24 юли 1990

 

СОФИЯ, 24 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                      БРОИ 144 /162/

СОФИЯ, 24 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.


ЧЛ.1. НЕЗАВИСИМИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ, НАРИЧАН ПО-НАТАТЪК "СЪВЕТЪТ", Е СВОБОДНА, ДОБРОВОЛНА, ИЗВЪНПАРТИЙНА ФОРМАЦИЯ, В КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ДЕЛЕГИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ, КАКТО И НА КОМПЕТЕНТНИ ПРАВОЗАЩИТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.
ПОД "НАСИЛИЕ" СЪВЕТЪТ РАЗБИРА: ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНУДА В КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА - ЧРЕЗ ЗАПЛАШИТЕЛНИ ДУМИ, ЖЕСТОВЕ, ФИЗИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ, УПОТРЕБА НА ОРЪЖИЕ И ДР. ОТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА ИЛИ ГРУПИ ЛИЦА /ОБРАЗУВАНИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО ИЛИ ПО НЯКАКЪВ БЕЛЕГ -СОЦИАЛЕН, ЕТНИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗЕН И Т.Н./ СПРЯМО ДРУГИ ОТДЕЛНИ ЛИЦА ИЛИ ГРУПИ ЛИЦА С ЦЕЛ СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКО ГОСПОДСТВО, ЗАВОЮВАНЕ НА КАКВИТО И ДА СА ПРИВИЛЕГИИ, УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕАЛНО ИЛИ МНИМО ЧУВСТВО ЗА МЪСТ ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНА МАТЕРИАЛНА ИЗГОДА. КАТО НАСИЛИЕ СЪВЕТЪТ ОПРЕДЕЛЯ И ОГРАНИЧАВАНЕТО, И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ДОСТЪПА НА ОРГАНИЗАЦИИ И ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗЯВИ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.

КАТО ПРОВОКИРАНЕ ИЛИ ОПИТ ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА НАСИЛИЕ СЪВЕТЪТ ОПРЕДЕЛЯ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ - ОГЛАСЯВАНЕ УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО НА ТЕКСТОВЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЖЕСТОВЕ, ФИЗИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ И ДР., КОЕТО ПОДТИКВА ОТДЕЛНИ ЛИЦА ИЛИ ГРУПИ ЛИЦА КЪМ ПРИЛАГАНЕ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В ОПРЕДЕЛЕНА СИТУАЦИЯ МОЖЕ НЕПРЕДНАМЕРЕНО ДА ПРЕДИЗВИКА ПРЯКО НАСИЛИЕ.

ЧЛ.2. СЪВЕТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА РАБОТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ РЕДА, СИГУРНОСТТА, СПОКОЙСТВИЕТО И РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДА РЕАГИРА НЕЗАБАВНО СРЕЩУ ВСЯКАКВИ НАМЕРЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ, ЗАСТРАШАВАЩИ ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА.

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЪВЕТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД СА:

А/ ДА СЪБИРА И АНАЛИЗИРА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА, СВЪРЗАНА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА МИРНИЯ И НЕНАСИЛСТВЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ПРАВОВО ОБЩЕСТВО; ДА ИЗСЛУШВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ГРАЖДАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ;

Б/ ДА ИЗГОТВЯ ОЦЕНКИ, ДА ДАВА СТАНОВИЩА И ОТПРАВЯ ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ И РЕАЛНИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ;

В/ ИЗПРЕВАРВАЩО ДА СИГНАЛИЗИРА И ДА ПРЕДПРИЕМА БЪРЗИ МЕРКИ ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА ОПИТИ ЗА НАСИЛИЕ, ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕДИНЯВАЙКИ УСИЛИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ;

ЧЛ.3. СЪВЕТЪТ Е ОТВОРЕНА ФОРМАЦИЯ. В НЕГО МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ДЕЛЕГИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА УЧАСТВУВАЛИ В УЧРЕДЯВАНЕТО МУ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ХАРТА НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", ПРИЕТА ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ В "ГРАДА НА ИСТИНАТА" В СОФИЯ.


ХАРТА НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА"

ИКОНОМИЧЕСКАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И МОРАЛНАТА РАЗРУХА ДОВЕДЕ ДО РАЗПАДАНЕ НА СИСТЕМАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ, ДО ПРОВАЛ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМА.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ В "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ЛАГЕР" БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА ТЪРСЯТ ИЗХОД ОТ КРИТИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И ПАРТИЙНИТЕ ТРАДИЦИИ СЕ ИЗБРАХА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА ДЕМАГОГИЯ И НА ПОЛИТИЧЕСКА МИМИКРИЯ.

БКП /БСП/ ПРЕДПОЧЕТЕ СВОЙ ВАРИАНТ. ТЯ ГО ОСЪЩЕСТВИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРАБОТЕН СЦЕНАРИЙ: ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ГЕРОИЗИРАН ДВОРЦОВ ПРЕВРАТ; ЗАБЛУЖДАВАЩО ПОЖЕРТВУВАНЕ НА МАЛКА ЧАСТ ОТ ДЕСЕТИЛЕТНИТЕ СЪРАТНИЦИ; ФОРМАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ И ПОЛУГЛАСНОСТ.

МНОГОМЕСЕЧНИТЕ ПРЕГОВОРИ КРАЙ КРЪГЛАТА МАСА И МАНИПУЛАЦИИТЕ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ДАДОХА ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРЕКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ДА ЗАПАЗЯТ КОМАНДНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ И ДА СЕ СДОБИЯТ С ЖЕЛАНАТА ЛЕГИТИМНОСТ; ПОЛУЧИХА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗМИЯТ МРЪСНИТЕ СИ ПАРИ И РЪЦЕ, КАТО СТОВАРИХА СОБСТВЕНАТА СИ ПАРТИЙНА ВИНА ВЪРХУ НАРОДА.

ЛЪГАНИ СМЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. МНОГО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НЕ ПРИЕМАТ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ. ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА ЗАПЪЛНИ РЕАЛНАТА ПРОПАСТ, ИЗКОПАНА МЕЖДУ ДЪРЖАВНО-ПАРТИЙНАТА НОМЕНКЛАТУРА И МИЛИОНИТЕ ЧЕСТНИ ХОРА.

СПРАВЕДЛИВ ПРОТЕСТ БЕ ИЗДИГНАТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЧАСТ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА. ПРИСЪЕДИНИХА СЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. НО ШУМЪТ НА УЛИЦАТА ДРАЗНИ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЛУХ - ДОРИ КОГАТО ПОДКРЕПЯ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ. ОЩЕ ПО-НЕПОНОСИМА Е УЛИЦАТА С ДОБРЕ ПОЗНАТИТЕ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАТРУПВАНИ УПРАВНИЦИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФИГУРАНТИ. НЕКА НИКОЙ ОТ НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ НЕ ЗАБРАВЯ: ДОМЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ Е САМО СГРАДАТА С НАДПИС "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА". ДЕМОКРАЦИЯ НЕ СЕ ТВОРИ САМО ОТ ПАРЛАМЕНТА, ЗА НЕЯ ВОЮВА И УЛИЦАТА.

НЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СТОИ НАД ХОРАТА - НАРОДЪТ СТОИ НАД ВСЯКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ГРАЖДАНСКАТА СЪВЕСТ Е ИЗРАЗ НА СЪВЕСТТА НА НАЦИЯТА. ТЯ Е КАЧЕСТВО НА МОРАЛНАТА ЛИЧНОСТ.

С ЦЕЛ ДА УСКОРЯТ ПРОЦЕСА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО БУДНИТЕ СТУДЕНТИ ПРИБЯГНАХА ДО ОКУПАЦИОННА СТАЧКА. ТЕ ПОСТИГНАХА ЧАСТ ОТ СПРАВЕДЛИВИТЕ СИ ИСКАНИЯ, НО ТО Е СТЪПКА ПО ДЪЛГИЯ И ТРУДЕН ПЪТ НА ИСТИНАТА, СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА.

В ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА СЕ РОДИ И НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ, ОТВОРЕНО ЗА ВСЕКИ, ЧИЯТО СЪВЕСТ НЕ МУ ПОЗВОЛЯВА ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТЕН КЪМ ЛЪЖАТА, БЕЗНРАВСТВЕНОСТТА И БЕЗЗАКОНИЕТО - И ДО ДНЕС ГЛАВНИ ФАКТОРИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

ВИСША ЦЕЛ НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ Е ДА ПРЕРАСНЕ В ОБЩОНАЦИОНАЛНО, ДА ОБЕДИНИ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКА, ВЪЗРАСТОВА, ПРОФЕСИОНАЛНА И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ИЗРАЗИМ ПРЕД ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО НЕДОВОЛСТВОТО СИ ОТ ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО БИ ТРЯБВАЛО БЕЗ БАВЕНЕ ДА НИ ИЗВЕДЕ ОТ СОЦИАЛНОТО БЕЗУМИЕ И НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

ВОДЕНИ ОТ РЕШЕНИЕТО БЕЗВЪЗМЕЗДНО, БЕЗКОМПРОМИСНО И ДОКРАЙ ДА СЕ БОРИМ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ НЕПРЕХОДНИ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ В НАШАТА СТРАНА, НАС НИ ОБЕДИНЯВА ПРЕЗРЕНИЕТО КЪМ ИЛЮЗИИТЕ, ЛЪЖАТА, ЛИЦЕМЕРИЕТО И БЕЗОТГОВОРНОСТА, С КОИТО ВЛАСТНИЦИТЕ МАМЯТ, РАЗЕДИНЯВАТ И ЕКСПЛОАТИРАТ НАШИЯ ИЗМЪЧЕН И ОБЕЗВЕРЕН НАРОД.

В ИМЕТО НА ИСТИНАТА СЕ РОДИ НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО ИЗЛОЖИ ОСНОВНИТЕ СИ ИСКАНИЯ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 6 ЮЛИ 1990 Г. ТЯ Е НАСОЧЕНА СРЕЩУ ПАРТОКРАЦИЯТА НА БКП /БСП/ И ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, В КОЯТО ЖИВЯХМЕ 45 ГОДИНИ.

ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" ЩЕ ИЗПОЛЗУВА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ВСЕКИ АКТ И ДЕЙСТВИЕ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА. ДНЕС ТЯ ИЗПОЛЗУВА УЛИЦАТА, А УТРЕ ЩЕ ПОТЪРСИ ПО-ЕФИКАСНИ ФОРМИ.

ПОЯВИХМЕ СЕ ВНЕЗАПНО, НО ЦЕЛТА НИ Е ДА БЪДЕМ В СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА, КОИТО ТЪРСЯТ ИСТИНАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В СТРЕМЕЖА СИ ДА ЖИВЕЯТ ДОСТОЙНО.

ИСТИНАТА Е И ЗНАНИЕ, И ОБЩЕСТВЕН, И ЛИЧЕН МОРАЛ, НАЧИН НА ПОВЕДЕНИЕ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН.

НЕПРИЗНАВАЩИТЕ ИСТИНАТА НЕ ТРЯБВА ДА ВОДЯТ ДЪРЖАВАТА И НАРОДА!

[.....] ЮЛИ 1990 Г.      ГРАД НА ИСТИНАТА - СОФИЯ

                           ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:
1. АЛЕКСАНДЪР ГОЦЕВ
2. АЛЕКСАНДЪР КАЗАНДЖИЕВ
3. АЛЕКСАНДЪР КОСТАКИЕВ
4. АСЕН ДАВИДОВ
5. АТАНАС ЩЕРЕВ
6. БОЖИДАР АБРАШЕВ
7. БОЖИДАР СПАСОВ
8. БОРИС ДАМЯНОВ
9. БОЯН НИКОЛОВ
10. ВАЛЕНТИН РАДЕВ
11. ВЕНЕЦИЕЛА НАЙДЕНОВА
12. ВЕСЕЛИН ЛЕСИНГЕРОВ
13. ВЛАДИМИР БРАНКОВ
14. ГЕОРГИ Г. ГЕОРГИЕВ
15. ГЕОРГИ РАЙКОВ
16. ГИНА ТАБАКОВА
17. ДИМИТЪР АМБАРЕВ
18. ДИМИТЪР ЦОНЕВ
19. ДОБРИН АЛЕКСАНДРОВ
20. ДОНЧО ПАПАЗОВ
21. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ
22. ЕЛИ СКОРЧЕВА
23. ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА
24. ЕНЧО МУТАФОВ
25. ЖАН-РОСТИСЛАВ ДЖОРОВ
26. ИВАН ПАНАЙОТОВ
27. ИЛКА ЗАФИРОВА
28. ИРЕН ЗАФИРОВА
29. ЙОРДАН ПЕТКОВ
30. ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ
31. КОЛЬО СЕВОВ
32. ЛОРА НИКОЛОВА
33. ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ
34. ЛЮЛИНА АБРАШЕВА
35. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ
36. МИХАИЛ ПЕЙЧЕВ
37. МАРИЯ КОСТАКЕВА
38. НАЙДЕН МИРЧЕВ
39. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
40. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
41. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
42. НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ
43. НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ
44. НИНА ДЕНЕВА
45. ПАНАЙОТ КАРАУШЕВ
46. ПЕТКО ВАСИЛЕВ
47. ПЕТЪР ЙОАКИМОВ
48. РАЙНА БИНЕВА
49. РАЙНА ТОМОВА
50. РОЗЕН ДИМИТРОВ
51. САША ЙОРДАНОВА
52. СВЕТЛАНА СПАСОВА
53. СЛАВ ДАСКАЛОВ
54. СПАРТАК КОНСТАНТИНОВ
55. СТЕЛА ДИМИТРОВА
56. СТЕФАН НИКОЛОВ
57. СТЕФАН ИВ. СТЕФАНОВ
58. СТИВ СТАЙКОВ
59. ХРИСТО КАЛЧЕВ
60. ЦВЕТАН ГЮРОВ
61. ЦЕНКА ЙОРДАНОВА
62. ЮЛИАН КОНСТАНТИНОВ
63. ЮЛИЯ БЕРБЕРЯН
64. ЮЛИЯ ХРИСТОВА
65. ЮРИ ЙОРДАНОВ

СОФИЯ, 21 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕМОРАНДУМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


НАМИРАМЕ СЕ В ОСОБЕН ПРЕЛОМЕН ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ. ЗАПОЧНА СВОЯТА РАБОТА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ КОЕТО СА ОТПРАВЕНИ НАДЕЖДИТЕ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЗА РЕАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ. НАТРУПАЛИТЕ СЕ ПРОБЛЕМИ НАЛАГАТ МЪДРИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ОТ СИЛИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА.

КАТО МЛАДЕЖКА НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е СВОБОДНАТА СОЦИАЛНА ИЗЯВА НА МЛАДИЯ ЧОВЕК И ЗАЩИТАТА МУ В ОБЩЕСТВОТО, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ Е СЕРИОЗНО ОБЕЗПОКОЕНА ОТ УТЕЖНЯВАЩОТО СЕ СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА МЛАДЕЖТА У НАС. ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА. ВЛОШАВА СЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА.  УВЕЛИЧАВА СЕ ДЕФИЦИТЪТ НА ЖИЗНЕНОВАЖНИ СТОКИ. РАЗВИВА СЕ СПЕКУЛАТА. РАСТЕ БРОЯТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ. НЕ ДОСТИГАТ ЖИЛИЩАТА. МНОГО МЛАДИ ХОРА - ГЛАВНО КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, НАПУСКАТ СТРАНАТА. ТРЕВОЖАТ НЯКОИ ОСТРИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ КАТО НАРКОМАНИЯТА, ПРОСТИТУЦИЯТА, ПРЕСТЪПНОСТТА И ДР.

СЪЩЕВРЕМЕННО ПОЛИТИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ НЕ СТИХВА. ОСОБЕНА ОСТРОТА ПРИДОБИВАТ ПРОБЛЕМИТЕ ОКОЛО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА, НЯКОИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ,
ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА. СЪЩЕСТВУВА ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА СЕ ЗАНИМАВАТ ПРЕДИМНО С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТТА ПОМЕЖДУ СИ ВМЕСТО С РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА.

КАТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ МЕМОРАНДУМА НА ИК НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, НАСРОЧВАМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА И ЗАЯВЯВАМЕ СВОЯТА АНГАЖИРАНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НАШАТА СТРАНА.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НАСТОЯВАМЕ:

- ВЕДНАГА ДА ЗАПОЧНЕ РАБОТА ПО СЪСТАВЯНЕТО НА КОМПЕТЕНТНО, ПОПУЛЯРНО И РАБОТЕЩО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА СЕ ЗАЕМЕ НЕЗАБАВНО С РЕШАВАНЕТО НА ОСТРИТЕ И НАБОЛЕЛИ ПРОБЛЕМИ. СМЯТАМЕ, ЧЕ В НЕГО НЕ БИВА ДА УЧАСТВАТ КОМПРОМЕТИРАНИ ЛИЦА.

- ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЕЗ БАВЕНЕ ДА ЗАПОЧНЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО на ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА, ЗА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА И ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ДА СЕ ОГЛАСЯТ ПРИЧИНИТЕ, ПОСЛЕДИЦИТЕ И ВИНОВНИТЕ ЗА ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.

- НЕЗАБАВНО ДА ЗАПОЧНЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ ХОРА У НАС.

- ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, РЕДА И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

ЗАЯВЯВАМЕ НАШАТА ГОТОВНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ, СИНДИКАЛНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБАТА НА НАРОДА В ТОЗИ ОТГОВОРЕН ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ.

МЛАДИТЕ СА НАЙ-НЕТЪРПЕЛИВИ ЗА ПРОМЕНИ. ЕТО ЗАЩО НИЕ ЖЕЛАЕМ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-СКОРО ДА ЗАПОЧНЕ РЕШАВАНЕТО НА СЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ. МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ ИСКАТ СВОЕТО МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО - ДА ЗАЖИВЕЕМ НАИСТИНА В УСЛОВИЯТА НА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, ХУМАННО И ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО!

СОФИЯ, 21 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


НА 16 ЮЛИ 1990 Г. ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ РАЗПРОСТРАНИ ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА БЕЗПОКОЙСТВОТО ОТ ТЕНДЕНЦИОЗНИЯ НАЧИН НА ПОДНАСЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ. ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗЛЪЧЕНА. И ЦЕЛИТЕ, И ДЕЙНОСТТА НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ БЯХА СЪЩО ТАКА НЕОБЕКТИВНО ОТРАЗЯВАНИ.

ПРИЧИНИТЕ ЗА НАШАТА ТРЕВОГА СА:

- ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФАРС ПО ВРЕМЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ ПРЕЗ НОЩТА СЛЕД ПЪРВИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ, ПРЕВЪРНАЛ СЕ В СИГНАЛ ЗА ГРАЖДАНСКИ БЕЗРЕДИЦИ;

- ЕДНОСТРАННОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА;

- ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ДОВЕЛО ДО ЗАСИЛВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В СТРАНАТА;

- НЕБАЛАНСИРАНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОСОБЕНО НА ПО-МАЛКИТЕ ОТ ТЯХ.

СЛЕД ДЕПОЗИРАНЕТО НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕЧЕРТА НА 16 ЮЛИ 1990 Г. ПРЕДВОЖДАНИТЕ ОТ ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА СДС НАПАДНАХА МИРНИЯ НИ МИТИНГ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ПРЕДИШНИЯ ДЕН Г-Н ЕЗЕКИЕВ НА ПРАКТИКА ПРИЗОВА ЗА НАСИЛИЕ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН.
ТОВА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОКАЗА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА ВСЕ ПО-ЯВНО СЕ АНГАЖИРАТ СЪС ЗАЩИТАТА НА ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ТЯХ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

НИЕ НЕ КОМЕНТИРАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БТ, НО СЧИТАМЕ, ЧЕ С ДЕЙСТВИЯТА СИ В НАСТОЯЩАТА СИЛНО ПОЛЯРИЗИРАНА АТМОСФЕРА В СТРАНАТА ТАЗИ НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЯ ТВЪРДЕ ЧЕСТО Е ИЗТОЧНИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, ВОДЕЩО ДО КОНФЛИКТИ.

НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВА РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ ДА ВКЛЮЧИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА ТОЧКА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ОСТАВКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ НАД ДЕЙНОСТТА Й.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ПОДКРЕПЕТЕ НАШАТА БОРБА ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ!

НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД СГРАДАТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРОДЪЛЖАВА.

21 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГРУПА НЕЗАВИСИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ПРЕЗ МЕСЕЦА, ИЗМИНАЛ ОТ ПЪРВИЯ КРЪГ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 ЮНИ 1990 Г. И 17 ЮНИ 1990 Г., В СТРАНАТА МНОГОКРАТНО СЕ ПОВДИГА ВЪПРОСЪТ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ. В СЯНКА ОСТАВА ФУНДАМЕНТАЛНИЯТ ВЪПРОС ЗА ИНФОРМИРАНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕЗИ ИЗБОРИ И ТЯХНАТА ОБРАБОТКА.

КАТО ГРАЖДАНИ СЧИТАМЕ, ЧЕ УСПОКОЕНИЕ ОТ СЪЗДАЛОТО СЕ В СТРАНАТА НАПРЕЖЕНИЕ ОКОЛО ИЗБОРИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ПЪЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. КАТО СПЕЦИАЛИСТИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА ПРЕКРАСНО РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК ЗА ТАКЪВ АНАЛИЗ СА СЕКЦИОННИТЕ И РАЙОННИТЕ ПРОТОКОЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО И КВАЛИФИЦИРАНО ДА ОБРАБОТИМ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТЕЗИ ПРОТОКОЛИ И ДА ПРЕДОСТАВИМ ТОЗИ АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА КСЕРОКСНИ КОПИЯ НА ВСИЧКИ ПРОТОКОЛИ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ОБНАРОДВАНЕТО НА ТАКЪВ АНАЛИЗ, ИЗВЪРШЕН ОТ НЕЗАВИСИМИ СПЕЦИАЛИСТИ, Е НЕОБХОДИМА СТЪПКА В ДЕМОКРАТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, 10 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВ-ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА 275-ЧЛЕННИЯ КЛУБ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ОБЩИНА "КРАСНА ПОЛЯНА" - СОФИЯ.


НИЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНА "КРАСНА ПОЛЯНА", СМЕ СЕРИОЗНО РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА ПОСТАВЯТ СВОИТЕ ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ НАД ТЕЗИ НА НАШАТА РОДИНА И НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ЗАКОННИ И НЕЗАКОННИ ПРОТЕСТНИ СТАЧКИ И ОКУПАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ СЪЗДАВАТ ГРАЖДАНСКО НЕСПОКОЙСТВИЕ И ЕСКАЛАЦИЯ, ПРЕЧАТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРОИЗВОДСТВОТО СПАДНА С 3 МИЛИАРДА И 400 МИЛИОНА ЛЕВА.

С ТЕЗИ НЕ ВИНАГИ ЕТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ И С ПОМОЩТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ КАТО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО СЕ СТРЕМЯТ ДА БЛОКИРАТ КАКТО ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТАКА И ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧИ КРИЗАТА, ДА ПОПРЕЧАТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В НАШАТА СТРАНА.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ С ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ В СТРАНАТА ДА СЪЗДАДАТ ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, ДА ОРГАНИЗИРАТ ДВИЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ НИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИ И ИЗБИРАТЕЛИ.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

1. ДА НИ СЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ СПОКОЙНО ДА РАБОТИМ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА.
2. ЗА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, НА ПРОГРАМНИТЕ ДИРЕКТОРИ ГОСПОДАТА К.КЕВОРКЯН, И.ГАРЕЛОВ И ГОВОРИТЕЛИТЕ ОТ ЕКИП 2.
3. ДА СЕ ОСИГУРЯТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛОДОТВОРНА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
4. ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ ОТ Т.НАР. "ГРАД НА ИСТИНАТА" ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА. ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ИСТИНАТА Е В ТРУДА, В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА. ЗА ВЪЗХОДА НА НАШАТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ И НА ДЕМОКРАЦИЯТА.
5. ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДОСИЕТАТА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОСЪЖДАНИ ЗА КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: X.ГРИГОРОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.ПЕШЕВ
ЧЛЕНОВЕ: 1.ХР.СВИЛЕНОВ
2.В.СИРОМАХОВА
3.ИНЖ.Л.ГАПОВ

СОФИЯ, 20 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО".


ОБЕЗПОКОЕНИ СМЕ, ЧЕ ДЕСЕТКИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАВАТ НЕЧУТИ. РАСТАТ БЕЗПОРЯДЪКЪТ, ХАОСЪТ, БЕЗРЕДИЕТО.

НЕПРЕДСКАЗУЕМАТА ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО СЪЗДАВА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРУХА НА СТРЕМЕЖИТЕ КЪМ ГРАЖДАНСКИ МИР.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ОСНОВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА НОСИ СТОЛИЧНИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ И ГРАДСКАТА ПРОКУРАТУРА.

ТРЕВОЖИ НИ ПАСИВНОСТТА НА КМЕТА НА СТОЛИЦАТА Г-Н СТ.НИНОВ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА ОБЛИКА НА КУЛТУРЕН И ЧИСТ ГРАД.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ОРГАНИЗИРАМЕ ПОЧИСТВАНЕ С ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО. КАНИМ И ПОДЕЛЕНИЯТА НА БКС, ОТДЕЛ "ЧИСТОТА" НА 23 ЮЛИ 1990 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 8.00 Ч. СБОРЕН ПУНКТ - ПЛОЩАД "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" /"ДЕМОКРАЦИЯ"/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗ СВЕТОВНИЯ ПАРЛАМЕНТАРЕН АРХИВ

СЛЕДВА ТЕКСТЪТ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОДОБРЕН ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ФРАНЦИЯ /20-26 АВГУСТ 1789 ГОДИНА/, ПРИЕТ ОТ КРАЛЯ НА 5 ОКТОМВРИ 1789 ГОДИНА И ЗАЛЕГНАЛ ВЪВ ФРЕНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФРЕНСКИЯ НАРОД, КОНСТИТУИРАНИ В НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ, СМЯТАТ, ЧЕ НЕПОЗНАВАНЕТО, ЗАБРАВЯНЕТО ИЛИ НЕЗАЧИТАНЕТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗЛИНИ И ЗА КОРУПЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА. ИМЕННО ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА ТЕ РЕШИХА ДА ИЗЛОЖАТ В ТЪРЖЕСТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕНИТЕ, НЕОТМЕННИТЕ И СВЕЩЕНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА, ТАКА ЧЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СОЦИАЛНОТО ТЯЛО, ДА ИМ НАПОМНЯ НЕПРЕКЪСНАТО ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ; ТАКА ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА МОГАТ ДА БЪДАТ СРАВНЯВАНИ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ С ЦЕЛТА НА КОЯТО И ДА БИЛА ПОЛИТИЧЕСКА ИНСТИТУЦИЯ; ТАКА ЧЕ ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ОСНОВАВАЩИ СЕ ОТ ТОЗИ МОМЕНТ НАТАТЪК НА ПРОСТИ И БЕЗСПОРНИ ПРИНЦИПИ, ВИНАГИ ДА СА НАСОЧЕНИ В ПОДКРЕПА НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗА ЩАСТИЕТО НА ВСИЧКИ.

ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЗНАВА И ОБЯВЯВА - В ПРИСЪСТВИЕТО И ПОД ЗАКРИЛАТА НА БОГА - СЛЕДНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА И НА ГРАЖДАНИНА:

ЧЛЕН 1 - ХОРАТА СЕ РАЖДАТ И ЖИВЕЯТ СВОБОДНИ И С РАВНИ ПРАВА. ОБЩЕСТВЕНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МОГАТ ДА СЕ ОСНОВАВАТ САМО НА ОБЩАТА ПОЛЗА.

ЧЛЕН 2 - ЦЕЛТА НА КОЕТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ Е ЗАПАЗВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И НЕИЗМЕННИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА. ТЕЗИ ПРАВА СА СВОБОДАТА, СОБСТВЕНОСТТА, СИГУРНОСТТА И СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ПОТИСНИЧЕСТВОТО.

ЧЛЕН 3 - ПРИНЦИПЪТ НА КОЯТО И ДА БИЛО ВЪРХОВНА ВЛАСТ СЕ ЗАКЛЮЧАВА ГЛАВНО В НАЦИЯТА. НИКОЕ ТЯЛО, НИКОЯ ОТДЕЛНА ЛИЧНОСТ НЕ МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА ВЛАСТ, КОЯТО НЕ ИДВА ИЗРИЧНО ОТ НЕЯ.

ЧЛЕН 4 - СВОБОДАТА Е ДА ПРАВИШ ВСИЧКО, КОЕТО НЕ ВРЕДИ НА ДРУГИТЕ: ТАКА НАПРИМЕР УПРАЖНЯВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРАВА НА ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ЕДНИ-ЕДИНСТВЕНИ ГРАНИЦИ - ГРАНИЦИТЕ, КОИТО ГАРАНТИРАТ НА ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ ПРАВА. ТЕЗИ ГРАНИЦИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ САМО ОТ ЗАКОНА.

ЧЛЕН 5 - ЗАКОНЪТ ИМА ПРАВО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА САМО С ВРЕДНИТЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО ДЕЙСТВИЯ. ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО НЕ СЕ ЗАЩИЩАВА ОТ ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНО И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИНУДЕН ДА ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ЗАКОНЪТ НЕ РАЗПОРЕЖДА.

ЧЛЕН 6 - ЗАКОНЪТ Е ИЗРАЗ НА ОБЩАТА ВОЛЯ. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В ИЗРАБОТВАНЕТО МУ. ТОЙ ТРЯБВА ДА Е ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ГИ ЗАКРИЛЯ, ИЛИ ГИ НАКАЗВА. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, СЛЕД КАТО СА РАВНИ В СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ, МОГАТ СЪЩО ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА ВСЯКАКВИ ПОЧЕСТИ, ДА ЗАЕМАТ ДЪРЖАВНИ МЕСТА И СЛУЖБИ СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ, БЕЗ КАКВОТО И ДА Е ДРУГО РАЗЛИЧИЕ, ОСВЕН РАЗЛИЧИЕТО МЕЖДУ ТЕХНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И ТАЛАНТИ.

ЧЛЕН 7 - НИКОЙ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБВИНЯВАН, АРЕСТУВАН ИЛИ ЗАДЪРЖАН, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, И ПО НАЧИНИТЕ, КОИТО ТОЙ ПРЕДПИСВА. ОНЕЗИ, КОИТО ПОДТИКВАТ, ИЗПРАЩАТ ДРУГИГО, ИЗПЪЛНЯВАТ ИЛИ ПРИНУЖДАВАТ ДРУГ ДА ИЗПЪЛНЯВА СВОЕВОЛНИ ЗАПОВЕДИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАКАЗВАНИ; НО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО Е ПРИЗОВАН ИЛИ ЗАДЪРЖАН ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА, ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧИНЯВА ВЕДНАГА; АКО ТОЙ СЕ СЪПРОТИВЛЯВА, СТАВА ВИНОВЕН.

ЧЛЕН 8 - ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛЯ САМО ТОЧНО И ОЧЕВИДНО НЕОБХОДИМИ ПРИСЪДИ И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАКАЗВАН ОСВЕН ПО СИЛАТА НА УТВЪРДЕН И ПРЕДИ ТОВА ПРИЕТ ЗАКОН ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, КОЙТО СЕ ПРИЛАГА ПРАВОМЕРНО.

ЧЛЕН 9 - ТЪЙ КАТО СЕ ПРИЕМА, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК Е НЕВИНЕН, ДОКАТО НЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА ВИНОВЕН, АКО СЕ СМЕТНЕ ЗА НЕОБХОДИМО ТОЙ ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН, ВСЯКА СТРОГА МЯРКА, КОЯТО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНА, ЗА ДА СЕ РАЗКРИЕ ЛИЧНОСТТА МУ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТРОГО НАКАЗВАНА ОТ ЗАКОНА.

ЧЛЕН 10 - НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЕЗПОКОЯВАН ЗАРАДИ ВЪЗГЛЕДИТЕ СИ, ДОРИ И ЗАРАДИ РЕЛИГИОЗНИТЕ, СЛЕД КАТО ИЗРАЗЯВАЙКИ ГИ, ТОЙ НЕ СМУЩАВА УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА ОБЩЕСТВЕН РЕД.

ЧЛЕН 11 - СВОБОДНОТО ОБМЕНЯНЕ НА МИСЛИ И НА МНЕНИЯ Е ЕДНО ОТ НАЙ-ЦЕННИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА: СЛЕДОВАТЕЛНО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ГОВОРИ, ПИШЕ, СВОБОДНО ДА ОТПЕЧАТВА, СТИГА ДА НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ТАЗИ СВОБОДА В СЛУЧАИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ЧЛЕН 12 - ЗА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ГРАЖДАНИНА, Е НЕОБХОДИМА ОБЩЕСТВЕНА СИЛА: СЛЕДОВАТЕЛНО ТАЗИ СИЛА Е УЧРЕДЕНА ЗА БЛАГОТО НА ВСИЧКИ, А НЕ ЗА ЛИЧНАТА ПОЛЗА НА ОНЕЗИ, НА КОИТО ТЯ Е ПОВЕРЕНА.

ЧЛЕН 13 - ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИЛА И ЗА РАЗХОДИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМ ОБЩ ПРИНОС. ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕН ПО РАВНО МЕЖДУ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ.

ЧЛЕН 14 - ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВОТО ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СИ ДА КОНСТАТИРА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОНТРИБУЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВОТО, ДА Я ПРИЕМА СВОБОДНО, ДА СЛЕДИ КАК СЕ ИЗПОЛЗВА, ДА ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА, НАЧИНА ЗА СЪБИРАНЕТО, ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА Й.

ЧЛЕН 15 - ОБЩЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ИСКА СМЕТКА ОТ ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО МУ.

ЧЛЕН 16 - ОБЩЕСТВО, В КОЕТО НЯМА НИТО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА,
НИТО РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТТА, НЯМА КОНСТИТУЦИЯ.

ЧЛЕН 17 - ТЪЙ КАТО СОБСТВЕНОСТТА Е НЕНАРУШИМО И СВЕЩЕНО ПРАВО, НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИШАВАН ОТ НЕЯ, ОСВЕН АКО ПО ЗАКОНЕН ПЪТ НЕ СЕ КОНСТАТИРА, ЧЕ ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ОБЩЕСТВОТО И ОЧЕВИДНО НАЛОЖИТЕЛНО, И ТО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СЕ ДАДЕ СПРАВЕДЛИВО И ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И АБОНАТИ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ПОДНОВИЛИ АБОНАМЕНТА СИ ЗА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ЧЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ТОВА ДО 27 ЮЛИ /ПЕТЪК/ В АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА НА БТА, БУЛ."ЛЕНИН" 49, ТЕЛ.73-37-231.

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ПЕЧАТНИЦАТА И НА ЕКСПЕДИЦИЯТА МОЛИМ ПО ВЪЗМОЖНОСТ АБОНАМЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ЗА ТРИ МЕСЕЦА ИЛИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА. ЦЕНАТА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ Е 44 ЛЕВА.

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"