25 април 1995


София, 25 април 1995 година
Брой 80 /1381/


София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ВРЪЧЕН В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА НА 24 АПРИЛ 1995 Г. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ ВАСИЛ ГОЦЕВ, ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕЗ ТРИТЕ МЕСЕЦА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО Й.


До политическите групи на Европейската народна партия /християндемократи/, на Европейски демократи и Либерали при Парламентарната асамблея на Съвета на Европа


Съюзът на демократичните сили /СДС/ е сериозно обезпокоен от действията на Българската социалистическа партия /БСП/ през трите месеца на управлението й. Поредица нейни действия спират започнатите икономически и политически реформи, съставляват крачка назад към тоталипарния режим и са пречка за демократичното развитие на България.

Проявите, които ни дават основание на нашите тревоги, са:

През април 1995 г. закрит пленум на БСП създаде партийни комисии, които дублират изпълнителната власт. Те се оглавяват от зам.министър-председатели, министри и председатели на парламетарни комисии. Например начело на партийната икономическа комисия е зам. министър-председателят за икономическо развитие. По този начин управлението на институциите се замества и дублира от управление на БСП. Точно същият модел се използваше и от Българската комунистическа партия /БКП/ по времето на нейното 45-годишно управление на страната.

Преди внасянето в Народното събрание на проект на закона за държавния бюджет за 1995 г. той бе обсъждан в продължение на повече от един месец от партийната централа на БСП и бе приет от нея. Така партийната дисциплина прави невъзможно изменението на постановките на законопроекта от Народното събрание.

БСП създаде отново структури, които дублират местните органи на властта: общинските съвети и техните комисии.

БСП твърди, че триъгълникът на властта е между нейната централа, Министерския съвет и нейното парламентарно мнозинство, въпреки че по конституция този триъгълник е изпълнителна, законадателна и съдебна власт.

Все по-остри са атаките от страна на БСП и правителството срещу срещу съдебната власт и конституционния съд. В тях се включи и самият министър на правосъдието. Отново се цели ликвидиране на тяхната независимост и те да се поставят под контрола на БСП.

Опозицията последователно се изтласква от участието в медиите, които се контролират от правителството. Нейното присъствие по телевизията и радиото все по-често се замества от една вътрешнопартийна /на БСП/ "опозиция". Често могат да се видят и чуят дискусии между министър и депутат от БСП.

Някои от приетите от Народното събрание изменения на действащите закони, като например Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, посягат върху възстановеното вече право на собственост на лицата, които са били експроприирани по времето на комунистическия режим. С това се нарушава конституционната закрила на частната собственост.

БСП е непримирима срещу упражняването на отлагателно вето от президента спрямо приети от Народното събрание закони, на което той има право според конституцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА СДС: Иван Костов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА СДС: Йордан Соколов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА НАЧИНА НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА 119-ГОДИШНИНАТА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ, ЧЕСТВАНО ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Българската национално-радикална партия /БНРП/ изразява своя остър протест по повод на начина на отразяване от страна на средствата за масово осведомяване на 119-годишнината от Априлското въстание, чествано от БНРП на 20 април 1995 г. Към митинга беше проявен изключителен интерес от нашата общественост и от страна на полицията, журналистите и дори от чужди разузнавания. Бе направен гнусен опит за издигане на американското знаме сред участващите на митинга хора с явна провокационна цел.

Преди мероприятието водещият обяви, че партията ще проведе честването само по повод на годишнината от Априлското въстание и че няма нищо общо с проява на причастие към други лица, държави или събития, включително и към фашизма. Всичко това се доказа от изказващите се на официалната трибуна.

В печата и по Българската национална телевизия не се споменава и дума за изразения патриотизъм и възхвала на Априлското въстание, от които, както изглежда, управляващите днес се страхуват като дявол от тамян. Последвалото шествие до паметниците на видни наши националреволюционери в Борисовата градина бе израз на нашата почит и преклонение пред техния подвиг. Независимо от всичко това журналистите от повечето всекидневници, като в."Дума", "Стандарт", "Труд" и "24 часа" и "Демокрация", придадоха такава окраска на мероприятието, че то да се възприеме негативно от нашето общество. Заглавието във в. "Дума" е: "20 бръснати глави нападат цигани, петима прибрани в София". Вестник "Стандарт" дори си измисля, че младежи се опитали да подпалят с горящи факли униформите на охраняващите митинга полицаи. Вестник "Континент": "...няколко полицейски джипове и коли охраняваха сборището". Съвсем умишлено за митинга на БНРП се употребяваха изразите: фашисти, неонацистки прояви и т.н. Едновременно с информацията за Априлското въстание преднамерено се споменаваха събития, станали преди два-три дена. Например за изписаните свастики на някои места.

Българските националреволюционери нямат никаква вина, че избухването на Априлското въстание съвпада с рождената дата на Хитлер. А да се извършва аналогия между Априлското въстание и други събития, станали на 20 април, говори за тежка професионална /в случая журналистическа/ недостатъчност или за изпълнение на спуснати инструкции срещу национално мислещите хора.

БНРП е възмутена от тези журналисти и редактори, които използват служебното си положение и чрез неверни репортажи се стремят да повлияят на съзнанието на българската общественост.

Преди всичко трябва да се знае, че високо вдигнатите ръце не са хитлерския поздрав "хайл!", а това е партийният поздрав "Слава!", който има само патриотичен характер. Оше повече че този поздрав е още от времето на древния Рим. Запалването на турското знаме бе извършено спонтанно.

БНРП решително се обявява срещу поредния опит на нихилизма да обяви нашия патриотизъм за фашистко действие. Ние сме убедени, че рано или късно българският народ ще разбере истината.

София, 23 април 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКОТО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.


Силно обезпокоени сме от внесения в Народното събрание /НС/ законопроект за висшето образование и залегналите в него принципи. Член 100 на законопроекта утвърждава повсеместното налагане на платеното обучение. Споменава се за "минимални" такси, определяни от Министерски съвет. Споменава се още за кредити, отпускани при "изгодни" условия, които явно ще заменят стипендиите. Предполагаме, че аргументите и на Илчо Димитров са подобни на Марко-Тодоровите, а именно, че така е в "нормалните" страни. Подобни тези обаче могат да бъдат развивани само от хора, които стоят далеч от студентските проблеми. Факт е, че през последната година цената на купоните за храна се утрои, а ако вземем предвид порочната, но вече наложила се практика да се дава храна срещу 2 купона, тя се е повишила 6 пъти. Само за храна минималните месечни разходи вече са 2400 лв., а социалният минимум за стипендия /която е около 900 лв./ е 1800 лв. Студентството вече години балансира на ръба на пълната мизерия. Страхуваме се, че всички експерименти в областта на висшето образование и проведени за сметка на студентите могат само да взривят това крехко равновесие. Сегашният законопроект въпреки мъглявите фрази, зад които се крие, ще има като краен резултат прекъсване на достъпа до висшето образование на хиляди младежи, а това в перспектива ще доведе до обезкръвяване на интелигенцията, която винаги е била мозъкът и съвестта на нацията.

Настояваме въпросните точки в закона да бъдат коригирани в интерес на студентите. В противен случай ще бъдат застрашени спокойствието и редът във висшите учебни заведения.

София, 21 април 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Искрен Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ПОВОД НА ПРОЯВЕНИ НЕТОЛЕРАНТНОСТ, КСЕНОФОБИЯ И ВАНДАЛЩИНА.


По повод на все по-нарастващия брой прояви на нетолерантност, вандалщина, ксенофобия и с нищо неоправдана жестокост на отделни лица, държавни служители, обществени и политически организации и др. Българската демократическа партия за европейски и световни щати /БДПЕСЩ/ изразява пълното си неодобрение и несъгласие с тях и осъжда всички антидемократични и антихуманни действия.

БДПЕСЩ призовава всички - лица и организации, да отрекат веднъж завинаги насилието във всичките му форми и разновидности.

София, 21 април 1995 г.

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Гърчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАДСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА - СОФИЯ, ПРИЕТА НА ПЛЕНУМ /17 АПРИЛ 1995 Г./


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Пленумът на Градския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса /ГС на СОСЗ/ - София, изразява своята и на хилядите запасни воини тревога от размерите на престъпността в столицата и в страната.

Посяга се на свободата и правата на личността, почти безнаказано се ширят спекулата, рекетът и кражбите. Беззащитни възрастни хора, жени и деца са в тревога за своя живот, здраве и спокойствие.

Ние, воините от запаса, настояваме пред всички държавни институции, политически сили и обществеността да подкрепят усилията на правителството и на ръководството на Министерството на вътрешните работи /МВР/ за пресичане на гръбнака на това "многоглаво" чудовище - престъпността. Жизнено необходимо е да се възстановят общественият ред, сигурността и спокойствието на гражданите на улицата и в домовете им.

За това са необходими активните, безкомпромисни, законосъобразни действия на органите на реда и на цялата правозащитна система, нужна е активната жизнена позиция на обществеността.

Ние подкрепяме организационно-административните и професионалните мерки, които ръководството на МВР предприема, и същевременно настояваме да не се допускат прояви на беззаконие и насилие от пазителя на реда.

Столичната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса е готова да даде своя принос.

София, 17 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОНДАЦИИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /12 АПРИЛ 1992 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ТРЕТОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ /1-2 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Съюзът на българските фондации /СБФ/ наричан по-нататък съюза, е сдружение с нестопанска цел, учредено на основание на Закона за лицата и семейството. Съюзът е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация, юридическо лице със седалище в гр.София, и е приемник на историческото, културното и моралното наследство на Съюза на българските фондации, ликвидиран през 1948 година.

/2/ Целта на съюза е да:
- координира сътрудничеството, подпомага дейността на членовете си и да стимулира развитието на благотворителността и сътрудничеството между нестопанските организации в България;
- защитава интересите на своите членове;
- защитава принципите на благотворителността.

/3/ Съюзът осъществява своята дейност, като се издържа от встъпителни годишни и доброволни вноски на членовете си, дарения, завещания и собствени приходи.

Чл.2 Съюзът има следните основни задачи:

/1/ Подпомага дейността на организациите с нестопанска цел, като:
а/ организира набирането и разпространяването на идеи, опит, познание и друга информация в сферата на организационното изграждане и практическото функциониране на фондациите и другите благотворителни организации с нестопански цели;
б/ събира и поддържа информационни, в това число и библиотечни фондове за законодателството в страната и в чужбина, както и всякаква друга информация, полезна за благотворителната дейност;
в/ координира и концентрира усилията за постигане на най-благоприятни правни и финансови условия на работа на нестопанските организации в страната и за осъществяване на взаимодействие с международните институции;
г/ работи за повишаване на квалификацията на специалистите от третия сектор, предоставя техническа помощ и консултации по въпроси от правен, финансов и управленски характер;
д/ организира, финансира, координира и предоставя методическа помощ за осъществяване на съвместни дейности, в това число международни, национални и регионални семинари, конференции, симпозиуми и други подходящи инициативи по въпросите на благотворителността и развитието на демократично гражданско общество в страната.

/2/ Защитава правата и интересите на членовете си пред органите на държавната власт, съда, монополни организации и други институции, като:
а/ предприема действия за защита правата и интересите на членовете си при тяхното нарушаване или пренебрегването от страна на държавни органи, обществени организации и други институции с административна компетентност или монополно положение;
б/ изисква от компетентните държавни органи, обществени и други организации разяснения и становища по законодателствата и практиката на функционирането на неправителствените организации, както и да предлага подходящи предложения за промени в българското законодателство с оглед на постигане на благоприятна правна и финансова среда за дейността на гражданските организации с нестопанска цел;
в/ при искане на своите членове ги представлява, осъществява посредничество, влиза в диалог и осигурява компетентност и справедливи условия за партньорство и съвместни дейности, а при необходимост отнася въпросите и до компетентните органи за решаване, когато това съответства на целите на съюза;
г/ със съгласието или по искане на членовете си предприема съответните допустими от закона действия, насочени към промяна или отмяна на нормативни актове и решения на държавни органи, противоречащи на действащите закони и засягащи интересите на членовете на съюза;
д/ популяризира дейността на съюза и неговите членове;
е/ приема Етичния кодекс на фондациите и полага усилия за неговото съблюдаване като средство за поддържане на доброто име на фондациите в обществото;
ж/ предприема необходимите действия за развитие на подходяща среда на взаимодействие между гражданските организации с нестопанска цел чрез създаване на подходящи средства и начини за формиране на представителното мнение на нестопанските организации в страната.

/3/ осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочени действия за запознаването на гражданството, стопанските среди, политическите институции и държавните органи с възможностите, проблемите и перспективите за развитие на нестопанските организации при изграждането на демократично гражданско общество в България.


ГЛАВА ВТОРА
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.3 /1/ Членовете на съюза са пълноправни, асоциирани членове наблюдатели и почетни членове.

/2/ Пълноправен член на съюза може да бъде всяка българска фондация, асоциация, съюз и всяка друга организация с нестопанска цел, надлежно регистрирана, съобразно действащата нормативна уредба, независимо от нейния политически, религиозен и друг характер, която направи встъпителна вноска и редовно плаща годишен членски внос.

/3/ Асоцииран член-наблюдател може да бъде всяка фондация, друго юридическо лице с нестопанска цел и благотворителен фонд, които споделят целите на съюза и плаща встъпителната вноска.

/4/ Почетни членове могат да бъдат всички други юридически лица със стопански и нестопански характер, както и физически лица.

Чл. 4/1/ Приемането на пълноправни членове се извършва от Общото събрание на съюза по предложение на Изпълнителното бюро въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства за характера и основанието на извършваната от тях дейност - устав и удостоверение за регистрация, декларация, че приемат условията на настоящия устав и документ за платена встъпителна вноска. Изпълнителното бюро се произнася в едномесечен срок по молбата.

/2/ Членството възниква от решението на Общото събрание, до който момент фондацията има статут на асоцииран член-наблюдател, считано от произнасяне на Изпълнителното бюро.

/3/ Асоциираните членове наблюдатели се приемат от Изпълнителното бюро въз основа на писмена молба и доказателства по ал.1.

Чл. 5 /1/ Пълноправните членове на съюза участват в Общото събрание и с предимство се ползват от дейността на съюза.

/2/ Пълноправните членове се съобразяват с решенията на Общото събрание, ако те не противоречат на собствените им уставни и решения на ръководните им органи, и спазват устава на съюза.

Чл. 6 Асоциираните членове наблюдатели имат право да участват във всички заседания и инициативи на съюза без право на решаващ глас и на участие в органите за управление. Те са длъжни да съдействат за постигане на целите на съюза.

Чл. 7/1/ Почетните членове се ползват от представителната дейност на съюза и участват в неговата работа с право на мнение при искане от страна на ръководните органи на съюза.

/2/ Решението за предоставяне на статут на почетен член се взима от Изпълнителното бюро след обсъждане на приноса и значимостта на подкрепата на лицето за развитието на благотворителността в страната.

/3/ Статутът на почетен член се удостоверява с почетна грамота.

Чл. 8 Съюзът не отговаря за задълженията на членовете си. Членовете отговарят за задълженията на съюза до размера на направените или договорените срещу съвместни дейности вноски.

Чл. 9 /1/ Членството в съюза се прекратява от Общото събрание на едно от следните основания:
а/ заявление за доброволно напускане, при условие че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
б/ прекратяване или отпадане на законното основание за осъществяване на дейност;
в/ при неплащане на членски внос в определените от Общото събрание срокове;
г/ при промяна на характера или загубване на качествата на организация с нестопанска цел;
д/ при неспазване на Етичния кодекс на фондациите, утвърден от Общото събрание.

/2/ Решенията на Общото събрание относно членството са окончателни.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ВНЕСЕНО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 17 МАРТ 1995 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В четиригодишното разглеждане и отлагане от различни организационни нива на проектозакона за отбраната и въоръжените сили на Република България бяха нанесени множество поправки.

От пълна забрава на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време до включването им в последните варианти в проекта се проведе значителна разяснителна работа от съюза. Налагаше се да убеждаваме дори висши кадрови офицери и други отговорни фактори, че в изпълнение на конституционния си дълг те са потенциални потърпевши като убити или военноинвалиди. В семействата им пък могат да се е появят пострадали - вдовици, сираци и родители. Наред с това поставяхме и въпроса, че ние не се борим за нас, а за тези, не дай Бог, които ще заемат нашите редици. Разяснение водихме за бъдещето на България, за стимулиране на родолюбието.

Във връзка с посоченото по воински ви молим да вземете под съображение нашите предложения и съображения, както следва:


I. Част първа. Глава първа. Основни положения предлагаме:

1. В чл. 1 да се създаде нова ал.4 със следното съдържание;

/4/ "Република България в лицето на Министерството на отбраната се грижи за гражданите, пострадали при или по повод отбраната на страната".

Чрез тази алинея се определят и изясняват двустранните задължения гражданин-държава. В ал.3 задълженията на гражданина към държавата, в новата ал.4 на държавата към гражданина, пострадал при или по повод изпълнение на ал.3 респективно чл.59 ал. 1 от Конституцията на Република България.

2. В чл.5 да се създаде нова точка 18 със следното съдържание:

т.18 "подпомагане и грижа за гражданите, пострадали при или по повод изпълнение на воинските си задължения."

Дава основание за подчертаване на военнопатриотичното възпитание и морална основа, на която се гради настоящият законопроект.


II. Част първа. Глава втора. Икономически основи на отбраната:

1. Към чл.14 да се създаде нова алинея 9 със следното съдържание:

/9/ "Финансовото осигуряване дейността на организацията и подпомагането на военноинвалидите и пострадалите се извършва от държавния бюджет, отделно от бюджета, осигуряващ отбраната и въоръжените сили".


III. Част първа. Глава трета. Ръководството на отбраната на Република България:

А. Раздел II. Народно събрание

1. В чл. 25 да се създаде нова точка 11 със следното съдържание:
т. 11 "Регламентира законово и финансово осигурява подпомагането и грижите към военноинвалидите и пострадалите."

Б. Раздел III. Президент на Република България:

1. В чл. 27 да се създаде нова точка 7 със следното съдържание:
т.7 "Като върховен главнокомандуващ поема патронаж над военноинвалидите и пострадалите при и по повод изпълнение на конституционните си воински задължения."

В. Раздел IV. Министерски съвет:

1. В чл. 30 да се създаде нова точка 14 със следното съдържание:
т.14 "Осигурява и отпуска средства от държавния бюджет и приема нормативни и други актове, свързани с помощта и грижата на държавата към военноинвалидите и пострадалите."

Г. Раздел V. Министерство на отбраната:

1. В чл. 33, ал.1 да се създаде нова точка 16 със следното съдържание:
т.16 "Създава звено в министерството за подпомагане и грижи към военноинвалидите и пострадалите."


IV. Част първа. Глава четвърта. Участие на други органи и организации в отбраната на Република България:

1. В чл. 48, ал. 1 да се създаде нова точка 2 със следното съдържание:
т.2 "Водят на отчет военноинвалидите и пострадалите."

Останалите точки се преномерират, действителна точка 2 става точка 3 и т.н.


V. Част втора. Глава първа. Състав и ръководство на въоръжените сили:

А. Раздел I. Общи положения:

1. В чл. 68 да се създаде нова ал.2 със следното съдържание:
/2/ "Министерството на отбраната подпомага организационно Националната организация на военноинвалидите и пострадалите."

Съществуващата ал.2 става нова 3.

Б. Раздел III. Ръководство на Българската армия:

1. В чл. 76, ал.1 да се добави в точка 16 след думата "наборниците" думите "военноинвалидите и пострадалите", при което точка 16 добива следната нова редакция:
т. 16 "Ръководи военния отчет на наборниците, военноинвалидите, пострадалите, запасните и техниката."


VI. Част втора. Глава втора. Военни задължения:

А. Раздел II. Наборна военна служба:

1. В чл. 104 да се създадат нови две точки 3 и 4 със следното съдържание:
т. 3 "Братята на загинал или военноинвалидизирал се военнослужещ."
т. 4 "Син на военноинвалид при тежко семейно положение - военноинвалид I и II група и III при възраст на бащата над 40 години."

2. В чл. 108 в т. 1 след последната дума да се продължи със следния текст "получават Статут на военноинвалид" или т. 1 придобива следната нова редакция:
т. 1 "станалите негодни за военна служба по решение на Централната военномедицинска комисия, като се и освобождават от военна служба, получават статут на военноинвалиди."


VII. Част втора. Глава трета. Статут на военнослужещите

А. Раздел 9. Общи положения:

1. Чл. 207 да възстанови текста си от предпоследния вариант на проектозакона от 15 февруари 1995 година, като същевременно бъде разделен на две алинеи:
Чл. 207 /1/ "Военнослужещите, загубили трудоспособността си при или по повод изпълнение на военна служба и освидетелствани за това от ЦВЛК, са военноинвалиди."
/2/ "Военноинвалидите и техните съпруги и деца, вдовиците, сираците и родителите на загиналите и починалите военноинвалиди, наричани в този закон "пострадали", получават права на пенсионираните военнослужещи.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА КРЪСТОПЪТ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ПРОЧЕТЕН НА 41-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/


ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАРТИЯТА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ И ЗА ПРЕДЛАГАНИЯ ЕКИПЕН ПОДХОД

Атакувана от всички страни, БСДП се бе свила в отбранителна позиция, без да може да популяризира своите идеи и да отстоява своята физиономия. БСП заимстваше нашите идеи и конкретни постановки. И вместо да бъде представено, че БСП на този етап възприема идеите и следва БСДП, се разпространи вредното схващане, че БСДП следва и е близка и идентична с БСП. Как отговорихме ние на това предизвикателство?

Винаги съм поддържал тезата, че успехът ни в голяма степен зависи от въвеждането на модерна компютърна техника в управлението на партията и на второ място - от непрекъснатата лична връзка. Колкото и да е парадоксално, макар че апаратът нарасна много и се изградиха отдели, които се компютризираха, най-важният отдел - административно-организационният, остана на базата на примитивизма, на ръкоделната архивна разработка. Вместо да имаме заложена в компютъра пълна информация за организациите, за техния живот и развитие, вместо да разполагаме с информация поне за водещите личности в тях, ние разполагаме само със списъкоподобни данни. Перспективите, които дават компютрите, не стигнаха до ума и до възможностите на хората, на които главният секретар възложи този важен сектор. А това открива и възможности за предизборни машинации. Не по-добро е положението с личната връзка и контакт. Макар че апаратът непрекъснато нарастваше, една част от него се бюрократизираше и личната, жива връзка с хората и организациите се замени с писмовна въпреки непрестанните ми опити за промяна.

Посещаването на организациите реално се извършваше спорадично от шепа хора. Не се използваше наличието на експертни групи, които поради липса на задачи, често пъти се разтуряха. Не се организира лекторска група, за което настоявах още при организирането на фондация "Янко Сакъзов", да не говорим за народния университет, който беше моята мечта. Поради тази причина и вестникът обедня откъм интересни сътрудници. Талантът на няколко души не можа да компенсира загубата. Не по-добро бе положението с посещението на наши членове от провинцията и от София. Те невинаги можеха да намерят в централното седалище на партията хора, които да могат компетентно и заинтересовано да обяснят проблемите на партията и да откликнат на нуждите на местните организации.

А нашите противници от БСП, макар че имат съвършени технически връзки, които им позволяват за минути да влязат в контакт със своите организации, непрекъснато и депутати, и министри са в пряка, жива връзка с тях.

Иначе идеи за преустройство имаше колкото щеш. Поне веднъж годишно се майсторяха какви ли не чудновати, ангажиращи и гръмогласни заглавия. Но зад тях хора, които да поемат действена работа, не се оказаха. И много от авторските предложения, които по-нататък ще разискваме, не са нищо друго освен преразказани стари приказки и добри намерения.

Ето последния проект от 1994 година. Ръководството:
- председател и главен секретар;
- секретариат "Стратегически анализи и прогнози";
- секретариат "Вътрешнополитически връзки";
- секретариат "Международни връзки и външна политика";
- секретариат "Политическо образование, пропагандно-рекламна и издателска дейност".

Организационен отдел:
- секретариат "Партийно строителство и кадрова политика", информационен център, административно-стопански отдел, финансово-счетоводен отдел и още комисии, експерти и т.н.

Реално от всички тези претенциозни схеми и графики вместо екипно взаимодействие се постига само едно - двувластие на върха, изравняване на правата на главния секретар с тези на председателя, с непрестанния стремеж за изместването на последния. Сега предстоят нови предложения за екипна работа, за въвеждане на избор на пет зам.-председатели. Радвам се на това нововъведение, което всъщност прехвърля ръководството на секретариатите върху зам.-председателите. Радвам се, защото всъщност това са мои стари идеи. Преди четири години предложих да има трима зам.-председатели, измежду които да израсне моят приемник. Не стана. По време на боледуването ми миналата година, с оглед на предстоящите избори, предложих да се излъчат на предстоящото заседание на Националния комитет в Габрово трима зам.-председатели на Изпълнителното бюро. Това мое предложение отново бе отхвърлено. Радостен съм, че сега се предлагат петима зам.-председатели. Това хем ще разхвърли работата върху повече хора, хем ще даде възможност за евентуален подбор на новия лидер. Резултатът и от това нововъведение ще бъде нулев, ако реализирането му се повери на хората, при които разговорливостта замества действения подход и досега само изпълват схемите.

Ние имахме много идеи, направихме много неща, но обществото не узна за тях. Причината е, че организацията ни, меко казано, е слаба. И нашите предани съидейници, лишени от непосредствената информация, се държаха едва ли не като виновни, когато бяхме нападани, вместо да бъдат нападателни по отношение на нашите демагогски и празнодумни противници. Много от хората, а дори и членовете на нашата партия, не знаят съществени неща, че освен участието ни за изработването на конституцията, ние създадохме закона за земята, такива капитални закони като Закона за кооперациите, Закона за сметната палата и други.

Тук стигаме до кадровия подбор. Вероятно не съм бил прав, но смятах, че кадровият подбор не е главна моя задача. Разчитах на преценката на главния секретар. Приемах кадровите му предложения и се намесвах само ограничително, например когато с цел да се хареса на хората от апарата, бе изпълнил половината проектолиста за членове на Изпълнителното бюро с техните имена. Лидерът трябва да се занимава с големите политически проблеми и представянето им пред обществото, както реално правех аз. Очевидно той трябва освен това да участва и в подбора на сътрудниците, като последната, решаващата роля в подбора принадлежи все пак на партийните институции. Защото, ако тактическото ни поведение бе до голяма степен предопределено от стратегическите решения, представянето, внедряването на нашите идеи в общественото съзнание е в зависимост от нашата организационна и пропагандна работа. Затова непрекъснато съм внушавал, че партийната работа не е чиновническа, а апостолска, макар тази дума да не харесва на някои хора. А работата на екипа, независимо от заглавието, което ще му сложим, е в пряка зависимост и от платените хора - апарата. В подбора му, извършван от главния секретар, с изключение на двама души, назначени по мое настояване, има добри служители. Паралелно с тях и с тези, които са предани и жертвоготовни партийни деятели, има хора с малко уплътнено работно време. Както в блаженото време на социализма - за всяка дейност се назначава отделен човек, независимо каква е заетостта му. Назначава се от главния секретар без преценка на Изпълнителното бюро, дори без да бъда уведомен, макар че по този въпрос неколкократно са вземани решения от същото Изпълнително бюро. Предлага ми се после, ако не съм съгласен, да ги уволня. Хитро. В това гладно време един "добър" /и това се подшушва/ - назначава, а друг "лош" /аз/ - уволнява. Резултат: дошлият от провинцията човек, особено следобед, няма с кого да сподели и да получи компетентен отговор по проблемите на своята организация. А в петък следобед можеш да се разхождаш по празните коридори и само на две-три места ще видиш работещи хора. Тази констатация не се отнася за работещите във вестник "Свободен народ".

Извод: Строга преценка на длъжностните характеристики на всички, които са назначени по трудов или граждански договор. Подбор по наличие на качества, а не заради лична преданост. Дисциплина и безкомпромисно отстраняване на излишните и непригодните.

Тук стигаме логически до друг въпрос - за материалното и финансовото обслужване. Успяхме - без излишна скромност ще кажа, че имам значителен дял - да се снабдим с добра материална база - повече от 15 автомобила, от които три микробуса. Но не мога да си представя по-безотговорно отношение при стопанисване на имуществото. Един шофьор бе отстранен едва след като повреди три коли. В действие е само един от трите микробуса. Вместо да имаме доход от материалната част, непрекъснато разходваме грешни пари за ремонти поради немарливостта на служителите и тези, които трябва да ги контролират. А да получим ново попълнение е илюзия.

Така стигаме до изключително важния въпрос - финансовия. Убеден съм, че на конгреса ще чуем чудни приказки за разгръщане на сектори, служби, едва ли не цяло министерство. Хубаво е. А пари? И следва изводът: тази красива приказка може да се реализира само ако сме на власт или имаме благосклонната подкрепа на властта и париимащите. Една такава постановка е елегантен израз на съществуване на партията-държанка, партията, която е загубила своята независимост и трябва "да се съобразява с този, който плаща музиката". Ако не се съобразява, кранчето се затваря.

Социалдемокрацията никога не се е поставяла в подчинено положение на когото и да е. В противен случай тя ще престане да бъде партия, която защитава интересите на обикновените хора, и ще бъде партия на този, който плаща. Разбира се, спонсорство и помощ тя може да получава, но не за сметка на своята независимост. И затова:

Първо. Партията трябва да си осигури минимум средства за минимум абсолютно необходими разходи.

Второ. Да разгърне стопански инициативи, които да дадат допълнителни възможности, ако трябва за сметка на удобствата на някои ръководители /председател, главен секретар/. Най-голямото богатство на БСДП, опазено повече от век, е моралната й стойност, а не луксът и охолството. И нейната дейност, с риск да бъда обявен за старомоден, трябва да бъде основана главно на доброволното усилие на преданите идеалисти, защото огромната маса от хора, които устояха на толкова обиди и несгоди, не са мотивирани от груб егоистичен интерес, а от усещането, че правят нещо добро за обществото, за другите. Те са апостоли на новия социален хуманизъм, завещан ни от д-р Атанас Москов.

Трябва да се сложи край на порочната практика да се разходват с лека ръка средства, които могат да се разходват много по-полезно, и да се развращава партийната членска маса да не прави усилия за намиране на средства дори за свои нужди и инициатива, а да чака отгоре, сякаш там има печатница за пари.

Така един от важните проблеми - финансирането на партията от членовете, се замени само със спонсориране. Това доведе до несигурност и поставяше в риск партията да бъде обвързана и поставена в зависимост. Не се развива необходимата активност за създаване на икономически структури в самата партия. Опитите, които бяха направени от главния секретар в тази област, се оказаха неуспешни. А в същото време въпреки че се поддържаха две бройки за юристи към партията, нито един от имотите на партията в продължение на тези пет години не бе възстановен. Така сами ние се поставихме в зависимост от други хора - някои извън партията, което за една уважаваща своето достойнство партия е недопустимо.

В резултат на всичко това обявяването на изборите завари БСДП със слаби организационни връзки, почти изчезващи в отдалечените и най-вече в малките селища. Липсата на жива връзка бе съпроводена с отслабване на дисциплината в партията. Правото на свобода на мисълта на хората, лишени от информация и от организационна връзка, се превърна в право на отрицание на каквато и да е партийна дисциплина. Дискусията се тълкува като право на антипартийни акции, преди да се използват каналите и институциите, които дават право на всеки член да може да изрази своето мнение и това мнение да стане достъпно за партийната членска маса.

Накрая - за финансовото състояние, в което започнахме изборите. Започнахме изборите с 1 800 000 лв. дълг, разходвани за текущи нужди, невинаги целесъобразно, както и неизплатения дълг от миналите избори на стойност 3 600 000 лв.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
25.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!