26 септември 1997


София, 26 септември 1997 година
Брой 75 (1771)


София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на
РЕЗОЛЮЦИЯ "БСДП - НОСИТЕЛ НА ИЗКОННИТЕ ЦЕННОСТИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА", ПРИЕТА НА 42-ИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (СОФИЯ, 20-21 СЕПТЕМВРИ 1997 Г.). Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Последните осем години се характеризират с дълбока икономическа, политическа и социална криза, с мъчително налучкване на български национален модел на приобщаването ни към социална Европа.

В сложната и противоречива обстановка на излизане от кризата Българската социалдемократическа партия (БСДП) трябва да осъществи своята мисия на реален стожер и защитник на гражданското общество в неговия преход към избраните цели.

А тези цели са основните социални стандарти на Европа: социална пазарна икономика, право на труд, социален диалог и трипартизъм, активна социална политика, справедливост и солидарност.

България се намира в изключителна социално-икономическа ситуация. Стурктурната реформа предстои и нейното реализиране се оказа невъзможно без въвеждането на валутен съвет. БСДП е длъжна да посрещне новите предизвикателства, да реагира адекватно, да предлага и отстоява свои програми за структуриране на социалните системи и индустриалните отношения, сравними с европейския модел, да търси и да намира равнопоставен диалог, легитимно партньорство и политическо взаимодействие с демократичните сили, обречени и способни да спасят България.

Като предлагат своите идеи и конкретни проекти, българските социалдемократи ще отстояват пред партньорите от реформаторското мнозинство необходимостта провежданите радикални реформи да имат постоянен социален коректив.

Обществено-политическият живот през последните години показа, че без да си служи с демагогска и популистка фразеология, БСДП на практика е най-последователният носител на изконните ценности на социалдемокрацията.

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ "БСДП - НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРЕН И РАВНОПОСТАВЕН ПАРТНЬОР В ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ", ПРИЕТО НА 42-ИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (СОФИЯ, 20-21 СЕПТЕМВРИ 1997 Г.). Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Делегатите на 42-ия конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП) са за пълноценно и равнопоставено участие на партията в Обединените демократични сили (ОДС).

Българските социалдемократи ще положат всички необходими усилия за провеждането на радикална икономическа реформа в България с необходимите й социални корективи и в духа на политическия и икономически плурализъм.

Ние считаме, че има още нереализирани възможности за по-ефективно и ползотворно сътрудничество в рамките на коалицията.

БСДП е за активизиране и институционализиране на взаимоотношенията между партньорите.

Конгресът дава мандат на ръководството на партията да подпише следизборно споразумение за поемане на определени взаимни задължения и отговорности в коалицията ОДС.

Конгресът възлага на ръководните органи на партията да работят за организационното стабилизиране и структурното изграждане на партията, за издигане влиянието й в обществото и ефективното й включване в управлението на страната.

Съществена роля в осъществяването на избраните цели трябва да изиграе Социалдемократическият алианс, в който активно да си сътрудничат БСДП, Социалдемократическата партия (СДП) и нашите естествени и близки сподвижници - синдикатите.

Нашият Алианс остава отворен за всички формации, доказали своята социалдемократическа същност.

БСДП ще използва всички свои международни връзки за улесняване и ускоряване на процеса на европейската интеграция на България.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЗНС С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ПЕТКО ИЛИЕВ ЗА ПЪРВИТЕ СТО ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН КОСТОВ, ОГЛАСЕН НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (20-21 СЕПТЕМВРИ 1997 Г., СОФИЯ). Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


В практиката на политическото развитие на българското общество по подобие на западните демокрации се усвои неписаното правило всяко ново правителство да бъде подлагано на публичен анализ и критика едва след като минат сто дни от неговото встъпване в длъжност. Това правило беше спазено и за сегашното правителство.

Сред активно "чакащите" да изтекат стоте дни е и Българският земеделски народен съюз (БЗНС). Сега е ред и ние да обсъдим направеното от правителството, още повече че като сме членове на коалицията Обединени демократични сили (ОДС), това правителство трябва да се смята и за наше правителство. Успоредно с неговата работа трябва да дадем отговор на въпросите за нашето място в изпълнителната власт и за дейността, която сме извършили през този период.

С това ще задоволим очакванията не само на нашите членове и симпатизанти, но и на ОДС и интересувващите се от цялата страна.


I. УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЗАПОЧНА РАБОТАТА СИ ПРАВИТЕЛСТВОТО, СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАХА С:

1. Дългосрочен характер на наследените от двегодишното социалистическо управление противоречия и проблеми. В края на миналата година обществото ни изпадна в хаос, който не може лесно да бъде преодолян.

2. Благоприятното наследство от служебното правителство начело със Стефан Софиянски. Кризата бе спряна, доста хора от служебния министерски екип намериха високи постове и при редовното правителство.

3. Постоянната активна позиция на държавния глава, който постоянно се явява член на правителството "в сянка”. Това влияе както на работата на правителството, така и на отношението към него и у нас, и зад граница.

4. Спечелените с голяма преднина парламентарни избори. Това дава възможност да се разчита на масовата подкрепа на избирателите и днес правителството има по-голямо одобрение от изборните резултати на ОДС, в резултат на които беше избрано.

Значителната парламентарна група даде възможност широко да се балансира с ръководни кадри между Народното събрание и състава на правителството.

5. Най-голямата стартова сила и проблеми в същото време идват от широкия коалиционен характер на опозицията, ролята на Съюза на демократичните сили (СДС) като най-голяма водеща сила, както и състоянието и парламентарните позиции на опозицията.

Всеки в ОДС има свои интереси, които се съчетават с общите.

Какви са интересите на Българския земеделски народен съюз (БЗНС) и какво е мястото ни? Какво е реалното ни състояние и влияние? Как ни оценяват другите партньори?

От тук ще следва и "земеделската" оценка на правителството.

6. Големите очаквания у нас и в чужбина. Тук правителството получи толкова голям кредит на доверие, колкото никое предишно не е имало в началото.


II. НАЧАЛО И СЪСТАВ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Съставът и структурата на правителството бяха определени сравнително бързо. Това говори за една продължителна предварителна подготовка, както и за изясняване на вътрешни коалиционни позиции.

Екипът на правителството до ранг заместник-министър и главен секретар се състои общо от стотина души и е изграден на коалиционен принцип без публично оповестени квоти.

Нашето място и влияние досега не е обсъждано все още. Макар и след сто дни, почти е сигурно, че ще имаме заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция. Позициите ни в правителството се пренасят като позиции на БЗНС и ОДС на областно равнище, оказват решаващо влияние на участието ни в подмяната на ръководствата на държавните учреждения. Това в крайна сметка е съчетанието с личните интереси и амбиции на нашите активисти. В това е основата на общественото ни влияние.

Дали в състава на правителствовто огледално се отразява влиянието на изгражданите ОДС политически сили? Това не е аритметика, но много лесно се вижда, че Демократическата партия (ДП) и - Български земеделски народен съюз - Народен съюз (БЗНС- НС) са облагодетелствани, а БЗНС и Българската социалдемократическа партия (БСДП) са на другия полюс. Тепърва ще проличи може ли България да излиза от криза, може ли да има коалиционно демократично правителство с дълъг живот без подобаващото участие на нашата организация.

В началото дойдоха първите заявления, изказвания, действия на членовете на правителството и повечето от тях бяха добре претеглени, умерени, балансирани. Имаше и залитания. Заместник министър-председателят Евгений Бакърджиев срочно заговори за нова административно-териториална реформа, за околии и окрупняване на общини. Засега нищо не се чува в тази посока, дори обратното - след референдум сега чакат президентския указ бъдещите общини Стамболийски, Кричим и Перущица.

Друг заместник министър-председател, Веселин Методиев, зае остра позиция по църковния спор и сега имаме отрезвително затихване.

Изказаните прибързани и резки мнения за енергетиката струваха поста на началника на енергийния комитет.

Най-люшкащ беше стартът на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа. През няколко дни той правеше разнопосочни изказвания за съдбоносната жътва и очакваните резултати. В крайна сметка министър-председателят се нагърби лично с много от неговите задачи и превърна осигуряването с жито в личен въпрос на достойнство. Това означава много за двамата... Оказа се, че земята не може да се върне до края на тази година и остана за следващата, като въпросителните нарастват.

По-дълги се оказаха и приватизационните процеси, за които заместник министър-председателят Александър Божков имаше скоростни очаквания.

Особено много сполучи правителството в отношенията с другите видове власти. И президентът, и парламентарното мнозинство в Народното събрание (подкрепяно почти винаги от Евролевицата) твърдо стоят зад правителството и всячески му помагат. Евентуалните търкания засега остават скрити. Досега съдебната власт с нищо не е укорила правителствената политика, участва се заедно при търсене на пътища за разбиване на организираната престъпност.

От парламентарната опозиция и досега липсва алтернатива на правителството, цари объркване. Масово червената местна власт досега няма забележими конфликти. При сегашното законодателство общините са силно зависими от централната власт, особено от бюджета, и това прави хората на Българската социалистическа партия (БСП) във властта предпазливи.

Един от досегашните поучителни уроци на правителството е спечелването и поддържането на всички медии - държавни и частни - на своя страна. Това крие и опасности, но в повечето случаи помага.

Цялата тази помощ за правителството се отразява и при досега проведените местни извънредни избори. В едно малко селце навсякъде печелят кандидатите на ОДС. Всъщност въпросът със смяната на БСП от власт, нашето състояние и бъдеще, ще се решат окончателно на бъдещите местни избори.

На старта си правителството имаше един много добре подготвен документ - програма за управление "Програма 2001". Въпреки вялата критика на БСП и Българския Бизнес блок (БББ) и мнението на други отделни личности (депутата Венцислав Димитров), че в програмата има много заимствания от предишни програми на други партии и у нас, и в чужбина, правителсвената програма се отчете като много добра основа за развитие. Както беше изтъкнато от министър-председателя, тази програма за реализацията си се нуждае от поне два мандата от по четири години.


III. МАСИТЕ БЯХА ВЪЗЛОВИЯТ ПРОБЛЕМ, ОТ ЧИЕТО РЕШАВАНЕ ЗАВИСЕШЕ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА НАЧАЛНА СТАБИЛНОСТ И АВТОРИТЕТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

От БСП наследството беше много тежко, спомняте си разстроените ни финанси, състоянието на банките, на валутите, спряната приватизация и връщането на земята, пълната външна изолация.


А СЕГА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИМ ТОЧНО ПОСТИГНАТОТО И ПРОПУСНАТОТО:

Въведе се валутният борд и по всеобщо признание дава засега много добри резултати. Левът е спокоен. Валутните резерви са много по-големи от очакваните и БНБ няма проблеми с емисията. На пазара в обращение влязоха над два милиарда долара, пазени досега и от групировките, и от населението. Ясните финансови условия трябва да вкарат в открито обращение всички налични пари. Лихвеният процент е около 6 процента годишно, което е лихва за развита западна страна. Ниските кредити насърчават предприемачите и населението към повишена пазарна (производствена и консумативвна) активност, която вече започва да се забелязва. Българските финанси се радват на все по-добро име на запад. Това води до инвестиционен интерес и до закупуване на български ценни книжа, България се включва и е канена и на най-високи международни финансови събирания. За всички вече е ясно, че стопанската стабилност е едно от изискванията за членство в Европейския съюз и НАТО.


КАКВИ СА НИ ЗАБЕЛЕЖКИТЕ ТУК?

Няма достатъчен вътрешен и външен интерес към кредити. Пазарът е стегнат, къс. Недоверието не е преодоляно. Все още извън обращение са няколко милиарда долара - в населението и в групировките. Борбата с икономическата престъпност още не е дала ясен повод за недоволство, но няма случай на разкрита или предотвратена финансова измама. Привързването ни към марката си остава спорно. Не се отговаря на аргументите в полза на долара. Обяснението, че повишението на цените у нас се дължало на поевтиняването на марката, не предизвиква успокоение у никого. Инфлацията е много ниска, но все пак много над очакваната. Това в скоро време ще предизвика финансови и социални трудности. Все още големи инвеститори от чужбина не идват. Бюрокрацията не е намалена и това спъва стопанската дейност.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ 1997 Г. В СОФИЯ


Управителният съвет (УС) на Българския земеделски народен съюз (БЗНС)

Р Е Ш И:

1. Одобрява политическия анализ за първите 100 дни от управлението на Обединените демократични сили (ОДС), направен от главния секретар.

2. Постоянното присъствие (ПП) да продължи разговорите с коалиционните партньори в ОДС за участието ни в изпълнителната власт.

3. Приема докладите за организационното състояние на съюза, направени от членовете на Управителния съвет по решение на организационния секретар.

4. Приоритетната съюзна задача е възстановяването на структурите по цялата страна и задължава окръжните настоятелства непрекъснато да провеждат организационни мероприятия в тази посока.

5. Освобождава по тяхно искане като членове на ПП господата Крум Хорозов и Милко Славчев, а на тяхно място избира господата Атанас Праматаров и Веселин Бояджиев.

6. ПП да положи усилия да се издири гробът на Никола Петков.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРИЕТА В ХАСКОВО НА 20 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Приема съдържанието и оценките в доклада на Изпълнителния съвет и на Контролната комисия като вярно отразяващи цялостната дейност на организацията.

2. Оценява участието на Политически клуб (ПК) "Екогласност" в управлението на страната като успешен опит за утвърждаване на новата активна политика на партията и като сериозно усилие за реализиране на нейната програма.

3. Конференцията оценява положително досегашното коалиционно сътрудничество, но счита, че то се нуждае от усъвършенстване.

ПК "Екогласност" трябва да играе по-активна роля в консолидацията на левите и центристките сили в търсенето на нови пътища в развитието на българското общество.

4. Приема програмните тезиси и възлага на Националния съвет на тяхна основа да приеме до пролетта на 1998 г. цялостна програма за обществото, управлението и партията.

5. Ръководните органи на партията да действат за организационното укрепване на ПК "Екогласност" и в качествено, и в количествено отношение, така че до една-две години ПК "Екогласност" да бъде истински национално значима партия.

6. В политическото развитие на ПК "Екогласност" да се засилят чертите на самостоятелност, новаторство, морална ангажираност и практическа действеност.

7. Екологичната дейност трябва да остане приоритетно направление, особено на регионалните клубове, като специален акцент трябва да получи изграждането на екологичната култура на българския народ. Трябва да се създадат експертни звена към Изпълнителния съвет.

8. ПК "Екогласност" и Демократичната левица трябва да добият образ на истинска опозиционна формация и да дават отпор на деструктивното поведение и идеологическата и национална безотговорност на управляващите.

9. Да се засили законодателната активност на ПК "Екогласност", като се използват депутатите от Парламентарната група на Демократичната левица (ПГДЛ), както и експерти.

10. Да се обърне особено внимание на извънпарламентарните форми на политическа дейност (граждански инициативи, връзки с граждански сдружения и др.) при използване на приетите от Изпълнителния съвет "Тезиси за основните задачи и действия на ПК "Екогласност" в периода на опозиция"; да се създадат специални структури за тази цел.

11. Присъствието на ПК "Екогласност" в местния политически и обществен живот да се засили, като се използват избраните наши представители в местната власт, а също и формите на коалиционно партньорство. Там, където сътрудничеството с политическите партньори е затруднено, да се засилят самостоятелните изяви на организацията ни.

Председател на ПК "Екогласност": СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "УПРАВЛЯВАНАТА КАТАСТРОФА НА ИВАН КОСТОВ" НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТРЕСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ТЕАТЪР "СЪЛЗА И СМЯХ". Документът е адресиран до колектива на театъра, до националните електронни медии и до всекидневниците "24 часа", "Дума" и "Труд".


Колкото и парадоксално да изглежда, но има такава професия. Специалистът знае точно къде и колко взрив да постави в основите. Той предварително е изчислил реда на взривяването, за да може срутването да стане планомерно и безопасно. Гледали сме такива филми. Професията на каскадьор е също рискована.

Като изследваме политическите ходове на господин Иван Костов, се натъкваме на една опростена схема на планираната българска катастрофа: в икономиката тя вече е в ход и всеки ден узнаваме за жертвите й. В културата и изкуството едва сега започва, защото довчерашният доцент с черно куфарче в ръка, което придържаше с пръст, за да не се отвори, малко се страхуваше от българската култура и изкуство. Днес обаче, когато социалната справедливост е окончателно смазана, господин доцентът доби кураж. Избраният каскадьор в лицето на претенциозната Емма Москова получи указание, каквото се дава само на интелектуална прислуга - да взриви това, което не е строила - театър "Сълза и смях". Мадам Москова я бива за правителствени приеми, но за опазване и развиване на българската култура хич не я бива. Тя и Надежда Михайлова имат единствена заслуга: показаха на българската общественост, че България живее много по-добре и по-сигурно без министри на културата и външните работи.

Господин Костов сигурно знае, че Хитлер, въпреки всичко, не затвори нито един театър в Германия, дори в най-голямата криза след тридесетте години и по време на Втората световна война. Можем да си представим какво е станало в България, щом госпожа Москова приема позора да ликвидира един театър, който е първокласен културен факт повече от двадесет и седем години! Така тя заслужи името на рушител на българската култура. Господин Костов, преди да й разпореди да ликвидира една традиционна сцена, е трябвало да й обясни: тоталното отричане на стари структури, на личности и идеи, както и тоталното възприемане на нови структури, личности и идеи винаги влече след себе си тежки социални сътресения. Защо е необходимо да се закриват столични театри? Защото те са гражданската уста на народа ни, защото театърът е истинската майка на демокрацията. Сцената не търпи лъжа и измама. Трудно става на господин Костов, но това е нищо в сравнение с горчивите хапове, които му предстои да гълта. Ние заставаме зад исканията на колектива на театъра и високо заявяваме: Ще подкрепим борбата му до победа, до отстрняване от министерството на особи като госпожа Москова. Тя не е гласът на българската интелигенция. Нашият народ има достатъчно умни и талантливи мъже и жени, които няма да допуснат този позор. Народът ни иска публичен диспут по въпросите на интелектуалната недостатъчност в Министерството на културата. Ние много добре знаем, че нашите управници искат да си построят една малка Америка в България с парите от приватизацията и като в екшън да си живеят по американски, но на държавни разноски.

Сега е моментът политическите сили с цялата си любов и уважение да помогнат за спасението на театър "Сълза и смях". Ние изявяваме готовност да се включим в борбата на театралния колектив за спасението му от покушението на властта. Молим за имената на всички лица, замесени в престъплението, за да бъдат в Черната книга на България.

София, 20 септември 1997 г.

Генерален секретар на ЦК на БКП: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КМЕТОВЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И ОТ ДЕПУТАТИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ОТ ШЕСТИ МНОГОМАНДАТЕН ВРАЧАНСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ В ОБЩИНА БОРОВАН. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до Висшия съвет на БСП, до Българската телеграфна агенция и до вестник "Дума".


Кметовете, председателите на общинските съвети на Българската социалистическа партия (БСП), както и депутатите от Шести многомандатен Врачански избирателен район, избрани с червената бюлетина, изразяват своя протест срещу заповедта на аграрния министър Венцислав Върбанов, с която се правят промени в състава на поземлената комисия в община Борован.

Ние заставаме зад аргументираните протести на собствениците на земеделски земи, протестиращи срещу назначаването на местния лидер на Съюза на демократичните сили (СДС) в Борован Георги Велчовски за шеф на земераздаването в общината.

С този акт на министър Върбанов считаме, че е нарушен законът за кадровите промени, тъй като не е взето мнението на Общинския съвет. Новоназначеният председател на поземлената комисия няма съответното висше образование, нито необходимия професионален опит за заемане на посочената длъжност.

Настояваме да бъде отменена заповедта на министър Върбанов и да се назначи нов екип на поземлената комисия в Борован.

В противен случай явно от този акт личи, че се нарушава Декларацията на Народното събрание за национално съгласие.

Град Криводол, септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА РАЗУЗНАВАЧИТЕ ОТ ЗАПАСА, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КОНТРАРАЗУЗНАВАЧИТЕ ОТ ЗАПАСА, РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА НА ВОЕННИТЕ КОНТРАРАЗУЗНАВАЧИ И КЛУБА НА ВОЕННИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. Обръщението е адресирано до българската общественост, до бившите служители и сътрудници на МВР, до непривличаните към изпълнението на задачи по опазването на обществения ред и националната сигурност граждани на Република България и до средствата за масово осведомяване.


Със закона за досиетата е изиграна още една карта на политическата демагогия и националния нихилизъм.

"Ето ви зрелища вместо хляб" - така звучи член първи от този закон.

"Нека да отворим и да прочетем тази страница от историята", апелират историческите дилетанти, опитвайки се да превърнат в история българската държавност.

Но докато има национални интереси, национална сигурност и национален дух, докато България има бъдеще, тази страница ще бъде страница на нейното съществуване. Можем да я четем, но не да я късаме или пренаписваме.

Обръщаме се към вас, честни българи, бивши служители и сътрудници на Министерството на вътрешните работи, които под една или друга форма, с пагон, с декларация или без декларация, всеотдайно сте работили и заслужили пред българската държава. Защото знаем, че вашите усилия и морал са били насочени именно към това - да я има България, да е свободна и преуспяваща. Защото без вас не могат не специалните служби, а народът и Родината, които се гордеят с вас. Към вас се отправят чудовищни обвинения, но не падайте духом, не унивайте. Преглътнете обидата, преодолейте я със сърцето и с разума си, ако не днес - утре.

България, като майчина твърд, за която си струва да се живее, работи и даже да се умре, ще ви бъде признателна като на свои верни синове и дъщери. Такава е цената, която всички предхождащи ни поколения са платили, за да имаме днес държава и нация, за да имаме национален дух, с който да се гордеем. Ще я платим и ние.

Обръщаме се и към вас, добри хора, които не сте били привличани към изпълнението на задачи по опазване на обществения ред и националната сигурност, но за чийто спокоен живот бдяха другите, тези, които днес са обект на закона.

От много страни и с всякакви средства ще се опитат да ви внушат, че приятелите ви, съучениците ви, съпрузите и родителите ви, че всички около вас са били доносници. Подобни инсинуации не само не са верни, но самата мисъл, допускаща това, е братоубийствена, човеконенавистна и самоунищожителна.

Не допускайте тази мисъл да се загнезди в душите ви!

Насаждането на подозрение, на недоверие е есенцията на всяко насилие. Нека не я улесняваме и не взривяваме отношенията между хората. Вярвайте и уважавайте хората така, както досега. Време е да съзиждаме, а не да рушим!

Още през XIX век Христо Ботев очерта вечно повтарящата се у нас трагедия на духа с думите "Свестните у нас считат за луди". Ще го повторим ли? Ще допуснем ли хора, безразлични към българските национални интереси, да сочат с "присмехи обидни" към истинските безкористни патриоти?

Нека нищо не хвърля фалшива сянка в човешките ни отношения, защото сега е времето заедно да работим за България, и, като назовем "кривиците си", да се разберем, ако сме хора.

Историята не е страница, която се чете по закон. Законът може да бъде отменен, а страницата - пренаписана, но ние - чедата на майка България, оставаме, и нека да останем с обич помежду си и към Отечеството!

София, 23 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИЛИЯ ПАВЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА "МУЛТИГРУП", ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ В СТОЛИЧЕН ВСЕКИДНЕВНИК. Документът е адресиран до агенциите БТА, Ройтер и "Балкан", до средствата за масово осведомяване, до главния редактор на вестник "24 часа".


ГОСПОДА,


В брой 261 на в. "24 часа" от 23 септември 1997 г. журналист, подписал се с името Станимир Въгленов, против всякаква логика, отсъствие на факти и подкрепящи ги документи, твърди, че съм казал: "Топенерджи" е личната касичка на Рем Вяхирев" (цитат от публикацията).

Във връзка с това заявявам категорично:

1. Никога не съм казвал такива думи и квалифицирам твърденията на г-н Станимир Въгленов като нагла лъжа.

Затова съм наредил на личните си адвокати да заведат съдебен иск за клевета срещу гражданина Станимир Въгленов.

2. Смятам, че определени сили в България след многото неуспешни опити да вкарат в устата на висши служители на РАО "Газпром" обидни квалификации по адрес на "Мултигруп" сега, в навечерието на важно заседание на управителното тяло на смесеното дружество "Топенерджи", чрез журналиста Станимир Въгленов, вкарват в моята уста тази гнусна лъжа. Тяхната цел е създаване на напрежение между дългогодишни търговски партньори от България и Русия.

3. Като гражданин на Република България, уважаващ човешките взаимоотношения, си позволих в лично писмо до Рем Вяхирев, изпратено днес, 23 септември 1997 г., да се извиня от свое име и от името на всички уважаващи себе си български граждани за това, че обществото ни допуска на страниците на един уважаван от мен вестник да се тиражират подобни спекулации.

София, 23 септември 1997 г.

Президент на "Мултигруп": ИЛИЯ ПАВЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 24 септември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортери: Валентина Игнова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.