24 януари 1997


София, 24 януари 1997 година
Брой 7 (1703)


София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НОВОИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕТО НА МАНДАТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО


Като избран президент на България, на когото предстои да встъпи в длъжност в близките дни, съм убеден, че сегашната криза може да бъде прекратена единствено ако парламентарните политически сили постигнат съгласие и по изключително важния въпрос: кой може ефективно да управлява страната в близките критични за нейната съдба дни и месеци.

В юридически план Българската социалистическа партия (БСП) чака мандат от президента за съставяне на нов кабинет. Но в политически план това все по-трудно се възприема от общественото мнение.

Призовавам политиците от БСП и Обединените демократични сили (ОДС) да намерят общо решение на този въпрос. Такова решение, което ще отговаря не само на буквата на конституцията, но и на очакванията на българското общество и на опозицията.

В случай че това не стане, след встъпването ми в длъжност аз още веднъж ще употребя целия си авторитет вече като президент, за да бъде постигнато така необходимото на България съгласие. Но ако все пак то не бъде постигнато, което ще е най-жалкото за страната, аз ще изпълня конституционните си задължения и няма да погазя клетвата си. Дори да се наложи да връча мандат само на БСП и коалиция, длъжен съм да предупредя, кризата ще се задълбочи и хората няма да се върнат по домовете си.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО


Като оценява, че президентът Петър Стоянов е нов решаващ фактор за разрешаване на политическата криза у нас и основа за това е неговото послание, че "България иска избори час по-скоро",

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ

Р Е Ш И:

1. Потвърждава своето нееднократно изразявано становище, че на България са нужни предсрочни парламентарни избори и съставяне на служебно правителство.

2. Изразяваме готовност за постигане на съгласие в рамките на 37-то Народно събрание, на служебното правителство с решение да бъдат предоставени правомощия за водене на преговори с международните финансови институции за въвеждане на валутен борд и реална структурна реформа с оглед новото Народно събрание веднага да приеме подготвените нормативни актове.

За доброто на България призоваваме всички парламентарни политически сили да изразят същата готовност. Това е гаранция за разрешаване на политическата криза у нас.

София, 20 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СИМЕОН II КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Дошъл е моментът да изкажа своето становище по повод на последните събития, които разтревожиха всички. Вярвайте ми, драги българи и българки, че истинската загриженост, тревога и съчувствие не се доказват с прибързани и екзалтирани декларации.

Изхождайки от обективно анализираното повече от тежко положение, не е за учудване, че обществото проявява негодуванието си. Стигна се дори до разбираеми, но нежелателни ексцеси. Търпението, което българинът прояви през последната година, беше удивително при наличието на толкова реални основания за недоволство у изтерзаното население!

Липсата на политически усет, за да не кажа нежеланието на управляващата партия да се придържа към правилата на демократичната политическа игра, както и незачитането на страданията на голяма част от нашите сънародници, я прави отговорна за сегашното напрежение.

Не смятам за уместно да се впускам в упреци и критики. Днес се нуждаем от градивно мислене и находчиви решения. Нито бомбастичните слова, нито опортюнизмът ще изведат страната от пропастта, в която се намира. Бъдете уверени, че времето на лозунгите и остарелите пропагандни похвати е безвъзвратно отминало.

Необходимо е час по-скоро да се възстанови гражданското доверие! Българското общество изисква държавническо разрешение на кризата, в която се гърчи. Нужна е силна доза благородство и патриотизъм, за да се постигне консенсусът, за който от години настоявам. С какво по-скъпо и по-свято от Родината би могла да бъде събудена съвестта на всички отговорни?

Във всяка демократична държава предсрочните избори се явяват като отдушник и са приета практика, когато властващата партия е разочаровала електората. Умишленото създаване на страхова психоза сред обществеността е осъдително и недостойно. Няма защо да се плашим от нормалната периодична смяна на политическите сили и държавното управление. Тук ще припомня още, че отговорността пред избирателите е неприкосновен принцип на демократичната система.

В този мрачен период аз като носител на историческата приемственост призовавам политическите сили да си подадат ръка, да пожертват своите партийни интереси и пагубни лични амбиции. Вместо един ден да бъде заклеймена от бъдещите генерации, днес нашата политическа класа има възможността, както и всеки един от нас, драги сънародници, пълноценно да допринесе за един скорошен подем! Какво по-хубаво от една такава всенародна цел?

Светът, финансовите среди, откъдето биха могли да постъпят крайно необходимите инвестиции, ще реагират положително, ако констатират, че българите са решили сами да преодолеят трудностите. Една правова държава с добра законодателна система е много по-привлекателна.

Нека още днес покажем именно това и докажем, че България и нейните институции заслужават международното доверие!

Помнете, драги сънародници, че колкото повече време се губи в недостойни пазарлъци и се отлага датата за предсрочни избори под претекста, че се прави политика, толкова са по-големи възможностите кризата да доведе до непредвидими последици. Всички сме свидетели в какво превърнаха България посредствеността, егоизмът, алчността и властолюбието.

Крайно време е всеки, който вярва в традиционните морални ценности и най-вече в капацитета на нашия народ, да почне да работи за неговото добро!

Мадрид, 17 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ В ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИЯТА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ


През последните дни нарастващото социално недоволство от непоносимата стопанска криза и неефективността на досегашното правителство в осъществяване на реални пазарни реформи намери изражение в масови протестни действия.

Българска партия либерали определя гражданския протест като справедлив израз на желанието на голямата част от българското общество за радикални икономически промени и силно действено управление.

Същевременно изразяваме тревогата си от изблиците на насилие и обругаването на българския парламент, които предизвикват безпокойство за стабилността и за гражданския мир в България.

Българска партия либерали призовава политическите сили и всички граждани към спокойствие и разум. Силна и справедлива е само онази гражданска позиция, която се основава на спазването на законността, конституцията и авторитета на легитимните държавни институции.

Ние, либералите, сме дълбоко убедени, че България има само един път напред - пътя на конструктивния диалог, на взаимния компромис и стремежа към разбирателство. Ето защо се обръщаме с предложение за интензивни контакти и разговори между различните политически партии и обществени организации за намиране на разумен изход от създалата се взривоопасна обществено-политическа обстановка. Призоваваме и българските медии към национално отговорно поведение, което да не ескалира социално и политическо напрежение, за да опазим всички заедно гражданския мир в България.

Българска партия либерали подкрепя позициите на новоизбрания президент Петър Стоянов и на председателя на Народното събрание Благовест Сендов за необходимостта от предсрочни парламентарни избори. Заедно с това сме категорично убедени, че определянето на предсрочните парламентарни избори в никакъв случай не трябва да препятства предприемането на необходимите законодателни и управленски мерки за стабилизиране на националната икономика.

Смятаме, че досегашната формула на правителството е вече изчерпана. Днес повече от всичко на България е необходимо правителство на широка коалиционна основа, съставено с мандата на Демократичната левица, за провеждане на неизбежните пазарни реформи и осигуряване на основа за стабилност.

София, 13 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ОРАНЖЕВ, ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД СЪБИТИЯТА ПРЕД И ВЪВ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 10-11 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


След драматичните събития пред Народното събрание на България вече е ясно не само за непримиримите представители и привърженици на обединената българска опозиция, сред които твърдо и последователно стои и Българският земеделски народен съюз - оранжев, а и за голяма част от измамените поддръжници на тъй наречената демократична левица, че е настъпил критичният момент, от който нашата държава или ще тръгне най-после по правия и цивилизован път на демокрацията и на пазарната икономика, или ще се върне десетилетия назад - към диктатура и казармен социализъм.

В това велико и паметно време, когато гневът на нацията от ретроградното управление на страната избухна като вулкан и наистина само за няколко дни "народът порасна на няколко века" ние, всички привърженици на демокрацията и на европейските ценности, трябва решително и твърдо и в същото време трезво и мъдро да вървим към набелязаната цел. Защото срещу себе си имаме един безскрупулен и непримирим противник, който в незабравимата януарска нощ между десетия и единадесетия ден на годината демонстративно и нагло напомни, че знае да взима и да се раздели с властта само по един-единствен начин - с кръв...

Но това стана пред очите на целия демократичен свят, а той ни окуражава, че можем сами да измъкнем банкрутиралата си държава от тресавището с помощта на най-достойното оръжие, с което разполагаме - със съдбовния си глас... А в тия тревожни, ала изпълнени с оптимизъм дни народният вот фактически се състоя! Остава да се състои той и формално!

Затова ние горещо подкрепяме Декларацията за спасението на България на Обединените демократични сили и нейните решителни и безкомпромисни действия за предизвикване на предсрочни парламентарни избори. Сегашното Народно събрание вече адекватно на народната воля и истински суверен на държавната власт жадува да отърси снагата си от комунистическата плесен и да тръгне свободно и бодро към желаното бъдеще, след като е изпълнил непреходната повеля, според която гласът народен е глас божи!

София, 15 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. СТОЯН ЧАКЪРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КЪМ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И КЪМ СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННИТЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩА, ШКОЛАТА ЗА ЗАПАСНИ ОфИЦЕРИ И РОДОЛЮБИВОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО, НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, НА СЪЮЗ "ИСТИНА" И НА СЪЮЗА НА ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИСКАНЕТО ЗА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Българската социалистическа партия (БСП) се добра до властта в България чрез ловко проведена кампания от лъжи и измами при изборите през 1994 година. За две години управление БСП не само че не изпълни обещанията и поетите задължения към народа, но го доведе до мизерия и катастрофа, непознати в многовековната му история.

БСП грубо наруши обществения договор, какъвто по същество е всяко обличане с доверие въз основа на обявена програма и избори. Упражняването на властта от БСП и занапред застрашава вече физическото съществуване на хората.

Българският народ е поставен в положение на неизбежна отбрана срещу политиката на социален геноцид, провеждана от властниците, на които предяви само едно искане: предсрочни избори.

Тази демократично изразена воля на нашия народ доведе управляващата партия до страх, че ще загуби облагите от порочно упражняваната власт. При паметните народни демонстрации на 10-11 януари т.г. правителството на БСП заповяда на въоръжениете си отряди да прибягнат до насилия, за да парират народното недоволство. Младежка кръв бе пролята на катедралния площад в столицата. Същевременно наредено бе на цивилните агенти на МВР да извършат погром в сградата на Народното събрание под фалшивия предлог, че издигат барикади срещу демонстрантите, а фактически - за да им припишат извършеното безчинство.

Ние призоваваме хората от управляващата партия, ако все още са запазили чувство за гражданска отговорност, да приемат предсрочните избори. Ако БСП се опита да задържи властта чрез шантажиране на българския народ с нови свои правителства, то ние ще призовем народа да употреби всички законни средства на общонационалната стачка и гражданско неподчинение, за да принуди властта на измамата и на насилието да отстъпи.

Кървавите насилия над хората, извършени от силовите отряди особено в нощта на 10 срещу 11 януари, когато множеството се беше вече разотишло и гражданството се прибираше спокой[но?] по домовете си, съставляват явно престъпни действия.

Предупреждаваме ония, които заповядват и изпълняват явно престъпни действия, че ще отговарят пред съда.

Предупреждаваме всички фактори в системата на властта, че при създадената критична обстановка демократичната форма на общонародния натиск за разумен и достоен за всички изход - предсрочни избори - може да се разрази в отчаяни и неконтролируеми действия за отхвърляне на комунизма.

Отговорността за подобно развитие ще понесат ръководителите на БСП, които се стремят на всяка цена да задържат властта.

Призоваваме световната общественост да подкрепи усилията и драматичната борба на българския народ срещу измамата, насилието и шантажа, водещи го към социално и физическо унищожение.

София, 12 януари 1997 година

Съюз на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РЗВ
Председател: ЛЮБОМИР БАНКОВСКИ

ВМРО - СМД - почетен председател:
СТОЯН БОЯДЖИЕВ

Съюз "Истина" - председател: проф. д-р ГЕОРГИ МАРКОВ

Съюз на индустриалците в България
председател: ПЕНЧО СЕМОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЕТА НА ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 9-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИЯ МИНЕВ. Дружеството е учредено на 16 януари 1988 г.в гр. Септември


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ,

Изтича деветата година от деня, в който публично се изправихме срещу чудовището, хранещо се с човешки мозък и човешка кръв, наричано комунизъм.

До 1989 г. това чудовище се мъчеше да унищожи нас, българите, с идеология или физически - според случая... По чудо оцеляхме!

После чудовището, наречено комунизъм, направи опит да обезсмисли демократичната ни съпротива с подставени лица. Разпознахме ги.

Тогава върху българския народ се изправи добре организираната от другарите социалисти спекула и корупция. Обраха ни!

Изневиделица, като скакалци върху храната и върху дребните спестявания на работници, селяни, деца, болни хора и пенсионери се стовариха с цялата си физическа и престъпна сила добре организирани и направлявани от тайни комунистически центрове бойни "дружинки" от борци, боксьори, мутри, застрахователи, вестникари. Развихри се нанаказуем бандитизъм и корупция. Слава на Бога, добре че останахме отново живи.

През 1995 година се опитаха да ни уморят с жажда, а през 1996 г. с глад.

През годините 1989-1996 социалистите и партократите воюваха прикрито с българския народ. Те с помощта на подвластната им бивша политическа полиция увеличиха и легализираха имотното си състояние, превърнаха заграбеното на стойност милиарди лева в долари и сведоха покупателната способност на лева до стойността му на отпадъчна хартия. Нашият древен народ винаги е смятал, че парите съществуват заради човеците, а не човеците заради парите!

Като финал на безбройните комунистически безобразия (през последните 7 години) управляващите социалисти в ранните часове на 11 януари 1997 година проляха и невинна българска кръв, като по този начин сами сложиха край на майсторски провеждания до този момент от тях геноцид на българския народ и така наречения от тях мирен преход - съхранил парите, имота и живота им.

На тържественото събрание бяха взети следните решения, които, ако Обединените демократични сили (ОДС) не приложат в действия, ни очаква кой знае кое по ред политическо предателство.

1. Предстоящият експрезидент Желю Желев да не възлага мандат на правителството на Българската социалистическа партия (БСП) и да не позволи връщането на правителството на Жан Виденов.

2. Петър Стоянов, новоизбраният президент на България, след 19 януари 1997 г. да назначи служебно правителство, което да има за пълномощия само подготовката и провеждането на предсрочни парламентарни избори в рамките на законния двумесечен срок - в края на март, началото на април, или до Великден 1997 г. (27 април), или да възложи директно мандат на втората по големина в парламента политическа сила - на Съюза на демократичните сили, т.е. на Обединените демократични сили, като обяви публично чрез президентско изявление или декларация по националните медии следните съображения:

Масово изразената воля на българския народ от територията на цялата ни държава за:
- незабавани предсрочни избори
- нежеланието на повече от 80 процента от българските избиратели да бъде даден втори мандат на парламентарната група на БСП/БКП, изразено по шествия и митинги, наричана от тях червени боклуци
- катастрофалната, като че ли излизаме от регионална или световна война, разруха на българската икономика, на българската финансово-банкова система и на българския народ като цяло
- постоянно ескалиращото /почти от една седмица/ социално напрежение, което, ако се провокира, т.е. се тръгне срещу волята на българския народ, ще бъде с непредвидими последици или ще бъде унищожително за тези, които го предизвикват
- че сме свидетели на катастрофалния провал на политическия модел, на приложената програма и на управлението явно или манипулативно на комунистическата върхушка и подвластните им марионетки - нейни депутати от бившия им комсомолски актив, наложени в българската държавна администрация и управление от 1989 г. та до днес.

3. Задължително е да бъдат създадени законови условия за провеждането на предстоящите предсрочни парламентарни избори по мажоритарна избирателна система. В никакъв случай по пропорционална или мажоритарно-пропорционална избирателна система.

4. Да има реално присъствие като членове на Централната избирателна комисия на личности от реалната антикомунистическа опозиция.

5. Изграждането на консултативен съвет на Обединените демократични сили (ОДС) с личности от антикомунистическата опозиция, преминали през лагерите и затворите на комунистическата диктатура.

6. Незабавно прекратяване на продължаващото повече от седем години медийно отстраняване на личностите от реалната антикомунистическа опозиция.

Ние, долуподписаните, предупреждаваме тези, които водят битката с комунистите, че през изминалите гладни и предстоящите още по-гладни години, през които ще преминава България, могат да бъдат облекчени, ако се приемат от ОДС предложените от нас решения. Изброените от нас шест решения осигуряват във висока степен невъзможността да бъде извършено ново поредно политическо предателство на интересите на българския народ и на българската държавност.

Следват подписите на личностите от реалната антикомунистическа опозиция, които са съгласували и приели точките от настоящата политическа декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯТА БЕ ПОДПИСАНА ОТ:
1. Инж. Илия Минев - основател и председател на Независимо дружество за защита на правата на човека в България (НДЗПЧ) и дългогодишен политически затворник
2. Инж. Петър Гогов - председател на Независима демократична партия (НДП) - политически затворник с две присъди, излежани в Шести политически отряд в затвора в гр.Стара Загора
3. Константин Часовникаров - водач на Движение Български национални легиони (ДБНЛ) - политически затворник, присъдата излежал в затвора в гр. Пазарджик
4. Румяна Георгиева - БЗНС "Врабча 1" - репресирана заедно с цялото й петчленно семейство в продължение на повече от 40 години
5. Петър Момчилов - председател на Общобългарски антикомунистически съюз
6. Никола Митков Галев - политически затворник с 14-годишна присъда
7. Отец Димитър Амбарев
8. Петър Манолов - председател на фондация "Болната планета", репресиран и екстрадиран от България
9. Михалис Михали Лявас - политически емигрант от Гърция и политически затворник в България
10. Георги Венков Жеков - член на НДЗПЧ, учредител на НДП
11. Отец Веселин Г. Стойков - народен представител от СДС
12. Георги Иванов Гергов - Блачков - член на НДЗПЧ
13. Атанас Стоянов Атанасов - член на НДЗПЧ
14. Евгени Крумов Шонев - политически затворник
15. Борис Кирилов Василев - политически затворник
16. Петрана Пенева Стоева - член на НДЗПЧ
17. Лъчезар Тодоров Матеев - политически затворник с 15-годишна присъда

София, 16 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен тескт на:
ВЪЗВАНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПИМЕН, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ, КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО И ВЪВ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 10-11 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ,

Обръщаме се към вас, защото България преживява най-тежките си дни. Българският народ е доведен до окаяно състояние. Престъпната политика на комунистическите властници през последните години докара мизерия, престъпност, хаос, безнадеждност.

Времето на некадърното и корумпирано социалистическо управление е непоносимо!

Ограбени и угнетени люде със страх се вглеждат в цените на хляба, лекарствата, тока, отоплението.

Тези, които доведоха България до бедствие и разруха, отново обещават "светло бъдеще". Отново искат да ни излъжат. Отново искат да управляват. Но търпението ни свърши!

Власт, която унижава народа, поругава неговата чест и достойнство, погазва вярата в Христа - не е от Бога! Тя е от дявола. Със сатаната трябва да се борим.

Светият синод на Българската православна църква застава до своя изстрадал народ в справедливия му протест, благославя и подкрепя всяка негова стъпка в борбата му за достоен живот.

Нашият Бог е Бог на правдата и любовта. Той е осветил човешката свобода като безценен, свещен и неприкосновен дар! Затова ние призоваваме да не позволим на безбожните настоящи управници да ни я отнемат!

Бъдещето на нашите деца изисква това!

София, 11 януари 1997 година

† ПИМЕН,
        Патриарх български

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПРИЕТА ОТ СОФИЙСКОТО СВЕЩЕНСТВО НА 12 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


Ние, православните свещеници от град София, безрезервно подкрепяме и се присъединяваме към всички форми на протест в рамките на закона срещу икономическия, политическия и духовния геноцид, на който сме подложени! Като духовници, призвани да служат на народа си, ние не можем да бъдем безучастни към неговите страдания - причинени от некадърното и безнравствено управление на социалистическата партия и нейното правителство. Затова призоваваме всички наши събратя от градове и села да подкрепят общонародната борба за оцеляване и за по-добър живот.

Българският народ е доказал с цялата си многовековна история, че има право на това.

Апелираме към нашите държавни мъже и политици да загърбят своите теснопартийни интереси и да заработят за по-скорошното излизане от тази невиждана досега национална катастрофа.

Молим Всеподателя Бога да благослови нашите усилия и борбата на цялата демократична общественост, за да има и в нашата Родина мир и добра воля между човеците!

ЗА КОНФЕДЕРЦИЯТА:

Настоятелството на Движението за единение на БПЦ:

Председател: иконом Спас Михайлов

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 45-ИМА ЖУРНАЛИСТИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ ОТ КАНАЛ 1 И ЕфИР 2 НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА ОТРАЗЯВАНЕТО НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО И ВЪВ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 10-11 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


Циничен е опитът на ръководството на Българската национална телевизия (БНТ) да компрометира новинарите на телевизията с обясненията си защо БНТ не информира зрителите с извънредни емисии новини и преки репортажи за събитията пред и във Народното събрание на 10 и 11 януари.

От момента, в който напрежението около парламента ескалира, там непрекъснато работиха 10 оператори, 10 репортери, режисьор и ПТС на националната телевизия.

Не отговаря на истината и твърдението, че не е било възможно излъчването на извънредни емисии новини. Екипите на "Новини" бяха на разположение и в сградата на парламента, и в националната телевизия, докато вече обявените извънредни предавания бяха забранени.

Вместо да поеме отговорността за това, ръководството на БНТ за пореден път се опитва да си измие ръцете с хората, които изпълняват своя професионален и граждански дълг.

София, 16 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")

 


----------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 21 януари 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.