25 януари 1994


София, 25 януари 1994 г.
Брой 17 /1062/

    
София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА КОАЛИЦИЯ ОТ НЕКОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ /23 ЯНУАРИ 1994 Г., КАЗАНЛЪК/


Поредното сговаряне на Съюза на демократичните сили /СДС/ и Българската социалистическа партия /БСП/ промени качествено политическата ситуация в страната.

Новата ситуация се характеризира със следните особености:
- провал на опитите за възстановяване на старото парламентарно мнозинство "СДС -ДПС";
- открит стремеж на двете основни политически сили да увековечат своя двупартиен монопол върху политическата и икономическата власт.

Продължаващата обща криза в страната не може да бъде решена в рамките на съществуващия понастоящем двупартиен монопол върху властта. Необходимо е формирането на качествено нова демократична алтернатива на двуполюсния модел, която да осъществи реформите в страната.

Националният комитет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ задължава Изпълнителното бюро във възможно най-къси срокове да проведе необходимите действия за изграждане на коалиция от некомунистически политически формации, заставащи зад принципите на конституционализма и на социалната и демократична правова държава /република/. За целта Изпълнителното бюро да договори с политическите партньори и да подготви за ратификация от Националната конференция на БСДП през март 1994 г. програмата, статута и политическото споразумение за коалицията.

Новата демократична алтернатива е необходима на България. Тя е преграда срещу всяка възможна диктатура.

Казанлък, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТУРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ


Българската социалдемократическа партия е партия на граждани от всички етнически общности в Република България, изповядващи принципите на световната социалдемокрация и на Социалистическия интернационал.

Създаването на т.нар. Турска социалдемократическа партия в Република България противоречи на конституцията.

Българската социалдемократическа партия осъжда този акт!

Казанлък, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПНОСТТА В СТРАНАТА


Обществото ни е свидетел на лавинообразното нарастване на престъпността в страната и на фактическото безсилие на органите на реда да осигурят ефективна защита и спокойствие на българските граждани.

Все по-открито се говори за застрашителните мащаби на корупцията в изпълнителната и законодателната власт.

Очевидна е неспособността на така нареченото "правителство на приватизацията" да изведе страната от безпътицата, в която самото то я дозахвърли.

Нарастващият икономически и социален хаос на практика създава благоприятни условия за засилването на влиянието на мафиотските структури в страната и доразграбването й от създадените финансови кланове и групировки на бившата комунистическа номенклатура, ръководени предимно от бивши кадри на Държавна сигурност.

Все по-явно става безсилието на парламента, като неговата безплодна дейност на практика подпомага разширяването на корупцията и престъпността.

Националният професионален съюз /НПС/ неведнъж изразява своето сериозно безпокойство за безпрецедентния хаос, създаден в страната ни, за който огромен принос има правителството на Беров. Считаме, че са налице достатъчно условия България в скоро време да се превърне в източноевропейска бананова република.

Смяната на правителството на Беров може да бъде само временна мярка, която няма да промени съществено ситуацията. Само провеждането на предсрочни общи избори може да донесе надежда за истинска демократична промяна.

Един от главните въпроси, които един нов парламент трябва да реши, е създаването на законови лостове за пресичането на корупцията и престъпността. За целта е необходима промяна и в основния закон - конституцията, и въвеждането на процедурата "импийчмънт", позната и практикувана в много държави с развита демокрация.

Такава промяна обаче НПС не очаква от парламента в сегашния му състав.

С наши писма и становища сме уведомили Съюза на демократичните сили /СДС/ и неговите парламентаристи за горното предложение, но до този момент нямаме данни парламентът да е предприел някакви мерки, което би било първата крачка за законова борба с корупцията.

Следва да се напомни, че във Великото народно събрание /ВНС/ група от сто и двама депутати също внесе подобно предложение, но тогавашното комунистическо мнозинство не позволи да се даде ход на законопроекта.

Отправяме нашия апел към Парламентарната група /ПГ/ на СДС и всички некорумпирани депутати да предприемат необходимите действия за осигуряване на законови условия за твърда борба с корупцията и престъпността.

София, 20 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА /17 ЯНУАРИ 1994 Г., БЛАГОЕВГРАД/


Отчитайки катастрофалното състояние на българската икономика, провокирано от погрешните действия или бездействие на българското правителство;

прогнозирайки по-нататъшното влошаване на социално-икономическия статус на българския гражданин;

отчитайки възможността от масови фалити на предприятия и банки, които могат да доведат до негативни верижни реакции в българската икономика и финансово дело и до неконтролируемо повишаване на социалното напрежение в страната;

имайки предвид огромния размер на безработицата и катастрофалното състояние на социално слабите групи от населението като подрастващите и пенсионерите;

в желанието си да противостои с всички сили и възможности на подобни процеси,

Конфедеративният съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа"

Р Е Ш И:

1. Да се ускори сформирането на регионални и на браншови стачни комитети, които да започнат изграждането и координирането на секционни стачни комитети по месторабота.

2. Възлага на отдел "Колективни трудови спорове" да отработи съвместно с представители на регионалните и на професионалните структури и юридическите експерти на конфедерацията унифициран подход и единна методика за оценка, информация и провеждане на протестни действия и стачки в регионален, браншови и национален мащаб.

3. Упълномощава Изпълнителния съвет да проведе консултации с различни некомунистически партийни и обществени организации за разясняване на позицията на конфедерацията по отношение на катастрофално влошаващата се социално-икономическа ситуация в страната, както и за средствата и способите за решаване на националните проблеми в близка перспектива.

Благоевград, 17 януари 1994 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА”: д-р К.Тренчев

 

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИЧНАТА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ"


ГОСПОДА,

Благодарим, че ни изкарахте толкова зловещи. "Тайнствената групировка, призоваваща за терор", всъщност е Федерацията на анархистичната младеж /ФАМ/. Не случайно ние сме се подписали под листовката, предполагайки, че ще се досетите за организацията, започнала протестните действия срещу изборните манипулации през юни 1990 г. и участвала в преките акции против комунистическото правителство през лятото на същата година.

Относно борбата, тя действително продължава. И ще продължи, докато има потисничество, несправедливост и властническо своеволие. Но не се плашете - ние не сме терористи! Като легална организация ФАМ се бори и пропагандира идеите на анархизма с мирни средства.

Колкото до терористичната организация Фракция "Червена армия" RAF, преди да пишете за нея, би трябвало да се запитате за причините, които породиха възникването й. Тя се роди в резултат на жестокия терор на полицията и на държавната машина срещу младежки групировки с радикални политически възгледи. По-голямата част от членовете на RAF са били хора със завидна интелигентност и висше образование, разочаровани от политическата действителност в "свободния свят". Техните действия бяха в отговор на неспособността на системата да разреши обществените противоречия и да спазва гражданските права. Истината за RAF никога не може да излезе на страниците на нашия вестник, тъй като досега той повече от пристрастно изразява събитията, свързани с всички леви организации. Това, което сте написали за RAF в днешния брой на "Демокрация", по нищо не се различава от писаното някога в комунистическата преса. Очевидно вие сте прокомунисти, работещи със същите болшевишки методи.

Когато искате да пишете за анархистически групировки, може би е по-важно да се заинтересувате относно истината за тях, а не силно да изопачавате фактите. Не е случайно, че един от видните членове на RAF е заловен от българските тайни служби и екстрадиран във ФРГ. Сътрудничеството на едно от крилата на организацията с ЩАЗИ започва едва през 1981 г., доста време след като основателите на RAF от групата на Баадер и Майнхоф са самоубити в затвора. Наистина те са правели бомбени атентати, но се запитайте срещу кого? Жертви наистина е имало, но фактите са били тенденциозно представяни от вашите колеги, служещи на системата. Може би не знаете, че по време на процеса срещу групата "Баадер - Майнхоф" обвиняемите са получили огромна подкрепа от цял свят, включително и от най-голямата правозащитна организация в света "Amnesty International". Но истината за RAF едва ли ще ви интересува, просто защото са били по-различни.

Повод да разлепим листовките е панорамата в кино "Одеон", излъчила филми за RAF. Това беше една провокация, на която вие се уловихте. Страхотно: в. "Демокрация" реагира на листовки в центъра на София - БРАВО!!!

Между другото преди една седмица нацисти убиха в центъра на София беззащитен човек. Но това не беше отразено в пресата, тъй като крайните националистически и расистки партии са под крилото на държавата!?

София, 21 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Като изслуша представители на стачкуващите студенти и протестиращите преподаватели от СУ "Св.Кл.Охридски" и като обсъди синдикалните им искания за запазване на българското образование и наука и предприетите от тях активни действия срещу безотговорното отношение на парламента и правителството по този въпрос, Координационният съвет на Асоциацията на демократичните синдикати

Р Е Ш И:

1. КС на АДС подкрепя справедливите искания и законните действия на студентите и преподавателите от СУ "Св.Кл.Охридски".

2. Асоциацията на демократичните синдикати става гарант на стачкуващите студенти за постигане на поставените искания.

3. КС на АДС призовава членовете на асоциацията, учителите, преподавателите и научните сътрудници във ВУЗ и ПВУЗ, работещите в БАН, в научните и културни институти, творците, работниците и служителите, всички, които милеят за бъдещето на страната ни и са готови да се борят за нейното оцеляване, да предприемат активни действия в подкрепа на стачкуващите студенти.

4. АДС дава първоначална парична помощ на стачкуващите студенти в размер на хиляда лева.

Нека Бог помага на България и на достойните й синове и дъщери!

София, 22 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕТСКИ КЛУБ "МАБРУКИ" КЪМ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ОБЩИНА "ИЗГРЕВ", ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до Национален щаб "Зелени патрули".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Защитете човешките ценности, защитете хуманизма, защото вярваме, че никой от ВАС не би могъл да отрече голямото значение на хуманизма в историята на човечеството. Хуманизмът не се проявява на части, а навсякъде и във всичко. Не може един ден да си хуманист, а на другия ден да "обработваш” беззащитни животни, като ги дереш живи. Или ги прегазваш с камиони пред очите на деца, като в община Младост-1, или ги стреляш с пушки в населено място като в Божурище на 16 януари 1994 г. Ние добре си спомняме: когато Германската лига за защита на животните изпрати храна за бездомните кучета в Петербург, г-н кметът на Перник разпореди да се избиват кучета и по улиците на града течеше кръв.

Господа, искаме да живеем в цивилизовано общество, където да има съчувствие и милосърдие, да има морал и култура, където, освен за консумация, да има място и за другите дейности на човешкото съществуване.

Молим за вашата намеса и помощ, за да се спрат произволът и чудовищните издевателства върху бездомни животни, а изпълнителната власт в Република България да се съобразява с европейските правни норми.

Подкрепяме обръщението до вас на Българския съюз за етика и защита на животните, като очакваме да оцените важността и на този проблем и необходимостта от неговото разглеждане.

София, 20 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ ПО ПОВОД НА ОТМЯНА НА МИНИСТЕРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПРИДОБИВКИ НА АНТИХИТЛЕРИСТИ


Бюрото на Централния съвет на Съюза на ветераните от войните изразява остър протест срещу антихуманните действия на Министерството на здравеопазването. Средствата за масова информация съобщиха, че то е поискало отмяна на Постановление N 30 на Министерския съвет от месец юни 1986 г., което утвърждава някои минимални придобивки за участниците във войната срещу хитлеристка Германия. Тази необмислена и тенденциозна стъпка е в противоречие с политиката на всички държави от великата антихитлеристка коалиция - САЩ, Англия, Франция, Русия и т.н., където още повече се засилват грижите за ветераните от Втората световна война.

София, 22 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до висшите учебни заведения и до средствата за масово осведомяване.


Българският студентски съюз /БСС/ възприема последните събития в СУ "Св. Климент Охридски" като следствие от безотговорното и грубо отношение на държавните институции към справедливите искания на академичната общност. Все пак обявената на 21 януари 1994 г. окупационна стачка е ненавременна и е пречка за водене на нормален диалог, който е единственият разумен път за решаване на поставените проблеми.

БСС отхвърля окупационната форма на протест, тъй като тя ограничава правата на преподаватели и студенти и нарушава нормалния учебен процес.

Една малка група студенти, не без активната подкрепа на проф. Лалов, се обявиха за единствен изразител на отстояваните искания от Алма матер.

Времето на стачката съвпада с началото на сесията и формата й влиза в пряк конфликт с интересите на студентите.

За избягване на ненужната ескалация на напрежението ние предлагаме:

1. До приключване на сесията стачката да бъде предупредителна и символична.

2. Дотогава да се направи опит за решаване на проблемите чрез диалог между заинтересуваните страни.

3. При изчерпване на всички възможности за решаване на проблемите по пътя на диалога и след края на сесията студентите си запазват правото да потърсят продължение на протестните действия.

София, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР "КАКВО ПРЕДЛАГАТ БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ?" /ЧАСТ ВТОРА/.  Документът е изработен от експерти на Българската социалдемократическа партия на базата на постъпили въпроси, които засягат дейността на българските социалдемократи.


        11. Как се финансира БСДП?

Тайни източници на финансиране партията няма. Основно тя се финансира от членски внос и дарения на нейни по-богати членове и симпатизанти, което е крайно недостатъчно. Ние се надяваме, че скоро финансирането на партиите ще се уреди със закон така, както в страните с изградена демократична система. Проект на такъв закон БСДП предложи още в Седмото Велико народно събрание, но и досега той не е приет.

12. Какво означава вашият символ "Роза в десница"?

Това е символът на международната социалдемокрация, съставна част от която е и БСДП. Розата е символ на красота, хармония и благородство. Тя означава солидарност, търпимост към чуждото мнение, стремеж към диалог, мирен път за уреждане на конфликтите в обществото.

13. Кои са според вас хората на труда?

Всички, които със своите усилия създават материални блага, правят услуги, създават духовни ценности.

В платформата "Третият път" БСДП е дала следното определение за себе си:

БСДП е партия с ясно изразен социален облик.

По своята социално-икономическа база БСДП е преди всичко партия на хората на физическия и на интелектуалния труд:
- на тези, които изкарват прехраната си само с наемен труд;
- на тези, които нямат, но искат да създадат сами или заедно с други своя частна собственост;
- на тези, които имат своя частна собственост и желаят да я развиват сами или в сътрудничество с други.

БСДП изразява и отстоява в политиката си водещата икономическа тенденция в развитието на обществото. Тенденция, която дава възможност на наемния работник да стане собственик и участник в управлението на предприятието и разпределението на печалбата; на работещия собственик - да бъде по-богат, и на всички - да живеят достойно и сигурно.

БСДП е за партньорство между труда и капитала в условията на социалното пазарно стопанство - поле за състезание и сътрудничество между производителя, потребителя и защитения от обществото човек.

Частната собственост е не само право на личността, но и отговорност пред обществото. БСДП е за частната собственост и за творческия капитал. Тя е против спекулативния и паразитния капитал.

БСДП не е класова или сектантска партия. Тя е широко отворена към всички социални групи, към всеки отделен човек, който приема ценностите на социалната демокрация. БСДП е истинска национална партия. По своето място на българската политическа сцена БСДП е умерена левоцентристка, реформистка политическа сила. Нашата партия е обърната към всички демократично и социално мислещи хора, които желаят чрез реформи да постигнат едно по-справедливо и достойно за човека общество. БСДП е естественият носител на идеите и ценностите на умерената демократична европейска левица, които отдавна са намерили своето трайно място в основите на съвременната демокрация.

14. Вашата партия член ли е на Социалистическия интернационал?

Българската социалдемократическа партия е единствената българска партия, пълноправен член на Социалистическия интернационал /СИ/ и негов съосновател. БСДП е в постоянна връзка с ръководството на СИ и партиите, членуващи в него. На XIX конгрес на СИ в Берлин през септември 1992 г. БСДП бе представена от 8-членна делегация, водена от председателя на партията д-р Петър Дертлиев. Нейната дейност беше високо оценена.

15. Кой влиза днес в Социалистическия интернационал?

На Берлинския конгрес през септември 1992 г. бе отчетено, че в Социалистическия интернационал влизат 66 партии от 59 страни, които имат статут на пълноправни членове, каквато е и БСДП, 25 партии имат статут на консултанти и още 8 - на наблюдатели. На практика в СИ участват партии от всички континенти на земното кълбо, които го правят най-могъщото световно политическо движение.

16. Кой оглавява днес Социалистическия интернационал?

Дълги години той бе ръководен от Вили Брандт - всепризнат лидер на ГСДП и канцлер на Германия. След неговата смърт на XIX конгрес на СИ през септември 1992 г. за председател бе избран Пиер Мороа, а за главен секретар -преизбран Луис Аяла.

17. Освен изявените ви лидери имате ли млади водещи политици?

Грешка правят тези, които смятат, че БСДП е "партия на старците". При нас има много и способни млади хора, които сега събират умения и политически опит. Двама от членовете на Изпълнителното бюро - висшия ръководен орган на партията, са под 35 г., а единият от тях, г-н Димитрин Вичев, сега преуспяващ бизнесмен, по времето на тоталитарния режим бе най-младият политически затворник в България. Известни са думите на нашия председател д-р Петър Дертлиев, че чака появата на "българския Фелипе Гонсалес", който да оглави БСДП. БСДП е партия на всички поколения. Тя се стреми да съчетава мъдростта на старите с енергията на младите.

18. Какви са вашите убеждения, какво ви отличава от другите партии?

БСДП е партия на социалния хуманизъм.

Ние сме за социално ориентирана икономика с максимално оползотворяване на възможностите за интегриране на България в европейската и в световната икономическа система с изграждане на нови и усъвършенстване на съществуващите стопански връзки. Ние се опитваме да внесем баланс между интересите на наемните работници и на предприемачите. Ние искаме не да отнемаме, а да разпределяме получения доход на договорна основа, така че всички да бъдат заинтересувани от своя труд - и предприемачите, и наемните работници. Само на тази основа ще се изгради новата икономическа система на страната. Общественото доверие е базата за постигане на съвременното гражданско общество в България.

Другото наше различие е, че ние не сме просто партия на прагматици. Наш е принципът на надеждата. Ние вярваме, че отношенията в обществото могат постепенно по пътя на реформите да се подобрят в духа на основните нравствени ценности - СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ. Социалдемокрацията, това е съвременният хуманизъм, освободен от религиозни догми и ритуали и организиран в политическо действие.

19. Вярват ли социалдемократите в Бога?

Въпросът за вярата всеки решава за себе си самостоятелно. В Българската социалдемократическа партия има и религиозни хора /християни, мюсюлмани и т.н./, има и атеисти. Ние сме против нашествието на всевъзможни секти в България, което се подхранва от дълбоката духовна и нравствена криза.

20. Какво е вашето отношение към социализма?

Отрицателно, ако под "социализъм" се разбира тоталитарното общество на държавния свръхмонополизъм и на еднопартийната комунистическа диктатура, в която доскоро живяхме. Социализмът за нас не е нито фаза в развитието на обществото по пътя на комунизма, нито изобщо някакъв особен обществен, политически или икономически строй или някаква нова социална формация. Комунистите, там където управляваха, за дълго отклониха обществото от естественото му развитие към по-висока степен на цивилизация, основана на ценностите на хуманизма и демокрацията.

21. Но нали международната организация на социалдемократите се нарича Социалистически интернационал?

Да, но за разлика от комунистите социалдемократите виждат в социализма преди всичко всестранно и пълно развитие на демокрацията. За нас демократическият социализъм или социалдемокрацията не е модел на общество с равно разпределение, а постоянен процес на развитие на съотношенията в обществото за премахване на експлоатацията на човек от човека и на човека от държавата - движение към хуманизъм. Много трябва да се работи, за да се преодолеят предразсъдъците в нашето общество по отношение на социалдемокрацията.

22. Какво е отношението ви към членовете на БКП /БСП/?

Диференцирано. Ние правим разлика между партийната номенклатура и редовите членове на партията. Първите по правило използваха своето положение за користни цели. Вторите честно се трудиха, при това много от тях вярваха в комунистическите идеали. В Българската социалдемократическа партия има бивши членове на БКП, но не и представители на партокрацията. Към дошлите при нас бивши членове на БКП /БСП/ имаме едно-единствено изискване - честно и последователно да поддържат и отстояват социалдемократическите принципи.

23. Вашият девиз е "СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ" - какво имате предвид?

СВОБОДАТА е естествено право на личността и условие за пълноценното й развитие. Свободата е възможността за самостоятелен избор на човека, осигурена от организацията на обществото, в което той живее.

Осъществяването на свободата е естествен продукт от ръста на общественото богатство и неговото справедливо разпределение.

СПРАВЕДЛИВОСТТА е равенство в правата на всички хора в осигуряване на техните основни потребности от обществото, когато не могат да сторят това сами. Тя е преграда пред нищетата, уронваща човешкото достойнство.

Справедливостта няма нищо общо с унизителната "благотворителност" или с комунистическата уравниловка. Тя категорично отхвърля всякакви форми на привилегии или дискриминация. Справедливостта е признанието от обществото на индивидуалната ценност на всяко човешко същество и неговото право на достойно съществуване.

СОЛИДАРНОСТТА е израз на обществената отговорност за свободата на всяка личност. Тя прегражда пътя на индивидуалния и на колективния егоизъм, спъващ общественото движение напред. Солидарността е синтез на личните и на обществените интереси, който отхвърля облагодетелстването на едни социални групи и слоеве за сметка на други.

СВОБОДАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И СОЛИДАРНОСТТА са трите принципа в ценностната система на социалдемокрацията - основа на една нравственост, до която е достигнала световната цивилизация и която ние се стремим да възпитаваме у себе си.

24. Каква партия е БСДП - митингова или делова?

В цял свят социалдемократите по-малко митингуват, повече работят. Ние сме делова партия. Анализираме политическата ситуация, разработваме стратегия на реформата, подготвяме закони, програми, с които ще влезем в следващия парламент. По въпроси, които не търпят никакво отлагане, ние непрекъснато подпомагаме правителството, парламента, президента или ги критикуваме, когато не сме съгласни с тях. С други думи, без да тичаме и викаме около разрушаващата се къща, незабелязано, но търпеливо и последователно се стараем да слагаме по някоя тухла в строителството на новия дом.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


147. ДВИЖЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В.ЦАР СИМЕОН ВТОРИ

По инициатива на Владимир Никифоров в София на 25 април 1993 г. в сградата на "Славянска беседа" е организирана учредителна конференция на движение, което да обедини личности, желаещи да се възстанови Търновската конституция и монархическата институция. Това е реализирана вече идея, възникнала на 18 октомври 1991 г. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон Втори е регистрирано по Закона за политическите партии на 30 декември 1993 г.

Движението не се конфронтира с никоя от съществуващите монархически формации в страната, нито желае тяхното разпускане. Приканва членовете им индивидуално да подкрепят целите и задачите му. В движението може да членува всеки гражданин независимо от партийно членство другаде, етнически произход или верска принадлежност. Девизът е "Съединението прави силата", а основният стремеж - единение и просперитет на българската нация.

Партията ще предложи свои кандидати за участие в законодателната, изпълнителната и в съдебната власт, ще участва в избори самостоятелно или в коалиция.

Печатният орган е "Монархическо слово".

Висшият орган със значение на конгрес е Националният форум, а изпълнителният - Оперативен политически съвет.

Председател на партията е Владимир Никифоров.

Адрес за контакти:

София 1000, ул. "Раковски" N 117, ет.1

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
25.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!