24 април 1991

СОФИЯ, 24 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 80 /355/

СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ -НИКОЛА ПЕТКОВ, ПРИЕТА НА XXVI КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА - 19-21 АПРИЛ 1991 ГОДИНА. /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПУБЛИКУВА ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИ ДОКУМЕНТИ НА XXVI КОНГРЕС НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ/.


ИЗМИНАХА 58 ГОДИНИ ОТ ПОСЛЕДНИЯ XXV КОНГРЕС НА БЗНС, ПРОВЕДЕН ПРЕЗ 1933 ГОДИНА. ТЕЗИ ГОДИНИ БЯХА КАКТО ТРАГИЧНИ, ТАКА И ГЕРОИЧНИ ЗА ЖИВОТА НА СЪЮЗА. ТОЙ БЕ ГОНЕН И ПРЕСЛЕДВАН ПЪРВО ОТ ДЯСНАТА, А СЛЕД ТОВА И ОТ ЧЕРВЕНАТА ЛЯВА ДИКТАТУРА. ОТТОГАВА НАСАМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА МИНАХА ПРЕЗ ГОЛГОТАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЛАГЕРИ И ЗАТВОРИ. ХИЛЯДИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ БЯХА ЗАТВАРЯНИ, ИНКВИЗИРАНИ И УБИВАНИ ОТ РЕПРЕСИВНАТА МАШИНА НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА.

ПОД НАТИСКА НА СВЕТОВНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС НАРОДИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ БЛОК ОБЯВИХА СВОЯ СТРЕМЕЖ КЪМ СВОБОДА И ПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ. БЪЛГАРИЯ НЕ НАПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТОЗИ ПРОЦЕС.

СЛЕД ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИЯ ПРЕВРАТ НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г. НАШИЯТ НАРОД ПОЕ ПО ТРУДНИЯ ПЪТ НА МНОГОПАРТИЙНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НА ТОЗИ ПЪТ УВЕРЕНО СТЪПИ ВЪЗСТАНОВЕНИЯТ СЛЕД ТОЛКОВА ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ. ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ БЗНС - Н. ПЕТКОВ СЪЗДАДЕ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА БОРБА С ДЪРЖАВНО-ПАРТИЙНИЯ МОНОПОЛ НА БКП. ЕТО ЗАЩО В ТОЗИ МОМЕНТ ЕДИНСТВОТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ ОТ СДС СЕ ЯВЯВА ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ И ГАРАНЦИЯ ЗА НЕОБРАТИМОСТТА И УСКОРЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС, КОЙТО ПРОТИЧА В СТРАНАТА. СДС - ЦЕНТЪР БЕ СЪЗДАДЕН В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМЕНИЛОТО СЕ СЪОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. РОЛЯТА НА БЗНС - Н. ПЕТКОВ НЕПРЕКЪСНАТО НАРАСТВА.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДО ДНЕС НЕ БЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ЕДИНЕНИЕТО НА ДВАТА ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗА, НО СЕГА МЕХАНИЧНОТО ОБЕДИНЕНИЕ Е НЕВЪЗМОЖНО. ПЪТЯТ Е ЕДИН - ДОБРОНАМЕРЕНИТЕ ЧЕСТНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ДА СЕ ВЛЕЯТ В РЕДИЦИТЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ ЗАКОНЕН БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ. БЪДЕЩИЯТ ЕДИНЕН БЗНС НЕ МОЖЕ ДА ПОЕМЕ ВИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА НА ТЕЗИ, КОИТО АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕХА И СЪТРУДНИЧАТ И СЕГА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

ПРЕСТЪПНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ ДОВЕДЕ ДО МОРАЛНА, СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА РАЗРУХА НА НАШАТА СТРАНА. ПРЕИМЕНУВАЛИТЕ СЕ ОТ БКП В БСП КОМУНИСТИ, ОВЛАДЕЛИ ИКОНОМИКАТА, ПОДГОТВЯТ СЕГА НЕ ПО-МАЛКО ОПАСНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РОБСТВО.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА БЪДЕЩОТО ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ Е ЧРЕЗ СПРАВЕДЛИВ СЪД ДА НАЛОЖИМ НАКАЗАНИЕ ЗА БЕЗЗАКОНИЯТА, А ЗАГРАБЕНОТО - ДА БЪДЕ ВЪРНАТО НА НАРОДА.

ПРОДЪЛЖАВА ИКОНОМИЧЕСКИЯТ УПАДЪК НА СТРАНАТА, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КОЕТО Е НЕПРЕКЪСНАТИЯТ СПАД В ПРОИЗВОДСТВОТО, ЗАПОЧНАЛАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА НЕ ДАВА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПОРАДИ ЛИПСАТА НИ ПРАВИЛНА ЗАКОНОВА БАЗА ЗА НЕЙНОТО РАЗГРЪЩАНЕ.

НЕЗАПОЧНАЛИЯТ НАВРЕМЕ ПРОЦЕС НА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ЛИПСАТА НА ЗАКОНИТЕ ЗА ДЕМОНОПОЛИТИЗАЦИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, ЗАКОН ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ СТАНА ПРИЧИНА ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ВЪПРЕКИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПО-СКОРОШНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, НЕОБЕЗПОКОЯВАНА, БЕЗНАКАЗАНО ДОВЪРШВА ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО. НЕОБХОДИМА Е СПЕШНАТА НАМЕСА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СПАСЯВАНЕ НА ТОВА, КОЕТО Е ОСТАНАЛО ОТ БЪЛГАРСКОТО СЕЛО, И ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ БАРИЕРИ ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. САМО ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕЛОМ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, А ОТТАМ - И В ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

БЗНС - Н. ПЕТКОВ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА, ЗА БАВНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПРОТАКАНЕТО НА ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА СТРАНАТА И СЧИТА, ЧЕ ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА НЕРЕАЛНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪДЕТО МНОЗИНСТВОТО НА БКП-БСП БЛОКИРА РЕФОРМАТА И ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ЕТО ЗАЩО ОТ ТАЗИ ВИСОКА ТРИБУНА НИЕ, ДЕЛЕГАТИТЕ НА XXVI КОНГРЕС НА БЗНС - Н. ПЕТКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАД 100-ХИЛЯДНАТА АРМИЯ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ПОЛОЖАТ ПОВЕЧЕ    УСИЛИЯ И ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАЙ 1991 Г. ДА ИЗРАБОТЯТ И ПРИЕМАТ НОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПРИЗОВАВАМЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЗНС - Н.ПЕТКОВ ДА НАПУСНЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

БЗНС - Н. ПЕТКОВ Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В НАЙ-КРАТЪК СРОК.
ИСТОРИЯТА НА БЗНС Е ДОКАЗАЛА, ЧЕ ТОЙ Е ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ВИНАГИ Е ЗАЩИЩАВАЛА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. НЕ НАПРАЗНО БЗНС Е ИЗЛИЗАЛ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА, ЗА ДА СПАСИ БЪЛГАРИЯ ОТ ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ И СЕГА ОТНОВО Е ПРИЗВАН ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДА СПАСИ СТРАНАТА ОТ РАЗРУХАТА. ЛОЗУНГИТЕ ЗА МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ, ЗАВЕЩАНИ НА НАС И НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ОТ НАШИТЕ УЧИТЕЛИ АЛ. СТАМБОЛЙСКИ, НИКОЛА ПЕТКОВ И Д-Р Г.М. ДИМИТРОВ, ИМАТ НЕПРЕХОДНО ЗНАЧЕНИЕ И ЧЕРТАЯТ НАШИЯ ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, ОЗАГЛАВЕНА "БЕЗ ИЗМАМИ И ФАЛШИФИКАЦИИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ИСТОРИЯ".


САМОЗАБРАВИЛАТА СЕ ГРУПИЧКА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ШУМНО ОБЯВИ, ЧЕ ПРОВЕЖДА XXVI КОНГРЕС НА БЗНС. ОТКОГА ЗАПОЧВАТ ЛЕТОБРОЕНЕТО НА СВОЯ СЪЮЗ ТЕЗИ ГОСПОДА?

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ БЗНС - Н. ПЕТКОВ Е РЕГИСТРИРАНА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА. ТОЗИ Е НЕЙНИЯТ ПЪРВИ КОНГРЕС. АКО ИСКАТ ЗА АВТОРИТЕТ ДА СИ ПРЕДПИШАТ ПОВЕЧЕ ТЕЖЕСТ И СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА НАСЛЕДНИЦИ НА СЪЗДАДЕНИЯ ПРЕЗ 1933 ГОДИНА БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" /ИЗВЕСТЕН И КАТО "ПЛАДНЕ"/, ТО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ТОЗИ СЪЮЗ УСПЯ ДА ПРОВЕДЕ САМО ЕДИН СВОЙ КОНГРЕС - НА 22-24 ОКТОМВРИ 1933 ГОДИНА.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС НА БЗНС Е ПРОВЕДЕН ОТ ИСТИНСКИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИДЕИ НА 21-24 ДЕКЕМВРИ 1932 ГОДИНА, ТОЗИ СЪЮЗ, КОЙТО ЗА ОТЛИЧИЕ ОТ РАЗКОЛНИЦИТЕ СИ ОСТАНА НА УЛ. "ВРАБЧА" N 1, КЪДЕТО Е РАБОТИЛ СТАМБОЛИЙСКИ. НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ ДЕЙЦИ НА ТОЗИ СЪЮЗ БЯХА НАРЕЧЕНИ ФАШИСТИ, БИТИ И ТЕРОРИЗИРАНИ ПО КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЛАГЕРИ И ЗАТВОРИ НЕ ТОЛКОВА ОТ САМИТЕ НАДЗИРАТЕЛИ, А НАЙ-МНОГО И НАЙ-ЖЕСТОКО ОТ ЗЕМЕДЕЛЦИ, НАСЛЕДНИЦИ НА ПЪРВИЯ И ЕДИНСТВЕН КОНГРЕС НА "ПЛАДНЕ".

ЗА УСПОКОЕНИЕ НА ГУЗНИТЕ СИ СЪВЕСТИ ЛИ, ГОСПОДА, СВЪРЗВАТЕ ВАШИЯ КОНГРЕС С ТОЗИ НА ИСТИНСКИЯ БЗНС? НЕ РАЗБИРАТЕ ЛИ, ЧЕ ПОВТАРЯТЕ ОНОВА, КОЕТО ВАШИТЕ "БРАТЯ" НАПРАВИХА ПРЕДИ ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ, ЗА ДА ПРЕВЪРНАТ БЗНС В ПОСЛУШНО ОРЪДИЕ НА БКП?

ПРЕСТЪПНО Е ДА ЗАБЛУЖДАВАТЕ ВАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА ЧЕСТНИ И ИЗСТРАДАЛИ БОРЦИ, ДОСТОЙНИ ХОРА, ДА ЛЪЖЕТЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЛЪЖИ И ФАЛШИФИКАЦИИ НА ИСТОРИЯТА ДО ДИКТАТОРСКИТЕ РЕЖИМИ ГРАНИЦАТА Е ТВЪРДЕ МАЛКА. ЗА ТАКАВА ЛИ СЪДБА ГОТВИТЕ СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ?

ОБЕДИНЕНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, ЧЕ ПРОВЕЖДАТЕ XXVI КОНГРЕС. НЕ, ТОВА Е ВАШИЯТ ПЪРВИ КОНГРЕС.
ТАКАВА Е ИСТИНАТА.

СОФИЯ, 22 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ".


БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ” КАТО НЕЗАВИСИМА, ПАТРИОТИЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО, ОТЧИТАЙКИ СЛОЖНАТА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, СЕГАШНИЯ СТАТУС НА ОФИЦЕРА В ОБЩЕСТВОТО И НЕПРЕКЪСНАТОТО НАРАСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОСТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ, СОЦИАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ОФИЦЕРИТЕ, СЧИТА, ЧЕ ОСНОВНИТЕ УСИЛИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧАТ В СЛЕДНИТЕ У НАПРАВЛЕНИЯ: СПЛОТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО ОКОЛО НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ; ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА НА ОФИЦЕРИТЕ; ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА ОФИЦЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА БОЕСПОСОБНОСТТА И БОЙНАТА ГОТОВНОСТ НА ВОЙСКИТЕ.

БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" СЧИТА, ЧЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ, ИНТЕРЕСИ И ИДЕАЛИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ТЯСНОПАРТИЙНИ, КОНЮНКТУРНИ ЦЕЛИ, КАКТО И ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТАКИВА ЦЕЛИ. ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА КОНСОЛИДИРАНЕ НА НАЦИЯТА ПО ПЪТЯ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА Е ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЕТО ЗАЩО СМЯТАМЕ, ЧЕ ДЕМОНТИРАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА У НАС В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В ДЕМОНТАЖ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, В НЕКОНТРОЛИРУЕМА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ТОЗИ ПРОЦЕС НЕ ТРЯБВА ДА ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛHATА НИ СИГУРНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА И ЕДИНСТВОТО НА НАЦИЯТА.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА:

1. КОНСТИТУЦИОННО И ЗАКОНОДАТЕЛНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО, НЕДЕЛИМОСТТА И БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР НА НАШАТА ДЪРЖАВА.

2. ПО-НАТАТЪШНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЪЛНАТА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ КАТО ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТ АРМИЯТА ЗА СВОИ ЦЕЛИ.

3. УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ СИМВОЛИ /ЗНАМЕ, ГЕРБ, ХИМН И ДР./ И НА ВОЕННИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ КАТО СВЕТИНИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ВОЙНСТВО И ЗА ЦЕЛИЯ НАРОД.

4. КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПРОПОВЯДВАТ НАЦИОНАЛИЗЪМ, ШОВИНИЗЪМ И СЕПАРАТИЗЪМ И ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е НАСОЧЕНА ПРОТИВ ЕДИНСТТВОТО НА НАЦИЯТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА.

5. УЧАСТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СДРУЖЕНИЯ /СКАУТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕ/ ЗА ВОЕННОПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДЕЖТА И НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

6. ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РОДИНАТА, ПРИ ЖЕЛАНИЕ АВТОМАТИЧНО ДА ПОЛУЧАВАТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.

7. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАЗНИЦИ, РИТУАЛИ, ЧЕСТВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПАМЕТНИ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С ПОБЕДИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОРЪЖИЕ, СТАНАЛИ СИМВОЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ.

ПРИ ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН НИЕ ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

1. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА, МНОГОПОСОЧНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА,  ОСНОВАВАЩА СЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ОТСТОЯВАНЕ НА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ  ИНТЕРЕСИ НА БАЛКАНИТЕ И В СВЕТА, НА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА, СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ.

2. ПЪЛНА ПОДДРЪЖКА НА ВСЯКА НАЦИОНАЛНА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С ОНЕЗИ СТРАНИ, ЧИЙТО ОПИТ И СРЕДСТВА МОГАТ ПО НАЙ-ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ КРИЗАТА И ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.

3. СЪДЕЙСТВИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МНО ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛНИ, МАНЕВРЕНИ И БОЕГОТОВИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, СПОСОБНИ САМОСТОЯТЕЛНО, СЪОБРАЗНО НОВИТЕ УСЛОВИЯ, ДА ВЪЗПРАТ ВСЯКА АГРЕСИЯ СРЕЩУ НАШАТА СТРАНА.

4. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ И ВЪРХУ ОСНОВАТА НА РАВНОПРАВНО ПАРТНЬОРСТВО, НЕЗАВИСИМОСТ И НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ.

5. УЧАСТИЕ НА ЛЕГИЯТА В ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ, ЗАСЯГАЩИ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНАТА.

КАТО ОТКЛИКВАМЕ НА НАСЪЩНАТА НУЖДА ОТ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ЖИВОТА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ СЪС СЕГАШНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ИКОНОМИКА, СМЯТАМЕ, ЧЕ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРАВА НА ОФИЦЕРА, АВТОРИТЕТЪТ НА ОФИЦЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ, БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ РЕШАВАТ ПОЕТАПНО И НЕПРЕКЪСНАТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЛДП/.


ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЛДП/ СЕ ЯВЯВА ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ НАЧЕЛО С БЕЛЕЖИТИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИЦИ СТЕФАН СТАМБОЛОВ И ДИМИТЪР ПЕТКОВ.

ЛДП Е МОДЕРНА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ЧИИТО ПРОГРАМА, УСТАВ И ДЕЙНОСТ ПОЧИВАТ ИЗЦЯЛО ВЪРХУ ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА И ПРАКТИКИТЕ НА ЛИБЕРАЛНИТЕ ПАРТИИ В СВЕТА.

ЛДП ИМА ЗА ЦЕЛ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СЪВРЕМЕННА, ДЕМОКРАТИЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА, ИЗГРАДЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЛИБЕРАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ.

ЛДП СИ ПОСТАВЯ КАТО ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА СТРОГОТО СПАЗВАНЕ НА ХАРТАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА; ХЕЛЗИНКСКИТЕ И ВИЕНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ И ПЪЛНО ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСЛЕДНОТО ЛДП ЩЕ НАСОЧИ УСИЛИЯТА СИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА СОЦИАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

А. В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

1. ЛДП СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОСНОВНИ ЛИБЕРАЛНИ ПРИНЦИПИ - СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ, ПРОГРЕС, МИР.

2. В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ ЛДП НАМИРА ЗА НЕПРИЛОЖИМИ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА МАРКСИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО.

3. ЛДП НАСТОЯВА ЗА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И ИЗЗЕМВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО.

4. ЛДП Е ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ И ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ.

5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕАЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТТА - ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛСКА, СЪДЕБНА И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ.

6. ЛДП Е ЗА ДВУКАМАРЕН ПАРЛАМЕНТ - НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СЕНАТ.

7. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ЕДИНСТВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН В СТРАНАТА.

8. ИЗБОРЪТ НА ПРЕЗИДЕНТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЯКО И С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА ОТ ПО ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

9. ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВИЕТО ДА БЪДАТ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СЪДА. СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА НЕСМЕНЯЕМОСТ НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ.

10. ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ В ДУХА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ХАРТАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

11. СЪЗДАВАНЕ НА ВЪРХОВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПО СПАЗВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА.

12. РЯЗКО СЪКРАЩАВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗДРЪЖКАТА НА ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ.

13. ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МНО, МВР И ПРАВОСЪДИЕТО И НА НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Б. В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ЛДП СЕ ИЗГРАЖДА НА БАЗАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА. В СВОЯТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА ЛДП СЕ ОБЯВЯВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, ЧИИТО ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СА:

- ИКОНОМИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ;
- НЕОТМЕННОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ;
- КОНКУРЕНЦИЯ БЕЗ МОНОПОЛИ;
- СВОБОДНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СТОЙНОСТНИТЕ КАТЕГОРИИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И СТАБИЛНОСТТА НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ.

РАЗВИТИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА ТОЗИ ЕТАП ПРЯКО ЗАВИСЯТ ОТ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР.

СЛЕДНИТЕ ТОЧКИ СА ОСНОВАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НА ЛДП.

1. НЕЗАБАВНА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЕДРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПРЯКО ГИ ОБСЛУЖВАТ.

2. НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА НА ПРЕДИШНИТТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ.

3. КОНКРЕТНА ПРОГРАМА - ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЕДРАТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОК НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ ГОДИНИ. ЗАКОНОДАТЕЛНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА МАКСИМАЛНИ РАЗМЕР НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ДО 20 ПРОЦЕНТА.

4. НЕЗАБАВНА ДЕВАЛВАЦИЯ НА ЛЕВА И ПРЕХОД КЪМ ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ.

5. КОРЕННА ПРОМЯНА В БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНАТА БАНКОВА ДЕЙНОСТ И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМИЯ ШИРОК СПЕКТЪР БАНКОВИ УСЛУГИ И АДЕКВАТНИ НА ПАЗАРА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ.

6. ПРОМЯНА НА СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА НА БНБ, КОЯТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАЦИОНАЛНА БАНКА, РЕГУЛИРАЩА ПАРИЧНАТА МАСА И ИНФЛАЦИЯТА, ЧРЕЗ ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ОПЕРАЦИИ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР И ДРУГИ.

7. СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, СТИМУЛИРАЩА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И НАТРУПВАНЕТО НА КАПИТАЛИ. РЯЗКО СНИЖАВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, СПЕЦИАЛНИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ ФИРМИ И ФИРМИ В КЛЮЧОВИ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА.

8. ФОРМИРАНЕ НА СВОБОДЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ФОНДОВА БОРСА НА ВАЛУТЕН ПАЗАР И ВАЛУТНА БОРСА. ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕГЛАМЕНТИРАНА ТРУДОВА БОРСА.

9. РЯЗКО ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ.

10. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА.

11. ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, ОТЧИТАЩ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ МОМЕНТИ В ДЕЙСТВАЩОТО ПРЕДИ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ТЪРГОВСКО ПРАВО И ОТМЕНЯЩ УКАЗ N 56.

12. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, СТИМУЛИРАЩ УЧАСТИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПИТАЛ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

13. ПРИЕМАНЕ НА АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

14. СТИМУЛИРАНЕ НА ЕКСПОРТА ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНИ КРЕДИТИ, ДАНЪЧНИ ОБЛАГАНИЯ И СУБСИДИИ.

15. ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С МВФ, ГАТТ И ЕО.

16. СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

17. ЛДП Е ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.

18. ЛДП Е ЗА НАУЧНООБОСНОВАНИ ПРОПОРЦИИ В СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНОТО И РЕГИОНАЛНОТО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА /РЕГИОНАЛНА АВТОНОМИЯ/.

19. ЛДП ЩЕ РАБОТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА.

20. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ИНВЕСТИЦИОННА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


РЕЗЮМЕ

БЪЛГАРИЯ ПРАВИ РЕШИТЕЛНО УСИЛИЕ ДА РЕФОРМИРА СВОИТЕ ЗАКОНИ, УПРАВЛЯВАЩИ ЧАСТНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ. ЗАКОНЪТ ЗА СМЕСЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ МАРТ 1980 Г. БЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА ПРИВЛЕЧЕ ЗАПАДНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ. НА ПРАКТИКА ОБАЧЕ ПОРАДИ НЕЯСНИТЕ СИ ГАРАНЦИИ ЗАКОНЪТ, МАКАР И ЕДИН ОТ НАЙ-ЛИБЕРАЛНИТЕ ЗА ВРЕМЕТО СИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, НЕ УСПЯ ДА ПРЕДИЗВИКА СЕРИОЗЕН ИНТЕРЕС НА ЗАПАД. УКАЗ 56, ИЗЛЯЗЪЛ ПРЕЗ 1989 Г. И ИЗМЕНЕН ПРЕЗ 1990 Г., ЗАМЕНИ УКАЗ 535, НО И ТОЙ НЕ ДОВЕДЕ ДО ЖЕЛАНОТО НАРАСТВАНЕ НА ИНТЕРЕСА ОТ СТРАНА НА ЗАПАДНИТЕ ФИРМИ КЪМ ОБРАЗУВАНЕ НА СМЕ  СЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КЪМ ДРУГИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДСТВА.

ПРЕЗ 1974 Г. БЕШЕ ИЗРАЗЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ВЕРОЯТНО НЯМА ВЕЧЕ ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГЕНЕРИРА КАПИТАЛИТЕ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ ТЕМП НА РАЗВИТИЕ.  ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПОРОДЕНИ ОТ СТРУКТУРНИ ДЕФЕКТИ, ПРИСЪЩИ НА СИСТЕМИТЕ С КОМАНДНА ИКОНОМИКА, БЯХА РЯЗКО ЗАДЪЛБОЧЕНИ ОТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ В ЦЕНИТЕ НА ВНОСНИТЕ СУРОВИНИ И ОСОБЕНО НА НЕФТА ОТ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ. СЪЩО КАТО ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ НАЦИИ, БЪЛГАРИЯ ТРЯБВАШЕ НЕПРЕКЪСНАТО ДА СКЛЮЧВА ЗАЕМИ СЪС ЗАПАДА, За ДА ПОКРИВА НАРАСТВАЩИТЕ СИ ТЪРГОВСКИ ДЕФИЦИТИ КЪМ ЗАПАДНА ЕВРОПА, СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И ЯПОНИЯ. ЛИПСАТА НА КАПИТАЛИ НАЛОЖИ СВИВАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В РАМКИТЕ НА СИВ, В ТОВА ЧИСЛО И    В БЪЛГАРИЯ.

В СРЕДАТА НА 1974 Г. С ИЗДАВАНЕТО ОТ ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА УКАЗ 1196 БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА ДА ОПИТВА ДА ПРИВЛИЧА ТЕХНОЛОГИИ И НОУ-ХАУ И ДА РАЗВИВА ЕКСПОРТНИ ПАЗАРИ, ЗА ДА СПЕЧЕЛИ ТВЪРДА ВАЛУТА. ТОЗИ УКАЗ БЕШЕ ЗАЧАТЪКЪТ НА ЕДИН ЗАКОНОВ РЕЖИМ, ЗАДАВАЩ ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "ДОГОВОРИТЕ ЗА КООПЕРИРАНЕ" МЕЖДУ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И БЪЛГАРСКИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ /ВТО/ И/ИЛИ ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ.

УКАЗ 1196 СЪДЪРЖА ГОЛЕМИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИАПАЗОНА НА РАЗРЕШЕНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ И ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ИНВЕСТИРАТ В БЪЛГАРИЯ. В БЪЛГАРИЯ НЕ БЯХА РАЗРЕШЕНИ ИСТИНСКИ ОБЩИ ИЛИ С ДЯЛОВО УЧАСТИЕ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. НИТО НА ЧУЖДЕНЦИ, НИТО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ЧУЖДЕСТРАННА СОБСТВЕНОСТ, НЕ БЕШЕ ПОЗВОЛЕНО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА ПРИТЕЖАВАТ ДЯЛ В БЪЛГАРСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ УКАЗ 1196 ДОВЕДЕ ДО ИЗВЕСТНО КООПЕРИРАНЕ СЪС ЗАПАДНИ ФИРМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДО ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ИСТИНСКИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, С ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ /ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ/, ТЕЗИ СЛУЧАИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯХА ДО ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧВАХА СЪГЛАШЕНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ВСЯКА СДЕЛКА, КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ ОСНОВАВАХА НА НАСРЕЩНИ СДЕЛКИ, БАРТЪРНА ТЪРГОВИЯ, ЛИЦЕНЗИ ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА КУПУВАНЕ НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ. УКАЗ 1196 НЕ ДОВЕДЕН ДО СЪЩИНСКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ.

ПРЕЗ АПРИЛ 1978 Г. БЕШЕ ОБЯВЕНО, ЧЕ НЯКОИ СЕКТОРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, В ЧАСТНОСТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЩЕ БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ЕКСПЕРИМЕНТ, ОСНОВАН НА ПОДХОД, ВКЛЮЧВАЩ ОГРАНИЧЕНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА "СТОКОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ”, ОСОБЕНО МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 1980 Г. ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ ИЗДАДЕ УКАЗ 535, ОТМЕНЯЩ УКАЗ 1196. ОСНОВНАТА ЦЕЛ И НА УКАЗ 535 БЕ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЗАКОНОВ РЕЖИМ, УРЕЖДАЩ ИКОНОМИЧЕСКОТО КООПЕРИРАНЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ И ЗАПАДНИ ПАРТНЬОРИ. УКАЗ 535 ВЪВЕДЕ ДВЕ НОВИ ЗАКОННИ ФОРМИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СМЕСЕНА БЪЛГАРО-ЧУЖДЕСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ КАКТО ВЪТРЕ, ТАКА И ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ. ВТОРА ГЛАВА НА УКАЗ 535 ОПРЕДЕЛИ УСЛОВИЯ ЗА "АСОЦИАЦИИ, КОИТО НЕ СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА” И ПО СЪЩЕСТВО СА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ, ПОДОБНИ НА ПАРТНЬОРСТВА. ГЛАВА ТРЕТА ОБАЧЕ СЪДЪРЖАШЕ УСЛОВИЯТА, УРЕЖДАЩИ "АСОЦИАЦИИ, КОИТО СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА” - ПО СЪЩЕСТВО КОРПОРАТИВНИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРАВОТО ДА ИЗДАВАТ АКЦИИ, С НЕЗАВИСИМ ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ. ДО ОТМЯНАТА НА УКАЗ 535 ПРЕЗ ЯНУАРИ 1989 Г. ВСИЧКИ БЪЛГАРО-ЧУЖДЕСТРАННИ СМЕСЕНИ АНГАЖИМЕНТИ ВЪТРЕ В БЪЛГАРИЯ БЯХА НА ОСНОВАТА НА КОРПОРАТИВНИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪГЛАСНО ТРЕТА ГЛАВА НА УКАЗА.

УКАЗ 535 РАЗШИРИ КАТЕГОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ЕДНА ОТ ПОЗВОЛЕНИТЕ ФОРМИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО КООПЕРИРАНЕ С ЧУЖДЕСТРАННИ СУБЕКТИ. УКАЗ 535 ДАДЕ ПРАВО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕГОВАРЯТ САМОСТОЯТЕЛНО И ДА ВЛИЗАТ В СЪГЛАШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ ИЛИ В АСОЦИАЦИИ СЪГЛАСНО ГЛАВА ВТОРА ИЛИ ГЛАВА ТРЕТА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ЧУЖДЕСТРАННИ КОРПОРАЦИИ ИЛИ ИНДИВИДИ. НА ПРАКТИКА ОБАЧЕ В НАЙ-ДОБРО ПОЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕДЕНИ ОТ УКАЗ 535, БЯХА ОБЕДИНЕНИЯТА И КОМБИНАТИТЕ, ЗАЕДНО С BTО И МИНИСТЕРСТВАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СЕКТОРИ.

УКАЗ 535 ЗАПАЗИ НЯКОИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ЗАТРУДНИХА СПОКОЙНАТА РАБОТА НА АСОЦИАЦИИТЕ. ВЪПРЕКИ ЧЕ УЧАСТНИЦИТЕ КАТО ПРАВИЛО ИМАХА СВОБОДАТА ДА ОПРЕДЕЛЯТ СОБСТВЕНАТА СИ УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА, СЪГЛАСНО ВТОРА И ТРЕТА ГЛАВА АСОЦИАЦИИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ УПРАВИТЕЛЕН И ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. УКАЗ 535 НАЛОЖИ ИЗИСКВАНЕТО РЕШЕНИЯТА ПО ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ДА СЕ ВЗЕМАТ САМО "СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ”, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ВСЕКИ УЧАСТНИК ПОЛУЧИ АБСОЛЮТНОТО ПРАВО НА ВЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА, ВЗЕМАНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ И ОТ ДИРЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ, СТИГА ДА ИМАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ПОСЛЕДНИЯ.

УКАЗ 535 ОСТАВИ И МЯСТО ЗА СЕРИОЗНА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА. АСОЦИАЦИИТЕ, СЪЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО ВТОРА ИЛИ ТРЕТА ГЛАВА, ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ОСНОВАВАТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ СТРАНИТЕ, КОЙТО ДА ПОСОЧВА УСЛОВИЯТА НА СЪГЛАШЕНИЕТО ПО РЕДИЦА ТОЧКИ, ПОСОЧЕНИ В УКАЗА. ВРЕМЕТРАЕНЕТО HA ДОГОВОРА БЕШЕ ОГРАНИЧЕНО ДО 15 ГОДИНИ, МАКАР ЧЕ МОЖЕШЕ ДА СЕ ПРОДЪЛЖАВА СЪС СЪГЛАСИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОГОВОРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СЪГЛАСУВАШЕ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА. СЛЕД ТОВА ДОГОВОРЪТ СЕ ДЕПОЗИРАШЕ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗАЕДНО С ПОДРОБНА ОБОСНОВКА И МНЕНИЯТА НА ТРИТЕ СПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ. ЗА ДА ВЛЕЗЕ ДОГОВОРЪТ В СИЛА, БЕШЕ НЕОБХОДИМО ОДОБРЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

УКАЗ 535 СЪДЪРЖАШЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ, КОЕТО ЗАБРАНЯВА НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ДЯЛОВОТО СИ УЧАСТИЕ В АСОЦИАЦИЯ, УЧРЕДЕНА ПО ТРЕТА ГЛАВА, НА ТРЕТИ СТРАНИ, БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ДРУГИЯ ИЛИ ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ. ТАЗИ ЗАБРАНА НЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ ЗА АСОЦИАЦИИТЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ВТОРА ГЛАВА. ВЪПРЕКИ ТОВА, ВЕРОЯТНО ВСЯКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ В АСОЦИАЦИИТЕ И ОТ ДВАТА ВИДА Е ТРЯБВАЛО ДА ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ И ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ЗА ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА.

ВЪПРЕКИ ЧЕ АСОЦИАЦИИТЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ТРЕТА ГЛАВА, ИМАХА НЕЗАВИСИМ ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, ТЕ НЯМАХА ПРАВО ДА ПРИДОБИВАТ НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ КАКТО ПОД ФОРМАТА НА ПРИНОС ОТ БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИК, ТАКА И ЧРЕЗ КУПУВАНЕ ИЛИ ПОСТРОЯВАНЕ. ТОВА ПРЕДПИСАНИЕ ВКЛЮЧВАШЕ ЗЕМЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ВЪРХУ НЕЯ. ПОДОБНИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЪЩЕСТВУВАХА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДРИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМИШЛЕНОТО ОБОРУДВАНЕ И "ОСОБЕНО ЦЕННИТЕ" МАШИНИ. НИТО БЪЛГАРСКИЯТ, НИТО ЧУЖДЕСТРАННИЯТ УЧАСТНИК МОЖЕХА ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СПОМЕНАТИТЕ ОБЕКТИ, ДАЖЕ АКО АСОЦИАЦИЯТА БЕШЕ СЪЗДАДЕНА СЪГЛАСНО ТРЕТА ГЛАВА.

В РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ ОТРИЦАТЕЛНИ СТИМУЛИ УКАЗ 535 НЕ ПОРОДИ НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ УМЕРЕН ИНТЕРЕС У ЗАПАДНИТЕ КОМПАНИИ - ДО 1986 Г. СПОРЕД ТОЗИ ЗАКОН БЯХА СЪЗДАДЕНИ САМО ОКОЛО 10 СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. В ТЕЧЕНИЕ НА 1987 Г. БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НАПРАВИ ИЗВЕСТЕН БРОЙ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОВАТА СИ СИСТЕМА, УРЕЖДАЩА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, КОИТО МЕЖДУ ДРУГОТО ИМАХА ЗА ЦЕЛ ДА ПОДОБРЯТ ИНВЕСТИЦИОННАТА СРЕДА, С НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ ПО-ГОЛЯМО ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ В ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА. ТЕЗИ НОВИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УКАЗИ ЦЕЛЯХА ДА ИЗЧИСТЯТ, РАЦИОНАЛИЗИРАТ И РАЗШИРЯТ ТЪКАНТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ. НАКРАЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 1989 Г. ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ ВЪЗПРИЕ ЕДИН НАПЪЛНО НОВ ЗАКОН, УРЕЖДАЩ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, КОЙТО ОТМЕНИ УКАЗИТЕ 535, 31 И 49. НОВИЯТ ЗАКОН - УКАЗ 56 - ВЪВЕДЕ ШИРОКООБХВАТНА СИСТЕМА ОТ НОВИ ЗАКОНИ И ПОЛОЖЕНИЯ, УРЕЖДАЩИ ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ. УКАЗ 56 ЧУВСТВИТЕЛНО ПРОМЕНИ РЕДИЦА ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОПИТА СИ ДА ОТВОРИ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА КЪМ ПАЗАРНИТЕ СИЛИ. УКАЗ 56 БЕШЕ ИЗМЕНЕН ПРЕЗ 1989 Г. И ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПРЕЗ 1990 Г. В ДОПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 1989 Г. БЯХА ПУБЛИКУВАНИ ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56 И ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56, КОИТО БЯХА ИЗМЕНЕНИ ПРЕЗ 1989 Г. И 1990 Г.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗА БЪЛГАРИЯ УКАЗ 56 ПРЕДСТАВЛЯВА ДОСТА СЕРИОЗНА СТЪПКА НАПРЕД В СЪЗДАВАНЕТО НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА И ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ СТАТУТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ, В НЕГО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ ЧУВСТВИТЕЛНИ КОНТРАСТИМУЛИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОНТРОЛА, УПРАЖНЯВАН ОТ ДЪРЖАВАТА, ЧРЕЗ ИЗИСКВАНЕТО ДА СЕ ПОЛУЧАВА МИНИСТЕРСКО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НЯКОИ ВИДОВЕ ЧАСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗАДЪРЖАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЯКОИ ВИДОВЕ ИМОТИ И НАМЕСАТА В ЦЕНООБРАЗУВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ШИРОК СПЕКТЪР СТОКИ И УСЛУГИ.

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА САМО АКО СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИТИЯ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ. НЕОБХОДИМИ СА РЕФОРМИ В БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И В ЗАКОНИТЕ, КОИТО ДА ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ДА СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА МОГАТ ДА РЕАГИРАТ НА ПАЗАРНИТЕ СИЛИ, Т.Е. НА ЦЕНООБРАЗУВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ЕДИН СВОБОДЕН ПАЗАР. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ЧУВСТВИТЕЛНО ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ УКАЗ 56 И ПРАВИЛАТА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ. ТЕЗИ ПРОМЕНИ ТРЯБВА ДА ПРЕМАХНАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ КОНТРАСТИМУЛИ, А ИМЕННО: ИЗИСКВАНЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ПОЛУЧАВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВЛАСТИ, ЗА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ; ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПОВЕЧЕТО ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРИДОБИВАТ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА; ПРОДЪЛЖАВАЩАТА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И РЕГУЛИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ; А СЪЩО И ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ПОТРЕБНОСТТА ОТ ТЪРГОВСКИ КОДЕКС.

КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УСПЕШНИЯ ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ ОТ КОМАНДНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ИМАТ:    СЪЗДАВАНЕТО НА ЮРИДИЧЕСКА СТРУКТУРА, ПОДПОМАГАЩА ОБРАЗУВАНЕТО НА ФИРМИ СЪС СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ, КРЕДИТНИТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИ БИЗНЕСЪТ В ЕДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ ОТ СВОЯ СТРАНА ИЗИСКВА ДА СЕ ИЗМЕНЯТ СЪОТВЕТНИТЕ ТЕКСТОВЕ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, УКАЗ 56 И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56, КАКТО И ДА СЕ ВЪВЕДЕ В ДЕЙСТВИЕ ТЪРГОВСКИ КОДЕКС.

СТЪПКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ПАРЛАМЕНТЪТ /Т.Е. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА НА ОПОЗИЦИЯТА, СЕ ОБСЪЖДАТ И РАЗГЛЕЖДАТ В IV РАЗДЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ГЛАВА. В РЕЗЮМЕ ТЕЗИ СТЪПКИ СА ИЗБРОЕНИ В V РАЗДЕЛ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗРАБОТКАТА "КАК ДА СЕ УСКОРИ ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА?", ПРЕДСТАВЕНА ОТ СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯТА И НА ЗАНАЯТЧИИТЕ.


КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ СОБСТВЕНИКЪТ НА ЗЕМЯ?

1. ДА ПОДАДЕ В ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ В КМЕТСТВОТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА ИМОТЪТ, ЗАЯВЛЕНИЕ, В КОЕТО ДА ПОСОЧИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ, КОГА И КЪДЕ Е РОДЕН, ЛИЧЕН ПАСПОРТ, ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР, КЪДЕ ЖИВЕЕ СЕГА, СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.

СЪСТАВ НА ДОМАКИНСТВОТО: СЪПРУЗИТЕ, НЕВСТЪПИЛИТЕ В БРАК ДЕЦА И РОДИТЕЛИТЕ НА ЕДИНИЯ ИЛИ ДВАМАТА СЪПРУЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ЗАЕДНО С ТЯХ.

ЧИЙ ИМОТ НАСЛЕДЯВА. ИЗВЕСТЯВА, ЧЕ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНОТО ОБЩИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СМЪРТТА НА СОБСТВЕНИКА И НА НЕГОВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ Е НАСЛЕДНИК.

ОБЯВЯВА РОДСТВЕНИТЕ СИ ВРЪЗКИ И КАКВА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДСТВТО МУ СЕ ПАДА. СЪОБЩАВА ВИДА, ПРОСТРАНСТВОТО В ДЕКАРИ, КАТЕГОРИЯТА НА ПЛОДОРОДИЕ НА ИМОТА, ОБЕКТ НА НАСЛЕДСТВО /НИВИ, ЛИВАДИ, ЛОЗЯ,ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ/.

ДЕКЛАРИРА КАКВИ ИМОТИ ПООТДЕЛНО ПРИТЕЖАВА ВСЕКИ СЪПРУГ, КАКТО И РОДИТЕЛИТЕ ИМ, АКО ЖИВЕЯТ ЗАЕДНО. СЪЩЕВРЕМЕННО СЪОБЩАВА В КОИ ЗЕМЛИЩА СЕ НАМИРАТ ТЕХНИТЕ ИМОТИ.

2. ПРИЛАГА ПОНЕ ЕДНО ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТО, А ИМЕННО: НОТАРИАЛЕН АКТ, ДЕЛБЕН ПРОТОКОЛ, ПРОТОКОЛ НА ТКЗС, СВЕДЕНИЯ ОТ ЕМЛЯЧНИЯ РЕГИСТЪР, ПОКАЗАНИ В ОТДЕЛНО ОБЩИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ, МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ТКЗС, СЧЕТОВОДНИ ДАННИ ЗА ИЗПЛАТЕНА РЕНТА.

ПРИБАВЯ ЗАВЕРЕНИ ПИСМЕНИ СВЕДЕНИЯ

АКО ИЗБРОЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА СОБСТВЕНОСТ ПОРАДИ ЛЕКОМИСЛИЕ ИЛИ НЕХАЙСТВО СА ЗАГУБЕНИ, СОБСТВЕНИКЪТ ДОБАВЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ ПИСМЕНИ СВЕДЕНИЯ ОТ СТАРИ ХОРА, БИВШИ КМЕТОВЕ, ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 1946 ГОДИНА, РЪКОВОДИТЕЛИ В ТКЗС И ДРУГИ ЛИЦА ОТ СЕЛИЩЕТО, КОИТО МОГАТ ДА СПОМОГНАТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТА, НЕГОВИЯ РАЗМЕР И ВИД, ПРОМЕНИ В ПОЛЗВАНЕТО И СОБСТВЕНОСТТА МУ. НАКРАЯ НА СВЕДЕНИЕТО СЕ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЗА НЕИСТИНА СЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 290 ОТ НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /НПК/.

ЗА НАБЕДЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ

АКО ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СТОПАНИН Е ОТСТЪПИЛ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗЕМИ НА ТКЗС ИЛИ НА ДЪРЖАВАТА, В ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ ИЗРИЧНО СПОМЕНАВА ТОВА "ДАРЕНИЕ" - ВИД И РАЗМЕР НА УЖ "ДАРЕНИТЕ" ЗЕМИ И СОЧИ КЪДЕ ГО Е ОПОВЕСТИЛ. ДОКАЗВА ГО ПО ОБЩИЯ РЕД /ВЖ. ЧЛ. 10/б//.

ЗА ОДЪРЖАВЕНИТЕ "ИЗПОЛИЧАРИ"

СЪЩИТЕ СЪЖДЕНИЯ ДОСЯГАТ И СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЧИЙТО ЗЕМИ СА ОТЧУЖДЕНИ ПОД ПРЕДЛОГ "НЕПРЯКО СТОПАНИСВАНЕ" /ВЖ. ЧЛ. 10/5//. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НЕ СА ПОЛУЧАВАНИ, МАКАР ДА ИМ Е БИЛО ОБЕЩАНО.

3. В ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ СОБСТВЕНИКЪТ ЗАЯВЯВА ДАЛИ ИСКА ДА ПОЛУЧИ ЗЕМЯТА СИ, ИЛИ НЕЙНАТА ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ /ВЖ. ЧЛ. 12/2//.

НЕ БЯГАЙТЕ ОТ КЪСМЕТА СИ

СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ФАКТИ СЕ РАЗГЛАСЯВАТ В КМЕТСТВОТО И ИЛИ ДРУГО ПОДХОДЯЩО МЯСТО. ЕДВА СЛЕД 3 МЕСЕЦА, АКО ТЕ НЕ СА ОСПОРЕНИ, ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ГИ УТВЪРЖДАВА.

ЕТО ЗАЩО КОЛКОТО ОВРЕМЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ, ТОЛКОЗ ПО-СКОРО ЩЕ БЪДАТ ПРИЗНАТИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ. А ТОВА Е ПЪРВОТО УСЛОВИЕ ДА ИМ СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА.

АКО ИСКАТЕ ДА СЕ СКЪСИ НАПОЛОВИНА СРОКЪТ ЗА РЕАЛНОТО ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ИМОТА ЧРЕЗ ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕТО /ВЖ. ЧЛ. 17/, СЕ НАЛАГА СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА СЕ СДРУЖАТ И НАЕДНО ДА ПОИСКАТ ЗЕМИТЕ СИ В УЕДРЕНИ ПАРЦЕЛЛИ.
ЗАЩОТО НЕ Е ВСЕ ЕДНО ДА ДЕЛИШ ЗЕМЛИЩЕТО СИ НА 10 ВМЕСТО НА 500 ПАРЦЕЛА. ТОВА Е ВТОРОТО УСЛОВИЕ ДА СЕ УСКОРИ ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА. А ТО ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО САМО ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОТ НИКОЙ ДРУГ. ЕТО ЕДИН ШАНС, НЕ ГО ПРОПУСКАЙТЕ.

АКО ПО-КЪСНО ТОВА САМОБИТНО И ВРЕМЕННО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НАМЕРИ ЗА ИЗГОДНО СЪВМЕСТНО ДА ИЗВЪРШВА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ, Е НЕГОВ ИЗБОР. СОБСТВЕНИКЪТ Е ГОСПОДАР НА ИМОТА СИ И НА НАМЕРЕНИЯТА СИ.

КАКВО ТРЯБВА ДА СТОРИ ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ?

БЕЗ КАКВОТО И ДА БИЛО УМУВАНЕ ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ СКЛЮЧВА С ПОДХОДЯЩА ГЕОДЕЗНА ФИРМА СПОРАЗУМЕНИЕ, В КОЕТО ТОЙ ЗАРЪЧВА ЗА СЪВСЕМ КРАТКО ВРЕМЕ ДА ОСЪВРЕМЕНИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕТО КЪМ 1991 Г.

ТАКА СЕ НАМИРА ГОЛЕМИНАТА НА ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ В ОБСЕГА НА ЗЕМЛИЩЕТО И ПЛОЩТА НА ЗЕМИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СА ИЗГРАДЕНИ РАЗЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ /ПЪТИЩА, СГРАДИ, НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ, ЯЗОВИРИ, ВОДНИ ИЗТОЧНИЦИ/. НИЩО ДРУГО НЕ СЕ ДОБАВЯ. ЗЕМИТЕ ЗА "ВЕЧНО ПОЛЗВАНЕ" СА ОТЖИВЕЛИЦА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ИСТИНСКО НАХАЛСТВО Е ДА СЕ ОСЛАНЯШ НА НЕЙНИТЕ ПОТАЙНИ РАЗПОРЕДБИ. ДОДЕЯХА НИ ПОРАЗИИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.

ОТ СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ ВЕЛИЧИНИ СЕ ИЗЧИСЛЯВА ПРОЦЕНТЪТ, С КОЙТО ОБЩИНСКАТА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ ЩЕ НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЗЕМИ.

КАКВО ТРЯБВА ДА СВЪРШИ ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ?

НАЙ-НАПРЕД ПОТВЪРЖДАВА ПРОЦЕНТА, С КОЙТО ЩЕ СЕ НАМАЛЯВА ИМОТА НА СОБСТВЕНИКА, СЪОБРАЗНО ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗЕМЛИЩЕТО, ОТРАЗЕНИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И ПРЕСМЕТНАТИ ОТ ГЕОДЕЗНАТА ФИРМА /ВЖ. ЧЛ.
15/2//.

ПОСЛЕ ПОРЪЧВА НА СЪЩАТА ФИРМА ДА УТОЧНИ В КОНКРЕТНИ ГРАНИЦИ УЕДРЕНИТЕ ПАРЦЕЛИ НА ГРУПИРАЛИТЕ СЕ СОБСТВЕНИЦИ, СЪОТВЕТНО НА УСТАНОВЕНАТА ИМ ПООТДЕЛНО СОБСТВЕНОСТ В ГЛОБАЛЕН ВИД, А НЕ ВЪВ ВИДИМИ ИЗМЕРЕНИЯ. САМОТО ГРУПИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ИДЕАЛНИ ГРАНИЦИ СПОРЕД ВИДА И КАТЕГОРИЯТА НА ПЛОДОРОДИЕ, ОЗНАЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЯТА. ПРОСТРАНСТВОТО В ДЕКАРИ СЕ ГРУПИРА В ОБЩИ ПАРЦЕЛИ, КАКТО Е ПРИЗНАТО ОТ ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ВСЕКИ ПООТДЕЛНО. ВСЪЩНОСТ ПОСТИГА СЕ СБОР НА ИМОТИ. РАЗБИРА СЕ, ПЛОЩТА ЕВЕНТУАЛНО СЕ НАМАЛЯВА ЗАРАДИ ПОХАБЕНИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ ЗЕМИ. ТОВА Е ВТОРАТА ЗАРЪКА КЪМ ГЕОДЕЗHATА ФИРМА И ПЪРВАТА ФАЗА НА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕТО.

ЕДВА ПОСЛЕ ФИРМАТА, ЗАДЪЛЖЕНА СЪС ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕТО, ОЧЕРТАВА ИМОТА НА ВСЕКИ СОБСТВЕНИК В РЕАЛНИ ГРАНИЦИ В ОБХВАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТПРЕДИ ОБЩ ПАРЦЕЛ НА ГРУПИРАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. ТОВА Е ТРЕТАТА ЗАРЪКА КЪМ ГЕОДЕЗНАТА ФИРМА.

НАЧЕРТАНИТЕ ГРАНИЦИ ВЪРХУ ЗЕМЛИЩЕТО, А НЕ САМО ВЪРХУ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА, СЕ ОПИСВАТ В ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪРНАТИЯ НА СОБСТВЕНИКА ИМОТ. ТО СЛУЖИ ЗА НОТАРИАЛЕН АКТ. ТАКА ЗАВЪРШВА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕТО.

КОЙТО ИСКА ДА ПЕСТИ, НЕКА НАЧНЕ ПО-РАНО!

САМИ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ АКО ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ-ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НЕЗАБАВНО И ЗАЕДНО ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА СИ И АКО ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ТРИМЕСЕЧНИЯ СРОК ПРИЗНАЕ СОБСТВЕНОСТТА ИМ, ГЕОДЕЗНАТА ФИРМА СПОРЕД УГОВОРКАТА ПОМЕЖДУ НЕЯ И КОМИСИЯТА МОЖЕ ДА ЗАВЪРШИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ СЛЕД ДВА МЕСЕЦА. ЕТО КАК СЕ СЪКРАЩАВА ВРЕМЕТО ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА. НАЛИ ЗАТОВА СЕ ВАЙКАМЕ?

СТРУВА НИ СЕ, ЧЕ ДНЕШНИЯТ НИ ЖИВОТ СЛЕД ТОТАЛИТАРНОТО "ДОБРУВАНЕ" ВЕЧЕ БЕЗМИЛОСТНО НИ ШИБА СЪС СВОЯ КАМШИК И НИ КАРА ДА БЪРЗАМЕ. ЗЕМЯТА Е АЛТЕРНАТИВА НА ГЛАДА И НА БЕЗРАБОТИЦАТА. ИЗТОЧНИК НА ПРЕХРАНА, НА ПОМИНЪК, НА ОЦЕЛЯВАНЕ. ТОГАВА, ПЕЧЕЛЕТЕ ВРЕМЕ, ЗА ДА ЖИВЕЕТЕ СНОСЕН ЖИВОТ!

11 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:00:57    24-04-1991