26 септември 1994


София, 26 септември 1994 година
Брой 188 /1233/


София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. В СОфИЯ.


На предишното заседание на Върховния партиен съвет /ВПС/, състояло се през месец юли 1994 г., Демократическата партия /ДП/, вярна на своите традиции, основател на Съюза на демократичните сили /СДС/ и негов лоялен член, би тревога за намаляващото влияние на СДС в България. Ние посочихме допуснати грешки и поискахме анализ, за което бяхме отстранени от НКС. С премахването на традиционна демократична сила от коалицията стана ясно, че целта на ръководството на НКС не е единството и спечелването на избори, а политическото оцеляване на група хора.

Върховният партиен съвет на ДП смята, че подписаното в НКС ново политическо споразумение създаде нова формация, напълно различна от СДС, които спечели парламентарните избори през октомври 1991 г. Основна причина за тази подмяна е, че в ръководството на НКС се допуснаха партии фантоми и личности със съмнителни политически позиции и нравственост, служили на тоталитарния режим и облагодетелствани от него.

Върховният партиен съвет е обезпокоен от започналите политически уволнения на членове на ДП по настояване на ръководството на НКС. Това ни убеждава, че НКС е скъсало с демократичния стил на управление, което е чуждо на нашите идеи и традиции.

Върховният партиен съвет одобрява дейността и политиката на Централното бюро на Демократическата партия в периода юли-септември 1994 г. и потвърждава позицията ни за неучастие в ново правителство и неподкрепа на друго в рамките на този парламент.

Ние смятаме, че единствен изход от създалата се тежка политическа криза са предсрочните парламентарни избори.

Върховният партиен съвет взе следните решения:

1. Потвърждава неподписването от Демократическата партия на т.нар. ново политическо споразумение на НКС.

2. Заявява, че наш противник е БСП. Ние нямаме намерение да водим борба с други некомунистически сили и поради това призоваваме да спрат личните нападки.

3. Дава мандат на председателя и на Централното бюро на Демократическата партия да продължат започнатите преговори и да подпишат предизборно споразумение с Българския земеделски народен съюз. Необходимо е да се водят преговори и с други некомунистически организации, преди всичко партньорите ни от СДС като Радикалдемократическата партия и Обединения християндемократически център /РДП и ОХДЦ/, за създаването на нова демократична алтернатива за България. Ние искаме да дадем нов шанс на противниците на комунизма.

Нашите традиции и достойнство ни задължават да се борим за националните интереси и за демокрацията в България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО В РАМКИТЕ НА 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Днес в седалището на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ се състоя среща между членове на ръководствата на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ начело с главния секретар д-р Анастасия Димитрова-Мозер и на БСДП с председател д-р Петър Дертлиев. Бяха разменени мнения относно политическата и социално-икономическата обстановка в страната. Двете политически сили констатираха сходство във възгледите си по редица въпроси. Предсрочните парламентарни избори са единствен изход от тежката криза, обхванала страната. Настоящият парламент е изчерпал своите възможности, той е изгубил общественото доверие и не би могъл да излъчи дееспособно правителство.

БЗНС и БСДП са категорично против приемането на подготвяните изменения на конституцията от сегашния парламент. Двете политически организации са за запазване на пропорционалната избирателна система.

БЗНС информира ръководството на БСДП за подготвяния от тях проект за програма за национално спасение. Двете ръководства са единодушни, че е необходимо сближаване между всички демократични некомунистически сили в страната. Освен това те са на мнение, че е нужко сътрудничеството между БЗНС и БСДП да се задълбочава, като се осъществяват контакти на всички равнища.

София, 20 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩА С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


Днес в седалището на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ се състоя среща между представители на ръководствата на Движението за права и свободи /ДПС/ и на БСДП. Делегацията на ДПС бе водена от Осман Октай, а на БСДП - от д-р Петър Дертлиев. Направен бе анализ на актуалната обществено-политическа ситуация в страната. Констатирана бе близост във възгледите по въпросите на социалната политика. Двете политически сили са за пропорционална избирателна система и намират, че предложеният от Българската социалистическа партия /БСП/ проект за нов Избирателен закон е насочен срещу умерените политически сили у нас. Обсъдени бяха различни възможности за демократизиране на съществуващия Избирателен закон, но бяха изказани сериозни опасения, че в парламента липсва добра воля за това.

ДПС и БСДП намират за нецелесъобразно парламентарните избори и изборите за местни органи на властта да се провеждат по едно и също време.

По въпроса за предлаганите поправки в конституцията двете страни бяха на различни позиции.

София, 22 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПЕТКО СИМЕОНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО В РАМКИТЕ НА 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Ясно и определено заявяваме, че в това Народно събрание /НС/ не бива да се създава правителство. Казахме го веднага след оставката на министър-председателя Любен Беров. 36-то НС е изчерпало кредита на доверие, който получи на 13 октомври 1991 г. То няма политически и морални сили да подкрепи силно правителство, от което се нуждае България. България днес се пита: да бъде или да не бъде, а част от най-важните депутати викат: "О, миг, поспри, постой! Ти толкова си хубав!" За пръв път Филип Димитров и Жан Виденов, независимо от мотивите им, заедно защитават един общ национален интерес - бързи избори. Независимо от разположението на силите в бъдещото Народно събрание то ще разполага с нов кредит на доверие, който, надяваме се, ще му даде смелост решително да продължи реформите. Българска партия Либерали /БПЛ/ продължава опитите си да създаде коалиция, която поставя на първо място националните интереси. България се нуждае от спасение, а не от партийно самодоказване. Самодоказването може и трябва да стане, като се мисли за целия народ, а не за отделни негови части или чужди интереси. В разговорите, които водим, ние държим на три пинципа и ще се коалираме с всеки, който ги отстоява.

1. Ред и сигурност. Сигурност за личността, за имота и за държавата.

2. Държавна гаранция за прехраната.

3. Ясни правила за забогатяване.

Всеки, който е съгласен с тези три принципа, ние сме готови да разговаряме с него за постигане на общи действия в предстоящата предизборна кампания. Не проумяваме как личности, които имат пряка вина с участието си в изпълнителната и в законодателната власт за дереджето, в което се намира страната, отново и отново наляво и надясно раздават обещание, че този път ще станат нови. В тази претенция те напомнят ескимоското убеждение, че жената, когато бъде посетена от чужд мъж, става като нова. В ескимоския смисъл тези политици наистина са нови. Бързите избори няма да решат проблемите, но ще дадат възможност да започне тяхното решаване. Категорично сме за избори - бързи, колкото се може по-бързи.

София, 21 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УТОЧНЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Генералният съвет на Националния професионален съюз /ГС на НПС/ счита, че в споразумението със Съюза на демократичните сили /СДС/ трябва да намерят място следните групи от въпроси:

1. Преодоляване последиците от дискриминационната политика на правителството на Любен Беров:
а/ промени в Кодекса на труда и гарантиране на колективното договаряне на низово равнище, независимо дали е представителен синдикатът, в който членува съответната секция;
б/ право на самостоятелни браншови и отраслови организации да договарят и подписват споразумения с работодателите, когато имат достатъчно влияние в съответния бранш или отрасъл;
в/ прецизиране на критериите по чл.З от Кодекса на труда;
г/ отмяна на Постановление N 7 и прилежащите му нормативни документи;
д/ цялостно преразглеждане на системата за социално партньорство в посока на нейната децентрализация и почистване на фиктивните социални партньори сред работодателите;
е/ незабавно уволнение на всички работодатели и висши държавни чиновници, поставили подписите си под дискриминационни колективни трудови договори и други съглашения, както и на онези, които са съдействали активно за провеждането им в практиката;
ж/ цялостна подмяна на инспектората по труда;
з/ цялостно решаване на въпроса с така нареченото синдикално имущество, както и справедливо преразпределение на имуществото, раздадено преди на така наречените представителни синдикати, далеч надхвърлящо техните действителни потребности.

2. Ускорено решаване на въпросите, свързани със социалната реформа и най-вече с отделянето на социалните фондове от Държавния бюджет, като по възможност това бъде извършено още в рамките на бюджетната 1995 г.

3. Възприемането на принципите на масовата приватизация и на цялостната им реализация в рамките на парламентарния мандат.

4. Ограничаването на безработицата в рамките на допустимото, и то още през първата година от мандата.

5. Цялостно преработване на сегашната методика за изчисляване на инфлацията в България; създаване на нова, общопризната потребителска кошница и общопризнати критерии за бедност и за социално подпомагане. Именно на тази основа да се пристъпи към разработване на нова система за формиране на минималната работна заплата, на базовия доход за социално подпомагане и на средната пенсия.

6. Законово очертаване на периметрите на синдикатите във взаимоосигурителната и във взаимоспомагателната дейност.

7. Приемане на закон за синдикални избори и организирането им още в края на 1995 г.

Генералният съвет смята, че успоредно с подписването на споразумението със СДС трябва да се излъчи комисия, одобрена едновременно от висшите форуми на двете организации. Комисията трябва да бъде постоянна и да има правомощия да контролира изпълнението на споразумението. Тя трябва да бъде оглавявана на равнище заместник-председател на НКС и вицепрезидент на НПС.

Заедно с казаното дотук в споразумението трябва да намерят място и конкретните ангажименти на НПС като цяло в предизборната кампания, а и след конституирането на парламента и след съставянето на правителство на демократичното мнозинство.

Първият и основен ангажимент, който НПС трябва да поеме, това е осигуряване на достатъчно маневрено пространство за правителството на демократичното мнозинство, включително и осигуряване на съответни гаранции за социален мир.

Конкретно в предизборната кампания НПС трябва да поеме ясни ангажименти по:
1. Осигуряване на активни свои членове за участие в избирателните комисии и като застъпници на народните представители.
2. Осигуряване на Бюра за доброволци за участие в кампанията и на съответни агитационни пунктове там, където условията позволяват.
3. Осигуряване на необходимата социално-икономическа информация както за региона като цяло, така и за отделни предприятия и за институти, които влияят върху неговото развитие.
4. Организиране на самостоятелни агитационни прояви.
5. Осигуряване на допълнителни комуникации в райони, където НПС има влияние, и за използване на негова база за предизборни прояви.
6. Осигуряване на контрол в населените места по спазването на принципите за законност и честност на кампанията и на самите избори.
7. Осигуряване на местни непредставителни социологически проучвания.
8. Ангажиране в предизборната кампания на специфични структури на синдиката, в които работят хора, имащи влияние в съответните населени места.

София, 20 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ НА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СИЛИ.


Съюзът на репресираните в България отчита тежката политическа и социална обстановка в страната и огромното напрежение, създадено от наглото настъпление на комунизма, разрастващата се в невиждани за България размери престъпност - грабежи, изнасилвания, убийства на старци, деца, дори самоизтребване на висши полицейски офицери. По особено жесток начин бе убит и главният свидетел по делото за лагерите на смъртта в Ловеч и Скравена 77-годишната Надя Дункин. Така са извършвани убийствата в Ловеч.

Всичко това напомня времето на установяване на комунистическата диктатура в България и предизборната обстановка през 1946 г., когато бяха убити повече от 24 видни дейци на обединената опозиция и осакатени и пребити хиляди.

Съюзът на репресираните в България се обръща към българския народ с призив отново в тази тежка, трагична за нас обстановка всички сили с противокомунистическа насоченост да си подадем ръка и да създадем едно мощно обединение на антикомунистическите сили в името на спасението на България!!!

София, 22 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст ня:
ПЕТИЦИЯ ОТ ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОДКРЕПА" КЪМ "КРЕМИКОВЦИ" - АД И ОТ ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛУРГИЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОМЕНИ В БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КРЕМИКОВЦИ - АД.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В три поредни правителства министърът на промишлеността Румен Биков и чиновниците от неговото министерство издевателстват и си играят със съдбата на българската металургия - черна и цветна, със съдбата на стотици наши членове, на работниците металурзи и техните семейства.

Илюстрация за това е последният му необоснован ход, касаещ промените в Борда на директорите на "Кремиковци" - АД.

Необосновано беше извършен кадрови кадрил и в Борда на директорите в Медодобивния комбинат /МДК/ - АД, Пирдоп, като бяха заложени на карта просперитетът на дружеството и прехраната на нашите братя там. От февруари 1994 г. Министерството на промишлеността издевателства по стар тертип върху Федерация "Металургия" към Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" същата да стане проводник на едно недоносено решение за образуването на изкуствена шапка, която в разрез със законите на пазарната икономика да ни върне преди датата 10 ноември 1989 г.

Поредното недомислено решение на министъра на промишлеността в оставка бяха разигралите се събития относно Съвета на директорите на "Кремиковци" - АД.

Буди недоумение фактът, че в едно структуроопределящо дружество за страната, което работи добре, има извоювани позиции на международния пазар и спечелено доверие пред търговските партньори, се налагат "кадрови промени" по целесъобразност.

Зад този факт прозира поставяне в Съвета на директорите на удобни за министъра в оставка хора, кокто след опразване на министерското му кресло, а може би и депутатското, да защитят определени финансово-икономически интереси.

Хората на наемния труд от Фирмена синдикална организация /ФСО/ "Подкрепа" при "Кремиковци" - АД, без претенции да бъдат политици, прозират, че зад всичко това стон една безпардонна политика на министъра в оставка Румен Биков в услуга на Българската социалистическа партия /БСП/ и нейните напъни за тотална рекомунизация, като цената за всичко това е четвърто поредно топло министерско кресло в четвъртото поредно правителство.

Дами и господа народни представители,
Нашето търпение е изчерпано докрай. Този въпрос беше внесен за разглеждане и в Икономическата комисия на Народното събрание, но не се намери решение до настоящия момент поради редовното неявяване на министъра на промишлеността в оставка. Това е израз на неуважение не само към синдикатите, но и към висшия законодателен орган в държавата.

Уважаеми дами и господа,
Имайки предвид тежката икономическа обстановка в страната, изразяваме своето възмущение и категорично несъгласие с предприетите необосновани промени в Съвета на директорите на "Кремиковци" - АД.

Тези действия отново предизвикаха ескалация на напрежението във всички поделения на дружеството и се създават предпоставки за икономически срив в работата на едно от структуроопределящите предприятия в страната.

ФСО "Подкрепа" в "Кремиковци" - АД настоява пред вас до съставяне на ково действащо правителство да бъде наложен мораториум върху промени в състава на ръководството на "Кремиковци" - АД.

Кремиковци, 23 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСО "ПОДКРЕПА":

Цв. Боянов

/Пресслужба "Куриер"/


13:40:00
26.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!