25 октомври 1990

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 211 /229/

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/, АДРЕСИРАНА ДО НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ГОСПОДА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗНИЦИ,

ПРИЧИНИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СА СЛЕДНИТЕ:

1. ОБЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ - РАЗРУШАВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В СТРАНАТА.

2. УБЕЖДЕНИЕТО НИ, ЧЕ ТАЗИ ЦЕЛ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА САМО ОТ ЕДИН МОЩЕН ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК.

3. ВИЖДАНЕТО НИ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПОУКИ ОТ ПО-ДАЛЕЧНОТО НИ МИНАЛО, ЧЕ САМО ЕДИН ПОДОБЕН СЪЮЗ МОЖЕ ДА ПРЕДПАЗИ БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ОТ МЕЖДУПАРТИЙНИ ТЪРКАНИЯ И ПАРТИЗАНЩИНА.

4. ИДЕНТИЧНОСТТА НА ОБЩОДЕМОКРАТИЧНАТА ПЛАТФОРМА НА НОВА СДП И СДС.

ПРИНУДЕНИ СМЕ ДА ПОВТОРИМ ТЕЗИ ФАКТИ, ЗА ДА ОТПАДНАТ ВСЯКАКВИ НАМЕСИ И ИНСИНУАЦИИ ЗА КОРИСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ЦЕЛИ НА ПАРТИЯТА ОТ ЧЛЕНСТВОТО Й В СДС.

СЪЩЕВРЕМЕННО ИЗРАЗЯВАМЕ И НЕСЪГЛАСИЕТО СИ С ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИ СТАТУТ В СДС. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ В ЕДИН СЪЮЗ НА РАВНОПРАВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Е НЕДОПУСТИМО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ КАТО "ПЪРВОКАЧЕСТВЕНИ", "ВТОРОКАЧЕСТВЕНИ" И Т.Н. ТОВА НАШЕ УБЕЖДЕНИЕ СЕ ОСНОВАВА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ НА КОАЛИЦИЯТА.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ООНОВНАТА ЦЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - РАЗРУШАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, KOETО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС, ПРЕДЛАГАМЕ:

1. В СДС ДА СЕ ПРИЕМАТ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА ВСИЧКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МУ ПРИНЦИПИ.

2. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ РОЛЯТА НА СВРЪХПАРТИЯ, СТРИКТНО ДА СПАЗВА ХАРАКТЕРА СИ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ, КАТО ОБЩОДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЕДИНЯВАЩИ ПРИНЦИПИ НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ОБЛИК НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

3. С ЦЕЛ ДА СЕ СЪЧЕТАЯТ ШИРОКАТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ОПЕРАТИВНОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ДА СЕ ВНЕСАТ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СДС:

А/ ДЕЛЕГИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ-ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ФОРМИРАТ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/, КОЙТО ИМА РЕШАВАЩО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА КОАЛИЦИЯТА.

Б/ ЧРЕЗ ТАЙНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НКС ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ 9 ДО 11 ЧЛЕНОВЕ С ОПРЕДЕЛЕН МАНДАТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

В/ ОБЩИНСКИТЕ КС НА СДС НЕ ДУБЛИРАТ СТРУКТУРАТА НА НКС, ТЪЙ КАТО ТЕ НЕ ВЗЕМАТ КАРДИНАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ; В ТЯХ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОСИГУРИ РАВНОПРАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ-ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА, ИМАШИ ДОКАЗАНИ СТРУКТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, КАТО ВСЕКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКС СЕ ПОДПИСВА ОТ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВУВАЩИ С ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВА.

СОФИЯ, 17 ОКТОМВРИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОВА СДП: В. МИХАЙЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСКУСИЯТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ ЗАЯВЯВА СЛЕДНОТО:

КАТО ОТЧИТА МНЕНИЕТО НА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, НЕЗАВИСИМИЯТ СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РЪБОТИ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО.

НЕЗАВИСИМИЯТ СИНДИКАТ НАСТОЯВА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА РАБОТЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ И ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА ПО ПРИМЕРА НА СТРАНИТЕ С РАЗВИТА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЙТО ДА БЪДЕ ПРИЕТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО: П.ДРАШКОВ

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ТЕЗИСИ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ /ЛДС/ КЪМ КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ.


18.
ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ЩЕ ОБРЪЩАМЕ НА ХУМАНИЗИРАНЕТО НА РАБОТНАТА СРЕДА. НИЕ ТРЯБВА ДА НАСОЧИМ ВНИМАНИЕТО КЪМ НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ, КОИТО ВЕЧЕ СА ПОСТАВИЛИ ИЛИ ПОСТАВЯТ В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО ТАЗИ ПРОБЛЕМАТИКА. ТРЯБВА ДА СЕ СТИГА ДО КОРЕНА НА НЕЩАТА. СТАВА ДУМА ЗА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИ, КОИТО ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО ПРЕДПОЛАГАТ ЧОВЕКА, А НЕ ПРОСТО ПРОИЗВОДСТВЕНА, ИКОНОМИЧЕСКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКА РАЦИОНАЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. НИЕ, КАКТО СЕ КАЗВА, СМЕ ИЗТЪРВАЛИ МНОГО ВЛАКОВЕ, НО ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ НИ ДАВА НАЙ-ДОБРИ ШАНСОВЕ ДА НАВАКСВАМЕ С УСВОЯВАНЕ НА НАЙ-НОВОТО И НАПРЕДНИЧАВОТО С ОГЛЕД НА ПРОГРЕСИВНИ И ХУМАНИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И Т.Н.

19.
ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е РЕВНОСТЕН ЗАЩИТНИК НА СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА И СЛОВОТО, НА ПЕЧАТА, КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ, НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНАТА СЪВЕСТ, УБЕЖДЕНИЯТА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО И ИНТИМНИЯ СВЯТ НА ЧОВЕКА.

20.
ЛДС ИМА СВОЕ ЗАКОННО И ЦЕНТРАЛНО МЯСТО В ПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ. ТОЙ ПРИТЕЖАВА ЯСНО ОЧЕРТАН ОБЛИК. НАШИЯТ СЪЮЗ Е ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО БЛИЗЪК ДО ДРУГИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. ТАЗИ БЛИЗОСТ ИДВА ПО ЛИНИЯТА НА РАДИКАЛНО И БЕЗКОМПРОМИСНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ СРЕЩУ ВСЕКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, НЕЗАЧИТАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ И ХУМАНИСТИЧНИ ЦЕННОСТИ, НА ВОЛЯТА НА НАРОДА, НА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И Т.Н. НИЕ КАТО СЪЮЗ НЕ ПРЕТЕНДИРАМЕ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ, НО ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ СВОЯТА ИДЕНТИЧНОСТ.

21.
НИЕ ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ, РАЗШИРЯВАМЕ И ИНТЕНЗИФИЦИРАМЕ СВОИ ВРЪЗКИ И КОНТАКТИ С ДРУГИ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ТАКИВА, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ХУМАНИЗМА И ПРОГРЕСА.

22.
ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НИЕ СМЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТАКАВА РАМКА, КОЯТО ЩЕ ПОЧИВА НА ПРИНЦИПИ, КОИТО ДА ОСТАВАТ НЕИЗМЕННИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НА ВЛАСТ. А ТЕЗИ ПРИНЦИПИ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ ДОБРОСЪСЕДСТВО, ДРУЖЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ СТРАНИ В СВЕТА, ДОВЕРИЕ В БЪЛГАРИЯ, МИР НА ЗЕМЯТА И Т.Н. НИЕ ОБАЧЕ ИСКАМЕ ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-УСПЕШНО С ОНЕЗИ СТЪПКИ, ЧЕРТИ И НЮАНСИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИЗЛЪЧИ ИМЕННО МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ КАТО ФИЛОСОФИЯ, ДОКТРИНА И ПОВЕДЕНИЕ.

23.
В ОРГАНИЗАЦИОННО ОТНОШЕНИЕ ЛДС ЩЕ БЪДЕ СЪЮЗ ОТ НАЙ-МОДЕРЕН ТИП. НЕГОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ЩЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ НЕГОВАТА ХУМАНИСТИЧНА ПРИРОДА И ФИЛОСОФИЯ. НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ОРГАНИЗИРАНИ И СИЛНИ, ЗАЩОТО ВСИЧКИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ НЕПРЕКЪСНАТО, ЩЕ СА МИСЛЕЩИ ХОРА, ЛИЧНОСТИ, А НЕ БЕЗЛИЧНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА МАСА. ВСИЧКО ТАВА СЕ ОТРАЗЯВА В УСТАВА НА ЛДС.

24.
НИЕ ТЕПЪРВА ЩЕ ИЗГРАЖДАМЕ НАШАТА ПРОПАГАНДНА СИСТЕМА. НО НИЕ СЕ НУЖДАЕМ НЕЗАБАВНО ОТ НОВ ВЕСТНИК КАТО ТРИБУНА НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. ПРЕДЛАГА СЕ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАТИЧНА СЕДМИЦА" ДА СЕ ПРЕИМЕНУВА ВЪВ ВЕСТНИК "СВЯТ" ИЛИ ПЪК "ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ". ВЕСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ, ДА СЕ УВЕЛИЧАВА НЕПРЕСТАННО НЕГОВИЯТ ТИРАЖ С ТЕНДЕНЦИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ВЕСТНИК ЗА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И БИЗНЕС. В НЕГО ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВА ЕЛИТЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА.

25.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РАЗРАБОТВАТ ФУНДАМЕНТАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ И МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРИВЛИЧАТ ЕКСПЕРТИ ОТ РАЗЛИЧННИ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛНОТО И ХУМАНИТАРНОТО ЗНАНИЕ, ДА СЕ ПОДГОТВЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЪРВОКЛАСНИ ЕКСПЕРТИ. ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗРАБОТКА НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА.

ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


ПЪРВО - ОСНОВАНИЯ

1. БНДП СЕ БОРИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ИДЕАЛИ И ТРАДИЦИИ, СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, ЗА ВСЕСТРАННИЯ ДУХОВЕН И МАТЕРИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ТАКА ЧЕ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДОСТОЕН И ПЪЛНОЦЕНЕН ЧЛЕН НА ИЗГРАЖДАЩИЯ СЕ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ НА СВОБОДНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАЦИИ.

2. БНДП Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА ПРИ ГАРАНТИРАНЕ УНИВЕРСАЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО НАРОДОВЛАСТИЕ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ПОСТИЖЕНИЯ - Т.Е. ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА И ОБЩЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК И СЪДЪРЖАНИЕ.

3. БНДП ПРОВЕЖДА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ НА СТРАНАТА.

ВТОРО - СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

4. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ БНДП ЩЕ СЕ БОРИ ЧРЕЗ:

А/ ВСИЧКИ ФОРМИ НА УСТНА И ПИСМЕНА ПРОПАГАНДА;

Б/ СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, ШЕСТВИЯ И МИРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ;

В/ ЧРЕЗ СЪЮЗНИТЕ ИЗДАНИЯ;

Г/ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА ВСИЧКИ НИВА И ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ;

Д/ УСТАНОВЯВАНЕ НА ДРУЖЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕНИ, КУЛТУРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАСТЪПВАЩИ ИДЕИ, БЛИЗКИ С ПРОГРАМНИТЕ ИДЕАЛИ НА ПАРТИЯТА;

Е/ СКЛЮЧВА ВРЕМЕННИ ИЛИ ПО-ДЪЛГОТРАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА СТРАНАТА И ЦЕЛИТЕ НА БНДП.

ТРЕТО - ЧЛЕНСТВО

5. ЧЛЕН МОЖЕ ДА СТАНЕ ВСЕКИ ПЪЛНОПРАВЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, СПОДЕЛЯЩ ПРОГРАМАТА И ГОТОВ ДА ИЗПЪЛНЯВА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

6. ЧЛЕНОВЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ МЕСТНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СА В СЪСТАВ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТ ДУШИ, НА ОСНОВАТА НА ПИСМЕНА МОЛБА ОТ КАНДИДАТА И В НЕГОВО ПРИСЪСТВИЕ.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО В БНДП СТАВА:

А/ ЧРЕЗ УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО ИЗВЕСТИЕ ДО МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВА;

Б/ ПРИ НЕПЛАЩАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС.

8. ЧЛЕН НА БНДП МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН НА ОСНОВАТА НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ И ПРИ СПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

А/ ЗА ДЕЙСТВИЯ В РАЗРЕЗ С ПРОГРАМАТА И УСТАВА.

Б/ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ПРОТИВОРЕЧАЩО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ И УТВЪРДЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ.

В/ ИЗКЛЮЧВАНЕТО СТАВА С РЕШЕНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИ ИЗРИЧНАТА ПОКАНА ДА ПРИСЪСТВУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ.

Г/ ИЗКЛЮЧЕНИЯТ ИМА ПРАВО ДА ОСПОРИ РЕШЕНИЕТО С МОТИВИРАНА МОЛБА ДО КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

9. ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНДП ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

А/ ДА УЧАСТВУВА В РАЗРАБОТВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА В ДУХА НА ОБЩИТЕ ИДЕЙНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ. ВСЕКИ ЧЛЕН Е СВОБОДЕН ДА СЕ ОБРЪЩА ПРЯКО КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ. АЛТЕРНАТИВНИ ИДЕЙНИ ПЛАТФОРМИ СЕ ДОПУСКАТ, СТИГА ТЕ ДА НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, КОИТО ДАВАТ ОБЛИКА НА ПАРТИЯТА, НЕ ПРОКЛАМИРАТ И НЕ СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА НАРУШАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ЕДИНСТВО И РАЗВИТИЕ НА БНДП;

Б/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН ВЪВ ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ. ПОВЕЧЕ ОТ 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА НЕ СЕ ДОПУСКАТ;

В/ ДА ИЗКАЗВА СВОБОДНО СВОЕТО МНЕНИЕ ОТ ПРИНЦИПНИ ПОЗИЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА;

Г/ ДА ПОЛУЧАВА ВСЕСТРАННА ЗАШИТА, КОГАТО Е ПРЕСЛЕДВАН ЗАРАДИ ИДЕИТЕ, КОИТО ИЗПОВЯДВА;

Д/ ДА СЪДЕЙСТВУВА СПОРЕД СИЛИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИДЕАЛИТЕ НА ПАРТИЯТА;

Е/ ДА УЧАСТВУВА В РАБОТАТА НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВА, И ДА ИЗПЪЛНЯВА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ МУ ЗАДАЧИ.

ЧЕТВЪРТО - ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БНДП

10. БНДП СЕ СЪСТОИ ОТ МЕСТНИ ДРУЖЕСТВА, РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ И ЦЕНТРАЛНИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ.

11. РЪКОВОДСТВОТО НА БНДП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КОНГРЕСА, ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО.

12. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ ЗАНИМАВА С:

А/ ИЗВЪРШВА ПЕРИОДИЧЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРАВИЛНОТО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ПЛАНИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА;

Б/ СЛЕДИ ЗА СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И СЛЕДВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПНИ ДОКУМЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЧНОСТИ. ПРИ НУЖДА МОЖЕ ДА ОТМЕНИ ИЛИ СПИРА ТЕХНИ РЕШЕНИЯ;

Г/ МОЖЕ ДА ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЛИЧНОТО И ГРАЖДАНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ВСЕКИ ПАРТИЕН ЧЛЕН, АКО ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ТОВА НАНАСЯ ВРЕДА НА БНДП;

Д/ МОЖЕ ДА СПИРА РЕШЕНИЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПАРТИЕН ЧЛЕН ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО МУ РЕШАВАНЕ ОТ КОНГРЕСА;

Е/ СЛУЖИ КАТО АРБИТРАЖНА ИНСТАНЦИЯ ПРИ СПОРОВЕ КАКТО МЕЖДУ РЪКОВОДНИ ТЕЛА, ТАКА И МЕЖДУ ОТДЕЛНИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ;

Ж/ МОЖЕ ДА НАЛАГА СЛЕДНИТЕ НАКАЗАНИЯ:

- ЗАБЕЛЕЖКА
- МЪМРЕНЕ
- ПОРИЦАНИЕ
- ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

З/ МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА:

- НА ОБШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ ДА РАЗГЛЕЖДА ПАРТИЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВСЕКИ ЧЛЕН, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОСТА, КОЙТО ЗАЕМА. МОЖЕ ДА ПОСТАВЯ ВЪПРОСА И ЗА СНЕМАНЕТО ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ОТДЕЛНИ РЪКОВОДНИ ЛИЦА.   

- НА КОНГРЕСА - ЗА ПОДМЯНАТА НА ЦЕЛИ РЪКОВОДНИ ТЕЛА. МОЖЕ И ДА ПРЕДЛАГА ОТВОД НА КАНДИДАТУРИТЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ.

13. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ 6 ЧЛЕНОВЕ, ИЗБОРНА И ПОДОТЧЕТНА НА КОНГРЕСА. ЕДИН ОТ ТЯХ КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ. КОМИСИЯТА РАБОТИ КАТО КОЛЕГИАЛЕН ОРГАН, КАТО ПРИ РАВЕНСТВО НА ГЛАСОВЕТЕ МНЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Е РЕШАВАЩО. МАНДАТЪТ Е ЧЕТИРИГОДИШЕН, КАТО ВСЕКИ РЕДОВЕН КОНГРЕС ПОДМЕНЯ САМО ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ Й. ИЗБИРАТ СЕ И ДВАМА ПОДГЛАСНИЦИ, КОИТО ПРИ НУЖДА ДА Я ПОПЪЛВАТ.

14. ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ДА ФУНКЦИОНИРА СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС И ТО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 3 МЕСЕЦА.

15. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА УЧАСТВУВАТ ПО ПРАВО В РАБОТАТА НА РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ, НО НЕ УЧАСТВУВАТ В ГЛАСУВАНЕТО.

16. ВЪРХОВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА БНДП Е КОНГРЕСЪТ.

А/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ПРИНЦИПНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ПАРТИЯТА;
   
Б/ ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА И УСТАВА, АКО ЗА ТОВА ГЛАСУВАТ 2/3 ОТ ВСИЧКИ РЕДОВНО ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ;

В/ ПРИЕМА ОТЧЕТИТЕ НА ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ;

Г/ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, КАКТО И НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ЗА ИЗБИРАНЕТО СА НЕОБХОДИМИ ГЛАСОВЕТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ВСИЧКИ ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ.

17. ИЗВЪНРЕДНИЯТ КОНГРЕС СЕ ЗАНИМАВА САМО С ВЪПРОСИТЕ, ЗА КОИТО Е СВИКАН.

18. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАН ОТ:

А/ ОБШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ,

Б/ СЪВМЕСТНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

В/ ПО ИСКАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПОДКРЕПЕНО ОТ 1/5 ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

Д/ НА ОСНОВАТА НА ЧЛ. 15 И 20 /2/ ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

19. КОНГРЕСЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ЧЛЕНСКАТА МАСА, И ТО ТАКА, ЧЕ ТЕ ДА НЕ СА ПО-МАЛКО ОТ 150 И ПОВЕЧЕ ОТ 500.

КАНДИДАТИТЕ СЕ ИЗДИГАТ ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ИЗБИРАНЕТО НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС СЕ    ИЗВЪРШВА ПРИ СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО ЗА ПОСЛЕДНИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС.

20. ОБЩОТО РЪКОВОДСТВО НА БНДП МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, КАТО:

А/ ИЗРАБОТВА ИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА И СТРАТЕГИЯ;

Б/ СЛЕДИ ЗА ПРАВИЛНОТО КАДРОВО И ОРГАНИЗАЦИОННО    РАЗВИТИЕ НА ПАРТИЯТА;

В/ ПРИЕМА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ;

Г/ ДА КООПТИРА ЧЛЕНОВЕ ЗА РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО ОТ ИЗБРАНИЯ ОТ КОНГРЕСА СЪСТАВ.

Д/ ДА ИЗИСКВА ДОКЛАДИ И ОБРАЗУВА АНКЕТНИ КОМИСИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПАРТИЯТА.

21. ОБЩИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННО-УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, НО ТАКА,
ЧЕ ИЗБРАНИТЕ ОТ КОНГРЕСА ЧЛЕНОВЕ ДА НЕ СА ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА.

22. ОБЩИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ ЗАСЕДАВА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ - НА ГЛАВНИЯ ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР.

ЗАСЕДАВА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 ПЪТИ ГОДИШНО.

23. ТЕКУЩАТА РАБОТА НА БНДП СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
КАТО:

А/ ДЕЙСТВУВА КАТО КОЛЕКТИВЕН И КОЛЕГИАЛЕН ОРГАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНГРЕСНИТЕ РЕШЕНИЯ;

Б/ ПОДДЪРЖА ПРЯКА ВРЪЗКА И ПОДПОМАГА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;

В/ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА;

Г/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ;

Д/ ИЗВЪРШВА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА ЗА СВИКВАНЕТО НА КОНГРЕСИТЕ;

Е/ НЕПОСРЕДСТВЕНО ОРГАНИЗИРА И РЪКОВОДИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КАМПАНИИ;

Ж/ ОСЪЩЕСТВЯВА ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ИК.

24. УС СЕ СВИКВА НА ЗАСЕДАНИЕ СПОРЕД НУЖДИТЕ, НО НЕ ПО-РЯДКО ОТ ВЕДНЪЖ НА 3 МЕСЕЦА.

25. ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА БНДП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ В СЪСТАВ ОТ 7 ДО 9 ЧОВЕКА, ИЗБРАНИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС.

ЗАСЕДАНИЯТА МУ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ - ОТ ГЛАВНИЯ ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР.

ВСЕКИ ЧЛЕН ОТГОВАРЯ ЗА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ. ИК ИМА ДА ВЪРШИ:

А/ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ОПЕРАТИВНАТА ВЗАИМОВРЪЗКА С ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНСКАТА МАСА;

Б/ ДА ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ПАРТИЙНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ;

В/ ДА ОТЧИТА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕД ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА УС;

Г/ ЗА ПОДГОТВЯ РАБОТАТА НА УС;

Д/ ДА КОНТРОЛИРА И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ПОМОЩНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ.

26. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА:

А/ ПРЕДСТАВЯ ПАРТИЯТА ПРЕД СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НА МАСОВИ ПРОЯВИ И ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ;

Б/ ПРОВЕЖДА КОНСУЛТАЦИИ, А ЗАЕДНО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИК ВОДИ ПРЕГОВОРИ С ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДПИСАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО ИМ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;

В/ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВА ЗАСЕДАНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ;

Г/ МОТИВИРАНО СВИКВА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ И КОНГРЕСА.   

27. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ТОЗИ ПОСТ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

ПРИ КОНФЛИКТ С ОСТАНАЛИТЕ ИЗБОРНИ ОРГАНИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ ФУНКЦИИ ПОВЕЧЕ ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. В ТЕЗИ СЛУЧАИ НЕГОВИ ФУНКЦИИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ГЛАВНИЯ ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР.

ПЕТО - ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

28. БНДП Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ СВОЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГЛАВНИЯ ОРГАНИЗАТОР ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

29. НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА БНДП СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

А/ ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е ЕЖЕМЕСЕЧЕН, А РАЗМЕРЪТ МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДОБРОВОЛНО ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 НА СТО ОТ МЕСЕЧНИЯ МУ ДОХОД;

Б/ ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС СЕ ВНАСЯ СРЕШУ РАЗПИСКА В МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ВСЕКИ МЕСЕЦ ОТЧИСЛЯВА 30 НА СТО ОТ СЪБРАНАТА СУМА ЗА ОБЩОПАРТИЙНИ НУЖДИ.

ШЕСТО - ВЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ

30. ДО СВИКВАНЕТО НА ПЪРВИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС, КОЙТО ДА ИЗБЕРЕ РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ, УКАЗАНИ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, БНДП СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ВРЕМЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ, А МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ОТ ВРЕМЕННИ РЪКОВОДСТВА.

/ПРИЕТ ОТ НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 30 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ./

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗПРАТЕНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, ДЪЛГОГОДИШЕН АКТИВЕН РАБОТНИК В АПАРАТА НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, ЕДИН ОТ СЪРАТНИЦИТЕ НА ТОДОР ЖИВКОВ, СЕ ЯВЯВА КАТО ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА ГРАМАДНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ И ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА СТРАНАТА. НЕГОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ОСЪДИ ТОДОР ЖИВКОВ И ОБКРЪЖЕНИЕТО МУ, КОИТО ДОВЕДОХА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДО ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПРОПАСТ. ТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ СТАРИТЕ ТОТАЛИТАРНИ И АНТИДЕМОКРАТИЧНИ МЕТОДИ, ТЛАСКАЩИ КЪМ ГИБЕЛ ТОЗИ НАРОД. ШЕ ПОСОЧИМ САМО ДВА ФАКТА:

1. ВЪПРЕКИ ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС НА НЯКОИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СЕ ИЗПРАЩАТ ХИЛЯДИ ТОНОВЕ СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ ЗА КУБА И ЕГИПЕТ В МОМЕНТ, КОГАТО ТУК СЕ РАЗДАВАТ С КУПОНИ В СМЕШНО МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА.

2. ПРЕДЛАГА СЕ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ДР. МАСОВИ ПРОЯВИ ПОД ПРИКРИТИЕТО ЗА СПОКОЙСТВИЕ И РЕД.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ Г-Н ЛУКАНОВ ПРЕДЛАГА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ МОРАТОРИУМЪТ ЗА РАЗПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ТОВА НИ НАВЕЖДА НА МИСЪЛТА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВИСОКОПОСТАВЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЧИК Е РЕШИЛО ДА РАЗВЪРЖЕ РЪЦЕТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ БИЗНЕСМЕНИ, КОИТО, ВЛАГАЙКИ НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ СРЕДСТВА В ЧАСТНИ И ПРИВАТИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТНОВО ДА ЯХНАТ НЕЩАСТНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ДА ПРОКЛАМИРАТ ДЕМОКРАТИЧЕН ВЪЗХОД.

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ ТВЪРДО И КАТЕГОРИЧНО НА БЪРЗАТА И НЕОБМИСЛЕНА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ИЗХВЪРЛИ НА УЛИЦАТА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ НЕЩАСТНИЦИ. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ С ПРОГРАМАТА НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, КОЯТО ОПРАВДАВА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ, БЕЗРАБОТИЦАТА И СПАДАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАРОДА.

КАТО ДЕМОКРАТИ НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО ВЪЗМУТЕНИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ - ФАКТ, КОЙТО НЕДВУСМИСЛЕНО ПОТВЪРЖДАВА НЕОТОТАЛИТАРНАТА ПОЗИЦИЯ НА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ОТГОВОРНО:

СТИГА ЕКСПЕРИМЕНТИ С БЕДНИЯ, ГЛАДЕН БЪЛГАРСКИ НАРОД В ИМЕТО НА НОВИЯ МОДЕЛ "ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ"! СТИГА ЛЪЖА И ДЕМАГОГИЯ! СТИГА ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ! ОТГОВОРНОСТ И СЪД НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА И НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!

15 ОКТОМВРИ 1990 Г.  БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛО ДЕНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА 24 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА В ГР. ДОБРИЧ.


ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА" Е НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА, НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, ОБОСОБЕНА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД ДОБРИЧ.

ЧЛ.2. ЦЕЛТА НА СЪЮЗА Е: ДА ПРОБУЖДА, СЪХРАНЯВА И РАЗВИВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДНОСТЕН ДУХ НА ЖИВЕЕЩИТЕ В ДОБРУДЖА, В ОСТАНАЛИТЕ КРАИЩА НА РОДИНАТА И ЧУЖБИНА ДОБРУДЖАНЦИ, ДА ПОДДЪРЖА НАЦИОНАЛНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРИНА, НЕГОВОТО РОДОЛЮБИЕ И ОБЩОЧОВЕШКИ НРАВСТВЕНИ КАЧЕСТВА.

ЧЛ.З. ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСТОЯННА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОБРУДЖАНСКИТЕ НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ, ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА АКТИВНО ЗА ИЗДИРВАНЕТО, ПРОУЧВАНЕТО, ЗАПАЗВАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА ДОБРУЖДАНСКИЯ КРАЙ, НА НЕГОВИТЕ КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, ЩЕ ПРАВИ ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ ПРИНОСА НА ДОБРУДЖАНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ КУЛТУРА И ИЗКУСТВО И С ТОВА ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ДОРАЗВИВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.4. ДЕЙНОСТТА СИ СЪЮЗЪТ ЩЕ ПРОВЕЖДА ЧРЕЗ СВОИТЕ СЕЛИЩНИ ДРУЖЕСТВА.

ГЛАВА ВТОРА - ЧЛЕНСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ЧЛ.5. В СЪЮЗА МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО НЕ Е ЛИШЕН ОТ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, НЕ Е ЗАМЕСЕН В ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ПРИЕМА И СПАЗВА УСТАВА И ИЗПЪЛНЯВА ПРОГРАМАТА МУ, БЕЗ ОГЛЕД НА НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ПОЛ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.

ЧЛ.6. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВУВА В РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА, ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В НЕГОВИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ.

ЧЛ.7. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА Е ДЛЪЖЕН ДА УЧАСТВУВА СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСТАВНИТЕ ЦЕЛИ НА СЪЮЗНАТА ПРОГРАМА.

ЧЛ.8. СЪЮЗЪТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОБЩОСЪЮЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН НА КОНГРЕС ИЛИ НА ОБЩОСЪЮЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ, В СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ТРИМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР, СЕКРЕТАР ПО ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ И ЧЛЕНОВЕ, БРОЯТ НА КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КОНГРЕСА ИЛИ ОТ ОБЩОСЪЮЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ИЗБОРЪТ СЕ ПРОВЕЖДА С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ВСЕ ТОГАВА СЕ ИЗБИРА И ФИНАНСОВО-ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ В СЪСТАВ ОТ СЕДЕМ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.9. ВИСШ ОРГАН НА СЪЮЗА Е ОБЩОСЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ ИЛИ ИЗВЪНРЕДНО - ПО  ИСКАНЕ НАЙ-МАЛКО  НА ПОЛОВИНАТА ОТ РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВАТА.

ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА ИЛИ НА ОБЩОСЪЮЗНИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕ ИЗБИРАТ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕЛИЩНОТО ДРУЖЕСТВО - ПО ЕДИН ЗА 10 РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.10. СЕЛИЩНИТЕ ДРУЖЕСТВА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ОБЩОТО ДРУЖЕСТВЕНО
СЪБРАНИЕ И ДРУЖЕСТВЕНО РЪКОВОДСТВО В СЪСТАВ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ САМОТО
СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР И СЕКРЕТАР-КАСИЕР.

ТЕ СЕ ИЗБИРАТ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ЧЛ.11. ДРУЖЕСТВАТА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТТА СИ ЧРЕЗ СВОИ САМОСТОЯТЕЛНИ ПЛАНОВЕ-ПРОГРАМИ, ИЗГОТВЕНИ В СЪГЛАСИЕ С УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗА, И ИЗПЪЛНЯВАТ РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСИТЕ, ОБЩОСЪЮЗНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ.12. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ НАЙ-МНОГО ЗА ДВА МАНДАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО.

ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ВСЕКИ МАНДАТ Е ДВЕ ГОДИНИ.

ЧЛ.13. СЪБРАНИЯТА НА ДРУЖЕСТВАТА СА РЕДОВНИ /ШЕСТМЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ/ И ИЗВЪНРЕДНИ. СЪБРАНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО С УЧАСТИЕТО НА 50 НА СТО ПЛЮС 1 ОТ РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ.14. ИЗВЪНРЕДНОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАНО ПО ИСКАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ИЛИ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1/3 ОТ ОБЩИЯ БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪОТВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО, НА МЛАДЕЖКИТЕ СЕКЦИИ ИЛИ КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/