25 август 1994


София, 25 август 1994 година
Брой 166 /1211/


София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ АХМЕД ДОГАН И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА КАБИНЕТА НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщам се към вас в качеството ви на ръководители на двете политически сили, които чрез своите парламентарни групи днес контролират законодателната власт в България. ДПС е мандатоносителят на сегашното правителство, а БСП осигурява най-много гласове за неговата поддръжка в парламента. Тъкмо затова по всички парламентарни правила би трябвало да сте отговорни за политиката на подкрепяното от вас правителство.

Както ви е добре известно, след февруари 1994 г. политиката на доходите, а оттам и цялата социална политика на кабинета на г-н Беров, се промени коренно:

1. Едностранно бяха отказани допълнителни компенсации за 40-процентния скок на цените през второто тримесечие.

2. Със задна дата бяха отменени и компенсациите според прогнозната инфлация за същия период.

3. Преустанови се изплащането на компенсациите в бюджетната сфера и се отне правото на предприятията от материалната сфера да индексират заплатите според фактическата инфлация.

Всичко това се прави по административен начин, без консултации със социалните партньори, без съгласуване с парламента и в нарушение на Закона за бюджета.

В резултат на новата и твърда политика на вашето правителство и при 60-процентна инфлация за първото полугодие хората в България обедняха с нови 30-35 на сто. Цените растат главоломно - цената на хляба надхвърли 12 лв., на месото - 200 лв. на 1 кг, на сиренето - 130 лв., на бензина се увеличи над 4 лв. и т.н.

Спекулата е неудържима, а мерките срещу нея по признание на компетентните държавни органи са символични и безрезултатни.

През есента се готвят нови повишения на цените на електрическата енергия и горивата, на пощенските тарифи и др. видове услуги, предлагани от фирми монополисти. В края на годината инфлацията ще надмине над 90 на сто, което е най-високото равнище след 1991 г.

Тази държавна политика не е нещо друго освен див, циничен и неграмотен монетаризъм, прилаган в една бедна посткомунистическа страна.

Монетаризмът е див, защото се прилага грубо и брутално, без преговори и консенсус. Монетаризмът е циничен, защото се прави открито под диктовката на Международния валутен фонд /МВФ/. Монетаризмът е неграмотен, защото убива систематично и последните шансове за перспективните отрасли на националната икономика.

Господа, вие нееднократно сте декларирали, че вашите решения са продиктувани единствено от националните интереси. Не бих се наел да споря по това твърдение, що се отнася до сделката по външния дълг, законите за фалита и приватизацията, но действията, които се предприемат в областта на заплатите, пенсиите и социалните помощи, са насочени не само срещу националния интерес, но и срещу елементарните граждански права. Отказвайки компенсиране при най-високата инфлация в Източна Европа, вашето правителство прилага метода на социален геноцид срещу собственото население на страната.

Вие, господа, сте ръководители на политически сили, които се обявиха за "партия на бедните" /ДПС/ и "партия на социалната демокрация" /БСП/. Какво ляво и социално ориентирано има в сегашното управление? Не проумявам и абсурда, който сътворихте - леви партии да провеждат крайнодясна социално-икономическа политика!

С настъпването на есента социалното напрежение ще се покачи неколкократно. Няма начин неводолството да не се насочи и срещу вас. Разбирам затрудненията, които имате в парламентарните групи, но това е последното, което интересува обикновения човек.

КНСБ ще поднови синдикалните протести в първия подходящ момент. Уверен съм, че те ще се превърнат и в граждански протести. Социален мир в предизборния период очевидно няма да има. Не виждам как бихме могли да се противопоставим и на общия граждански бойкот на новите парламентарни избори. При създалата се тежка ситуация и при вашата незаинтересуваност синдикатът едва ли ще остане встрани от такъв бойкот. Нещо повече, нашата съвест и елементарният морал ни задължават да организираме негативна предизборна кампания срещу онези депутати, които с безотговорността си ни доведоха до днешния хал.

Шансът да се спрат конфронтацията, дестабилизацията и хаосът е във ваши ръце. Става дума за парламентарния шанс. Първи септември е след 20 дни!

София, 12 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ЗА НАЦИОНАЛИЗМА" НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ. Темата ще бъде включена в новата програма на организацията.


В продължение на половин век след Втората световна война са направени повече научни открития в цялата дотогавашна история на човечеството. Това даде съответните отражения върху начина на живот на съвременните общества, но международните отношения и устройството на отделните общества останаха на базата на националния принцип, формулиран за първи път от дейците на Великата френска революция. А това означава, че всяка нация, респективно народ, има право на своя държава със самостоятелно политическо, културно и икономическо развитие. В международните отношения това означава още, че всяка отделна държава може да влиза в наддържавни обединения, като ограничава своя суверенитет в определени рамки и който тя винаги може да си възвърне, като излезе от съответното наддържавно обединение. На тази база са устроени ООН, Европейската обшност и т.н., а вероятно на тази основа в едно далечно бъдеще би имало и едно световно правителство.

В съвременния свят има следния парадокс. Модерните комуникации сближават народите и улесняват бързото разпространение на идеите, а в същото време всеки остров или островна групичка в Океания търси своята независимост, да не говорим за фламандците в Белгия, баските в Испания и т.н. Нещо повече. Изчезнаха всички колониални империи, разпадат се многонационалните държави. Политическата демокрация дава възможност да се прилага още по-нашироко националният принцип.

Всички тези нови държави не се създават, за да изчезват, а за да съществуват в историята. И прав е Джавахарлал Неру, именитият министър-председател на Индия, с неговата фраза за "Вечно стария и вечно новия национализъм" в книгата си "Откриването на Индия". И докато има отделни държави, не може да няма национализъм. Който не разбира това, не е политик, още по-малко държавник.

В политическия живот на днешна България има друг парадокс. Всички политически партии твърдят, че защитават националните интереси, а с малки изключения се разграничават от национализма. Опитът да се скриват зад понятието патриотизъм е несъстоятелен. Това понятие ни е дадено също от Великата френска революция, в която великите френски революционери са обвинявали аристокрацията, че имала не патриотично, а съсловно отношение към националните интереси на Франция. В края на краищата практически национализмът, това са националните интереси, а патриотизмът - отношението към тях. Що се отнася до космополитизма и до превъзмогнатия вече пролетарски интернационализъм, това е всъщност национализмът на великите, а по точно на по-силните народи, които по този начин мотивират своите национални интереси. В 36-то Народно събрание най-добрите националисти от свое гледище са народните представители на ДПС. Марксизъм и комунизъм са несъвместими понятия с национализма /справка "Националният въпрос" от Тулин, т.е. Ленин, и "Марксизмът и национално-колониалният въпрос" от Сталин/. Привържениците на тази доктрина могат да бъдат най-много псевдонационалисти, и то по тактически съображения. Становищата в това отношение в СДС са разнопосочни. Истината е, че националните проблеми не водят избирателни маси след себе си, но който и да застане начело на държавното кормило, се сблъсква с тях. И тежко на народа, ако не ги решава правилно. Тук можем да отбележим, че националните движения през XIX век бяха носителите на демокрацията и на модерния капитализъм.

Национализмът е празнично понятие, което много задължава своите носители в тяхното политическо и гражданско поведение.

Българският демократически форум /БДФ/ е партия, която винаги е имала правилно отношение по националните въпроси, защото такава партия просто не може да сгреши по тях, защото тя е националистическа партия, която никога не се е отказвала от националните идеали на България и от нейните териториални претенции, но се бори за тяхното осъществяване с мирни средства в рамките на ООН, разпорежданията на Хелзинкските споразумения, които предвиждат мирни промени на границите, и даже в рамките на една обединена Европа. Всичко това, казано в програмата на БДФ, може да се изрази със следното: "Съществува българска държава в историята със своите национални интереси, на които при всички обстоятелства, по всяко време служи БДФ".

София, 28 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДФ:

Васил Златаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ СЕДМА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ЦЕЛ И НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА ДНЕС - ИЗВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ КРИЗАТА
/ДЕСЕТ ОПОРНИ ТОЧКИ ЗА ЛЕВОЦЕНТРИСТКО СПОРАЗУМЯВАНЕ/

България се намира днес в крайно тежко икономическо и социално положение. Страната е пред икономическа разруха и социален колапс. Това не трябва да бъде допуснато. България все още може да бъде изведена от сегашното критично социално-икономическо състояние и Българската социалистическа партия заявява своята готовност да поеме тази отговорност.

Икономическата реформа трябва да продължи, но чрез ефикасна и справедлива социално-икономическа политика. Десният модел на неолибералните икономически отношения претърпя провал.

През изтеклите четири години на смяната на политическите и икономическите отношения промишленото и селскостопанското производство отчитат драматичен спад. Безработицата расте застрашително. Инфлацията е висока и формираният инфлационен потенциал създава още по-големи опасности. Нестабилен е валутният курс на лева. Инвестиционната дейност в държавния сектор е преустановена. Скромни са инвестициите и в младия частен бизнес. Чуждестранните инвестиции са символични. Общият държавен дълг превишава 150 на сто брутния вътрешен продукт.

Българските граждани прогресивно обедняват. Тревожно е равнището на социалната осигуреност. Според паричните си доходи половината от населението на страната живее под жизнения минимум. Постоянно намалява личното потребление сред преобладаващата част от населението. Извънредно тежко е състоянието на здравеопазването, науката, образованието и културата.

В българската икономика са налице крайно неблагоприятни качествени изменения. Дълбоко разстроено и парализирано е селското стопанство. Непоправимо са засегнати основни и традиционни за страната експортни производства. Инвестиции за милиарди левове са безвъзвратно загубени за българския народ и за държавата. За хиляди учени и висококвалифицирани специалисти с висше и средно образование в България днес няма работа по специалността. Деиндустриализацията и връщането към занаятчийска организация на труда влизат в дълбоко противоречие със социалната нагласа и професионалната подготовка на голяма част от младежта и хората на средна възраст.

Създава се стопански климат, който стимулира спекулативна нагласа и мотивира тотално въздържане от инвестиции и бягство от извършване на производствена дейност.

Националното производство в по-голямата си част е с ниска конкурентоспособност и може да реализира своята продукция само в условията на силно защитен вътрешен и външен пазар. С разпадането на международната стопанска система, в която беше изградена и функционираше нашата икономика, страната загуби пазари за над 80 на сто от произвежданата продукция. Едностранчивата и недостатъчно гъвкава външноикономическа политика не предлага приемлива алтернатива на изгубените пазари.

Държавата преждевременно се оттегли от отговорността за управлението на икономиката по формулата за самостоятелност на стопанските субекти в пазарната икономика. Държавната и стопанската администрация не могат да преодолеят силната политизация и да заработят професионално. Корупцията на държавни служители от всички равнища и силната лична заинтересуваност от трайна дестабилизация на икономиката правят държавното регулиране непоследователно, противоречиво и неумело. Данъчната система и системата за митнически контрол не функционират ефективно и това се отразява изключително неблагоприятно върху постъпленията в бюджета.

Липсва национална политика за преход към пазарна икономика. Правят се опити за прилагане на чужди модели за стопанско управление, които не са съобразени със спецификата на българската икономика и не само не дават очакваните резултати, но водят и до нови тежки проблеми.

Вниманието на държавното ръководство не се концентрира върху основния проблем - спиране на разпадането и стабилизиране на промишлените, селскостопанското и инфраструктурните производства. Действащата система на стопанско регулиране предлага по-висока и сигурна печалба без производство.

Българската социалистическа партия съзнава, че началото на кризата се намира в миналото - в командно-административната икономическа система и в грешките на икономическата политика. Ние подлагаме на сурова преоценка това минало. Отстраняваме допуснатите грешки, отстояваме постигнатите от българския народ икономически напредък и социални придобивки, преосмисляме и възприемаме положителния опит на най-напредналите страни. Ние тръгваме по нов икономически път - по пътя на изграждане на социално и екологично ориентирана пазарна икономика.

Българската социалистическа партия съзнава също, че сегашното крайно тежко икономическо и социално положение не се дължи само на миналото. Кризата се изостри и задълбочи вследствие на наложения от десните сили в страната погрешен модел на икономическа реформа. Опитът за неговото прилагане претърпя провал. Икономическата политика на СДС не е съобразена с конкретните реалности, поради това тя задълбочи негативните процеси в икономиката и в социалната област.

Особено тежко се отразяват върху социално-икономическото състояние на страната острата политическа конфронтация и високата социална цена на реформите. Налице е нежелание и държавническа неспособност на десните политически партии да водят политика на национално съгласие и обединение, на концентрация на целия материален и интелектуален потенциал на държавата за икономическа стабилизация. Кризата на политическия елит и на властта стават сериозна пречка за предотвратяването на стопанския колапс.

Ние сме убедени, че вече не е достатъчно само да се види и да се признае драматичното социално-икономическо положение. Голямата национална задача днес е да се намери изход, като се премине границата на критиката и се разработи и приложи на практика позитивна, реалистична и конкретна програма за извеждане на страната от кризата.

Българската социалистическа партия е готова да предложи на българския народ, на българската държава и на българския избирател прагматична икономическа програма, съобразена с особеностите на стопанските процеси в страната и в света през деветдесетте години и насочена към трайно решаване на основните противоречия и проблеми.

Ние предлагаме десет опорни точки на програма за извеждане на страната от кризата.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /29 МАРТ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /10 ЮЛИ 1994 Г./ И НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА /23 АПРИЛ 1994 Г./.


ГЛАВА I
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.1. Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ - "Никола Петков" в Съюза на демократичните сили /СДС/, е политическа организация и юридическо лице със седалище в София.

Чл.2. Програмните цели и задачи на съюза са: утвърждаване на парламентарната демокрация; развитие на гражданското общество; утвърждаване на България като правова и суверенна държава; възраждане и укрепване на частната собственост и инициатива; развитие на модерното частно земеделие и производните от него индустрии; изграждане на пазарната икономика по подобие на развитите страни; връщане на традициите в бита на българина, свързани с природосъобразния начин на живот; стимулиране на индивидуалното развитие на личността като основа на общественото развитие; възраждане на културните, духовните и религиозните ценности на българския народ; интегриране на България в европейските и в световните структури на демократичните държави.


ГЛАВА II
ЧЛЕНСТВО

Чл.3./1/ Членове на съюза могат да бъдат всички пълнолетни и дееспособни български или с двойно поданство граждани, които приемат и изпълняват устава и програмата на съюза и не членуват в други политически организации и партии. Членовете на Българската комунистическа партия /БКП/, Българската социалистическа партия /БСП/, заемали ръководни длъжности в партията, не могат да членуват в съюза. Не могат да членуват в съюза и осъдени за тежки криминални и умишлени престъпления, както и участвали в репресии срещу българския народ или сътрудници на репресивни органи или тайни служби на бившата Държавна сигурност /ДС/. Членове на БКП /БСП/, както и заемали ръководни длъжности в казионните организации на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/, на Отечествения фронт /ОФ/, на Димитровския комунистически младежки съюз /ДКМС/ и на Профсъюза от общинското ниво включително нагоре, нямат право да заемат ръководни постове в продължение на пет години от началото на членуването си в БЗНС - "Никола Петков" в СДС.
/2/ Членовете на съюза са длъжни:
- да спазват устава и да работят за осъществяване на програмните цели и задачи на съюза;
- да плащат редовно членският си внос.
/3/ Членовете на съюза имат право:
- да избират съюзни органи;
- да бъдат избирани в състава на съюзните органи на всички нива с изключение на упоменатите в ал.1;
- да получават информация от всички органи на съюза;
- да получават защита във връзка със своята дейност и политически убеждения, когато те не противоречат на програмата и на устава на съюза и законите на страната.

Чл.4./1/ Встъпването в съюза става с подаване на писмено заявление до местната дружба, в която се декларира приемането на устава и на програмата. Кандидатът се приема от събранието на местната дружба в присъствието на повече от половината членове от списъчния състав, с гласуване в негово присъствие.
/2/ Членство в съюза се придобива и при учредяване на нова местна дружба.
/3/ Член на съюза може да членува само в една съюзна организация по местоживеене.
/4/ Всеки член на съюза може да го напусне по свое желание, като уведоми писмено местната дружба и върне членската си книжка.
/5/ За действия, противоречащи на устава и на програмата на съюза или уронващи неговия престиж, както и за злоупотреби с имущество на съюза, членовете могат да бъдат наказвани с порицание, последно предупреждение за изключване и изключване. Това става след обсъждане на събрание на местната дружба и след предварително уведомяване на предложения за наказание член, в негово присъствие, ако след доказано уведомяване предложеният за изключване не осигури присъствието си, може да се изключи и без негово присъствие. Изключеният член може в едноседмичен срок да направи писмено възражение пред Общинската контролна комисия, която може да върне за преразглеждане решението.


ГЛАВА III
СТРУКТУРА

Чл.5./1/ Организационната структура на БЗНС - "Никола Петков" в СДС включва местна дружба, общинска и регионална организация.
/2/ Местната дружба /квартална или селска/ е основна структурна единица.
/3/ Тя се създава най-малко от петима членове. Същата се счита легитимна, след като се приеме в структурата на общинската организация.

Чл.6./1/ Висш орган на дружбата е събранието. То взема всички решения на организацията.
/2/ Събранието се състои от всички членове на дружбата и е редовно, когато на него присъстват повече от половината членове. Събранието взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство. По решение на събранието в определени случаи решения могат да се вземат и с тайно гласуване.
/3/ Събранието се свиква поне веднъж месечно от председателя или по искане на една четвърт от членовете му.

Чл.7./1/ Събранието избира председател, заместник-председател, секретар-касиер и членове на ръководството за срок от една година. Избира също и делегати за общинско делегатско събрание. Организации до 10 човека избират само председател и секретар-касиер.
/2/ Ръководството организира изпълнението на решенията на събранието.
/3/ Председателят на дружбата /а в негово отсъствие заместник-председателят/ представлява организацията пред всички юридически и физически лица.

Чл.8./1/ Местните земеделски дружби на територията на общината образуват общинската организация. Общинските организации на територията на региона /окръга/ образуват регионалната /окръжна/ организация.
/2/ Висш орган на организациите в общината е общинското делегатско събрание, на организациите в регионите /окръзите/ - регионалните делегатски събрания. Делегатските събрания избират съответни ръководства за срок от две години.

Чл.9. На градовете София, Пловдив и Варна се дава статут на регион.

Чл.10. Общинските, регионалните /окръжните/ делегатски събрания избират контролни комисии за срок от две години. Същите следят стриктно за спазване на устава и финансово-материалната отговорност на съответните длъжностни лица.

/Пресслужба "Куриер”/


13:30:00
25.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!