25 януари 1990

 

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 18 /36/

София, 25 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на републиканската партия.


Средствата за масова информация дават широка гласност на диалога "КРЪГЛА МАСА" в София. Това е положително и похвално!

Като прави анализ и оценка на онова, което се говори, твърди и решава там, републиканската партия в България, която е в опозиция, се чувства задължена да заяви следното:

1. Изказва своята почит на онези, които промениха по мирен път курса на политическото ръководство на нашата страна, като го насочиха към демокрация;

2. Изказва своето уважение на всички онези, които са седнали на "КРЪГЛАТА МАСА" и полагат усилия да дадат реални очертания и посока на стремежите на българския народ към новия курс на развитие в бъдеще;

3. Изказва НЕСЪГЛАСИЕ с направените декларации, че на тази "КРЪГЛА МАСА" са представени всички политически сили в страната днес. Републиканската партия в България, която уведоми официалните власти с писма от 6.1.1990 г. и 10.1.1990 г., че е изградена и започна политическа дейност, до днес не получи покана за участие в диалога. По непълна информация, която получаваме, се установява, че има и други политически сили, които са обявили официално своето съществуване, а не са представени на "кръглата маса".

4. Считаме, че при тази ситуация, не се спазват принципите на добронамереност, на открит и честен диалог и на равенство при представянето на всички политически сили в страната, в настоящия момент;

При това положение, не можем да приемем уверението, че това е ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ДИАЛОГ, че взетите там решения изразяват очакванията и надеждите на всички български граждани.

Като правим тази декларация, ние подчертаваме необходимостта да бъдат поканени всички политически партии, организации и движения създадени до сега, които се стремят към решаване на националните проблеми, по мирен път и с мирни средства.

Бургас, 23.1.1990 г.                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ИЗЯВЛЕНИЕТО на председателя на Съюза на демократичните сили д-р Желю Желев.

В последно време нарастна броят на спекулациите около нашата позиция за евентуалната икономическа помощ, която могат да ни окажат развитите западни държави, за да излезем от тежката икономическа криза. Днес в тях се включва и партийният официоз "Работническо дело", който публикува на първа страница статията на Димитър Делийски "Опозицията в София иска от ЕИО да отложи оказването на помощ". Подтекстът на статията е, че СДС като политическа опозиция, която безкрупулно се домогва до властта, е готова едва ли не да умори българския народ от глад, само и само да постигне користните си цели.

Ние смятаме, че използването на подобни средства, които "Работническо дело" си позволява в политическата борба, е недопустимо. В политиката също трябва да има почтеност.

Във връзка с това намираме за необходимо отново да изложим своето схващане по въпроса за икономическата помощ от Запада.

Съюзът на демократичните сили много добре съзнава, че без оказването на икономическа помощ от развитите страни на Запада, за България ще бъде трудно, да не кажем невъзможно, да избегне заплашващата ни икономическа катастрофа. Затова ние сме категорично за оказване на такава помощ. Ние смятаме, че с досегашната си борба сме допринесли твърде много България да заслужи икономическата помощ на Запада.

Ние обаче твърдо смятаме, че тази помощ трябва да се дава само срещу провеждането на радикални икономически и политически реформи, не само и не толкова защото Западът поставя подобни условия, а защото само тогава помощта може да бъде ефективна, може да ни изведе постепенно от кризата. В противен случай помощта, вместо да ни облекчи, може още повече да ни зарови, да ни докара до просешка тояга. Досегашният ни горчив опит показва, че когато милиардите долари се инвестират в нашата разсипническа "планова" и "социалистическа" икономика, те изчезват като водата в пясъка. Резултатът се оказва плачевен: вместо икономически възход и просперитет - икономическа разруха на страната, плюс 10-12 милиарда дългове, които тегнат на шията на нашия народ като воденичен камък. Какви гаранции може да има тогава, че с новите заеми няма да се стигне отново до същите резултати?

Не ние, а интересите на нашия народ изискват икономическата помощ, която ще ни бъде оказана, да бъде свързана с дълбоките демократични преобразования, с пълното разграждане на тоталитарната система в икономиката, политиката, социалния живот, за да сме сигурни, че помощта ще бъде ефективна.

Нещо повече, ние смятаме, че преди да се искат и да се получат нови помощи и нови заеми, правителствто е длъжно да обясни на българския народ как и за какво са били използувани онези милиарди долари, които то е получило след 1984-1985 г., доколко за тяхното опропастяване е виновна самата икономическа система и каква персонална отговорност носят едни или други представители на номенклатурната класа.

"Работническо дело", вместо да се опитва по толкова недостоен начин да прехвърля вината за икономическата криза от болната върху здравата глава, би трябвало да намери у себе си мъжество да постави на публично обсъждане точно тези въпроси. В това отношение то е в дълг към българските читатели!

Що се отнася до мнимата закана на опозицията да "разгроми" БКП, мисля че авторът се самоопровергава с цитата, който е привел няколко реда по-нагоре. Ние  искаме премахването на монопола и всевластието на БКП, а не премахването на самата партия. В една демократична, многопартийна, правова държава ще има място за равноправно съществуване и дейност на всички политически партии, в тоза число, разбира се, и за комунистическата.

София, 24.1.1990 г.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 25 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Националния политически сектор на Движението за алтернативен граждански парламент и промяна "Ера 3".

Предвид досегашното непознаване на характера на Движението за алтернативен граждански парламент и промяна "Ера 3" и непризнаването му от някои политически сили сме упълномощени да направим следната декларация:

"Ера 3" оценява сегашната политическа обстановка в страната, като време на остри трудови и политически сблъсъци, на сериозно разцепление между различните слоеве на българското население. Една след друга възникват все нови и нови политически групи, партии и движения, много от които дори не познават платформите на другите. В този смисъл главната идея на "Ера 3" е да се спрат нарастващите центробежни сили, давайки възможност за сближаване на различните политически движения помежду им. Ние разчитаме, че идеята за съединение все повече ще набира сили и в този процес "Ера 3" ще играе важна роля.

Отчитайки политическите реалности в страната ние предлагаме следното:

Провеждане на парламентарни избори в страната през м.ноември 1990 г., с възможност само за частични избори през м.май т.г., по демократичен избирателен закон. Под това ние разбираме следното:

 - пропорционална избирателна система, включваща изборен праг за влизане в 400-местния парламент 0.25 процента. За всеки 0.25 процента да се предоставя по едно място.
 - оставащите непопълнени след това разпределение места да се разпределят с предимство за по-малките партии,
 - олитическа неприкосновеност на личността, гарантирана със специален закон,
 - за участие в изборите да бъде допусната всяка партия или движение, учредени на законна основа и регистрирани по съответния правов ред,
 - гарантиране на свободата на печата, телевизията и радиото. Всяка партия, движение или група могат да издават свой вестник, да имат гарантиран достъп до радиото и телевизията,
 - международните връзки на всяка партия, движение или група да бъдат само нейна вътрешна работа,
 - широко участие на трудовите маси в управлението по места и в промишлените предприятия. Да се проведат алтернативни избори за управленски звена в трудовите колективи, без оглед партийната принадлежност на кандидатите, до края на годината.

Ние се надяваме, че тези наши виждания ще намерят широка обществена подкрепа сред всички слоеве на българското население и по този начин ще се докаже и реалното влияние на Парламента в опозиция, действена алтернатива на сегашното Народно събрание.

София, 23.1.1990 г.                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ИЗВАДКИТЕ от ДЕКЛАРАЦИЯТА от 21 ноември 1989 година на Независимата демократична партия /НДП/. Извадките са подготвени от Политическия екип на партията.

НДП говори! ... На 21 ноември 1989 г. в гр.София бе учредена Независимата демократична партия - НДП /Ен-Де-Пе/ - на базата на действащия с легални средства и по демократичен път "Комитет на репресираните" - София, основан през м.декември 1985 г. Комитетът бе реогранизиран след 21.11.89 г. и остана в рамките на Независимата демократична партия, като продължи да приобщава към себе си не само репресирани, а и техните потомци, близки и привърженици, чиято единствена вина е била, че са се противопоставяли открито или не са подкрепяли комунистическата диктатура в България през периода 1944-1989 г., наложена в страната ни със силата на оръжието и политическия шантаж.

За да осъществи на дело СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИ ЦЕЛИ, Независимата демократична партия бе изградена на ТРИ НИВА. За всяко от нивата си НДП определи в кой политически момент от развитието на Гласността и Преустройството в България те ще се включат. Това бе направено, за да се запазят нейните членове от второ и трето ниво, а и нейните ПРИВЪРЖЕНИЦИ, при положение, че представителите на НДП от първото ниво бъдат подложени на унижения, преследване или репресии от съществуващата все още тоталитарна диктатура в страната.

Независимата демократична партия няма идоли! Тя има само ПРИМЕРИ на национално достойнство - наши български примери: ГЕОРГИ РАКОВСКИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ и СТЕФАН СТАМБОЛОВ, а не чуждоземни имена, напъхани в главите на голяма част от българския народ и нашите деца от продажните типове: димитровци и живковисти. Тези имена на български НЕЗАВИСИМИ ДЕМОКРАТИ са най-светлите и най-светите политически ликове, свързани с древните корени на народа и земята ни. С всичките си велики дела и човешки слабости РАКОВСКИ, ЛЕВСКИ и СТАМБОЛОВ са били винаги за България и нейния народ и решително против тези, които СА СТАВАЛИ по своя или чужда воля АГЕНТИ и ПРОВОДНИЦИ на небългарски стремежи и цели в ОТЕЧЕСТВОТО ни.

Има ли още българи между нас с български паспорт, завършили българско училище или университет, които за свое материално благополучие и политическо издигане, което носи ВЛАСТ, да са способни да експлоатират народа си и да търгуват с националния му суверенитет? Да, за съжаление има! ... Докога в името на личния си авторитет, придобит чрез властта, някои наши сънародници ще се
опитват ДА НИ ВРЪЩАТ ВЪВ ВРЕМЕТО? Това политика ли е, пита НДП? Това държавническа мъдрост ли е, пита НДП? Това българи ли са, пита НДП? За да има такива хора между нас, ние всички сме виновни. Ето защо от днес НДП предлага, за да изкупи всеки от нас вината си, ДА ПРЕСТАНЕ ДА СЕ СТРАХУВА и в разговори и спорове по политически проблеми сериозно и аргументирано да отстоява решително себе си, своето политическо мнение, без насилие, като уважава ДОСТОЙНСТВОТО и ЗАБЛУДИТЕ, които изповядва другият.

Младото поколение българи, което ще п[р]очете Декларация номер 1 на Независимата демократична партия от 21 ноември 1989 г., има качествата да разбере и запомни някои от идеите и мислите, вложени в нея, които обясняват част от ИДЕЙНИТЕ ПРИНЦИПИ на Независимата демократична партия, залегнали в общата й Програма, за да могат младите българи да продължат това, на което НИЕ, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ, ще поставим основата: НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА И ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!

Ние, Независимите Демократи от всички страни в света, през различните човешки епохи се създаваме СПОНТАННО. Нас ни сътворява народното страдание и гняв! Бог ни прекара през безброй изпитания, грешки и изкушения, за да ни пречисти, усъвършенства и насочи волята и делата ни в най-правилната посока, така че натрупаната в народа ни от политическите противоречия енергия на отрицание да съумеем да превърнем в СЪЗИДАТЕЛНА! Този е пътят, по който НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАЦИЯ повдига на по-високо ниво за невиждащите очи и неразбиращия ум ИДЕЙНИЯ ПРАГ на ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ! ...

Ние, репресираните от Независимата демократична партия, НЕ ИСКАМЕ ОТМЪЩЕНИЕ! Ние имаме по-високи цели: без нагъл националшовинизъм, с легални средства и по демократичен път да изградим в България ДЕМОКРАЦИЯ по западноевропейски образец, по волята и с прякото участие на българския народ. Само с такъв тип - НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАЦИЯ, можем с подобаващо достойнство да се присъединим към идеята за изграждане на общ Европейски Дом за всички народи и държави от нашия континент.

Независима, Демократична и Европейска България не е само наша мечта. Тя е мечта на всички българи и може да бъде осъществена, ако ИСТИНСКИТЕ КОМУНИСТИ - сританите, унижените, идеалистите и ИСТИНСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ - лъганите, презираните и затваряните ни подадат ръка на нас, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ, с желание за творческа дейност в името на народа и земята ни. Не трябва никой да се страхува за себе си, за децата и за внуците си. Вината е степенуваща се правна категория! Не се оставяйте ВИНОВНИТЕ да ви правят съучастници в катастрофата!... Ние заедно ще осъществим нашата обща мечта: НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ! ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ! ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!

Независимата демократична Партия има за свой закон в името на общия Европейски Дом да си сътрудничи и да приема за свои членове /след нейното регистриране и нова реорганизация, която ще направи/ всички честни и прогресивни комунисти и земеделци, НЕУЧАСТВАЛИ
ПРЯКО в ОГРАБВАНЕТО и ПРОДАВАНЕТО на страната ни за лични материално-политически изгоди и съответните изгоди на родовите си кланове.

България е Отечество на всички българи, независимо от човешките им слабости, грешки и политически деяния. Много е малка България! Тя не е нито един милион кв.км, нито половин милион кв. км., за да позволим някому, както на комунистите, да я владеят ЗА СМЕТКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ или да позволим на някои наши сънародници да отделят малко земя от малкото ни земя за група "СВОИ ХОРА" с прикрити цели, но с ясни намерения.


X   X   X

Необходимо е за правителството на г-н Петър Младенов ДА РАЗКРИЕМ ЧАСТ от организационните нива на Независимата демократична партия, за да бъдем с открити чела и сърца пред БОГ и НАРОД и пред евентуалните ни противници от репресивния апарат, които биха се наели да се противопоставят на чистите и родолюбиви идеи и цели на НДП и Политическия й екип. София не е Пекин! И българите не са китайци! ... България не е в Азия, а в Европа! НДП говори: Тежко томува и от двете страни, който се осмели да ползва чужди съвети! Вечното народно проклятие ще тегне над него, каквото проклятие стигна тези, които слушаха и изпълняваха до този момент чужди идеи и заповеди! И светът видя докъде ни докараха... Това не е закана, нито предупреждение!... Това е законът на мъдростта!...

Във висшите кръгове на властта има хора, макар и малко, които биха се присъединили по съвест и ум към идеите за Независимост, Демокрация и Европеизъм, изповядани от НДП. Те разумно не са превишавали и злоупотребявали с властта и правата, които са имали. За тях Независимата демократична партия разкрива част от структурите си.

И така, към Независимата демократична партия са изградени общо три комитета: освен стария "Комитет на репресираните" от 1985 г. и още два - Комитет "Приятели на Великобритания, Съединените щати, Канада и Скандинавските страни в България" и Комитет "Българска демократична младеж - Васил Левски".

ПЪРВО: "Комитетът на репресираните" от 21 ноември 1989 г. започна приема за свои членове българи, екстрадирани по политически причини и български емигранти, приели политическо поданство, без крайно леви и десни прояви, непожелали да живеят в България в условията на политическо безправие, общодържавна експлоатация и да понасят предоставянето на български духовни постижения в разпореждане на чужди страни.

ВТОРО: Комитетът "Приятели на Великобритания, Съединените щати, Канада и Скандинавските страни в България" започна дейност за улесняване на желаещите българи да емигрират за тези страни. Цел на Комитета: да улесни правителствата на Великобритания, Съединените щати, Канада и Скандинавските страни при приемането на български емигранти ДИРЕКТНО от България, без те да преминават през няколкомесечните престои в бежанските лагери из Европа, ако отговарят на емиграционните условия на тези страни.

ТРЕТО: Комитетът "Българска демократична младеж - Васил Левски" започна да развива обществена и политическа дейност сред работническата, земеделската и студенската младеж с цел: себеусъвършенствуване на физическите, волеви и умствени качества на членовете на комитета, които чрез тези качества да придобият за лична радост способности, крайно необходими за всеки българин, който ще живее и работи през 21 век.

ЧЕТВЪРТО: Комитетите към Независимата демократична партия ще продължат да съществуват самостоятелно в рамките на НДП и ще водят обществена дейност, пряко подкрепяни от Политическия екип на Независимата демократична партия.

ПЕТО: Към Независимата демократична партия има изградени КОМИСИИ, една от които разработва програма, която ще ПОДПОМАГА с политически и материални средства развитието на ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧАСТНАТА КРЕДИТНО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ и СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ, при положение, че лицата, развиващи подобни дейности, НЕ ЗАБЛУЖДАВАТ и НЕ ОГРАБВАТ потребителя и държавата.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

София, 25 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ИЗВАДКИ /част четвърта/ от ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Новата социалдемократическа партия /НСДП/.

   
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВИЖДАНИЯ

1. Плурализъм на формите на собственост и равностойността им пред закона.

2. Пазарна икономика, свобода на инициативата на всички икономически субекти, които встъпват във взаимоотношения помежду си и в свободно договаряне между производител и потребител.

3. Определяне ролята на държавата като ключова институция в рамките на демократичната политическа система при регулирането на основните икономически процеси и за достигането на социално значими цели.

4. Социална политика, която да неутрализира неблагоприятните социални последици на пазарната икономика - защита на социално славите.

Като се ръководим от тези принципи, смятаме, че изход от тежката икономическа криза, в която е изпаднала страната, може да бъде намерен, ако социално-икономическата система бъде преобразувана в следните главни направления:

 - Ликвидиране на номенклатурната система и нейния апарат, които правят невъзможна законността и обричат на неуспех всяка неизгодна за тях икономимческа реформа.

 - Пълно и своевременно информиране за състоянието на националната икономика, което да става достояние на цялата общественост.

 - Премахване на всяко принудително админисгративно обединяване на базисни икономически единици /предприятия, кооперативни стопанства и др./ в асоциации, "фирми" и т.н. Всяко асоцииране да почива върху основата на доброволността и взаимната изгода.

 - Започване на обществен диалог върху основата на алтернативни концепции за системата на социално-икономическите отношения, както и за взаимодействието между различните стопански сувекти и държавата.

 - Пристъпване към решително ограничаване в сферата на действия на директивното планиране и органите, които го осъществяват. На тяхно място да се изгради система на свободно договаряне между заинтересованите субекти и между държавните органи и такива субекти.

 - Отказване от насърчаване на монополизма в нашата икономика, както и разработване и провеждане на антимонополистична стратегия.

 - Провеждане на политика на прогресивно данъчно облагане и защита на икономическите интереси на социално слабите.

 - Провеждане на радикална аграрна реформа според принципа земята да принадлежи на тези, които я обработват, съобразена с конкретните интереси и желанието на производителите, която да насърчава стопанската инициатива.

ДУХОВНА СФЕРА

Десетилетната тоталитарна диктатура у нас доведе до гибелни поражения в духовната сфера. За преодоляване на натрупалите се проблеми и в съгласие със социалдемократическата концепция предлагаме:

1. Пълно демонополизиране на средствата за масова информация и осигуряване на свободен и независим печат.

2. Свобода на частната и кооперативна издателска дейност.

3. Предоставяне на пълна автономия на висшите учебни заведения и институти и създаване на условия за свободен обмен на научни идеи и гарантиран достъп до научна информация.

4. Извеждане на образованието и възпитанието от сферата на идеологическия монополизъм.

5. Равноправие на държавните, частните и кооперативните възпитателни и образователни учреждения - детски градини, училища, колежи и др.

6. Плурализъм на учебните програми на всички училищни нива.

7. Законодателно гарантиране на независимостта на културните институти /кино, театър, читалища и др./

8. Предвиждане на наказателни мерки за инкриминиране на произведения на науката, културата и изкуството, освен в случаите, когато те съдържат възгледи или призиви, осъдени в международната Харта за правата на човека.

9. Премахване на всички привилегии, засягащи науката, културата и образованието.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТКРИТОТО ПИСМО на Редакционната колегия на вестник "Време", адресирано до средствата за масова информация.


КОЛЕГИ,

Наред с изключително важните въпроси, които днес сa в "устата" на общественото мнение се чува и: "Кои сте вие?, "Вас, както ви откриха, така ще ви закрият!" Тези формулировки се отнасят за областните всекидневни вестници и според установената у нас командно-административна практика за вземане на решения, включително и в сферата на информацията, въпросите са съвършено логични.   
Обръщаме се към Вас, наши колеги, работещи в различни средства за масово осведомяване с надежда да дадете публичност на професионалната ни и гражданска позиция.

Ние, журналистите от Софийския областен всекидневен вестник "ВРЕМЕ"

ЗАЯВЯВАМЕ:

Първо. Протестираме срещу командно-административния метод на лимитиране на тиражите на вестниците и списанията, и деленето им на регионални и централни.  Възможният наш път към Европа можем да извървим само при утвърждаване на равноправие на информацията. Настояваме абонаментната кампания да продължи през цялата 1990 година, според реализацията на отделните издания.

Второ. Обявяваме страниците на вестник "ВРЕМЕ" за открити за всички политически сили в Софийска област и извън нея, които да дадат изява на платформите си за демократизация, просперитет и обновление.

Трето. Призоваваме, далите ни "вот на доверие" 48 хиляди абонати и хилядите други читатели чрез мъдро гражданско поведение и присъствие да отстояваме гласността и пълната откритост на обществения живот.

Четвърто. Ние сме и ще бъдем вестник преди всичко на нашите абонати и всички останали читатели. Призоваваме обществени, държавни и стопански институции от областта и извън нея да подкрепят нашата икономическа сигурност чрез спонсориране, независимо от сегашното и бъдещо териториално устройство на държавата.

Пето. Солидарни сме и подкрепяме усилията на Българската телевизия и Българското радио да бъдат обективни и свободни национални средства за масово осведомяване. Настояваме такива условия по законодателен път да бъдат гарантирани и за вестниците и списанията, включително за вестник "ВРЕМЕ”.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/