛИКА ОТ МНОГО ДРУГИ ПАРТИИ, ВОДЕНИ БИЛО ОТ ШОВИНИЗЪМ, БИЛО ОТ КОНЮНКТУРНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ИЛИ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВИНАГИ Е ЗАЩИЩАВАЛА ТРАЙНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     -  ПОД ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СЕ ИЗГРАДИХА СВОБОДНИ СИНДИКАЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ, НАЙ-МОЩНИТЕ ОТ КОИТО БЯХА УЧИТЕЛСКИЯТ, ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИЯТ И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКИЯТ СЪЮЗИ. ТЕ БРАНЕХА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПРИБЯГВАХА И ДО СТАЧКИ.
     -  НЕ ЗАБРАВЯЙКИ МЕЧТАТА ЗА НОВО ОБЩЕСТВО НА СОЦИАЛНА ПРАВДА И СВОБОДА, ОТЧИТАЙКИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РЕАЛНОСТИ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ УТВЪРЖДАВАХА ДЕН СЛЕД ДЕН НОВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ.
      -  В ДУХА НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ ТЕ ПРОПАГАНДИРАХА, ЧЕ САМО ДОБРОВОЛНИТЕ И СВОБОДНИ СДРУЖЕНИЯ ОТКРИВАТ НАЙ-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ НА ЛИЧНОСТТА И КОЛЕКТИВА. ТЕ ИЗГРАДИХА ВТОРОТО СЛЕД ДАНИЯ КООПЕРАТИВНО ДВИЖЕНИЕ. СРЕД БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО РАЗВИВАЩО СЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СЪЗДАДОХА В ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ МОЩНО, СВОБОДНО, ВСЕ ПО-НАРАСТВАЩО КООПЕРАТИВНО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО УСПЕШНО СЪПЕРНИЧЕШЕ НА МЕСТНИЯ И НА ЧУЖДЕНСТРАННИЯ СПЕКУЛАТИВЕН КАПИТАЛ. ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ПОПУЛЯРНИТЕ КРЕДИТНИ БАНКИ, ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ, ОБРАЗЕЦ НА КОИТО БЕ КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕД", КООПЕРАЦИЯ "БЪЛГАРСКА ЗАХАР", ТЮТЮНЕВИТЕ КООПЕРАЦИИ, ТА ДОРИ САМОБИТНО СЪЗДАДЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАТИВИ БЯХА ЯРКО ДОКАЗАТЕЛСТВО КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ СОЛИДАРНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ ТРУЖЕНИЦИ.

                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           Х   Х   Х

     СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".              


      ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ В НАШАТА СТРАНА БЕ СЛОЖЕН  КРАЙ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ И БЯХА  ПРЕКЪСНАТИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖАВАНЕ.  СТАЛИНИСТКИЯТ МОДЕЛ НА СОЦИАЛИЗМА, КОЙТО БЕ УСТАНОВЕН И У НАС, ПРЕВЪРНА ПРОФСЪЮЗИТЕ ОТ ЗАЩИТНИЦИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ПОДДРЪЖНИЦИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И КРЕПИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНИТЕ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА И  ОБЩЕСТВОТО. ТОВА СЕ ОТРАЗИ ПАГУБНО НЕ САМО ВЪРХУ ТЯХ, НО И ВЪРХУ ЦЯЛОСТНОТО ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО. СЕГА, КОГАТО СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ДЪЛБОКА КРИЗА И СЕ НУЖДАЕ ОТ КОРЕННО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ  ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ, НЕ ПРЕДЛАГАТ И НЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА. НЕВЪЗМОЖНО Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ИСТИНСКИ  ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОФСЪЮЗИ БЕЗ ПРАВОТО НА ТРУДЕЩИТЕ  СЕ САМИ, ПО СВОЯ ИНИЦИАТИВА, ДА ОРГАНИЗИРАТ СДРУЖЕНИЯ И СЪЩО ТАКА ПО СВОЙ ИЗБОР ДА ЧЛЕНУВАТ В ТЯХ. САМО ПРОФСЪЮЗИ, КОНТРОЛИРАНИ  ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, МОГАТ ДА ЗАЩИЩАВАТ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ЕТО ЗАЩО - НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", РЕШЕНИ ДА ВЪЗРОДИМ НЕЗАВИСИМОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ СТРУКТУРИ НА  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, БЕЗ КОЯТО СА НЕВЪЗМОЖНИ ПЛУРАЛИЗМЪТ И ДЕМОКРАЦИЯТА,

                      З А Я В Я В А М Е:

     СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ, СВОБОДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ОБРАЗУВАТ ОРГАНИЗАЦИИ С  ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, КУЛТУРНИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ, НАУЧНИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ИДЕАЛНИ  ЦЕЛИ, ЗАПИСАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, МОГАТ ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ НА ДЕЛО ЕДИНСТВЕНО ОТ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА.
 
     КАТО ПРИЕМА ПЪРВОСТЕПЕННОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА И СВОБОДИ И КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА СЪС СВОЯТА СПЕЦИФИКА НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, НФТ "ПОДКРЕПА" НЕОТКЛОННО ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА: СТОПАНСКА СИГУРНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ, СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОСТОЙНСТВО ЗА ВСЕКИ.

                О С Н О В Н И   П Р И Н Ц И П И:

     НФТ "ПОДКРЕПА" Е ОБЩЕСТВЕНА, САМОДЕЙНА, НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, ПРОМИШЛЕНИТЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ, СЛУЖАЩИТЕ И АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ, КОИТО ВИЖДАТ В ИНТЕЛЕКТУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕМОКРАЦИЯТА НА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС СРЕДСТВО ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СВОЕТО ПОЛОЖЕНИЕ.
     В ДЕЙНОСТТА СИ НФТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ, ВЪЗПРИЕТИ ОТ НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФСЪЮЗИ ПО СВЕТА:
     СВОБОДНИ - ЗАЩОТО ДЕЙНОСТТА ИМ Е НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТЕ СА СВОБОДНИ КАКТО ДА ПОДКРЕПЯТ, ТАКА И ДА КРИТИКУВАТ ТЯХНАТА ПОЛИТИКА, СВЪРЗАНА ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО С ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ;
     ПРЕДСТАВИТЕЛНИ - ЗАЩОТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ И ЗАЩИЩАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ, СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, БИТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОТДИХА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ТЕ САМИ УСТАНОВЯВАТ ВРЪЗКИ И КОНТАКТИ С ПРОФСЪЮЗИ ВЪН ОТ СТРАНАТА И РЕШАВАТ ВЪПРОСИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
     ДЕМОКРАТИЧНИ  - ЗАЩОТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ПЛУРАЛИЗМА И ПРОФСЪЮЗНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕ СЕ ОБВЪРЗВАТ С ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ  ПРИНЦИПИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, ПРОКЛАМИРАНИ В  МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ТЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКЪВ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, КОЙТО  Е ИЗГРАДЕН ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И НЕ ЗАЧИТА ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА.
     В ДУХА НА РАННОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ У НАС, НФТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НЕ САМО ЗАЩИТНА, НО И ШИРОКА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СИНДИКАЛНО СЪЗНАНИЕ И ЩЕ ПОДПОМАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ И ТЯХНОТО ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ. В ОСНОВАТА НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ ЩЕ СТОИ ИДЕЯТА ЗА СВОБОДНО АСОЦИИРАНЕ И ФЕДЕРИРАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ.
      В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАКА ИЗЛОЖЕНИТЕ ПРИНЦИПИ, НФТ  "ПОДКРЕПА" ИЗДИГА СЛЕДНИТЕ

                  П Р О Г Р А М Н И   И С К А Н И Я

      I.  СИНДИКАЛНА ПРОГРАМА
      НФТ "ПОДКРЕПА"  СЧИТА, ЧЕ ВЪЗЛОВ МОМЕНТ В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРАВНА РЕФОРМА Е УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ТРУДОВОТО И СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ. ПРЕДИ ВСИЧКО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ:
     - ПРАВО НА ВСЯКО ЛИЦЕ ДА ОБРАЗУВА ПРОФСЪЮЗИ, ДА ПРЕДПРИЕМА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАШИТА НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ, ДА ЧЛЕНУВА В ПРОФСЪЮЗ ПО СВОЙ ИЗБОР;
     - ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗБИРАН ПО ХАРАКТЕР И МЯСТО ТРУД;
     - ПРАВО НА ЗАДОВОЛИТЕЛНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ;
     - ПРАВО НА ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЗНЕНА СРЕДА;
     - ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ;
     - ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТРАНАТА И ЗАВРЪЩАНЕ В НЕЯ;
     - ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА.
     ГАРАНТИРАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА И ПО-НАТАТЪШНОТО ИМ УРЕЖДАНЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС, ЗА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ.
     НФТ "ПОДКРЕПА" СЧИТА, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ, РАЗГЛАСЕНИ И ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ЗАКОНИ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ СИНДИКАЛНИТЕ ПРАВА НА
ТРУДЕЩИТЕ СЕ:
     -  ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ, В КОЙТО ДА НАМЕРЯТ МЯСТО СЛЕДНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
     А/ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФСЪЮЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДАДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ФИРМА, УЧРЕЖДЕНИЕ, КУЛТУРЕН, НАУЧЕН ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ;
     Б/ ПРАВО НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ДА ОСНОВАВАТ НАЦИОНАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВО НА ПОСЛЕДНИТЕ ДА ОБРАЗУВАТ ИЛИ ДА ВЛИЗАТ В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
      В/ ПРАВО НА ВСЕКИ ПРОФСЪЮЗ ИЛИ ФЕДЕРАЦИЯ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, ДА РАЗПОЛАГАТ СЪС
 З А К О Н О Д А Т Е Л Н А ИНИЦИАТИВА;
      Г/ ПРАВО НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛОВИЯ ДА УЧАСТВУВАТ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА МЕСТНАТА И НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ, КАКТО И ДА ИЗДИГАТ СВОИ КАНДИДАТУРИ;
      Д/ ПРАВО НА АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ ДА ОБРАЗУВА СВОИ СДРУЖЕНИЯ И СЪЮЗИ;
      Е/ ПРАВО НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - ЧАСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ ИЛИ АКОРДАНТИ, НА КООПЕРАТОРИТЕ, КАКТО И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ-ЗАНАЯТЧИИ ДА СЕ СЪЮЗЯВАТ ЗА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ.
      - ЗАКОН ЗА СТАЧКИТЕ, В КОЙТО ДА БЪДАТ УРЕДЕНИ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ТАЗИ КРАЙНА МЯРКА В УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВА;
      - ЗАКОН ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ПРЕГОВОРИ И ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ КОНФЛИКТИ, В КОЙТО  ДА БЪДАТ УРЕДЕНИ СРОКОВЕТЕ, НАЧИНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ПРОФСЪЮЗИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩИТЕ ИНТЕРЕСИ НА  ДВЕТЕ СТРАНИ, КАКТО И С ВЪЗНИКНАЛИТЕ
КОНФЛИКТИ.

                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ,  26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА 2500-ЧЛЕННИЯ КОЛЕКТИВ НА ЕНЕРГОСНАБДИТЕЛЕН КОМБИНАТ - ВАРНА, АДРЕСИРАНО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ.


     НА 1 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА СЪБРАНИТЕ В ЗАЛА 821 НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НЯКОИ ОТ ДИСПЕЧЕРИТЕ В ГР. СОФИЯ И ДЕЖУРНИ ОТ ОТДЕЛНИ ПОДСТАНЦИИ В СТРАНАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОЖЕ БИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 300-400 ЧОВЕКА ОТ СИСТЕМАТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, А В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ДОРИ САМО СЕБЕ СИ, СЕ САМООБЯВИХА ЗА "ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ" НА "СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ" - Т.Е. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 100 000-КОЛЕКТИВ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
     ОТ ИМЕТО НА "СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ" БЕ ПУБЛИКУВАНА И ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО В СЪКРАТЕН ВИД ИЗЛЪЧИ И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, БЕЗ, РАЗБИРА СЕ, ДА ПРОВЕРИ КОЙ СТОИ ЗАД ПОРЕДНАТА "ДЕКЛАРАЦИЯ".
     ПОСТАВИХА СЕ РАЗЛИЧНИ ИСКАНИЯ, КОИТО НЕ ОТРАЗЯВАТ МНЕНИЕТО НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, А МНОГО ОТ ТЕЗИ ИСКАНИЯ НИ КОМПРОМЕТИРАТ.
     СЪЗНАВАЙКИ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ В ТЕЗИ НАПРЕГНАТИ И ТРЕВОЖНИ ДНИ НИЕ, ЕНЕРГЕТИЦИТЕ ОТ 2500-ЧЛЕННИЯ КОЛЕКТИВ НА ЕНЕРГОСНАБДИТЕЛНИЯ КОМБИНАТ - ВАРНА, ДЪРЖИМ ДА СЕ РАЗГРАНИЧИМ ОТ САМОЗВАНИЯ  "СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ" В БЪЛГАРИЯ.
     СВОИТЕ ИСКАНИЯ СМЕ ПОСТАВИЛИ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТАНЦИИ. ЧАСТ ОТ ВЪПРОСИТЕ СА РЕШЕНИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 10. ОТ НОВИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И КОМИТЕТА  ПО ЕНЕРГЕТИКА ОЧАКВАМЕ РЕШАВАНЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПОСТАВЕНИ ОТ НАС.
     УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ СЪВМЕСТНО С ДРУГИТЕ КОЛЕГИ ЗАЕДНО ЩЕ ИЗГРАДИМ ИСТИНСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ЩЕ НИ ОБЕДИНЯВА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОСНОВА И ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН ОТ ДЕЛЕГАТИ, РЕАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НАШИТЕ КОЛЕКТИВИ.
 
     ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗАЯВЯВАМЕ:
     СЕГА НE Е ВРЕМЕ ЗА ПРАЗНОДУМСТВО И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ.
     СЕГА ВСИЧКИ ТРЯБВА ОТНОВО ДА ДОКАЖЕМ С НАШИЯ ДЕНОНОЩЕН ТРУД, ЧЕ СИЛАТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА Е В ЕДИНСТВОТО.

ВАРНА,  13 ФЕВРУАРИ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             X   X   X


     СОФИЯ,  26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ.


     ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ В НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ НА АДЕЛА ПЕЕВА "В ИМЕТО НА СПОРТА". ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ КАДРИТЕ СА ЗАСНЕТИ БЕЗ ЗНАНИЕТО НА ПОКАЗАНИТЕ В НЕГО ЛИЦА, ПРАВЯТ СЕ НАМЕЦИ, ЧЕ ФИЛМЪТ Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА КРИЗАТА СРЕД СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ. РЕЖИСЬОРКАТА СЕ ОБВИНЯВА В ТЕНДЕНЦИОЗНО ИЗОПАЧАВАНЕ НА ИСТИНАТА И ПРЕВРАТНО ТЪЛКУВАНЕ НА ФАКТИТЕ. КАТО СЕ ДАВА ОЦЕНКА, ЧЕ ЧРЕЗ СВОЕТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ АДЕЛА ПЕЕВА ТЪРСИ "ЕВТИНА СЕНЗАЦИЯ" СЕ ПРАВИ ИЗВОДА, ЧЕ ТОВА Е ЕДИН ПО СЪЩНОСТТА СИ АНТИСПОРТЕН ФИЛМ.
     КАТО ИМА ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ОБЩЕСТВЕНИЯТ ФОРУМ СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:
     1. ПРОИЗВЕДЕНИЕТО НА АДЕЛА ПЕЕВА Е ПОСВЕТЕНО НЕ НА СПОРТИСТА, КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТОЧКИ И МЕДАЛИ, А  НА СПОРТИСТА КАТО ЧОВЕК. ЕВТИНА СЕНЗАЦИЯ И ЕВТИНА РЕКЛАМА ЧРЕЗ СПОРТА СЕ ТЪРСИ НЕ ОТ СЪЗДАТЕЛКАТА НА ФИЛМА, А ОТ ГОСПОДСТВУВАЩИЯ РЕЖИМ, ЧИЯТО НАМЕСА В ТАЗИ СФЕРА ДОВЕДЕ ДО ДНЕШНИТЕ, КОНСТАТИРАНИ ОТ ВСИЧКИ ДЕФОРМАЦИИ.
     2. ДОКУМЕНТАЛНОСТТА НА ФИЛМА ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВО ИЗОПАЧАВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЗАСНЕТИТЕ В НЕГО ЛИЦА. ТЪЛКУВАНЕТО НА ФАКТИТЕ ОТ ФИЛМА Е СВОБОДНО И Е ПРЕДОСТАВЕНО НА САМИТЕ ЗРИТЕЛИ.
     3. ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ФИЛМЪТ Е ЗАСНЕТ СЪС СКРИТА КАМЕРА Е НЕИСТИНА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ОБОРИ ЧРЕЗ ЕКСПЕРТИЗА И СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ И ПО СЪЩНОСТТА СИ ПРЕДСТАВЛЯВА КЛЕВЕТА, НАКАЗУЕМА ОТ ЗАКОНА.
     4. НЕИСТИНА Е И ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ФИЛМЪТ Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА КРИЗАТА СРЕД СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ. "АРЕСТУВАНИЯТ" ПО ИСКАНЕ НА БСФС ОЩЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ ПРЕЗ 1982 Г. ФИЛМ, Е ОБНАРОДВАН НА 29.12.1989 Г.,  ВЕЧЕРТА ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, Т.Е. ТРИ ДНИ СЛЕД ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ТРЕНЬОРА ИВАН АБАДЖИЕВ ЗА СТАЧКА В ОТБОРА МУ И ЕДИН ДЕН СЛЕД РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ, ПОСВЕТЕНО НА ПЪЛНОТО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ.
     5. ОБЩЕСТВЕНИЯТ ФОРУМ Е УБЕДЕН, ЧЕ НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ФИЛМА "В ИМЕТО НА СПОРТА" Е ДЕЛО НА ВСЕ ОЩЕ СИЛНИТЕ "ГЕРОИ" НА ОТИВАЩИЯ СИ НОМЕНКЛАТУРЕН СПОРТ. ЕТО ЗАЩО, ТОЙ АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ДА ОКАЖАТ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕДИ ДО НЕДЪЗИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ СПОРТ.

СОФИЯ,  20.2.1990 Г.                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                         X   X   X


     СОФИЯ,  26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /ННДП/ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


     ОПИТИТЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАВЪРТЯХА В ЕДИН ОМАГЬОСАН КРЪГ ОКОЛО ТАКА НАРЕЧЕНАТА КРЪГЛА МАСА, КОЯТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ ПОКАЗА, ЧЕ ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, КАКТО И ЗАПАЗВАНЕТО, И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ТЯХНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ. РАЗГОВОРИТЕ И БЕЗКОНЕЧНИТЕ ПРИКАЗКИ СЕ ВЪРТЯТ ОКОЛО КОПЧЕТАТА НА АРМИЯТА, НО НЕ ЗАСЯГАТ ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА
НАШЕТО РАЗВИТИЕ.
     ПОРАДИ ТОВА НАШАТА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА:
     1. НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ РИТОРИЧНИТЕ СХВАТКИ И ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ С ЯСНИ, ТОЧНИ И ПЕРСПЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, КАКТО И ЗА
РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТАБИЛНА И ДЕЙСТВЕНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА.
     2. НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕКРАТИ МАНИПУЛИРАНЕТО НА МЮСЮЛМАНСКОТО И БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА НЯКОИ
РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА НЯКОИ ОТ ТЕХНИТЕ НАСТРОЕНИЯ, БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ИНТЕРЕСИТЕ ИМ, ЗА СВОИ ЛИЧНИ ЦЕЛИ.
     3. НЕЗАБАВНО ДА СЕ СПРАТ СТАЧКИТЕ, ДА СЕ ЗАПОЧНЕ СЪКРАЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ И УСИЛИЯТА ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И ИЗЛИЗАНЕТО НА ШИРОК ФРОНТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР, С КОЕТО ЕДИНСТВЕНО МОГАТ ДА БЪДАТ СТАБИЛИЗИРАНИ КАКТО ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТАКА И СЕЛСКОТО НИ СТОПАНСТВО, А ОТТАМ И УСЛОВИЯТА ЗА ЖИВОТ НА НАРОДА НИ.
     4. ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ КЛЕВЕТИТЕ И ФИЗИЧЕСКАТА РАЗПРАВА С РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЕЙЦИ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЩАТЕЛНА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ ТВЪРДЕНИЯ ПО АДРЕС НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ И КЕВОРК КЕВОРКЯН, НАПЪЛНО ИЗВЕСТНИ НА ВСИЧКИ, И ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА КЛЕВЕТНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА НАИ-СТРОГА ВКЛЮЧИТЕЛНО И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ.
     5. ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА, ЧЕ ИМА И БЕЗПАРТИЙНИ, И ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СЪЩО ЖЕЛАЯТ ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩЕТО СИ ПО ПОВДИГНАТИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. НИКОЙ НЕ Е УПЪЛНОМОЩИЛ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СДС ДА ГОВОРЯТ ОТ ИМЕТО НА ЦЕЛИЯ НАРОД. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА НА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ НА КРЪГЛАТА МАСА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОКАНЕНИ И ДОПУСНАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. АКО ТОВА НЕ СТАНЕ, НИЕ ЩЕ ОТХВЪРЛИМ ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ И БЪДЕЩИ РЕШЕНИЯ НА ПРЕГОВАРЯЩИТЕ ДОСЕГА СТРАНИ, КОИТО СА В РАЗРЕЗ С ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ И ИСТИНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НАРОДА!  НИЕ ЩЕ ОБЯВИМ" ПОЛИТИЧЕСКИ БОЙКОТ!
     ПОРАДИ ТОВА И ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ЗА РЕАЛНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ВОЛЯТА НА ОБИКНОВЕНИЯ ТРУДОВ ЧОВЕК!

                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


     НА 16 ФЕВРУАРИ 1990 Г. СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ОТПРАВИ ОБРЪЩЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА НРБ, В КОЕТО СЕ НАСТОЯВА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА КУЛТУРНО-НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВА НА Т.Н. МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ, С КАКВИТО ТО СЕ Е ПОЛЗУВАЛО СЛЕД КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ОБРЪЩЕНИЕ, НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ:
     СЪЮЗЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЯВАЩ В СВОИТЕ РЕДОВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАД ЕДИН МИЛИОН БЪЛГАРИ ОТ ПИРИНСКА И БЕЖАНЦИ ОТ ЕГЕЙСКА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, НАЙ-РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ОБРЪЩЕНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ. ЗА НАС ТОВА ОБРЪЩЕНИЕ Е ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ВМЕШАТЕЛСТВО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НРБ. ЕТО ЗАЩО, СЪЮЗЪТ КАТЕГОРИЧНО  ОТХВЪРЛЯ ИНСИНУАЦИИТЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЯКАКВО "МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО" Е БЪЛГАРИЯ.
     ОПИТИТЕ ДА СЕ ДОКАЖЕ, ЧЕ СЛАВЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ НЕ Е БЪЛГАРСКО СА БЕЗПОЧВЕНИ,  РОТИВОРЕЧАТ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, КАКТО И НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЕЖАНЦИ И НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРЪЩЕНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ КОМЕНТАР НАПРАВИ БЪЛГАРСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР БОЙКО ДИМИТРОВ, А ОБЕДИНЕНИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ИЗЛЯЗОХА СЪС СВОЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.
     КЪМ ВСИЧКО КАЗАНО ОТ МИНИСТЪР ДИМИТРОВ И СДС, НИЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ, НО ТРЯБВА ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ МАКЕДОНСКИЯТ ПРОБЛЕМ, ОТНАСЯЩ СЕ ДО БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ, ЖИВЕЕЩО ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ НА НРБ, Е ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРЕШАВА.
     ЕТО ЗАЩО, НИЕ НАСТОЯВАМЕ ПРЕД СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ ДА СЕ САМООПРЕДЕЛИ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ. А СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ ДА БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА. ТАКА ЩЕ СЕ СПРАТ ОПИТИТЕ ДА СЕ СПЕКУЛИРА С ТОЗИ БОЛЕЗНЕН И ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ ПРОБЛЕМ.
     СЪЮЗЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕДЛАГА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА НРБ ДА ЗАЕМЕ СЪЩАТА ПОЗИЦИЯ В ОТГОВОРА СИ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ.

СОФИЯ, 12.2.1990 Г.                                             /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОМИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


     ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО В НАШАТА СТРАНА НА ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА, КАКТО И ОТ ЗАБАВЯНЕТО НА КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ, КОМИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ОБЪРНЕ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:
     ПИСМОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989  Г., ЦЕЛЯЩО ДА СЕ ОГРАНИЧАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗСЕЛНИЧЕСКАТА КАМПАНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА МИНАЛАТА ГОДИНА, СЕ ПРЕНЕБРЕГВА. НА МНОГО МЕСТА МЕСТНАТА ВЛАСТ ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И ТРУДОВО-ПРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ,  ПЪТУВАЛИ ИЛИ САМО ИЗЯВИЛИ НАМЕРЕНИЕ ДА ПЪТУВАТ ДО ТУРЦИЯ. КОНФЛИКТНАТА СИТУАЦИЯ, ПОРОДЕНА ОТ ПОЗОРЯЩИЯ СТРАНАТА "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС" И ЦЯЛАТА БЕЗУМНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА КАТО МАСОВО СЕ ПРОЯВЯВА В ИМУЩЕСТВЕНИ И ТРУДОВО-ПРАВНИ СПОРОВЕ.
     СТРАХУВАЙКИ СЕ ДА НЕ ЗАГУБИ АВТОРИТЕТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ ОСТАВЯ РАЗВОЯ НА НЕЩАТА ПОД КОНТРОЛА  НА МЕСТНИТЕ СЪВЕТИ. САМО ТАКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯСНЕНА ПАСИВНОСТТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КОЙТО БАВИ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЕЩАНАТА КОМИСИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НОРА АНАНИЕВА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ СЪВМЕСТНО С КОМИСИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРАВАТА НА  ГРАЖДАНИТЕ ОДОБРИ И ЩЕ ВНЕСЕ В НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОЙТО СЪЗДАВА ВСИЧКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ИЗВЪРШЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА СПОМЕНАТАТА ПОЛИТИКА И Т.Н. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС.
     АКО ТОЗИ ПРОЕКТОЗАКОН БЪДЕ ПРИЕТ В СЕГАШНИЯ МУ ДУХ И АКО ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НЕ ОСЪЩЕСТВЯТ ВЪЗМОЖНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ  ПРАВА НА ТРУД, ЖИЛИЩЕ, СВОБОДНО ИЗБРАНО ИМЕ И СВОБОДА НА СЪВЕСТТА И УБЕЖДЕНИЯТА, СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ РАЗПАЛЕНАТА НАЦИОНАЛНА ВРАЖДА НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ВЪВ ВСЕ ПО-ОСТРА ФОРМА.
     В СЪЩОТО ВРЕМЕ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕНОТО НЕДОВОЛСТВО И ТЛЕЕЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, НАКЪРНЕНОТО НАЦИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ НА НЯКОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НАМИРА ОТДУШНИК В  ИЗБЛИЦИ НА ХИПЕРТРОФИРАН ПАТРИОТИЗЪМ. СЪЩЕСТВУВАТ ОПАСЕНИЯ, ЧЕ КУЛМИНАЦИЯТА ИМ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА ПО ВРЕМЕ НА ЧЕСТВАНИЯТА НА 3-ТИ МАРТ И ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ УТЕЖНИ СИТУАЦИЯТА.
     В СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ ПО КОМПЛЕКСА ОТ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, МОЖЕ  ДА ДОВЕДЕ СТРАНАТА ДО РЪБА НА НОВА КАТАСТРОФА И ПОВТОРНА МЕЖДУНАРОДНА ИЗОЛАЦИЯ.
     ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ОПАСНИЯТ РАЗВОЙ НА СЪБИТИЯТА В НЕПОСРЕДСТВЕНОТО БЪДЕЩЕ, КОМИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ НАСТОЯВА:
     1. БЕЗ НИКАКВО ПО-НАТАТЪШНО ОТЛАГАНЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА И ДА ЗАПОЧНЕ ДА ДЕЙСТВА КОМИСИЯТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НОРА АНАНИЕВА.  НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ РАДИКАЛНИ МЕРКИ  ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ТЕЖКИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ ВЪЗНИКНАЛИ СРЕД ТУРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ ПРЕЗ 1989 Г.
     2. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ЕДИН ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОЙТО ДА ПРЕДВИЖДА ДА БЪДЕ ВЪРНАТО ПО ДОСТОЕН НАЧИН НА ХОРАТА ОНОВА, КОЕТО ПРЕСТЪПНО ИМ БЕШЕ ОТНЕТО. ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА БЕЗ ПРОТАКАНЕ ПОД КАКВИТО И ДА БИЛО ИЗКУСТВЕНИ ПРЕДЛОЗИ.
     ОТГОВОРНОСТТА ПАДА ВЪРХУ ПЛЕЩИТЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО ДНЕС ВЗЕМАТ СЪДБОВНИ ЗА СТРАНАТА РЕШЕНИЯ.

СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ  1990  Г.
                                          /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/
 
                             X   X   X

     СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЛЕКТОРИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВО "ЗНАНИЕ" В СОФИЯ.


     СЪБРАНИЕТО НА ЛЕКТОРИТЕ ОТ СОФИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 14 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА, РЕШИ ДА ПРЕОБРАЗУВА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ "ГЕОРГИ КИРКОВ" В ДРУЖЕСТВО "ЗНАНИЕ".
     НОВОТО ДРУЖЕСТВО Е ДОБРОВОЛНО, САМОУПРАВЛЯВАЩО СЕ СДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКТОРИТЕ,  КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ, РАБОТЕЙКИ В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯ, ДА ДАВА СВОЯ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО. ТО МОЖЕ ДА СЕ АСОЦИИРА СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
     ДРУЖЕСТВОТО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ДОСЕГАШНИЯ СТИЛ И МЕТОД НА РАБОТА В ЛЕКЦИОННАТА ПРОПАГАНДА, ПРИЧИНА ЗА НАТРУПАНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВО "ГЕОРГИ КИРКОВ", ТО НЕ СЪУМЯ ДА ПРЕОДОЛЕЕ КОНЮНКТУРНОСТТА, НЕ НАСОЧИ СВОИТЕ УСИЛИЯ КЪМ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕПРЕХОДНИТЕ, ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ В НАУЧНОТО ЗНАНИЕ, ЗА КОЕТО СПРАВЕДЛИВО БЕШЕ КРИТИКУВАНО ОТ НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
     ЦЕЛИТЕ НА НОВОТО ДРУЖЕСТВО СА:
     - ДА РАЗПРОСТРАНЯВА ПОСТИЖЕНИЯТА НА НАУКАТА, С КОЕТО  ЩЕ УДОВЛЕТВОРЯВА ПОТРЕБНОСТТА ОТ НЕПРЕКЪСНАТО ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НА КУЛТУРАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО;
     - ДА РАЗРАБОТВА И ДА ОБЯСНЯВА ОТ НАУЧНИ ПОЗИЦИИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ, ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ В ПОЛИТИКАТА И МОРАЛА;
     - ДА ПОВИШАВА ПОДГОТОВКАТА НА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ ПО МЕТОДИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА И НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБНОВЛЕНИЕ;
     - ДА ИЗВЪРШВА АНАЛИЗИ, КОНСУЛТАЦИИ И ДА ОРГАНИЗИРА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ;
     - ДА ПОПУЛЯРИЗИРА ЗНАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРАТА И НА ОКОЛНАТА СРЕДА КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА, РАБОТОСПОСОБНОСТТА И ДЪЛГОЛЕТИЕТО;
     - ДА РАЗСПРОСТРАНЯВА ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ;
      - ДА РАЗШИРЯВА И ЗАДЪЛБОЧАВА ДУХОВНАТА, ЕЗИКОВА И ЕСТЕТИЧЕСКА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
      ГЛАВНОТО В НАШАТА ДЕЙНОСТ Е РАЗРАБОТВАНЕ И ОБОСНОВАНО РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕД СЛУШАТЕЛИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ЗА ПЪТИЩАТА И  СРЕДСТВАТА ЗА ХАРМОНИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЛИЧНОСТТА, КОЛЕКТИВА И ОБЩЕСТВОТО.
      ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ В СВОЯТА РАБОТА ОТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗЛИЧНИТЕ АУДИТОРИИ, ОТ ЖЕЛАНИЯТА НА ОТДЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ, ОТ ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ТЕ РЕШАВАТ И КОИТО ГИ ВЪЛНУВАТ.
     С ДЕЙНОСТТА СИ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОТИВОРЕЧИЕТО МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ И СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЛО НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.
     ДРУЖЕСТВО "ЗНАНИЕ" ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ УНИКАЛНА ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ОРГАНИЗАЦИЯ, СПОСОБНА ЧРЕЗ СВОИТЕ ЛЕКТОРИ ДА РАЗПРОСТРАНЯВА ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОДУКТ И ЗНАНИЯ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА И СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА. ЦЯЛАТА НИ ДЕЙНОСТ Е ПОДЧИНЕНА НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. ЗАТОВА ЗА ЛЕКТОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗУВАНИ ПРЕДИ ВСИЧКО ИЗЯВЕНИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ВЪВ ВУЗ И СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
     ЗА ДА РЕАЛИЗИРА ПОСТАВЕНИТЕ СИ ЗАДАЧИ, ДРУЖЕСТВО "ЗНАНИЕ" ИЗГРАЖДА ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН СВОЯТА СТРУКТУРА. СЪЗДАВАТ СЕ ДОМОВЕ НА ЗНАНИЕТО И УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОНЕН И КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР. В НЕГО ЩЕ РАБОТЯТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ШКОЛА, ШКОЛА ЗА МЕНАДЖЕРИ,
НАУЧНО-ВНЕДРИТЕЛСКО ПОДЕЛЕНИЕ И КОНСУЛТАНТСКО БЮРО.
     ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧИЛИЩА, КВАРТАЛИ, ПАРТИЙНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ, ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ ОТ СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА, ЩЕ КООРДИНИРА ПОСТОЯННО СВОЯТА ДЕЙНОСТ С НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА. ТО ЩЕ ИЗПЪЛНИ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ, КОИТО Е СКЛЮЧИЛО ДРУЖЕСТВО "ГЕОРГИ КИРКОВ" В СТОЛИЦАТА ЗА 1990 ГОДИНА.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ОЦЕНЯВАТ ЗНАЧИМОСТТА И РОЛЯТА НА НАШАТА ДЕЙНОСТ, ДА ОБНОВЯТ И ПО ФОРМА, И ПО СЪДЪРЖАНИЕ ЗАЯВЕНИТЕ ТЕМАТИЧНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЛЕКЦИИ, НАПРАВЕНИ ДОСЕГА, НЕКА НАПРАВЯТ И ДРУГИ, КОИТО ДА СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОВИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КОИТО СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ.

СОФИЯ, 14.2.1990 Г.

 /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/