25 февруари 1991

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                   БРОЙ 39 /314/

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ”, ОПОВЕСТЕНА НА 22 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА.


НИЕ, ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОБЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ", СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ И БОЛКА УСТАНОВЯВАМЕ, ЧЕ В ЗАПОЧНАЛИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ У НАС ПО ВИНА НА БСП /БКП/ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ УЧАСТИЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ На РОДИНАТА.

ИСТОРИЧЕСКАТА ВИНА ЗА ПРОКУЖДАНЕТО НА ХИЛЯДИ И ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ РОДНАТА ИМ ЗЕМЯ, ОТ 1944 ГОДИНА НАСАМ, НОСИ ТОТАЛИТАРНИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ. НЕГОВА Е И ВИНАТА ПОЛОВИН МИЛИОН МЛАДИ И СПОСОБНИ БЪЛГАРИ ДА НАПУСНАТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА СТРАНАТА. ПОЛОВИНВЕКОВНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИЦИ, НА ИНАКОМИСЛЕЩИ, НА ЖАДУВАЩИ ЗА СВОБОДАТА, КОИТО НАПУСНАХА БЪЛГАРИЯ, НО НИКОГА НЕ Я ЗАБРАВИХА, БЕШЕ СЪЧЕТАНО С ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦИНИЗЪМ, ЛИЦЕМЕРИЕ И ДЕМАГОГИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ, КОЯТО СЪЗДАДЕ НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЗА ВРЪЗКА С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА. ТАЗИ СТРУКТУРА ПОД БЛАГОВИДНАТА МАСКА НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ, ВСЪЩНОСТ ИМАШЕ ЗА ЦЕЛ ДА СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА НАШИТЕ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ ЗАД ГРАНИЦА, ДА МАНИПУЛИРА ТЕХНИТЕ ЧУВСТВА И НОСТАЛГИЯ КЪМ РОДИНАТА, КАТО С ТЕЗИ СИ ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖВАШЕ ПРЕДИ ВСИЧКО СЕКРЕТНИТЕ СЛУЖБИ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ ЕМИСАРИ НА ТЕЗИ СТРУКТУРИ УСПЯХА ДА СЪБЕРАТ ДАРЕНИЯ В РАЗМЕР НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДОЛАРИ ОТ НАШИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ В ЧУЖБИНА. И ДО ДНЕС НЯМА СВЕДЕНИЯ ЗА КАКВО СА ИЗПОЛЗВАНИ ТЕЗИ СРЕДСТВА.

МИМИКРИЯТА НА ТЕЗИ СТРУКТУРИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НЕ МОЖЕ ДА НИ УБЕДИ, ЧЕ ТЕ СА СЕ ОТКЪСНАЛИ ОТ ТЕХНИТЕ СТАРИ ГОСПОДАРИ. НАЙ-ЯРКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТОВА Е ДЕЙНОСТТА ИМ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОГАТО СЪВМЕСТНО С КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПОСОЛСТВА, ЧРЕЗ ЗАБЛУДА И МАНИПУЛАЦИИ ПОДВЕЖДАХА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ - ЖЕРТВА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ДА ГЛАСУВАТ С ЧЕРВЕНА БЮЛЕТИНА.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ДНЕС, КОГАТО БЪЛГАРИЯ ОЧАКВА ПОМОЩИ И КРЕДИТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ПОЛОВИНВЕКОВНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, НЯМАМЕ ПО-ЦЕНЕН КАПИТАЛ ОТ РОДОЛЮБИВИТЕ БЪЛГАРИ У НАС И В ЦЕЛИЯ СВЯТ.

ДА СЕ ОБЕДИНИМ ВЪРХУ ИСТИНСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ В ИМЕТО НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН И НА ВЪЗХОДА НА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ. ВДЪХНОВЕНИ ОТ ТАЗИ ИДЕЯ, ПОЕМАМЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОБЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ".

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ, НА КОИТО Е СКЪПА ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЗА ИСКРЕНИ И ЧИСТИ ОТНОШЕНИЯ С НАШИТЕ БРАТЯ, СЕСТРИ И ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ В ДЕСЕТКИ СТРАНИ ПО СВЕТА, ДА УЧАСТВУВАТ В ОБЩОБЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ".

ПО ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е СЪЗДАДЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В СЪСТАВ:

МИЛАН ДРЕНЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЛИДИЯ МАНЧЕВА - СЕКРЕТАР
ВАЛЕНТИН ЯНЕВ - ЧЛЕН
ВЪЛКАНА ТОДОРОВА - ЧЛЕН
ЙОРДАН ХАДЖИПЕНЕВ - ЧЛЕН

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ХАРТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, ПРОВЪЗГЛАСЕНА НА СЪБРАНИЕ НА ИНИЦИАТОРИТЕ, СВИКАНО НА 18 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


БЪЛГАРИЯ ПРЕЖИВЯВА ТЕЖКА СОЦИАЛНА И МОРАЛНА КРИЗА. НАЧЕНАТИЯТ ПРЕХОД ОТ ТОТАЛИТАРНОТО ГОСПОДСТВО КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ СЕ НАТЪКНА НА НЕИМОВЕРНИ ТРУДНОСТИ.

ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА ПАРАЛИЗИРА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ И ЕСТЕСТВЕНОТО ЧОВЕШКО ЖЕЛАНИЕ ЗА ТРУД И ПРЕУСПЯВАНЕ.

ЛИПСВАТ РЕД, ЗАКОННОСТ И СИГУРНОСТ. НЕ СА ЗАЩИТЕНИ ХЛЯБЪТ, ИМОТЪТ И ЧЕСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

МОРАЛНАТА ДЕГРАДАЦИЯ ВЗЕМА ЗАСТРАШИТЕЛНИ РАЗМЕРИ. УВЕЛИЧАВАТ СЕ СПЕКУЛАТА, КРАЖБИТЕ НА ДЪРЖАВНО И ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, БЯГСТВАТА ОТ СТРАНАТА, СТРАХЪТ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН.

НА ФОНА НА ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ КРИЗА, ПРИ СОЦИАЛНАТА НЕПОДВИЖНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛНАТА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ СЕ НАБЛЮДАВА ОСТРАСТЕНА БОРБА ЗА ВЛАСТ И НАДМОЩИЕ.

ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ОТНОВО Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ИСТОРИЧЕСКИ ИЗПИТ, ОТ КОЙТО ЗАВИСИ НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ.

ИСТОРИЧЕСКАТА ДРАМА НА ПОСТТОТАЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО ИЗИСКВА ОТ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА ОСМИСЛИ СИНОВНИЯ СИ ДЪЛГ И ДА ПОЕМЕ ПРЯКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ. А ТОЗИ ДЪЛГ ПОВЕЛЯВА ДА СПАСИМ, ДА ОПАЗИМ И ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРИЯ!

БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ СЕ СЪЗДАВА КАТО НЕПАРТИЙНА ФОРМАЦИЯ, ЗА ДА СЪДЕЙСТВА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО. И В ИМЕТО НА ТАЗИ БЛАГОРОДНА ЦЕЛ ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ НА ФОРУМА ЩЕ СЪТРУДНИЧАТ С ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПОСТАВЯТ ИНТЕРЕСА НА РОДИНАТА ПО-ВИСОКО ОТ ЧАСТНИЯ ПРЕСТИЖ И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ АМБИЦИИ ЗА ВЛАСТ И ГОСПОДСТВО, СЪС СИЛИТЕ, РЕАЛНО ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ РАЗГРЪЩАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА.

ОСНОВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ СА:

1. ФОРУМЪТ ЩЕ ЗАЩИТАВА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН ОТ ОПИТИТЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НЕПОНОСИМИТЕ ТРУДНОСТИ НА ПРЕХОДА ВЪРХУ НАРОДНИЯ ГРЪБ, ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ СЕ СРЕЩУ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯТА, ГЛАДА, СПЕКУЛАТА И ОГРАБВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО.

2. ФОРУМЪТ ПОЕМА ЗАЩИТАТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ. ТОЙ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СИЛНА ПРЕЗИДЕНТСКА ВЛАСТ, КЪМ ПАРЛАМЕНТ, ИЗБРАН ПРЯКО ОТ НАРОДА ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА. КЪМ ЕФИКАСНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ОРГАНИ, ОПИРАЩИ СЕ НА СИЛИТЕ НА РЕДА И ЗАКОННОСТТА.

3. ФОРУМЪТ ЩЕ НАСТОЯВА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДА ОСВЕТИ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ДА ЗАЩИТИ ВЛАСТТА НА СИЛИТЕ, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ РАДИКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА, ДА ОСИГУРИ РАЗДЕЛЯНЕТО И ХАРМОНИЯТА НА ВЛАСТИТЕ, ДА ГАРАНТИРА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, СТОПАНСКАТА И КУЛТУРНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЛИЧНОСТТА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДВИДИ РЕАЛНИ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ РЕСТАВРАЦИЯТА НА ТОТАЛИТАРНОТО ГОСПОДСТВО И ПРОТИВ ДОМОГВАНИЯТА КЪМ ВСЯКАКЪВ ДИКТАТОРСКИ ИЛИ ЛИЧЕН РЕЖИМ.

ПЪЛНО РАВЕНСТВО И ЕДНАКВА ОТГОВОРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕД ЗАКОНА, "ВСЕКИМУ СВОЕТО" Е ВИСШ КОНСТИТУЦИОНЕН ПРИНЦИП. НИКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОИЗХОД, ВЛАСТ, ВЯРА ИЛИ НАРОДНОСТ, НЯМА ДА БЪДАТ ТОЛЕРИРАНИ.

4. КОНСТИТУЦИОННИЯТ ФОРУМ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА НЕОГРАНИЧЕНА СВОБОДА В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, БАЗИРАНА ВЪРХУ ГАРАНТИРАНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ.

СТОПАНСКИЯТ ЛИБЕРАЛИЗЪМ ЩЕ БЪДЕ ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА БЪДЕЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ЛИЧНАТА /ЧАСТНАТА/ ИНИЦИАТИВА, НА КООПЕРАТИВНИТЕ И АКЦИОНЕРНИ СДРУЖЕНИЯ, НА ОГРАНИЧЕН ПО РАЗМЕРИ, НО СТАБИЛЕН ДЪРЖАВЕН СЕКТОР, ОСИГУРЯВАЩ ПРЕДИМНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

5. ОСВЕН КОНСТИТУЦИОННИТЕ ИНСТИТУЦИИ ФОРУМЪТ ЩЕ СЕ ОПРЕ И НА СИЛИТЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ, МЛАДЕЖИТЕ, СТУДЕНТИТЕ, НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ОФИЦЕРИТЕ, НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, НА ЕМИГРАНТИТЕ, РЕАЛНО ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СИМПАТИЯ И ПОДКРЕПА.

СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА И НА ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО СА ГЛАВНОТО СРЕДСТВО ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСТТОТАЛИТАРНИЯ ХАОС И НА ОПИТИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ РАЗПОКЪСВАНЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА СИЛИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

6. БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ЩЕ ЗАЩИТАВА ПРИНЦИПА НА ДУХОВНА ТОЛЕРАНТНОСТ, ЩЕ ПРОПАГАНДИРА БЕЗСМЪРТИЕТО НА ХУМАНИСТИЧНАТА ИДЕЯ, ЩЕ ЗАЛАГА НА ИСТИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ОБОГАТЯВАЩИ НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА.
ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ СА ОСНОВНИТЕ ГРАДИВА НА НОВАТА ДУХОВНА ПРОМЯНА.

7. СВЕЩЕН ДЪЛГ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ ФОРУМ Е ОПАЗВАНЕТО И ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЩЕ ПРЕДВИДИ СРЕДСТВАТА ЗА СПИРАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ СРИВ, ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА БИОЛОГИЧЕСКАТА ЖИЗНЕНОСТ НА НАРОДОВАТА ОБЩНОСТ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО, ЗА ПРИВЛИЧАНЕ В РОДИНАТА НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.

ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЩЕ СЕ ПОЛАГАТ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО, ЗА ЗАКРИЛА НА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА, НА ВЪЗРАСТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ.

ФОРУМЪТ ЩЕ НАСТОЯВА ЗА СТАБИЛНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА БАЗАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС, ПРИ ПЪЛНО УВАЖЕНИЕ НА ВЕРСКИТЕ, ЕЗИКОВИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ.

ЩЕ СЕ ПОТЪРСЯТ РЕАЛНИ УПОВАНИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОЧУВСТВИЕ НА БЪЛГАРИНА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА МАТЕРИАЛЕН И ДУХОВЕН ПРОСПЕРИТЕТ НА ГРАЖДАНСТВОТО, ЧРЕЗ ЗАЩИТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ОФИЦИАЛЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИТЕ БОГАТСТВА И НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕСТИЖ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ЧРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДУХА И ТРАДИЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА.

8. БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ И ПОДДЪРЖА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРЕСТИЖ НА БЪЛГАРИЯ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА ОБПЩОСТ.

ФОРУМЪТ СЛЕДВА ПОЛИТИКА НА МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО С ВСИЧКИ ГОЛЕМИ И МАЛКИ ДЪРЖАВИ ПРИ СИГУРНИ ГАРАНЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ, ПРИ НЕИЗМЕННА ЛОЯЛНОСТ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВНИ НОРМИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УСТАВА НА ООН И ОТ НАРОЧНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ.

ФОРУМЪТ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ЛИКВИДИРАНЕТО НА ТАЙНАТА ДИПЛОМАЦИЯ, ЩЕ НАСТОЯВА ЗА ИЗРИЧЕН НАРОДЕН ВОТ ПО ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ, ЗАСЯГАЩИ ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕТО НА ДЪРЖАВАТА.

ИСТОРИЧЕСКИ ИДЕАЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕУТРАЛНА СТРАНА, ЗАЩИТЕН ОТ СПЕЦИАЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР.

БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ПРОГРАМА ЧРЕЗ НОВ СТИЛ НА ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, ЧРЕЗ КОНСТРУКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИ, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ТОТАЛИТАРНОТО НАСЛЕДСТВО И ОТ ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

ВСЕКИ БЪЛГАРИН, БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНА И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, КОЙТО ОДОБРЯВА ДУХА И СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩАТА ХАРТА, Е ПОКАНЕН ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ ТРИУМФА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ, СТОПАНСКАТА СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ РЕД, ДУХОВНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ, ДЪРЖАВНАТА НЕЗАВИСИМОСТ, ГРАЖДАНСКОТО РАВНОПРАВИЕ И НАЦИОНАЛНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 18 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
*  *  *

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - АЙТОС.


НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ-АЙТОС, СМЕ ТВЪРДО ПРОТИВ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ. ТОВА Е АКТ, ПОТЪПКВАЩ НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНОСТВО И СЛУЖЕЩ НА ЧУЖДИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, ЗАСТРАШАВАЩ СУВЕРЕНИТЕТА НА НАШАТА РОДИНА. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 15 ЯНУАРИ 1990 ГОД. И СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НОВО ПО-ПЪЛНО ПРОНИКВАНЕ НА ПАНТЮРКИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ЩЕ УЗАКОНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО И ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ, КОЕТО ДПС ВЪРШИ НАД БЪЛГАРСКОТО МЮСЮЛМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ С ЦЕЛ ДА ТУРЦИЗИРА НАПЪЛНО НЯКОИ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ В УЧИЛИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗУЧАВАТ САМО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБЩОПРИЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЕЗИЦИ.

НЕ СМЕ ПРОТИВ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК, НО КАТО ИЗХОЖДАМЕ ОТ ГОРЕКАЗАНОТО И КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК ЩЕ УТЕЖНИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ БЮДЖЕТА, ТО ИЗУЧАВАНЕТО МУ ДА СТАВА В ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ КАТО КУPCOBE КЪМ ЧИТАЛИЩА, АЛИАНСИ ЗА СМЕТКА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ С ПРОГРАМИ И УЧЕБНИЦИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И ПОД НЕГОВ КОНТРОЛ.

ЗАПОЧНАХМЕ БЕЗСРОЧНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА. ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДО ВЗЕМАНЕ НА ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО РЕШЕНИЕ ОТ ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ТАЗИ И СЛЕДВАЩИТЕ УЧЕБНИ ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТ ОБЛАСТТА ДА НИ ПОДКРЕПЯТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СВИЩОВ.


ОБЩИНСКИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /ОБКС НА СДС/ - СВИЩОВ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 15 ФЕВРУАРИ, НАПРАВИ ОБСТОЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОЧЕРТАВАЩАТА СЕ ОБСТАНОВКА В ОБЩИНАТА. ОТЧЕТЕНО БЕШЕ, ЧЕ:

- ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА СЕ УВЕЛИЧАВАТ;
- ТОТАЛИТАРНИТЕ СИМВОЛИ СТОЯТ;
- СТРУКТУРИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ НЕ СЕ РАЗГРАЖДАТ, А СЕ СТАБИЛИЗИРАТ И УКРЕПВАТ;
- ПРЕДПРИЯТИЯТА ИЗПОЛЗВАТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ МОНОПОЛ, ЗАДЪРЖАТ СМЕТКИТЕ ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ ПЕЧАЛБИ, ИГРАЯТ СИ С ЦЕНИТЕ ЗА СМЕТКА НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩИНАТА, КОИТО ОСТАВАТ БЕЗ СТОКИ И УСЛУГИ;
- ЖИЛИЩНИЯТ ВЪПРОС Е В НЕВЕДЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ;
- БЕЗРАБОТНИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ, А КОНКРЕТНИ МЕРКИ ПО УСТРОЙВАНЕТО ИМ НИТО СА НАБЕЛЯЗАНИ, НИТО СЕ НАБЕЛЯЗВАТ.

КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ТЕЖКАТА КРИЗА ВСИЧКИ ЗНАЯТ, НО ОТ ТОВА НЕ СТАВА ПО-ТОПЛО НА ГРАЖДАНИТЕ, НИТО ИМ ДАВА ЖИЛИЩА И ХРАНА, РАБОТА.

ВЪПРОСЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО ТОВА, ЧЕ ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ВИК/ НА ОБНС - СВИЩОВ, А ТОЙ БЕЗДЕЙСТВА.

УМИШЛЕНО ИЛИ НЕ, НО В ТОЗИ ТЕЖЪК МОМЕНТ ТОЙ БЕЗДЕЙСТВА, С КОЕТО ВЛОШАВА И УТЕЖНЯВА ОБСТАНОВКАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ. ФАКТ Е, ЧЕ В МОМЕНТА РАЙОННАТА БОЛНИЦА В СВИЩОВ Е ОСТАНАЛА БЕЗ ЕЖЕДНЕВНО ПОТРЕБЯВАНИТЕ КРАЙНО НЕОБХОДИМИ ЛЕКАРСТВА КАТО: АНТИБИОТИЦИ - ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ, ВИТАМИНИ, ИНСУЛИН - БЪРЗО И БАВНО ДЕЙСТВАЩ, НОФИЛИН И БАНКИ С ГЛЮКОЗА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ДЕТСКИ ХРАНИ, УРБАЗОН, АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ СРЕДСТВА И ДР.

ЛИПСАТА НА КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ЖИЗНЕНИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СВИЩОВСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРОБЛЕМИ ПОКАЗВА ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ ЗА АНГАЖИРАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И НЕПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ОТ СТРАНА НА КМЕТА И ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВРЕМЕННАТА УПРАВА НА ОБЩИНАТА.

ВСИЧКО ТОВА ПОКАЗВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА И НЕВЪЗМОЖНОСТТА НА ОБНС - СВИЩОВ ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ФУНКЦИОНИРА В ТОЗИ СИ СЪСТАВ И СТРУКТУРА. ВЕРОЯТНО ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НЕ ПО-РАНО ОТ КРАЯ НА МАЙ - НАЧАЛОТО НА ЮНИ.

ТЕЖКО Й НА ОБЩИНАТА, АКО ПРОДЪЛЖИ ДА КРЕТА С ТАЗИ ВРЕМЕННА УПРАВА.

АНАЛИЗИРАЙКИ СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА, ОБКС НА СДС - РЕШИ:

1. СДС- СВИЩОВ НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА СПОДЕЛЯ ФИКТИВНАТА УПРАВА ЧРЕЗ СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВИК НА СДС- СВИЩОВ И ДА ДЕЛИ РЕАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЯЛАТА ВРЕМЕННА УПРАВА.

2. ИЗТЕГЛЯ СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВИК НА ОБНС - СВИЩОВ ОТ 20 ФЕВРУАРИ 1991 Г. /СРЯДА/ ЕВТИМ ЕВТИМОВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ И АЛЕКСАНДЪР КОНОВ - ЧЛЕН.

3. ОБРЪЩА СЕ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВА ВРЕМЕННА УПРАВА.

4. ЩЕ НАСТОЯВА НОВАТА ВРЕМЕННА УПРАВА ДА ИЗЛЕЗЕ ПРЕД ГРАЖДАНСТВОТО с КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРОВЕЖДАНА В ОБСТАНОВКА НА ШИРОКА ГЛАСНОСТ.

СВИЩОВ, 16 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА БИОЕНЕРГОТЕРАПЕВТИТЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

СЪЮЗЪТ НА БИОЕНЕРГОТЕРАПЕВТИТЕ Е УЧРЕДЕН С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, КАТО ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ЧОВЕКА, КАКТО И НАСОЧВАНЕТО НА ФЕНОМЕНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА МНОГО ОТ ТЯХ В ПОЛЗА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. 1991 ГОДИНА Е ОБЯВЕНА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ОТ НАШИ ДЪЛГОГОДИШНИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НИЕ СТИГНАХМЕ ДО МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕДИКАМЕНТОЗНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО В ДРУГИ ЦИВИЛИЗОВАНИ СТРАНИ СА ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗЛЕЧИМИ.

С ГОЛЯМА НАДЕЖДА И ВЪЛНЕНИЕ ОЧАКВАХМЕ УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, В КОЙТО ДА БЪДЕ ОТРАЗЕН ТЕКСТ, РЕГЛАМЕНТИРАЩ ДЕЙНОСТТА НА ПРИРОДОЛЕЧИТЕЛИТЕ. С ГОЛЯМО РАЗОЧАРОВАНИЕ, СЛЕД КАТО НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ БЕШЕ УТВЪРДЕН ЧЛ. 75, АЛ. 3, ЧУХМЕ ДОВОДИТЕ НА ПРОФ. К. ЦАНЕВ ЗА НЕГОВОТО ОТМЕНЯНЕ. ТОВА НА ПРАКТИКА ДОКАЗВА, ЧЕ У НАС СЪС ЗАКОН СЕ ЗАБРАНЯВАТ ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ, ЛЕКУВАЛИ ХИЛЯДОЛЕТИЯ НАШИТЕ ПРЕДЦИ, ТЕЗИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ, КОИТО СА ДАЛИ ТИТЛИТЕ НА ДНЕШНИТЕ ЛЕКАРИ И ПРОФЕСОРИ.

МОЛЯ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ В НАШЕТО СПРАВЕДЛИВО ИСКАНЕ, ОТРАЗЕНО В ДЕКЛАРАЦИЯТА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАКОН, РЕГЛАМЕНТИРАЩ И ЗАЩИТАВАЩ ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА У НАС. ОПРЕДЕЛЕНО СМЯТАМЕ, ЧЕ ЛИШЕНИЯТА СА КОМПЕНСИРАНИ СЪС СПОСОБНОСТИ, КОИТО, АКО ПРАВИЛНО РАЗВИЕМ И РАЗРАБОТИМ, МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ БЪЛГАРСКИЯТ ПЕТРОЛ В НАШАТА ИКОНОМИКА. БЪЛГАРИЯ Е ВЕЛИКА СТРАНА И В ТОЗИ КРИЗИСЕН МОМЕНТ ТЯ ОТНОВО ЩЕ ИЗДЪРЖИ ИЗПИТАНИЕТО НА ВРЕМЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА: В. КОНАКЧИЙСКИ                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/.


БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/ Е ДОБРОВОЛНО ПОЛИТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПРИЕМАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА Й ПРОГРАМА И УСТАВ. СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЗАДАЧА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ Е СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО СВОБОДАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК ЩЕ БЪДАТ ИЗДИГНАТИ В КУЛТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ДВИГАТЕЛ НА ПРОГРЕСА ЩЕ БЪДАТ СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА ХОРАТА И ТЕХНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ.

НАШАТА ОСНОВНА ПОЛИТИЧЕСКА ЗАДАЧА Е ДА ОБЕДИНИМ ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ ХОРА, КОИТО СА УВЕРЕНИ В ПРЕДИМСТВАТА НА ЧАСТНАТА ИЛИ ГРУПОВАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ИЗПРОБВАТ СИЛАТА На СВОИТЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪЗПРИЕМА ПОЛОЖИТЕЛНО ПОКАЗАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СВЕТОВНА ТЕНДЕНЦИЯ ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА СЪС СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА. НИЕ ВИЖДАМЕ БЪДЕШЕ В СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СВОЕГО РОДА ЛИБЕРАЛ-СОЦИАЛНО ДВИЖЕНИЕ. ОБЯВЯВАЙКИ СЕ ТВЪРДО ПРОТИВ КОНСЕРВАТИЗМА И РАЗДЕЛЯНЕТО НА ПОЛИТЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НА ДВА ПОЛЮСА, БЛП ЩЕ ТЪРСИ ЛЕГАЛНИ ПЪТИЩА, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ТЪРПИМОСТТА НА МНЕНИЯТА И НА РАЗУМНИЯ КОМПРОМИС ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ.

БЛП Е ЗА СВОБОДНА РАЗМЯНА НА РАЗЛИЧНИ ФИЛОСОФСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ, МОРАЛНИ И ДРУГИ ВЪЗГЛЕДИ КАКТО МЕЖДУ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУГИ ЛИБЕРАЛНИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПАРТИИ У НАС И ПО СВЕТА. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ СВОБОДНАТА РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ, ТЪРПИМОСТТА И КУЛТУРНАТА ДИСКУСИЯ ЩЕ ВЪЗРОДЯТ СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ И ДОВЕРИЕТО МЕЖЦУ ХОРАТА. БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ В СТРАНАТА НИ ОКОЛО ЕДИН ЦЕНТЪР, ТАКА НЕОБХОДИМ ЗА НОРМАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ. С ТОВА НЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА "ЛЕВИ" ИЛИ "ДЕСНИ" ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ИЛИ СДРУЖЕНИЯ. КАТО ЛИБЕРАЛИ НИЕ ПРИЗНАВАМЕ ПРАВОТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСЯКА ПАРТИЯ, КОЯТО НАРОДЪТ НИ ПОДДЪРЖА И ПОДКРЕПЯ.
КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАРТИИ НА ЕТНИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА.

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННОТО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПИРОВКА. ЗАПАЗВАЙКИ СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, БЛП ПРАВИЛНО ОЦЕНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ СВЕТОВНОТО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ, НЕУМОРНО ЩЕ РАБОТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ ХОРАТА КАКТО В СТРАНАТА НИ, ТАКА И В ЦЕЛИЯ СВЯТ.

НИЕ, ЛИБЕРАЛИТЕ, ЩЕ СЕ БОРИМ С ВСИЧКИ НЕНАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА НЕ САМО У НАС, НО И НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВА ИЛИ ВЪЗНИКНЕ. НА ТОТАЛИТАРИЗМА НИЕ ЩЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ, ПРАВОТО НА ГРАЖДАНСКА СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ ЧОУЕК, СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПРЕГРЪЩАЙКИ ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА, НИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА, БЛП ВИЖДАМЕ, ТЕХНИЯ СМИСЪЛ ИМЕННО СЕГА, КОГАТО ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАЗАД ТОТАЛИТАРИЗМЪТ ОБСЕБВАШЕ ВСИЧКИ СФЕРИ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ.

КАТО ЛИБЕРАЛИ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЕДНО ОТ НАЙ-ОПАСНИТЕ ЧОВЕШКИ КАЧЕСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО Е АВТОРИТАРИЗМЪТ. НИЕ ЩЕ ВОДИМ НЕПРИМИРИМА БОРБА ПРОТИВ ТОВА ЯВЛЕНИЕ.

БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ СЕ ИЗГРАЖДА НА ФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП.


                             РАЗДЕЛ ПЪРВИ
                      ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

ЧЛ.1 ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ, ИМАЩ ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА, КОЙТО ПРИЕМА ПРОГРАМАТА И УСТАВА Й, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА КЛАСОВА, ЕТНИЧЕСКА, СОЦИАЛНА, РАСОВА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. ДА НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГА ПАРТИЯ. БЛП Е ПАРТИЯ НА ДЕЛОВИТЕ КРЪГОВЕ, ЗНАЕЩИ и МОЖЕЩИ, ПЕРСПЕКТИВНИ И УВАЖАВАНИ СПЕЦИАЛИСТИ И БИЗНЕСМЕНИ ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

ЧЛ.2 ВСЕКИ ЧЛЕН НА БЛП ИМА ПРАВОТО:

А/ ДА ИЗРАЗЯВА ПИСМЕНО И УСТНО СВОИТЕ ЗАБЕЛЕЖКИ    И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА БЛП;

Б/ ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО ЧЛЕНУВА;

В/ ДА ОТПРАВЯ В ПИСМЕН ВИД СВОИТЕ ЗАБЕЛЕЖИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ, РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, КАТО ЗАЩИТАВА СВОИТЕ ИДЕИ И СВОБОДНО ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕТО СИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА;

Г/ КОГАТО НАМЕРИ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО, ПО СВОЯ ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЧЛЕНСТВОТО СИ В БЛП;

Д/ ДА СЕ КАНДИДАТИРА, ИЗБИРА И БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ.

ЧЛ.З ВСЕКИ ЧЛЕН НА БЛП ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО:

А/ СЪС СВОИТЕ ДЕЯНИЯ ДА НЕ ПЕТНИ ИМЕТО НА БЛП;

Б/ КОГАТО ПО СВОЯ ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ НАПУСНЕ БЛП, ПИСМЕНО ДА ИЗВЕСТИ ЗА ТОВА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО ЧЛЕНУВА;

В/ ДА ИЗПЪЛНЯВА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО МЕСТОРАБОТА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРЕ, ДА ЗАСЛУЖАВА УВАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

ЧЛ.4 НЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ В БЛП ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.З.

ЧЛ.5 ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЧЛЕНУВАТ В БЛП ПОДАВАТ СВОИТЕ ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ ДО РЪКОВОДСТВОТО В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО. ПРИЕМАНЕТО ИМ СТАВА СЛЕД ГЛАСУВАНЕ ИНДИВИДУАЛНО ЗА ВСЕКИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ ОТБЕЛЯЗВА ВЪВ ВОДЕНИЯ ПРОТОКОЛ.

ЧЛ.6 ВСЕКИ ЧЛЕН НА БЛП ИМА ЧЛЕНСКА КАРТА И ПРИ СМЯНА НА МЕСТОЖИВЕЕНЕТО СИ МОЖЕ ВЕДНАГА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В СЪСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО НОВОТО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ОТЧИСЛЕНИЕ. ДОСТАТЪЧНО Е САМО ПИСМЕНО ДА ИЗВЕСТИ ЗА ТОВА.

ЧЛ.7 ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП ПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, КАТО РАЗМЕРЪТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО.

ЧЛ.8 ОТ СЪБРАНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА РАЙОННИТЕ, КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВЯТ ОТЧИСЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 25 НА СТО ЗА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЛП.

ЧЛ.9 В БЛП СЕ НАЛАГАТ СЛЕДНИТЕ НАКАЗАНИЯ:

А/ ПОРИЦАНИЕ;
Б/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ;
В/ ИЗКЛЮЧВАНЕ.

ЧЛ.10 НАКАЗАНИЯТА СЕ ПРОЧИТАТ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ЧЛ.11 ЗА ВСЕКИ ИЗКЛЮЧЕН ИЛИ НАПУСНАЛ ЧЛЕН СЕ УВЕДОМЯВА РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, КАТО СЕ ПОСОЧВАТ ПРИЧИНИТЕ. УВЕДОМЯВАНЕТО СТАВА В ПИСМЕНА ФОРМА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРАДСКИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - КЪРДЖАЛИ.


ГОСПОДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЛНЕНИЯТА, ПРЕДИЗВИКАНИ В РАЙОНА НИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ГРАДСКИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /ГК НА БНРП/ ЗАСТАВА НА ТВЪРДАТА ПОЗИЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ САМИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 Г. И ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА ЧЛ.8, ТЕ РЕАГИРАТ НА НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА.

ГОСПОДА, НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИНСТИТУЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО НЯМАТ ПРАВО В ТОЗИ ЕТАП НА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПРАВЯТЕКСПЕРИМЕНТИ СЪС СЪЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ.

В ТЕЗИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕРИГИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ГОСПОДАТА ПОПОВ И КОСТОВ, НИКОМУ НЕ Е НУЖНО ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ, КОЕТО ОТ СВОЯ СТРАНА Е СВЪРЗАНО ОТНОВО С МНОГО И НОВИ РАЗХОДИ.

ПРАВИ ЧЕСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЕ В ТОЗИ МОМЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАТИСК ИМАТ СИЛИ И ЖАР ДА ИЗРАЗЯТ СВОЯ ПРОТЕСТ ПРОТИВ НЕДАЛНОВИДНОСТТА НА НЯКОИ ПОЛИТИЦИ И ПАРТИИ.

ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛНИТЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА Г-Н ДАНОВ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, С КОЕТО ЩЕ СЕ НАПРАВИ НОВО КОНСТИТУЦИОННО НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.8, АЛ.З И ЧЛ.9, АЛ.2.

ГОСПОДА, ГК НА БНРП НАСТОЯВА ЗА ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 Г. И ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО ДА СЕ ОТХВЪРЛИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СТАВА ЦЯЛОСТНО, А НЕ НА ПАРЧЕ.

ЗАКОНИТЕ СЕ ПИШАТ, ЗА ДА СЕ СПАЗВАТ.

КЪРДЖАЛИ, 19 ФЕВРУАРИ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:56:31             25-02-1991