25 септември 1992

София, 25 септември 1992 година
        Брой 189 /719/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ДЕМОКРАЦИЯТА НАИСТИНА Е В ОПАСНОСТ!" НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.


Българското общество преживява драматични дни. Пред очите ни се разкрива безизходицата на днешното управление. Нашите многократно изразявани опасения се сбъдват дори по-рано, отколкото предвиждахме. Новите митове рухват много по-бързо от предишните.

Дълго скриваната от обществото икономическа, политическа и духовна криза се разразява с опасно нарастваща сила. Това е провал на една власт, тласкаща към реставрация и реванш.

Кризата обхваща цялата управляваща групировка. Свидетели сме на разминаване между доминиращите в Съюза на демократичните сили (СДС) партии и организации и ръководството на Движението за права и свободи (ДПС). Кризата все по-дълбоко прониква в самия СДС и обхваща всички центрове на държавната власт. Оказва се, че не всички в СДС са готови безусловно да се подчинят на диктата на групата, узурпирала ръководството на съюза. В политическото противоборство не се подбират средствата. Дори се въвличат деполитизирани институции.

Антикомунизмът вече изчерпва потенциала на управляващите. Опасност за демокрацията наистина съществува, но не защото мнозинството от гражданите искат смяна на политически личности, а защото в името на запазването на властта за себе си тези хора са готови да пожертват демокрацията.

Българската социалистическа партия (БСП) потвърждава своите отрицателни оценки на дейността на парламента и неговото ръководство, както и за цялостната политика на правителството. Обстоятелството, че и други политически сили, включително ДПС, отчасти ги споделят и предприемат съответстващите им политически стъпки, не е основание БСП да промени своето парламентарно поведение. Такива еднопосочни действия не означават прелом в установени междупартийни отношения, нито съглашение, преследващо моментни политически изгоди.

БСП потвърждава своя политически избор в полза на гражданския мир и демократичните реформи. За разлика от Политическото съвещание на СДС отново избрало силовата политика, БСП е за демократично разрешаване на обществените и политическите противоречия.

БСП поддържа линията за бързи, но разумни и приемливи за обществото реформи, насочени към социална пазарна икономика. На тази основа БСП е за съгласувани действия с всички политически и обществени сили, готови да подчинят своите партийни и групови интереси на общонационалните стремежи.

На тези сили ние предлагаме диалог за принципите на националното съгласие. В търсенето на тези принципи трябва да ни обедини Конституцията на Република България.

На страната е необходимо продължаване и задълбочаване на реформите и прекратяване на деструктивната и реставрационна политика:

- приоритет на законодателството в полза на икономическото оживление, заетостта, социалното партньорство, образованието, културата, здравеопазване то и социалното осигуряване;

- модерна трансформация на собствеността и справедливо обезщетяване вместо превес на натуралната реституция;

- свободен избор на формите на дейност в селското стопанство; ускорено въвеждане във владение на земята и съдействие на новоучредените кооперации; приключване дейността на ликвидационните съвети.

Обществото ни се нуждае от демокрация и откритост, а не от силова и конфронтационна политика:

- от ръководство на парламента, което да съдейства за възстановяване на парламентарния диалог, за зачитане на законодателната инициатива на опозицията, за ефективен парламентарен контрол над правителството;

- от действия на изпълнителната власт, които запазват сътвореното богатство, а не разпиляват националния труд и капитал;

- от запазване конституционните правомощия на президента и реалното му участие в разделението на властите;

- от активни законосъобразни и безпристрастни действия на съдебната власт, без политическа избирателност и съобразяване с конюнктурата; от прекратяване на политическите преследвания и използването на съдебните органи в разрешаването на политически спорове;

- от действително национални телевизия и радио, а не от информационни средства, отново превърнати в придатък на партийно-държавната власт;
- от ненамеса на държавни органи в дейността на църквата и вероизповеданията.

Нацията се нуждае от спокойствие и от съсредоточаване върху жизнените задачи: развитие на производството, овладяване на безработицата, преодоляване на вълната от престъпност, спасяване на широки слоеве от социално слаби хора, спиране на системното и масово обедняване на населението.

БСП не допусна да бъде въвлечена в предизвикването на парламентарна криза. Истинската причина за такава криза ще бъде доказаната неспособност на управляващите да решават националните, социално-икономическите и духовни проблеми. При тази ситуация предсрочните, но не преждевременни избори са най-добрият изход за спасяване на застрашената демокрация.

София, 22 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА УСИЛИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА РЕФОРМИТЕ В СТРАНАТА.


Партиите и организациите от Политическия център категорично подкрепят усилията на президента д-р Желю Желев за постигането на национално съгласие между всички демократични сили по начина за осъществяване на реформите в България.

Осъждаме последните действия на самозабравилата се управляваща върхушка, насочени към конфронтация с президента и синдикатите, дестабилизация на страната и установяване на диктатура.


БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ "ЛИБЕРАЛИ"
ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР"    СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА"

София, 22 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Вече близо десет месеца пред очите на българския народ се реализира план за дестабилизацията на страната. Повече от ясно е, че за комунистическата опозиция личните и груповите интереси са далеч по-важни от благото на родината. И в това няма нищо ново. Така е било винаги през стогодишната история на тази партия. Ние обаче сме озадачени и възмутени, че в нейните редици вече се нареждат и хора, които доскоро се кълняха в демокрацията, в платформата на Съюза на демократичните сили и в самата коалиция, като единствена политическа сила, способна да изведе страната от кризата. Очевидно тези хора не заслужават доверието на честните българи, най-малкото за това, защото не познават или не искат да се поучат от българската история. Защото за демократите, за истинските политици в тази страна, вече е ясно, че се реализира в нови условия една стара коминтерновска тактика, разработена от вожда и учителя на българските комунисти Георги Димитров, а именно концепцията за единния фронт. Както е известно, задачата на единния фронт, част от който е и единният трудов фронт на синдикатите, е да свали правителството, да премахне "господстващата класа” и да сътвори онова "равенство”, което за 45 години превърна страната ни в развалина. И ако зад някогашния единен фронт стояха коминтерновските рубли, днес зад напъните на опозицията да повтори историческия си опит вече са парите на новобогаташите и икономическите мафиотски групировки. Защото във всички времена стратезите на комунистическата идеология са били по-добре платени, отколкото политиците, вслушващи се единствено в гласа на избирателите.

Днес ние сме свидетели как единофронтовската тактика и стратегия на опозицията поставя в опасност демократичните процеси. Това е така, защото капитализъм, граден от комунисти и крайно леви сили, води само до едно - страна без средна класа, страна на свръхбогати и крайно бедни слоеве на народа, страна, известна в цивилизования свят под прозвището "бананова република”.

Ние обаче сме сигурни, че на опитите за подобна реставрация ще бъде даден отпор от всички онези, за които демокрацията е била цел и ценност, а не средство за бързо икономическо благополучие. Вярваме, че сред тях ще са и хората на наемния труд, които очакват толкова много от смяната на собствеността, от приватизацията, в която те имат възможността да вземат пълноценно участие. Вярваме, че всички заедно още през идните месеци ще отправим окончателно в миналото възраждащата се теория и практика за класова борба и монопол на левия синдикализъм.

Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (НПС) призовава своите синдикати, регионални организации, както и отделните секции да обсъдят на свои събрания създалата се обстановка. Нека всички заедно имаме готовност за протестни действия и синдикални акции в защита на извоюваното от всички нас - платформата на Съюза на демократичните сили и правото му да я реализира в рамките на определения му от българския народ мандат.

София, 19 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТЕЛЕГРАМА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВЕТИЯ СИНОД И ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА МАКСИМ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИЗРАЗЕНО ОТ НЕГО СТАНОВИЩЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЦЪРКВАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Светият синод на Българската православна църква в извънредното си заседание на 24 септември 1992 г. в пълен състав с удовлетворение посрещна изразеното от Вас положително становище по създадените тревожни и съдбоносни църковни проблеми. Изказваме Ви нашата искрена благодарност. Молим всеподателя Бога да Ви укрепява в здраве и мъдрост за благото на нашия народ и за успех на демокрацията.

София, 24 септември 1992 г.

С дълбоко уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД: МАКСИМ
        ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД, ОГЛАВЯВАН ОТ НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН, В ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Светият синод на Българската православна църква с Наместник-председател Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Пимен високо оценява доброплодната дейност за Родината ни на Съюза на демократичните сили.

Съпричастен е на тревогата на парламента, правителството и всички здравомислещи хора страната ни да бъде тласната към хаос и безредие.

Светият Синод се обръща към духовенството и православните християни в този критичен момент да подкрепят парламента и първото законно демократично избрано правителство.

Божие благословение да бъде над всички, които се трудят за доброто на България.

София, 23 септември 1992 г.

НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА:

НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО В ЗАЩИТА НА ДЕПУТАТА ДИМИТЪР ВЕЛЕВ, ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА СНЕМАНЕ НА НЕГОВИЯ ИМУНИТЕТ. Писмото е подписано от членовете на Общинския партиен съвет на Българската социалистическа партия, от привърженици и симпатизанти на партията, от избиратели на депутата и е адресирано до народните представители и средства за масова информация.


Социалистите, привържениците и симпатизантите на социалистическата идея, избирателите на Димитър Велев от Хасково са безкрайно възмутени от поредната пропагандна бомба на г-н главния прокурор Татарчев.

Народният представител е обвинен във вземане на незаконно решение за разрушаване на жилища в един от кварталите в града ни, което се оценява и като акт на етническа дискриминация.

Разрушаването на незаконно изградените постройки в квартал Хисаря не е наказателна акция, свързана с възродителния процес, а законно действие на Общинския съвет тогава, регламентирано от нормативите по отношение на незаконното строителство, които са в сила и сега.

Ние квалифицираме искането на г-н Татарчев като безпардонно посегателство срещу законността и груба манифестация на политически пристрастия. Настояваме депутатите да проучат в детайли аргументите и преди да гласуват, да се посъветват със съвестта си.

Хасково, 24 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПАМЕТНА ЗАПИСКА (ЧАСТ ПЪРВА) НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) смята за необходимо публично да огласи своите оценки за хода на реформата, за икономическата и финансовата политика на правителството на г-н Филип Димитров. Мотивите за публикуване на Паметна записка по този въпрос са следните:

- принципните различия между синдикатите и правителството за приоритета и инструментариума на реформата, както и упоритият отказ на икономическия екип в кабинета да съгласува своята политика със синдикатите;

- заглъхването на сериозната публична дискусия и обменът на мнения за хода на икономическата реформа и за вариантните решения;

- отговорността на ръководството на КНСБ пред организацията и страната. Синдикатите са въвлечени в преговори по работната заплата, заетостта и социалното осигуряване в интерес на своите членове и организации. Сътрудничеството и диалогът по частични въпроси обаче не бива да създават впечатление, че ние подкрепяме цялостната реформаторска дейност на правителството.

Истината е, че синдикатите и кабинетът на г-н Филип Димитров имат диаметрално противоположни виждания за т.нар. български модел на икономическата реформа. Различията доведоха до остри стълкновения и открита конфронтация. Синдикатите изразиха своята позиция през април 1992 г. в меморандум, подписан от КНСБ и КТ "Подкрепа”, както и през юни в съвместна декларация с организациите на работодателите.

Настоящата Паметна записка е в съответствие с тези два документа. Тя засяга само пунктовете на принципни несъгласия с правителствената политика, представени неколкократно от делегацията на КНСБ в Националния съвет за социално партньорство.

I. КНСБ неведнъж е констатирала, че действията на правителството по провеждането на икономическата реформа загубиха динамика още към началото на месец август 1991 г. След първите решаващи и правилни стъпки за макроикономическа стабилизация и смяна на системата настъпи необосновано забавяне в действията и дори явна непоследователност. Първото демократично избрано правителство, запазило същия икономически екип, под предлог на стабилизацията отлагаше и продължава да отлага важни съпътстващи мерки и структурни решения.

1. Стратегията на икономическата реформа трябва да е ориентирана не просто към идеологемата "пазарна икономика”, а към прагматични икономически структури, осигуряващи конкретно участие в световното стопанство и устойчив просперитет. Това предполага такъв мащаб на икономическите преобразувания, при който съществува ядро, мозъчен тръст на реформата, стремящ се към дългосрочен успех във всички области на стопанските промени, а не само в отделни ресорни насоки.

2. Преходът към пазарна икономика предполага висока синхронизация в реформените стъпки при единодействие и баланс на икономическите институции и техните лидери. Опиянението на правителствения екип от властта обаче резултира в прекомерно надценяване на ролята на финансово-икономическите регулатори и подценяване на реакцията на средата и на наследените традиции. Наивно е например да се разчита, че волята на финансовата власт да се увеличат бюджетните приходи ще даде резултат, когато се налага постфактум и против интересите на данъкоплатците. Ориентацията към икономическа реформа до голяма степен беше подменена с финансово ориентирана реформа, което прави още по-болезнена липсата на общ поглед. Практически управлението на реформата е подменено с административно-бюджетен диктат върху публичния сектор, държавните предприятия, частните предприемачи и кооперациите.

3. Допуснато беше дестабилизирането на ключови икономически институции и сфери с национално значение. Организационни или финансови удари понесоха БНБ, бившето Министерство на икономиката и търговията, военнопромишленият комплекс, "Нефтохим”. Персонални кадрили с политически корени тресат управлението и на правителствено, и на фирмено равнище. Няма никакви основания да се приеме организационната дестабилизация като път към желаната макростабилизация.

4. Липсата на генерално решение за преструктурирането и обслужването на външния дълг продължава да блокира опитите за оживяване на производството и за привличане на по-значителни инвестиции от чужбина. Преговорите по този въпрос са забулени в тайна и са предоставени изцяло в ръцете на финансовия министър и на неговия екип. Парламентът и дори правителството като цяло не са наясно за детайлите на водените преговори и истинските перспективи.

Обобщено, липсва необходимата степен на координация, прозрачност и компетентност в реформените действия. Магията на макроикономическите параметри скрива разрухата на конкретната икономика в отраслите.

Една от решаващите причини за това е липсата на грамотен микроикономически поглед в реформаторския екип. Проблемите на борещите се за оцеляване фирми се приписват изцяло на "некомпетентно управление", вместо да се потърсят техните корени и в макроикономическата правителствена политика. Расте броят на фирмите, за които вътрешният и външният финансов натиск стават непоносими. Декапитализацията им и чрез банковата система, и чрез нелегални транзакции става застрашителна и поставя под съмнение и бъдещата приватизация. Рекламираният стабилен курс на лева е само привиден (измерен с паритета на покупателната сила той вече се е обезценил спрямо долара с над 25 %). Това задържа инфлацията, но снижава експортните стимули и международната конкурентоспособност, на които така разчитаме за ограничаване на спада.

II. В продължение на осем месеца правителството упорито отказва да разработи и представи публично работна програма за икономическата реформа. Усещайки нуждата от перспектива в своите действия, различни стопански министерства предлагат сега програми за ускоряване на реформите в отрасъла. Това, което остава неясно, е има ли взаимна връзка между тези програми, обединени ли са те в обща икономическа стратегия. Изпълнява ли някой тези функции, или отново се приема фискалната догма, че това се постига автоматично чрез бюджетното програмиране? Опитът през 1991-1992 г. кара синдикатите все по-критично да приемат уверенията за успеха на ортодоксалните монетарни рецепти, препоръчани от Международния валутен фонд (МВФ) за българската посткомунистическа псевдопазарна икономика.

1. Принципно неприемлива е засилващата се конюнктурност, както и непрестанните импровизации в действията на правителството. Важни икономически и структурни решения се отлагат под влияние на групови (политически и стопански) интереси. Това означава преход в режима на дискретно управление, който нанася сериозни щети за държавата и води до дезориентация на заинтересуваните стопански субекти - вътрешни и външни. Типичен пример е отлагането на приватизацията в полза на реституционните амбиции на ограничен кръг властимащи. Тази политика е насочена срещу интересите на стотици хиляди семейства, засегнати от реституционните закони. Поддаването на групови интереси донесе вторичен негативен ефект и върху качеството на нормативните документи, и върху състава и професионалното равнище на приватизационния орган - Агенцията по приватизация. Сериозна е опасността от корупция и елиминиране на интересите на наемните работници при осъществяването на приватизационната програма.

2. Непоследователно бяха внасяни корекции в лостовете на икономическата политика, което наруши финансовите програми на фирмите. (Въвеждане на данъчно облагане със задна дата, промените на ПМС N 27/1992 г., промените в митническата тарифа, новите акцизи и редица други). Необяснимото отлагане на отмяната на данъчните преференции в Закона за кооперациите се измерва в милиарди левове пропуснати приходи за държавата, и то в сферата на сравнително най-достоверната отчетност - мита и данъци. Още по-необяснимо е отлагането на реакцията по отношение на облагодетелстваните фирми след отмяната на преференциите.

3. С явен политически привкус е отлагането и преразглеждането на инвестиционни проекти и договори, движени от предишния състав на кабинета (случаят с "Пълдин Еър”, разрешенията за износ на специална продукция, проектът MPЗ "Хан Крум" - "Ровер" и др.). Липсата на приемственост и непрекъснатите скандали в тази област подкопават авторитета на страната в международен план и превръщат нашата икономика в несигурно и непривлекателно поле за чуждестранно инвестиране.

Най-безспорният резултат от реформата в България за жалост не е в производството и не е свързан с успехите на икономическата стабилизация, а с успешната политическа стабилизация на "бащите на реформата". Много от реформаторите, веднъж затънали в дебрите на реформата и обвързали се с нейната съдба, за добро и за лошо, изпаднаха в двоен капан:

Първо, в своите решения те са по-загрижени за политическия си пост, лични и групови интереси, отколкото за целите на реформата. Второ, те се държат за властта на всяка цена. Падането им от власт заплашва с търсене на отговорност за грешни или користни решения.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР.


Националният политически съвет на Българския демократичен център (НПС на БДЦ) на свое заседание от 23 септември 1992 г. по т. 1 от дневния ред на основание т. 7 от Статута на БДЦ с единодушие (консенсус) прие партия "Национална демокрация" за член на Българския демократичен център.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 22-МА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ В ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФИЛИП ДИМИТРОВ.


Предвид създалата се политическа обстановка, ние, демократично избраните кметове на общини от цяла България, заявяваме, че поради изключително тежкото наследство от управлението на комунистическата партия, довело до пълна разруха и дезорганизация в икономически и управленски аспект, се създават условия за раждане на икономическа мафия, свързана с бившата комунистическа номенклатура, поставяща си за цел ограбването на народа и обсебването на държавната власт.

Създава се реална опасност България да се превърне в безправова държава, в която управлението ще се доминира от картел престъпници.

Затова, Д Е К Л А Р И Р А М Е:

- Моралната си и политическа подкрепа на министър-председателя г-н Филип Димитров.
- Приемаме решенията от Политическото съвещание на Съюза на демократичните сили, състояло се в София на 18-20 септември 1992 г.
- Подкрепяме парламентарната група на Съюза на демократичните сили и председателя на Народното събрание - г-н Стефан Савов.

НИЕ ЩЕ РАБОТИМ КОНСТРУКТИВНО САМО С ПРАВИТЕЛСТВО, ОДОБРЕНО ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

ПОДПИСАЛИ:

д-р ПАНЧО ПАНАЙТОВ, кмет на Дупница
ЕЛИ МАСЕВА, кмет на Благоевград
д-р ПЕТЪР ИЛИЕВ, кмет на Петрич
ИВАН ГЮРГИНЧЕВ, кмет на Кюстендил
д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, кмет на Радомир
инж. ЗДРАВКО ПЕНЗОВ, кмет на Сандански
инж. ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ, кмет на Перник
д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, кмет на Пловдив
инж. БОРИС БОРИСОВ, кмет на Велико Търново
ЧАВДАР СПАСОВ, кмет на Враца
инж. ХРИСТО КИРЧЕВ, кмет на Варна
АНТОН АНДОНОВ, кмет на Стара Загора
инж. ИВАН ТАСЕВ, кмет на Русе
МЛАДЕН КАМЕНОВ, кмет на Видин
ЛЮДМИЛ САНДОВ, кмет на Михайловград
ИВАН ИВАНОВ, кмет на Габрово
проф. АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ, кмет на София
МИНЧО ДИКОВ, кмет на Ловеч
ГЕОРГИ ТЕРЗОВ, кмет на Пазарджик
ДИМИТЪР ПАДИШКИ, кмет на Симитли
ПРОДАН ПРОДАНОВ, кмет на Бургас
КОСТАДИН РАЧЕВ, кмет на Разлог

Дупница, 22 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ - РАЗГРАД В ПОДКРЕПА НА ИДЕИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изпълнителното бюро на общинската организация на Отечествения съюз в Разград застава твърдо зад идеите на президента на Република България Желю Желев за национално съгласие. Това са и принципите, върху които се гради новата организация на Отечествения съюз. Не кофронтация и противопоставяне, а национално съгласие е същността на демокрацията. Не може да се върви напред, когато народът е разединен - която и политическа сила да управлява, България затъва.

А нали в името на България и на народа български се кълнат всички политически сили, защо тогава не послушат неговите мъдри думи за разум, за помирение и съгласие, изречени не от друг, а от президента на нашата страна.

Разград, 22 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ГРУПА МЮСЮЛМАНИ ОТ РАЗГРАД ПО ПОВОД НА ПОДКРЕПАТА НА КАНДИДАТУРАТА НА АХМЕД ЯКУБ ЗА ГЛАВЕН МЮФТИЯ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Документът е подписан от 29 интелектуалци, учители, бизнесмени, адвокати, работници и пенсионери мюсюлмани и е адресиран до средства за масова информация.


Долуподписаните интелектуалци, учители, бизнесмени, адвокати, работници, пенсионери мюслюмани от град Разград декларираме, че ако нашият съюз Движението за права и свободи (ДПС) продължава да подкрепя АХМЕД ЯКУБ ЕФЕНДИ за главен мюфтия на мюслюманите, ние ще се разграничим от нашия съюз ДПС и от избраниците ни в Народното събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:36
25.09.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!