24 март 1994


София, 24 март 1994 година
Брой 58 /1103/


София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ПРИЯТЕЛИ, ЗАБРАВЕТЕ ОБИДИТЕ" НА ПРОФ. ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЛЕН НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС.


Сега, когато безработните в България са над 600 000, доларът надхвърля 50 лева, 70 на сто от българските семейства живеят под допустимия минимум, а пенсионерите направо гладуват, когато единствената надежда хората виждат в Съюза на демократичните сили /СДС/ и в способността му да спечели изборите и да си върне властта, е абсолютно недопустимо между вас да продължават до болка познатите ми конфликти. От все сърце ви моля, намерете сили и овладейте взаимната си ненавист, себелюбието и властолюбието си. Времето на всеобщо политическо пробуждане, което заедно преживяхме като най-щастлив период в живота ни, когато рамо до рамо стояхме на трибуните и се радвахме на възторжените народни възгласи, уви, безвъзвратно отмина. Но то ни свързва завинаги, както ни свързват нашите общи политически идеи. А всички много добре разбираме, че именно демократичните иден са тези, които пораждат политическите ни действия, че всъщност те формират света, в който живеем. Личните ни взаимоотношения в Националния координационен съвет /НКС/ нямат и не бива да имат историческо значение при общността на идеите, целите и бъдещите ни действия - в това аз твърдо вярвам и само това ми даде сили да се преборя със смъртта. Ако НКС не съумее да съхрани единството на коалицията и СДС се яви разцепен на бъдещите избори, България поне още четири години ще бъде управлявана от комунистите.

Скъпи приятели, докато сме здрави, ние забравяме, че всяко нанесено от близък човек и съидейник оскърбление, че всяко необосновано подозрение могат тежко да наранят душите ни и мигновено, съвсем неусетно и неочаквано да ни отнесат завинаги от този свят. Лично аз в последно време усетих неколкократно раздираща сърцето ми мъка от убийственото недоверие и несправедлива озлобеност. Много ме измъчва промяната, която настъпи с Филии Димитров; продължавам да вярвам в неговата природна интелигентност и солидна образованост, но не мога да си затворя очите за лекомислието, с което се отнася към убедени и заслужили за нашето общо дело антикомунисти и лекомислието, с което си внушава, че е непогрешим. Ясно ми е, че някои се стремят да му внушат "революционност" и фанатизъм. Боя се, че самият Филип Димитров не си дава сметка, че за някои хора около него е по-важно те да влязат в парламента, а не коалицията да победи и да вземе отново властта, за да спасява България. Не искам да обиждам никого от своите колеги, с които заедно сме обикаляли страната и които не са по-малко антикомунисти от мене, но много се тревожа от тяхната политическа, младежка незрялост.

Не бива да бъдат гонени вече хора от СДС, не бива да се погребват надеждите на милиони седесари.

Умолявам ви, скъпи приятели, забравете обидите, спрете това безумно недоверие един към друг - поне до изборната победа, и щадете душите на личностите, защото Господ ги е създал крехки и чупливи.

Прегръщам ви, целувам ви и ви обичам.

Ваша Елка

София, 18 март 1994 г.

Кардиологична клиника - Лозенец

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "КСЕНОФОБИЯТА И ШОВИНИЗМЪТ НЯМА ДА МИНАТ" НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ОГЛАСЕНА ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ГОВОРИТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ЮНАЛ ЛЮТФИ НА 22 МАРТ 1994 Г.


Провокационннте изявления на народния представител от Българската социалистическа партия /БСП/ Красимир Премянов, направени на 21 март 1994 г. във Bapна, са още една брънка на един тревожен синдром, който се наблюдава напоследък.

Кощунственото посегателство над националния ни флаг, извършено от неизвестни злосторници, бе използвано от определени политически сили за раздухване на ксенофобски настроения сред българския народ. Категорично заявяваме: които и да са извършителите на тази гавра със знамето, те трябва да понесат наказанието си, предвидено от законите на страната. Но ние не можем да се съгласим турското малцинство в Република България да бъде обвинявано в нелоялност към своята родина.

Броени дни след това, сякаш по нагласен сценарий, се чу и зловещото "босненско" изказване на г-н Премянов. Най-тревожното в случая е, че подобно безотговорно изказване се прави от един от лидерите на БСП. Безотговорните му твърдения за наличието на "цели складове с оръжие в Разградско, Шуменско, Кърджалийско и Пловдивско" не бихме могли да приемем дори като плод на болното му въображение. Това е драстичен антиконституционен акт, който цели разпалването на междуетническа омраза сред българския народ. Липсата на историческа перспектива кара БСП да се хваща за изпитаното оръжие на шовинизма и етническата нетърпимост. Това е опасна игра, защото се отнася до сигурността и съществуването на държавата ни - Република България.

Парламентарната група на Движението за права и свободи /ПГ на ДПС/ остро протестира срещу тази провокация. Без да чакаме дори официалното опровержение на МВР, заявяваме, че от подобни лъжи и провокации могат да имат полза само онези, които не мислят за бъдещето на страната.

Заявяваме най-категорично, че няма да позволим носителите на подобни антинационални и шовинистични идеи и намерения да си играят с бъдещето на българския народ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРОЧЕТЕНА НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ ДЕПУТАТА ПРОФ. Д-Р ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ НА 23 МАРТ 1994 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Вземам думата, за да оглася от високата трибуна на 36-то Народно събрание позицията на Парламентарната група на Движението за права и свободи /ПГ на ДПС/ по някои аткуални проблеми.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Въпреки сериозните трудности вече повече от четири години нашата страна продължава прехода към демокрация и смяната на системата. Същевременно в България беше реализиран модел на мирно разрешаване на междуетническите проблеми. Признаването и защитата на правата на човека и човешките общности е общопризнат критерий за демокрация, гаранция за вътрешна стабилност и за международно признание. Въпреки известна непоследователност те са залегнали в новата Конституция на Република България от 12 юли 1991 година. Особено това се отнася към признаването на приоритета на международните стандарти за правата на човека и международните договорености, подписани от нашата страна, включително Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, които са инкорпорирани в нашето национално законодателство.

Със съжаление трябва да констатираме, че все още не са решени много въпроси, свързани с правата на гражданите от малцинствата - национални, етнически, езикови и религиозни.

Нещо повече, периодически при определени политически напрежения са налице опити за ограничаване и посегателство върху правата и свободите на гражданите изобщо и в частност на гражданите из средата на малцинствата от отделни общественици и политически партии, повечето от които нямат сериозна социална подкрепа: На първо място това се отнася за т.нар. Отечествена партия на труда, за БСП и др. Те не се спират пред груби фалшификации и спекулации даже в дните на честванията на нашите големи национални, религиозни и други празници. Такива груби изопачавания бяха направени във връзка с 3 март - Националния празник на Република България. Без да се позовават на установени факти, те развихрят ксенофобия, правят се опити за подклаждане на междуетнически конвенсионални конфликти, които са отхвърлени от нашия народ и световната общественост. Но те се подемат от средствата за масово осведомяване и се манипулират даже от Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Един от последните груби опити за провокация и манипулация с общественото мнение представлява скандалното твърдение на отговорен представител на парламентарната формация на Б С П, че, обърнете внимание, в районите със смесено население като Разградско, Шуменско, Кърджалийско и Пловдивско били струпани цели складове с оръжие, даже с постоянна охрана. Тези инсинуации тенденциозно и безкритично се разпространяват от масмедиите. В заглавия с едри букви се издигат обвинения, че турците трупали оръжие, а в подзаглавието с дребен шрифт се прави застраховка, че МВР опровергава соцдепутата Красимир Премянов /вж. в. "24 часа", бр. 77 от 22 март 1994 г. и др./.

Това не са нищо друго освен груби опити за дестабилизация на държавните институции, на нарушаване на конституционния ред, подклаждане на етнически и религиозни конфликти и напрежение, на хвърляне на страната в хаос и международна изолация. Ние коментираме това като заплаха за гражданския мир и за разбирателството между българските граждани от различните етноси и религиозни общности, като израз на тоталитарната парадигма, на теорията и практиката на авторитаризма, крайния национализъм, шовинизъм и неофашизъм. Ние ще предложим да се отнеме депутатският имунитет на Красимир Премянов и да бъде потърсена от него отговорност за клевета; ДПС категорично осъжда тези манипулации, инсинуации и скандални обвинения. Ако някъде от някого е извършено престъпно деяние, за това има съдебна и изпълнителна власт. Виновниците трябва да понесат съответните наказания по закон.

ДПС е било, е и ще бъде за диалог, за мирно разрешаване както на общополитическите проблеми, така и на междуетническите и религиозните проблеми. Движението е за единна, демократична и правова България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ГРАЖДАНИНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТНЕМАНЕТО НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ И АРЕСТУВАНЕТО НА ДЕПУТАТИ ОТ ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА В ТУРЦИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас в един напрегнат и съдбоносен момент както за собствената Ви родина, така и за нейната съседка България и за Балканите като цяло. Увереност, че ще се вслушате в гласа ни, черпим от факта, че членовете на нашата организация във времето, когато живеещите в България турци бяха подложени на насилствена асимилация и преследване, издигнаха глас в тяхна защита, а някои и лично пострадаха, солидаризирайки се с тяхната правда. Защото справедливостта, човешкото достойнство и свободата нямат граници и родина.

С болка и огорчение следим от доста време борбата на кюрдите, които Вашата страна потиска и преследва по аналогичен начин, както това правеха българските националисти спрямо едноплеменниците Ви в България. Връхна изява на това потисничество, представляваща предизвикателство към световното обществено мнение, демокрацията и парламентаризма, е отнемането на депутатския имунитет, арестуването и заплахата с разправа над депутатите от Партията на демокрацията. Такива прояви е имало в миналия парламентарен живот и на България и уверяваме Ви, господин президент, че те не са донесли нищо добро, били са прояви на безсилие и страх от страна на властимащото мнозинство и са били скъпо заплащани впоследствие.

Изхождайки от международно утвърдените правозащитни принципи, поуките от общата ни история и моралната ангажираност с правото дело на потискания и онеправдан кюрдски народ, апелираме към Вас и чрез Вас към членовете на Турския парламент и изпълнителната власт в страната Ви за незабавното освобождаване и за връщане на депутатския имунитет на задържаните народни представители.

Осланяме се на Вашия разум, политически реализъм и чувство за дълг пред историята.

Българска лига за защита на правата на човека и на гражданина

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. Георгиев.

София, 21 март, 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /20 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/.


Ние, делегатите на Втората национална конференция на Младежкия съюз на Демократическата партия, се обръщаме към всички млади хора, към цялата българска общественост с тревога и загриженост за настоящето и бъдещето на България. Днес тежестите на прехода към демократична и правова държава, към модерно пазарно стопанство се стоварват преди всичко върху българската младеж. Всичко това, съчетано с некомпетентността и антисоциалната политика на избраното с гласовете на Българската социалистическа партия /БСП/ правителство на Любен Беров, прави още по-трудно и унизително нашето съществуване.

Ние заявяваме нашия категоричен протест срещу рекомунизационната и антинационалната политика на това правителство. Неговите действия - или по-точно неговото бездействие, стимулират заграбването на финансовата и икономическата власт от мафиотски структури, които все по-тясно се обвързват с държавните. Спекулативната девалвация на националната валута през последните дни нанесе съкрушителен удар върху дребния частен бизнес. Всичко това създава един опасен обществен микроклимат, който тласка много млади хора към престъпността или към тежкия път на емиграцията.

Категорично протестираме срещу новата инициатива на Беровото правителство - увеличаване на възрастта за пенсиониране. Ние заявяваме, че това ще увеличи рязко безработицата и жертви отново ще бъдат младите хора, които първи ще излязат на улицата.

Ние се обявяваме срещу опитите за разцепление на Съюза на демократичните сили /СДС/ и дискредитиране на лидерите му. Лоялността и коректността в отношенията между всички демократично мислещи хора в страната са единственият път за спечелването на предстоящите избори - последен шанс за щастливо бъдеще на България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Груев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ. Документът е подписан от 88 души.


Българските интелектуалци остро протестират срещу зловещата финансова политика, която заплашва отечественото слово и културата с гибел. И най-беглият исторически преглед показва, че икономическата изостаналост или временни кризи никога не са били оправдание за незачитане на културата. Всички големи имена на световната култура са предхождали икономическия прогрес на своята страна.

Сегашният момент е особено труден за българската духовност, когато отвсякъде нахлува чужда псевдокултура.

Ролята на държавата още от времето на Перикъл, когато той плаща билетите за театър на атиняни, е да развива и брани духовната култура като предпоставка за развитието и оцеляването на нацията. А ние сега виждаме, че днешната българска държава на практика води война срещу българската духовност.

Всяко посегателство срещу българската книга пряко застрашава българския народ и държавата ни.

Творците на родното слово никога не ще се примирят с такова пагубно отношение към българската култура. И ако данъкът убиец не бъде отменен, както е в цивилизованите държави в Европа и в света, ние, българските интелектуалци, ще призовем всички, които милеят за своята култура и изкуство, за свободата на словото, на траурна манифестация на 24 май.

София, 22 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ РАДИОСТАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ОБЛАГАНЕ НА РЕКЛАМАТА В МЕДИИТЕ.


На 18 март 1994 г. се състоя извънреден Управителен съвет на Сдружението на българските частни радиостанции /СБЧР/. Обсъдени бяха действията на членовете на сдружението по повод на влизането в сила на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и облагането на рекламата в медиите.

СБЧР подкрепя декларацията на главните редактори и категорично се обявява за освобождаване на отделите за "реклама в медните" и "продажба на преса и книги" от данъка убиец. Ние възразяваме най-енергично срещу сепаративните пазарлъци на държавната администрация да освободи от данък продажбата на вестници, книги и списания, но не и рекламата в медиите. Младите частни радиостанции се издържат единствено от рекламите в тях и въвеждането на данъка ще ги доведе до фалит.

Присъединявайки се към предупредителния протест на колегите ни от пресата, заявяваме, че на 28 март 1994 г. нито една от нашите радиостанции няма да излъчва програмата си. От 24 март 1994 г. преустановяваме отразяването на работата на парламента и на правителството.

Обръщаме се към държавниците в България с надеждата, че ще имат мъжеството да запазят свободата на словото в собствената си страна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЧР: Р.Радев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ОСМА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

Социалното пазарно стопанство изисква икономическо овластяване на широки слоеве от населението, развити пазари на стоки и услуги, на капитали и работна сила, регулирани от държавата, и цивилизовано партньорство между основните субекти на стопанските отношения.

Собствеността дава възможност на своите притежатели да получават доходи и да са независими от държавата. Българската социалистическа партия е за социализация на собствеността, т.е. за нейното разпределяне между множество субекти, за развитие на акционерната, кооперативната и други форми на собственост. По този начин се ограничава социалната поляризация, нараства солидарността между хората и се укрепва демокрацията.

Развитието на икономическата демокрация, включително привличането на работниците в управлението на предприятията, повишава мотивацията за труд, гарантира социално-икономическите права и ограничава синдикалния монополизъм върху представителството на работниците в трудовите и осигурителните отношения.

Социалното партньорство между държавата, работодателите и наемните работници се изправя пред трудностите на стопанската криза, голямата безработица, инфлацията и увеличаваща се бедност. Тристранното сътрудничество между държавата, организациите на работодателите и синдикатите на национално и отраслово равнище следва да обхваща въпроси на трудовата заетост; заплащането и условията на труда; професионалното обучение и квалификация; общественото осигуряване, социалното подпомагане и грижи и други проблеми. Резултатите от тристранното сътрудничество се закрепват в съответни споразумения и в колективните трудови договори. По специфични проблеми към трипартитното сътрудничество се привличат и организации за защита на потребителите, на пенсионерите, на жените, на младежите и други социални групи.

Постоянният диалог, компетентното взаимноприемливо решаване на проблемите в процеса на тристранното сътрудничество е предпоставка за социален мир и за предотвратяване на стачки и други трудови конфликти.


СЪВРЕМЕННИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВА ПОЛИТИКА

Спасителният за човечеството път на устойчиво развитие диктува изработването на цялостна и нова екологична политика.

Опасното неравновесие между обществото и природата, както и между различните региони на света налага обществото да се раздели с много вкоренили се стереотипи.

Количеството на потребяваните вещества и използваните фактори на околната среда не може повече да е критерий за икономически прогрес. Същото се отнася за социално необоснования и пренебрегващ екологичните императиви самоцелен икономически ръст.

Преодоляването на отчуждението между хората и на нерационалната обществена организация, освен че хуманизира обществото, запазва хармонията му с природата.

Многостранното въздействие на научно-техническата революция от фактор, влошаващ околната среда, може да се превърне във фактор, който подобрява нейното състояние.

Преодоляването на острите демографски дисбаланси е предпоставка за постигане на екологично равновесие, а оттук и за устойчиво развитие и равномерно повишаване на качеството на живота в различните страни и географски райони.

Новата екологична политика може по-успешно да съчетае прогностичната и преобразуващата функция на науката, както и да преодолее едностранчивите въздействия върху околната среда.

В съвременното общество екологичната политика е не просто елемент на държавното управление и странична компенсаторна дейност, а императив за всяка човешка дейност и най-вече за организацията на стопанския живот. В съответствие с това положение БСП се обявява за изработване на национална стратегия за опазване и развитие на околната среда. Характерът и сложността на екологичните проблеми налагат при тяхното решаване да се търси национално съгласие, участие на държавата, на политически и обществени организации и воля за глобално сътрудничество.

Екологичните проблеми на настоящето и предизвикателството на следващия век могат да бъдат решени върху основата на нови принципи и идеи.

Стремежът на днешните хора да задоволяват своите потребности не бива да е за сметка на влошаване на природната среда за бъдещите поколения.

Икономическото развитие трябва да държи сметка за съхраняването и рационалиото използване на природните ресурси чрез стопанска и енергийна политика, която стимулира екологосъобразните производства, икономията на енергия и суровини.

Предпоставка за зачитане на екологичните изисквания е общодостъпната информация и утвърждаването на принципа "замърсителят плаща".

Според социалистите още в началото на прехода могат да намерят решения редица проблеми в областта на екологията.

Наложително е да се изгради национална система за наблюдение и контрол на околната среда, отговаряща на съвременните международни изисквания; да се създаде организация за екологосъобразно използване на земята, за борба с обезлесяването и масовите заболявания по горите; за запазване на биологичното разнообразие и за балансирано развитие на планинските райони.

Българската социалистическа партия поставя екологичните изисквания сред водещите критерии за определяне на отрасловите приоритети в процеса на преструктуриране на икономиката. При ограничените възможности на бюджета част от средствата за опазване, възпроизводство и възстановяване на околната среда трябва да се набират чрез приватизацията и да постъпват в специален екологичен фонд.

Глобалният характер на екологичните проблеми, трансграничните въздействия върху околната среда и ограничеността на природните ресурси повишават ролята на международното екологично сътрудничество и изискват активното участие на България в него.


ДЕМОГРАФСКАТА СИТУАЦИЯ - ОСТРИ ПРОБЛЕМИ И ТРУДНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Бъдещето на българската нация, нашето място на Балканите и в Европа, особено в перспектива, в значителна степен зависят от демографското състояние и демографските тенденции в страната.

Кризата в икономическата и социалната сфера предизвиква задълбочаване на демографските проблеми. Неблагоприятните тенденции обхващат не отделни страни на демографското възпроизводство, а почти всички основни демографски показатели.

Съчетаването на демографската криза с кризата на прехода разпокъсва традиционни социални връзки и създава неустойчивост на социалните общности. Кризата на държавността съвпада по време с критичното състояние, в което се намира самото българско общество.

Едностранчивото третиране на отделни отрицателни процеси само замъглява и прикрива цялостната картина на развитието на населението и не спира опасните за бъдещето на нацията тенденции. Социалистите апелират за национален консенсус и за общодържавна демографска политика, която да бъде изработена и да започне да се провежда незабавно.

Българската социалистическа партия е категорична, че сегашната демографска криза не може да се преодолее с откъслечни мерки. Необходима е цялостна промяна на социалната среда, която да повлияе положително на демографското възпроизводство и на качеството на живота. Социалистите разглеждат осигуряването на трудова заетост като основна предпоставка за редовно получаване на достатъчно доходи и за социална реализация на личността. От специално подпомагане се нуждаят младите генерации. Грижите за подобряване на екологичната обстановка и здравословното състояние на нацията, на образованието и социалното осигуряване също допринасят за благоприятната промяна на демографската среда.

Българската социалистическа партия смята за едностранчиво както поемането на грижата за отглеждането и възпитанието на децата единствено от държавата, така и тенденцията тези функции почти изцяло да се оставят само на родителите и отделните семейства. Обществото е заинтересовано от качественото възпроизводство на нацията, а родителите и семейството са отговорни за отглеждането и възпитанието на поколението, което създават. Вместо източник на конфликти, майчинството и професионалната изява на жената могат да обогатяват нейната личност, да бъдат израз на нейните предпочитания.

Създаването на подходящи условия за живот и работа в страната е предпоставка за ограничаване на емиграцията и за завръщане на част от българските граждани, които вече са я напуснали.

Българската социалистическа партия анализира етнодемографските проблеми на страната във връзка с процесите в международен и регионален план. Всяко пренебрегване на тези проблеми, както и опитите за грубото им преодоляване могат да доведат до тежки конфликти. Недопустимо е използването на държавата за дискриминация на етнически общности, както и за насилствена промяна под каквато и да е форма на индивидуалното самосъзнание и на българската национална идентичност на гражданите. Религията не може да бъде признак за определяне на етническата принадлежност на хората.

Социалистите полагат усилия за поддържане на гражданския мир и за постигане на национално съгласие както между етническите общности, така и по главните проблеми на обществото. Етническото разнообразие не трябва да се противопоставя на интеграцията на нацията. Консолидацията на обществото около националните идеали и интереси е условие за поддържане на стабилността и за просперитета на страната и нейните граждани.

Отношенията между българите в страната и в чужбина са двустранен процес, при който се укрепват родолюбивите чувства на българите в чужбина и същевременно се използват техните възможности за разширяване на контактите ни със света. Държавата ни трябва да води политика, която приобщава българите по света, като създава улеснения за лицата от български произход, когато придобиват българско гражданство, осигурява условия за обучение в страната на чужди граждани с българска народност и подпомага културния обмен с българите в чужбина. Специални усилия трябва да се полагат за съхраняване на историческите и културните ни паметници в чужбина.


ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА

Конституцията на Република България установи съвременна система от права на личността. Нужни са нормативни и социални гаранции за тяхната реализация.

Българската социалистическа партия решително отстоява принципното равенство на правата между всички граждани. Тя се бори срещу всякакви опити за дискриминация, основана на пол, раса, етническа принадлежност, произход, религиозни или политически убеждения, обществено положение или имуществено състояние.

Социалистите отстояват равноправието между мъжа и жената. Те се стремят към неговото задълбочаване, като се отчитат естествените особености на двата пола.

Най-неотложната и съществена задача в областта на човешките права е да се гарантира неприкосновеността на личността - на нейния живот, свобода и имущество. Защитата на личността и принципа за неотвратимост на отговорността налагат да се очертаят съставите на новите форми на престъпна дейност и да се рационализира наказателният процес.

В резултат на драстично нарасналата престъпност все по-често се поставя въпросът "за” или "против" смъртното наказание. Съвременното общество не може да реши този въпрос чрез просто възмездие - живот за живот. В същото време ценността на един човешки живот не бива да се поставя над ценността на друг. Въпреки тенденцията към хуманизация на наказателната отговорност тази отговорност неминуемо се влияе от състоянието на престъпността. Българската социалистическа партия смята, че по въпроса за смъртното наказание трябва да се произнесат първо българските граждани, а след това законодателната власт.

Гражданите най-осезаемо почувстваха реалността на политическите права и възможностите за свободна изява - избирателното право, правото на сдружаване, свободата на съвестта, свободата на словото, печата, събранията и др. Бързо обаче се засилва неудовлетворението от дейността на политическите институции и на политиците. Неспособността на държавниците и политиците да изведат обществото от тежкото състояние предизвиква безразличие, дори недоволство от тяхната дейност сред все повече хора.

Масовото гражданско участие в политическия процес намалява отчуждаването на политиката от потребностите на обществото, злоупотребите с властта и корупцията сред политическия елит. Затова наред с избирателното право социалистите придават подчертано значение на гражданските свободи. Реализацията на тези свободи насочва и коригира политическата дейност, поставя управляващите под постоянен обществен контрол. За това ще допринесе и нормативното развитие на правото на гражданите на петиции както към парламента, така и към местните органи на самоуправление.

Демокрацията е невъзможна без информация. Конституцията прокламира правото на гражданите да получават информация от държавните органи. Това право обаче трябва да е скрепено с ефективен механизъм за реализация.

И днес немалка част от дейността на различни държавни органи, включително правителствени актове и актове на президента, които не съдържат държавна тайна, не се огласяват пред обществеността. Необходимо е да се създаде по-голяма откритост на дейността на различни държавни органи, когато не работят с поверителна информация.

Увеличените възможности за достъп до информация и нарастването на нейното значение изискват от съдебните органи да прилагат граждански и наказателни санкции, когато разпространяваната невярна информация злепоставя граждани и длъжностни лица.

Преходът поставя на най-голямо изпитание социално-икономическите права. Българските социалисти неотклонно се придържат към тезата, че правата са непълноценни, когато не са създадени условия за тяхното осъществяване.

Българската социалистическа партия акцентира на реалността на трудовите и осигурителните права, особено на заетите в частния сектор, където те най-често се нарушават.

За осигуряване и защита на трудовите и свързаните с тях социални права значителна роля се пада на правото на синдикално сдружаване. Българската социалистическа партия като лява партия се ангажира с поддръжка на синдикалните права, но се противопоставя на извършваната под формата на синдикализъм дейност, която погазва обществения ред и противозаконно засяга чужди права. Връзката между защитата на социалните права и политическата активност не бива да заличава границата между синдикална и политическа дейност.

Напоследък, особено след изостряне на националните, етническите и религиозните конфликти, все по-оживено се обсъжда въпросът дали само индивидът или и общността могат да са титуляри на човешките права. Безспорно е наличието на права, които по своето естество се упражняват само групово, в общност с други хора, носители на същото право. Въвеждането обаче на права по общностен признак - етнически, религиозен, езиков и други, е в състояние да послужи не толкова за постигане на действително равенство между гражданите, за развитие на демокрацията и за повишаване на хуманността на правото, колкото да изостри противоречията и напреженията в обществото с тежки, често пъти драматични последици.

Поради това БСП се придържа към класическата и доминираща в страните с развита демокрация концепция за индивидуалните и универсални права на човека. Социалистите смятат, че на тази основа могат да бъдат гарантирани законодателно и практически правата на българските граждани от всички етнически, религиозни и други групи.


УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА

Българската социалистическа партия е за развитие на социалната демокрация и за укрепване на демократичните институции - държавни и недържавни.

Като масова партия с дълбоки корени в нашето общество БСП държи за прякото въздействие на гражданите върху държавната политика. Те трябва да разполагат с възможност да влияят при вземане на решения, които оказват решаващо влияние върху техния живот. Демократичността на самите институции до голяма степен зависи от участието на гражданите в дейността им.

Участието на гражданите в политическия процес се проявява най-интензивно чрез използване на свободата на сдружаване и на избирателното право.

Установяването на политически плурализъм в България ни приобщава към европейската политическа традиция на новото време. Българската социалистическа партия отстоява политическия плурализъм, защото чрез него се дава възможност различните социални интереси да получат политическа изява и да се предложат различни варианти за развитие на обществото. В сегашните условия обаче политическото противопоставяне е толкова остро, че затруднява обществения диалог. То прераства в конфликт между основни държавни институции, води до ерозия на държавността.

Броят на партиите, тяхната политическа ориентация и вътрешна организация оказват силно влияние върху облика на политическата система. Наличието на прекомерно много квазиполитически формации, голяма част от които нямат не само социална и електорална база, но и собствена вътрешна организация, затормозява очертаването на ясни политически алтернативи и намалява отговорността на участниците в политическия процес. Някои партии съществуват в публичното пространство само чрез медиите или служат за прикриване на стопанска дейност.

Българската социалистическа партия няма намерение да налага двуполюсен или друг модел на политически живот, но е за значителни промени в правния статус на политическите партии. По-специално налага се повишаване на изискванията за представителност на партиите; финансово съдействие от страна на държавата и въвеждане на ефективен контрол за финансовата им дейност; премахване на съществуващата двойственост между обществено сдружение и политическа партия, която облагодетелства част от политическите организации и води до заобикаляне на нравилата за политическа дейност.

Избирателната система е основният механизъм, който отразява политическите предпочитания в обществото и формира управлението на държавата. Наред с това тя оказва влияние върху организацията на политическите партии и върху структурата на политическата система като цяло.

При ориентирането си към типа избирателна система БСП отчита необходимостта от парламентарна изява на различните обществено значими интереси и политически тенденции, а така също и продължаването на идентификацията на партиите. Българската социалистическа партия е за висока отговорност на политическия и държавен елит, за обновяването му и за подобряване на неговото качество. Като отчита тези изисквания, БСП е за избирателна система, която ще осигури стабилни държавни институции с качествен състав.

Нараства разнообразието и ролята на обществените сдружения - синдикални, женски, младежки, професионални, екологични, творчески, културни и други - в развитието на демократичния процес. Според БСП това е един от пътищата за напредък на гражданското общество, за изразяване и отстояване на специфичните интереси на гражданите, както и за ангажиране на политиката с тежненията на различни обществени групи.

Социалната демокрация - тази, в която масово участват самите граждани и която изразява техните интереси, не може да се постигне без развитие на държавните институции.

Конституцията от 1991 г. полага нормативната основа на правовата държава, но сама по себе си тя не прави обществото правово. Характерът на икономическите отношения, на социалното осигуряване и на политическата организация определят условията за преобразуване на държавата в правова.

Българската социалистическа партия и занапред ще бъде опора на конституционализма в страната, чрез своята дейност ще гарантира политически конституционното управление и ще поддържа стабилността на установения конституционен строй. Към промени в основния закон БСП би пристъпила само след като е получила мандат за тях от своите избиратели и след обстойни дискусии и консултации с широк кръг политически сили.

Българската социалистическа партия ще продължава да се придържа към установеното парламентарно управление. Тя съзнава, че България се нуждае от отговорен, работоспособен и компетентен парламент. Ясно е, че сам по себе си той не е достатъчна гаранция срещу нарушаването на демокрацията, включително от страна на самия него. Конституционното правосъдие, стига да е независимо и компетентно, е измежду основните фактори, които сдържат дейността на депутатите и на другите институции в пределите на конституцията. Но ясно е също така, че парламентът е резултат от свободно волеизявление на гражданите и отражение на плурализма в обществото. В сравнение с всяка друга държавна институция той е по-малко податлив към налагане на недемократично управление.

Принципът за разделение на властите характеризира демократичното управление и правовата държава. Социалистите отстояват този принцип не само в организацията на държавата, но и при разпределянето на икономическата, политическата, информациониата и другите власти в обществото. Отнесен към държавата, принципът за разделение на властите изисква точно определяне на правомощията на държавните органи, взаимен контрол, но и сътрудничество между институциите, с което се осигуряват държавният суверенитет и ефективното управление.

Много от проблемите в държавната организация при прехода са свързани със съдебната власт. Независимостта на съдебната власт е решаващо условие за нейното пълноценно функциониране, но тази независимост не изключва всякакъв контрол и отговорност, без които се преминава към съдебен произвол. Българската социалистическа партия се противопоставя на реполитизацията на съда, прокуратурата и следствието, на воденето на политически процеси. Тя настоява за безпристрастност и висок професионализъм на правос.

Държавната власт трябва да се стабилизира върху основата на конституцията. За това ще допринесе влизането в сила на предвидените от самата конституция закони, много от които обаче се приемат с голямо закъснение. Българската социалистическа партия чрез парламентарната си дейност ще съдейства за доизграждане на системата от държавни институции: за създаване на Сметна палата, на държавни органи с координиращи и насочващи функции, които да подобрят държавното управление.

Българската социалистическа партия е срещу нарушаването на правилата на конкуренцията, срещу паразитирането на частната собственост върху и за сметка на държавата, срещу паралелната дейност на държавни служители в едни и същи области на държавния и частния сектор. Небходимо е управлението на собствеността и осъществяването на административната власт да бъдат разделени и функционално, и персонално. Това може да се постигне с цялостна уредба на правното положение на държавния служител. Повишаването на изискванията към държавния служител и същевременно издигането на обществения му престиж са постижими чрез стабилизиране на служебното му положение, чрез отделяне на чиновника от всякакви дейности, които са несъвместими с изпълняваната от него служебна функция, чрез повишаване на възнаграждението и други мерки.

Българската социалистическа партия отстоява отделянето на църквата от държавата и светския характер на държавната власт. Тя зачита автономността на религиозните институции.

Социалистическата партия изтъква значението на източното православие като традиционно вероизповедание в България, без това да ограничава диалога й с хората по религиозен признак. Социалистите оценяват ролята на Българската православна църква в историята и в съвременното развитие на страната и подкрепят нейното единение.


/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
24.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                          Траянка Каличкова
                                          Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!