24 октомври 1990

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 210 /228/

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, СЪСТОЯЛА СЕ НА 13-14 ОКТОМВРИ 1990 Г. В ХАСКОВО. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО БТА.


ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ КАТО МАСОВА НАДПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА С ИДЕЙНАТА СИ ПЛАТФОРМА РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПОСТАВЯЩИ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО, РАЗИСКВА НА ИЗВЪНРЕДНАТА СИ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГРАД ХАСКОВО НА 13 И 14 ОКТОМВРИ 1990 Г. ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И КОНСТАТИРА:

1. ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА КАТО НЕСТАБИЛНА И ЗАРЕДЕНА СЪС СИЛЕН СОЦИАЛЕН КОНФРОНТАЦИОНЕН ЗАРЯД. РАЗДЕЛЕНИЕТО И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКА ОСНОВА ДОВЕДЕ СТРАНАТА ДО СЪСТОЯНИЕ НА ВСЕОБЩА СОЦИАЛНА, ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, ДО ПРОЯВИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ВАНДАЛЩИНА И ЕКСТРЕМИЗЪМ. СПОРЕД ОКЗНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КРИЗАТА СА СЛЕДНИТЕ:

- ЗАБАВЯНЕТО НА КОНСТИТУИРАНЕТО НА ОРГАНИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

- ЛИПСАТА НА КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ.

- НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНИЯТ ПОДХОД ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНО УРЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО.

2. НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ СА ЗАСТРАШЕНИ ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕТО НА ЯСНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БАЛАНСИРАНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ЧРЕЗ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ И ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА ЗА ВЛАСТ ВОДЯТ САМОСТОЯТЕЛНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, БЕЗ ДА СЕ ОТЧИТА РЕАЛНАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНОВКА И ТРАЙНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.

3. ОКЗНИ ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО КРИЗАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И СЧИТА УЧАСТИЕТО НА НРБ В КОНФЛИКТА ЗА ВЪЗМОЖНО САМО В РАМКИТЕ НА РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

ОЦЕНЯВАЙКИ НЕБЛАГОПРИЯТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ, ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА КОНСОЛИДИРАТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА И ОПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ХАСКОВО, 14 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО АХМЕД ДОГАН ПРЕД ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 20-21 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ЛИПСАТА НА КОНСТРУКТИВНО ПАРЛАМЕНТАРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СДС И БСП ПОРАЖДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СИЛЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН ЦЕНТЪР, КОЙТО ДА БАЛАНСИРА КРАЙНОСТИТЕ И НА ДВЕТЕ СТРАНИ. РАЗШИРЯВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ТОЗИ ПАРЛАМЕНТАРЕН ЦЕНТЪР-БАЛАНСЬОР СЕ ОЧЕРТАВА ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕ МОГА ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС ВЕЧЕ ИМА ОПИТ В БАЛАНСИРАНЕТО НА КРАЙНОСТИТЕ И НИЩО ЧУДНО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПАРЛАМЕНТАРНО ЯДРО ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПО-ШИРОК И ПО-СИЛЕН ЦЕНТЪР В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС СЕ СТРЕМИ НЕ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА КОНФРОНТАЦИЯ, А ЗА ПОСТИГАНЕТО НА КОНСТРУКТИВНО ПОЛИТИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ДИАЛОГ. НАШАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НЕ Е ЗА СТАТИЧНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, А ЗА ДИНАМИЧНА РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ФРАКЦИИ. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГНАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРЕН ДИАЛОГ НЯМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА, ЗАЩОТО ДИАЛОГЪТ ТРАСИРА ПЪТЯ НА МИРНИЯ ПРЕХОД, А СЛЕДОВАТЕЛНО И НА НЕОБРАТИМОТО РАЗГРЪЩАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ.

СТАТИЧНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ ВОДИ ДО КОНФРОНТАЦИЯ, СЪЗДАВА НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО ПРЕРАСТВА В ПОЛИТИЧЕСКА БЕЗИЗХОДИЦА, КОЯТО БИ МОГЛА ДА ДОВЕДЕ ДО ВОЕННА ДИКТАТУРА И ГРАЖДАНСКА ВОЙНА.

ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ ДИАЛОГ НЕ Е ЕДНОСТРАННО И ЕДНОПОСОЧНО ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИТЕ ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ НА ДИАЛОГА ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ.

КОНСТРУКТИВНИЯТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ДИАЛОГ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ЕРОЗИРА ГЛАВНО В ДВА ФАКТОРА. ПЪРВИЯТ Е ПРЯКО СВЪРЗАН С ПОЗИЦИЯТА НА БСП. В СТРЕМЕЖА СИ ДА ЗАПАЗИ ДОКОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПОНЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВЪЗЛОВИ ЕШЕЛОНИ НА ВЛАСТТА, ТЯ СЕ СТРАХУВА ДА НЕ БИ ПРЕКАЛЕНИТЕ ОТСТЪПКИ ДА ПОСТАВЯТ ПОД СЪМНЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА БИВШАТА И НА СЕГАШНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА ВСИЧКИ РАВНИЩА. ВТОРИЯТ ФАКТОР МОЖЕ ДА СЕ АСОЦИИРА С ОПАСЕНИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ДА НЕ БИ НЕОБХОДИМИТЕ КОНЦЕСИИ В ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ДИАЛОГ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНО ХИБРИДНО ОБЩЕСТВО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ С МОДЕРЕН ГРАЖДАНСКИ ОБЛИК. ОСНОВАТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАДРЪЖКИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ПРЕДИЗВИКВА ЕВЕНТУАЛНОТО ИЗВОЮВАНЕ НА РЕШАВАЩАТА РОЛЯ ОТ БИВШАТА НОМЕНКЛАТУРА В НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ФИРМЕНИ СТРУКТУРИ.

ДРУГ ВАЖЕН ПРОБЛЕМ В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ТОЗИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ОТ ВСИЧКИ ИДЕИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НАЙ-УДАЧНО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО.

ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е ПОСТИГАНЕТО НА КОНСТРУКТИВНО ПАРЛАМЕНТАРНО СЪГЛАСИЕ ПО ОСНОВНИТЕ КЛАУЗИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА. ЯВНО Е, ЧЕ БЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И НЕПАРЛАМЕНТАРНИ СИЛИ ТРУДНО МОЖЕМ ДА СЕ НАДЯВАМЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВЪРД КУРС ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА КРИЗА В СТРАНАТА.

В ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ ЗАКОНОМЕРНО ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ:    РЕАЛНО ЛИ Е УПРАВЛЯВАЩАТА БСП ДА УПРАВЛЯВА ФОРМАЛНО? ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ОТ ОПОЗИЦИЯТА И СЛЕД ЗАДЕЙСТВУВАНЕТО НА МЕСТНИТЕ УПРАВИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БСП КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ САМО В УСЛОВЕН И СИМВОЛИЧЕН СМИСЪЛ.

ОБЕКТИВНО ПОГЛЕДНАТО, БСП НЕ Е И ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ УТВЪРДИ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ. В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ДОМИНИРАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ПОЛИТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ТЯ ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ. ПОЛИТИЧЕСКОТО ОСМИСЛЯНЕ НА ТОЗИ ФЕНОМЕН МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС В ТЪРСЕНЕТО НА ПЪТИЩА И МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ И НЕОБРАТИМОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИ СТРУКТУРИ И ТРАДИЦИИ.

АНАЛИЗЪТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ЖИВОТ НЯМА ДА БЪДЕ ПЪЛЕН, АКО НЕ БЪДЕ ДОПЪЛНЕН ОТ АНАЛИЗ НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДПС. ДЪЛЖА ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ ВСИЧКИ НАШИ ДЕПУТАТИ УЧАСТВУВАТ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НЕ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ И ФАКТЪТ, ЧЕ ИМАМЕ ЕДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПЕТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДВАМА СЕКРЕТАРИ НА КОМИСИИ И ТО В ТАКИВА ВАЖНИ ОРГАНИ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА - ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н КАДИР ДЖЕЛИЛ, КОМИСИЯТА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ЮЛИЙ БАХНЕВ, КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ -    ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ЮНАЛ ЛЮТФИ, КОМИСИЯТА ПО НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ЯШАР ШАБАН, КОМИСИЯТА ПО АГРАРНАТА ПОЛИТИКА - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ХАСАН АЛИ, ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н АХМЕД ДОГАН, КОМИСИЯТА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА - СЕКРЕТАР Г-Н ОРХАН МЕМИШ, КОМИСИЯТА ПО ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА - СЕКРЕТАР МЕХМЕД БЕЙТУЛЛА.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС АКТИВНО УЧАСТВУВА В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. РЕДИЦА ИЗКАЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ДЕПУТАТИ В ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПАРЛАМЕНТА ДНИ НАРЕД НЕ СЛИЗАХА ОТ СТРАНИЦИТЕ НА ПРЕСАТА. ОБЩОТО ЖЕЛАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА БЕШЕ ДО КОНФЕРЕНЦИЯТА ДА СЕ РАЗГЛЕДА И ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТВЪРДЕ МУДНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДИШНИТЕ ЗАКОНОПРОЕКТИ НИ ЗАБАВИ. ТОВА, КОЕТО УСПЯ ДА НАПРАВИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА, ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ДА СЕ РАЗГЛЕДА ПРЕЗ ИДНАТА СЕДМИЦА.

НЕ ПО-МАЛОВАЖЕН ВЪПРОС ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС Е ПРИЕМАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. В СЛУЧАЯ СТАВА ДУМА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СТАТУТ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ДПС. БЕЗ ДА ПРАВЯ АНАЛИЗ, САМО БИХ ИСКАЛ ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ ЕЛИМИНИРАНЕТО С РАЗЛИЧНИ ПРЕЧКИ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ДА ОБРАЗУВАТ САМОСТОЯТЕЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ШЕ СЕ ОТРАЗИ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ АВТОРИТЕТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА НИ ИНСТИТУЦИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ. ВКЛЮЧВАНЕТО НИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И В РЕДИЦА ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ СЕ ПОСТАВИ ПОД ВЪПРОС.

ЩЕ СИ ПОЗВОЛЯ ДА ЗАСЕГНА И ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ВЪПРОС, ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕН ПО ВРЕМЕ НА МИНАЛОГОДИШНОТО ДЕПОРТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ. ПРИНЦИПНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЛУЧАЯ Е ТОЗИ АКТ НА БКП И НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА КАТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НА ТАЗИ ОСНОВА ВСИЧКИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ М. МАЙ ДО М. АВГУСТ 1989 Г. ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НИЩОЖНИ. ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КАКТО И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА, ЩЕ НАПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ГЛОБАЛНО УРЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.

ПРЕМИНАВАМ КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.

КАКВО Е ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДПС? ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ЧЛЕНСКАТА МАСА НА ДПС СТАНА НАД 100 ХИЛЯДИ. ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В РЕДИЦА РАЙОНИ СЕ ИЗВЪРШВАШЕ В ДВЕ НИВА: УЧРЕДЯВАНЕ НА МЕСТНИ КОМИТЕТИ И СЪВЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО И ПРОКЛАМИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА ДПС. СЛЕД БЕЗСПОРНИЯ УСПЕХ В НАДБЯГВАНИЯТА В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ СЕ ПОЛУЧИ ОТНОСИТЕЛНО ЗАТИШИЕ. А В НЯКОИ МЕСТНИ КОМИТЕТИ НА ДПС ЗАПОЧНА И БОРБА ЗА ЛИДЕРСТВО. ОТЧИТАЙКИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЧОВЕКА ОТ НОВА ФОРМА НА УТВЪРЖДАВАНЕ В ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, НЕ МОГА ДА НЕ ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ В РЕДИЦА СЛУЧАИ ТОВА ЕСТЕСТВЕНО САМОУТВЪРЖДАВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ИЗБИВАШЕ В КАРИЕРИЗЪМ И СЕ ИЗВЪРШВАШЕ С НЕДОБРОСЪВЕСТНИ СРЕДСТВА.

ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ - НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е НАУЧНО УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНА БРИГАДА, ПАРТИЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ, СИ ИМА ВЪТРЕШНИ ПРИНЦИПИ ЗА САМОЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ И КОЙТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЯХ, МУ СЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН. ДОРИ И НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПО ФОРМА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ ФОРМАЛНИ ИЛИ НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪРХУ ПРИНЦИПА НА ДИСЦИПЛИНАТА И САМОДИСЦИПЛИНАТА. ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДИСЦИПЛИНА В СЛУЧАЯ ОЗНАЧАВА НЕ ТОЛКОВА СЪГЛАСУВАНЕ НА СОБСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ С ОБЩИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, А ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДПС ПРЕД УСТАВА И ПРЕД ГАРАНТИРАНЕТО НА НЕОБРАТИМИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС В СТРАНАТА.

ВАЖЕН АСПЕКТ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ДПС Е ОБРАЗУВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО. В РЕДИЦА РАЙОНИ ТЕ СЕ ОКАЗАХА УДАЧНА ФОРМА ЗА СВЪРЗВАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ СЕЛСКИ КОМИТЕТИ. ТАМ, КЪДЕТО ТЕ СА НЕОБХОДИМИ, БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗГРАДЯТ КАТО СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА МЕЖДУ ОКРЪЖНИТЕ СЪВЕТИ НА ДПС И МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МЕСТА.

ИНТЕРЕСЕН И МНОГО ОТГОВОРЕН МОМЕНТ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ЖИВОТ НА ДПС ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИ КЛУБОВЕ. В РЕДИЦА РАЙОНИ ТЕ СА ВЕЧЕ ФАКТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. ПРЕДСТОИ ТЯХНОТО СВОЕВРЕМЕННО ОБЗАВЕЖДАНЕ С ПОДХОДЯЩА АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА. ПО ОТНОШЕНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ КЛУБОВЕ ИМА ОПИТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ТАКИВА, С КОИТО СЪЗДАТЕЛИТЕ ИМ ЦЕЛЯТ ДА СЕ ВБИЕ КЛИН В ТАЗИ ВАЖНА НАСОКА МЕЖДУ ДВИЖЕНИЕТО И НЕГОВИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ СИМПАТИЗАНТИ И ПОДДРЪЖНИЦИ. АРХИТЕКТИТЕ НА ПОДОБНИ ИНИЦИАТИВИ ЯВНО СА НАПРАВИЛИ ОПИТ ДА НАДСКОЧАТ СЕБЕ СИ, КАТО СА ПОДЦЕНИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДПС. УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ВРЕМЕТО ЩЕ ПОТВЪРДИ ПРАВИЛНОСТТА НА ТАЗИ ОЦЕНКА.

САМО МИМОХОДОМ БИХ ИСКАЛ ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ Е ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК ПО 4 ЧАСА СЕДМИЧНО В РАМКИТЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. А НА 17 НОЕМВРИ 1990 Г. СЕ ОЧАКВА ДА ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК "ПРАВА И СВОБОДИ". ВСИЧКО ТОВА ПОСТАВЯ СЪВСЕМ НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕД РЪКОВОДСТВОТО И ПРЕД ЦЯЛАТА ЧЛЕНСКА МАСА НА ДПС. ТОВА ВАЖИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ И ЗА РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА. ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ, УСЛУГИТЕ И ДР. ЩЕ СЕ ПОТЪРСИ И ПОДХОДЯЩ НАЧИН ЗА ТЯХНОТО КРЕДИТИРАНЕ. ПРИОРИТЕТ ЩЕ ИМАТ ОНЕЗИ ФИРМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЯТО ПРОДУКЦИЯ ЩЕ НОСИ ВАЛУТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ. В НЯКОЛКО ОКРЪГА ИМА ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИ СТОПАНСКИ СЪВЕТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЩАБОВЕ НА БИЗНЕСА ОЩЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА. ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА ТАКИВА СТОПАНСКИ СЪВЕТИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДЯТ ПО ЦЯЛАТА СТРАНА.

НАКРАЯ БИХ ИСКАЛ СЪВСЕМ НАКРАТКО ДА СЕ СПРА И НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ДПС.

НЕ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО Е ЕДИН ОТ ТЪРСЕНИТЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЬОРИ. ПОКАНИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАМЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФОРУМИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, НЕ ВИНАГИ МОЖЕМ ДА ГИ УДОВЛЕТВОРИМ. НЯМА И СЪМНЕНИЕ, ЧЕ "ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА" ПРЕДПОЛАГА СПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРЕНОСТИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА СОЦИАЛНОТО РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. И КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ ДОБЛИЖАВАМЕ ДО ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ ФОРМИ НА ЖИВОТ, В СЪЩАТА СТЕПЕН РЕГИОНАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОМИТЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ ЩЕ ПРИДОБИВАТ МЕЖДУНАРОДЕН ХАРАКТЕР.

ЗАЩОТО ФИЛОСОФИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕВРЪЩА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЦЕННОСТИ В ПРОБЛЕМНИ ОБЕДИНИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ НА ВСИЧКИ НАРОДИ. БЕЗ ТОВА УСЛОВИЕ ТРУДНО МОЖЕМ ДА СЕ НАДЯВАМЕ НЕ САМО НА ПРОГРЕС, НО И НА ЕЛЕМЕНТАРНА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ.

В КАЧЕСТВОТО СИ НА УНИВЕРСАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ ДПС И ЗАНАПРЕД ЩЕ БЪДЕ ГАРАНТ ЗА ИЗВЪРШВАЩИТЕ СЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА. ТОВА Е ЦЕЛТА И СМИСЪЛЪТ НА НАШЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ КАТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА АКАД. ИВАН ТОДОРОВ ДО ДИРЕКТОРА НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ" ГЕОРГИ СПАСОВ С КОПИЯ ДО ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ", ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС ПЕТЪР БЕРОН И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРОФ. ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА.


Г-Н СПАСОВ,

ВАШАТА ВСТЪПИТЕЛНА СТАТИЯ В "ДЕМОКРАЦИЯ" /БР. 179 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 1990 Г./ ПРЕДИЗВИКВА ОГОРЧЕНИЕ.

ЗА КОЛЕКТИВА, КОЙТО ИЗГРАДИ ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ НАЙ-ПОПУЛЯРНИЯ ВЕСТНИК НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ - ОТ ПЪРВИЯ БРОЙ, ЧЕТЕН КАТО СТЕНВЕСТНИК ДО ВСЕКИДНЕВНИКА С ТРИСТАХИЛЯДЕН ТИРАЖ - ВИЕ НЕ НАМЕРИХТЕ ПО-ПОДХОДЯШИ ИЗРАЗИ ОТ /АВТОРИ НА/ "НАГЛИ ЛЪЖИ", ЧИЯТО "КОЛЕКТИВНА ТВОРБА... МИРИШЕ СИЛНО НА КУКУВИЧИ ЗАПЪРТЪК". ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТ ЗА САМОЖЕРТВАТА НА БЕЗКОРИСТНИЯ ЛИТЕРАТОР, НА СЪЗДАТЕЛЯ И ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА "ДЕМОКРАЦИЯ" ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, ВИЕ ГО ОБВИНЯВАТЕ, ЧЕ ПОРАДИ "ЗАЕТОСТ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЕДВА ЛИ НЕ Е ОСТАВИЛ РАБОТАТА В РЕДАКЦИЯТА НА БЕЗОТГОВОРНИ ИНТРИГАНТИ. ВСЕКИ, КОЙТО Е ИМАЛ КОНТАКТ С ВЕСТНИКА, КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И В ПЪЛНИТЕ С НАПРЕЖЕНИЕ ДНИ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗНАЕ, ЧЕ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ СЕ НАМИРАШЕ ВИНАГИ НЕ САМО ПРЕЗ ДЕНЯ В РЕДАКЦИЯТА НА УЛ. "РАКОВСКИ", НО И НОЩЕМ, В ПЕЧАТНИЦАТА НА УЛ. "РАКИТИН". ТОЙ КЪСАШЕ ОТ СЪНЯ СИ И ОТ МИНУТИТЕ ЗА ХАПВАНЕ, НО НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯШЕ РЕДАКТОРСКИТЕ СИ ГРИЖИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. НЕ ВИ ЛИ МИНА ПРЕЗ УМ, ЧЕ ОБВИНЯВАЙКИ "ДЕМОКРАЦИЯ" В "ДИЛЕТАНТСТВО И ДРЕБНОТЕМИЕ", ВИЕ ОСКЪРБЯВАТЕ НЕ САМО ЖУРНАЛИСТИТЕ, НО И СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ ЧИТАТЕЛИ НА ВЕСТНИКА, ЗА КОИТО ТОЙ СТАНА СВОЙ?

НЕ МИСЛЯ, ЧЕ ВСЕКИДНЕВНИКЪТ НА СДС Е БЕЗУПРЕЧЕН И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБСЪЖДАНЕ. СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА "ДЕМОКРАЦИЯ" СА КРИТИЧНИ И РЕВНИВИ ЧИТАТЕЛИ; ТЕ ОТБЕЛЯЗВАТ НАПРИМЕР ПО-ВИСОКОТО НИВО НА РЕДИЦА СТАТИИ ОТ "ВЕК 21" /КОЕТО И ТРЯБВА ДА СЕ ОЧАКВА ОТ ЕДИН СЕДМИЧНИК/. НО И НАЙ-КРИТИЧНИЯТ ЧИТАТЕЛ-СИМПАТИЗАНТ НЕ БИ МОГЪЛ ДА ОПРАВДАЕ ВАШАТА ВИСОКОМЕРНА ГРУБОСТ СПРЯМО СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ВЕСТНИКА.

КУЛТУРАТА НА ДИСКУСИИТЕ Е НЕОБХОДИМА ЗА ВСИЧКИ. СВОБОДАТА ИСКА ТЪРПИМОСТ.

СОФИЯ, 23 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ТЕЗИСИ /ЧАСТ ТРЕТА/ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ /ЛДС/ КЪМ КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ.


13.
ЛДС ЩЕ РАБОТИ ЗА ВСЕСТРАННОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПА, РОДИНАТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НЕКА СИ ПРИПОМНИМ, ЧЕ ИМЕННО В ЕВРОПА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ ЧОВЕШКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И ЛИЧНОСТ БЕ ПРОВЪЗГЛАСЕНА КАТО САМОЦЕННОСТ И ТОЧКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОГРЕСА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ИМЕННО В ЕВРОПА ЗА ПРЪВ ПЪТ БЯХА ФОРМУЛИРАНИ УНИВЕРСАЛНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. ТАЗИ ЕВРОПЕЙСКА ИДЕЯ ИМАШЕ СЛОЖНА ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА, НО НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ, ЧЕ В КРАЙНА СМЕТКА ТЯ СЕ УТВЪРДИ И ВЪПЛЪТИ РЕАЛНО НЕ САМО В СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА И АМЕРИКА, НО И В ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛНО РАЗВИТИ СТРАНИ. ДНЕС ОСОБЕНО НАШАТА МЛАДЕЖ ИЗПИТВА СИЛНИ ВЪЖДЕЛЕНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И ИЗОБЩО ХУМАНИСТИЧНИ ЦЕННОСТИ. МОДЕРНАТА ЕВРОПЕЙСКА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ Е СУМА ОТ НЯКАКВИ ЧИСТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МИРАЖИ, А ЖИВА РЕАЛНОСТ. НАШЕТО ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНО, ИЗКУСТВЕНО НАСАДЕНО ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ЕВРОПА Е РЕАЛНО ПРЕОДОЛИМО. НИЕ СЕ ПОСВЕЩАВАМЕ НА УПОРИТА И КОНКРЕТНА РАБОТА ЗА ТОВА ПРЕОДОЛЯВАНЕ. ИМАМЕ ДОБРИ ОСНОВАНИЯ ЗА УСПЕХ. БЪЛГАРИНЪТ СЕ ОТЛИЧАВА С ОТКРИТОСТ И ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ КЪМ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ОПИТ НА ДРУГИ СТРАНИ.

ПРИСЪЩАТА НА БЪЛГАРИНА ТОЛЕРАНТНОСТ СЪОТВЕТСТВУВА НА ЕДИН ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

14.
ЛДС Е СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОУВАЖЕНИЕ. БЪЛГАРИЯ Е МАЙКА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС. ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИЗРАСНЕ И ДА СЕ УТВЪРДИ КАТО ЛИЧНОСТ В ПРИМКИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ ИЛИ ПЪК В ТЕЗИ НА НАЦИОНАЛИЗЪМ И ШОВИНИЗЪМ. ИДЕОЛОГИЯТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ОТКРИВА НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДЕКВАТНО САМОПОЗНАНИЕ, КОЕТО ВОДИ ЕСТЕСТВЕНО ДО САМОПОЗНАНИЕТО НИ КАТО НАРОД И СТРАНА СЪС СВОЙ НЕПОВТОРИМ ОБРАЗ. НИЕ НЕ ИСКАМЕ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО НЯКАКВА АБСТРАКЦИЯ И МИТ, А КАТО КОНКРЕТНА ЖИЗНЕНА РЕАЛНОСТ. НИЕ ИСКАМЕ ДА СЕ ПРИОБЩИМ КЪМ МОДЕРНА ЕВРОПА НЕ ЗА ДА ИЗОСТАВИМ НАЦИОНАЛНАТА СИ ИДЕНТИЧНОСТ, А ЗА ДА Я ОБОГАТИМ, ДА РАЗГЪРНЕМ НЕЙНИЯ АВТЕНТИЧЕН СМИСЪЛ И СЪДЪРЖАНИЕ. ВПРОЧЕМ И МОДЕРНА ЕВРОПА НЕ ИСКА ОТ НАС ОТКАЗ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ САМОЛИЧНОСТ. А ТОВА СЪЩО РАЗКРИВА ПРИРОДАТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

15.
ВЪЗМОЖНА ЛИ Е СВОБОДНА ИНДИВИДУАЛНОСТ ИЗВЪН КОНТЕКСТА, КОЙТО ОБРАЗУВА ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА? РАЗБИРА СЕ - НЕ. ЕТО ЗАЩО ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДНЕС ДАЛЕЧ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗРАЗЛИЧНА КЪМ ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ.

ЗА НАС ВЪПРОСИТЕ НА ЕКОЛОГИЯТА СА ЖИЗНЕНИ ВЪПРОСИ ЗА КОНКРЕТНИЯ ЧОВЕК. ТОВА НИ СЪЮЗЯВА С ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА ЧИСТА ПРИРОДНА ЖИЗНЕНА СРЕДА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

16.
ЛДС Е ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА НА ЧОВЕКА. ТОВА ПО-КОНКРЕТНО ОЗНАЧАВА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СТРУКТУРИ, ИНСТИТУЦИИ, И Т.Н. С ДРУГИ ДУМИ, СОЦИАЛНАТА РАЦИОНАЛНОСТ ДА СЕ СЪИЗМЕРВА И РЪКОВОДИ ОТ ХУМАНИСТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ. НА НАС НЕ НИ Е НУЖНА САМОЦЕЛНА СОЦИАЛНА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И РАБОТЕЩА ЗА САМАТА СЕБЕ СИ СОЦИАЛНА МАШИНА. НИЕ СМЕ ЗА ПОВЕЧЕ ЧОВЕЧНОСТ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ, ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА НРАВИТЕ И ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪСЕДИ, МЕЖДУ ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, В ДЪРЖАВАТА НИ КАТО ЦЯЛО.

17.
НИЕ СМЕ ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА И СЕЛСКАТА СРЕДА. МНОГО ОТ НАШИТЕ ГРАДОВЕ, ДА НЕ КАЖЕМ ВСИЧКИТЕ, СА ОБЕЗЛИЧЕНИ, С ПОТИСКАЩИ ПАНЕЛНИ БЛОКОВЕ, С НЕУДОБНИ КОМУНИКАЦИИ И Т.Н. СЕЛАТА СЪЩО СА УБИЙСТВЕНО БЕЗЛИЧНИ. СРЕДАТА ПРАВИ ЧОВЕКА ДА СЕ ЧУВСТВА НАВСЯКЪДЕ ПРИТЕСНЕН, БЕЗСИЛЕН И НИЩОЖЕН ДОРИ. ВСЕКИДНЕВИЕТО В ТАКАВА СРЕДА Е НАИСТИНА СИВО И ИЗЛИШНО НАПРЕГНАТА. НИЕ НЕ СМЕ ФАНТАЗЬОРИ, НО ОБЩЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ БЕЗДУШНО И БЕЗРАЗЛИЧНО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА КОМИТЕТА ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ В ИРАК, АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ДНЕС, 28 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА, В 12,30 ЧАСА КОМИТЕТЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ В ИРАК ВИ ИЗПРАТИ СВЕТКАВИЧНА ТЕЛЕГРАМА, В КОЯТО ВИ МОЛИ, ПРЕДИ ДА РЕШИТЕ ВЪПРОСА ЗА ИЗПРАЩАНЕТО НА ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ СРЕЩУ ИРАК, ДА СПАСИТЕ 700-ТЕ СЪПРУГИ И СЪПРУЗИ, МАЙКИ И БАЩИ, ДЕЦА И БЛИЗКИ, КОИТО СА ЗАЛОЖНИЦИ В ТАЗИ СТРАНА.

СЛЕД КАТО В ЗАСЕДАНИЕТО СИ НА 26 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАМЕРИ ВРЕМЕ ДА ДИСКУТИРА ВЪПРОСА ДАЛИ БЪЛГАРИЯ СПАЗВА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЕМБАРГО СРЕЩУ ИРАК ПО ПОВОД ИНЦИДЕНТА ЗА БЪЛГАРСКОТО МЕСО НА БАГДАДСКИЯ ПАЗАР, ПРЕДИ НЕГО СЛЕДВАШЕ ДА РЕШИТЕ ВЪПРОСА ЗА СЪДБАТА НА НЕВИННИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАЛОЖНИЦИ, КОИТО НЕ СА ТРУПНО МЕСО. ТЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ВИЕ КАТО НАЙ-ВИСШ ИНСТИТУТ В СТРАНАТА НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕХНИЯ ЖИВОТ И ЗА НЕЗАБАВНОТО ИМ ВРЪЩАНЕ В РОДИНАТА. В ПОДКРЕПА НА ТАЗИ КОНСТАТАЦИЯ ИЗНАСЯМЕ ПРЕД ВАС САМО ЧАСТ ОТ ФАКТИ, КОИТО ЩЕ ДОКАЖАТ ОЧЕВИДЦИ И СВИДЕТЕЛИ /КОНКРЕТНО ЗА ОБЕКТ Р-5 НА "ТРАНСКОМПЛЕКТ", ЗА ОСТАНАЛИТЕ ОБЕКТИ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЪБИРАМЕ ДОСТОВЕРНИ СВЕДЕНИЯ/. ФАКТИТЕ СА:

1. ЗАБРАНЕНО Е ИЗЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА ЛАГЕРА. ТРЕТИРАТ СЕ КАТО ЗАЛОЖНИЦИ.

2. КРАЙНО ОПАСНИ И БЕЗОТГОВОРНИ СА ДЕЙСТВИЯТА НА ВЪОРЪЖЕНОТО МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО Е НЕКОНТРОЛИРУЕМО. ИМА ОПИТИ ЗА МАРОДЕРСТВА.

3. ПАЗАЧИТЕ НА ОБЕКТА /ИРАКЦИ/ НАГЛО ЗАДИРЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ, НА КОИТО СА ПРЕДЛАГАНИ ПО 10 ДИНАРА.

4. ХРАНАТА, КОЯТО СЕ СЪСТОИ ПРЕДИМНО ОТ БОБ И ЛЕЩА, Е ОСКЪДНА И МИЗЕРНА. ДНЕВНАТА ХЛЕБНА ДАЖБА Е: ЗА ОБЯД 100 ГР ЧЕРЕН ХЛЯБ, ЗА ВЕЧЕРЯ 50 ГР. ЗАКУСКА И ХЛЯБ ЗА ЗАКУСКА НЯМА ПОДСИГУРЕНИ.

5. В ПОЧИВНИТЕ ДНИ - ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК, СТОЛ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НЯМА.

ВСЕКИ Е ДЛЪЖЕН САМ ДА ПОДСИГУРЯВА ХРАНАТА СИ, А ОТКЪДЕ И КАК ПРИ ВЪВЕДЕНАТА КУПОННА СИСТЕМА В ИРАК, КОГАТО И ИЗЛИЗАНЕТО ОТ ЛАГЕРА Е ЗАБРАНЕНО.

6. ПОРАДИ НЕДОХРАНВАНЕ МЪЖЕТЕ СА ПРИНУДЕНИ ДА ЛОВЯТ РИБА И КОСТЕНУРКИ ПО РЕЧНИТЕ КАНАЛИ. КУПУВАТ МАГАРЕТА, ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПРЕХРАНАТА СИ.

7. ОТ ДОСТОВЕРЕН ИЗТОЧНИК, ПРИСТИГНАЛ С ПОЛЕТА ОТ ИРАК НА 28 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА, ИМАМЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ ЗАПАСИТЕ ОТ ХРАНА В СТОЛА СА ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 15 ДНИ.

8. СКРИТ Е БИЛ /ОТ КОГО?/ ТЕЛЕКСЪТ НА УЛТИМАТУМА НА САДДАМ ХЮСЕИН ЗА 3-ДНЕВНИЯ БЕЗВИЗОВ СРОК ЗА НАПУСКАНЕ НА ИРАК ОТ НАМИРАЩИТЕ СЕ ТАМ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ.

9. ПРЕДМЕТ НА ДРУГИ НАШИ РАЗКРИТИЯ ЩЕ БЪДЕ НЕДОСТОЙНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЕКТА ИНЖ. МИЧЕВ И ИНЖ. РАШКОВ, КАКТО И ПОВЕДЕНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДФ "ТРАНСКОМПЛЕКТ" - СОФИЯ В ЛИЦЕТО НА ИНЖ. ЮГОВ.

10. КОНСУЛЪТ ОТ ПОСОЛСТВОТО В БАГДАД СТРОГО Е ПРЕДУПРЕДИЛ И ДВЕТЕ ГРУПИ ЖЕНИ, ЗАВРЪЩАЩИ СЕ В БЪЛГАРИЯ, ДА НЕ РАЗКАЗВАТ НИКОМУ ЗА ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА ПОСТАВЕНИ РАБОТЕЩИТЕ В ИРАК, ЗА ДА НЕ СТИГНЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА В ИНФОРМАЦИЯ - НАША И ЧУЖДА, КАКТО И ДО УШИТЕ НА САДДАМ ХЮСЕИН, КОЕТО БИ УТЕЖНИЛО ОЩЕ ПОВЕЧЕ ТЯХНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, А И ОТНОШЕНИЯТА НИ С ИРАК.

СЪЩОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ /СТРОГО/ ПРАВИ НЕЕДНОКРАТНО МЪЖ, ПРИДРУЖАВАЩ ГРУПАТА В САМОЛЕТА ДО БЪЛГАРИЯ С ПОЛЕТА НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ Т.Г.

МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖИМ С ОЩЕ ФАКТИ, НО ТЕ СА СРАМНИ, ПОРАДИ КОЕТО ЗАСЕГА ГИ СПЕСТЯВАМЕ, НО ПРИ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ УДОСТОВЕРЕНИ ОТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА СЪЩИТЕ.

ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО ВИ МОЛИМ ДА ВНИКНЕТЕ ЧОВЕШКИ В НАШАТА ДЪЛБОКА БОЛКА И МЪКА. СТОРЕТЕ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА БЛАГОПОЛУЧНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТЕЗИ НЕВИННИ НЕЩАСТНИЦИ ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ. ДОСЕГА НАШИЯТ "ВИК ЗА ПОМОЩ", ОТПРАВЕН МНОГОКРАТНО КЪМ НАЙ-ВИСОКИ ИНСТАНЦИИ, ОСТАНА БЕЗ ОТВЕТ - ГЛАС В ПУСТИНЯ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА ОТПРАВИМ НАШАТА МОЛБА КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ - ООН, РОЙТЕР, БИ БИ СИ, ДОЙЧЕ ВЕЛЕ, СВОБОДНА ЕВРОПА И ДРУГИ, КАТО НЯМА ДА СПЕСТИМ РАЗОЧАРОВАНИЕТО СИ ОТ ДОСЕГАШНАТА НЕЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЙ-ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУТИ, КАКТО И ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА.

МОЛИМ, В СРОК ДО 5 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА ДА БЪДЕМ УВЕДОМЕНИ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ ВАС МЕРКИ ЗА СПЕШНОТО ЕВАКУИРАНЕ НА НАШИТЕ БЛИЗКИ И РЕДОВНО ОСВЕДОМЯВАНИ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО.

СПАСЕТЕ ВАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ!

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА - КОМИТЕТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ В ИРАК С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р ГЕОРГИ КОЛЕВ - ВАРНА, БУЛ. "КАРЛ МАРКС" 21.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ТОЧНИТЕ АДРЕСИ НА ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЩЕ БЪДАТ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ.

   СОФИЯ                                               ВАРНА
ВИОЛЕТА ВЕЛКОВА                        МАРИЯ СЕНОКОЗЛИЕВА
СВЕТЛОМИРА СЕНОКОЗЛИЕВА        ГАНКА ГОСПОДИНОВА
ЦВЕТАНКА ПАНОРОВА                    ДОБРОМИЛА КИСЕЛКОВА
ИЛИЯ ДАСКАЛОВ                           ЕЛЕНА ЦАНКОВА
СОФИЯ ЕНАКИЕВА                         ЛЮЦКАН СТАМАТОВ
СТЕФКА ВИДОЛОВА                       ПЕНКА ДОБРЕВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА                           ИВАНКА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА                        ДИАНА ДАНАИЛОВА
И ДР.                                             НЕЛИ МИХАЙЛОВА    
   ПЛОВДИВ                                    ИВАНКА БОДЕВА
ПЕПА БИКОВА                                ЛИЛЯНА ПАРМАКСЪЗОВА
ВИДЮ ВИДЕВ                                 ВИОЛЕТА РАДЕВА
М. ДОБЧЕВА                                  М. ТРЕНДАФИЛОВА
ИВО ИВАНОВ                                 Г. ПЕЙЧЕВА
НЕВЕНА ПЕТКОВА                          П. ВИЧЕВА
И ДР.                                            И. АВРАМОВА
   ПАЗАРДЖИК                              Л. ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИРА ГАНЧЕВА                    В. ВЕЛКОВА
МАРИЯ ЙОНЧЕВА                          СТ. ВИДОЛОВА
И ДР.                                           ЕЛ. МИХАЙЛОВА
   ШУМЕН                                     В. АЛЕКСИЕВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА                    Д. ИГЛИКОВА
   ДОБРИЧ                                   И ДР.
ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА
ИВАНКА КОСТОВА
ПАВЛИНА ШОПОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА
СТАНКА КОСТОВА
ВЕЛИЧКА РАДЕВА
И ДР.               

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/