25 март 1991

СОФИЯ, 25 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 59 /334/

СОФИЯ, 25 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕСНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС /ДДА/, ПРОВЪЗГЛАСЕНА НА 13 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛИАНСА.


ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕСНИЦА Е НЕОТМЕНЕН КОМПОНЕНТ НА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО. ИМЕННО В ЗРЯЛАТА ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА НИЕ МОЖЕМ ДА ОЧАКВАМЕ СПАСЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ЦЯЛОСТ И ЧЕСТ, ДА ПОДХРАНВАМЕ НАДЕЖДАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ. ТОВА ОБАЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЕДИНСТВЕНО И САМО ПО ПЪТЯ НА ОБОСОБЯВАНЕТО НА ЕДИН ДЕСЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, КОЕТО Е ГАРАНЦИЯ ЗА СТАБИЛНОСТ НА НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. НИЕ СМЕ ТВЪРДО УБЕДЕНИ, ЧЕ СЕГАШНОТО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОВЛАДЯНО ПО ПРИНЦИП ОТ ЛЕВИТЕ И ЛЕВОЦЕНТРИСТКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ. ЛЯВОЦЕНТРИЗМЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЕЧЕН БАЛАНСЬОР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ЕДНА ИСТИНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. ОПИТЪТ НА НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ ПОКАЗВА, ЧЕ ИМЕННО ДЯСНОЦЕНТРИСТКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ СА ИСТИНСКИЯТ ДВИГАТЕЛ, ОСВОБОЖДАВАЩ ДО МАКСИМУМ ОБЩЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ. ИСКРЕНИЯТ СТРЕМЕЖ НА ВСЕКИ ЧОВЕК КЪМ СОБСТВЕНОСТ, КЪМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ, КЪМ ЩАСТЛИВ И ДУХОВНО БОГАТ ЖИВОТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕН ИМЕННО В РАМКИТЕ НА ЕДНА ДЯСНОЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИЧЕСКА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ.

НЯКОИ ХОРА СЧИТАТ, ЧЕ СЕГАШНИЯТ ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ ДЯСНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕЙНИ ПОСТАНОВКИ Е ВЪПРОС НА МОДА ТАКА КАКТО ПРЕЗ ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ БЯХА НА МОДА ЛЕВИТЕ ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ. ТОВА ОБАЧЕ НЕ Е ВЪПРОС НА МОДА, А НА ОБЩЕСТВЕНА НЕОБХОДИМОСТ, КОЯТО СЕ ДИКТУВА ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ЕТАПА НА ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО У НАС.

НЯКОИ ОПОНЕНТИ НА ДЯСНОЦЕНТРИЗМА ТВЪРДЯТ, ЧЕ ДЕСНИ ПАРТИИ МОГАТ ДА БЪДАТ НА ВЛАСТ САМО В БОГАТИ СТРАНИ И СТАБИЛНИ ВРЕМЕНА. ОПИТЪТ НА НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ НА ЗАПАД ОБАЧЕ ПОКАЗВА, ЧЕ ТАКИВА НАСТРОЕНИЯ ВОДЯТ НЕИЗБЕЖНО ДО ЛЯВОЦЕНТРИСТКА ОРИЕНТАЦИЯ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ, КОЯТО Е СВЪРЗАНА ВИНАГИ С ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПОТИСКАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ И АКТИВНОСТ, С НЕИЗМЕННОТО ОТ ТОВА ЗАБАВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. БЪЛГАРИЯ ОБАЧЕ СЕ НАМИРА В ПЕРИОД, КОГАТО ТЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ОТПРИЩВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, А ТОВА МОЖЕ ДА НИ ДАДЕ САМО ДЯСНООРИЕНТИРАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ АЛИАНС, КОЙТО ВЕЧЕ Е ФАКТ.

ДЕСНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ:

1. ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ДЕСНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.
2. СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ПО ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ.
3. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И НЕОКОНСЕРВАТИЗМА.
4. ПРИЕМАНЕ НА ВТОРА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ И РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ.
5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА РАН-ЪТ.
6. УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ С ОБЩА ЛИСТА, ВКЛЮЧВАЩА НРАВСТВЕНИЯ, ДУХОВНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЕЛИТ НА БЪЛГАРИЯ.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ДЕСНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС СА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯТА, ХУМАНИЗМЪТ И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

СОФИЯ, 13 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 25 МАРГ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ВТОРАТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА ОКРЪЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЗНС-НИКОЛА ПЕТКОВ В СТАРА ЗАГОРА, НА КОЯТО СА БИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ 181 ДРУЖБИ.


- ОДОБРЯВАМЕ ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД С НАПРАВЕНИТЕ КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ НА ОКРЪЖНОТО РЪКОВОДСТВО.
- ТВЪРДО СТОИМ НА ПОЗИЦИИТЕ, ОТСТОЯВАНИ ОТ ПП И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРОМЕНИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ В СТРАНАТА НИ.
- ПРИВЕТСТВАМЕ ПРИЕТИЯ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, МАКАР И С НЯКОИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА, И ПОЗДРАВЯВАМЕ ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, ГЛАСУВАЛИ ЗАКОНА, БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИМ ЦВЯТ.
- ПРИЗОВАВАМЕ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПО-СКОРОШНО ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВ И ХУМАНЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА.
- ИЗРАЗЯВАМЕ ВЪЗМУЩЕНИЕТО СИ ОТ ВАНДАЛСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОТИВАЩИТЕ СИ КОЖОДЕРСКИ НОМЕНКЛАТУРИ /ЧЕРВЕНА И ОРАНЖЕВА/, КОИТО НА МЕСТА РАЗПРОДАВАТ БЕЗОГЛЕДНО ГОДНИ ПЛОДНИ ЖИВОТНИ ЗА КЛАНЕ НА СВОИ ХОРА НА ПО-НИСКИ ЦЕНИ, А СЪЩО И СЕЛСКОСТОПАНСКА МЕХАНИЗАЦИЯ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН РАЗРУШАВАТ ОСТАНАЛАТА ОСКЪДНА ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА, КОЯТО БИ ПОСЛУЖИЛА ЗА НАЧАЛО ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЛИЗКО ВРЕМЕ В ДВЕТЕ МУ ФОРМИ: ИНДИВИДУАЛНА И КООПЕРАТИВНА.
- НАСТОЯВАМЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВСИЧКИТЕ ИМ ПОДЕЛЕНИЯ ДА ВЗЕМАТ НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА СПИРАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПАГУБНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ В КАЧЕСТВЕН ВИД РЕМОНТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА МЕХАНИЗАЦИЯ. ИМА СИГНАЛИ ЗА СПИРАНЕ НА РЕМОНТА, ТЪЙ КАТО СЕ Е ОЧАКВАЛО ДА СЕ РАЗТУРЯТ ТКЗС.
- ПРОТЕСТИРАМЕ ЕНЕРГИЧНО СРЕШУ ЕДНОСТРАННОТО ИЗДЪЛЖАВАНЕ С ФУРАЖ ОТ АПК САМО НА ЧЛЕНОВЕ С ЧЕРВЕН И ОРАНЖЕВ ЦВЯТ, НО НЕ И СИН.
- ПРИЗОВАВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ДА ПРОЗРАТ ГОЛЯМАТА ИСТИНА, ЧЕ ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПА НЕ МИНАВА НИТО ПРЕЗ БОСФОРА, НИТО ПРЕЗ ГЪРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ ИЛИ САЩ, А ПРЕЗ СТАБИЛИЗИРАНОТО ЧАСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО В ДВЕТЕ МУ ФОРМИ И НАСТОЯВАМЕ ЗА ДАВАНЕ ПРИОРИТЕТ ПРИ ВЛАГАНЕ НА ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА.
- УМОЛЯВАМЕ ВЪРХОВНИЯ СЪД И ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПРИЛОЖАТ ПРАВОМОЩИЯТА СИ, ЗА ДА ИЗЧЕЗНАТ ФАРСОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВОДЕНИЯ СРЕЩУ ОБВИНЯЕМИЯ НОМЕР 1 БИВШ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ТОДОР ЖИВКОВ И ОБКРЪЖЕНИЕТО МУ ПРОЦЕС И ОТ ЦИРКАДЖИЙСКА КЛОУНАДА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В СЕРИОЗЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, УДОВЛЕТВОРЯВАЩ ВЪЖДЕЛЕНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА ЦЯЛ ЕДИН ИЗСТРАДАЛ НАРОД, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ СПРАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ГАВРА И ПОДИГРАВКА С ДОСТОЙНСТВОТО МУ.
- ОДОБРЯВАМЕ И ГОРЕЩО ПОДКРЕПЯМЕ ПОЗИЦИЯТА НА ПП И УС НА БЗНС-Н. ПЕТКОВ ОТНОСНО ВЪПРОСА ЗА ЕДИНЕНИЕТО. ОСТРО ОСЪЖДАМЕ "ОБРЪЩЕНИЕТО" НА ГРУПАТА ДЕПУТАТИ ОТ ДВЕТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, ОТПЕЧАТАНО В ОРАНЖЕВОТО ЗНАМЕ НА 8 МАРТ 1991 Г. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТЕХНИТЕ ПРИЗИВИ ВОДЯТ НЕ ДО ЕДИНЕНИЕ, А ДО РАЗКОЛ. ПРЕЧИСТЕН ИДЕЙНО И КАДРОВО ОТ ГОРЕ ДО ДОЛУ, ОСЪДИЛ ИСТОРИЧЕСКАТА СИ ВИНА ЗАЕДНО С БКП ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА НИ, ОСЪДИЛ ВИНАТА СИ ЗА РАЗГРОМА НА БЗНС-Н.ПЕТКОВ ПРЕЗ 1947 Г., РАЗГРАНИЧИЛ СЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ СВОИ РЪКОВОДСТВА, БЗНС ОТ "Я. ЗАБУНОВ" 1 САМО ТОГАВА ЩЕ БЪДЕ ДОСТОЕН ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, ЗА КОЕТО АПЕЛИРА.
- ОСТРО ПОРИЦАВАМЕ ПОДПИСАЛИТЕ ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОБРЪЩЕНИЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗНС-Н.ПЕТКОВ И ПРЕДЛАГАМЕ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ КОНГРЕС ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО ТЯХНОТО ДЕЙСТВИЕ И ЧЛЕНСТВОТО ИМ С МНОГОСТРАДАЛНИЯ НИ СЪЮЗ.

ПРЕЗ 1945. Г. ИМАШЕ ПРЕДАТЕЛИ /ОББОВ, ТРАЙКОВ, Р. НАЙДЕНОВ, ГЕНОВСКИ И СИЕ/ ПРЕЗ 1956 Г. - ПОРАЖЕНЦИ /СВ. ДАСКАЛОВА, Ж. РАЙКОВ И СИЕ/, А СЕГА - ЛИКВИДАТОРИ.

НАШАТА ГАРАНЦИЯ Е МИРЪТ, СИЛАТА НИ - ХЛЯБЪТ, ЩИТ - СВОБОДАТА, МЕЧ - НАРОДОВЛАСТИЕТО.

ГАРАНЦИЯ, СИЛА, ЩИТ И МЕЧ!

МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА, НАРОДОВЛАСТИЕ!

СТАРА ЗАГОРА, 10 МАРТ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 25 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БЛДС/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В КЪРДЖАЛИ И РАЗГРАД.


ЦЕНТРАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БЛДС/ СЧИТА, ЧЕ ФАКУЛТАТИВНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА Е НЕДОПУСТИМО ОТ ГЛЕДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И ХРИСТИЯНСКА КУЛТУРА.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НЯМА НИЩО ПРОТИВ ИЗУЧАВАНЕТО НА КАКЪВТО И ДА Е ЧУЖД ЕЗИК, СТИГА ТОВА ДА НЕ СТАВА В БЪЛГАРСКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, А ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

ПРИМЕР: В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - СТРАНАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ПОСТОЯННО ЖИВУЩИ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА ОТ ЕМИГРАНТИ: ПОЛЯЦИ, РУСНАЦИ, БЪЛГАРИ И ДРУГИ, КОИТО ОФИЦИАЛНО СЕ НАРИЧАТ АМЕРИКАНЦИ, В АМЕРИКАНСКИТЕ УЧИЛИЩА НЕ СЕ ИЗУЧАВАТ МАТЕРНИТЕ ИМ ЕЗИЦИ, А ВСЕКИ КЪДЕТО МОЖЕ, ОБИКНОВЕНО В ГРУПИ ОТ СЪНАРОДНИЦИ.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НАСТОЯВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ДА ОТМЕНИ ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ И ДА НЕ СЕ ИЗУЧАВА ТУРСКИ ЕЗИК ВЪОБЩЕ В БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА. ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ТОВА АНТИБЪЛГАРСКО РЕШЕНИЕ, ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАИ БЛДС НЯМА ДА ВИ ПРИЗНАВА ЗА ИЗБРАНИЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ИСТОРИЯТА - ТЯ НЯМА ДА ВИ ПРОСТИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛДС: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ

СОФИЯ, 12 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 25 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ - "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ПЪРВА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /2/ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ - ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА” /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


ПЪРВИЯТ ЕТАП ВКЛЮЧВА ТРИ ОСНОВНИ СТЪПКИ.

СТЪПКА А: "УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ” - СВИКВА СЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПРАВОИМАЩИТЕ, КОИТО ОТПРАВЯТ ОФИЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ ДО УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО НА ОБЕКТА, ПОДЛЕЖАЩ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ /ЗАВОД, ТКЗС, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ, ХОТЕЛ, ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ, ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ И ДР./. ДОРИ ЕДИН САМО ПРАВОИМАЩ ДА ПРЕДЯВИ ПРАВАТА СИ НА СОБСТВЕНОСТ, ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ УВАЖЕНИ ОТ ТЕЗИ, В ЧИИТО РАЗПОРЕЖДАНИЯ Е ОБЕКТЪТ, В КОЙТО Е ВКЛЮЧЕНА СОБСТВЕНОСТТА, Т.Е. ВЪПРОСЪТ ЗА КВОРУМ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА. АКО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТА ОТКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕТО СИ, ИНИЦИАТОРИТЕ САМИ ПОЕМАТ РАБОТИТЕ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ, КАТО ПОТЪРСЯТ ЕВЕНТУАЛНО ПОМОЩ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗА УСЛУГИ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВЪНШНО ПРЕДПРИЯТИЕ /БЮРО, АГЕНЦИЯ, ФИРМА И ДР./. ЗA СЪБРАНИЕТО Е РЕДНО ДА СЕ ПОКАНЯТ НАДЛЕЖНО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ СОБСТВЕНИЦИ /ПРАВОИМАЩИ/, ВКЛ. И ТЕЗИ, КОИТО ВЕЧЕ ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ СА НАПУСНАЛИ ОБЕКТА /ПЕНСИОНЕРИ, СЪКРАТЕНИ, СМЕНИЛИ РАБОТАТА СИ И ПР./

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ:

- ПРОВЕРЯВА ПРАВОМОШИЯТА НА ПРАВОИСКАТЕЛИТЕ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА, КОИТО СЕ ДОКАЗВАТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УКАЗАН В ПОКАНИТЕ НАЧИН;
- ИЗБИРА ПОИМЕННО ПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ /ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ТОЙ БИ МОГЪЛ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДВИДЕНАТА В ЗАКОНА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ/;
- УТВЪРЖДАВА СТАТУТ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ И БЮДЖЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ДО ИЗБИРАНЕТО НА УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА НОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ;
- УЧАСТНИЦИТЕ ПОДПИСВАТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ.

С ПОДПИСВАНЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ПРАВОИСКАТЕЛИТЕ СТАВАТ ПРАВОИМАЩИ, АКО СЪБРАНИЕТО НЕ РЕШИ СТАТУТЪТ НА ПРАВОИМАЩ ДА СЕ ПРЕДХОЖДА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИМУЩЕСТВЕНО АТЕСТИРАНЕ НА ПРАВОИСКАТЕЛИТЕ. ИМУЩЕСТВЕНОТО АТЕСТИРАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО С ПОМОЩТА НА КОМПЮТЪР ПРИ ПЪЛНО ЗАЧИТАНЕ НА ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО. НА ИМУЩЕСТВЕНО АТЕСТИРАНЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ИМОТИТЕ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО НА ФИРМИ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ /НАРИЧАНИ ДОСЕГА ДЪРЖАВНИ ФОНДОВЕ/ СЛЕДВА ДА СЕ АТЕСТИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ПЕРИОДИЧНО. ЗА УМИШЛЕНО ПОДАДЕНИ НЕВЕРНИ ДАННИ ПРИ АТЕСТИРАНЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ВКЛ. КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО. ИЗДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРЕН ИМУЩЕСТВЕН АТЕСТАТ БИ СПОМОГНАЛО МНОГО ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА АТМОСФЕРА НА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ.

НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПУСКА ПРЕДВИД, ЧЕ СТЪПКИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ В ТЯХ ИМАТ САМО ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАИ ПРАВОИМАЩИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПЪЛНА СВОБОДА НА ДЕЙСТВИЕТО, СЪОТВЕТВАЩА НА ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ПОЕМАТ ЗА РЕШЕНИЯТА СИ.УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ Е ВСЪЩНОСТ УЧРЕДЯВАНЕ САМО НА ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ, КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ, И ТО САМО НА ПЪРВИЯ ЕТАП "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ". СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ. ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ СЕ ПОЕМАТ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОВОУЧРЕДЕНИЯ ОБЕКТ, ЗА КОЙТО ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПРИКЛЮЧИЛ. КАК ИЗГЛЕЖДАТ ЕТАПИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ ОБЕКТИ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ ПО-ДОБРЕ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕДАТ НЯКОИ ПРИМЕРИ ОТ ЕДНА СИСТЕМА ОТ МОДЕЛИ, КОЯТО Е В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ. НЕПРЕКЪСНАТО ОБОГАТЯВАЩАТА СЕ ПРАКТИКА Е КОЯТО ЩЕ ДАДЕ НАЙ-СПОЛУЧЛИВИТЕ ОТГОВОРИ НА ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ЕДНА НЕИЗЧЕРПАЕМА В РАЗНООБРАЗИЕТО СИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ПОСТАВИ. ТОЧНО ЗАТОВА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ НАПРАВЛЯВАТ И КООРДИНИРАТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ТРЯБВА ПРЕДИ ВСИЧКО ДА ВЛАДЕЯТ ИЗКУСТВОТО ДА СЕ УЧАТ, А НЕ ДА ПОУЧАВАТ ДРУГИТЕ НА НЕЩО, КОЕТО ТЕ САМИТЕ НЕ ВЛАДЕЯТ. ИКОНОМИКАТА /ПАЗАРНАТА, РАЗБИРА СЕ/ Е ДОСТАТЪЧНО СЛОЖНА, ЗА ДА БЪДЕ ДЕЛО САМО НА ИКОНОМИСТИ ИЛИ НА УЧЕНИ ТЕОРЕТИЦИ. ТОЗИ ПРОСТ ФАКТ СЕ НАЛАГА ДА БЪДЕ ПОСТОЯННО НАПОМНЯН, ДОКАТО ИСТИНСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЪС СВОЯ ПРАГМАТИЗЪМ ХВАНАТ ЗДРАВО ЛОСТОВЕТЕ НА ИКОНОМИКАТА В РЪЦЕТЕ СИ. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР В БИВШИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ Е, ЧЕ ЛОСТОВЕТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕХОД СА В РЪЦЕТЕ НА ТЕОРЕТИЦИ С МАРКСИСТКА ЗАКВАСКА, БЕЗ ДА СА ПРЕМИНАЛИ ЕСТЕСТВЕНИЯ ФИЛТЪР НА ИСТИНСКИЯ ПАЗАР. ТЕЗИ ХОРА СА ЛЕСНА ПЛЯЧКА НА ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ И СПЕКУЛАЦИИ, НЕЩО, КОЕТО ЗА СТРАНИТЕ ОТ СВОБОДНИЯ СВЯТ Е ИЗКЛЮЧЕНО, НЕШО, КОЕТО И ИНАЧЕ ОПИТНИТЕ ЗАПАДНИ СТРАТЕЗИ НЕДООЦЕНЯВАТ. ПРАВИЛОТО, "ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ИЗКАЧВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЙЕРАРХИЧЕСКА СТЪЛБА, ТРЯБВА УСПЕШНО ДА СИ ИЗКАЧИЛ ИНДИВИДУАЛНАТА", ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДНЕС, КОГАТО [НИ] Е НАЙ-НУЖНО, У НАС НЕ СЕ ПРИЛАГА И Е ТРУДНО ДА СЕ ПРИЛОЖИ. МНОГО ЧЕСТО НАЧЕЛО НА ПРОМЕНИТЕ ЗАСТАВАТ ХОРА, КОИТО ПОРАДИ ЛИЧНИТЕ СИ КАЧЕСТВА СА ПО СЪЩЕСТВО ПРОТИВ ТЯХ. НЯМА ГО ЕСТЕСТВЕНИЯТ ФИЛТЪР /ПАЗАРЪТ/, А ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КОЯТО ЕДИНСТВЕНО МОЖЕ ДА ГО СЪЗДАДЕ, УМИШЛЕНО ИЛИ СПОНТАННО СЕ ЗАДЪРЖА ОТ ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ ТОЗИ ФИЛТЪР, КОЙТО НАИСТИНА НЯМА ПОЛИТИЧЕСКИ СВЯТ.

СТЪПКА Б: "ПРЕДВАРИТЕЛНО И ПРИБЛИЗИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ". ИМАТ СЕ ПРЕДВИД ФОНДОВЕТЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ, КОИТО СЕ РАЗДЕЛЯТ НА:

А/ РЕПРИВАТИЗАЦИОННИ - ТЕЗИ, С КОИТО ЩЕ СЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ПРЕТЕНЦИИТЕ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ.

Б/ ПРИВАТИЗАЦИОННИ - ТЕЗИ, С КОИТО ЩЕ СЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ПРАВАТА НА ЛИЦАТА /ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ/, СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ ФОНДОВЕ НА ПРИВАТИЗИРАЩИЯ СЕ ОБЕКТ В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО МУ.

В/ ОБЩЕСТВЕНИ - ТЕЗИ, КОИТО ОСТАВАТ, СЛЕД КАТО ОТ ОБЩИЯ ФОНД СЕ ИЗВАДЯТ ПЪРВИТЕ ДВА /РЕПРИВАТИЗАЦИОННИЯТ И ПРИВАТИЗАЦИОННИЯТ/. ТЕЗИ ФОНДОВЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ПРАВАТА НА ПРАВОИМАЩИ, ЧИЯТО ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НЕ Е НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНА С ПРИВАТИЗИРАЩИЯ СЕ ОБЕКТ.

РАЗМЕРЪТ НА ФОНДОВЕТЕ /АКТИВНИ И ПАСИВНИ/ СЕ УСТАНОВЯВА ПО ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ ПО СЧЕТОВОДНИ ДАННИ КЪМ ДАТАТА, ПРИЕТА КАТО ДАТА НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО ИМ ИЛИ /ВСЕ ЕДНО/ КАТО ДАТА НА СТАРТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ТРЯБВА ДЕБЕЛО ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ПАЗАРНА ОЦЕНКА, А СТАРТОВА, ОТ КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ САМО ПРАВОИМАЩИТЕ ПО РЕДА НА ПРИОРИТЕТИТЕ: БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ, ДРУГИ ПРАВОИМАЩИ, ТРУДОВО АНГАЖИРАНИ В ОБЕКТА, ДРУГИ ПРАВОИМАЩИ, РАБОТИЛИ, НО ВЕЧЕ НЕРАБОТЕЩИ В ОБЕКТА И НАКРАЯ ПРАВОИМАЩИ, ПРИДОБИЛИ ПРАВА В ДРУГИ ОБЕКТИ НА ДЕЙНОСТ. УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОТНОСИТЕЛНИЯТ ИМ ДЯЛ В ОБЩИЯ ФОНД НА ПРИВАТИЗИРАЩИЯ СЕ ОБЕКТ, Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД КОНТРОЛА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ИЗБРАНИ ИЛИ НАЗНАЧЕНИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ. ЛИЦАТА, НАТОВАРЕНИ С ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ, НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ НАМЕСВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО ИМ, ОСВЕН АКО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ СА ЗАСТРАШЕНИ /ЗАПЛАХА ОТ ФАЛИТ, НЕИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ, ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ И ДР./. ПО ТОЗИ НАЧИН ЛИЧНАТА ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И МЕНИДЖЪРИТЕ СА РАЗПРОСТИРА И ВЪРХУ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ИМ ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ, Т.Е. ПЕЧЕЛЕЙКИ ЗА СЕБЕ СИ, ТЕ ЩЕ ПЕЧЕЛЯТ И ЗА ОБЩЕСТВОТО.

ДЕЛИКАТЕН Е ПРОБЛЕМЪТ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ. ТУК МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ РАЗЛИЧНИ КРИТЕРИИ, НО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА ТЕЗИ, КОИТО СА    НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИЗГРАЖДАЩИЯ СЕ ПАЗАР, А НЕ ТЕЗИ, КОИТО РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕНЯ, НАПРИМЕР ТЕКУЩОТО ВРЪЗВАНЕ НА ЕДИН ЛОШО СКРОЕН БЮДЖЕТ. НЯМА НИЩО ПО-ПРЕСТЪПНО ОТ ТОВА ДА СЕ РАЗПРОДАВА НА БЕЗЦЕНИЦА /НА БИТПАЗАР/ НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО. ЗВУЧИ ЦИНИЧНО ДА СЕ ОБВИНЯВА В ПОПУЛИЗЪМ СТРЕМЕЖЪТ НА ДОСТОЙНИТЕ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ НА БЪЛГАРИЯ ДА ЗАЩИТЯТ НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО И ДА ГО ПРЕДАДАТ НА ПОКОЛЕНИЯТА. ДА СЕ ПРАХОСА ЕДНО ЛИЧНО НАСЛЕДСТВО Е НЕЩО, - КОЕТО ВСЕКИ НЕДОСТОЕН И НЕКАДЪРЕН НАСЛЕДНИК МОЖЕ ДА НАПРАВИ, НО ДА СЕ РАЗСИПЕ ЕДНО НАЦИОНАЛНО НАСЛЕДСТВО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СПРЯМО НАЦИЯТА, ЗА КОЕТО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА НИТО ДАВНОСТ, НИТО ПРОШКА. ДЪРЖАВНИТЕ МЪЖЕ МОГАТ ДА РАЗПОЛАГАТ С ЛИЧНОТО СИ НАСЛЕДСТВО ИЛИ ДА ПРОСЯТ ЗА СВОЯ ЛИЧНА СМЕТКА. БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ Е ДОСТОЙНА НАЦИЯ, ТЯ НЕ Е БИЛА И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ НАЦИЯ ПРОСЯК.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*   *   *

СОФИЯ, 25 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ XXI ВЕК" /ЧАСТ ШЕСТА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ И ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА М. АПРИЛ 1991 ГОДИНА КОНГРЕС НА БСДП.


ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

73. ОБЛИКЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ОТ ПРОТИЧАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС. БСДП ПРИЕМА НАЛОЖИТЕЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДОСЕГАШНАТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ИМЕННО КАТО ПРОЦЕС, ПРОТИЧАЩ ВЪВ ВРЕМЕТО И ОПРЕДЕЛЯН ОТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНКУРЕНТНИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ НЯМА ДА ДОПУСНАТ ДЪРЖАВАТА ДА РАЗПРОДАДЕ ДОСЕГАШНИТЕ СИ ИМУЩЕСТВА, БЕЗ РЕШАВАЩ ГЛАС В ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ДА ИМАТ ТРУДОВИТЕ ХОРА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, БЕЗ ТЯХНОТО УЧАСТИЕ И КОНТРОЛ.

С ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ НЕ САМО ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, НО И СЪЗДАДЕНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА "ОБЩОНАРОДНА СОБСТВЕНОСТ". КАТО НАЙ-СЪОТВЕТСТВАЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ УСЛОВИЯ И ТРАДИЦИИ ФОРМА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ БСДП ВИЖДА КООПЕРАЦИЯТА. ЧРЕЗ НЕЯ ЩЕ СЕ ПОСТАВЯ ПОД КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВОТО, ЗНАЧИ И В НЕГОВА ПОЛЗА, ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ, ЩЕ СЕ СЪЧЕТАЯТ СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ, ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ ОПТИМАЛНО И СПРАВЕДЛИВО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОГРАБЕНИЯ ОТ ВСИЧКИ ТРУД ЗА СЪЗДАВАНЕТО ИМ, ЗА ДА СЕ ДАДЕ ТЛАСЪК НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНОТО ИМ РАЗВИТИЕ В СЪЧЕТАНИЕ С ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ТРУДА, ИНИЦИАТИВАТА И ИНТЕЛЕКТА.


 ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ

74. ДЪРЖАВАТА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО НЕ ТРЯБВА ДА ИМА СОБСТВЕНОСТ НАД ПОТРЕБНОТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СИ. С ОБЩЕСТВЕНО СЪГЛАСИЕ, ИЗРАЗЕНО ЧРЕЗ ЗАКОНИ, ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАСЕЛЕНИЕТО СИ КАТО СОБСТВЕНИК НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЦЕЛИ ОТРАСЛИ. ТАКИВА СА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕВЪЗСТАНОВИМИТЕ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА, ВОДИТЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА, ПЪТИЩАТА И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ. ПРИ ТОВА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНИКА В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СПАЗВА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО И ЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ.

ПОД ДЪРЖАВЕН ПАТРОНАЖ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВАТ И ИМУЩЕСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И СПОРТА, НЕЗАВИСИМО ОТ СОБСТВЕНОСТА ИМ, КАТО НАЦИОНАЛНО ДОСТОЯНИЕ.

75. ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ОСВОБОДЕНА ОТ ОПЕКАТА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО РЪКОВОДСТВО И ПОСТАВЕНА ПОД КОНТРОЛА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЩЕ АКТИВИЗИРА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В ДУХА НА НАРОДНОСТНИТЕ НИ ТРАДИЦИИ. ЧРЕЗ ОБЩИНИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ВЛАСТТА И НАСЕЛЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

76. ОТДЕЛЯНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ОТ ПРЯКОТО РЪКОВОДСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ ГАРАНТИРА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И МНОГООБРАЗИЕТО НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ. ТОВА ЩЕ ПОЗВОЛИ БЪЛГАРИЯ ДА РАЗВИЕ ОТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, С ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ В СВЕТОВНАТА. ЗА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НЕ Е САМОЦЕЛ, А СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАНО БЛАГОДЕНСТВАЩО ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛНАТА НАСОЧЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗРАЗЯВА В ПРАВОТО НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО ДА УЧАСТВА В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, В СТРЕМЕЖА КЪМ ДОСТИГАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН СТАНДАРТ НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ЕКОЛОГИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.

НАШАТА ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ НЕ ПРЕДПОЛАГА ДОСТИГАНЕ НА ЕДНО ВИСОКО РАВНИЩЕ И ЕДВА ТОГАВА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МЕХАНИЗМИ. НИЕ ИСКАМЕ СОЦИАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ ЗА ВСИЧКИ ОЩЕ ПО ПЪТЯ НА ПРЕХОДА И ТОВА Е ОСНОВНОТО, С КОЕТО МОЖЕМ ДА ОПРАВДАЕМ УСИЛИЯТА И ЖЕРТВИТЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД. СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НЕ ТРЯБВА ДА СПЪВА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, А ДА ДАВА НЕЙНАТА СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ.

77. ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА СЕ НАМЕСВА В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ОБЩОПРИЕТИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЛОСТОВЕ. ТАЗИ НАМЕСА МОЖЕ ДА СТАВА САМО В РАМКИТЕ НА ИЗРИЧНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ЗАКОНА.

78. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДИ ВЪРХУ ПРЕКИТЕ ДАНЪЦИ. ЧРЕЗ ТЯХ ВСЕКИ ЩЕ ЗНАЕ СВОЕТО УЧАСТИЕ В ИЗДРЪЖКАТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА И ЩЕ ИМА ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЦИОНАЛНОТО РАЗХОДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА.

ОБЩИЯТ ПРИНЦИП НА ДАНЪЧНИТЕ ТАРИФИ ТРЯБВА ДА СТИМУЛИРА РЪСТА НА СТОКООБОРОТА И ДА ОТНЕМА ГОЛЕМИТЕ ЕДНОКРАТНИ ПЕЧАЛБИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕФОРМИРАНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ.

РЕПУБЛИКАНСКИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДАНЪЦИ ТРЯБВА ДА СА ЯСНО РАЗДЕЛЕНИ И НЕ САМО КАТО ЗАКОНОВА УРЕДБА, НО И ПО НАЧИНА НА ТЯХНОТО НАБИРАНЕ.

ОБЩИНСКИТЕ ДАНЪЦИ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ В ГРАНИЦИ ТАКА, ЧЕ ОБЩИНИТЕ ЧРЕЗ ОКОНЧАТЕЛНОТО ФИКСИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ТАРИФА ЕЖЕГОДНО ДА МОГАТ ДА РЕГУЛИРАТ СВОЕТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.

79. АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ СА ДРУГИЯТ ВАЖЕН ФАКТОР, КОИТО НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ДЪРЖАВАТА КАТО РЕГУЛАТОР. ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ ДЪРЖАВАТА ЗАЩИТАВА ЕДНОВРЕМЕННО ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ СРЕЩУ СПЕКУЛАТИВНОТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАПИТАЛА КАТО ОТЧИСЛЕНИЕ ОТ ПЕЧАЛБАТА [И] ПОСТАВЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В РАВНИ КОНКУРЕНТНИ УСЛОВИЯ, КАТО ГИ ПРЕДПАЗВА ОТ СПЕКУЛАТИВЕН АЖИОТАЖ И ВЛИЯЕ ЗА СЪРЕВНОВАТЕЛНОТО ТЕХНИЧЕСКО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ.

80. БАЗИСНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ СА СРЕДСТВО ЗА УСКОРЯВАНЕ НА НАЛОЖИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ПРЕУСТРОЙСТВО В ЦЯЛАТА НИ ИКОНОМИКА. ЕВТИНИЯТ КРЕДИТ ОСВЕН УСКОРЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ИМА И СОЦИАЛНА РОЛЯ, КАТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА НАЙ-ШИРОКИ ОБЩЕСТВЕНИ СЛОЕВЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ИЛИ ДА ПРОЯВЯТ ИНИЦИАТИВА. ЧРЕЗ КРЕДИТА ХОРАТА ЩЕ МОГАТ ДА ПРИДОБИЯТ СОБСТВЕНОСТ, ДА Я НАПРАВЯТ ЕФЕКТИВНА, ЗАЛАГАЙКИ НА СВОЯ БЪДЕЩ ТРУД, УМЕНИЕ И ТАЛАНТ. КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН СЕ ВЛИЯЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ДА ИНВЕСТИРА ПРЯКО ИЛИ ДА ОСИГУРИ ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ.

81. МИТНИЧЕСКИТЕ ТАРИФИ ОСВЕН ЗАЩИТАТА НА СОБСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ АКТИВНО УЧАСТВАТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ФОРМИРАНЕТО НА КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР, ОТВОРЕН КЪМ СВЕТА. БСДП Е ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СВЕТОВНИТЕ МИТНИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ИСКАМЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТЕХНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАШЕТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ДАДЕНОСТИ НА СТРАНАТА.

82. ПОДДЪРЖАНЕТО НА НОРМАЛНО ПАРИЧНО ОБРАЩЕНИЕ И ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПАРИТЕ И СТОКОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ, КАКТО И РЕГУЛИРАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ИНФЛАЦИОНЕН ПРОЦЕС СА ВАЖНА ДЪРЖАВНА ФУНКЦИЯ. НИЕ ИСКАМЕ ТЯ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ НЕЗАВИСИМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЕМИСИОННА БАНКА. ПРЕКОМЕРНОТО ПУСКАНЕ НА ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ Е НАЧИН ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ТЕЖЕСТТА НА СВОИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО. БСДП Е ЗА ТВЪРД КОНТРОЛ ВЪРХУ ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И ПАРИЧНАТА ЕМИСИЯ ЧРЕЗ ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. В ОБЛАСТТА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НИЕ СМЕ ПРОТИВ ПАРАЛЕЛНО ОБРАЩЕНИЕ У НАС НА ЧУЖДИ ВАЛУТИ, ЗАЩОТО ТОВА ПОДРАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ. БСДП Е ЗА ЕТАЛОНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА - ЕКЮТО, ЗАЩОТО ОЦЕНЯВА ЕВРОПЕЙСКАТА НАСОЧЕНОСТ НА НАШИТЕ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ.

83. ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ТРЯБВА ДА ОГРАНИЧИ ПОСТЕПЕННО ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ СИ ФУНКЦИИ И ДА СЕ ФОРМИРА СПОРЕД ПОТРЕБНОТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ДА СЕ ВЪВЕДЕ В ПРАКТИКАТА ПОЛЗВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИ БЮДЖЕТИ, С ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛИ, ИЗИСКВАЩИ МОБИЛИЗИРАНЕТО НА УСИЛИЯ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

КАТО ОСНОВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЗЕРВ НА СТРАНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОБЩЕСТВЕНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ. ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЕДАТ ОТ СЕГАШНИТЕ БЮДЖЕТНИ СХЕМИ И ДА ИМ СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕ. РАЗМЕРЪТ НА ТЕЗИ ФОНДОВЕ ОПРЕДЕЛЯ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО. СЕГА НИЕ ГИ СВАРВАМЕ ИЗПРАЗНЕНИ ОТ СРЕДСТВА И СМИСЪЛ.

ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ТРЯБВА ДА СЕ ПОЕМЕ ОТ ОБЩИНИТЕ. КЪМ ТЕХНИТЕ БЮДЖЕТИ ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧАТ ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ СРЕДСТВА. НО ТОВА ТРЯБВА ДА СТАВА ЧРЕЗ ПРЕКИТЕ ДАНЪЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ, А НЕ КАТО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ. ТАКОВА ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЩЕ ДАДЕ НАЙ-ПРАВИЛНИЯ ОТГОВОР ЗА ТЯХНАТА ПОЛЕЗНОСТ ПОРАДИ ПРЕКИЯ КОНТРОЛ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЯХНОТО НАБИРАНЕ.

В СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И НАСЕЛЕНИЕТО БСДП НЕ ИЗХОЖДА ОТ ТЯСНОПАРТИЙНИ ПОЗИЦИИ. НИЕ ИСКАМЕ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДА СТАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ИЗРАЗИТЕЛ НА ВОЛЯТА НА СВОЯ НАРОД И НЕЗАВИСИМО ОТ НОСИТЕЛИТЕ НА КОНКРЕТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДА БЪДЕ ВИНАГИ ИЗРАЗИТЕЛ НА ВОЛЯТА МУ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 25 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДИРЕКТИВНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА БЮРОТО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ ЗЛОДЕЯНИЯТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА ПРИ ДВИЖЕНИЕТО.


ВЪВ ВРЪЗКА С ОЧЕВИДНАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СПАЗЯТ УСЛОВИЯТА [НА] ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ Т.Г. И В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ОТ 9-10 МАРТ 1991 Г. ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА КАМПАНИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ВИНА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА БКП ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, КОЕТО ЕДИНСТВЕНО МОЖЕ ДА БЪДЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ У НАС, ВИ ВЪЗЛАГАМЕ ДА ОРГАНИЗИРАТЕ СЪБИРАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА, НЕДВУСМИСЛЕНО СОЧЕЩИ УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЙНО-СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА В СЛЕДНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:

- МАСОВИ УБИЙСТВА И ЕКСПРОПРИАЦИИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.;
- НАСИЛСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ;
- ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА И НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО;
- РАЗРУШИТЕЛНА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА;
- ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ДИСИДЕНТИ;
- ОРГАНИЗИРАНЕ НА Т.НАР. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС;
- ОГРАБВАНЕ И ПРОГОНВАНЕ НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ТУРСКИ СЕМЕЙСТВА;
- ВЪВЛИЧАНЕ НА СТРАНАТА ВЪВ ФИНАНСОВ ДЪЛГ;
- ПРОДОВОЛСТВЕНА БЛОКАДА НА "СИНИТЕ" ГРАДОВЕ В МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ-ОКТОМВРИ 1990 Г.;
- УКРИВАНЕ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНА КРИЗА;
- УМИШЛЕНО РАЗСТРОЙВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО;
- УМИШЛЕНО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА МАСОВА СТОПАНСКА И ПРОДОВОЛСТВЕНА СПЕКУЛА;
- РАЗГРАЖДАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ И МОЩНОСТИ С ЦЕЛ ТАЙНО И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРОТИВОЗАКОННО ПРИВАТИЗИРАНЕ;
- ХИЩНИЧЕСКО РАЗГРАБВАНЕ И ОПУСТОШАВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ИНВЕНТАР И ДОБИТЪК;
- ГЛОБАЛНО ПРЕДНАМЕРЕНО РАЗГРАБВАНЕ И ОПУСТОШАВАНЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО.

СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА НАСТОЯЩОТО И ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ МОЛЯ РЕДОВНО ДА ОСВЕДОМЯВАТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДГИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТАЗИ АКЦИЯ.

СОФИЯ, 14 МАРТ 1991 Г.      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДГИ: ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:32:41    25-03-1991