25 януари 1993

София, 25 януари 1993 година    
        Брой 16 /803/

Главен редактор: Стефан Господинов


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ЗА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ /23 ЯНУАРИ 1993 Г., СОФИЯ/. Документът е адресиран до националните средства за масова информация.


На проведено днес, 23 януари 1993 г. в град София разширено заседание, Националният изпълнителен съвет на Българска демократична младеж изразява подкрепа на усилията на правителството на проф. Любен Беров за провеждане на реформата в условията на социален мир и социално партньорство и настоява пред правителството да получи статут на наблюдател в Националния съвет за социално партньорство.

Ръководството на БДМ смята, че за седем месеца от своето създаване Комитетът за младежта и спорта е показал пренебрежение и бездействие при решаването на младежките проблеми и формирането на съвременна държавна политика по въпросите на младежта за сметка на спорта. Настоява за оставката на заместник-председателя на Комитета за младежта и спорта, който отговаря по младежките въпроси, и предлага на Министерския съвет да се създаде самостоятелен държавен орган по проблемите на младежта.

На основание чл.27 от Устава на организацията беше взето решение за свикване на 27 и 28 февруари 1993 г. в град София на Третия редовен конгрес на БДМ. Учреден е фонд за набиране на средства за финансиране на конгреса.


        ГОВОРИТЕЛ НА БДМ:
        С.Александрова

София, 23 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Остро протестираме срещу провежданата от Вас и Вашата администрация политика на освобождаване от длъжност на политически неудобни за Вас лица. Такъв е и последният случай с освобождаване на заместник-областния управител на Бургаска област г-н Тодор Тодоров, член на Демократическата партия. Мотивите за липса на завършено висше образование /същият е понастоящем студент по право/, което не е могъл да получи досега поради това, че е бил жертва на комунистическия режим, са незаконосъобразни. Действителната причина е неговата политическа ориентация - решимостта му да отстоява твърдо поземлената реформа, съгласно програмата на СДС и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Благодарение на добрата му и последователна съвместна дейност с поземлените комисии и ликвидационните съвети в Бургаска област реформата е значително напреднала. На същия е дадена най-добра оценка във връзка с работата му по приложение на Закона за имуществото на партиите.

Вие, г-н Министър-председателю, заявихте в Народното събрание /НС/, че ще изпълнявате програмата на СДС и сте срещу конфронтацията, като няма да допуснете гонения с политически цели. Вашите действия и действията на останалите членове на кабинета ежедневно доказват точно обратното. По болшевишки маниер извършвате масови чистки в министерства и в други ведомства. Днешният случай с члена на Демократическата партия г-н Тодор Тодоров е ярък пример за истинската същност на Вашата прокомунистическа кадрова политика. Тя е в пълен разрез с демагогските обещания, които дадохте пред НС и българския народ. Демократическата партия винаги ще се бори срещу подобни беззакония и политически произвол. Като политическа сила в нашето общество ще покаже истинския лик на днешните управляващи във Ваше лице и целия Ваш отечественофронтовски кабинет.


         ПРЕДСЕДАТЕЛ
         НА ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО
         НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ:
        Ст. Савов

София, 22 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Проведеният пленум на Централния съвет /ЦС/ на Съюза на пенсионерите в България /СПБ/ в Габрово на 22 декември 1992 г., ако може да се нарече "пленум", напълно и изцяло потвърди нашата оценка за окаяното, кризисно сътояние, в което се намира СПБ. Направеният анализ от Изпълнителния комитет /ИК/ е сериозен документ, който може да послужи на всеки непредубеден член на СПБ за размисъл и отношение към протичащите в него процеси. "Пленумът” е ярък пример на самоизолацията и безпомощността, в която се намира Крум Захариев, но едновременно свидетелства и за безнадеждността, в която са изпаднали много членове на ЦС.

На какво се основава тази наша оценка?

1. "ЦС и ИБ вземат решения, ако присъстват 2/3 от членовете им” /член 25 от Устава на СПБ/.

На "пленума" в Габрово са присъствали 17 от общо 65 членове на ЦС, избрани на конгреса. Въпреки протестите и възраженията на група членове на ЦС и ИБ от столичната организация на СПБ, че пленарното заседание ще бъде незаконно, грубо нарушение на устава, Крум Захариев при активната подръжка на д-р Вл.Влъчков от София, Васил Василев от Каспичан, Марин Бакърджиев и Георги Михайлов от Ловеч, Дечко Иванов, Илиян Манчев и Иван Стоянов Андреев от Стара Загора, го обявява за редовен т.е., че има право да решава съюзните въпроси.

В работата на "пленума" не участват /болшинството въобще не са канени/ членове на ЦС от Пловдив и областта, от Михайловградска област. От Бургаска, Варненска, Разградска и Софийска област участват само по един член на ЦС.

В работата на "пленума" с право на глас участват, без да са членове на ЦС и ИБ: от София - проф.Василев, Павел Атанасов, Георгиева, Белчев и Борислав Николов, от Ловеч - Стефан Петров Цонев, от Габрово - Николай Казаков и Иван Георгиев Николов, от Търговище - Стефан Върбанов Радев и Марин Спасов Маринов, от Добрич - Йордан Милев Танев, от Пазарджик - Георги Георгиев Зорчев и Ганка Маврова от Хасково и обслужващ "пленума” персонал, общо 17 души. Или и с тях, ако се приеме, че имат правата на членове на ЦС, както счита Крум Захариев, "пленумът” е незаконен, тъй като няма необходимият кворум от 44-ма души, които да са членове на ЦС и избрани от конгреса.

Нима може с чиста съвест някой да твърди, че това е "пленум", колективен ръководен орган на СПБ, че взетите от него решения са на ЦС, да ги счита за законни и да ги изпълнява?

Инициативният комитет Ви обвинява, г-н Крум Захариев, в наглост, безочие и лъжа, за да запазите ръководното си положение в СПБ, от което сте користно заинтересован! Всяко Ваше и на приятелите Ви твърдение, че сте провели "пленум", е гавра с ЦС и СПБ!

2. Инициативният комитет /ИК/ Ви обвинява, г-н Захариев, че на "пленума" нарушихте грубо чл.23 и чл.24, отнасящи се до избор на членове на ЦС и ИБ от конгреса. "Пленумът", който в най-добрия случай би могъл да мине за съвещание, избира, т.е. кооптира в състава на ЦС 20 нови членове и 6 души за членове на ИБ. Почти всички са избрани задочно, тъй като не са присъствали на "пленума/”.

Просто невероятно, но факт, който е трудно да се коментира. Не просто нарушение на устава на СПБ е налице. Пълно погазване и пренебрежение! Крум Захариев в случая действа, поставил се над съюза, диктува и оформя желанията си, а провъзгласен от него "форум" ги "утвърждава" за "легитимни" решения!

Инициативният комитет пита - кому е нужно така да се действа? Нима може да се ръководи и да развива нормално дейност една организация, ако не се спазва нейният устав?

3. ИК обвинява Крум Захариев в провеждане на широкомащабна фракционна дейност в СПБ. Като член на Политбюро и един от лидерите на една политическа партия, той налага за ръководители на общинските съвети на СПБ негови съпартийци. Много от тях кооптирва в ЦС и ИБ и изисква от тях по силата на партийната дисциплина да го подкрепят и защищават.

Ръководейки се от теснопартийните си интереси, той наложи за главен редактор на в."Български пенсионер" член на председателството на политическа партия, главен редактор на нейния партиен орган и главен редактор на профсъюзен орган. Всеобщо е мнението, че списването на съюзния орган е лошо. Той губи читателския интерес. Преглеждайки го, неволно си спомняме за "Работническо дело". Страниците на вестника са забранена зона за столичната организация, а сега и за ИК и ние сме принудени да използваме страниците на в."Трета възраст", "Вечерни новини" и други вестници, за което им благодарим. Столичният съвет в декларация до ЦС на СПБ от 11 декември 1992 г. поиска отстраняването на Георги Захариев от длъжността главен редактор на вестника, но Крум Захариев не запозна членовете на ЦС със съдържанието на декларацията.

4. И на този "пленум" Крум Захариев продължи да руши сътрудничеството и единодействието с останалите пенсионерски организации от Националния съвет за социална защита на пенсионерите /НССЗП/, Съюз на ветераните, Съюз на офицерите и сержантите от запаса, Национално движение на пенсионерите, Български антифашистки съюз, Съвет на ветераните към КНСБ, Съюз на бригадирите, Фондация "Обществени организации и движения", Столичен съвет на Съюза на пенсионерите в България и др. Не пропусна от речника си и една обидна дума да не отправи към тези организации и техните ръководители. Не се посрамиха с изоставане и Марин Бакърджиев от Ловеч, Илиян Манчев и Запрян Димов Запрянов от Чирпан.

Един прост факт - Захариев и групата му забравят - първо, в огромната си част членската маса на съюза е от организациите, влизащи в НССЗП, и второ - без тяхната подкрепа Захариев или хората от групата му по места не биха могли да проведат нито едно мероприятие, заслужаващо вниманието на властите и обществеността! Нещата са прости и ясни - Захариев провежда в СПБ политиката на партията си, а тя е с враждебно отношение към организациите, влизащи в НССЗП. За него непартийният характер на СПБ е демагогия, димна завеса. Като един от лидерите на своята партия, той използва СПБ за прокарване в него и чрез него на политиката на партията си!

Инициативният комитет твърдо отстоява и ще провежда линията за непартийния характер на СПБ. Ще упражнява натиск над изпълнителната власт, независимо от коя политическа сила е тя, ако не решава социалните проблеми на пенсионерите. Това е чужда, неразбираема за Захариев постановка и политика!

5. През годината наблюдавахме, а и сега сме във вълна от ръст на инфлацията, драстично увеличаване на цените, на безгрижие на изпълнителната власт и Народното събрание към пенсионерите и социалното законодателство в частта му, отнасящо се за тях и пр. Ние питаме участниците в "пленума": Крум Захариев да е представил пред "пленума" програмата на СПБ и задачите за социалната защита на пенсионерите или да е подкрепил или само споменал за програмата от искания и предложения, която бе приета на последния столичен митинг на пенсионерите, организиран от Столичния съвет на пенсионерите и от Градския съвет за социална защита? Тези проблеми не го интересуват. Единственото, от което се е интересувал и интересува, е да запази поста си като председател на СПБ, с цената на всичко!

6. Инициативният комитет е убеден - Захариев не се безпокои, че СПБ не е мощен, авторитетен и с неколкостотин хиляди членове състав. От конгреса за една година той е получил 11 хиляди лева хонорар като председател, осигурил е на д-р Влъчков също хиляди, както и на поддръжниците си от неговата група. Забележете постъпленията в касата на ЦС от членски внос са 4500 лева от общо разход 193 хиляди лева! СПБ за него не е доходен. Ние настоявахме и настояваме: първо - ЦС да бъде запознат с подписаните от Захариев договори /ако има подписани такива/ с частни фирми, Балканбанк и други. Това е не само право, но и задължение на ЦС и второ, ревизионият, акт прочетен на "пленума", незабавно да бъде публикуван във в."Български пенсионер".

7. 3ахариев е обявил Инициативния комитет за разколнически, а членовете му за кариеристи и какви ли не. Групата му веднага шумно и гневно го подкрепи. Ние постъпваме, строго спазвайки устава на СПБ. Имаме право на извънреден конгерс и го използваме в името на
спасяването на съюза. Питаме - не нарушава ли той устава и демократическия характер на СПБ, обявявяйки ни за разколници, както и против насрочения от нас конгрес на 18 фувруари 1993 година? Съюзните документи важат за всички, включително и за Захариев. Негов личен проблем е, ако е решил да не ги признава!

Предвид гореизложеното Инициативният комитет счита проведения "пленум" на ЦС на СПБ на 22 декември 1992 г. в Габрово за неотговарящ на изискванията на Устава на СПБ /чл.25/ и е незаконен, а решенията му - за нищожни и незадължаващи СПБ с тяхното изпълнение.


София, 28 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - ГР. СЕПТЕМВРИ, ПО ПОВОД НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА В СОФИЯ. Документът е предоставен от архива на организацията.


Член 19 от Международната харта за правата на човека гласи: "Всеки човек има право на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото да се придържа към своето убеждение, както и правото да търси, да получава и разпространява информация И идеи, чрез всички средства и без оглед на държавна граница".

На 5 март 1990 г. цялата наша и международна общественост, както и СДС бяха запознати с чудовищната манипулация, насочена срещу г-н Илия Минев и Координационния съвет на Независимото дружество за защита правата на човека в България. Подписите на множество радетели за радикални преобразувания стоят под разобличаващата г-н Румен Воденичаров и сие гореспомената декларация.

В края на 1989 г. Независимото дружество за защита правата на човека в България направи достояние факти и събития, сочещи грубо вмешателство от страна на Държавна сигурност и БКП по отношение дейността и ръководството на дружеството. Координационният съвет на СДС и председателят г-н Ж.Желев отминаха тенденциозно изложените нарушения, като приеха в блока на СДС г-н Воденичаров, узурпирал председателството на дружеството. По-късно, на 17 февруари 1990 г. се проведе добре режисирана комедия от г-н Р.Воденичаров и софийската група, наречена "национална конференция" на Независимото дружество за защита правата на човека в България.

Случаен ли е фактът, че там присъстваха натрапчиво креатури на бившия Шести отдел на Държавна сигурност и БКП?

През месец януари 1990 г. ръководството на Независимото дружество за защита правата на човека в България изпрати изобличителни материали до БТ и пресата. "Реформаторите" не публикуваха материалите. Същата информация бе връчена и на в."Демокрация". Каква изненада предизвика фактът, че цензурата е внедрена и във в."Демокрация"!

Г-н Симеонов, цензурата и лъжата са присъщи на тоталитаризма - за справка "Фашизмът" - Ж.Желев. Изрази като "демокрация" не бива да бъдат прикрити за фракционерите на БКП. Достоен за съжаление е методът, накарал хората да скандират "Долу БКП", а вие тихо зад кулисите да отстоявате болшевишки методи.

Независимото дружество за заЩита правата на човека е хуманитарно сдружение, обществен конституционен съд, надпартийна организация, призвана да реагира конкретно на всички нарушения от който и да произлизат те. То представлява независима страна по всички въпроси на обществено-социалните отношения в България.

Недопустимо е дружеството да бъде обвързано в политическа групировка. Във в."Работническо дело" от 6 март 1990 г. четем статия с наслов "Нечисти амбиции за политичеко лидерство". Господата, подписали тази статия, дори не знаят, че Независимото дружество за защита правата на човека в България е неполитическа организация. Същите тези господа претендират за ръководство на нещо, което те не разбират. Ние аплодираме и поддържаме всички платформи, даващи гаранции за правата и свободата на гражданите в България.

Г-н Желев, неуместно предизвикателство е статутът на Независимото дружество за защита правата на човека в България на кръглата маса.

Дружеството е независима страна, указана и приета в международен мащаб. Вследствие трудностите, създадени на председателя и на ръководния състав на Независимото дружество за защита правата на човека, то не успя да реализира основните си задължения и функции, а именно:

1. Представители не се допуснаха в комисията за разследване корупцията и злоупотребата с власт, оглавена от г-н Румен Сербезов.

2. В комисиите за разпределение на жилищата на нуждаещите се семейства няма наши представители. Стотици жалби, отнесени до Независимото дружество за защита правата на човека, чакат решение.

3. Законодателната комисия е без наш наздор.

4. Затворите, психиатричните клиники, поправителните училища за малолетни, старческите домове, домовете за деца без родители - всички тези социално деликатни явления са предмет на нашата контролна дейност. Но засега сме лишени от тази възможност.

5. Социално онеправданите слоеве от населението на България, които съставляват 42 процента от населението на страната, търсят нашата подкрепа. Засега номенклатурата се разпорежда по стар вид, без възможност за наша намеса.

6. Затруднени са и международните ни прояви.

Призоваваме Координационния съвет на СДС да излезе с декларация пред българската общественост, в която да изложи своето становище по горепосоченото.

Да даде отговор - има ли комунистическа фракция в Координационния съвет и какво е нейното влияние. Защо г-н Янко Янков излезе от кръглата маса и под чие давление?

Независимото дружество за защита правата на човека в България, отчитайки трудното минало, в което живя българският народ вярва, че има здрави сили - политически затворници, репресирани or ОФ власт и други, които ще поведат обществото по трудния път на възраждането. Ние, правозащитниците, ще отворим очите на обществеността за истината. Без истината на този свят не се творят истински неща.

Днес Нелсън Мандела е издигнат в знаме на политическите затворници в света с двадесет и седем години тъмничен затвор. Тридесет и три години тъмничен затвор по политически причини бележат пътя на председателя на Независимото дружество за защита правата на човека в България, основано на 16 януари 1988 г. в гр. Септември, г-н Илия Минев.

Очакваме незабавна подкрепа от Международната федерация за правата на човека и от президента й г-н Жакоби.

СЕКРЕТАР: Огнян Цеков

София, 6 март 1990 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 януари - Следва предоставеинят за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК.


8. ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И АРМИЯТА

Новото изграждане на органите за поддържане на външната и вътрешната сигурност /армия и полиция/ е свързано със създаването на гражданско общество в България, единствено мислимото условие за действителна демокрация. От степента и характера на взаимоотношенията между армия, полиция и граждани в една страна се съди за степента на развитие на демокрацията в нея. Силна държава, равенство пред закона и недопускане при каквито и да е условия армията и полицията да бъдат използвани като преторианска гвардия /в интерес на група политици, икономическа или партийна групировка/. Това са стълбовете на взаимоотношението "армия - полиция - граждани" в една демократична държава.

БББ е за такъв граждански контрол върху армията, който, без да накърнява нейната боеспособност и професионализъм да не допуска използването й за антинародни или теснопартийни интереси. Ние сме за такъв контрол, който да не допусне властимащите /вкл. новите икономически властелини/ да забогатяват от търговията с оръжие.

БББ счита, че в една бъдеща конституционна реформа е наложително да се проведе ясно разграничаване на правомощията на отделните държавни органи в областта на националната сигурност. Конституционно провъзгласеният политически неутралитет на армията и службите за национална сигурност трябва да бъде утвърден законодателно така, че да изключва всякаква форма на реполитизация. В една военна йерархия най-много министърът на отбраната и неговият заместник могат да бъдат от управляващата политическа партия или коалиция. Ако по някакви причини правителството падне, министърът и неговият заместник си отиват, но професионалистите остават. Така не се допуска хаос в управлението на структурите на националната сигурност.

Ясно трябва да се реши въпросът за парламентарния и гражданския контрол върху службите за вътрешна и външна национална сигурност.

БББ счита за неприемлива тезата, че гражданският контрол върху армията се осъществява от политическата фигура на цивилния военен министър. Този контрол единствено може да се осъществява от механизма на взаиомотношенията, между институциите, а не от титуляра на съответното ведомство. В тези взаимоотношения Народното събрание, президентът на републиката, Съветът за национална сигурност, Министерският съвет, Главното командване, министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб ще са в точно дефинирана субординация, с конкретно изразени функции по отношение на отбраната в мирно и военно време. БББ има своята готовност да внесе за обсъждане в Народното събрание свое виждане за субординацията на функциите по управлението и контрола на армията на Република България.

Гражданското общество трябва да наблюдава и в определени граници да упражнява контрол върху въоръжените сили и чрез независими граждански комитети. Те трябва да следят за политическия неутралитет на армията и полицията и ненамесата на партиите, организациите и коалициите с политическа мотивировка. Също да упражняват контрол за спазване правата и задълженията на военнослужещите и служителите от службите за национална сигурност. БББ чрез своите фирмени братства активно ще съдейства за създаването на такива независими граждански комитети по места и ще ги подпомага в тяхната дейност.

Особено важен е двупосочният контрол върху Националната полиция. От една страна, да се съдейства за издигане престижа на българския полицай, за превръщане на полицията в гарант на законността, респ. на гражданското общество. От друга страна, да не се допуска чрез каквито и да е аргументи да се възстанови политическата полиция /възникването на ново "Шесто управление"/ и използването й за борба срещу политически опоненти на управляващата партия или коалиция.

БББ е силно разтревожен от разграждането на редица структури на българското разузнаване и контраразузнаване. Обменът на информация, свързана със сигурността, вкл. икономическата сигурност, е нещо, което е в прерогативите на всяка държава без изключение. Недопустимо е ликвидирането на българските разузнавателни структури в съседните балкански страни в обстановка като сегашната - война на запад от България, наличие на крупни военни контингенти в близост до държавните ни граници, мобилизация на юг, етнически разпри на север и т.н. В такава ситуация всяка нормална държава задейства разузнавателните си и контраразузнавателните си системи, а не "прибира" своите резидентури. БББ е против всякаква форма на манипулирана информация от разузнавателните служби, но е категорично против разбиването на "сенсорните механизми" на сигурността в един такъв тревожен за страната ни момент. Още повече че България се намира в район на света, който в близко бъдеще може да стане "горещата точка" на световния наркотрафик между Азия и Европа, място за кръстосване на каналите на световния тероризъм /поради географското си положеине/ и възможна "врата" за всякакви фундаменталистки действия срещу Европа. За да се противодейства на тези опасни тенденции е необходима не само здрава полиция, но и сътрудничеща си със световни разузнавателни централи българска мрежа на разузнаване и контраразузнаване.

За да се предотврати разбиването на тези служби по конюнктурни /политически/ причини, считаме, че е най-целесъобразно Националната разузнавателна служба да бъде на подчинение на държавния глава, под строг парламентарен контрол.


9. ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ ВОЕННОСЛУЖЕЩ

На България е нужно войнство със самочувствие и квалификация. Войнство, което да е на почит в обществото, материално осигурено и духовно извисено. БББ не може безучастно да наблюдава как тази престижна в миналото професия - офицерството, сега е поставена в унизителното положение да се страхува за своя материален и професионален статус.

Издигането на престижа на българския военнослужещ, е особено важно в условия, когато България върви към професионализация на своята армия. А истински професионалист може да бъде само човек със самочувствие.

За да се издигне престижът на българския военнослужещ е необходимо спешно да се предприемат мерки, отнасящи се до трите етапа в живота на всеки военен: подготовка, действаща служба и пенсиониране.

БББ е силно разтревожен от наблюдаващата се в последно време тенденция към спадане броя на желаещите да учат във висши и полувисши военноучебни заведения. Това е свързано със спадането на престижа на военната професия и е изключително опасно за създаването на бъдещата армия на страната. Само когато военната професия се издигне до ранга на най-уважаваните професии в обществото, даващи отличен социален и материален статус, тогава ще се увеличи притокът на способни млади хора към нея. Нима в света завършилите военни академии не са между най-уважаваните хора в обществената йерархия?

Разбира се, необходимо е да се издигне и равнището на военното образование до стандарт на световните военни висши и полувисши училища. Заедно с висше военно изкуство да се засили патриотичното възпитание, свързано с изучаване както на славните, така и на нерадостните страници от нашата история.

На ново равнище да се издигне и ролята на Военната акадамия. Тя трябва да бъде не само център за подготовка на научни кадри, но и военнонаучен център, в който да се разработват военнонаучни и практико-приложни проблеми на отбраната на страната. Целесъобразно е да се изгради академия за национална сигурност, където да се подготвят дипломати военни аташета, офицери за цивилните служби във въоръжените сили, експерти в сферата на сигурността.

За да се създаде офицерството на бъдещето, е необходимо да се влее нов живот в  системата на достойното войнство на Република България. Държавата трябва да намери средства за съществено повишаване на заплатите на офицерите в армията и полицията и на модерна екипировка за същите!!! БББ е готов да обсъди със заинтересуваните ведомства начините за постигане на тази цел в трудните години, които преживяваме. Тежко на тази държава, която осъществява "икономии" от заплати и жилищни фондове на учени, офицери и полицаи.

Издигането на престижа на българския военен е свързано и със залагане на безкомпромисни критерии за растеж във военната йерархия. Най-достойните, най-добрите, най-професионалните трябва да заемат своето място във висшите ешалони на управлението на органите на външната ни и вътрешната ни сигурност. Принципността и законността трябва да проникнат във всички йерархии на военната пирамида, законите - да бъдат еднакво валидни и за редника, и за генерала. Само по този начин, на база на действащи закони и правилници, може да се ликвидират всички форми на насилие, тормоз, изнудване или извращения в армията както между отделните набори, така и между командири и срочнослужещи.

Българското офицерство трябва да чувства своята професионална и социална принадлежност, респ. да има гаранции за своята професионална защита. В този дух БББ е за развитие и усъвършенстване на организациите на офицерството на корпоративен принцип, на
професионални организации от типа на легия "Раковски", доказала своя патриотизъм.

Само елитен и уважаван от гражданството офицер може да бъде ефективен защитник на националната сигурност на Република България.

Необходимо е да се предприемат срочни законодателни мерки за осигуряване на старините на военнослужещите. Да се конкретизира законодателството и се повиши възрастта за пенсиониране на старшите офицери. Тя да се обвърже с образованието, с проявените командни и технически качества в службата, с познаването и прецизното владеене на техниката, със здравословното състояние, с наличието на подходящи заместници и т.н. България не е толкова богата, за да се лишава от можещи и знаещи офицери само защото са прехвърлили "общата пенсионна възраст"! Пенсионирането на висшите военни чинове трябва да става не по усмотрение на министъра, а въз основа на един съвременен закон, който отчита опита и квалификацията на офицера във все още трудоспособна възраст.


10. СИГУРНОСТ ЗА ЕДНА ПРОСПЕРИРАЩА И ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ.

БББ не разглежда националната сигурност като самоцел. На страната ни повече от всякога е нужна сигурност, за да премине по-бързо през "долината на трудностите" към нормалното пазарно стопанство и демокрацията. Само в условията на сигурност може да се постигне така желаният от всички ни просперитет. Само в условия на сигурност може да се създаде мечтаната от нас средна класа, гаранция за стабилността на прогреса.

От своя страна просперитетът и достойнството на собственика в една свободна България са гаранция за едно ново качество на сигурността - тази на заможния и уважавания партньор в международните и икономически отношения. Ние сме за такава сигурност между държавите, с която достойно да влезем в XXI век - сигурност, основана главно на невоенни фактори - икономическа взаимозависимост, екологическо равновесие, зачитане на международните норми, културен обмен. Сигурност, която ще освободи България от нейните страхове и ще я превърне в равностоен партньор на другите държави в света, в естествена и неделима част от нова Европа.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 
05. НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ

Пресслужба "Куриер" съобщава новия адрес на Националния професионален съюз: София 000, ул. "Граф Игнатиев" N 10 А.

Тел: 88-81-97; 88-81-07; 88-82-15; 81-42-28; 88-21-22, вътр.278.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:10:10:
        25.01.1993 година

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Траянка Каличкова
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!