24 април 1990

СОФИЯ, 24 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                            БРОЙ 81/99/


СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДВИЖЕНИЯ.


     Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ИЗРАЗЯВА СВОЕТО НЕДОУМЕНИЕ И БЕЗПОКОЙСТВО ОТ НЕДЕМОКРАТИЧНИЯ, ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ХАРАКТЕР НА ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ И НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ. В ТЕЗИ ДВА ЗАКОНА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРИ ОТНОВО СА ПОСТАВЕНИ В УНИЗИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА ПОЛИТИЧЕСКА МАНИПУЛАЦИЯ КАКТО ОТЛЯВО, ТАКА И ОТДЯСНО. ТОВА ЯСНО ПРОЛИЧА СЛЕД ОГЛАСЯВАНЕТО НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА И ОТ ПОСЛЕДВАЛАТА КОНТРАДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕИМЕНУВАЛИЯ СЕ В ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ /БЕЗ СЪЮЗНИЦИ/ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. НА КРЪГЛАТА МАСА ОПОЗИЦИЯТА ПОБЪРЗА ДА СЕ ДИСТАНЦИРА, А ВЛАСТИМЕЮЩИТЕ - ДА ОСЪДЯТ ГРУБО И ДА ОТРЕКАТ ПРАВОТО НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДА СЕ СДРУЖАВАТ. ТАКА ДВЕТЕ СТРАНИ ФАКТИЧЕСКИ ДЕКЛАРИРАХА ИСТИНСКОТО СИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪДЕЩИТЕ СИ СИМПАТИЗАНТИ И ИЗБИРАТЕЛИ. ТАКА И ДВЕТЕ СТРАНИ НА КРЪГЛАТА МАСА ДЕМОНСТРИРАХА РЯДКА ПОЛИТИЧЕСКА НЕДАЛНОВИДНОСТ. ТОВА БЕ ВЪРХЪТ НА ЕДНА ПОЛИТИКА, ВОДЕНА СЛЕД 10 НОЕМВРИ И ОТ ДВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ - ДА ОСТАНАТ В СЯНКА ДВИЖЕНИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ, ДА НЯМАТ ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ДА ПОТЪНАТ В АНОНИМНОСТ! И ВЪПРЕКИ ВСИЧКО НАШИТЕ ДВИЖЕНИЯ УСПЯХА ДА СЕ РАЗГЪНАТ И ДНЕС ПОКРИВАТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ОБЕДИНЯВАЩИ ОГРОМНА МАСА СЪМИШЛЕНИЦИ. АКО ТОВА НЯКОМУ НЕ ХАРЕСВА - ТОВА СИ Е НЕГОВА ГРИЖА! И АКО НЯКОЙ И ЗАНАПРЕД НЕ СМЯТА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ИНТЕРЕСИТЕ НА МИЛИОНИТЕ БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ, ТО ПОСЛЕДСТВИЯТА ЩЕ БЪДАТ ЗА НЕГОВА СМЕТКА!

     Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     ОТНОВО ТОВА ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНО, УНИЖАВАЩО ДОСТОЙНСТВОТО НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ ОТНОШЕНИЕ СЕ ПОТВЪРЖДАВА И ОТ ИЗДАДЕНИЯ ОТ ВАС УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. И ТУК МНОЗИНСТВОТО ОТ НАРОДА /БЕЗПАРТИЙНИТЕ/ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ИЗГУБИЛИЯ МОРАЛНО ПРАВО ЗА ТОВА БИВШ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ, ЧЕ ТАКЪВ ШЕ БЪДЕ ПОДХОДЪТ И ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.
     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРОТЕСТИРА И ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ ВЯРВА НА БЕЗПАРТИЙНАТА НОМЕНКЛАТУРА, ЛАНСИРАНА ОТ БИВШИЯ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. БЕЗПАРТИЙНИТЕ НЕ ДОВЕРЯВАТ ТОВА ВЪРХОВНО ПРАВО НА ОФ!
     Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
     ОТЧИТАЙКИ СЛОЖНОСТТА НА МОМЕНТА И ИСТОРИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЪЗНАВАЙКИ РОЛЯТА, КОЯТО ТЕ ТРЯБВА ДА ИЗИГРАЯТ ЗА УКРЕПВАНЕ НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И МЕЖДУНАРОДНОТО ДОВЕРИЕ КЪМ СТРАНА НИ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВА:
     1. ДА ПОЛУЧИ ПРАВО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗБИРАТЕЛНАТА БОРБА И ВЪРХУ САМИТЕ ИЗБОРИ.
     2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА.
     3. ПРАВО НА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
     НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ИСКАНИЯТА НИ ЩЕ БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕНА ДА ПРИЗОВЕ БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРИ ДА НЕ УЧАСТВУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.
     ЖЕЛАЕМ ВИ КРЕПКО ЗДРАВЕ И ПЛОДОТВОРНА РАБОТА ЗА БЛАГОТО НА БЪДЕЩА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 16 АПРИЛ 1990 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/


                                                                       X   X   X

     СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ.

     НА 19 АПРИЛ 1990 ГОДИНА СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД ИЗВЪРШИ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА, КОЯТО СЕ ЯВЯВА ПРИЕМНИК НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, УЧРЕДЕНА НА 30 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА.
     ТОВА ПРЕИМЕНУВАНЕ БЕШЕ НАЛОЖЕНО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ БКП УЗУРПИРА ИМЕТО НИ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА СИЛАТА ПО БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН И НЕДОСТОЕН НАЧИН.
     НИЕ СМЕ БЛАГОДАРНИ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ТЯХНАТА МОРАЛНА ПОДКРЕПА И ЗАШИТА В БОРБАТА НИ СРЕЩУ НЕЗАКОННОСТТА, ТОТАЛИТАРНИТЕ МЕТОДИ И СИЛАТА В ДЕЙСТВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ОБСЕБВАНЕТО НА ИМЕТО "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".
     НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ КОМУНИСТИТЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, НЕ СПОДЕЛЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕАЛИ И НЕ МОГАТ ДА СЕ НАРИЧАТ СОЦИАЛИСТИ.
     ПАРТИЯТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ Е СВОБОДЕН СЪЮЗ ОТ ЕДИНОМИШЛЕНИЦИ СОЦИАЛИСТИ, СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И ОТКРИТОСТ НА ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ Е ПОСТАВИЛА. ПАРТИЯТА НА ТРУДА Е ЕДИНСТВЕНАТА И ИСТИНСКА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
     ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ПРИНУДИХА ДА ПРЕИМЕНУВАТ ПАРТИЯТА, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ЗАКОННАТА РЕГИСТРАЦИЯ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СЕ ЗАПАЗИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИДЕЙНА СЪЩНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     НИЕ ПРИЗНАВАМЕ, ЧЕ АКТЪТ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА БКП ВСЪЩНОСТ НИ ПОСТАВИ В УСЛОВИЯ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ТРУДНОСТИ, ИЛИ ПО-ТОЧНО - ПАРТИЯТА НИ Е ЖЕРТВА НА ОПИТ ЗА РАЗГРОМЯВАНЕ. СИГУРНО Е ОБАЧЕ, ЧЕ И КОМУНИСТИТЕ НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТ ТОВА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ.
     ВЪПРЕКИ ВСИЧКО И НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО, АКО ТРЯБВА НИЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ОТНАЧАЛО, НО ЩЕ ВЪЗРОДИМ ПАРТИЯТА, КОЯТО ТВЪРДО ШЕ СТОИ НАЛЯВО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР, КОЯТО Е ИЗЦЯЛО И ЕДИНСТВЕНО НА ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ В НАШИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.
     ПАРТИЯТА НА ТРУДА ЩЕ РАБОТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА В ИДЕИТЕ НА ЛЕВИЦАТА И ЗА КОНСОЛИДАЦИЯТА НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ЛЕВИ СИЛИ В СТРАНАТА, КАТО КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ОРТОДОКСАЛНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
     ЗА ВСЕКИ НЕПРЕДУБЕДЕН БЪЛГАРИН Е ЯСНО ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СМЕ РАБОТИЛИ И ОСЪЩЕСТВЯВАЛИ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ КАТО БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. НЕПРЕКЪСНАТИ ИНСИНУАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННА БЛОКАДА, ВСЯКАКВИ ПРЕЧКИ ЗА НОРМАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА, НЕЧЕСТНИ ПОСТЪПКИ, ИЗМАМИ И ЛЪЖИ ОТ СТРАНА НА БКП И НА ЦЯЛАТА КОНТРОЛИРАНА ОТ НЕЯ ДЪРЖАВНА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА. ВЪРХЪТ НА НАГЛОСТТА И БРУТАЛНАТА СИЛА, КОЕТО Е МАНТАЛИТЕТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЪРХУШКА, БЕШЕ КРАЖБАТА И ОБСЕБВАНЕТО НА ИМЕТО "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".
     НАСКОРО ОТГОВОРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА НОВОПОКРЪСТЕНАТА ПАРТИЯ ЗАЯВИХА В ПЕЧАТА, ЧЕ ВОДЯТ РАЗГОВОРИ С НАС ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ. НЕШО ПОВЕЧЕ - В ПРОВИНЦИЯТА СЕ ШИРИ, ЧЕ Е ПОСТИГНАТО ПЪЛНО РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖПУ ДВЕТЕ ПАРТИИ, КОЕТО РАЗКОЛЕБА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ В ТВЪРДОСТТА НА ПОЗИЦИИТЕ НИ.
     НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ ВИСОКО, С ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ И СЕРИОЗНОСТ, ЧЕ НЕ СМЕ ВОДИЛИ, НЕ ВОДИМ И НЯМА ДА ВОДИМ КАКВИТО И ДА БИЛО РАЗГОВОРИ С ОПОЗОРИЛИТЕ СЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ-РЕНЕГАТИ.
     БЪРЗАМЕ ДА ОБЯСНИМ ОБАЧЕ, ЧЕ НИЕ НЕ СМЕ СРЕЩУ СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ ЧЕСТНИ И ДОСТОЙНИ ХОРА - ЧЛЕНОВЕ НА БКП. НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ ТЕ СА СЪЩИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ КАТО НАС НА ЗЛОВЕЩАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА. ПРИЗОВАВАМЕ ТЕЗИ ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ, АКО СА ИМ СКЪПИ ВЕЛИКИТЕ ИДЕАЛИ НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, ДА ЗАСТАНАТ ЗАЕДНО С НАС ПОД ЗНАМЕТО НА ИСТИНСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - ПАРТИЯТА НА ТРУДА.
     ОЧАКВАМЕ С НАДЕЖДА, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИМ В ТОВА ТЕЖКО ЗА НАС ВРЕМЕ ПОДКРЕПА ОТ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА НАШИЯ ДОСТОЕН И БЛАГОРОДЕН НАРОД.
     ПАРТИЯТА НА ТРУДА ЩЕ РАБОТИ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПЪЛНА ИЗБОРНА ПОБЕДА, ЗА ПОБЕДА НА СВЕТЛИНАТА НАД ТЪМНИТЕ СИЛИ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА.
     НИЕ СМЕ ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА НИ.
     В ЕДНО СМЕ СИГУРНИ И УБЕДЕНИ - В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОБЕДИ СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ЕДИНСТВОТО НА ЗДРАВИТЕ БЪЛГАРСКИ СИЛИ, ЩЕ ЦАРСТВУВА НАРОДОВЛАСТИЕТО!
     ДА ЖИВЕЕ НАШЕТО СКЪПО ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 20 АПРИЛ 1990 Г.                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА МИТИНГА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, СВИКАН НА 20 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ ПО СЛУЧАЙ 114-ГОДИШНИНАТА НА АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ 1876 ГОДИНА.


     1. ВСЯКА ГОДИНА ДАТАТА 20 АПРИЛ ДА СЕ ЧЕСТВУВА КАТО ДЕН ПЪРВИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА И ОСОБЕНО ТЪРЖЕСТВЕНО В СЕЛИЩАТА-ГЕРОИ.
     2. КОМИСИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАЙНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ДА ЗАПОЧНЕ АКТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДА БЪДЕ ПОДРОБНО ОСВЕДОМЕНА ЗА НЕЯ.
     3. АПЕЛИРАМЕ КЪМ ТРЕЗВА ПРЕЦЕНКА НА СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ И CTPИKTHO СПАЗВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, А ИМЕННО:
     А/ ДА СЕ СПРЕ УПОТРЕБАТА НА ТУРСКИ ЕЗИК НАВСЯКЪДЕ, ОСВЕН В БИТОВОТО ОБЩУВАНЕ.
     Б/    ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ИСКАНИЯТА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК, ЗА ТУРСКА ПРЕСА, РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ    НА ТУРСКИ ЕЗИК.
     В/ ДА СЕ ГАРАНТИРАТ ИМОТЪТ, ЧЕСТТА И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ДЕКЛАРАЦИЯТА.
     Г/ ДА СЕ АНАЛИЗИРА ПЛАТФОРМАТА И ДЕЙНОСТТА НА "ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" И СЕ ЗАБРАНИ ТО, АКО СЕ ПОТВЪРДИ ВСЕОБЩОТО МНЕНИЕ, ЧЕ ТОВА Е ПАРТИЯ НА ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ОСНОВА.
     Д/ ДА СЕ ПРИЛАГА СТРИКТНО ЗАКОНЪТ ЗА ИМЕНАТА, КАТО ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНИ ДРУГО ОКОНЧАНИЕ НА БАЩИНОТО ИМЕ, ОСВЕН -OB,-ЕВ,-ОВА,-ЕВА.
     Е/ ДА СЕ РАЗСЛЕДВАТ СЛУЧАИТЕ, В КОИТО СА УПОТРЕБЕНИ НАТИСК И ЗАПЛАХА, СВЪРЗАНИ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИМЕНАТА, И СЕ РАЗГЛАСИ ТОВА.
     4. ДА СЕ СПРЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК СРЕД БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИТЕ, КОИТО ГОВОРЯТ ЕДИНСТВЕНО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
     5. ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАКОН ЗА ИМЕННА СИСТЕМА НА НОВОРОДЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     6. ДА СЕ ДАДЕ ОТПОР НА СЛУЧАИТЕ НА ПРОЯВЕН ПАНТЮРКИЗЪМ ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И СЕ ОГЛАСИ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
     7. ДА НЕ СЕ ОТПУСКАТ 80 МИЛИОНА ЛЕВА ПОМОЩИ ЗА ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ ОТ ТУРЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, А СЕ ОТКРИЕ БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ЗА ДАРЕНИЯ.
     8. ГРАЖДАНИ С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     9. ДА СЕ ГАРАНТИРА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.
     А/ ДА СЕ ВЛЕЗЕ НЕЗАБАВНО В ПРЕГОВОРИ С ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ГЪРЦИЯ, КИПЪР И ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ОТ ПАНТЮРКИЗМА ДЪРЖАВИ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ МЕЖДУНАРОДНА КОАЛИЦИЯ СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ МУ.
     Б/ ДА СЕ ПОСТАВИ ВЪПРОСЪТ ЗА НАМЕСАТА НА ТУРЦИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИ СТРАНИ ПРЕД ООН И СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ.
     В/ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ВОДЯТ НЕ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА КУВЕЙТ И ДРУГИ ИСЛЯМСКИ СТРАНИ, А ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ООН АВТОРИТЕТНИ ЛИЦА ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
     Г/ ДА ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ С РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА ИЗСЕЛНИЧЕСКА СПОГОДБА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ТОВА.
     Д/ ДА СЕ ОГЛАСЯТ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И ПРЕД СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА НАМЕСА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ НИ РАБОТИ И ПРОЯВИТЕ НА ПАНТЮРКИЗЪМ И ЕКСТРЕМИЗЪМ ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     Е/ ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ СЕГА В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КАКТО ПО-РАНО В ИМЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА, НАЛУДНИЧАВИ ВЕЛИКОДУШНИ ЦАРСКИ ЖЕСТОВЕ, КОИТО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ КОМПРОМЕТИРАТ СТРАНАТА НИ И ВОДЯТ ДО ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ.
     Ж/ ДИПЛОМАЦИЯТА ТАКА ДА ОБМИСЛИ И СЪГЛАСУВА ДЕЙСТВИЯТА СИ, ЧЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ В ЧУЖДАТА ПРЕСА ДА НЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ОСКЪРБИТЕЛНИ ЗАГЛАВИЯ, КАТО ТОВА ОТ 30.12.1989 Г. - "БЪЛГАРИЯ НА КОЛЕНЕ".
     3/ ДА СЕ ПОСТАВЯТ ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИ ДЪРЖАВИ НА РАВНОПРАВНА И ВЗАИМНОИЗГОДНА ОСНОВА.
     И/ ДА СЕ ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИЗСЕЛНИЧЕСКА СПОГОДБА ЗА ОНЕЗИ БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ТОВА.
     К/ В НИТО ЕДНА ЦИВИЛИЗОВАНА ДЪРЖАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА МАЛЦИНСТВОТО НЕ СЕ ЗАЩИТАВАТ В УЩЪРБ НА МНОЗИНСТВОТО И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СТРАНАТА. НАСТОЯВАМЕ ТАКАВА ПОЛИТИКА ДА СЕ ПРОВЕЖДА И В БЪЛГАРИЯ. ЗА ДА СЕ БАЛАНСИРАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ С ЦЕЛ КОНСОЛИДАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО, А НЕ РАЗЕДИНЕНИЕ.
     10. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ И РЪКАТА СИ ПОДАВАМЕ ВСЕКИМУ, КОИТО СМЯТА, ЧЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СТОЯТ НАД ЛИЧНИТЕ, КЛАСОВИТЕ, ПАРТИЙНИТЕ И ГРУПОВИТЕ СТРЕМЕЖИ. ПРИВЕТСТВУВАМЕ ЕНЕРГИЧНАТА И РАЗУМНА СТЪПКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО НАЙ-СЕТНЕ СЕРИОЗНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА НЕКОНСТИТУЦИОННИТЕ И НЕПРИЕМЛИВИ ИСКАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА "ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” И С ТАЗИ ДАЛНОВИДНА СТЪПКА ПРЕДОТВРАТИ ОПАСНИ СБЛЪСЪЦИ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА.
     ПАТРИОТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ОБЕДИНЕТЕ СЕ!
     ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

20 АПРИЛ 1990 Г.                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ.


     ОТЕЧЕСТВОТО НИ Е ПРЕД ПРАГА НА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. СТРАНАТА НИ Е ОБХВАНАТА ОТ ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ОБЩОНАЦИОНАЛНА КРИЗА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И КАТО ЦЯЛО - ДЕМОГРАФСКИ КОЛАПС, КАТАКЛИЗЪМ В ЕКОЛОГИЯТА, БЕЗНРАВСТВЕНОСТ В ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО, КОРУПЦИЯ И СПЕКУЛИ.
     СЕГАШНИТЕ УПРАВНИЦИ НЕ МОГАТ ДА ЛИКВИДИРАТ ТОЗИ ФАКТ, ЗАЩОТО СЕМИТЕ ТЕ СА ЧАСТ ОТ НЕГО, ДЕЙСТВУВАТ ПО СТАРИТЕ СТЕРЕОТИПИ И ПОСТАВЯТ ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО В ЦЕНТЪРА НА ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ НАЦИОНАЛНА КРИЗА.
      СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВОВ РЕД, ПЛУРАЛИЗЪМ, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И МНОГОПАРТИЙНОСТ Е СЛОЖЕН И МЪЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС. НЕГОВОТО РЕАЛИЗИРАНЕ Е ВЪЗМОЖНО ЧРЕЗ ЕДИНЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ.
     БЪЛГАРИЯ КАТО ЦЯЛО ТРЯБВА ДА РЕШИ ВЪТРЕШНИТЕ ПРОБЛЕМИ САМА ЗА СЕБЕ СИ И ЕДВА ТОГАВА ДА СЕ СТРЕМИ ДА ТЪРСИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА.
     ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИНА НАЦИОНАЛНАТА ТРАДИЦИЯ Е ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ, НИЕ ЩЕ ИЗХОЖДАМЕ ОТ НЕЯ КАТО ИСТОРИЧЕСКА УНАСЛЕДЕНА ДАДЕНОСТ. БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ Е ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА ПО ДУМИТЕ НА ЛЕВСКИ, НО ЩЕ ОТЧИТАМЕ И ПОСЛЕДВАЛИТЕ ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИ ДАДЕНОСТИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО, ИМАЙКИ ПРЕДВИД ДЕЙНОСТТА НА СЪРАТНИКА НА ЛЕВСКИ - СТЕФАН СТАМБОЛОВ. БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ СЕ ПОЯВЯВА В НЕОБХОДИМОСТ НА СВОЯ НАРОД СЪС СВОИТЕ ПРАКТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ, РЪКОВОДЕНА ОТ СВОИТЕ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА М. ЯНУАРИ 1990 Г. ТЯ ЗАБАВЯ СВОЕТО ФОРМИРАНЕ УМИШЛЕНО ПРЕДВИД ПОЯВИЛИТЕ СЕ ЕТНИЧЕСКИ МЕЖДУОСОБИЦИ И СЕ ЯВИ ПО-КЪСНО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА, ИЗЧАКВАЙКИ ДА ВЗЕМАТ ВРЪХ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ НА ВОДЕЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ БКП И СДС - МЕДАЛ С ДВЕ ЛИЦА. ИЗГРАДЕНИТЕ ПРОГРАМИ ДОКУМЕНТИ НЯМАТ САМО СМИСЪЛА НА ТЕКСТОВ МАТЕРИАЛ, А ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ. НИЕ СЪЗНАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПАРТИЯТА НИ НА ТОЗИ ЕТАП В ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1990 ГОДИНА, НО ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ СЪС СЪВМЕСТНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА И НАЙ-ВЕЧЕ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СИЛИ ДА ПОПРЕЧИМ НА БКП ДА СЕ ДОМОГНЕ ОТНОВО ДО ПОЛИТИЧЕСКАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ. ЩЕ СЪБЛЮДАВАМЕ ИСКАНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ В СЪЧЕТАНИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ.
     ЦЕЛТА НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ Е:
     ДА СЕ БОРИ С ПРОСВЕТИТЕЛСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В ОТКЪСНАТИТЕ ЧАСТИ И В СТРАНАТА С ЦЕЛ НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ, СВОБОДА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИЗБОР И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, ЗА ДА ЗАЕМЕМ ПОЛАГАЩОТО НИ СЕ МЯСТО В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.
     В СВОЯТА ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ТРЕТИРА НЕЩАТА КОНКРЕТНО, КАКТО СЛЕДВА:
                             В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ
     1. МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ, УЗАКОНЯВАНЕ НА ФОРМИРАНЕТО НА ДИРЕКТНО НАРОДОВЛАСТИЕ.
     2. ПРЕМАХВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО.
     3. РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
     4. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА И МИЛИЦИЯТА.
     5. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО С ВТОРА КАМАРА В ПАРЛАМЕНТА - СЕНАТ.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ.

                                       ГЛАВА ТРЕТА
                                 ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА БНП

     ЧЛ. 10 ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА БНП СА:
1/ КОНГРЕСЪТ
2/ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ
3/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
4/ ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

                                         КОНГРЕСЪТ

     ЧЛ. 11 КОНГРЕСЪТ Е ВЪРХОВНИЯТ ОРГАН НА БНП. СЪСТОИ СЕ ОТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ОТ СЪБРАНИЯ НА ГРАДСКИТЕ И СЕЛСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ПАРТИЯТА ПРИ НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.
     ЧЛ. 12 КОНГРЕСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА МИНИМУМ ВЕДНЪЖ НА 2 ГОДИНИ.
     ЧЛ. 13 КОНГРЕСЪТ СЕ СВИКВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.
     ЧЛ. 14 КОНГРЕСЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАН ИЗВЪНРЕДНО И ПО ИНИЦИАТИВА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА 1/10 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА.
     ЧЛ. 15 ИЗМЕНЕНИЕТО НА УСТАВА, ПРЕКРАТЯВАНЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАРТИЯТА ИЛИ СЛИВАНЕТО Й С ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНГРЕСА.
     ЧЛ. 16 КОНГРЕСЪТ:
1/ ПРИЕМА И ИЗМЕНЯ УСТАВА НА ПАРТИЯТА.
2/ ПРИЕМА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ПАРТИЯТА.
3/ ИЗСЛУШВА ОТЧЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА ПАРТИЯТА.
4/ ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ПАРТИЯТА И ОТЧЕТА НА НЕГОВОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ.
5/ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ВСТЪПИТЕЛНИЯ И ЕДНОМЕСЕЧЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС.
6/ ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА.

                                     НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

     ЧЛ. 17 НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БНП СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ДО 15 ДУШИ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ И ОСВОБОЖДАВАТ ПРЯКО ОТ КОНГРЕСА.
     ЧЛ. 18 НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ Е ВИСШИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛНО-РАЗПОРЕДИТЕЛЕН ОРГАН НА ПАРТИЯТА. ТОЙ РЪКОВОДИ РАБОТАТА НА ПАРТИЯТА В ПЕРИОДА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ И ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ФУНКЦИИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНГРЕСА.
     ЧЛ. 19 НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СВИКВА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
     ЧЛ. 20 НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАН И ПО ИНИЦИАТИВА НА ВСЕКИ НЕГОВ ЧЛЕН.

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БНП


     ЧЛ. 21 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА СЕ ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ОТ КОНГРЕСА.
     ЧЛ. 22 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПРЕДСТАВЛЯВА БНП ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И В ЧУЖБИНА. В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ ПАРТИЯТА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БНП.
     ЧЛ. 23 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СВИКВА И РЪКОВОДИ РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.
     ЧЛ. 24 ДОПУСКА СЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ТРИЧЛЕННО ПРЕДСЕДАТЕЛСКО ТЯЛО.

                                ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА БНП

     ЧЛ. 25 ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ 3 ДО 9 ДУШИ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ И ОСВОБОЖДАВАТ ПРЯКО ОТ КОНГРЕСА.
    ЧЛ. 26 ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ КОНТРОЛИРА ЦЯЛОСТНАТА ФИНАНСОВА И ДЕЛОВОДНА ОТЧЕТНОСТ НА ПАРТИЯТА, СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА НА ПАРТИЯТА ОТ ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА И ОТМЕНЯ РЕШЕНИЯТА ИМ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА УСТАВА И ПРАВОВИЯ РЕД.

                                       ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
                                          ЧЛЕНСТВО

     ЧЛ. 27 ЧЛЕН НА БНП МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ЛИЦЕ НА ВЪЗРАСТ НАД 16 ГОДИНИ, КОЕТО ПРИЕМА НЕЙНИЯ УСТАВ И Е ГОТОВО ДА РАБОТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ.
     ЧЛ. 28 ПРИЕМАНЕТО НА НОВ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪВЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪЗ ОСНОВА НА ПИСМЕНА МОЛБА, В КОЯТО КАНДИДАТЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ПРИЕМА УСТАВА НА БНП.
     ЧЛ. 29 ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ЧЛЕН ОТ ПАРТИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ КОНГРЕСА, С МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
1/ ПРИ СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ УСТАВА НА ПАРТИЯТА.
2/ ПРИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА.
3/ ПРИ НЕПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА БЕЗ УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ.

                                         ГЛАВА ПЕТА
                            ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНП

     ЧЛ. 30 ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
     ЧЛ. 31 ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНП ИМА ПРАВО:
1/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН ВЪВ ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.
2/ ДА ПОСТАВЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА ПРОБЛЕМИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС.
3/ ДА ОБЖАЛВА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК РЕШЕНИЕ ЗА НАЛОЖЕНОТО МУ НАКАЗАНИЕ ПРЕД ВИСШЕСТОЯЩИЯ ОРГАН.
4/ ДА ПОЛЗВА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ПАРТИЯТА.
5/ ДА НАПУСНЕ ДОБРОВОЛНО ПАРТИЯТА.
     ЧЛ. 32 ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНП Е ДЛЪЖЕН:
1/ ДА СПАЗВА УСТАВА НА ПАРТИЯТА.
2/ ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ЧЛЕНСТВОТО СИ В ПАРТИЯТА ЗА ЦЕЛИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА НЕЙНАТА ПОЛИТИКА.
3/ ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА.
4/ ДА ЗАПЛАЩА РЕДОВНО ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

     СОФИЯ, 24 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ТЕЛЕГРАМАТА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ В КЪРДЖАЛИ.


     ДРУГАРИ,
     ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - КЪРДЖАЛИ С ВЪЗМУЩЕНИЕ НАУЧИ ЗА НАГЛАТА АНТИСЪВЕТСКА ПРОЯВА НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В СДС - ГРУПИРОВКАТА НА ЕМИЛ КОШЛУКОВ И НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА. ЗАЯВЯВАМЕ СВОЕТО КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ С ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ТРАДИЦИОННО ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСКИЯ НАРОД И ЦЯЛОТО СЛАВЯНСТВО. НИЕ МОЛИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЪВЕТСКАТА СТРАНА ДА НЕ ПРАВЯТ ИЗВОДИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТАЗИ АНТИХУМАННА ПРОЯВА. НАС НИ СКРЕПЯВАТ ВЕКОВНИ ДУХОВНИ ВРЪЗКИ, А ЗАГЪРБВАНЕТО НА ТОЗИ ФАКТ ГОВОРИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СКУДОУМИЕ И ХАМЕЛЕОНСТВО.
     
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/