25 юни 1990

25 ЮНИ  1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 123 /141/


СОФИЯ, 25 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.


СЪВЕТЪТ НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮНИ 1990 Г., С ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ОБСЪДИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОКУПАЦИОННИТЕ СТАЧКИ В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ВТУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ВИАС И ВИТИЗ "КР. САРАФОВ".

СЪВЕТЪТ НА РЕКТОРИТЕ ПОДКРЕПЯ СТУДЕНТСКИТЕ ИСКАНИЯ КЪМ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДА БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ВСИЧКИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И СЛЕД ВНИМАТЕЛНОТО ИМ И КОМПЕТЕНТНО ПРОУЧВАНЕ ДА БЪДАТ СЪОТВЕТНО САНКЦИОНИРАНИ ОТ ОРГАНИТЕ, КОИТО ИМАТ ЗАКОННИ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ТОВА.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ИСКАМЕ ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ЗАКОНЪТ ЗА АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ, ПРИЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И ПЪЛНА ПОДКРЕПА ОТ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И СТУДЕНТИТЕ, ИЗКЛЮЧВА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВУЗ. ТАКИВА СА И РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ Е ДА НЕ СЕ ПОЗВОЛИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ДА ПОПРЕЧИ НА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА СТОПАНСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ОКУПАЦИОННИТЕ СТАЧКИ НАНАСЯТ ОГРОМНА ВРЕДА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ТЯХНАТА ЦЯЛОСТНА УЧЕБНА, НАУЧНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ Е ПРАКТИЧЕСКИ ПАРАЛИЗИРАНА. ПРЕД ПРОВАЛ Е КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ, КОЯТО ЗАСЯГА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 100 000 БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ ТАКИВА ФОРМИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ИСКАНИЯ, КОИТО НЕ НАРУШАВАТ ЗАКОНА ЗА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НЕ ПРЕЧАТ НА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ВУЗ. НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, И КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИЯ КОНФЛИКТ, КОЙТО ПРОТИВОПОСТАВЯ ЕДНИ ГРУПИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ДРУГИ, ЗАСИЛВА ПОЛЯРИЗАЦИЯТА В ОБЩЕСТВОТО И НАНАСЯ НЕПОПРАВИМИ ЩЕТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА НИ СИСТЕМА И НА АКАДЕМИЧНИЯ ДУХ, ОТ КОЙТО ВСИЧКИ ТАКА СЕ НУЖДАЕМ В ТЕЗИ ПРЕЛОМНИ ЗА НАШАТА СТРАНА ВРЕМЕНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮНИ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД НА ОКУПАЦИОННАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА. ДОКУМЕНТИТЕ СА ПОДПИСАНИ ОТ 143 ПРОФЕСОРИ, ДОКТОРИ НА НАУКИТЕ, ДОЦЕНТИ, НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ, АСИСТЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ.

 
ОБРЪЩЕНИЕ
МЛАДИ КОЛЕГИ,
ВЕЧЕ ВТОРА СЕДМИЦА ВРАТИТЕ НА НАШАТА "АЛМА МАТЕР" СА ЗАТВОРЕНИ ПОРАДИ "ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА", ОБЯВЕНА ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА. ПРЕКЪСНАТА Е ИЗПИТНАТА СЕСИЯ. ПРОВАЛЕНИ И ОТЛОЖЕНИ СА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ. ПРЕКРАТЕНА Е НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ. НЕ ЗАСЕДАВАТ НАУЧНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ, ЗА ДА ПРИЕМАТ НОВИТЕ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ. ОТЛОЖИХА СЕ ИЗБОРИ ЗА БЪДЕЩИ АСИСТЕНТИ, ДОЦЕНТИ И ПРОФЕСОРИ. АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ КОНКУРСИ. ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТА НЕ МОГАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОИТЕ ПРОГРАМИ. ПРОВАЛЕНИ СА НАУЧНИ КОМАНДИРОВКИ. СТАЧКАТА ЗАПЛАШВА ДА НЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ МЕСЕЧНИТЕ ИМ ЗАПЛАТИ, А НА СТУДЕНТИТЕ СТИПЕНДИИТЕ. В УНИВЕРСИТЕТА ВЛАСТВА НАСИЛИЕТО НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ.

ВЕРНИ НА СВОЯ СЛУЖЕБЕН И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ, РЕКТОРЪТ И НЕГОВИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ СА ДЕНОНОЩНО НА СВОЯ ПОСТ, ЗА ДА ПОДПОМОГНАТ ДОСТОЙНОТО И ЦИВИЛИЗОВАНО ЛИКВИДИРАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДО ТОВА КРИЗИСНО СЪСТОЯНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩАТА НЕОГРАНИЧЕНО СТАЧКА СЕ ОПРАВДАВА НЕПРЕКЪСНАТО С НОВИ ИСКАНИЯ И ПРОВОКИРА ПОДОБНИ ПРОЯВИ В ДРУГИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
НИЕ СЕ ПИТАМЕ: КОЕ ДАДЕ ПРАВО НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ЕДНА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА НАРУШАВАТ НОРМАЛНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПЪРВОТО ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ? КАКВО Е ПОДХРАНИЛО САМОЧУВСТВИЕТО НА ЧАСТ ОТ СТУДЕНТИТЕ, ЗА ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ДА ГОВОРЯТ ОТ ИМЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 15 000 СВОИ КОЛЕГИ?

АВТОНОМИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА НЕ ОЗНАЧАВА АНАРХИЯ. АВТОНОМИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА - ТОВА Е НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЗАКОНИТЕ НА НЕГОВОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. ЕТО ЗАЩО НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ИЗЦЯЛО ДЕКЛАРАЦИЯТА-ОБРЪЩЕНИЕ НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО, ОБРЪЩЕНИЕТО НА РЕКТОРИТЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ КЪМ НЕГО.

НИЕ НЕ ОСПОРВАМЕ ПРАВОТО НА ВСЕКИ ДА ИМА СОБСТВЕНИ РАЗБИРАНИЯ И ДА ДЕЙСТВА, КАКТО НАМИРА ЗА ДОБРЕ - В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА. НО СМЕ КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ БЛОКИРАНЕТО НА РАЗНОСТРАННАТА РАБОТА НА УНИВЕРСИТЕТА - УЧЕБНА, НАУЧНА, МЕЖДУНАРОДНА, СТОПАНСКА И ДР.
НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ НА БОЛШИНСТВОТО Е ЯСНА БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТТА НА "ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА" НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, ЧЕ ТЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ И УНИВЕРСИТЕТЪТ ОТНОВО ЩЕ ОТВОРИ СВОИТЕ ВРАТИ ЗА ВСИЧКИ.

СОФИЯ, 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА


X   X   X

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ И БЕЗПОКОЙСТВО ПО ПОВОД ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВТОРА СЕДМИЦА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА НА СТУДЕНТИТЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- ДА СЕ СНЕМЕ НЕЗАБАВНО ИСКАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОСТАВКА НА РЕКТОРА АКАД. Н. ПОПОВ, ТЪЙ КАТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ СЪС СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО РЕКТОР ТОЙ НЕ Е ПРОЯВИЛ НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ.
- ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА ДА СЕ ПРЕКРАТИ, ЗА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ НОРМАЛНАТА УЧЕБНА, НАУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ. В МОМЕНТА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ Е ДА ИЗПЪЛНЯВА НАЙ-ДОБРОСЪВЕСТНО ПРЕКИТЕ СИ ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕДЯВЕНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ РЕШАВАТ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДРУГИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА.
- ДА НЕ СЕ ПРЕКРАТЯВА ЮНСКАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ.
- ДА ЗАПОЧНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ.
- ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ДА ПОЛОЖАТ ПРОПУСНАТИТЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ИЗПИТИ ВЪВ ВРЕМЕ, УГОВОРЕНО С РЪКОВОДСТВАТА НА ФАКУЛТЕТИТЕ И СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
- СЧИТАМЕ, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ САНКЦИИ И НАТИСК СПРЯМО СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ.

СОФИЯ, 18 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА МАТЕРИАЛА "14 ПАРТИИ - БЕЗ ГЛАС", ПУБЛИКУВАН ВЪВ В. "СВОБОДЕН НАРОД" /БР. 48 ОТ 21 ЮНИ 1990 Г./.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕМНИК НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА КОЯТО КОМУНИСТИТЕ ОТКРАДНАХА ИМЕТО И КОЯТО Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕКОМУНИСТИЧЕСКАТА ЛЕВИЦА В СТРАНАТА, ИЗРАЗЯВА ОСТЪР ПРОТЕСТ СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА В ПУБЛИКУВАНИЯ МАТЕРИАЛ "14 ПАРТИИ - БЕЗ ГЛАС" ВЪВ В. "СВОБОДЕН НАРОД" ОТ 21 ЮНИ 1990 ГОДИНА.

ТРИПАРТИЙНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ - БКП, СДС И БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И СЪЗДАДЕНИЯТ ОТ ТЯХ ОРГАН - ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ИЗВЪРШИХА НОВА СЛЕДИЗБОРНА МАНИПУЛАЦИЯ, КАТО ОБЯВИХА ЛЪЖЛИВИ ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ, В КОИТО Е ПОСОЧЕНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА РЕДИЦА ПАРТИИ, В ТОВА ЧИСЛО И ПАРТИЯТА НА ТРУДА.

ПАРТИЯТА НА ТРУДА ОБЯВИ В СВОЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 21 МАЙ 1990 Г., КОЯТО БЕШЕ РАЗГЛАСЕНА ОТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ОСВЕДОМИТЕЛНИ АГЕНЦИИ, ЧЕ НЯМА ДА УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 10 И 17 ЮНИ И НЕ РЕГИСТРИРА КАНДИДАТИ ЗА ДЕПУТАТИ, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ТЕ СА НЕСВОБОДНИ, НЕДЕМОКРАТИЧНИ И НЕНАВРЕМЕННИ И СА ЕДИН ФАРС И НОВ ОПИТ ДА СЕ ЗАБЛУДИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА ЗАЯВИХА, ЧЕ ЩЕ ДЕЙСТВУВАТ ЗА ОТЛАГАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА КРАЯ НА 1990 Г. ИЛИ НАЧАЛОТО НА 1991 Г., А АКО ТЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО, ЩЕ ГИ БОЙКОТИРАТ.

ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКИТЕ ПАРТИИ, ОРТОДОКСАЛНИТЕ КОМУНИСТИ, ЛЕВИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ-ПЛАДНЯРИ И "ШИРОКИТЕ" СОЦИАЛИСТИ, КОИТО ИЗВЪРШИХА ПРЕСТЪПНИЯ ПРЕВРАТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА И СВАЛИХА ЗАКОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ, ЗАЕДНО С ДРУГИ КОМУНИСТИЧЕСКИ КРЕАТУРИ, ОТНОВО СА В ПРОТИВОНАРОДНО СЪГЛАШЕНИЕ И ЗАГОВОР. СЪЗДАДЕНАТА ОТ КОМУНИСТИТЕ КАЗИОННА "ОПОЗИЦИЯ" - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, УСПЯ ДА ОТКЛОНИ ВРЕМЕННО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ПОСТИГАНЕТО НА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ. КРАЙНАТА ПОБЕДА ОБАЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО ЩЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА "НЕЗАВИСИМИЯ" СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ, КОЙТО ПОМОГНА НА КОМУНИСТИТЕ ДА ОТКРАДНАТ НАШЕТО ИМЕ "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е ЗАПРЕТНАЛ РЪКАВИ И КАТО СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРОДЪЛЖАВА НАЙ-АКТИВНО ДА УЧАСТВУВА В КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ФАЛШИФИКАЦИИ.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО "ОПОЗИЦИОННИЯ" ВЕСТНИК "СВОБОДЕН НАРОД", ТО НЕГОВИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТВУВАХА В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА, НА КОЯТО ЧУХА НАШИЯ ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ, КОЙТО ПОСТАВИ КАТО ПОРЕДНА МАНИПУЛАЦИЯ ТОЗИ ВЪПРОС НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦИК - ПРОФ. СТАЛЕВ. ВСЕ В ТАЗИ ВРЪЗКА ТРЯБВА ДА НАПОМНИМ, ЧЕ ПАРТИЯТА НА ТРУДА УЧАСТВУВА В ПРОВЕДЕНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА РЕАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ НА 19 МАЙ И 6 ЮНИ 1990 ГОДИНА, КОИТО ОСТАНАХА СКРИТИ ОТ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, И ПОДПИСА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ ОТ ТЯХ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НЕПРИЗНАВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ЯВНИ И ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ НА НЕЛЕГИТИМНАТА, ТАКА НАРЕЧЕНА НАШОНАЛНА КРЪГЛА МАСА, И ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД, КОЙТО Е ЗРЯЛ И МЪДЪР И КОЙТО МОЖЕ ДА ДАВА ПОЛИТИЧЕСКИ УРОЦИ НА МНОГО ДРУГИ ЦИВИЛИЗОВАНИ И ИЗДИГНАТИ НАРОДИ, ЩЕ ПРОЗРЕ ИСТИНАТА И ЩЕ ОТКРИЕ ИЗМАМАТА И ТОГАВА ЩЕ ПОТЪРСИ СМЕТКА И ЩЕ ПОСТИГНЕ НАЙ-НАКРАЯ СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА ПОБЕДА!
ДА ЖИВЕЕ ДЕМОКРАЦИЯТА! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

ТОЗИ ПРОТЕСТ СЕ ПОДДЪРЖА ОТ ПАРТИИТЕ - ВЪСТАНОВИТЕЛКИ НА "НАРОДНИЯ БЛОК" В БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 22 ЮНИ 1990 Г.    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАДИОСДРУЖЕНИЕТО КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


РАДИОСДРУЖЕНИЕТО КАТО ЧЛЕН НА КТ "ПОДКРЕПА" НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И СПАЗВА СТРИКТНО РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 6 МАРТ 1990 Г. ЗА НАДПАРТИЙНОСТ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКО РАДИО. СЪЩЕВРЕМЕННО ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ СА И ГРАЖДАНИ НА НАШАТА РОДИНА И НЕ МОГАТ ДА ОСТАНАТ БЕЗУЧАСТНИ КЪМ СЪБИТИЯТА, РАЗВИВАЩИ СЕ У НАС, И ДА НЕ ИЗРАЗЯТ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, ВЪЛНУВАЩИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ.

РАДИОСДРУЖЕНИЕТО ПОДКРЕПЯ СПРАВЕДЛИВАТА БОРБА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ВДИГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ ВЪРХУ ИЗВЪРШЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/, НЕЗАВИСИМО ОТ ПАРТИЙНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА НАРУШИТЕЛИТЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 31 АЛ. 1 Т.2 И С ЧЛ. 71 АЛ. 1 Т. 8 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН. НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРАМЕ, ЧЕ СЕ ПРИОБЩАВАМЕ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СТРАНИ, СЛЕД КАТО ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА Е ОТНОВО ПРЕНЕБРЕГНАТО. НАПРАВИХМЕ КРАЧКА НАПРЕД, А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СЕ ВЪРНАХМЕ ДВЕ НАЗАД - В НЕДАЛЕЧНОТО МИНАЛО НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКРИВАТ НАРУШИТЕЛИТЕ. ТАКА НИКОГА НЯМА ДА СТИГНЕМ ЕВРОПА, А КАМО ЛИ АМЕРИКА!

ВЪЗМУТИТЕЛНА Е КАМПАНИЯТА ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ОБЯВИЛИ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ! ОБИДНО Е ЕДИН НАРОД ДА НЕ ПОДКРЕПИ ДЕЦАТА СИ, БРАТЯТА, СЕСТРИТЕ, ПРИЯТЕЛИТЕ СИ, ОБЯВИЛИ СЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ! ОБИДНО Е ЕДИН НАРОД, ДЕКЛАРИРАЛ НЕВЕДНЪЖ ПОДКРЕПА НА ВСЯКАКВИ СТУДЕНТСКИ ДВИЖЕНИЯ ПО ЦЯЛАТА НАША ПЛАНЕТА, ДА НЕ ПОДКРЕПИ ЧЕСТНАТА, КОРЕКТНА И МИРНА БОРБА НА СВОЕТО СТУДЕНТСТВО, НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ, ИСТОРИЦИ, ЮРИСТИ, ИНЖЕНЕРИ, АРТИСТИ, НА БЪДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.
СЪС СЪЖАЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯТ И НАДПАРТИЕН ХАРАКТЕР НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОСТАНАХА САМО ЕДНО ДОБРО ПОЖЕЛАНИЕ В РЕШЕНИЕТО НА БИВШЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 6 МАРТ 1990 Г.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ИМА МНОГО, НО САМО НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИНА ДНИ СА ДОСТАТЪЧНИ.

В НАЧАЛОТО НА СЕДМИЦАТА, КОГАТО ЗАПОЧНАХА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧКИ И СТРАНАТА БЕШЕ ОБХВАНАТА ОТ СПОНТАННИ ИЗБЛИЦИ НА СПРАВЕДЛИВО НЕДОВОЛСТВО, КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКО РАДИО ПРЕДАВАХА, ЧЕ ВСИЧКО Е СПОКОЙНО.

НА 12 ЮНИ Т.Г. В ОБЕДНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БЕШЕ ИЗЛЪЧЕНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ЧЕ САМО 40-50 ЧОВЕКА СА ЗАЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА И ПРЕЧАТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА 12 000 СТУДЕНТИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЪОБЩЕНИЕ, ЧЕ СТУДЕНТИТЕ В СУ НЯМАТ ХРАНА, НЕ БЕШЕ ИЗЛЪЧЕНО.

НА 15 ЮНИ 1990 Г. БЕ ИЗЛЪЧЕНО ИЗКАЗВАНЕ НА ПРОФ.ИЛЧО ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ОСВЕН ДА РАЗПАЛВА ОТНОВО МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ КОНФЛИКТИ, БЕШЕ НАСОЧЕНО КОНКРЕТНО СРЕЩУ НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕДНА ОТ КОАЛИЦИИТЕ, УЧАСТВУВАЩИ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ.

НА 7 ЮНИ 1990 Г. ДВАТА МИТИНГА НА СДС И БСП БЯХА ИЗЛЪЧЕНИ В ЕДНАКЪВ БРОЙ ВКЛЮЧВАНИЯ И РАВЕН БРОЙ МИНУТИ, НО ОТ МИТИНГА НА СДС НЕ БЕ НАПРАВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕЧТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.
ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ И КОМЕНТАР НЕ СА НЕОБХОДИМИ.

РАДИОСДРУЖЕНИЕТО НЕ ЖЕЛАЕ КОНФРОНТАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, НО ОТЧИТА, ЧЕ КОЛЕГИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРСКО РАДИО НАПРАВИХА МАКСИМУМА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪПРОСНОТО РЕШЕНИЕ ОТ 6 МАРТ 1990 Г. НА БИВШЕТО НАЗНАЧЕНО СВИШЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

СЛЕД ТРАГИЧНИТЕ СЪБИТИЯ В РУМЪНИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ МИНАЛАТА ГОДИНА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕЗИВИЯ КАТО ЕДНО ОТ ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ БЕ ДАДЕН ПРИОРИТЕТ ПРЕД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ.

ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ, МАНИПУЛАЦИИТЕ И НАРУШЕНИЯТА НА НАДПАРТИЙНИЯ И ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР ТАМ БЯХА НАЙ-МНОГО.
НА 12 ЮНИ Т.Г. В ЕМИСИЯТА "ПО СВЕТА И У НАС" БЕ ИЗЛЪЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОБСТАНОВКАТА В СТОЛИЦАТА. МОНТАЖЪТ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИ БЕ НАПРАВЕН ПО СЕКУНДА, ВСЕ ЕДНО, ЧЕ НА "ЗЛАТНИЯ ОРФЕЙ" РЕЖИСЬОР НА ПУЛТ ПРЕВКЛЮЧВА КАМЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА И ОБРАТНО, БЕЗ ДА ЗАДЪРЖА НА КАДЪР. ИДИ, ЧЕ РАЗБЕРИ КЪДЕ КАКВО СТАВА! НА КЛЕТИЯ БЪЛГАРСКИ ЗРИТЕЛ, ОСВЕН ДА ОТИДЕ, АКО Е ПОЗНАЛ ОБЕКТИТЕ, И ДА ВИДИ КОЙ, ЗАЩО, КЪДЕ СТОИ И КАКВО ИСКА, ДРУГО НЕ МУ ОСТАВАШЕ!

НА 15 ЮНИ 1990 Г. В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕМИСИИ "ПО СВЕТА И У НАС" В 20.20 Ч. И ПОСЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ "НОВИНИ" В 22.50 Ч. ГОВОРИТЕЛЯТ Д.ИГНАТИЕВ ПРОЧЕТЕ ДВЕ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ, КАТО ВТОРОТО КАСАЕШЕ РАЙОН ВЕЛИНГРАД И НЕДОСТОВЕРНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ТАМ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВНС, БЕЗ ДА СЕ СПОМЕНЕ ОТКЪДЕ СА ПОЛУЧЕНИ ВЪПРОСНИТЕ ДВЕ СЪОБЩЕНИЯ.

ОТНОВО В ЕМИСИЯТА "ПО СВЕТА И У НАС" НА 15 ЮНИ Т.Г. РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ИЗЛЪЧИ РЕПОРТАЖ, ПОКАЗВАЩ 12 ДЕВОЙКИ И МЛАДЕЖИ ОТ КЛУБА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ, ТВЪРДЯЩИ, ЧЕ НЕ ХИЛЯДИТЕ СТАЧКУВАЩИ СТУДЕНТИ БИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛИ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ, А ТЕ - 12-ТЕ!

В РЕПОРТАЖА НА СЪЩАТА ДАТА НА ВАРНЕНСКИЯ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР ВИДЯХМЕ, КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО, ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ТАЛОНИ" КАК СЕ ПЕЧАТАТ. ОЧЕВИДНО БЪЛГАРСКИЯТ ЗРИТЕЛ НЕ БИ АСОЦИИРАЛ ВЕДНАГА ТАЛОНИ С КУПОННА СИСТЕМА ЗА ЗАХАР И ПРАХ ЗА ПРАНЕ ВЪВ ВАРНА.
НА 16 ЮНИ Т.Г. - СЪБОТА, В ЕМИСИЯТА "ПО СВЕТА И У НАС" В НАВЕЧЕРИЕТО НА  ИЗБОРИТЕ ВСИЧКО Е ТИХО, МИРНО И КРОТКО И НАД НАШАТА СТРАНА УХАЕ НА РОЗИ, И СРЕД НАРОДА НИ ВИТАЕ ЩАСТИЕТО! СТАЧКУВАЩИ СТУДЕНТИ И ПОДКРЕПЯЩИ ГИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НЕМА! Е ПА НЕМА! ТО СЕ ВИДЕ, ЧЕ НЕМА!

СЛЕД ВСИЧКИТЕ ПРИМЕРИ КОМЕНТАРЪТ Е ИЗЛИШЕН.
РАДИОСДРУЖЕНИЕТО ЖЕЛАЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ОБЩОНАЦИОНАЛЕН И НАДПАРТИЕН ОБЛИК НА ПРОГРАМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.55 ОТ ДЕЙСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ ОТПРАВЯМЕ СЛЕДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

В РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА СТАТУТА НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, ПРИЕТО НА 6 МАРТ 1990 Г. И ОБНАРОДВАНО В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" /ДВ/, БРОЙ 22.1990 Г., НА СТР.З, ЛЯВАТА КОЛОНКА, ЧЕТВЪРТИЯ АБЗАЦ ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ ТЕКСТЪТ: "ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКО РАДИО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ СЕ ИЗБИРАТ ОТ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО." ДА СЕ ЗАМЕНИ СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ: "ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКО РАДИО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОВОИЗБРАНАТА ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА. НАЗНАЧАВАНЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИИ, ПРОГРАМИ, КАКТО И НА ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ ДА СТАВА СЛЕД ОДОБРЕНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ НЕ МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ОТГОВОРНИ ПОСТОВЕ В ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ."

ЯСНО ИЗРАЗЕНИЯТ ПРОФСЪЮЗЕН ХАРАКТЕР НА РАДИОСДРУЖЕНИЕ "ПОДКРЕПА" НАЛАГА ДА СЕ ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

БЛИЗО ДВА МЕСЕЦА СЕ ВОДИ УПОРИТА БОРБА С РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА РАДИО ЗА СПАЗВАНЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСКАНИТЕ С ГОДИНИ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ДО ТОЗИ МОМЕНТ ИМАМЕ ОПРЕДЕЛЕНИ УСПЕХИ - ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН СЪС ЗАДНА ДАТА ЗА ТРИ ГОДИНИ ВЕЧЕ ПОЛОЖЕНИЯТ НОЩЕН ТРУД НА НЯКОИ КОЛЕГИ. В ОПИТИТЕ ДА РАЗРЕШИМ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ СРЕЩАМЕ НЕЖЕЛАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ПО МИРЕН ПЪТ ДА СТИГНЕМ ДО КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ. ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТПУСКИ ЗА РАБОТА ВЪВ ВРЕДНИ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НЕ БЕ НАПРАВЕНА НИТО КРАЧКА НАПРЕД. НА ТЪЛКУВАНИЯТА НА КОМПЕТЕНТНИ ТРУДОВОПРАВНИ ОРГАНИ СЕ ОТГОВАРЯ С ПОЛУГРАМОТНИ НЕЗАКОННИ ЮРИДИЧЕСКИ ПОСТАНОВКИ. НА ЗАКОННИТЕ ИСКАНИЯ ЗА СТРОГИ НАКАЗАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИЛИ С ГОДИНИ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕ ОТГОВАРЯ С МЪЛЧАНИЕ!

РАДИОСДРУЖЕНИЕ "ПОДКРЕПА" СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО С ВСИЧКИ ЗАКОННИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ДА ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ, КАКТО И НА ВСИЧКИ "РАБОТНИЦИ" ПО СМИСЪЛА НА КОДЕКСА НА ТРУДА В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКО РАДИО, ТЪЙ КАТО ЗАКОНИТЕ ВАЖАТ ЗА ВСИЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОФСЪЮЗНОТО ИМ ЧЛЕНСТВО!

СОФИЯ, 19 ЮНИ 1990 Г.    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РАДИОСДРУЖЕНИЕТО КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВТОРАТА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА /РАЗДЕЛ ОСМИ/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


ЕКОЛОГИЯ, ПРОИЗВОДСТВА, БЕЗРАБОТИЦА

НАСЛЕДСТВОТО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВА С ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ПРИРОДНО РАЗРУШЕНИЕ Е ОБРЕМЕНЯВАЩО ЗА НАРОДА НИ. ПРОМЯНАТА НА ТАЗИ ПАГУБНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА С АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦИКЛИ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СИЛНИ ТРУСОВЕ В ЖИВОТА НА МНОГО ХОРА, ОСТАВАЩИ БЕЗ РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА БЕЗРЕЗЕРВНО ЗАКРИВАНЕ НА АТОМНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ВЪВ ВЕКА НА АТОМНАТА ЕНЕРГЕТИКА Е ЕМОЦИОНАЛНО, ФОРМАЛНО ПРАВИЛНО, НО ЛИШЕНО ОТ ГРАДИВНОСТ. ЕДНА ИКОНОМИКА, ВЪРВЯЛА ДЪЛГО ПО ЕДИН НАЧИН, НЕ МОЖЕ ДА ИЗВАДИ ОСВЕН НА КНИГА СВОИТЕ ОСНОВНИ КОЛОНИ БЕЗ ГОТОВИ ЗА ЗАМЯНА ВИСОКОРАЗВИТИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ.
СЪЮЗ "ЕРА-З" ЩЕ НАПРАВИ:

1/ ВЛАГАНЕ НА СПЕШНИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВА, ЗАВОДИ И ФИРМИ В ДИРЕКТНА БЛИЗОСТ ДО ТАКИВА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОСТРОЯВАНЕТО ИМ В СРОК ДО ЕДНА ГОДИНА. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА МЯСТОТО НА ТЕХНИЯ СТРОЕЖ ДА БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОДХОДЯЩА СУРОВИННА БАЗА.
2/ РАЗДЕЛЯНЕ НА ЧАСТИ НА ЗАВОДИ С ВРЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА, ПОЕТАПНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВСЯКА ЧАСТ ОТ ТЯХ.
3/ МЕЖДУНАРОДНИ КОМИСИИ ОТ ЕКСПЕРТИ ДА РАЗРАБОТЯТ ПРАКТИЧЕСКИ И ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЯТА В СТРАНАТА.
4/ СЪЮЗ "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА НЕ Е НЕОБХОДИМО И Е ИЗКУСТВЕНО. ТЯ НЯМА ДА ЗАПОЧНЕ СЪС СЪКРАЩАВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ХОРА ОТ РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА, ПРЕДИ ДА ПОДГОТВИ ЗА КРАТЪК СРОК НОВИ ТАКИВА В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАЙОНИ. ТОВА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАБОТНА РЪКА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕД ВНОСА НА СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ, КОГАТО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СА ПОНОСИМИ И ДЪРЖАВАТА Е С ПОВИШЕНА СТАБИЛНОСТ.

ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

ВЪПРОСЪТ ЗА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧАСТНИЯ КАПИТАЛ КАТО ОСНОВА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА Е БЕЗСМИСЛЕН, БЕЗ ЦЯЛ КОМПЛЕКТ ОТ ЗАКОНИ, КОИТО ДА ДАДАТ РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕТО Й И ДА Я ПРЕВЪРНАТ В БАЗА ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО.

НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ:
1/ СТАТУТ И ПРАВО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЙНОТО РАЗРАСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА.
2/ ЗАКОНИ, ЗАДЪЛЖАВАЩИ ДЪРЖАВАТА ДА ПОДПОМАГА НА ТОЗИ ЕТАП ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА И РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.
3/ ОТДЕЛЯНЕ НА ЧАСТНИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР И ВЗАИМНОИЗГОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТЯХ.
4/ ВЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР И ИЗГОДНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, СЪОБРАЗНО СЪС СТАНДАРТИТЕ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.
РАЗГРЪЩАНЕ НА СКРИТИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩЕСТВОТО. В ТАЗИ НАСОКА ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЪРЗАН И С МАТЕРИАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА. ФАКТ Е БЕДНОСТТА НА НАРОДА НИ КАТО ЦЯЛО, А ОТТАМ И РЕАЛНИТЕ ТРУДНОСТИ НА САМОСТОЯТЕЛНО НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ.

НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС

В ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. СДС И БСП ИЗКУСТВЕНО ЗАСИЛИХА СОЦИАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ И РАЗЦЕПЛЕНИЕ В СТРАНАТА. ТЕ ВЪВЕДОХА ПОЛОВИНЧАТИ МЕРКИ, ПРОВОКИРАХА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА, ИЗГОВОРИХА МНОГО ДУМИ, НО ОТНОВО ГИ ОСТАВИХА ОНЕПРАВДАНИ И УНИЖИХА ЧОВЕШКОТО ИМ ДОСТОЙНСТВО. ПОЗИЦИЯТА ИМ БЕШЕ ПРОДИКТУВАНА НЕ ОТ ИСТИНСКА ГРИЖА ЗА ХОРАТА, А ОТ ТЯСНО ПАРТИЙНИ ПРЕДИЗБОРНИ ИНТЕРЕСИ. СЪЮЗ "ЕРА-3" Е КАТЕГОРИЧЕН - СДС И БСП ИГРАХА ХИТРО С ПОНЯТИЯ, КОИТО ПРОБУЖДАХА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ИНСТИНКТИ, НЕОТГОВАРЯЩИ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НАСТРОЙВАХА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЦЕЛИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ЕДНА СРЕЩУ ДРУГА. "ЕРА-3" ЗАЯВЯВА:

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОСМИСЛЕНОТО ПОНЯТИЕ ПОДАНИК НА БЪЛГАРИЯ ПРЕМАХВА ВСЯКАКВИ ИЗКУСТВЕНИ ГРАНИЦИ В ЕДНА СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, КАТО ПОДАНИК НА БЪЛГАРИЯ, МОЖЕ ДА СЕ ВПИШЕ В ТАЗИ НАЦИОНАЛНОСТ, С КОЯТО ГО СВЪРЗВАТ НЕГОВИТЕ УБЕЖДЕНИЯ, РОДОВИ И ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ, ТАКА КАКТО Е ВЪВ ВСЯКА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАКТО И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЪРЖАВАТА СПРЯМО ВСИЧКИ СА БЕЗУСЛОВНО ЕДНАКВИ.

В КОНТЕКСТ С ГОРЕПОСОЧЕНОТО "ЕРА-З" ЩЕ ИЗИСКВА:

СПИРАНЕ НА ВСЯКАКВИ КАМПАНИИ СРЕЩУ УБЕЖДЕНИЯТА НА ХОРАТА, КОИТО ИМАТ СВОИ ВИЖДАНИЯ, НО ПРИЗНАВАТ ЕДИНСТВОТО И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ. "ЕРА-З" ЩЕ ИЗИСКВА И ПЪЛНА РАВНОПРАВНОСТ НА ВСИЧКИ И ВЪВ ВСИЧКО И ЛИКВИДИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ В МОРАЛНО И БИТОВО ОТНОШЕНИЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ЖИВКОВИЗМА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ".


ЧЕТВЪРТО - ЧЛЕНСТВО

ЧЛ. 9. /1/ ЧЛЕНОВЕ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА И ПРИЕМАТ УСТАВА И ПРОГРАМАТА Й.

ЧЛ. 10 /1/ ЧЛЕНСТВОТО В НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СТАВА ЧРЕЗ САМОРЪЧНО ПОДПИСАНО ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОДАДЕНО ДО МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ДО КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ.
/2/ КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ И СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ПРОИЗНАСЯТ ОТНОСНО ЧЛЕНСТВОТО НА ПОДАЛИЯ ЗАЯВЛЕНИЕТО, КАКТО И ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 11. /1/ ЧЛЕНОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ РЪКОВОДЯТ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТ ПРОГРАМАТА И НЕ СПАЗВАТ УСТАВА, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ ПАРТИЯТА.

ЧЛ. 12. /1/ ВСЕКИ ЧЛЕН ИМА ПРАВО:
/А/ ДА ИЗБИРА И БЪДЕ ИЗБИРАН В ОРГАНИТЕ НА ПАРТИЯТА;
/Б/ ДА ДЕЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ПАРТИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМАТА И УСТАВА;
/В/ ДА ДАВА ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЦЯЛОСТИАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА;
/Г/ ДА БЪДЕ ИЗДИГАН КАТО КАНДИДАТ ОТ ИМЕТО НА ПАРТИЯТА В ИЗБОРИ.

ЧЛ. 13. /1/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА Е ДЛЪЖЕН:
/А/ ДА СПАЗВА УСТАВА И СЕ РЪКОВОДИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТ ПРОГРАМАТА, ПРИНЦИПИТЕ И КОНКРЕТНИТЕ ПЛАТФОРМИ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ;
/Б/ ДА РАБОТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ, ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ;
/В/ ДА УЧАСТВУВА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ АКЦИИ И ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРОЯВИ НА ПАРТИЯТА, СЪОБРАЗНО СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ;
/Г/ ДА ИЗГРАЖДА, РАЗВИВА И УКРЕПВА ПАРТИЯТА;
/Д/ ДА РАЗЯСНЯВА НАВСЯКЪДЕ ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ, ДА РАБОТИ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ;
/Е/ ДА БЪДЕ ПРИМЕР ЗА ЧЕСТНОСТ, ПРИНЦИПНОСТ, ЛИБЕРАЛИЗЪМ, ТОЛЕРАНТНОСТ;
/Ж/ ДА ПЛАЩА ЧЛЕНСКИ ВНОС.

ЧЛ. 14.    /1/ ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ В НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СА НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХРАНВА ОТ ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ И С ПАРТИЙНИ СРЕДСТВА.

ЧЛ. 15.    /1/ НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ” СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА ВОЖДИЗЪМ И ПАРТИЗАНЩИНА. ТЯ Е ОБЕДИНЕНИЕ НА РАВНОПРАВНИ СЪМИШЛЕНИЦИ В ИМЕТО НА ИДЕИТЕ, А НЕ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПООЩРЯВАЩА КАРИЕРИСТИЧНОТО ИЗДИГАНЕ С ЦЕЛ ОБЛАГИ ОТ ВЛАСТТА.

ПЕТО - СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

ЧЛ. 16 /1/ НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ” СЕ ИЗГРАЖДА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП, КАКТО И НА ДРУГИТЕ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ПРИНЦИПИ.

ЧЛ. 17. /1/ НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА КОЛЕКТИВНОСТ, РАВНОПРАВИЕ ИЗБОРНОСТ, СТРОГА ОТЧЕТНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ГЛАСНОСТ, ПЛУРАЛИЗЪМ НА МНЕНИЯТА, ГЪВКАВОСТ НА СТРУКТУРИТЕ И ИНИЦИАТИВНОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ.

ЧЛ. 18. /1/ ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ КЛЕТКИ СА ПАРТИЙНИТЕ КЛУБОВЕ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН И ДРУГИ ПРИНЦИПИ, ОТ ПОНЕ 3 ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 19. /1/ ВСИЧКИ КЛУБОВЕ ОТ ЕДНА ОБЩИНА СЕ ОБЕДИНЯВАТ В СЕКЦИЯ.

ЧЛ. 20. /1/ ПАРТИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ СВОИ СЕКЦИИ.

ШЕСТО - РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЧЛ. 21. /1/ ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СА ИЗБОРНИ.
/2/ ИЗБОРЪТ ИМ СТАВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА, ПРИ АЛТЕРНАТИВНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ, ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.
/3/ КАНДИДАТИТЕ СЕ САМОКАНДИДАТИРАТ ИЛИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ДРУГИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 22. /1/ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА СЕКЦИЯТА Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИЯТА.

ЧЛ.23. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ, ИЗБИРАН ОТ СЪБРАНИЕТО И СЪСТОЯЩ СЕ ОТ КООРДИНАТОРИ, ГОВОРИТЕЛ, НУЖНИЯ БРОЙ СЕКРЕТАРИ.

ЧЛ. 24. /1/ ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
/А/ КООРДИНАТОРИТЕ НА СЕКЦИЯТА ОРГАНИЗИРАТ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНАТА СЕКЦИЯ;
/Б/ ГОВОРИТЕЛЯТ НА ПАРТИЙНАТА СЕКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА СЕКЦИЯТА ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА Й С ОСВЕДОМИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, МЕСТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРУГИ СЕКЦИИ, С КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ И НА КОНГРЕСА;
/В/ СЕКРЕТАРИТЕ ВОДЯТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПРЕПИСКАТА НА СЕКЦИЯТА, ОТГОВАРЯТ ЗА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ.

ЧЛ. 25. /1/ ВЪРХОВНИЯТ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ” Е КОНГРЕСЪТ.
/2/ КОНГРЕСЪТ ПРИЕМА ПРОГРАМАТА И УСТАВА И ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ.
/3/ ИЗБИРА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА.

ЧЛ. 26. /1/ КОНГРЕСЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ ГОВОРИТЕЛИ НА СЕКЦИИ, КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ И ЧЛЕНОВЕ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В ПРОПОРЦИЯ СПРЯМО БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ.

ЧЛ. 27. /1/ ОБЩОПАРТИЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН И СЪГЛАСУВАЩ ОРГАН Е КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ.
/2/ ТОЙ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГОВОРИТЕЛ, НУЖНИЯ БРОЙ СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ.
/3/ БРОЯТ НА СЕКРЕТАРИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КОНГРЕСА.
КОНГРЕСЪТ НАТОВАРВА ЧЛЕНОВЕТЕ С КОНКРЕТНИ ФУНКЦИИ.

ЧЛ. 28. /1/ ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
/А/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ОРГАНИЗИРА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНАТА ДЕЙНОСТ;
/Б/ ГОВОРИТЕЛЯТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА КАТО ЦЯЛО ПРИ ОТНОШЕНИЯТА Й С ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ДРУГИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ОСВЕДОМИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА;
/В/ СЕКРЕТАРИТЕ ВОДЯТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПРЕПИСКАТА НА ПАРТИЯТА, ОТГОВАРЯТ ЗА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ.

ЧЛ. 29. /1/ КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ СВИКВА КОНГРЕСА ВЕДНЪЖ НА 4 ГОДИНИ ИЛИ ПРЕДИ ИЗБОРИ, ИЛИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ, ИЛИ ПРИ ЗАЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ НА 1/2 ОТ ПАРТИЙНИТЕ СЕКЦИИ.

ЧЛ. 30    /1/ МАНДАТЪТ НА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА Е ЕДИН - ОТ 4 ГОДИНИ.
/2/ ДОПУСКАТ СЕ МАКСИМУМ ДВА МАНДАТА НА ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ НА ЕДНА И СЪЩА ДЛЪЖНОСТ.
/3/ МАНДАТЪТ НА ВСЯКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН ПРЕДСРОЧНО ОТ КОНГРЕСА.

СЕДМО - ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛ. 31. /1/ НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" НАБИРА СВОИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС В РАЗМЕР НА 1 ЛЕВ МЕСЕЧНО ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН.
/2/ ПАРТИЯТА ФИНАНСИРА ТЕКУЩАТА СИ ДЕЙНОСТ ОТ ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ И ДАРЕНИЯ, ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДР.
/3/ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА СТАВА ПРИ СТРОГА ОТЧЕТНОСТ.

ЧЛ. 32 /1/ СРЕДСТВАТА, ПОСТЪПИЛИ В ПАРТИЯТА, СЕ ИЗРАЗХОДВАТ ЕДИНСТВЕНО ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ, ИЗГОТВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, НАЕМАНЕ НА ЗАЛИ И ТЕХНИКА ПРИ ПАРТИЙНИ ПРОЯВИ, КАКТО И ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ.

ЧЛ. 33 /1/ ПОСТЪПИЛИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ КАКТО СЛЕДВА:
65 ПРОЦЕНТА ОСТАВАТ В ПАРТИЙНИТЕ СЕКЦИИ ЗА ТЕХНИ ЦЕЛИ, А 35 ПРОЦЕНТА ПОСТЪПВАТ В КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБЩОПАРТИЙНИ РАЗХОДИ.

ОСМО - СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

ЧЛ. 34. /1/ СИМВОЛИТЕ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СА:
/А/ ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ СЪС ЗЛАТИСТА ЛЪВСКА ГЛАВА В ЦЕНТЪРА НАДПИС "НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ";
/Б/ ПЕЧАТ - КРЪГЪЛ - С ЛЪВСКА ГЛАВА И НАДПИС НАОКОЛО НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ";
/В/ ЗНАЧКА С ЛИКА НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ И НАДПИС НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ С ГОДИНАТА НА ОСНОВАВАНЕТО Й;
/Г/ ПАРТИЕН ХИМН - "НЕ ЩЕМЕ НИЙ БОГАТСТВА..." /СТ. СТАМБОЛОВ/.

ДЕВЕТО - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ. 35 /1/ НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" МОЖЕ ДА СЕ РАЗПУСНЕ, ДА СЕ ВЛЕЕ ИЛИ ОБЕДИНИ С ДРУГИ ПАРТИИ ПРИ ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕСА.

ЧЛ. 36. /1/ КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" СЕ ЗАДЪЛЖАВА С ПОДПИСА НА ГОВОРИТЕЛЯ.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/