24 октомври 1995


София, 24 октомври 1995 година
Брой 208 /1509/


Редактор: Нина    Гаврилова


София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до министър-председателя и до генералните директори на Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция.


ГОСПОДА,

Централният комитет на Българската работническа партия /ЦК на БРП/ и ЦК на Работническия младежки съюз /РМС/ са силно разтревожени от бедственото положение, в което е изпаднал българският народ, и от продължаващите успешни засега опити за дестабилизиране на селското стопанство, промишлеността, армията и полицията.

От цветуща страна допреди десетина години днес България е доведена до просешка тояга. Шепа антибългари умишлено рушат всичко, което българският народ бе постигнал с цената на десетилетия съзнателен труд.

От екрана на Българска национална телевизия, от ефира на Българско национално радио и от страниците на вестниците ежедневно ни залива невярна, но добре пресметната информация. Много журналисти, изпълняващи политически и икономически поръчки /навярно добре платени/ целенасочено помагат за унищожаването на България.

По-голяма част от общонародната собственост е вече в ръцете и в тлъстите банкови сметки на една много малка част от българите. За останалите остава все по-малка надежда и все по-голямо взривоопасно безразличие.

Особено трудно е на младите хора, за които няма работа, няма настояще и няма бъдеще в едно силно поляризирано общество, общество на новобогаташи и много бедни.

Затова в името на българския народ и за да бъде България отново майка, а не мащеха на своите деца -

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Настояваме незабавно да се спре приватизацията. Всички обекти, включени в явни и тайни списъци за приватизиране, да останат общонародна и кооперативна собственост.

2. Собствениците на селскостопанска земя без никакви ограничения да имат право на разпореждане със собствеността си. Кооперативната обработка да не бъде задължителна.

3. Да се проведе референдум народнодемократична република ли да бъде България, или не, и за герба й.

4. Ние сме против антибългарските настроения и политика на президента д-р Желю Желев и настояваме за предсрочни президентски избори.

5. След разпадането на Варшавския договор НАТО провежда необезпокоявано антиславянска политика, затова сме против опитите за влизане на България в НАТО.

6. Да се потърси до края на 1995 г. съдебна отговорност от виновниците за целенасоченото унищожаване на селското ни стопанство и промишлеността. За целта предлагаме правителството да създаде специална комисия, създаване на Народен земеделски съд.

7. Разликата между максималната и минималната работна заплата в България да не надвишава съотношението 5:1.

8. Да не се съобразяваме с ембарговите забрани на САЩ и сие, които в действителност и в частност са насочени към унищожаване икономиката на България.

Сливен, 23 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НЕ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, А ШЕПА ТАРИКАТИ, НАПУСНАЛИ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СА ЛАПАЛИ ОТ ПАРИТЕ НА ПИРАМИДАТА "ИКАР" НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА РДП В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, ЦОНЬО БОТЕВ,ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ, НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА, ГЕОРГИ КАРЕВ, ГЕОРГИ ПАНЕВ, САШО СТОЯНОВ, НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ, ИВАН ТОСЕВ.


В броя си от вчера /20 октомври 1995 г./ вестник "Труд" чрез статията на Григор Лилов "Арестът на Пламен Миронов..." твърди, че "зад "Икар" стои Радикалдемократическата партия". Това свързване на една демократична политическа партия с финансова пирамида не отговаря на истината. РДП, която е член на коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/, няма нищо общо с мошеничествата и далаверите на група свои бивши членове, които сега незаконно използват нейното име и го замесват в тъмни сделки. Добре известно е, че покойният шеф на пирамидата "Икар" активно е спонсорирал "политическата дейност" на "лидерите" на т. нар. РДП извън СДС, в която влизат Михаил Неделчев, Александър Джеров, Аспарух Панов и други по-малко известни, но ползвали се от благините на "Икар" "политици". Това е известно и от публикациите и рекламата, която се правеше на Георги Проданов и неговата групировка, прави се и досега от издавания от тях вестник "Либерална политика".

Като членове на РДП ние сме убедени, че рано или късно нечестните пари, с които се обслужваше политиката за напускане и разбиване на СДС, ще излязат наяве. За съжаление те вероятно отдавна са похарчени за активна пропаганда срещу СДС, срещу законното ръководство на РДП и нейния председател Александър Йорданов.

София, 21 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "КОЙ ИСКА ДА ВЛОШИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ" НА КОМИТЕТ "СЪЕДИНЕНИЕ".


Атентатът срещу председателя на Македонската република беше насочен не само срещу неговия живот, но и срещу съществуването на тази република и срещу мира на Балканите. Това означава, че се засягат и същностни български национални и държавни интереси. След невероятното по своето антибългарско внушение заглавие във в. "24 часа", което насочваше към "българска следа", бе направено още по-невероятното изявление на българския министър на вътрешните работи. Независимо от съдържащите се в него грешки и невярна зловеща информация недопустимо е един министър на вътрешните работи да изнася публично информация, засягаща държавния глава на съседна страна, с която искаме да имаме приятелски отношения, в критичен за нея момент, даже и тази информация да е била вярна.

Това изявление на отговорен министър далеч надхвърля границите на обикновена човешка грешка, че дори и глупост, и поражда съмнението, че се цели острото влошаване на българо-македонските отношения. Очакваното последствие беше силната негативна реакция в Македония, режисирана от антибългарските среди там. Тези, които симпатизират на България и помнят своя произход, за пореден път бяха разочаровани от нас, а някои и бяха подложени на преследвания. Обективният анализ на очакваните последствия от тези изявления неминуемо води до извода, че те ще бъдат използвани от тези, които се стремят да възстановят статуквото от 1913 г., жертви на което бяха и България, и Македония. Налага се впечатлението, че те могат да бъдат част от една опасна за България стратегия, която ни обвързва със сили, стремящи се да ни отклонят от декларираната европейска насоченост.

Комитет "Съединение" е разтревожен не само от този огромен гаф на вътрешния министър, но и от слабата реакция у нас срещу него. Отвореното писмо на 50-те депутати до Стоян Андов е правилна постъпка, но тя е недостатъчна да поправи сторената пакост. Обръщаме се към цялата наша общественост да изисква от властващата партия да се освободи от своя опасен министър на вътрешните работи и да се предпази от комбинации, исторически доказали антибългарската си същност. Морален дълг на правителството е да се извини пред българския народ за поредното злепоставяне на България пред света и пред нашите братя в Македония.

София, 23 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ. Документъте адресиран до Министерството на здравеопазването и до средства за масово осведомяване.


Националният координационен съвет на Български здравен демократичен синдикат /БЗДС/ към Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ настоява да се спре внасянето на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народното здраве в Министерски съвет до приемане на закона за здравноосигурителната система и правилника за неговото приложение.

Българският здравен демократичен синдикат към Асоциацията на демократичните синдикати ще използва правото си за активни протестни действия в рамките на закона при несъобразяване на Министерството на здравеопазването с неговото становище.

София, 21 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Петър Угрински

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА/ЧАСТ ТРЕТА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ.


Проблемите на младите хора в нашия град и тяхното решаване са сред най-важните задачи пред общинската администрация. Те ще бъдат наш приоритет при изграждането на социалната инфраструктура - обектите за образование, култура и спорт. Ще настоявам за въвеждането на някакъв вид облекчения за фирмите, разкриващи работни места за младежи. Младите хора в нашето време доказват, че най-бързо се адаптират и приемат ценностите на демократичната правова държава. Подпомагането на тяхното възпитание, обучение и трудова реализация ще бъде сред моите най-важни грижи. Личният ми опит показва, че доверието в младите води до много добри резултати както в тяхното развитие, така и за обществото. Младите хора трябва да се реализират чрез знания и труд, а не чрез правилата на улицата.

Общинската администрация ще се заеме с възстановяването на старите и изграждането на нови детски площадки на територията на града. По редица причини през последните години много от тях бяха ликвидирани или занемарени. Нашите деца имат нужда от места за забавления и игри и ние трябва да ги осигурим. При новото строителство ще настояваме навсякъде да бъдат предвиждани и изграждани от инвеститорите такива обекти.

Образованието е една от областите, която играе водеща роля за подготовката на бъдещето на нацията и града ни. София се отличава от другите градове в страната с развитата си социална инфраструктура, която има национален мащаб. Голяма част от специализираните средни и висши училища са съсредоточени на територията на София. Тук се намират 50% от висшите учебни заведения, 20% от преподавателите и 48% от студентите в България. Тези въпроси не могат и не следва да бъдат обект на разглеждане и решение само от страна на местната власт. Затова считам за свое задължение да съгласувам политиката, която ще водим в областта на образованието, с националната политика в тази област.

Нашите училища и учебни бази в момента имат нужда не толкова от добри идеи, колкото от реални пари, за да могат изобщо да съществуват и работят нормално. Осигуряването на необходимите средства за преустрояване и ремонт на учебната база ще бъде първият ми ангажимент към учещите се, студентите и техните преподаватели. Един от пътищата за подобряване на образователната система за мен ще бъде интегрирането на нашите образователни центрове с европейските. Обменът на специалисти и на учещи се ще бъде една от сериозните задачи, за да повишим качеството на обучение. Опитът по финансирането и функционирането на образованието на другйте европейски страни ще бъде от изключителна полза за нас. Ще водим преговори с българските банки, финансови и застрахователни компании за въвеждането на нови услуги по кредитиране на образованието на ученици и студенти.

Общинската управа може да направи необходимото за разширяване на броя и размера на специализираните стипендии. Ще се обърна към всички патриотично настроени софийски предприемачи и банкери да подпомогнат създаването на фонд към Софийската община за отпускане на стипендии на даровити ученици и студенти, както и на млади учители и преподаватели от университетите, за да могат те наистина да се развиват като добри професионалисти в своите области.

Особено внимание ще обърна на проблемите на Студентския град. Грижата по нормалните условия за живот и обучение, реда, сигурността и здравеопазването там ще бъде сред приоритетите на общинската администрация. Ще поставя на обсъждане идеята за предоставяне на специален статут на Студентския град като специфична териториална структура в рамките на София. Студентският град отново трябва да стане център за наука и образование.

Българската наука е поставена на сериозно изпитание. Запазването на нейните кадри и създаването на нормални условия за работа е от изключително значение. Софийската община трябва да се ангажира по-пряко с тези задачи, защото става дума за важна част от нашето национално богатство. Доброто състояние на базата на научните институти, ВУЗ, лаборатории ще бъде сред приоритетите за общински инвестиции. Ще увеличим общинските разходи за научни изследвания, като използваме наши научни институти за разработване на проблемите на София. Ще подпомогнем интегрирането на българската със световната наука, така че нашите научни работници да получат по-широки възможности за творческа изява.

Здравното осигуряване е от областите, където общинската администрация трябва решително и по-пряко да се намеси. 18% от здравните заведения и 16% от легловия фонд на България се намират на територията на София. Това е огромен потенциал, който в настоящия момент се намира в трагично състояние. Ето защо сериозна част от общинските средства ще насочим за основна реконструкция на болничните бази, рехабилитационните центрове и комплексите за стари хора на територията на града. Ще направим необходимото за редовно изплащане на безплатните лекарства без бюрократични пречки. За да постигнем траен успех в това направление, ще разработим механизми за ефективна финансова политика в сферата на здравеопазването, като в нея освен грижите за базата на здравната система ще потърсим механизми за увеличаване доходите на заетите в нея. В рамките на общинските пълномощия ще подпомагаме частната лекарска практика.

Възраждане на спортната база на територията на града е от най-важните ни задачи, за да осигурим условия за здравословен и пълноценен живот и работа на софиянци. Ще изискваме от всички бъдещи инвеститори при изграждането на обекти да предвиждат и изграждат за своя сметка или в съдружие с общината спортна база и съоръжения, които да се ползват от широк кръг хора. Елитният спорт, развиван в нашия град, ще получи подкрепата на общината, за да се ползва от добра спортна база.

Лоша в екологично отношение среда обитават 78% от столичани, живеещи на 59% от територията на града. Според различни оценки, правени за София, в града има райони с драстично различаващи се екологични условия. Това са въпроси, които засягат стратегията за развитие на града и са трудно решими в рамките на един кметски мандат. Осигуряването на по-ниска замърсеност на територията на града е от основните фактори, които ще оказват влияние при изграждането на техническата и транспортната инфраструктура, както и при мерките по преструктурирането на столичната икономика. За подобряване на екологичната обстановка е нужно увеличаване на дела на електрическия транспорт и пускане в експлоатация на метрото. Една от непосредствените задачи пред общината ще бъде довършването на някои обекти както пречиствателна станция "Бистрица", пречиствателната станция за отпадни води и други, свързани с преработката на твърдите битови отпадъци и сметищата на града. Общината ще изработи задължителни екологични норми и ще наложи принудителното им изпълнение чрез нормативни актове. Ще въведем международните правила в тази област и екомаркировка на различни продукти.

Жилищното строителство в София е несъмнено огромен социален въпрос, а не просто икономически. Затова неговото решаване не трябва да се оставя само на законите на пазара. В жилищното строителство съществуват резерви, доколкото значителна част от териториите на общината са с ниска интензивност на застрояване и използване. Това създава един деформиран по своите параметри пазар на жилищна площ на цялата територия на София. Като съществена възможност в това отношение може да се използват ангажименти от страна на бъдещи инвеститори срещу изграждане и предоставяне на жилища за хората с невисоки доходи. Една от началните стъпки на общинската администрация ще бъде да потърси начини и конкретни изпълнители, за да се довършат започнатите обекти на територията на София.

Основна задача пред кметската управа ще бъде проучването и използването на чуждия опит в жилищното кредитиране и жилищното строителство. Много европейски страни имат изградени такива системи, които действат ефективно, и ние ще се възползваме от това. Сегашните пазарни условия в тази област ни задължават да изградим и общински фондове от жилища, които да се предоставят на граждани при нормални размери на наемите. Сериозно внимание ще бъде обърнато за решаване на проблемите на засегнатите от реституцията граждани, като в близко време им бъдат предоставени подходящи жилища.

Изработването и приемането на нов градоустройствен план е от най-важните задачи пред Столичната община. С този план ще бъдат решени много от сегашните проблеми в областта на строителството на жилища, комуникации и техническа инфраструктура. Ще се създадат предпоставки за реална промяна на условията за обитаване в града. Наред с това ще се пресекат условията за корупция сред различни служители от общинската и районните администрации. Условията в нашата страна и град през последните 5 години се промениха твърде много, за да разчитаме на стария градоустройствен план на София. Извършена е сериозна промяна на собствеността, променени са икономическите условия и това изисква изработването на нов план, който да покаже на софиянци как ще изглежда в бъдеще нашият град. Трябва да сложим край на анархията и самоуправството сред тези, на които сме поверили настоящето и бъдещето на града.

Подобряване на техническата инфраструктура на София ще бъде сред основните задачи, които трябва да се разработят и решат чрез новия градоустройствен план. Нейното състояние е от изключително значение за комфорта на живот и е сред приоритетите на общината. Най-неотложни са задачите по подобряване на водоснабдяването, пътната мрежа, хигиената и канализацията на територията на града.

Определенията "остаряла, непригодна, неотговаряща на съвременните изисквания" и ред други в този смисъл с почти еднакъв успех могат да се отнесат към всички елементи на тази техническа инфраструктура. Затова ще започнем с изготвянето на конкретни програми по всички тях, като те задължително се съотнасят към обща стратегия за развитие на София. Тези програми ще отчитат както бъдещия облик на града, така и пътищата за финансиране на дейностите по ремонт и изграждане на нови мрежи и съоръжения.

За да решим срамния проблем с водоснабдяването, е необходимо да се изготви нов воден баланс, който да отчита действителните потребности на града сега и в перспектива. Необходима е и програма от мероприятия за обвързване на водния баланс. Трябва да се прецизира водоснабдителната норма в реалните условия на развитие на града. Консумираната питейна вода задължително да минава през резервоари. Ще се търсят възможности за преминаване на автономно водоснабдяване, особено в промишлените зони. Топлоизточниците да ползват условно чиста вода от собствени водоизточници и др. Ще въведем строг контрол и ще санкционираме фирмите и предприятията, разхищаващи този ценен за нашия град природен ресурс.

Начините на решаване на проблемите на водоснабдяването, канализацията, топлоподаването, транспортната мрежа и строителството на жилища и на обекти с друго предназначение - търговски, образователни, културни и т. н., могат да допринесат и за решаването на един друг много важен за града проблем. Това е премахването на диспропорцията между отделните райони в София. Това може да се постигне и това е една от важните социални цели. Дейностите по инженерните системи и мрежи на града ще преследват основната цел да осигуряват добър стандарт на живот, добра екологична обстановка и използване на модерни технологии, гарантиращи ограничаване разходите за поддръжка на съоръженията и икономия на енергийни ресурси.

Изграждането и поддържането на инфраструктурните обекти ще бъде и сред водещите задачи на бъдещите районни администрации.
Общинската управа ще поддържа тесни връзки с всички от тях и ще ги подпомага при поддържането на чистотата и хигиената на територията на града. Районните администрации много по-ефективно ще работят по тези въпроси, както и по цялостното административно обслужване и контрола върху средствата, отпускани за дейности на територията на района.

/Пресслужба "Куриер"/


14:10:00
24.10.1995 г.


Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


------------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!