26 септември 1990

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                           БРОЙ 190 /208/

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ "ПОДПАЛВАЧИТЕ И ПОГРОМАДЖИИТЕ НЕ СМЯТАТ ДА ПОСИПВАТ ГЛАВИТЕ СИ С ПЕПЕЛ" НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.ПЕРНИК.


ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧИ В НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ, ТРЯБВАШЕ ДА НИ ОТРЕЗВИ. ТРЯБВА НАЙ-СЕТНЕ ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ В ОБЩЕСТВОТО СЪЩЕСТВУВАТ ТЪМНИ СИЛИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕЯТ ОМРАЗА И СТРАХ, КОИТО МОЖЕ БИ ИСКАТ ДА ХВЪРЛЯТ СТРАНАТА В ОГЪНЯ НА КРЪВОПРОЛИТНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА.
КОИ СА ТЕЗИ СИЛИ, КОИ ПРЕДИЗВИКАХА ТАЗИ ОГНЕНА ВАКХАНАЛИЯ? ЗАСЕГА МОЖЕМ САМО ДА ГАДАЕМ.

ЕДВА ЛИ ТОЗИ ВАНДАЛСКИ АКТ Е ИЗРАЗ НА ОТЧАЯНИЕ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ДОСТАТЪЧНО ЗРЯЛ, ЗА ДА ЗНАЕ, ЧЕ ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, КЪМ ИСТИНСКАТА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, КЪМ СТАБИЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ, Е ДЪЛЪГ, СЛОЖЕН И МЪЧИТЕЛЕН ПЪТ. ПЪТ С БЕЗБРОЙ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО НЕГО. НО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗНАЕ И ТОВА, ЧЕ ТОЗИ ПЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРВИ. НИКАКВО ДРУГО СПАСЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА.

ПОЖАРИЩАТА И ПОГРОМИТЕ, КЪМ КОГОТО И ДА СА НАСОЧЕНИ, ОТ КОЙТО И ДА СА ПРЕДИЗВИКАНИ, НИ ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ КРАЙНИТЕ ЦЕЛИ, ВРЪЩАТ НИ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАЗАД, ОТДАЛЕЧАВАТ НИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА, ОТ ХУМАНИЗМА И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. ТЕ МОГАТ ДА ОБСЛУЖВАТ САМО НАЙ-КОРИСТНИ, НАЙ-ПРЕСТЪПНИ И НАЙ-ПРИМИТИВНИ ЦЕЛИ.

ВСИЧКИ ВИДЯХМЕ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ. ПИЯНИ ОТ МОМЕНТНАТА СИ СИЛА И НЕДОСЕГАЕМОСТ, ОКУРАЖЕНИ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЛАСТТА, ТЕ НЕ КРИЕХА ЛИЦАТА СИ, НЕ СЕ СРАМУВАХА, НАПРОТИВ - ГОРДЕЕХА СЕ С "ПОДВИЗИТЕ“ СИ. СЛЕД ПО-МАЛКО ОТ СЕДМИЦА ТЕ ЩЕ ЗАПИШАТ НОВА СРАМНА, СТРАНИЦА В НАШАТА ИСТОРИЯ. ЩЕ ОСКВЕРНЯТ ГРОБОВЕТЕ НА МЪРТВИТЕ, ЩЕ СМУТЯТ BЕЧНИЯ ПОКОЙ НА НАПУСНАЛИТЕ ТОЗИ СВЯТ. ЩЕ НИ НАКАРАТ ДА СЕ СРАМУВАМЕ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ И ЧЕ СМЕ ХОРА.

А ПОДБУДИТЕЛИТЕ? КЪДЕ СА ТЕ? В КАКВИ МРАЧНИ ПЕЩЕРИ И ХРАЛУПИ СА СЕ СКРИЛИ И КАКВИ ТЪМНИ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДВАТ?

ЗАСЕГА НЕ ЗНАЕМ НИЩО.
А КАК ЩЕ ВЪРВИМ НАПРЕД ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ?

СЕПТЕМВРИ, 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТБКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АКАД. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДО НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.


ОТ ИМЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЛИЧНО ОТ МОЕ ИМЕ ИСКАМ ДА БЛАГОДАРЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА САЩ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО СЪВМЕСТНО С "БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА" НА СЕМИНАРИ ПО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА.

ВАШИЯТ БЕЗСПОРНО ГОЛЯМ ОПИТ В ТАЗИ ОБЛАСТ ПРЕДСТАВЛЯВА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА НАС И НИЕ СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ НИ БЪДЕ МНОГО ПОЛЕЗЕН ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАШИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРУКТУРИ.

БИХ ИСКАЛ ЧРЕЗ ВАШИЯ ИНСТИТУТ ДА БЛАГОДАРЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО ПОЛОЖИХА ГОЛЕМИ УСИЛИЯ ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЯХНАТА МИСИЯ.

ВЯРВАМ, ЧЕ ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВАШИЯ ИНСТИТУТ И НАШАТА СТРАНА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ И ЗАНАПРЕД В ИНТЕРЕС НА ПОЛЗОТВОРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.

С УВАЖЕНИЕ АКАД. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

СОФИЯ, 22 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ И НА СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРИЗИВА НА ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ - ВИДНИ ДЕЙЦИ НА БСП.


ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАВЛИЗА В РЕШИТЕЛНА ФАЗА НА СВОЯТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КРАТКО ВРЕМЕ ТО ТРЯБВА ДА ИЗРАБОТИ РЕДИЦА ЗАКОНИ - В ТОВА ЧИСЛО И КОНСТИТУЦИЯТА, - ОТ КОИТО ПРЯКО ЗАВИСИ ПРЕМИНАВАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО СТОПАНСТВО КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОБАЧЕ НЕ БИ МОГЛО ДА ИЗВЪРШИ ТОВА БЪРЗО И КОМПЕТЕНТНО, АКО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЯМАТ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА, АКО НА ТЯХНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ. ЕТО ЗАЩО ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ПРИЗИВА НА ГРУПАТА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПУБЛИКУВАН В БР. 30 ОТ 27 ЮЛИ Т.Г. НА В. "НАРОДНА КУЛТУРА", СГРАДАТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕНА - КАТО БЕЗКОРИСТЕН ЖЕСТ НА ДОБРА ВОЛЯ - ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ". ЗДАНИЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА БИБЛИОТЕКА, А В ПРИСЪЕДИНЕНИТЕ КЪМ НЕГО СГРАДИ БИХА МОГЛИ ДА СЕ РАЗПОЛОЖАТ КАБИНЕТИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
ТАКА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА, КАКТО СЕ КАЗВА В ПРИЗИВА, ЩЕ ПОЕМЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ НУЖДИ НА ПАРЛАМЕНТА. НИЕ СМЕ НАПЪЛНО СЪГЛАСНИ С ПОДПИСАЛИТЕ ПРИЗИВА - ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА ВИДНИ ДЕЙЦИ НА БСП, ЧЕ ЕДИН ТАКЪВ АКТ БИ БИЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕОБРАТИМИЯ ПРОЦЕС НА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ У НАС, КАКТО И С ИЗИСКВАНЕТО ПАРТИЙНИЯТ АПАРАТ НА БСП ДА БЪДЕ ОТДЕЛЕН ОТ ДЪРЖАВАТА. ТОВА ИСКАНЕ СТАВА ОСОБЕНО АКТУАЛНО СЕГА, СЛЕД ВАНДАЛСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ НА СГРАДАТА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА СИМВОЛ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И ДИКТАТУРАТА В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА. НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В ЕДНА ДЕЙСТВИТЕЛНО НАЦИОНАЛНА, А НЕ ПАРТИЙНА ИНСТИТУЦИЯ, МОЖЕ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДЕЛО НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, НА ЦЕЛИЯ НАРОД, НА ВСИЧКИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ.

В ТЕЗИ РЕШИТЕЛНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДНИ НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА ПОСТАВИ НАЦИОНАЛНИТЕ НАД ПАРТИЙНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ И ДА ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ НАРОДА И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, ДА ПОДКРЕПЯТ МОРАЛНО, МАТЕРИАЛНО И С ДЕЙСТВИЯ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ СОФИЙСКИ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

22 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


ДРУГАРЮ МИНИСТЪР,

НА 18 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ ВАШАТА ПЪРВА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ. ЕДВА ЛИ ЗА ТЕЗИ НЯКОЛКО ЧАСА ВИЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ДОСТАТЪЧНА ПРЕДСТАВА ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЕДСТВИЕТО, КАКТО И НИЕ НЕ ПОЛУЧИХМЕ КОЙ ЗНАЕ КАКВА ПРЕДСТАВА КАКЪВ МИНИСТЪР ЩЕ БЪДЕТЕ ВИЕ. НО КАЗАНИТЕ ДУМИ, ИЗРАЗЕНИТЕ СТАНОВИЩА ДАВАТ ОСНОВАНИЕ НА ВСИЧКИ НИ ДА МИСЛИМ И ДА СЕ НАДЯВАМЕ. ПРИЯТНО НИ БЕ ДА ЧУЕМ ВАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ЩЕ ИМАТЕ ДЪЛЖИМОТО БЛАГОСКЛОННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЛЕДСТВИЕТО, НО НЕ СМЯТАЙТЕ, ЧЕ ИСКРЕНО СМЕ ВИ ПОВЯРВАЛИ. АЗ РАБОТЯ КАТО СЛЕДОВАТЕЛ ВЕЧЕ ТРЕТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ, ЗА ТЕЗИ ГОДИНИ ПРЕД ОЧИТЕ МИ СЕ ИЗНИЗАХА ДЕСЕТИНА МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. ПОВЯРВАЙТЕ МИ, ЧЕ ПОМНЯ С ДОБРО САМО ДИКО ДИКОВ, ОСТАНАЛИТЕ ПРОСТО НЕ СИ СПОМНЯМ.

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЛИДЕР НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ АЗ ИЗЛОЖИХ ПРЕДЕЛНО КРАТКО НЯКОИ СТАНОВИЩА НА СИНДИКАЛНО-ТВОРЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СА В ОСНОВАТА НА "НАПРЕЖЕНИЕТО", СЪЩЕСТВУВАЩО ВСРЕД СЪСТАВА. ДАНО ДА НЕ СТЕ ОТ ОНЕЗИ ДЪРЖАВНИ МЪЖЕ /ДО БОЛКА ПОЗНАТИ НИ ОТ БЛИЗКАТА ИСТОРИЯ/, КОИТО ПРЕДПОЧИТАХА ДА СЛУШАТ САМО ДОКЛАДИ, КАКВИТО ИМ СЕ ИСКАШЕ ДА ЧУВАТ. НО ВАШЕТО ИЗЯВЛЕНИЕ, ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕТЕ КАКВОТО И ДА Е ВМЕШАТЕЛСТВО НА СИНДИКАТА В СЛУЖЕБНАТА РАБОТА, КАТО БЕЗ КОЛЕБАНИЕ ЩЕ ОСВОБОЖДАВАТЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР ДРЪЗНАЛИТЕ ДА СЕ ВМЕСВАТ В ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯ АПАРАТ, Е МНОГОЗНАЧИТЕЛНО И НЕПОНЯТНО. ТО ИЗИГРА ПОЗНАТАТА "РЕСПЕКТИРАЩА РОЛЯ" ВСРЕД ЕДНА ЧАСТ ОТ РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ. СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА МЕ ОБЯВИХА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ВРАГ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА, КОГАТО ЗАПОЧНАХ ДА ОСНОВАВАМ СИНДИКАЛНО-ТВОРЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ПАК ТЕ НА ОТКРИТО ПАРТИЙНО СЪБРАНИЕ МЕ ЗАКЛЕЙМИХА И ОСЪДИХА.

НО ТЕ СА МАЛКО, ДРУГАРЮ МИНИСТЪР, И МНОЗИНА ОТ ТЯХ ИЗОБЩО НЕ СА БИЛИ, НЕ СА И НЯМА ДА БЪДАТ НУЖНИ НА СЛЕДСТВИЕТО, ТЕ СА ПРОСТО ПИЯВИЦИ ВЪРХУ ИЗСТРАДАЛАТА СНАГА НА БЪЛГАРСКИЯ СЛЕДСТВЕН АПАРАТ. БОЛШИНСТВОТО НЕ ТЪЛКУВА ДУМИТЕ ВИ ПО ТРАДИЦИОННИЯ НАЧИН. СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЩЕ ПРОТИВОСТОЯТ НА ОПИТИТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА "ФЕЛДФЕБЕЛСКИЯ ПОДХОД", ОТКЪДЕТО И ДА ИДВАТ. АЗ БЯХ ИЗБРАН ОТ ТЯХ ДА ГИ ПРЕДСТАВЛЯВАМ И НЯМАМ ПРАВО ДА ОТСТЪПЯ, НИТО ДА ГИ ПРЕДАМ, КАКВОТО И ДА МИ СТРУВА ТОВА /ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ/!

ЗА ДА ТРЪГНЕ ЕДНА АРМИЯ В НАСТЪПЛЕНИЕ СА Й НУЖНИ КОМАНДИРИ, ОРЪЖИЕ, ПАТРОНИ, АРТИЛЕРИЙСКО ОСИГУРЯВАНЕ, АВИАЦИЯ И ТАНКОВЕ, КУХНЯ, САНИТАРНО-МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА И ХИЛЯДИ ДРЕБНИ НЕЩА И ВСИЧКО ТОВА ПРИ БЕЗОТКАЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ И СИНХРОН...

ЗА ДА СЕ ПОСТРОИ ЕДНА СГРАДА, ОСВЕН ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СА НУЖНИ МАЙСТОРИ, ПЪРГАВИ ОБЩИ РАБОТНИЦИ, ВАР, ПЯСЪК, ТУХЛИ, ДЪРВЕНИЯ, БЕТОН, ЧЕРЧЕВЕТА, СТЪКЛА И ХИЛЯДИ ДРЕБНИ НЕЩА, КОИТО ИНВЕСТИТОРЪТ НА СТРОЕЖА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ НА МАЙСТОРИТЕ...

ЕТО ТОВА НЕ СЕ РАЗБРА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МВР ДЪЛГИ ГОДИНИ. НИЕ, СЛЕДОВАТЕЛИТВ, СМЕ МАЙСТОРИТЕ, НИЕ СМЕ БАТАЛЬОННИТЕ, РОТНИ И ВЗВОДНИ КОМАНДИРИ И ОТЛИЧНО ЗНАЕМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ, НО РЪКОВОДСТВОТО НИКОГА ДОСЕГА НЕ В СХВАЩАЛО КАКВО ВСЪЩНОСТ ТРЯБВА ДА ПРАВИ. ВСИЧКИ ПРЕДИ ВАС МНОГО ХАРЕСВАХА РЕСПЕКТА НА ЛАМПАЗИТЕ И ГЕНЕРАЛСКИТЕ ПАГОНИ, ОПИВАХА СЕ ОТ ЗВУКА НА ЧУКАЩИТЕ ТОКОВЕ И СТОЙКИТЕ НА ПРОКЛЕТАТА ЗАДЪХАНА ПРЕДАНОСТ НА БЛИЗКОТО ИМ ОБКРЪЖЕНИЕ.

НЕ СЕ РАЗБРА ПРОСТАТА ИСТИНА, ЧЕ ДА РЪКОВОДИШ ТОВА ТЕЖКО МИНИСТЕРСТВО, ДА СИ НАЧЕЛО НА СЛЕДСТВЕНАТА СЛУЖБА ОЗНАЧАВА КЪРТОВСКА ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТА. ВИЕ СТЕ ДЛЪЖЕН, КАЗАНО ДИРЕКТНО, ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗУПРЕЧНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ, МЕДИЦИНСКО И БИТОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И БЕЗБРОЙ ОЩЕ УСЛОВИЯ, ЗА ДА ДЕЙСТВУВА БЕЗОТКАЗНО СЛОЖНИЯТ МЕХАНИЗЪМ НА МИНИСТЕРСТВОТО, А ЗА СЛЕДСТВИЕТО, КОЕТО Е ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ НА ЦЕЛИЯ ТОЗИ ОРГАНИЗЪМ, СА НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛНИ И КОМПЕТЕНТНИ ГРИЖИ. УВИ, ВАШИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ПО-НИСШЕСТОЯЩИ ПОДГЛАСНИЦИ СХВАЩАХА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ САМО КАТО ПАРАДНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ, КАЗАРМЕНА ПОКАЗНОСТ, А НЯКОИ СЪВСЕМ СЕ УВЛИЧАХА В ПРУСАЩИНА И ЧЕКИЗЪМ...

ПОНЕЖЕ СПОРЕД НАС ПОНЯТИЕТО "СЛУЖЕБНИ ВЪПРОСИ" ОБХВАЩА ЦЯЛАТА ТАЗИ ОГРОМНА OPГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКА И КАДРОВА ДЕЙНОСТ, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА НИ ПРИЗОВЕТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ВМЕСТО ДА НИ ДИСТАНЦИРАТЕ. НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА НАЗНАЧАВАМЕ НАПРИМЕР НАЧАЛНИЦИТЕ НА ОТДЕЛИ В РЕГИОНИТЕ ИЛИ В ЦЕНТЪРА. НО НИМА ВЯРВАТЕ, ЧE ЕДИН РЪКОВОДИТЕЛ МОЖЕ ДА ПОДБЕРЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ И НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ? АКО ВЯРВАТЕ В ТОВА, НИЩО ДОБРО НЕ ОЧАКВА МВР. ДОСЕГА ЦЯЛОТО МИНИСТЕРСТВО БЕ ЗАКЛЕЩЕНО В ЗДРАВИЯ, ЗАДУШАВАЩ ЮМРУК НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. ОТ ГОРЕ ДО ДОЛУ СЕ РОЯХА ДИКТАТОРЧЕТА И ДИКТАТОРИ, НО ТРУДНО СИ ПРОБИВАХА ПЪТ ХОРАТА, НУЖНИ НА РАБОТАТА. НИЕ ИСКАМЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ПОЛЕЗНИТЕ, НУЖНИТЕ НА ДЕЛОТО ХОРА ДА ПОВЕДАТ РЕДИЦИТЕ И АКО СЕ ВСЛУШАТЕ В ПОВИКА НИ, АКО СЕ ЗАХВАНЕТЕ ДА ОРГАНИЗИРАТЕ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА, ВИЕ ЩЕ СТАНЕТЕ НЕОБХОДИМ НА КОЛЕКТИВА И НА РАБОТАТА, ЩЕ СТАНЕТЕ ИСТИНСКИ НАШ МИНИСТЪР.

НИЕ ЧАКАМЕ ВНИМАТЕЛНО ВЗРЕНИ ВЪВ ВСЯКА ВАША СТЪПКА, ЗАСЛУШАНИ ВЪВ ВСЯКА ВАША ДУМА. НИЕ, СТОТИЦИТЕ КАТОРЖНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ТРУД, КОИТО НЯМАТ ПИШЕЩИ МАШИНИ, НЯМАТ АВТОМОБИЛИ, ЗА ДА ПОСЕЩАВАТ МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЯ, НЯМАТ ХАРТИЯ, ИНДИГО, ПАПКИ, КЛАМЕРИ, НИЕ, ЧИИТО ЗАПЛАТИ НЕ СТИГАТ, ЗА ДА ИЗХРАНИМ ДЕЦАТА СИ, ЗА ДА ЗАРЕДИМ ГРОХНАЛИТЕ СИ АВТОМОБИЛИ, ДОКОЛКОТО ГИ ИМАМЕ. НИЕ, КОИТО НЯМАМЕ ПОВЕЧЕ СИЛИ, ЗА ДА РАЗСЛЕДВАМЕ ДЕЛА, ПО БРОЯ СИ ДЕСЕТОКРАТНО НАДВИШАВАЩИ ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ.... ВСИЧКО ТОВА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И ВСИЧКО ТОВА СА ВСЕ СЛУЖЕБНИ ВЪПРОСИ! НЕЩО НЕ СЕ ПОМРЪДНА НАПРЕД ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ, НИТО ЕДНО ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ОБЕЩАНИЯ НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО. НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНИ ОСВЕН НИЕ. НИЕ, СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ, СЕ ПРОМЕНИХМЕ, ОСВЕН ЧЕ ОРЕДЯХМЕ, НИЕ ИМАМЕ ВЕЧЕ СВОЯ СЪЮЗ И С НАШЕТО ОБЕДИНЕНИЕ НАБИРАМЕ ИЛИ И СМЕЛОСТ.

ОТПРАВЯМЕ ИСКАНИЯ, НО НЕ ЕДИНСТВЕНО ЗА СВБЕ СИ, А ПРЕДИ ВСИЧКО В ИМЕТО НА ПРОСПЕРИТЕТА НА СЛЕДСТВИЕТО, ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ЗАКОННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА.

ВСЕКИ ОТ НАС Е НЕОБХОДИМ НА СЛЕДСТВИЕТО, НА ЗАКОНА, НА ОБЩЕСТВОТО, ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМ. БИХМЕ ИСКАЛИ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НАД НАС И ПОД ВАС ДА БЪДАТ СЪЩО ТАКА НЕОБХОДИМИ И ТОВА Е НАШАТА ЦЕЛ. ИСКАМЕ ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ТЯ ЩЕ СТАНЕ И ВАША ЦЕЛ!

ПОЛК.ХРИСТО МИШЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОТЕСТНИЯ МОРСКИ ПОХОД “МИЛОСТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ", СЪСТОЯЛ СЕ ОТ 31 АВГУСТ ДО 4 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОТЕСТНИЯ МОРСКИ ПОХОД, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С НАСТОЯВАНЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ЗА ОЧИСТВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ, КОЕТО Е В КРАЙНО КРИТИЧНО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ. ВЛОЖЕНИТЕ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ВЪЗВЪРНАТИ МНОГОКРАТНО ОТ ТУРИЗМА И РИБОЛОВА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РАЗВИВАТ САМО АКО СЕ СПРЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА МОРЕТО. ТАКИВА МЕРКИ ЩЕ СА ЕФЕКТИВНИ САМО АКО СЕ ПРИЛОЖАТ И В ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ, ИМАЩИ ИЗЛАЗ НА ЧЕРНО МОРЕ.

НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДЛОЖИ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ, ЦЕЛЯЩИ СПИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И СПАСЯВАНЕТО НА ЖИВОТА НА МОРЕТО.

НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ НАШАТА ГОТОВНОСТ ДА ПРЕМИНЕМ КЪМ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРОТЕСТ, В СЛУЧАЙ ЧЕ НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ БЪДЕ ОБЪРНАТО НЕОБХОДИМОТО ВНИМАНИЕ.

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗАСЯГАТ НАШЕТО ЗДРАВЕ И ЖИВОТ И НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗУЧАСТНИ КЪМ ТЯХ.

ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ, ЧУЙТЕ НАШИЯ АПЕЛ: МИЛОСТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ!

23 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗДРАВИТЕЛНОТО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ДО УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА", СЪСТОЯЛ СЕ В ГР. ДОБРИЧ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ДЕЛЕГАТИ,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ВИ ИЗПРАЩА СВОИТЕ НАЙ-СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ВАШИЯ
СЪЮЗ.

ОБЛАСТТА ДОБРУДЖА Е БИЛА И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ. ТЯ Е ЛЮЛКАТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА, КОЯТО ЗАПАЛИ ФАКЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА В ПРЕСЛАВ И ОХРИД. ДЕСЕТКИ БЪЛГАРИ ОТ ДОБРУДЖА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В БОРБИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МАКЕДОНИЯ ОТ ЧУЖД НАЦИОНАЛЕН ГНЕТ. ТОВА Е ЯРКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ДОБРУДЖА, МАКЕДОНИЯ, ТРАКИЯ И МИЗИЯ ОТ 681 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ.

ПОЖЕЛАВАМЕ ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА НА КОНГРЕСА ЗА БЛАГОТО И ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ”: МАЯ ВАПЦАРОВА

СОФИЯ, 20 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО В КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО "КЕРКИНА" - С.ПЪРВОМАЙ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ВКЛЮЧВАЩО СЕЛАТА: БАСКАЛЦИ, КУКУРЯХЦЕВО, ЧУРИЛОВО, ГЕГА, КРУШИЦА, БОРОВИЧЕНЕ, СТРУМЕШНИЦА, ЗОЙЧЕНЕ, ДОЛЕНЕ, ВИШЛЕНЕ, ДРЕНОВЕЦ, КЛАДЕНЦИ, ПРАВО БЪРДО, ДОЛНА РИБНИЦА, ЧУРИЧЕНЕ, ДРЕНОВО, ЯКОВО И СЕСТРИНО. ОБРЪЩЕНИЕТО Е АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА НЕОТЛОЖНИ АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОТ 20 АВГУСТ 1990 ГОД., НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛНЕТО В ОГРАЖДЕН ПЛАНИНА, С ГОЛЯМА ТРЕВОГА ПРЕЖИВЯВАМЕ ПРОЯВИТЕ НА НЕСТАБИЛНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, БЪРЗОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ЖИВОТА И НА ИЗДРЪЖКАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО.

НИЕ СМЕ РАЙОН, В КОЙТО 95 ПРОЦЕНТА ОТ ДЕЙНОСТТА НИ СЕ ПАДАТ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО. ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОТГЛЕЖДАТ.

ОСНОВНИЯТ ПОМИНЪК, ГАРАНТИРАЩ НАШАТА ИЗДРЪЖКА, НАШИЯ ЖИВОТ И ЗАДЪРЖАНЕТО НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА, Е ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО. ЗАДЪЛБОЧАВАЩИЯТ СЕ ДЕФИЦИТ И УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, УСЛУГИТЕ, ТЕХНИКАТА, ГОРИВАТА, РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ, ФУРАЖИТЕ, ВОДАТА, ТОРОВЕТЕ, ПРЕПАРАТИТЕ И ДР. УТЕЖНЯВАТ ПРОИЗВОДСТВОТО. ПРИ ТЕЗИ ОБЕКТИВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИЕ СМЕ ИЗПРАВЕНИ
ПРЕД НЕКОЛКОКРАТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗАСЕГА НЕ ВИЖДАМЕ КРАЯ НА ПОСКЪПВАНЕТО И НА РАСТЕЖА НА ИНФЛАЦИЯТА. ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОСОБЕНО СПЕШЕН Е ВЪПРОСЪТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА СПРЕНИТЕ ПРЕДИ ОКОЛО 20 ГОДИНИ НАДБАВКИ ЗА ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ НАД ОСНОВНАТА ЦЕНА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА РЕНТА, ИЗРАЗЯВАЩА РАЗЛИЧИЕТО В ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА В ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛСКИ РАЙОНИ ПРИ РАВНИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪГЛАСИМ С НИСКИТЕ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА, ПО КОИТО ТОЙ СЕ ИЗКУПУВА ОТ СО "БУЛГАРТАБАК".

ПРИ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ИЗРАВНЯВАНЕТО НА ЦЕНАТА НА 1 КГ. ТЮТЮН СЪС СРЕДНАТА НАДНИЦА НА РАБОТНИЦИТЕ Е УСТАНОВЕНА ЗАКОНОМЕРНОСТТА. ЗАТОВА НАСТОЯВАМЕ ТЮТЮНЪТ ОТ РЕКОЛТА 1990 ГОД. ДА СЕ ИЗКУПИ ПО ЦЕНИ, СЪОТВВТСТВУВАЩИ НА ЦЕНИТЕ НА ПАЗАРА, КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД И ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА. ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ И ПОДКРЕПЯМЕ ИСКАНИЯТА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ КРУМОВГРАДСКА И МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ.

1. ПРИ РАВНИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НАСТОЯВАМЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА РЕНТА ПОД ФОРМАТА НА НАДБАВКА КЪМ ОСНОВНАТА ЦЕНА НА КИЛОГРАМ ПРЕДАДЕН ТЮТЮН, ПРОИЗВЕДЕН В ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ. ТАКА ЩЕ СЕ СПАЗИ ПРИНЦИПЪТ: ЗА РАВЕН ТРУД - СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ.

2.С ОГЛЕД ДА СЕ ПОДДЪРЖА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ИЗХРАНВАНЕТО НА ЛИЧНИЯ РАБОТЕН ДОБИТЪК - ОСНОВЕН УЧАСТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ НАС - ДА СЕ ОСИГУРЯВА ДО 2 КГ ФУРАЖ ЗА ПРОДАДЕН КИЛОГРАМ ТЮТЮН.

З. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО ОТ ВНОСНИ МАТЕРИАЛИ И МАШИНИ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПО 0.50 ДОЛАРА ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПРЕДАДЕН КИЛОГРАМ ТЮТЮН.

4.ВСЯКА ГОДИНА ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА ДА СЕ ИНДЕКСИРАТ В АВАНС СЪОБРАЗНО ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ ЩЕ ПРИЛАГАМЕ ВСИЧКИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА СИНДИКАЛНА БОРБА, В ТОВА ЧИСЛО И МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОДАЖБАТА НА ТЮТЮН ЗА СО "БУЛГАРТАБАК" И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ.

С.ПЪРВОМАЙ, 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 26 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/ ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ИВАН /ВАНЧЕ/ МИХАЙЛОВ.


ПОСЛЕДНИЯТ ЛИДЕР НА РЕВОЛЮЦИОННАТА НАРОДНООСВОБОДИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, ВМРО, НЕ Е ВЕЧЕ МЕЖДУ ЖИВИТЕ. ПРИЗНАВАН И ОТРИЧАН, ИЗДИГАН В КУМИР И ЯРОСТНО ПРОКЛИНАН, ИВАН МИХАЙЛОВ В ЕДНО Е БЕЗСПОРЕН: НЕПОКЛАТИМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СТРАЖ НА БЪЛГАРЩИНАТА В НАЙ-ИЗТЕРЗАНАТА, НАЙ-БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ - МАКЕДОНИЯ.
ТОВА Е НЕГОВАТА ИСТОРИЧЕСКА ЗАСЛУГА!

БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ НАСТОЯВА ТЛЕННИТВ ОСТАНКИ НА ДОСТОЙНИЯ СИН НА ЦЕЛОКУПНОТО БЪЛГАРСКО ОТЕЧЕСТВО ДА БЪДАТ ПОГРЕБАНИ В СВОБОДНАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ОТПРАВЯ НАСТОЙЧИВ АПЕЛ КЪМ РЪКОВОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В СТРАНАТА И КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ -ТЯЛОТО НА ИВАН МИХАЙЛОВ ДА БЪДЕ ПРЕНЕСЕНО В БЪЛГАРИЯ И ПОГРЕБАНО НА ЛОБНОТО МЯСТО НА ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, КЪДЕТО ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕН ПАНТЕОН НА ДОСТОЙНИТЕ РЕВОЛЮЦИОННИ И ДУХОВНИ РАДЕТЕЛИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ!

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ!

НАПОМНЯМЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ПОДНОВИЛИ АБОНАМЕНТА СИ ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ЧЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ТОВА НАЙ-КЪСНО ДО 1 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА. ПОРАДИ ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОТПЕЧАТВАНЕТО НА БЮЛЕТИНА МОЛИМ ВАШИТЕ АБОНАМЕНТИ /ПО ВЪЗМОЖНОСТ/ ДА БЪДАТ ЗА ПЕРИОДА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА, Т. Е. ЗА ТРИ МЕСЕЦА. ЦЕНАТА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА - 44 ЛЕВА.

КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БЮЛЕТИНА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ПОРЕДИЦА ОТ МАТЕРИАЛИ, ЗАСЯГАЩИ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА ПРАКТИКА И В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, КАКТО И БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТОПРОГРАМИ ЗА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/