24 юли 1991

София, 24 юли 1991 година
        Брой 143 (418)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАМЕРЕНИЯТА МУ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ДВЕТЕ НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СЪЮЗА.


Националният координационен съвет потвърждава, че съгласно решенията на двете национални конференции и на НКС на СДС ше излезе на парламентарните и местни избори с една синя бюлетина и с една синя листа. Има само един Съюз на демократичните сили. Отделни лидери, партии и движения, които не приемат решенията на Националната конференция и на Националния координационен съвет за една бюлетина, нямат моралното право да си присвояват и използват името на СДС.

В парламента Съюзът на демократичните сили се представя от депутатите, които не са гласували за конституцията. В неговата парламентарна група участват представители на партии с либерални, неоконсервативни, социалдемократически, християндемократически и др. идеологии, оформящи коалицията СДС.

Според решенията на III национална конференция Съюзът на демократичните сили има и характер на движение благодарение на помощни формации от типа на Граждански комитети. НКС разчита на лоялността на всички опозицонни организации и техните структури в страната. Ние призоваваме всички партии и движения, където е констатирано противоречие между отделни дейци, от една страна, и местните структури да изразят незабавно в сектор "Национална координация" ул. "Раковски" N 134, 1000-София, телефакс 80-12-55 и 65-93-35, своето мнение по въпросите за единството на СДС, за единната синя избирателна листа в предстоящите парламентарни избори и за по-сложните форми на единодействие в изборите за местни органи на властта.

София, 22 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И ВЪЗНИКНАЛАТА СЛОЖНА ОБСТАНОВКА.


Измина една година на срамни сметки, голи обещания и демагогски популизъм или както, го наричаме ние, българите, "мирен преход”. Приспан от хоровото социалистическо и социалдемократическо съзвучие, българският народ преживя едногодишния период, без да се стресне от разбушувалия се хаос в икономиката и политиката. Измамната илюзия, че като включи свои представители в правителството, Съюзът на демократичните сили ще може да превземе комунистическата цитадела отвътре, не само надмина предвижданото от нас обществено разочарование, но нанесе непоправими поражения върху самия СДС и върху развитието на опозицията в България. Няколкото фатални грешки на парламентарната опозиция заедно с невъзможността да бъде преодоляно силното ляво течение в самия съюз доведоха до две закономерни следствия, които ще определят характера на бъдещото развитие в България. Първото, това е собственото разрушаване на СДС, факт, който силно повлиява върху престижа на българската опозиция като цяло. Второто, това е приетата ”нова" конституция.

Партията на свободните демократи-център винаги активно е следяла полтическия развой у нас. Тя е изразявала ясната си и недвусмислена позиция по всички най-важни социални, политически, икономически и духовни проблеми. И сега ние не можем да останем безучастни към един срамен за България акт - приемането на не по-малко тоталитарна конституция от предишната. Нейната несъстоятелност произтича от несъответствието й на съвременното планетарно развитие. Държавният тоталитаризъм, заложен в текстовете на повече от петдесет члена, може лесно да се сроди със социалистическия и със социалдемократическия стремеж за господство. И ние намираме, че това е истинският замисъл на тази конституция. Затова свободните демократи от нашата партия категорично отхвърлят новата конституция, приета при това отнедоказало своята легитимност Великото народно събрание.

Ние предупреждаваме, че конституцията утвърждава социализма за следващите десетилетия у нас.

13 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПЛОВДИВСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ) - ПЛОВДИВ (КС НА СДС/ПК) ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ МИР И ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ИНИЦИАТИВИТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС - ПЛОВДИВ.


ДАМИ И ГОСПОДА,
СЪГРАЖДАНИ,

Координационният съвет (КС) на СДС (Политическа коалиция) - Пловдив, като разгледа обстановката в региона и страната, констатира следното:

1. Налице са сериозни симптоми на прогресивно нарастваща социална нестабилност, която на фона на неизброими житейски трудности пред по-голямата част от гражданите може лесно да се изроди в стихиен бунт.

2. С поведението си определени кръгове известни вече лица, които наивно се опитват да се представят за единствени опозиционери, практически тласкат страната към трайна дестабилизация на всички нива. Това далеч не на последно място е от полза и за БСП.

Предвид създалата се опасно ескалираща обстановка КС на СДС(ПК) призовава гражданите на Пловдив и региона:

1. Да положат всички усилия, за да не се допусне отделни неразумно подклаждани политически взривове да се превърнат в серия от социални сривове.

2. Да се отнасят критично към всички опити за явна или прикрита манипулация на общественото съзнание, имащи за цел печелене по неморален начин на евтини политически дивиденти.

КС на СДС(ПК) заявява пред гражданството, че с цел запазване на обществения мир е готов за непрекъснато оперативно сътрудничество с органите на Регионалната дирекция на вътрешните работи и средствата за масово осведомяване.

КС на СДС(ПК) предупреждава гражданството, че няма нищо общо с каквито и да било инициативи, излизащи от името на продължаващия да нарича себе си "Координационен съвет на СДС - Пловдив".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НОВООБЯВИЛАТА СЕ "ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" (НЕРЕГИСТРИРАНА СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ), ПРОЧЕТЕНА НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ СТЕФАН САВОВ НА 23 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


На 14 май 1991 г. 39 народни представители от Съюза на демократичните сили напуснаха пленарните заседания на Великото народно събрание. Тогава ние декларирахме ясно своята позиция, която в последствие се превърна и в позиция и на други народни представители. Тази позиция имаше политически и морален аспект. Указът на президента за изборите потвърди правилността на нашата позиция, нейната демократична същност и логика.

Днес ние продължаваме участието си в пленарните заседания на Народното събрание, продължаваме своята законодателна работа. На първо място трябва да бъде внесен, обсъден и приет новият избирателен закон. Ние внасяме офицално предложение за това. Незабавно трябва да бъде внесен и гласуван и Закон за връщане на държавата на имуществотона БСП и другите казионни организации. Конструктивно ще продължим да работим и върху останалите закони.

Същевременно обръщаме внимание на народните представители и на политическите сили, представени в това Народно събрание, че някоитяхни решения и законодателни актове не правят чест на високата мисия, която изпълняваме, задържат или ограничават демократичния процес. От такъв характер е например решението на Комисията на Великото народно събрание за радиото и телевизията, решение, което ограничава свободата на информационните средства, пренебрегва професионализма и създава недемократичен прецедент, въвеждайки по същество цензура върху информационната дейност на радиото и телевизията. Ние предлагаме това решение да бъде отхвърлено от народните представители.

Демокрацията е процес, който изисква спазване на политическите споразумения. Такова важно и с изключително значение за демократичното бъдеще на Република България бе споразумението от Националната кръгла маса новата конституция да се приеме с допитване до народа, с референдум.

Продължавайки работата си в Парламента, ние същевременно сме обезпокоени, че в България има сили, които са решени на всичко, за даотложат провеждането на изборите, решени са да взривят гражданският и социалния мир, да създадат огнища на напрежение в страната. Ето защооще веднъж предлагаме да започне обсъждането и гласуването на новия избирателен закон.

В народното събрание Съюзът на демократичните сили занапред ще се представя само от депутатите, които не са гласували конституцията. Съпредседатели на парламентарната група на Съюза на демократичните сили са народните представители Стефан Савов и Стоян Ганев. За говорители са избрани Йордан Василев и Александър Йорданов.

София, 23 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯТА ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ЮНИ 1990 ГОДИНА.


При провеждане на изборите на 7 и 10 юни 1990 г. Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) заяви по телевизията, че ЦИК смята за валидни протоколите на избирателните комисии, които са подписани не от всички, а само от мнозинството нейни членове.

За правната наука това становище е един абсурд - то противоречи на изричните разпореждания на Закона за избиране на Велико народно събрание, защото е в открито противоречие с принципа за издаване на официални, както и на частни документи - във всички случаи документът се подписва от издателя или издателите, посочени в неговия текст.

Това абсурдно становище е изобретение на ЦИК. То обаче създава възможност за подмяна на протоколите от страна на мнозинството членове на комисията. Тази възможност много лесно може да се осъществи:

Комисията съставя протокола, в който вписва резултата от избора, и всички членове го подписват. Ако резултатът е неблагоприятен за заинтересованата политическа сила, мнозинството унищожава протокола и съставя нов с невярно съдържание, но в полза на същата, и този нов протокол се подписва от мнозинството. Той се изпраща във ВНС и ЦИК го санира като редовен и валиден.

Съюзът на юристите демократи настоява да бъдат издирени протоколите, които са подписани не от всички, а само от мнозинството членове на съответната комисия, да бъдат обявени за нищожни и да се предприеме разследване, за да се установи липсата на подписи от останалите членове на комисията и евентуално за наличие на престъпление по чл.311 от НК (съставяне на офицален документ с невярно съдържание), и по чл. 319 от НК (за унищожаване на официален документ). Ако междувременно те бъдат подписани от други лица, това ще е ново престъпление - по чл. 308 от НК. В зависимост от установеното да се вземе решение за валидността на пълномощията на съответните депутати. Призоваваме Председателя и Секретаря на ЦИК да обосноват своето становище.

За Управителния съвет на СЮД
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Кантарджиев
СЕКРЕТАР: Николай Михайлов

София, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЧРЕЗ ПОСЛАНИКА В СОФИЯ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА КОРЕЯ.


С голяма тревога научихме за репресиите на корейските власти срещу профсъюзни лидери и активисти. Ние изстрадахме правото си на съществуване в условията на комунистическия тоталитарен режим и много добре знаем каква е цената на свободния синдикализъм.

Напомняме Ви, че антисиндикалните действия са в разрез с всички международни норми.

Настояваме за незабавно освобождаване на 276-те профсъюзни активисти (от приложения списък), които и досега се намират в затворите.

Протестираме остро срещу арестите и преследването на нашите корейски братя и сестри и подкрепяме справедливата им борба.

София, 19 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА ФОРУМА НА УЧЕНИТЕ ИКОНОМИСТИ В БЪЛГАРИЯ, УЧРЕДЕН НА 30 АПРИЛ 1991 ГОДИНА ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И НА 21 ВИДНИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ.


I. СЪЩНОСТ НА ФОРУМА

1. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи е създаден по инициатива на Обществения комитет за активна икономическа политика и работи в неговата система и под неговата обща координация. Той няма свой устав, не е отделна юридическа личност, не подлежи на самостоятелна регистрация и работи в рамките на устава на посочения комитет и на настоящата програма.

2. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи е доброволно неформално обединение на всички учени икономисти, които споделят неговата програма и участват в работата му по нейното изпълнение. Членовете му не се приемат, не се изключват и не плащат членски внос. Практически, за да бъдат членове, достатъчно е да участват в неговата дейност. За информация могат да се съставят списъци на членовете му.

3. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи има непартиен характер. Той обединява членовете си не на партийни или политически основи, а на основите на придаването на висок професионален характерна реформите.

4. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи работи като организация с идеална цел. Той се издържа чрез спонсориране от страна на Обществения комитет за активна икономическа политика, чрез спонсориране от страна на други органи и организации, които са съгласни за това, от дарения, както и от други подобни средства.

5. Форумът може да си изкарва и собствени доходи - от оказване на услуги, издания и т.н., но ги използва за нуждите на своята издръжка и не формира печалба.


II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОРУМА

1. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи смята, че макар старата тоталитарна система да имаше определени положителни страни в социалната област и макар да осигури определено развитие на икономиката, като цяло тя бе и си остава неконкурентоспособна и деспотична, не може да издържи изпита на историята и трябва да се изостави.

2. Форумът смята, че в страната има консенсус за заменянето на старата тоталитарна система с пазарната система и че за това са необходими крупни и сложни реформи.

3. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи е на мнение, че сега и в бъдеще главното при провеждането на реформите за прехода от тоталитарната към пазарната система е осигуряването на необходимата икономическа и социална ефективност на тези реформи. Без това реформите не ще бъдат достатъчно успешни, а могат да станат и неуспешни, могат да бъдат компрометирани и да предизвикат разочарование както от самите тях, така и от прехода, та даже и от самата пазарна система.

4. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи вижда като своя основна, генерална цел да работи както за общото, цялостно повишаване на икономическата и социалната ефективност на реформите при прехода от тоталитарната към пазарната система, така и за повишаването на отделните съставни части, страни и аспекти на тази ефективност.

5. Форумът смята, че повишаването на икономическата и социална ефективност на реформите е свързано с разрешаването на цяла система от важни задачи, по които той трябва да работи. По-важни от тях са:

5.1. Да се използват компетентно теорията за пазарното стопанство и опитът на най-напредналите пазарни страни, особено на малките и най-малките от тях, за нуждите на реформите в нашата страна.

5.2. Да се използват цялостно възможностите и тенденциите за по-нататъшното усъвършенстване и развитие на пазарната система, които разкриват и показват теорията на тази система и практиката на най-развитите пазарни страни, особено на малките и най-малките такива страни.

5.3. Да се обосноват, изберат, препоръчат и отстояват онези разновидности (варианти) на пазарната система, които са най-модерни понастоящем и най-перспективни за обозримото бъдеще, които освен това са най-подходящи за българските реалности и българските въжделения и които, накрая, са и специално допълнително адаптирани към изискванията на тези български условия. Възприемането и прилагането на дадена разновидност (вариант) на пазарната система у нас трябва да се извършва не чрез диктат, не тоталитарно, а чрез доказване, преценяване и убеждение на хората и обществото.

5.4. Да се обосновава и отстоява разбирането за прехода и реформите не като за стандартен и некомплексен процес, а обратното - като за нестандартен, творчески и като за строго системен, комплексен процес. Трябва да се преодолее представата, поднасяна под една или друга форма, че преходът и реформите са нещо сравнително познато, защото други страни вече са свършили много неща в това отношение и че те се правят с онези неща, за които в момента има готовност, независимо от обективните връзки между тези неща. Трябва да се правят максимални усилия за възприемането на програмното начало при реформите и прехода и да се внася колкото се може по-голяма управляемост при тях.

5.5. Да се разработят, обосноват, предложат и отстояват начини (варианти) за цялостно, системно преобразуване на съществуващите при тоталитарната система форми на собственост в други форми на собственост. Те, тези други форми на собственост, трябва да бъдат в състояние и да играят ролята на социална база на пазарната система и да осигуряват такива силни икономически и социални позиции на всички хора, за да могат винаги да контролират властта, държавата и системата, а не обратно - властта, държавата и системата да контролират тях; за да пораждат интереси у всеки и у всички и да дават реални възможности на всеки и на всички за пълноценно човешко творчество, за всяка интензификация и като единствено средство за победа в конкурентната борба. Не бива да се допуска просто да се замени диктатурата и принудата на политическия център при тоталитарната система с диктатурата и принудата в икономиката и обществото на собствениците, и по-специално на големите собственици на капитал при пазарната система.

5.6. Да се обосноват, предложат и отстояват начини (варианти) за преобразуване на държавната собственост при тоталитарната система неглавно в еднолична частна собственост, а преди всичко в дружествена собственост, която да служи за основа на формирането на нови стопански субекти - дружества, обединения на дружества и др. Те трябва да са структурирани по големина - крупни, едри, средни, малки и дребни и диверсифицирани по характер, да са способни на собствено научно-техническо творчество и за пренасяне и използване на резултати от чуждестранно научно-техническо творчество и да са конкурентоспособни на международните пазари. Тази дружествена собственост и тези нови стопански субекти трябва да служат и като една от най-важните основи на гарантирането на силните икономически и социални позиции на хората в обществото. Само една част от обектите на сегашните държавни предприятия от областта на общественото хранене, вътрешната търговия, туризма, транспорта, леката и хранителна промишленост и някои други следва да се приватизира в еднолична частна собственост.

5.7. Да се разработят, предлагат и отстояват начини (варианти) за премахване на формалния кооперативен характер на досегашните кооперативни предприятия и организации и за преструктурирането и преобразуването им в дееспособни и конкурентоспособни истински кооперативни организации, в т.ч. и в селското стопанство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ".


ПЪРВО - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този устав урежда реда и условията за изграждане и функциониране на организацията на офицерите на действителна служба във Въоръжените сили Българска офицерска легия "Раковски" (по нататъкЛегия).

Чл. 2. Легията е доброволна, непартийна, независима и професионална организация. Тя осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на България.

Чл. 3.(1) Легията се изгражда на федеративен принцип от независимите клубове.

(2) Клубовете си взаимодействат на равноправна основа.

(3) Клубовете се изграждат при наличие най-малко на петима членове и се регистрират в Координационния съвет на Легията.


ВТОРО - ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ЛЕГИЯТА

Чл. 4. Основна цел на Легията е сплотяването на българското офицерство около: националните идеали, защитата на професионалните и социалните права на офицерите; издигането на авторитета и престижа наофицерската професия; родолюбивото възпитание на личния състав и повишаване на боеспособността и боеготовността на войските.

Чл. 5. За постигането на тази цел Легията:

(1) Защитава офицерската и гражданската чест на своите членове.

(2) Следи за спазването на законните професионални и социални права на офицерите и предприема мерки за отстраняване на нарушенията.

(3) Подкрепя всички законни действия, насочени срещу проявите на национален нихилизъм, шовинизъм и сепаратизъм. Работи за гарантиране на сигурността, териториалната цялост и независимостта на България.

(4) Отхвърля всички прояви и действия, застрашаващи демокрацията, като: опити за установяване на диктатура; терористични актове; морално и физическо насилие; всякакви форми на тоталитаризъм.

(5) Огласява и поощрява патриотични и високонравствени постъпки на своите членове, проявени от тях воинска и гражданска доблест, себеотрицание и героизъм.

(6) Изучава непрекъснато и участва в решаването на социално-битовите проблеми на офицерите и техните семейства.

(7) Участва в процеса на подбора, професионалното издигане и реализация на офицерите в съответствие с техните делови и нравствени качества.

(8) Полага грижи и участва в работата за повишаване на военната и специалната квалификация на офицерите.

(9) Подпомага семействата на загиналите (починали) свои членове.

(10) Подпомага соцалното и трудовото устройство на членовете си, напускащи редовете на Въоръжените сили поради пенсиониране (съкращаване).

(11) Работи за възраждането и утвърждаването на ценностните и бойните традиции на българската войска и офицерството и за тяхното сплотяване.

(12) Подкрепя изграждането и участва в дейността на обществени сдружения (скаутски организации, клубове и др.) за военнопатриотично възпитание на населението.

(13) Участва в организирането на всенародни и регионални чествания и празненства, организира честването на важни събития в служебния и личния живот на своите членове.


 ТРЕТО - ЧЛЕНСТВО В ЛЕГИЯТА

Чл. 6.(1) Член на Легията може да бъде всеки офицер на действителна военна служба във Въоръжените сили.

(2) За постъпване в Легията офицерите подават декларация по установен образец.

(3) Удостоверяване на членството се извършва с членска карта и нагръден знак.

Чл. 7. Членовете на Легията са равнопоставени по отношение на членството и работата им в клубовете.

Чл. 8. Всеки член на Легията им право:

(1) Да участва в работата на клуба, в който членува; да изразява свободно и да отстоява своето мнение; да прави предложения и да иска отговор на въпроси, които е поставил.

(2) Да избира и да бъде избиран в ръководните и изпълнителните органи на Легията.

(3) Да преустановява по свое желание членството си в Легията и да го възстановява, но не по-рано от една година.

(4) Да се ползва от защитата на Легията.

(5) Да кореспондира директно с националния изпълнителен орган на Легията и да получава информация за дейността на Легията на всички равнища.

(6) Да се ползва от притежаваната от Легията материална база за спорт, отдих и развлечения.

Чл. 9. Членът на Легията е длъжен:

(1) Да спазва Устава и да изпълнява Програмата на Легията.

(2) Да участва в мероприятията на Легията.

(3) Да плаща ежемесечно членския си внос.

(4) Да не членува в политически партии и движения, да не участва в тяхната политическа дейност и да не води политическа пропаганда и агитация. Да не членува в други професионални организации.

(5) С поведението си в обществото да укрепва авторитета и престижа на българския офицер.

Чл. 10.(1) Офицерите могат да се отстраняват от Легията с тайно гласуване по решение на събрание на клубовете, в които членуват, при груби нарушения на офицерската чест и Устава на Легията.

(2) Решението на събранието може да бъде обжалвано пред конференцията (Координационния съвет) на Легията.

(3) Възстановяване на членството на отстранените от Легията офицери може да стане от събранието, но не по-рано от две години.

/Пресслужба "Куриер"/


10:33:17
24.07.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Соруright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използваме на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!