24 юни 1992

София, 24 юни 1992 година
        Брой 122 (652)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ИЗГОДА САМО ЗА БЛИЗКИТЕ ДО ВЛАСТТА" НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Както е известно, Българският земеделски народен съюз - единен бе един от инициаторите съвместно с други извънпарламентарни партии, които своевременно издигнаха глас на протест против предлагания от правителството проектозакон за приватизацията, който за съжаление вече е закон. Приетият от мнозинството в Народното събрание приватизационен закон със своите основни постановки е антисоциален, т.е. антинароден, защото от него ще се възползва само малка група хора и по този начин ще възпрепятства формирането на широка средна класа. Законът е антидемократичен, защото се разминава с принципа за максимална подкрепа от обществото. Законът е и антинационален, защото няма да защити нашето стопанство от опитите за чуждо проникване в ключови и жизненоважни за нас отрасли на промишлеността. Законът създава нов тип свръхцентрализиран механизъм и по този начин ще пречи за формирането на естествен пазар. Законът се разминава с Конституцията и е изгоден само за близките до властта.

Напомняме, че постоянното присъствие на БЗНС - единен своевременно депозира в Народното събрание алтернативен проект за технологията и принципите за извършване по най-справедлив за народа начин на приватизационен процес. Този проект бе публикуван в "Земеделско знаме" (бр. 74/15 април т.г.) и въпреки информационното затъмнение на масмедиите получи широк отклик и одобрение.

Ние предупредихме, че отговорността за гласувания Закон за приватизацията ще носят вредставените в парламента партии - СДС, БСП и ДПС. Те ще отговарят и за евентуалното проточване във времето на приватизационния процес, тъй като бе повече от сигурно, че ще се наложи изготвянето на нов закон за приватизацията.

На обществеността вече стана известно, че Министерският съвет е одобрил окончателно (?!) законопроектът за изменение на невлезлия още в действие Закон за приватизацията. Очевидно е намерението на вносителя недомислията и грешките, допуснати при прибързаното приемане на закона, да бъдат поправени. Но погрешният стил на работа отново се повтаря - парламентът не иска да вземе под внимание становищата на извънпарламентарните партии, а те представляват повече от 25 % от българските избиратели.

Сегашната практика да се приемат недобре обмислени жизненоважни икономически закони и после непрекъснато да се правят добавки и изменения само засилват чувството на неувереност и несигурност у всеки, който би се решил да инвестира у нас. А от това страдат само националните интереси на България.

София, 22 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


Днес, 22 юни 1992 г., по покана на заместник-председателя на Министерския съвет г-н Никола Василев се състоя среща мужду националния стачен комитет на НПС "Подкрепа" и председателя на Националния съвет за социално партньорство.

Стачният комитет изложи своите искания, формулирани в първата декларация до правителството от 4 юни 1992 г. Заместник министър-председателят зае неконструктивна позиция, ето защо той носи цялата отговорност за по-нататъшното развитие на стачните действия.

Националният стачен комитет на НПС "Подкрепа" си запазва правото да взема решения, съобразно конкретната обстановка.

София, 22 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
        СТАЧЕН КОМИТЕТ: Денко Ройдев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ "ПОДKPEПА" — БУРГАС, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до Националния стачен комитет на Националния професионален съюз "Подкрепа" и до всички средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

Недоумяваме от маневрите на правителството, което за последен път си позволява да поставя условия на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" относно приемането й в Националния съвет за социално партньорство (НССП). На всички вас ви е известно, че "Подкрепа” е идеята, която ни обедини, а не името Константин Тренчев - Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа". Точно заради тази идея ние, едни от основателите, се разграничихме от КТ "Подкрепа" и запазихме името като символ. Подобни процеси са ставали в редица европейски страни. Така че не му е работа на господин вицепремиера Никола Василев да определя кой какво име ще носи и да поставя условия в стил "възродителен процес", след като тече втора инстанция на съдебно дело относно правото на името "Подкрепа". Доколкото познаваме Конституцията на Република България, съдебната власт е разделена от изпълнителната. Ето защо, докато съдът не се произнесе, нека правителството и конкретно вицепремиерът да спазват законите в страната и международните конвенции. На цяла България е известно кой синдикален лидер иска да има изключителното право върху името "Подкрепа" в национален и международен мащаб, което ни напомня на един известен цитат от Маяковски: "Мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин."

Господин премиер, нашите искания, за които Вие ни принудихте да приложим крайната мярка стачка, може да Ви изглеждат политически и да ги представяте така пред българския народ, но обяснете ни, след като Вие не спазвате законите и Конституцията на България, защо принуждавате нас да защитим законите и Конституцията на България по такъв начин. Нашите членове гласуваха със синята бюлетина с надеждата, че България ще се превърне в демократична и правова държава, а вие, нашите избраници, поддавайки се на натиска на КТ "Подкрепа" и КНСБ, им позволявате да монополизират синдикалното пространство. Колкото до имуществото на комунистическия сателит Български професионални съюзи (БПС), вие отново им помагате да си го разделят помежду си, без да отчитате, че свой дял в него имат всички хора на наемния труд в страната.

С възприетата от Вас политика относно така наречената "легитимност" ("законност") Вие давате възможност на работодателите да не признават нашите моряшки структури, които имат чисто синдикални въпроси за разрешаване. Последен пример в това отношение е портовият флот в пристанище ООД - Бургас, който като специфичен отдел не може пряко да представлява себе си, а вместо него работните заплати и колективния трудов договор се договарят от неколцина "легитимни" синдикални фелдфебели. Освен това да не говорим, че проблемите на моряците от фирма "Океански риболов" от година време стоят нерешени.

Господин премиер, напомняме Ви пак, че моряците са тези, които дават голяма част от лицето на България пред света. Те няма да останат безучастни пред своите проблеми и ще държат да ги решават чрез свое пряко представителство на каквото и да е равнище.

Уважаеми господин премиер, след като всички ние гласувахме за платформата на СДС, а това значи - за правов ред и законност в страната, очакваме да проявите Вашия здрав разум, да изпълните Вашите предизборни обещания, вместо да ни принуждавате да използваме крайни мерки, които ще нанесат непоправими щети на националната икономика. А за това имаме достатъчно сили и възможности.

...Прочее, думата е Ваша!

София, 22 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА": инж. Димитър Дамянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ВАРНА ПО ПОВОД ЗАПОЧВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до Министерския съвет, Министерството на транспорта, стачния комитет на Националния професионален съюз "Подкрепа" и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Днес, 22 юни 1992 г., в 5,15 часа механизаторите и докерите от пристанище Варна-Изток започнаха ефективни стачни действия. Съзнаваме огромните загуби, които нанасяме на стопанството, но последствията от тази стачка вече носи правителството. Ефективните стачни действия ще продължат до удовлетворяване на исканията ни.

Варна, 22 юни 1992 г.

ЗА СТАЧЕН КОМИТЕТ НА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ВАРНА: В. Марков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА".


Подкрепяме изцяло предприетите крайни действия срещу противоконституционните, незаконосъобразни и в разрез с елементарните синдикални принципи и интереси на също така незаконосъобразно изградените Национална система за социално партньорство и Национален съвет за социално партньорство. Подкрепяме промените в икономическото развитие на страната, предприети от правителството на Съюза на демократичните сили (СДС), и се съобразяваме със Закона за уреждане на колективните трудови спорове, препятстващ участието ни в ефективни стачни действия, затова подкрепата ни към стачката е само морална. Считаме, че правителството е длъжно да направи необходимите изводи за преразглеждане на въпросите, свързани с принципите, върху които следва да се изгради социалното партньорство.

Предприемаме необходимите законни процесуални действия за отмяна на Правилата за национална система за социално партньорство, като се обръщаме към оторозираните за това органи - Върховния съд на Република България и Главна прокуратура - съответно, чл.чл. 125, ал.2 и 127, ал.1 т.З от Конституцията.

Каузата, която защитаваме, е справедлива!

И законосъобразна!

УСПЕХ!

София, 22 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЖИВОТЪТ ТРЯБВА ДА СЛЕДВА НОРМАЛНИЯ СИ ХОД" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРИЗИВА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.


1. Публикуваният във в. "Демокрация” призив за обединение на Радикалдемократическата партия в България (РДП) и Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) изразява лично становище на г-н Н.Слатински и г-н С.Мильов и не ангажира Изпълнителния комитет (ИК) на РДП. Ръководството на РДП преценява този призив като прибързан и необмислен.

Обединението на различни формации в СДС е един процес, който не трябва да се насърчава изкуствено. Истинските трайни промени както в обществения, така и в политическия живот се извършват по естествен, еволюционен път.

Прибързаните действия към обединения, разделения и фракционерство са характерни за партии и организации с лява ориентация. Като истински либерална и десноцентристка партия РДП не приема този подход.

2. ИК на РДП посреща с недоумение изявлението на президента д-р Желю Желев пред Българската национална телевизия (БНТ). За какво помирение призовава д-р Желю Желев, когато в България се осъществява истински мирен преход, реална смяна на политическата и икономическата система, съществува реално резделение на властите, свободно избрани и действащи парламент и президент и България с право се сочи като остров на спокойствието и стабилността на Балканите.

В изявлението на президента има елементи, които създават условия за ненужно изостряне на обстановката в страната и фактически не водят до така желания национален консенсус.

Справедливото и законно осъждане на виновниците за националната катастрофа според европейските правни норми само ще повиши авторитета на нашата страна и ще спомогне за нейното по-бързо приобщаване към обединена Европа.

София, 23 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


От вчерашния брой на "Демокрация” узнахме, че съществува пернишко предложение за обединение на Радикалдемократическата партия (РДП) и Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД). Официално такова писмено предложение не сме получавали, нито сме възнамерявали да отправяме. Не са водени и никакви преговори. Решение за подобна важна стъпка би могла да вземе само национална конференция.

Това обаче е добър повод за нас да изкажем своята неизменна воля за единодействие, уважението си към всички партии и организации в СДС, както и готовността ни да сътрудничим с всяка от тях, както е било винаги досега.

София, 23 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: Йордан Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЛОЖЕНИЕ "РАЗМИСЪЛ, РАВНОСМЕТКА, ПОСОКА" НА ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ КАЛИНИК ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЪРКОВНОТО ЕДИНСТВО.


1. Вследствие на неоценяване реалиите на времето поради онаследен тоталитарен стереотип от близкото минало на неблагодарна черна взаимност между вяра и безбожие Българската православна църква (БПЦ) се намира сега в драматична ситуация. Върховната църковна власт административно е разделена на два състава. Има и конкретни причини: вмешателство на извънцърковни и извъндържавни фактори и сили, както и извънгранични влияния; спад на духовността сред православните духовници; личностни взаимоотношения и борба за църковни постове и пр. В най-новата история на БПЦ (от Освобождението насам) няма подобен аналог. Клир и вярващ народ более - страдат поради общи и лични грехове на свещенослужители (висши и обикновени), църковнослужители и богослови. Поражения са нанесени върху църковната пълнота - обикновените вярващи православни хора се питат: Ако Бог това е допуснал, дали то не е включено в Неговия Промисъл, за да бъде прочистено недостойното сред клира? Родната църква изживява своя катарзис. Последиците са тежки и водят до обща съотговорност - най-вече от страна на архиереите. Българският народ (православни, инославни, интелигенция, религиозно равнодушни и др.) е в потреса и с тежки разочарования от последното развитие на църковните дела у нас. Това ще рече, че православните архиереи са изправени пред наложителната необходимост да вземат исторически решения по посока на възстановяване църковното единство. Безвъзвратно се налага най-висша клирическа жертва в името на православна вяра и български народ, която жертва ще се оцени от родната история като евангелско благородна и спасително миротворна! Друга алтернатива няма.

2. Разномислията и човешките разделения в Христовата църква не са ново явление. Те съпътстват духовния живот и са отражения, плод на действията на Сатаната, вечния враг на човешкото спасение: "Нашата борба не е против кръв и плът, а против...поднебесните духове на злобата" (Ефес. 6:12). Твърде навременно звучи предупреждението на св.ап. Павел: "Ако пък един други се гризете и се ядете, пазете се да не изтребите един други" (Гал. 5:15).

Православните християни са хора на вярата. Вяра евангелска, която има една същност:

а) Покаяние, отвръщане от злото и греха (това е вечната тема, мощното благовестие на целокупното писание на Стария и Новия завет и на светотеческата литература), б) Живот обновен от Бога "Плодът на духа е: любов... Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме" (Гал. 5:22-25).

Когато търсим разрешение от достопечалното разделение на църквата ни, за ориентири могат и трябва да ни служат апостолските повели. Нека размислим върху следните текстове:

"Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да говорите всички едно и също и да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл. Защото узнах..., че помежду ви имало раздори. А това казвам, защото един от вас дума: "аз съм Павлов", друг: "аз пък - Аполосов", трети: "аз съм Кифин", а друг: "аз пък - Христов." Нима Христос се е разделил? Нима Павел биде разпнат за вас? Или в име Павлово се кръстихте? (I Кор. 1:10-13).

"Най-сетне, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри" (I Петр. 3:8).
 
"А Бог на търпението и утехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си според учението на Христа Иисуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа" (Рим. 15:5-6).
 
"Епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдрен, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив; не пияница, не побойник, не свадлив, не алчен за гнусна печалба, а кротък, миролюбив и не сребролюбив" (I Тим. 3:2-3).

"А глупави и невежествени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли; а Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив" (II Тим. 2:23-24).

"Старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението; увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат" (Тит. 2:2,9).

След тази свещена припомка на Писанието следва недвусмислено да заключим, че е необходим диалог - "диалог на любовта".

Нам прилича дори да се изразим - да се стремим към онова, което многострадалните ни православни възрожденци наричаха "общност, общение, общи дела и мисли".

Натрупани са недоразумения, амбиции ясни и смътни, по човешки увлечения за привилегии и степени църковни достойнства във взаимоотношенията между правоправещите синодални архиереи.

Да, ръждата на злото и оскърбленията са в своя порочен ход. Не мога да отмина мъката и да не я споделя, че до вчера бяхме приятели архиереи, дори с някои съвъзпитаници на наши общи наставници. Да се погледнем право в очите и взаимно ще открием отблясъците на духовната Любов, която ожида и трябва да се пробуди! Защото категорична е отсъдата: "Твърде срамотно е за вас вече това, че имате съдби помежду си: защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета? Но вие сами обиждате и ощетявате, и то братя" (I Кор. 6:7-8).

3. Възправен съм пред съвестта си на архиерей. Но лично, без лицеприятие и раздвоение. И други са го вършили - това е всечовешки опит. (В древен Египет има папирусен разказ "Разговор на уморения от живота с душата му.) В моя съкровен себеразмисъл и самосъд има трети, има свидетел. Това е Бог, на когото съм се обрекъл да служа до последния си издъх: като семинарист, богослов, специализант в духовни школи... и на попрището църковно повече от 40 години. Като моя изповед възприемам псаломския вопъл: "Господи, ти си ме изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам; ти отдалеч разбираш моите помисли... Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми...и виж, дали не съм на опасен път, и ме насочи във вечен път" (Пс. 138:2,23,24).

Определят ме като противоречива личност. Едни откриват в мене властната натура при отправяне на епархийските дела и при църковни изяви в синодален мащаб. Други търсят в живота ми светски дух, великосветското начало. За трети съм съученикът, приятелят, съслужителят на божията нива.

Всъщност сложен е моят житейски път, но доминантата в досегашния ми живот на вече 60-годишен православен клирик е била и продължава да бъде любовта ми към Майката Църква. Обичам нейното пленително богослужение, нейния напоен с молитвена мистика храм. Обичам сродните по вяра сърца, които прекрачват храмовия праг. Обичам да служа пред Светата Евхаристина трапеза или да пея - просто да бъда четец или певец на клироса. Това е моето дишане. Оттук черпя силите си, за да бъда това, което Бог ми дава да бъда!

В живота на човека има мигове на трезва равносметка.

Живея чрез Църквата, нейните болки са и мои. Нейното бъдеще в една нова историческа действителност днес са и моите бъдни дни от остатъка на живота ми. За приоритети в бъдещата ми дейност (на попрището, отредено от Бога) ще имам пред очи следните вопиющи нужди на светата ни Православна църква:

- християнско просвещение (проповеди, книжнина, братствена и училищно-религиозна дейност);
- Православна мисия, с усилване на православната духовност като свидетелство за съкровищата на светото православие сред инославни, неопротестантски секти и чуждестранни религиозни движения;
- повишаване богословската образованост сред клира и контрол при душепастирската му дейност;
- поддържане реквизита на Църквата (храмове, манастири, параклиси) с възстановяване на християнската традиция.
- строг духовен себеконтрол, искрен стремеж за живот изцяло обречен на Божието дело в покаяние, обновление, възстановяване до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на христовото съвършенство (Ефес. 4:13).

В тази насока за свое пожизнено правило възприемам призива на св.ап. Павла: "Да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата, а с истинска любов да растем по всичко в оногова, който е глава - Христос.” Ще завърша с апостолската заява: "Това ви го говоря и за свидетел призовам Господа!" (Ефер. 4:14, 15, 17).

София, 18 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


083. БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ (БЗМС)

Започва да се организира през ноември 1989 г. по инициатива на група младежи от столичната община "Слатина". На 29-30 април 1990 г. се свиква XI възстановителен конгрес.

БЗМС си поставя за цел да се утвърждава като общонародна младежка организация, основаваща се на демократичните идеи на земеделското движение и на патриотичните традиции на българския народ.

От месец април 1990 г. издава вестник "Младежко земеделско знаме", но по финансови затруднения на 9 май 1991 г. излиза последният брой.

БЗМС се управлява от Главно ръководство. Главен секретар на съюза е Анета Капурдова.

Адрес за контакти:
        София, ул. "Врабча" N 1, ет.З, стая 30, тел.: 80-20-89

/Пресслужба "Куриер"/


12:35:25    
24.06.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!