25 юли 1994


София, 25 юли 1994 година
Брой 143 /1188/


София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА 24 ЮЛИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Демократическата партия винаги е била и ще продължава да бъде стожер на парламентарната демокрация. Демократическата партия никога не е влизала в коалиция или сътрудничество с партии от комунистически и тоталитарен тип. Демократическата партия е управлявала страната успешно и без насилие, ръководена единствено от националните интереси на България.

Върховният партиен съвет на Демократическата партия, верен на тези традиции, анализира сегашната политическа обстановка и констатира, че стопанската и политическата криза се задълбочават. Все по-голяма част от нашия народ изпада в бедност и се чувства несигурен в условията на растящата престъпност.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ беше създаден като антикомунистическа и демократична коалиция, надежда за милиони българи, за да изведе страната от кризата. Демократическата партия винаги е била лоялен член на СДС и се е ръководела в своята дейност от единственото желание да бъде реализирана тази надежда.

Водени от привързаността си към синята идея, сме разтревожени от сегашното състояние на СДС. В продължение на повече от една година ръководството на Националния координационен съвет /НКС/ води неправилна политика и допусна серия от погрешни политически ходове. Подкрепена беше индивидуална гладна стачка, безсмислено изхабила огромна обществена енергия. Определяха се произволно дати за избори и за политически цели, които реално не можеха да бъдат постигнати. Това разочарова много от привържениците на СДС. Усилията се насочиха от борба срещу Българската социалистическа партия /БСП/ към борба вътре в СДС. Подменен беше политическият противник. В ръководните органи на коалицията се допуснаха противници на СДС от предишни избори и хора със съмнителни политически позиции и нравственост. Вместо политика на координация и на укрепване на местните структури се води непочтена апаратна игра за подмяна на личности и организации. Чрез "отлюспвания” на личности и разцепване на партии от СДС се цели не успех на парламентарни избори, а задоволяване на лични интереси и амбиции на определен кръг около ръководството на НКС.

НКС не изпълни решенията на VI Национална конференция за организиране на извънпарламентарен натиск. Парламентарната група изпълни решението за парламентарен бойкот, с което улесни приемането на важни закони, обслужващи интересите на БСП. Отстраняването на Парламентарната група /ПГ/ на СДС от пленарната зала превърна коалицията в извънпарламентарна сила. Така бойкотът вместо средство за предизвикване на предсрочни парламентарни избори се превърна в средство за разчистване на вътрешнокоалиционни и лични сметки.

Резултатът на тази политика е обезверяването на милиони привърженици на СДС, които почват да се съмняват дали тази е коалицията, която защитава интересите им. Това пролича най-ярко от загубата на местните избори в градовете Несебър, Приморско, Велико Търново, Сандански и други селища на страната.

В продължение на повече от година ръководството на Демократическата партия поставяше пред НКС въпроси за анализ на извършеното, за промяна в политиката, но те оставаха без внимание. Ръководството на НКС обрича СДС на вечна опозиция.

Ние обещахме не СДС, а БСП да слезе на 10% в следващите парламентарни избори.

След направения анализ Върховният партиен съвет взе следните решения:

1. Одобрява решенията, взети от Централното бюро на Демократическата партия между двете заседания на Върховния партиен съвет. Подкрепя изразените политически становища на лидерите на партията.

Снемането на политическо доверие от лица и организации, които критикуват допуснатите политически грешки, превръща коалицията в организация от тоталитарен тип.

2. Задължава депутатите от Демократическата партия да прекратят безрезултатния бойкот, наложен от НКС на СДС, и да преминат към ефективната форма на бойкот, прилагана успешно от ПГ на СДС в продължение на година и половина.

3. Настоява за коренна промяна в политиката на НКС на СДС и за промени в статута на коалицията, които да водят към разширяване на влиянието на СДС в обществото.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ И ПАСПОРТНИЯ КОНТРОЛ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ, ПОДПИСАН ОТ 81 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ. Документът е предоставен на председателя на Народното събрание Александър Йорданов.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОТ ПАРЛАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ,

Долуподписаните народни представители от българския парламент отправят този апел към всички свои колеги от парламентите на Македония и на България да вземат поотделно едно историческо решение за премахването на митническия и паспортен контрол между двете държави.

Тези решения ще поставят ново начало в отношенията между балканските народи и техните държави. Що се отнася до миналите отношения между двете държави, нека оставим бъдещите поколения и историята да отговорят на всички въпроси, които ни вълнуват, без да спорим и без да си отправяме упрек за каквото и да е между нас. Първата последица от това за Македония ще бъде, че от затворена континентална държава тя ще се превърне в морска държава. Засега тя е една от малкото европейски държави без излаз на море.

В своите отношения с всички балкански народи, включително и с Македония, България винаги е изхождала неизменно от финалния акт, приет в Хелзинки през 1975 г., и от решенията на СССЕ /Съвещанието за сътрудничество и сигурност в Европа/.

Нека осигурим свободното и безмитно движение на стоки между Македония и България.

Нека премахнем километричните опашки от двете страни на нашата обща държавна граница.

Предлагаме да се образува смесена българско-македонска парламентарна комисия с равен брой македонски и български народни представители, която да получи мандат от двата парламента да изработи съответния документ за приемането му от двата парламента.

Да не губим време по този толкова важен въпрос за стопанството на двете държави.

Нека не пропуснем един такъв принос за още по-голямото сближение между двете съседни балкански държави, укрепването на мира на Балканите и за приближаването ни към Обединена Европа.

София, 4 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "ИЗБОРЪТ ЗА ДОСТОЙНА ПОЛИТИКА" НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Родината на нравствен народ, със съдба, изпратена от Бога, днес уж вълнува лидера на Движението за права и свободи, но той забравя труповете на загиналите за свобода редници на моя малък измъчен народ.

Така ли е, г-н "фронтовак” Доган, когато говорихте на митинга в Кърджали и когато давахте интервю след завръщането си от Либия?

Цветята на победния разум се побират в границите на духовни и материални завоевания, а не върху средствата на военнополитическата стратегия; те се в разума на Гения! Вие, Доган, за гений ли се смятате в страната ни? Дързост!

Стига, стига гавра с националната ни история!

Любовта към Родината се е увековечила от безкористните хора, от старите и от новите поколения, сега и винаги. И тъй ще бъде! Ще бъде тъй, макар и да скърбим днес от неразумните изяви на плурализма заради нечии лични интереси.

Г-н Доган, душманлъкът е семе, което в хамбар не се събира! Огън ще го изгори!

Българският национален съюз "Нова демокрация" е буден на своя пост, защото сме синове и дъщери на щедро надарен народ, а България е доказвала себе си във времето.

Страната ни и РОБИТЕ Е ПРАВИЛА СВОБОДНИ! И само тук, в границите на нашите географски ширини и дължини, никога не е имало геноцид, както там...

Не е имало, защото сме НАРОД ЛОЯЛЕН И ТОЛЕРАНТЕН.

Тропоската Ви с бели конци е слаб дикиш, г-н Доган!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Лазаров

София, 21 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ТЪРГОВИЩЕ, ПО ПОВОД НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В "АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД В ГРАДА.


Синдикалният регионален съюз "Подкрепа" - град Търговище, застава напълно зад справедливите протестни действия на работниците и на служителите в "Автотранспорт" ЕООД.

През много притеснения, през страх, клевети и обиди преминаха шофьорите и служителите на автотранспорта в нашия град, докато се решат на последното средство - стачката, за да защитят себе си и хляба на своите деца от циничните и безогледни действия на новоизлюпените "транспортни" чорбаджии - "господина" Йордан Ангелов и "другаря" Жеко Жеков.

Това е първата стачка на "Подкрепа" в Търговище и резултатът oт нея може да бъде само един - приемането изцяло на исканията на стачкуващите!

Ние се обръщаме към гражданите на Търговище да запазят доброжелателността си към тружениците на автотранспорта, с която да изразят своето малко, лично съпричастие към незавидното положение на стачкуващите техни съграждани! Успехът на тази стачка ще е успех и на демокрацията, на онази чиста и свята демокрация, която всички желаем и която днес е заплашена от действията на такива безскрупулни, алчни и безсърдечни егоисти като горепосочените господа и другари!

Граждани на Търговище! Ние преодоляхме страха си и започнахме!

Търговище, 21 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Гражданското обединение за републиката /ГОР/ е общонационално обществено движение на български граждани, които споделят неговите хуманни цели и задачи и работят за социалния и културния напредък на Република България.

Чл. 2. Основни цели на ГОР са:
- да работи за демократичното изграждане и функциониране на социална и правова държава, за формиране на демократично съзнание и поведение на личността и утвърждаване на свободно гражданско общество в страната;
- да способства за осъществяване и защита на конституционните принципи на плурализма и парламентарната демокрация, за разгръщане и отстояване на неприкосновеността на различните форми на собственост, за изява на икономическата инициативност и за формиране на модерна национална икономика;
- да се стреми към изграждане на хармонична жизнена среда на основата на съвременното социално партньорство и чрез развитие и обогатяване на духовната култура на нацията;
- да съдейства за гарантиране на суверенитета, външната и вътрешната сигурност на страната;
- да работи за утвърждаване на стабилен обществен ред, защитата на спокойствието, правата, свободите и законните интереси на гражданите;
- да съдейства за преодоляване на конфронтацията в обществото, за съгласие и помирение на основата на националния консенсус и обществения договор чрез ефективно гарантиране на правата и точно изпълнение на задълженията на всички граждани и отделните социални групи.

Чл. 3. За постигане на своите цели ГОР осъществява следните задачи:
- разработва и предлага научнообосновани програми и проекти за социално-икономическо развитие на страната, за културата, образованието и социалното дело;
- съдейства за внедряване на резултатите от теоретични и научно-приложни изследвания в икономическата и социалната сфера, в правотворческата и управленската дейност;
- организира и провежда публични дискусии по въпросите на вътрешната и външната политика на страната и предлага на съответните държавни органи система от мерки за подобряване на обществения ред и за приобщаване на Република България в семейството на цивилизования и демократичен свят;
- поддържа тесни контакти с различни обществени организации в страната и чужбина за издигане на разбирателството и сътрудничеството между хората с цел тяхното добруване;
- провежда научни конференции, семинари, симпозиуми и др.;
- извършва пропагандна дейност по въпросите на философията, теория на политиката, ихономиката, правото, религията и т.н.;
- координира и подпомага дейността на своите членове за ефективно упражняване на функциите им в държавната власт;
- развива информационна, издателска, агитационно-пропагандна и рекламна дейност, както и стопанска дейност във връзка с реализирането на своите цели и задачи и за подпомагане на издръжката си.

Чл.4. ГОР се създава в съответствие с чл.11 и чл. 44 от Конституцията на Република България, действащото законодателство и този Устав.

Чл. 5. ГОР е юридическо лице със седалище в София, ул. "Екзарх Йосиф” номер 37.


ГЛАВА II
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 6 /1/ Член на ГОР може да бъде всеки български гражданин, който заяви писмено своето желание, приема устава и програмните документи и ще работи за осъществяване на целите на ГОР.
/2/ Нови членове се приемат в териториалните организации или клубовете на ГОР.
/3/ Допуска се членството и на членове на други организации в ГОР.

Членовете не са лишени от избирателни права.

Чл.7. Всеки член на ГОР има право:
1. Да избира и да бъде избиран в органите на ГОР.
2. Да участва в работата на ГОР.
3. Да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес и да търси защита по проблеми, свързани с дейността на ГОР.
4. Да получава информация по интересуващите го въпроси.
5. Да отправя питания и заявления до Националния съвет и да получава отговор.

Чл. 8. Всеки член на ГОР е длъжен:
1. Да работи за изпълнение на целите на ГОР.
2. Да спазва устава и решенията на Националната конференция на ГОР.
3. Да участва в работата на организацията, в която членува.
4. Да не използва членството си в ГОР за цели, противоречащи на устава, закона и добрите нрави.

Чл. 9/1/ Членството се прекратява:
      1. По собствено желание.
      2. При смърт и загуба на дееспособност.
      3. Когато Контролната комисия установи, че не е изпълнено задължението по т.4 от предходния член.
/2/ При прекратяване на членството по собствено желание се уведомява писмено съответното ръководство на организацията или клуба на ГОР.
/3/ В случаите на ал. 1 т. 3 членството се прекратява с решение на Контролната комисия, прието при наличие на достатъчно фактически основания за това.

/Пресслужба "Куриер"/


15:45:00
25.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!