25 май 1995


София, 25 май 1995 година
Брой 100 /1401/


София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ протестира най-енергично срещу опитите на Българската социалистическа партия /БСП/ за ограничаване на свободата на словото в страната.

Чл.39, ал.1 на гласуваната и от депутатите на БСП нова конституция гласи: "Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено и устно, чрез звук, изображение или по друг начин."

Тревога будят решенията на Комитета по пощи и далекосъобщения за закриване на Временния съвет по честотите, което води до съсредоточаването на цялата власт в ръцете на ръководителите на комитета. Подготовката за отнемане на лицензи на частни радиостанции вече е налице. Под въпрос е и откриването на нови, неудобни за управляващите, телевизионни центрове, включително и кабелни.

Преструктурирането на "Разпространение на печата" в РПС-6 също е тревожен симптом, както и притискането на частните разпространителски фирми чрез прекомерно данъчно облагане.

Настояваме за стриктно спазване на конституционно защитените права на българските граждани от страна на правителството!

София, 22 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДНИЯ ЦЕНТЪР НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ.


Борбата с престъпността е основен проблем за българското общество в настоящия момент. Световният демократичен опит сочи, че повишените по години наказания не са основен фактор за премахването на престъпността. У нас се прави опит липсата на ефективност, своеволието и корупцията в органите на прокуратурата и в полицията да бъдат компенсирани с утежняващи и често репресивни мерки спрямо населението в страната. На обществото прави впечатление избирателността на проявяване на закона за отделни обвиняеми. В последно време Главна прокуратура, а в синхрон с нея и местните звена пускат под гаранция лица, някои от които издирени чрез намесата на "Интерпол" и свързани с тежки престъпления. За сметка на тях други граждани са подложени на утежняващи следствени мерки. Подобна избирателност, характерна за тоталитаризма, дава възможност за безнаказаност и привилегии на един върховен елит. Тя позволява да се прикрият престъпления на политически и на управнически среди, свързани с финансовата престъпна олигархия. Прокуратурата и следствието в България продължават да нарушават граждански права на обикновени хора и не зачитат мнението на законно регистрирани правозащитни организации. По сигнал на граждани наша проверка установи подобен случай в Плевенската районна прокуратура и следствие за човек в тежко болестно състояние - лицето Димитър Стойчев, с незачетени граждански нрава, попаднал под ударите на лични прокурорски и полицейски амбиции. Въпреки сезирането на Главна прокуратура от нас отговор или проверка и до днес няма. Просто защото се отнася до по-обикновен гражданин.

Демократичният съюз на 24 партии и на правозащитни организации отчита тревожна тенденция за възвръщане на тревожните принципи на избирателност спрямо закона при новото управление на страната от Жан Виденов, проявяващо се и в органите на прокуратурата.

София, 23 май 1995 г.

1. СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ
И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3": Славомир Цанков

2. СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ": Милчо Попов

3. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Костадин Георгиев

4. БЪЛГАРСКА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: Иван Георгиев

5. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: отец Тотю Петров

6. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/: Венцислав    Янев

7. ПАРТИЯ "ЕДИНЕНИЕ": Халис Окан

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ХАРТА ’95 НА ФРОНТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.


Ние, подписалите тази харта български граждани, доброволно се сплотяваме и подкрепяме Фронта на прогресивните сили в България, отчитайки опасността, заплашваща страната ни, катастрофалното положение, в което се намираме в момента, пагубните за съществуването ни като нация посоки, в които я тласкат ловко дирижираните от външни сили партийни котерии и икономически бандитизъм, прикриване под благовидните, вече изпразнени от съдържание термини - демокрация, пазарна икономика и преходен период. Анализът на съвременната обстановка и действията на днешните управляващи политически сили посочва опасни за народа ни тенденции за поставяне под съмнение и бъдеща ликвидация на нравствените основи на цялото ни общество.

Номенклатурната върхушка, използвайки невежеството, информационкото затъмнение и настъпилата апатия, безотговорно, алчно и безогледно разграбва страната ни, превръщайки се с цинична наглост в икономически и политически привилегирована каста.

Съюзът на демократичните сили /СДС/, отъждествяващ се в началото с въжделенията за свобода на най-прогресивната част от нацията, се превърна в поприще за лична изява на псевдополитици и псевдодемократи. Една част от тях, довчерашни некадърни лакеи или просто провокатори на бившите ни управници, прикриват миналото си с яростни антикомунистически лозунги и ожесточено се борят за място на трапезата, ограбена от труда на бащите и майките ни. Другата, съставена от архаични останки отпреди половин век, се бори единствено да ни наложи модела на едно отдавна отхвърлено общество, за да запази за себе си статуквото на паразитираща класа.

Очакванията, че която и да е от тези политически сили би могла да даде на страната целенасочено и разумно законодателство, здрава власт и икономика, съживяващи страната, не се оправдаха.

Президентската власт е само една бутафория, безсилна да роди и прокара национални решения. Вместо защита на националното ни достойнство и твърдо отстояване на националните интереси, днес можем само да запитаме: "Кому служи президентът ни?".

Цялостната дейност на народните ни събрания доведе до пълно обезсилване на каквито и да е пориви на способния потенциал на нацията за самостоятелно възраждане на страната. Законодателните решения целят да обслужват само представителите на забогатялата номенклатурна върхушка, жадните за реванш бивши едри собственици, новосъздадената синя номенклатура и незаконно забогателите в преходния период спекуланти. Тази прослойка, заедно с използващите почти пълната липса на контрол от страна на държавата чуждестранни предприемачи, съвсем стеснява или изобщо ликвидира полето за изява на местните производители.

От друга страна, липсва поне елементарен държавен инструментариум за защита на потребителите от безконтролно нарастващите цени.

Законодателната, изпълнителната и президентската власт са в плен на опасната заблуда, че нещата в собствената ни страна могат да бъдат решени само чрез съвети и помощи отвън, без да си дават сметка до каква степен на зависимост могат да доведат и без това достатъчно задлъжнялата ни страна. Игнорирайки възможностите на националния потенциал, способен да изведе страната от кризата, днешните управници използват консултациите на чуждестранни организации и експерти, оказващи се в повечето случаи неприложими или безполезни за България, консултации, които ние заплащаме с и без това отънелия си джоб. Илюзията, че чуждестранните инвестиции единствено ще ни изведат в "светлото бъдеще", се насажда под нечия корумпирана ловка диктовка. Това може да постави страната в безнадеждна зависимост и да превърне нейния потенциал в евтина наемна работна ръка. Подобна ситуация ще ни доведе до пълна зависимост от чуждия капитал при наличие на две класи - свръхбогати и свръхбедни. Историята доказва неизбежните остри социални сблъсъци в такива ситуации, пагубни за попадналите в тях държави.

Всичко това очертава тревожната необходимост от спешно мобилизиране на всички прогресивни сили в страната, на целия разумен потенциал на нацията за предотвратяване на опасните последици от катастрофата, към която ни тласкат.

Ето защо, осъзнавайки тази опасност, нежелаейки да бъдем пасивни наблюдатели, ние призоваваме всички честни, можещи, мислещи, знаещи, държащи на националното си достойнство български граждани да подкрепят Фронта на прогресивните сили в България за:

- обединяване на прогресивния потенциал на нацията в името на една рационална национално ориентирана алтернатива за разумно обосновани, взаимно обвързани и причинно-следствено подредени държавнически решения, обуславящи хармоничното развитие както на всеки отделен индивид, така и на обществото като цяло;

- реално отчитане както на вътрешните особености на страната, така и на цялостните световни процеси с оглед най-подходящото вписване в общочовешкото развитие в по-близко и по-далечно бъдеще;

- незабавно твърдо и безкомпромисно реализиране с научни, политически и икономически средства на доктрина - изразител на интересите на нацията като цяло, която не служи на отделни партийни и икономически групировки, обществени прослойки, етнически малцинства или общности;

- обединяване на трудовия и интелектуален потенциал на нацията на патриотична основа за незабавна и категорична намеса в обществения живот;

- незабавно прекратяване на внушаването на нравствените принципи на примитивния капитализъм отпреди два века "Пари на всяка цена и с всички средства!";

- борба за запазване на все още съществуващите и възстановяване на загубените национални и общочовешки духовни ценности. Уважението към човека и неговата свобода трябва да се разглежда в еднаква степен на важност с неговите задължения и отговорностите му като член на обществото. Мярката на обществената значимост на всеки трябва да бъдат не само неговите индивидуални качества, но и ползата, която се изразява в приноса му към общественото добруване и културен прогрес;

- намиране на точен баланс между държавни, кооперативни и частни производители и занаятчии при разумна оценка на вътрешните и външните пазари в най-изгоден за страната вариант;

- регулиране, подпомагане и насочване на комплекса от всички производители, координирайки ги и улеснявайки взаимодействието между тях в интерес на цялото ни общество;

- създаване на необходимата материална база за духовното развитие както на отделния човек, така и на цялото общество;

- извеждане на страната от хаоса на кризата и насочването й по пътя към устойчиво социално-икономическо, политическо и културно развитие.

България има достатъчно способни хора, които могат да дадат отпор на безумния политически спектакъл! Които могат отново да я превърнат в Родина за нас и децата ни! За да общуваме със света като равноправни хора, а не като просяци!

Време за губене няма!

Наложително е обединение в името на разума, съвестта и морала, което да обедини честния частен производител, захвърлените безотговорно способни, висококвалифицирани специалисти и работници, интелигенти и студенти без перспектива за бъдещето, ограбвани от прекупвачи и спекуланти селяни, всички, които искат, знаят и могат да помагат на страната ни!

Друг изход няма!

Ние, подписалите тази харта, призоваваме тези, които не желаят Отечеството ни да се превърне окончателно в страна на безчовечна престъпност, които не желаят те и децата им да станат роби на безскрупулната новосъздадена финансова и престъпна олигархия, на бившите едри собственици, спекуланти, милостиво облагодетелствани от щедро предоставените им от политическите сили условия, на нечестни чужди измамници и техните слуги у нас. Да се обединят и подкрепят Фронта на прогресивните сили в България за търсене на разумен и справедлив изход!

За да не се срамуваме от децата си!

За да не оставим пустиня след себе си!

За да имаме право да се наричаме ХОРА!

София, март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер/


* * *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДО ТЕРИТОРИАЛНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ "СРЕДЕЦ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Като председател на Българската национално-радикална партия /БНРП/ получих призовка да се явя на 19 май 1995 г. и да подпиша съставения ми акт от 2 май 1995 г. за "надраскани фасади на сгради, огради, подлези, мавзолея и др. с политически лозунги и абревиатура БНРП".

Тази призовка възбуди у мен справедливо негодувание. Не може да бъде съставен акт законно за подобно деяние, което не съм извършил никога. Един такъв акт е неправомерно действие и срещу партията ни, тъй като в призовката не се визира нито едно име на заловен от партийните ни редици извършител. А това показва, че срещу нашата партия се предприема политически произвол на икономическа принуда. Това, че по посочените надраскани места имало абревиатурата на БНРП, не доказва, че политическите лозунги са дело на активистите на тази партия.

Твърдо заявявам, че това е политическа провокация на заинтересувани антипартийни сили с цел да ни злепоставят. Така при откриването на предизборния период за последните избори нашият клуб бе на два пъти разбиван и наши плакати бяха откраднати от него. След това те се появиха на непозволени места. Свидетели са живеещите около клуба ни обитатели, които дори втория път са прекратили насилието върху клубната ни база. За тези действия бяха уведомени служители от Първо районно управление на Министерство на вътрешните работи /РУ на МВР/, които дори ни попитаха кого подозираме като извършител. Ние също можем да организираме група, която да надраска различни места с политически лозунги и абревиатура Българска социалистическа партия /БСП/ или Съюз на демократичните сили /СДС/. Значи ли това, че тези политически сили трябва да отговарят за това?

Ето защо ние отказваме да подпишем този акт и го смятаме като несъстоятелен и нищожен от правна гледна точка. Длъжни сме да заявим, че партията ни не е толкова безпомощна в самозащитата си, както се струва на някои хора. За политическите репресии у нас ще уведомим акредитираните у нас чужди посланици и ако е необходимо, ще потърсим правна защита.

София, 22 май 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ уведомява чрез средствата за масова информация обществеността, че в заседанието си, проведено на 22 май 1995 г., взе следното решение:

1. Създава Висша партийна академия "Георги Димитров" към ЦК на БКП за подготовка на партийни кадри за световното комунистическо и революционно движение.

2. За седалище определя родното място на Георги Димитров, с. Ковачевци, Радомирска околия, Софийска област.

3. Учебните занимания на първата група да започнат на 1 юли 1995 г.

4. За директор по административните въпроси назначава др. Иван Кирилов Ненков, член на ЦК на БКП, на когото възлага всички административни задачи, в това число да подсигури охраната на обучаващите се партийни кадри.

София, 22 май 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 .май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОЛЕКТИВА НА "ПОЛИГРАФИЯ" АД - ПЛОВДИВ, КЪМ ВСИЧКИ СВОБОДОМИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НЕРЕШЕНИТЕ МУ СОЦИАЛНИ ИСКАНИЯ.


ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо изразяваме своя протест относно неразбирането от страна на Министерството на културата за решаване на нашите социални искания и грубото вмешателство на управителя на Пловдивска област Петко Царев в кадровата политика на горецитираното министерство. Въпреки многократните ни контакти, разговори, декларации в продължение на 2 месеца ние, работещите в "Полиграфия" АД, досега не срещнахме и най-малко разбиране. С писмо поканихме на среща с колектива премиера на Република България г-н Жан Виденов, министъра на културата г-н Костов, заместник-министъра на културата г-н Богданов, управителя на Пловдивска област г-н Царев и председателя на общинското ръководство на Българската социалистическа партия /БСП/ г-н Червеняков. И отново никакъв отговор.

Досега действащият борд на директорите с изпълнителен директор г-н Спас Гърневски пое "Полиграфия" АД през 1992 година пред фалит. По време на 3-годишното му ръководство печатницата се пребори в кризисните времена без съкращаване на работници, напротив, откри около 100 нови работни места и сега бележи отлични икономически и социални резултати.

И без да се има предвид всичко постигнато дотук, два пъти бе спускана заповед за назначаване на нов борд на директорите без професионална мотивировка.

По този начин се пренебрегват волята и интересите на 400 човека.

Настояваме за борд от професионалисти, който да бъде в състояние да ни гарантира работни места, заплати и социални придобивки.

- Обръщаме се към всички синдикални централи: Подкрепете ни не само с думи, а с дела!

- Обръщаме се към ръководството на Българска национална телевизия: Не скривайте проблема в "Полиграфия" АД - Пловдив, от българските зрители!

- Обръщаме се към всички българи за съпричастност и подкрепа!

- Обръщаме се към всички предприятия и учреждения със сходни проблеми: Нека бъдем единни в усилията си да защитим своите социални интереси и кажем НЕ на политическите уволнения!

Пловдив, 23 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА РАЦИОНАЛИСТИТЕ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /8 АПРИЛ 1992 Г., СОФИЯ/.


1. Общи положения

Българското общество на рационалистите /БОР/ е сдружение с идеална цел, имащо статут на политическа партия. В него могат да членуват български граждани от двата пола, навършили 18 години, които приемат устава и програмата му. Идеологическа основа на БОР е рационализмът - философско учение, съгласно което едничък извор на познанието и мотивираната човешка дейност е разумът.

Рационалисткото начало на БОР е в неразривно духовно единство с общоевропейската ценностна система и националните традиции на българския народ, т.е. това е един комплекс от рационализъм в материалната сфера, съчетан с европейска душевност, обагрена с български колорит. Ето защо БОР смята, че проучването на чуждия опит и прилагането му в България е необходимо и полезно, но сляпото му прилагане, превръщането му в догма и неотчитането на комплекса от исторически, икономически, природогеографски, народопсихологически, демографски и др. фактори, както и традициите във вътрешен и в международен аспект, може да доведе до катастрофални за българската икономика и нация последици. БОР е категорично против сляпото подражателство, както и против раболепното чуждопоклонничество под каквато и да е форма. Българският народ трябва да се опре на националния си интелект, нещо, което той многократно е доказал, че притежава предостатъчно, но за съжаление не винаги е използвал рационално, особено в областта на политиката. Бъдещето на България трябва да бъде трасирано от мислещите за нея, от живеещите с нейните проблеми, от тези, които знаят как да направят страната равноправен и равностоен член на общоевропейското семейство на народите. Ето защо БОР протяга ръка и е готово да влезе в политически споразумения с ония български политически сили, които вярват в собствените сили на българския народ и се борят за неговия всестранен напредък. Същевременно БОР смята за особено вреден икономическия и социалния националнихилизъм и всичко онова, което убива националното достойнство на българина и вярата в собствените му сили. С носителите на такива националнихилистични идеологии БОР ще води безпощадна борба с разрешените от законите средства. БОР ще работи за повдигане на националното самочувствие на българина, като ще акцентува върху обществената изява и участието в държавното управление на високоерудирани специалисти патриоти, ще пропагандира постиженията на българския интелект в страната и в чужбина, като едновременно ще работи постоянно по въпросите, свързани със защитата на интелектуалната собственост. Същевременно БОР като българска политическа партия не може да стои настрана от останалите важни за страната проблеми, поради което тя е разработила и ще отстоява свои виждания по въпросите на формата за държавно управление, собствеността, селското стопанство, промишлеността, транспорта, образованието, здравеопазването, националната сигурност, българите зад граница, културата, социалната област, опазването на природната среда, демографията, международните връзки и много други.

БОР смята, че комплексното решаване на изброените проблеми не е по силите на нито една политическа партия в България, при положение че тя се опита да ги реши сама. Тези проблеми могат да бъдат решени само от мощна коалиция, водена от девиза "България над всичко!"

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
25.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Маргарита Анева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!