25 юли 1990

СОФИЯ, 25 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                   БРОЙ 145 /163/

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/.


НА 31 МАЙ 1990 Г. В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД Е РЕГИСТРИРАНА БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/. ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНГРЕС НЕИН НАЦИОНАЛЕН ОРГАН Е УЧРЕДЕНИЯТ В ГР. ВАРНА НАЦИОНАЛЕН КOMИTET /НК/.

КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БРСП ОТСТОЯВА ИЗИСКВАНИЯ И ПРОГРАМА, ЦЕЛЯЩИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОХАБЕНАТА В БЪЛГАРИНА И В БЪЛГАРСКИЯ НАРОД УВЕРЕНОСТ В СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ, ПРИОРИТЕТ НА ДОБРОНАМЕРЕНИЯ, ПОЧТЕН ТРУД КАТО АЛТЕРНАТИВА НА СПЕКУЛАЦИЯТА, ОЧИСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ОТ НЕПРАВОМЕРНО ПРИДОБИТИТЕ В ГОЛЕМИ МАЩАБИ ЛИЧНИ ИМУЩЕСТВА, МОДЕРНА ПРАВНА НОРМАТИВНА БАЗА, БЪРЗО ИЗЛИЗАНЕ НА СТPAHATA ОТ КРИЗАТА.

БРСП Е ПАРТИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, ЗЕМЕДЕЛЦИ, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ И ДЛЪЖНОСТИ, АКЦИОНЕРИ И АКОРДАНТИ, УЧЕЩИ СЕ, ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И СЛУЖЕЩИ В МВР, ВСИЧКИ, КОИТО СА ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ И РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ В ИНТЕРЕС НА ЛИЧНОСТТА, НАРОДА, НАЦИЯТА И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

ПРОГРАМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА БРСП СА ДОСТА РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ НА СДС И НА БСП.

УСТАВЪТ И ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА УЧРЕДЯВАТ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ, СЕЛА И ПО КВАРТАЛИ В ЦЯЛАТА СТРАНА, ДА СЕ ИЗЯВЯВАТ КАТО НЕЙНИ ЛИДЕРИ И АКТИВИСТИ.

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ В СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ - СТАНЧО И. СТАНЧЕВ; ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - СИМЕОН Ж. ЯНУЛОВ; ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ГОВОРИТЕЛ - ПРАВДОЛЮБ Г. КОЖУХАРОВ; ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - СТЕФАН Д. ПЕШКОВ; СЕКРЕТАР - ВАСИЛ П. ЖЕКОВ.

АДРЕС: ВАРНА, УЛ. "ПЕТРИЧ" НОМЕР 22, ТЕЛЕФОН 82-28-84 И 44-16-66.

ВАРНА, 4 ЮЛИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРСП: СТАНЧО СТАНЧЕВ
                                    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРСП: ПРАВДОЛЮБ КОЖУХАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АПЕЛА КЪМ БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА, ОТПРАВЕН ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/.


ДРУГАРИ!

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МОМЕНТ, КОЙТО ПРЕЖИВЯВА СТРАНАТА. СЕГА ВИЕ, БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА, ОЩЕ ВЕДНЪЖ ТРЯБВА ДА ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ ПОСТАВЯТЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО НАД СВОИТЕ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ.

ВИЕ ВОЮВАХТЕ СРЕЩУ ФАШИЗМА В ИМЕТО НА СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА, ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НА НАРОДА. В ТАЗИ БОРБА ПАДНАХА ХИЛЯДИ ВАШИ ДРУГАРИ, НАШИ ДЕДИ И БАЩИ. МНОГО ОТ ВАС ЗАГУБИХА ЗДРАВЕТО СИ В ЗАТВОРИТЕ, КОНЦЛАГЕРИТЕ И ПАРТИЗАНСКИТЕ ЗЕМЛЯНКИ. НАРОДЪТ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ ТОЗИ ПОДВИГ.

ЗАЕДНО С ТОВА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НИКОГА НЕ ПОЖЕЛА ДА ПРИЕМЕ ПРИВИЛЕГИИТЕ, С КОИТО ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ ВИ ОТДЕЛИ ОТ НЕГО. ТОЙ РАЗБИРАШЕ, ЧЕ ТОВА ВЛИЗА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИДЕАЛИТЕ НА АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА. ТОЛКОВА ПО-НЕПРИЕМЛИВИ СА ТЕЗИ ПРИВИЛЕТИИ СЕГА, КОГАТО СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И НРАВСТВЕНА КРИЗА. ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРИВИЛЕГИИТЕ НЕ ОЗНАЧАВА ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОНЕСОХА НА ПЛЕЩИТЕ СИ БОРБАТА СРЕЩУ ФАШИЗМА, НО ПО РЕД И НАЧИН, КОЙТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ПРИВИЛЕГИИТЕ И КОЙТО СЕ ПРИЛАГА В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.

ЕТО ЗАЩО НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС - ПРОЯВЕТЕ СВОЯТА МЪДРОСТ И ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ! ОТКАЖЕТЕ СЕ ДОБРОВОЛНО ОТ ПРИВИЛЕГИИТЕ КАТО БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА. ДАЙТЕ ПРИМЕР ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ В ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И КУЛТУРАТА, С КОИТО Е ОБРАСЪЛ НАШИЯ ЖИВОТ. ТАКА ВЕЧЕ ПОСТЪПИХА МНОЗИНА ОТ ВАШИТЕ ДРУГАРИ, ЧИИТО ИМЕНА НИЕ ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ.

ПОСЛЕДВАЙТЕ ТЕХНИЯ ПРИМЕР!
НАРОДЪТ ЩЕ ОЦЕНИ ВАШАТА ДОБЛЕСТ!
ИНФОРМИРАЙТЕ НИ ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН 80-24-01.

СОФИЯ, 24 ЮЛИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ.


УВАЖАЕМИ ДЕПУТАТИ,

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОБРЪЩЕНИЕ, КОЕТО Е ПЪРВАТА НАДЕЖДНА СТЪПКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПОДДЪРЖАНИ ОТ ГЛАДНИТЕ СТАЧКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПРИПЕК, АЙТОС И ДР., ОТ СТАЧКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ КЪРДЖАЛИ, РАЗГРАД, АЙТОС, ШУМЕН, ХАСКОВО И ДР.

В ОТГОВОР НА ТОЗИ ПЪРВИ, МНОГО ВАЖЕН АКТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАТО    РАЗБИРАМЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАМАЛЯВАНЕ    НА НАПРЕЖЕНИЕТО И С ЦЕЛ ДА СЕ РАЗГРАНИЧИМ ОТ ОБЯВЕНАТА С МЕМОРАНДУМ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ СА ДАЛИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ    НА СТАЧКАТА ОТ ФЕКТИВНА В СИМВОЛИЧНА,    КАТО СЕ ЗАПАЗИ СТАЧНАТА ГОТОВНОСТ.

НИЕ БЛАГОДАРИМ ЗА УСИЛИЯТА, РАЗБИРАНЕТО И ПОДКРЕПАТА, КОЯТО НИ ОКАЗАХА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КЪРДЖАЛИ, РАЗГРАД И ХАСКОВО.

УДИВЕНИ СМЕ ОТ НЕАДЕКВАТНОТО И БЕЗОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ИСПЕРИХ, КУБРАТ И ШУМЕН, КОИТО ДО 23 ЮЛИ НЕ СЕ СРЕЩНАХА СЪС СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ И СТАЧКУВАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.

НАСТОЯВАМЕ ТЕ ДА ДАДАТ ОБЯСНЕНИЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ГРУПА ОТ ДЕПУТАТИ ДА ПРОВЕДЕ СРЕЩИ В ТЕЗИ СЕЛИЩА, КЪДЕТО ГЛАВНО ПОРАДИ СПОМЕНАТАТА ПРИЧИНА СТАЧКАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНА. НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ДА РАЗГЛЕДА И ОТГОВОРИ НА НАШИТЕ ЗАКОННИ ИСКАНИЯ, ТАКА КАКТО СТАНА В СЛУЧАЯ С ОТКАЗА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА "ИЛИНДЕН".

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА Е УБЕДЕНА, ЧЕ НАРОДЪТ, ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ГАРАНТИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ В НАШАТА СТРАНА. ТЕ ЩЕ СЪУМЕЯТ ДА ГАРАНТИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ЗАКОННИ ИСКАНИЯ СЪС СРЕДСТВАТА И В СРОКОВЕ, ПРЕДВИДЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/: Р. ПОПОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПТ: Д. АРНАУДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ: М. МИНЧЕВ

СОФИЯ, 24 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


В СЪГЛАСИЕ С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИИОННИ СИЛИ, ДЕМОКРАТИЧНИ ГРАЖДАНСКИ ДВИЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ СЛЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА - СЪВМЕСТНА АКЦИЯ НА СДС И БСП, В СТРАНАТА НАСТЪПИХА СИМПТОМИ НА ВРЪЩАНЕ КЪМ ТОТАЛИТАРИЗМА. РЪКОВОДСТВАТА НА ДВЕТЕ КОАЛИЦИИ ПРЕДПРИЕМАТ СЕРИЯ ОТ ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА ДОВЕДАТ ДО ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ОПОЗИЦИЯ. ТУК СЕ ВКЛЮЧВАТ - СПИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ ИЗВЪН СДС ЧРЕЗ ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ИМ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ КАНАЛ НА БТА. В БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ИМА СПЕЦИАЛНА ЗАПОВЕД, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СТРАНИЧНА ОТ ТЕЗИ НА ДВЕТЕ КОАЛИЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕЙНАТА ДОСТОВЕРНОСТ. ОГРАНИЧАВА СЕ ХАРТИЯТА ЗА НАШИТЕ ВЕСТНИЦИ, НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ДА ИМАМЕ ЕЛЕМЕНТАРНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

РЕДАКЦИЯТА НА В. "НОВА ЕРА" НАПРИМЕР И ЩАБЪТ НА СЪЮЗ "ЕРА-3” СЕ ПОМЕЩАВАТ В ЧАСТНА СТАЯ НА ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО. В ХОД Е ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА", ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОГРАБВА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ, НЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ВЕСТНИЦИТЕ НИ И ЩЕ ПОСТАВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ТИРАЖИТЕ НИ, С КОЕТО ЩЕ НИ ЛИКВИДИРА ФИНАНСОВО.

ОСОБЕНО ФРАПИРАЩ Е СЛУЧАЯТ С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ПРЕЗ НОЩТА НА 13 СРЕЩУ 14 ЮЛИ ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯТА.

СЛЕД КАТО БЯХА ПОВИКАНИ ОФИЦИАЛНО ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ПОЯВА ПРЕД НАРОДА В 21 Ч., ТЕ НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ВПОСЛЕДСТВИЕ В СГРАДАТА.

ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР, НАМИРАЩИ СЕ ПРЕД ВХОДА, БЕШЕ НАНЕСЕН ПОБОЙ НАД Г-Н ИЛИЯ МИНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА, И БЕШЕ УПОТРЕБЕНА ГРУБА СИЛА СРЕЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА "ЕРА-З", СРЕЩУ Г-Н БРАНКОВ - ЛИДЕР НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ, И Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ - РЪКОВОДИТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ. Г-Н ИЛИЯ МИНЕВ ЕДВА БЕШЕ СПАСЕН СЛЕД ДИРЕКТНАТА НАМЕСА НА СЛАВОМИР ЦАНКОВ. ТОЗИ ИНЦИДЕНТ, В КОЙТО ПОСТРАДАХА И ОЩЕ ДВАМА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА "ЕРА-З", ПОКАЗА ЯСНО, ЧЕ СТРАНАТА ТРЪГВА ОТНОВО КЪМ ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ИЗОБЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, А ЗА РАЗЮЗДАНИ ВЛАСТОЛЮБИВИ ДЕЙСТВИЯ НА ДВЕТЕ РЪКОВОДСТВА НА БСП И СДС С ДИКТАТОРСКИ МЕТОДИ, ПРИМИТИВИЗЪМ И ОТБЛЪСКВАЩА КУЛТУРА.

ПОКАЗАТЕЛЕН Е СЛУЧАЯТ, ЧЕ ЗА ТЕЗИ БРУТАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА МВР СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ МЪЛЧАТ.

ПОДРОБНОСТИ ЗА НОЩТА НА 13 СРЕЩУ 14 ЮЛИ СМЕ ДАЛИ ВЪВ ВЕСТНИК "НОВА ЕРА", ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗ "ЕРА-З".

ПРЕЗ СЪЩАТА НОЩ СЛЕД НАШЕТО ОТСТРАНЯВАНЕ "ПАРЛАМЕНТАРИСТИ” [ИЗМАМИХА] СПОКОЙНО НАРОДА ЗА РЕДИЦА ПОСТАНОВКИ В СТРАНАТА. ТЕ ДОКАЗАХА, ЧЕ ПРОЧУТОТО "ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ" Е ВСЪЩНОСТ СБОР ОТ ИНТРИГАНТИ, ИЗПОЛЗВАЛИ ОТРАБОТЕНОТО НАРОДНО СЪЗНАНИЕ, НЕДОВОЛСТВОТО НА ХОРАТА И НЕЧИСТИ МЕТОДИ, ЗА ДА ВЛЯЗАТ В НЕГО.

КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ЕРА-З", В СЪГЛАСУВАНОСТ С РЪКОВОДСТВАТА НА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, НА 17 ЮЛИ 1990 Г. НИЕ ВЗИМАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПРАВОМОЩЕН ОРГАН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ, КОЙТО ПОДОБНО НА КОМИТЕТ 273 ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ДЕЙСТВА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА, МЕТОДИТЕ НА МОРАЛНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ, СРЕЩУ ИЗМАМАТА В МИНАЛОТО И ДНЕС НА "ИЗВЕСТНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ” И ТЕХНИТЕ САМООБЯВИЛИ СЕ И РАЗКЪСВАЩИ СТРАНАТА НИ ПАРТИИ. ТОЗИ КОМИТЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОРГАН ЗА РАЗОБЛИЧЕНИЕ И АКТИВНА НАМЕСА НАД ИЗФАБРИКУВАНИ ПРОЦЕСИ, ИЗМАМИ НАД НАРОДА И ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН И ЗАЩИТА НА ЦИВИЛИЗОВАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ОПОЗИЦИЯ ОТ НЕ ПРЕГРУПИРАЛИ СЕ ДИКТАТУРИ.

ЧРЕЗ ВЕСТНИК "НОВА ЕРА" СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ВЛЯЗАТ В КОНТАКТ С НАС, КАКТО И КЪМ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ЗАСЕГА АДРЕСЪТ НИ Е: СОФИЯ, УЛ. "РАКОВСКИ" HP ХХХ, ВХОД Х, [АП.Х] - ДОБРИ ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ.

ИМЕТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА ЩЕ ДАДЕМ В БЛИЗКИТЕ ДНИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-З" И ЧЛЕН НА КОМИТЕТ 273: СЛАВОМИР ЦАНКОВ

СОФИЯ, 20 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА С НЕДОУМЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 78 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МОТИВИРАНО С ОБРЪЩЕНИЕТО НИ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 20 ЮЛИ 1990 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ПРЕЖДЕВРЕМЕННО Е НАСОЧЕНО И СРЕЩУ "ГРАДА НА ИСТИНАТА", ПО ИСКАНИЯТА НА КОЙТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ.

МИРНИЯТ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА МИРНИТЕ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ, НЕГОДУВАНИЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА. ВЯРНО Е, ЧЕ ПАРЛАМЕНТЪТ ЕДИНСТВЕН ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА ЗАКОНИ, НО СЪЩО ТАКА ВЯРНО Е И ЧЕ НЕГОВИЯТ ГЛАС НЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОЙТО ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ЧУТ В ТАЗИ СТРАНА.

ВСЕКИ ОПИТ ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГВА ТОВА ОЗНАЧАВА ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ МИРНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. НАМИРАМЕ ЗА НЕДОСТОЙНО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Г-Н ЛУКАНОВ ДА ПОМРАЧАВА ПО ТОЗИ НАЧИН ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА СВОЕТО ПРАВИТЕЛСТВО. ОЧАКВАМЕ НЕГОВИТЕ ИЗВИНЕНИЯ И УВЕРЕНИЯ, ЧЕ МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 78 СРЕЩУ "ГРАДА НА ИСТИНАТА".

ОТ БЮРОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: ФИЛИП ДИМИТРОВ
ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА "ГРАДА НА ИСТИНАТА" ОТ ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: НИКОЛАЙ БАНЧЕВ

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, РАЗПРОСТРАНЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

СОФИЯ 23 ЮЛИ 1990 Г.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАУЧИ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ ТУРСКИ КАТЕРИ СА НАРУШИЛИ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ВСЯКО НАРУШЕНИЕ НА СУВЕРЕНИТЕТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СЪЩЕВРЕМЕННО СЕ СЧИТАМЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ИНФОРМИРАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ РАЗПОЛАГАМЕ С ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ ФИРМА "КИНТЕКС" ЧРЕЗ СВОИ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРАБАНДЕН ТРАНСФЕР НА СТОКИ ЗА ТУРЦИЯ, КАТО ПОЛЗУВА ТУРСКИ КАТЕРИ, НА КОИТО ОСИГУРЯВА НЕЛЕГАЛЕН ДОСТЪП ДО НАШИ ПРИСТАНИЩА.

ВЪЗМОЖНО Е В СЛУЧАЯ ТАЗИ ТЯХНА ДОГОВОРЕНОСТ ДА Е НАРУШЕНА ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ТЪЙ КАТО ОБЩЕСТВЕНОСТТА НЕ БЕ ИНФОРМИРАНА В ДЕТАЙЛИ ЗА ХАРАКТЕРА И ИДЕНТИЧНОСТТА НА НАРУШИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ОБРАЗУВА НЕЗАБАВНО КОМИСИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО НАРУШЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ВЪЗМОЖНАТА МУ ВРЪЗКА С ПОСОЧЕНАТА КОНТРАБАНДНА ДЕЙНОСТ.

СОФИЯ, 20 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X    X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ НА ВЪРХОВНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


В ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ ОТ 22 ЮЛИ 1990 Г. ВЪРХОВНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЗЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ:

НАПРЕЖЕНИЕТО В СТРАНАТА ОТ ПОСЛЕДВАЛИТЕ СЪБИТИЯ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 г. И ДО ДНЕС, РАЗГОРЕЛИТЕ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ ПОЛЯРИЗИРАХА ОТДЕЛНИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО - ФАКТ, ВОДЕЩ ДО ТОТАЛНО РАЗРУШАВАНЕ НА УСТОИТЕ НА ИКОНОМИКАТА НИ.

СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИЗДИГНАТИТЕ ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА И ПОПУЛЯРНОСТ ПРЕДСТАВЯТ ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕЧЕНИЯ, ВЪРХОВНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ИЗДИГА КАНДИДАТУРАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА ДИМИТЪР МАРКОВ МАРКОВСКИ - НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, ПОЕЛА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЗАЩИТА НА ТРУЖЕНИЦИТЕ, СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА И КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

ЗА ВЪРХОВНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: ГЕОРГИ АТАНАСОВ

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ - ХАСКОВО.


ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ПРИЕМАМЕ ОБРЪЩЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ ОТ 20 ЮЛИ 1990 Г. КАТО ПЪРВА СТЪПКА ПО ПОСОКА НА ОБЕКТИВНОТО И РАЗУМНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В РАЙОНИТЕ С ПОВИШЕНО ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ.

НИЕ, ХОРАТА ОТ ТЕЗИ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ, НЕСПРАВЕДЛИВО ПРЕНЕБРЕГВАНИ И ОБРУГАВАНИ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ МЕСЕЦИ НА 1990 Г., ТРУДНО ВЪЗВРЪЩАМЕ ДОВЕРИЕТО СИ ДОРИ КЪМ ВНС.

ОТСТЪПКИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ПОЛИТИКА, КОИТО ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД СЕ НАПРАВИХА ВЪПРЕКИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 15 ЯНУАРИ 1990 Г., СА ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЕ ЗА НАШИТЕ ТРЕВОГИ И НЕВЕРИЕ. ВСЯКА ЕДНА ОТСТЪПКА В ТАЗИ ПОСОКА ЗАТРУДНЯВА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОСТОЯННА, НАУЧНООБОСНОВАНА И ЦЯЛОСТНА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА.

ТОВА НАШЕ НЕДОВЕРИЕ И ПРИТЕСНЕНИЕТО ОТ ВСЕ ОЩЕ НЕДОСТАТЪЧНАТА НАША ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБСТАНОВКАТА В РЕГИОНА НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОТЕСТНИТЕ АКЦИИ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ, ДОКАТО ПОЛУЧИМ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ВНС РЕАЛНИ ГАРАНЦИИ, КОИТО, ОТ ЕДНА СТРАНА, ДА ВЪЗВЪРНАТ В ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН ДОВЕРИЕТО НИ КЪМ ВЗЕМАНИТЕ ОТ НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА НИ ИНСТИТУЦИЯ РЕШЕНИЯ И, ОТ ДРУГА, ДА ДОКАЖАТ, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИЯ НИ ВЪПРОС, ЩЕ БЪДАТ ПРИОРИТЕТНИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

1. НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ ДА ПЛЕДИРАТ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ПРАВЯТ НЕВЪЗМОЖНО ПРИЗНАВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАВАНИ МАЛЦИНСТВА НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА.

2. ДА СЕ ПОТВЪРДЯТ РЕАЛНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА ЕЗИКОВАТА АСИМИЛАЦИЯ И НА ОПИТИТЕ ЗА НАСИЛСТВЕНА ПРОМЯНА НА НАРОДНОСТНОТО СЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.

3. ВНС ДА РАЗПОРЕДИ НЕЗАБАВНО ДА СЕ РАЗСЕКРЕТЯТ АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА МВР ОТНОСНО ПРОТУРСКИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ И НАЦИОНАЛИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

4. ПРОКУРАТУРАТА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА САМОУПРАВСТВОТО, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК И ДРУГИ АНТИКОНСТИТУЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАПЪЛНО КОНТРОЛИРАМЕ ОБСТАНОВКАТА, ХАОС И БЕЗРЕДИЕ НЯМА И СЛЕД ДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ГАРАНЦИИ НЕЗАБАВНО ЩЕ ПРЕУСТАНОВИМ ГРАЖДАНСКОТО НЕПОДЧИНЕНИЕ.

ХАСКОВО, 21 ЮЛИ 1990 Г.    КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ - ХАСКОВО

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРАВИТЕЛСТОТО НА БЪЛГАРИЯ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".

В ЦЕНТЪРА НА НАШАТА СТОЛИЦА ПРОДЪЛЖАВА ДА СТОИ ГРОЗНИЯТ СИМВОЛ НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ, ИЗСМУКАЛА СИЛИТЕ И ПОМРАЧИЛА БЪДЕЩЕТО НА ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ.

МАВЗОЛЕЯТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЕ ЯВЯВА ФИЗИЧЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРЕГРАДИ ЗА ОТПРАВЯНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА.

ТЪЙ КАКТО РАЗГРАЖДАНЕТО НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА СЕ ПРЕВЪРНА ВЪВ ФОРМАЛЕН АКТ НА ОБЕДИНЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНО РАЗДЕЛЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ, ТАКА И РАЗРУШАВАНЕТО НА ТОЗИ СИМВОЛ НА АЗИАТЩИНАТА И МРАКОБЕСИЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ КАТО СИМВОЛ НА ПОРИВА НИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПА.

БРАТЯ И СЕСТРИ, СВОБОДОМИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ!

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕКРАТИ ДЕЙСТВИЕТО НА СКЪПОСТРУВАЩИТЕ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ, КУПЕНИ И ПОДДЪРЖАНИ С ПАРИТЕ НА ВСИЧКИ НАС.

НЕКА ИЗЧИСТИМ ПЛОЩАД "ДЕМОКРАЦИЯ" - СВИДЕТЕЛ НА ПАМЕТНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ 1989 Г. НАСАМ - ОТ ЗЛОВЕЩАТА ФАСАДА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ СИМВОЛ.

НЕКА СРИВАНЕТО НА МРАМОРНИТЕ СТЕНИ НА МАВЗОЛЕЯ ДА ОЗНАМЕНУВА КРАЯ НА РЕПУБЛИКАТА НА ЛЪЖАТА И НАЧАЛОТО НА ДЪРЖАВАТА НА ИСТИНАТА И СВОБОДОМИСЛИЕТО.

СОФИЯ, 21 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАТУТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

ЧЛ. 4. МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ ДА СЕ ФОРМИРАТ НА ОСНОВАТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПРИНЦИПИ.

ЧЛ. 5. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ Е РЪКОВОДЕН ОРГАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ СЪВЕТИ, НО ТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУВАТ ПОМЕЖДУ СИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

ЧЛ. 6. НАЦИОНАЛНИЯТ И МЕСТНИТЕ СЪВЕТИ ИЗБИРАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪСТАВА НА СЪВЕТА ПО АЗБУЧЕН РЕД.

ЧЛ. 7. СЪВЕТИТЕ ВЗЕМАТ СВОИТЕ РЕШЕНИЯ С ОБЩО СЪГЛАСИЕ. ИЗРАЗЕНОТО НЕСЪГЛАСИЕ ИЛИ ОСОБЕНО МНЕНИЕ ОТ ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО И СЕ ПУБЛИКУВА В ПРИЕТОТО СЪОБЩЕНИЕ.

ЧЛ. 8. НАЦИОНАЛНИЯТ И МЕСТНИТЕ СЪВЕТИ В СВОЯТА КОНКРЕТНА ДЕЙНОСТ РАЗЧИТАТ НА АКТИВНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ, УЧАСТВУВАЩИ ЗАКОННО И АКТИВНО В ИЗБОРИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, А ТАКА СЪЩО И СТРУКТУРИТЕ НА ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ, В ТОВА ЧИСЛО И НА ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ:

А/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЛИ МЕСТНИЯ СЪВЕТ СИГНАЛИЗИРАТ СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА ЗАБЕЛЯЗАНИ ОТ ТЯХ НАРУШЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪВЕТА;

Б/ ЗА ОХРАНАТА НА МИТИНГИ, ПРЕДИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ, ДРУГИ ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ, НА ПАРТИЙНИ КЛУБОВЕ, СЕКЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ, В КОИТО СЕ СЪХРАНЯВАТ БЮЛЕТИНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ПО МЕСТА СЕ ИЗГРАЖДАТ СМЕСЕНИ ГРУПИ, В КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МВР И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ;

В/ СЪСТАВЪТ НА СМЕСЕНИТЕ ГРУПИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С ОБЩО СЪГЛАСИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УЧАСТВУВАЩИТЕ В ТЯХ СТРАНИ.

ЧЛ. 9. НАЦИОНАЛНИЯТ И МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЛУЧАВАТ СВОДКА ОТ МВР И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ ЗА СТАНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ В СТРАНАТА И ПО МЕСТА И ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХ ПРЕДПРИЕМАТ СЪОТВЕТНИ МЕРКИ, СЪОБРАЗНО ЗАКОНИТЕ И НАСТОЯЩИЯ СТАТУТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ, СИНДИКАТА НА ПРОСВЕТНИТЕ ДЕЙЦИ, СИНДИКАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОЗИ И СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕФЕКТОЛОЗИ, ОБЕДИНЕНИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО  /ФНСО/, ПОДКРЕПЯТ ИЗЦЯЛО МЕМОРАНДУМА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/, КАТО ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ ЩЕ УЧАСТВАТ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НАСТОЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЧКИ 3 И 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА И  ПОСТОЯННА ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

КОМИСИЯТА ДА РАЗГЛЕДА И ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ ОСНОВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ДА ВНЕСЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, СЪОБРАЗЕН С ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО.

КОМИСИЯТА ДА ПРИЕМА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ РАБОТЕН ПЕРИОД ПОСТЪПВАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЗАКОНА.

КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ И РАБОТНИ ГРУПИ ОТ ДЕЙСТВАЩИ УЧИТЕЛИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСО: Ж. ПЕТРОВ

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИТЕ ВЪВ В."ДЕМОКРАЦИЯ" ОТ 17 И 20 ЮЛИ 1990 Г. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ИСКАМЕ ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО: НА МИТИНГИТЕ НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕД СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НЕ СА ИЗДИГАНИ ЛОЗУНГИ, НАКЪРНЯВАЩИ ДОСТОЙНСТВОТО НА АРМЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

НАШИЯТ ПРОТЕСТ Е НАСОЧЕН КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, РЕСПЕКТИВНО КЪМ Г-Н КЕВОРКЯН КАТО ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО.

УВЕРЯВАМЕ, ЧЕ ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА НАКЪРНЯВАНЕ ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА ЕТНИЧЕСКА ПРЕНАДЛЕЖНОСТ.

ДВИЖЕНИЕТО НИ Е ОТВОРЕНО ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, СПОДЕЛЯЩИ НАШИТЕ ЦЕЛИ И ИСКАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО".


НИЕ, УЧАСТНИЧКИТЕ В ДНЕШНАТА АКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТОЛИЧЕН ПЛОЩАД, СМЕ ДЪЛБОКО ВЪЗМУТЕНИ ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА "СПЕЦИАЛНАТА" ОХРАНА ПРЕД РАЗРАСТВАЩИЯ СЕ МОНУМЕНТ НА АВТОРИТАРИЗМА. СМЯТАХМЕ, ЧЕ ТЕЗИ, КОИТО СЪБИРАТ ВТОРИЧНИТЕ СУРОВИНИ НА ЕПОХАТА, ЩЕ НИ ПОДКРЕПЯТ И ЗАЕДНО ЩЕ ГИ ИЗХВЪРЛИМ. СЪС ЗАПЛАХИ ЗА НАСИЛИЕ ОБАЧЕ ТЕ ЗАЩИТИХА ЖИВКОВИЗМА.

ВЕРНИ НА ПРИНЦИПИТЕ СИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОСТ И КУЛТУРА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА, НИЕ РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА НОВИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, НА ОПИТИТЕ МУ ДА ПРЕРАСНЕ В НЕОФАШИЗЪМ.

ПРИЗОВАВАМЕ ЖЕНИТЕ, МАЙКИТЕ, НАШИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ ДА ИЗРАЗЯТ СВОЯ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПАСИВНОСТТА НА СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, КОЙТО НЕ ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ДА ПОДДЪРЖА РЕД И ЧИСТОТА В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ.

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/