23 юли 1996


София, 23 юли 1996 година
Брой 97 (1652)


София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОГЛАСЕНО ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 ЮЛИ 1996 ГОДИНА ОТ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГДЛ.


Тези дни човекът, който по Конституция е държавен глава на страната, направи последователно две изявления. В едното за пореден път заяви, че е против Конституцията и иска много власт. Този човек може би иска цялата власт. В другото заплаши, че ще предприеме мерки, които в крайна сметка да доведат до забраната на основната и избрана от народа да управлява политическа сила у нас - Българската социалистическа партия.


Не става дума за поредните изявления на човек, който през последните години стана пословичен с непрекъснатите си безотговорни и непремислени изказвания, в това число и срещу България. Пред нас е поредица от мерки за засилване на общественото напрежение, за разгаряне на конфликти, за разпалване войни между институциите с цел да бъде дестабилизирана политическата обстановка в страната, създаден хаос и провал на президентските избори, за да остане Желев на власт.

Става дума за действия, които са не само против правителството и Демократичната левица, но и спрямо демократите в СДС и останалите опозиционни сили. Този човек беше някога комунист, после стана перестройчик; след това се провъзгласи за марксист-атеист, но се отказа много скоро и от това. И накрая заяви, че е либерал. Представяше се и за демократ. Но сега и демокрацията, и демократите повече не са му необходими. Защото те го изхвърлиха от политическия живот. Само след броени месеци именно демокрацията ще го превърне в политически труп. И затова е готов да превърне в труп самата демокрация. Заяви го гръмогласно и многократно неведнъж. Не иска сегашната Конституция, иска авторитарна президентска власт. За нея е готов да направи всичко.

Някога той дойде на власт чрез стратегията "Желю Желев или гражданска война". Сега иска да остане на власт чрез същата стратегия. Но през 1996 г. това не е стратегия, това е политически шантаж. Той е човекът, който непрекъснато разделяше и воюваше с всекиго и с всички. Противопоставяше и противопоставя институциите, в резултат на което те взаимно се обезсилват, нито една не действа ефективно и държавата е в полуразпад. Сваляше или призоваваше към сваляне на законно избрани български правителства. Стана идеолог и главен крепител на ликвидацията в селското стопанство. Оплюваше страната си и настройваше в продължение на години външния свят срещу България. Резултатите от неговата разрушителна дейност чувстват и ще чувстват на гърба си милиони българи в продължение на десетилетия. Желев ще остане като президента на разрухата в България.

Неговата конфронтационна дейност и усилията му да минира демократичните процеси придобиха и истерични размери през последните месеци. Призова към създаване на комитети срещу правителството. Той, който трябва да бъде символ на законността и безпристрастността, многократно заяви, че трябва да се действа за сваляне на законно избраната власт. Надява се на външни сили и използването на лично преданите му и назначени от него хора в различни структури за провеждане на своята авантюристична стратегия на разпалване на пожари. Вещае хаос и сблъсъци. Използва всяка ситуация за създаване на конфронтация. Вживява се в ролята на месия и последна инстанция за всички истини и оценки. С тези си действия ще бъде главен виновник за това, което предвещава - неподчинения, междуособици, сблъсъци. И първите резултати вече са налице. Подобно поведение дава куража за носителите на философията на хаоса, анархията и беззаконието, а те всъщност обслужват целите на Желев за отхвърляне на Конституцията и въвеждане на авторитарна президентска власт. Не е случайно, че заплахите след това са на първо място към парламента. Нали парламентът и парламентаризмът са най-голямата пречка пред опитите му да остане на власт.

Господин президент, призоваваме Ви от името на целия български народ. Поне през последните месеци от своето властване да се държите достойно - като истински президент. Не сейте ветрове, защото бурите ще жънат всички българи. На България повече от всякога са й нужни спокойствие, национално съгласие, диалог. Отново и отново Ви приканваме към това. Не поставяйте страната пак пред алтернативата "Желю Желев или гражданска война". Нека да работим заедно за България. Тя отчаяно има нужда от това. Разберете, не е важно само как ще влезеш в историята, важно е и как ще излезеш от нея.

София, 18 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТИ В СОФИЯ НА 16 ЮЛИ 1996 ГОДИНА.


1. Предлага на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ да поиска специално заседание на парламента в петък, 19 юли, на което правителството да отговори на въпроси за зърното и хлебната криза.

Да се подготви питане и да се поиска дискусия за баланса на хлебното зърно до следващата реколта, за състоянието на държавния резерв и военновременния запас.

2. Определя работна група в състав: Владислав Костов, Александър Божков, Цоньо Ботев и Мариана Лукова, на която възлага да изготви искане на СДС към правителството с конкретни предложения за излизане от зърнената криза.

3. Предлага редакционният съвет на в. "Демокрация" да се състои от пет души и в този съвет СДС да бъде представен от Иван Костов, Надежда Михайлова и Асен Агов. На съвета се възлага да разработи конкретни правила за своята работа.

4. Разпределя задълженията на членовете на Националния координационен съвет /НКС/ за президентската кампания по избирателни райони и им възлага до 15 август съвместно с регионалните ръководства на СДС да изработят програми за своята дейност с оглед осигуряване на кампанията и в най-малките населени места. Отговорни за изпълнението на решението са водачите на листите на народните представители от СДС в съответните избирателни райони. За избирателните райони, в които СДС няма народни представители, ще отговарят следните народни представители: за Силистра - Димитър Иванов, за Кърджали - Сашо Стоянов, за Търговище - Иван Куртев, за Разград - Йордан Соколов.

София, 16 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД КОНЧИНАТА НА СТЕфАН РАДОСЛАВОВ - ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ.


Още от първите дни на възстановяване на демократическия живот в България Стефан Радославов изпъкна като ярък борец за демокрация и социална справедливост.

Народен представител във Великото народно събрание, Радославов изяви своята блестяща правна култура в изграждане на редица закони и на първо място - новата конституция.

Като главен секретар на БСДП той изяви не само организационни способности, но и значителни теоретически интереси.

Социалдемократите и всички хора, на които са близки идеите за свободно и социално устроено общество, с болка се прощават със своя предан другар.

София, 11 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРИЕТА ОТ НС НА ЗДС /СОФИЯ, 13 ЮЛИ 1996 ГОДИНА/.


Управлението на Българската социалистическа партия /БСП/ се характеризира със задълбочаването на катастрофата на българската икономика във всичките й аспекти - производство, търговия, финанси, в тежка социална и нравствена депресия и тоталното ограбване и довеждане до границата на мизерията на огромното мнозинство на българския народ. Възстановяването на собствеността на земеделските земи и земите в регулация на населените места е практически спряло. Българското земеделие се тласка по пътя на организирането му в производствени социалистически кооперации, отдавна отречени от живота.

БСП няма нови и рационални идеи за излизане от катастрофата.

БСП се стреми да преобразува тоталното си господство и неограничена власт на партийния и държавен апарат чрез властта на парите и гангстерско-мафиотските образувания.

БСП провежда политика на геноцид към българския народ.

По-нататъшното управление на БСП е изключително опасно за съществуването на България.

Ето защо Земеделски демократичен съюз счита, че основната задача на всички демократични сили в страната е свалянето на БСП от властта и провеждане на предсрочни демократични парламентарни избори. Това е единственият възможен път, който би могъл да ни спаси и изведе в обозримо бъдеще от националната катастрофа.

Партиите и движенията в Съюза на демократичните сили са призовани да изиграят значима историческа роля. Те трябва да намерят необходимата увереност, единство и мъдрост, за да могат да изпълнят своята мисия за окончателно отстраняване на БСП от властта, да бъдат гарантите за свободното и демократично развитие на страната към нейния икономически, социален и духовен просперитет.

Пътят към тази цел минава през спечелването от кандидата на обединената опозиция на президентските избори. Това е най-близката политическа задача, която трябва да решим, за да не допуснем тоталния срив на държавата ни.

Това е задачата на всички демократични сили в страната.

София, 13 юли 1996 г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ЗДС,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислав Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ на съвместно заседание със Секретариата на ЦК на БКП, Бюрото на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП, първите секретари на околийските комитети на БКП, Националния съвет на Отечествения фронт /НС на ОФ/, Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз /ЦК на ДКМС/, Централния комитет на Съюза на борците против фашизма, капитализма и империализма /ЦК на СБПФКИ/ и Съюза на българските жени /СБЖ/ обсъдиха въпроса за участието на Съюза на левите сили в предстоящите президентски избори и констатираха, че правителството на Българската социалистическа партия /БСП/, подкрепяно от филиала й Съюза на демократичните сили /СДС/ и марионетките си Движението за права и свободи /ДПС/ и Българския бизнес блок /БББ/, с общи усилия правят всичко необходимо за реставрирането на дивия и варварски пещерен капитализъм. Всички те със своите сателити от Народния съюз правят всичко, което зависи от тях, за доограбването и разграбването и на малкото останало и оцеляло след извършената империалистическа контрареволюция на 10.XI.1989 г. На заседанието беше констатирано, че само Съюзът на левите сили е в състояние да спаси България от гибелта и народа ни - от глада, мизерията и нищетата. На заседанието беше взето следното решение:

1. Съюзът на левите сили да издигне свои кандидати за президент и вицепрезидент.

2. За президент беше издигната кандидатурата на Владимир Спасов, генерален секретар на БКП и на Новия комунистически интернационал.

3. За вицепрезидент беше издигната кандидатурата на Тодор Костов Илиев, член на Политбюро на БКП, председател на ЦК на СБПФКИ и член на ИК на Новия комунистически интернационал.

София, 8 юни 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ У НАС. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


Академичният съвет на Софийския университет решително изисква от правителството и всички компетентни органи да осигурят нормалната работа на университета и неговото бъдещо съществуване.

Затова е необходимо:

1. Пълно и редовно изплащане на бюджетната субсидия, гласувана в Закона за бюджета на Република България за 1996 г., и запазване на най-важното социално постижение на университетските преподаватели - сегашните коефициенти в държавния класификатор по постановление от Министерския съвет 147/VIII.1994 г.

2. Периодична актуализация на бюджета на Софийския университет, която да осигури средства за стипендиите, работните заплати, ДОО, в съответствие с изменението на минималната работна заплата и средствата за компенсиране на повишените цени на услугите и консумативите /електроенергия, отопление и др/.

3. В бюджетната субсидия за 1996 и следващите години по никакъв начин да не се включват приходите от платено обучение /около 20-25% от общия бюджет на университета/, които са необходими за неговото функциониране и развитие като национален образователен, научен и културен център.

Ние предупреждаваме, че ако държавните институции не осигурят предвидената от закона издръжка на университета, той ще редуцира дейността си, а университетската общност, пред 110-годишнината на Софийския университет, ще защити с всички форми и средства българското висше образование.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-старото и най-авторитетното висше училище на България. Той е общонародна духовна ценност.

Подкрепете я!

София, 11 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* За вашите конференции, семинари, презентации;
* За вашите срещи с журналисти;
* За вашите празници - Пресклубът на БТА ви предлага най-голямата зала с удобен паркинг, озвучителна техника, видеоекран, аудиозапис, професионални водещи и фотографи.

От БТА новината стига най-бързо до всекиго.
    
С наша помощ всички ще говорят за вас!    
Телефони: 943-36-22 или 73-37-260.

Издателският комплекс на БТА осигурява:
* художествено оформление, компютърен дизайн, предпечатна подготовка;
* цветоотделяне, експонация;
* печат на визитки, покани, бланки, листовки и др.;
* висококачествен четирицветен печат;
Всички видове полиграфически услуги.

За информация: 73-37-228 и 73-37-325.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Бюлетинът е приключен редакционно на 18 юли 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.