23 юли 1992

София, 23 юли 1992 година
        Брой 143 /673/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ПРЕДПРИЕТИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ КЪМ ВИНОВНИЦИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ


Господин Главен прокурор на Република България,

Централният комитет на Българската комунистическа партия /революционна/ най-сърдечно ви поздравява за решимостта да съблюдавате законите на нашата държава и за предприемането от Ваша страна на процесуални наказателни действия към висши социалистически рьководители - виновници за икономическата криза.

Същевременно, като се позоваваме на закона, Конституцията и на Споразумението за ненасилие, подписано от нашата партия - определящо задължения и даващо съответните права, обръщаме се с молба към Вас, господин Главен прокурор - най-висшия блюстител на закона:

Първо: В ИМЕТО НА ЗАКОНА поискайте от Народното събрание свалянето на имунитета на народния представител Христофор Събев, за да бъде възможно провеждането на наказателни действия спрямо него по обвинения за създаване на политическа организация на верска основа, за подклаждане на вражда между общностите, за нанасяне на морални щети на святата БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - хранилница и защитница на българщината, за престъпно потъпкване на християнския морал и християнските ценности, които са верую на значителна част от българското население в еднонационалната ни държава.

Второ: В ИМЕТО НА ЗАКОНА поискайте от Народното събрание свалянето на имунитета на народните представители - бивши министри в кабинета на Филип Димитров, за да бъдат проведени наказателно- процесуални действия по обвинения за корупция, нанасяне на значителна вреда на държавата, за ощетяване на държавата, за подписване на документи, поставящи под заплаха суверенитета и териториалната цялост на България; за действия и бездействие по повод развитието на националната ни икономика и за умишленото й унищожаване.

Господин Главен прокурор,
Искрено се надяваме, че в условията на политическия хаос и дилетантство, които царят в парламента и извън него, Вие ще намерите сили, за да докажете, че Вашите действия се определят
единствено и само от закона.

Смелост, г-н Главен прокурор!

Имате моралната ни подкрепа!

София, 16 юли 1992 г.

/ПреселУж6а "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "КРИВОРАЗБРАН ХУМАНИЗЪМ ИЛИ ПРЕДАТЕЛСТВО" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ


Заставам пред своята съвест, пред своята мисъл, пред своя морал. Връщам се години назад - бурни времена! Бурни и спокойни, и метежни. Орисия...

Добре, че сме корав народ, иначе тези атентати срещу силното ни национално съзнание щяха да ни погубят, щяха да ни оставят само като историческо понятие без съдържание. А родихме велики синове. Да, ние, българите, родихме велики синове и дъщери, които са  днешното и утрешното българско. Затова държавници, сановници: внимавайте! Не пилейте с политическите си пристрастия народното богатство! Иначе народът ще ви съди. С болка ще ви съди! Националните ни чувства са крепост и за нашето културно богатство. Не посягайте на тази сплав, която е гарант за утрешния светъл ден! Какво имам предвид? Разигравате сценария "Доган" в парламента. /Той за себе си е прав./ Разигравате сценария с т.нар. турци екскурзианти, позирате пред Запада, а това унижава жестоко нацията ни. Спрете продажбата на България на парче! Припомням ви какво на нас дължат тези, пред които се огъвате, както и онези, които някога се огъваха пред други. Няма да ви питам как французите решават националните си въпроси! Няма да ви питам за Белгия! Няма да ви питам за Турция, за кюрдите, за Кипър! Няма да питам и г-н президента и още много други, освен ако бъда предизвикан или ме изправите пред съд. Но знайте - оттам, от кръста, ще извикам пак: "Бог и България!" А Вие? ... Ужасявам се! Гласувахте в парламента закона със затворени очи. Сега ви чака сладка баклава...

Спрете да се позовавате на отречени от историята червени и сини догми и канони!...Спрете, защото народната памет е силна!..

Сега степенувам какво изпуска предвид сервилната ви настройка. Напускам и най-малкото си политическо пристрастие, за да заговоря само за истината от името на Български национален съюз "Нова демокрация" и от името, ако ми позволи, на моя народ. Припомням ви:

1. През 1827 г. от Югоизточна България бяха насила прогонени около 150 000 българи, които се заселиха по южните руски степи без нито стотинка обезщетения.

2. До 1913 г. в Югоизточна Тракия са живели над 600 000 българи. Те са били клани, насила ислямизирани или прогонени, за да останат до днес около 1500 без стотинка обезщетение.

Още много друго, но дано не се наложи, затова ние настояваме:

1. Да се възстанови българското училище в гр. Истанбул!

2. Да се даде възможност да излиза български вестник в Истанбул!

3. Да се направи преглед на юридически документи за българската собственост на недвижими имоти в района на Истанбул:

а/ на какво правно основание турската държава заграби повече от девет имота през последните пет-шест години;

б/ настояваме да се проведат незабавни преговори между българското и турското правителство за възстановяване на българската собственост и законните права върху това недвижимо имущество.

4. Поддържане и възстановяване на исторически български паметници и светилища на държавни разноски така, както това става в България!

5. Ако българското правителство подмине незабелязани поставените от нас искания, ние бихме го нарекли замижаване или предателство спрямо наши материални и духовни ценности. Ние настояваме българското правителство да потърси историческите ни законни права и обезщетения и когато ги получи, част от тях ще са достатъчни да възстанови съмнителните и оспорими права на турските екскурзианти.

Господа от парламента, днес, на 16 юли 1992 г., вие до един гласувахте закон, от който не само вие, а и нацията ще се срамува пред света.

А сега обръщам се към Вас още веднъж, г-н министър Соколов:

В разстояние на около два месеца моят дом в мое отсъствие вече трети път с взлом е разбиван, ограбван и изнесените ми мебели изпочупени, а Вие все мълчите. Мълчете си!... Може би очаквате и друго да се случи. Готов съм! Бог и родната земя няма да ми откажат последната си нежна прегръдка!!!

София, 20 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ - БУРГАС, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА "ПОРТОВИ ФЛОТ"


УВАЖАЕМИ Г-Н АЛЕКСИЕВ,

В допълнение на проведения с Вас разговор относно стачката на "Портови флот", Моряшки синдикат - Бургас, считам че е необходимо и следното разяснение:

Отказът на управителя на пристанище Бургас г-н Алексиев да преговаря по чисто синдикалните искания се базира на незаконния монополизъм, утвърден със създаването на Комисията по социално партньорство.

Министерство на транспорта също отказа да провежда преки преговори по специфичните отраслови проблеми и на практика съзнателно даде зелена улица за ескалиране на стачните действия, като по този начин прехвърля цялата отговорност за щетите върху правителството.

Обръщението и защитата на Международната транспортна федерация до г-н министър-председателя бяха оставени без внимание. Практически правителството утвърди монополното синдикално положение на г-н Тренчев и г-н Кръстьо Петков.

При пълната законност на нашите искания, съобразени с действащото законодателство, Конституцията и международните споразумения, по които България е страна, ние недоумяваме какви са подбудите на определени висши чиновници да действат в посока, която компрометира правителството в страната и в чужбина и спомага за неговата дестабилизация.

Ние желаем правителството на СДС да утвърди демокрацията, да бъде силно и справедливо в защитата на националните ни интереси.

Ние сме твърдо против авторитарните синдикални амбиции и методи на д-р Тренчев. Стачката на "Портови флот - Бургас" няма политически мотиви и нейното незабавно прекратяване зависи от готовността и задължението на компетентните органи и лица да спазят и защитят закона.

Очакваме Вашето разбиране и съдействие!

Бургас, 16 юли 1992 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Пламен Симов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КОЛЕКТИВА НА ВЕРИГАТА ЗА МЛАДЕЖКИ ТУРИЗЪМ "ОРБИТА", ПОДПИСАНО ОТ 50 ЧЛЕНОВЕ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТНЕМАНЕ НА СГРАДАТА.


Уважаеми господа,

Колективът на Веригата за младежки туризъм /ВМТ/ "Орбита" се запозна от средствата за масова информация с Решението на Министерския съвет от 9 юли 1992 г. за отнемане на сградата ни на бул. "Ал.Стамболийски" N. 45 А и предоставянето й на Движението за права и свободи /ДПС/, за което се обръщаме към Вас за съдействие.

Смятаме решението за неправилно, тъй като ВМТ "Орбита" е единствената организация за младежки туризъм с утвърден авторитет пред световните младежки туристически организации. "Орбита" съществува от 1958 година и развива активен международен и вътрешен туризъм, като поддържа дългогодишни контакти с много туристически фирми в страни от цял свят. Веригата е член на четирите международни организации. От 1 март 1988 година с разпореждане N.1 /Д.в.бр.19/ 1988 г./ е самостоятелна стопанска организация, която ежегодно отчислява средно по 2 300 000 лв. данъци на държавата /без ДОО и отчисленията в конвертируема валута/. Само за периода 1986-1991 г. "Орбита" е внесла в бюджета на държавата данъци на стойност 12 209 000 лв.

Смятаме, че промяната на адреса на Веригата за младежки туризъм "Орбита" ще доведе до тежки икономически и социални последици не само за работещите в сградата на бул. "Ал.Стамболийски" 45А, на 17-те й поделения в страната, на които същата е контрагент, но и за държавата. Като пример можем да посочим, че само Бюрото за продажби на екскурзии и международни студентски и младежки карти, намиращо се във въпросната сграда, ежедневно ще губи от оборота си около 80 хил.лв.

Колективът настоява Министерският съвет да преразгледа решението от 9 юли 1992 г. в светлината на държавната политика за българската младеж.

София, 10 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОЗИ, ВКЛЮЧВАЩА ЧЛЕНОВЕ ОТ БЕЛГИЯ, БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ, УНГАРИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, МАЛТА, ПОРТУГАЛИЯ, ДАНИЯ, АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ГЪРЦИЯ
И ШВЕЙЦАРИЯ, ПРИЕТА НА СЕМИНАРА "ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА В СТРАНИТЕ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА", ПРОВЕДЕН В СОФИЯ НА 5-7 ЮЛИ 1992 ГОДИНА.


Младежкият клуб на Зелената партия в България беше домакин на семинара на Федерацията на младите европейски еколози, проведен в Банкя, продължил три дни и посветен на проблемите на енергетиката в страните от Източна Европа. Беше обсъдено състоянието на енергетиката в България. В края на семинара Федерацията на младите европейски еколози има удоволствието да ви представи своята финална декларация, изясняваща целите, които младите европейски еколози смятат за най-важни за развитието на една устойчива енергийна политика. Младите европейски еколози смятат, че настоящата ситуация в страните на Източна Европа предлага множество избори и ориентации предвид контекста на икономическия и политическия преход. Мислим, че най-голямо предимство трябва да се даде на устойчивото енергетично развитие както на Изток, така и на Запад, имайки предвид трайните поражения върху околната среда, причинени от нерационалното използване на твърдите горива и атомната енергия, довели нашите общества до екологична задънена улица. Младите еколози смятат, че е напълно възможно страните от Източна Европа да задоволят своите реални енергетични потребности чрез чиста и рационална енергийна политика.

Федерацията на младите европейски еколози настоява за приемането на проект за енергетиката, обхващащ следното:

1. Конкретни мерки за спешно намаляване на разхищаването на енергия.

2. Рационално развитие на енергия на базата на обновяващи се източници, най-вече комбинирано производство на топлина и електричество, особено използването на природен газ.

3. Децентрализация на енергодобива и максимална употреба на местните енергетични ресурси.

4. Ефикасно използване на обновяващи се енергии в преходния период - природен газ, въглища, петрол, с помощта на чисти технологии.

Федерацията на младите европейски еколози твърдо се противопоставя на ядрената енергетика, която е икономически нерентабилна и не дава гаранции както на Изток, така и на Запад за необходимата сигурност, отговаряща на риска, на който е изложено населението.

Ядрената енергетика осъжда бъдещите поколения да търсят разрешение за преработката на хиляди тонове радиоактивни отпадъци, които и понастоящем са проблем.

Федерацията на младите европейски еколози апелира  преустановяването на ядрените програми, постепенното спиране на ядрените централи и незабавното закриване на най-остарелите и опасни от тях.

Младите европейски еколози смятат, че рационалната енергетична политика може да бъде осъществена благодарение на научното сътрудничество на европейско ниво, както и на предоставянето на дългосрочни финансови средства на разположение на страните, осъществяващи икономически преход.

Ето защо федерацията поддържа предложението на зелените в Европейския парламент, отнасящо се за въвеждане на такси върху производството на енергия. Тези екотакси ще осигурят значителни средства, част от които ще бъдат отредени за преструктурирането на енергетиката в страните от Източна Европа и ОНД.

Според федерацията такава енергетична политика ше позволи на източните страни да задоволят енергийните си потребности, като в същото време намалят емисиите на въглероден двуокис, азотни окиси, серен двуокис и т.н. от порядъка на 20 процента до 2000 година.

Федерацията на младите европейски еколози строго осъжда интернационалното ядрено лоби, което се надява днес да изнесе ядрените технологии, които Западът не желае, в източните страни. Това поведение напомня на нова форма на колониализъм, който може да бъде наречен атомен колониализъм.

София, 7 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БОЛНИ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА - РУСЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Към Вас се обръщат болните при Хемодиализния център в Русе с гореща молба за помощ.

До нас достигнаха слухове, че се подготвя закриването на Хемодиализния център в Албена, който работи предимно като курортен. Това ни разтревожи извънредно много, тъй като той е единствен в страната /като курортен/ и има изключително голямо значение за нас - болните от различни краища на България.

Ние /поради естеството на нашето заболяване/ сме свързани неотклонно към местата, където живеем. Това ни лишава от възможността да ползваме почивка поради липса на диализни центрове. Центърът за хемодиализа в Албена е единственото място у нас, където човек може да почива и да се лекува. Това се дължи не само на географското му разположение, но и на създадения психоклимат от здравните работници в него. Обстановката там е съвсем различна от болничната, което има голямо значение за нашето самочувствие и добра рехабилитация. Това се дължи преди всичко на грижите на здравните работници към нас. Те откликват с голямо внимание към всяко наше неразположение, което прави диализите ни по-леки. Това има особено голямо значение за нас - русенци, които години наред дишаме отровен въздух!

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Най-сърдечно Ви молим за Вашето съдействие да не се закрива Центърът за хемодиализа в Албена, да не се превръща в клиничен, а да остане да работи като курортен. Освен това поради добрия климат
в Албена и много добрите условия за лечение в диализния център предлагаме да се създаде целогодишен балнеосанаториум за диализно болни, където при изгодни Условия можем да се лекуваме и да почиваме.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ "СИМЕОН ВЕЛИКИ" - ЛОВЕЧ, ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


ГОСПОДА ОТ ДИРЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ НА ДФ "ЛОВЕЧ - ТУРС" АД,

На 13 януари 1992 г. еднолична фирма "ДиКаДа" сключи договор с Вашата фирма и нае заведение "Коктейл клуб" в хотел "Ловеч". Всъщност това заведение бе преустроено в наш клуб, който се ползваше за нуждите на Съюз "Симеон Велики" - Ловеч. В сключения договор за две години е съгласуван и съответният наем. Въпреки това Директорският съвет необяснимо защо неотдавна реши да увеличи наема със 100 процента. С това ваше решение изнудвате ЕФ "ДиКаДа" да откаже стопанисването на въпросния клуб. Господа от Директорския съвет на ДФ "Ловеч-Турс" АД, Вие като представители на държавна фирма добре знаете, че обявената за шестмесечието инфлация не е 100 процента. Ние, от една страна, намираме, че увеличеният от Вас наем е незаконосъобразен и безнравствен.

В постъпката Ви без прикритие се вижда замисълът за политическа разправа със Съюз "Симеон Велики", чиято дейност срещна позитивна оценка на голяма част от ловешкото гражданство, което бе споделено и отразено също така от средствата за масова информация.

С тази ваша постъпка ни навеждате на мисълта да споделиме и ние обществената тайна, която бе отразена нееднократно в някои местни вестници, че фирмата Ви "Ловеч - Typс" се ръководи от бивши комунисти и номенклатуристи от стопанската сфера. Същите думи неведнъж публично е казвал и народният ни представител г-н Тошо Пейков.

Ако туй Ваше решение бъде приложено, то Вие лишавате членовете на Съюза от единственото място, където живеят идеите ни.

Ето защо ние се обръщаме към Вас с молба за среща на Директорския съвет с ръководството на Съюз "Симеон Велики" и намиране на едно разумно компромисно решение за всяка от страните.

Ако туй търсено от нас разумно решение не бъде постигнато и причината е съветът Ви, то ние декларираме:

Иск за екстрена оставка на членовете на директорския съвет на ДФ "Ловеч - Typс" АД.

Предупреждаваме Ви също, че ще започнем неспирна подписка сред населението от Ловешкия регион до правителствена санкция за исканата Ви оставка.

Да не изброяваме всичко, което сме решили в този дух. С мирни и законни средства необратимо да се борим срещу всяка Ваша политическа проява, завоалирана зад икономически интереси за свръхпечалба.

Надявайки се, че здравият разум ще възтържествува, в очакване сме на бърз отговор от ръководството на Директорския съвет.

Не ни пречете и не забравяйте, че туй отечество е и наше.

Ловеч, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 23 ЮЛИ 1991 Г. В СОФИЯ.


Чл. 10 Всеки член на партията е длъжен:

/1/ Да участва активно в партийната дейност и да работи за развитието, популяризирането и осъществяването на идеологическите и програмните принципи и политическите позиции на партията.
/2/ Да спазва и да прилага с чувство на отговорност устава и решенията на партията.
/3/ Да избягва прояви, противоречащи на идеологическите и програмните принципи, както и на
политическите позиции на партията.
/4/ Да пази партийната тайна.
/5/ Да изпълнява редовно финансовите си задължения към партията, в това число членски внос, така
както са определени с решение на ИС.

Чл. 11 Членството се прекратява при:

/1/ Доброволно напускане на партията, след като се представи писмена молба в бюрото на местната организация, в която напускащият членува, или като по друг начин категорично изяви волята си пред Бюрото или ИС.
/2/ Изключване, което се извършва с решение на общото събрание на местната организация, взето с
обикновено мнозинство от всички членове, или с решение на ИС, когато членът:

1. Участва в прояви, които противоречат на идеологическите принципи и политическите позиции на партията.
2. Не спазва устава на партията.
3. Не се подчинява на решенията на компетентните партийни органи и не изпълнява своите основни
задължения.
4. Когато със своето поведение, действие или бездействие нанася вреда на партията.
5. Не изпълнява финансовите си задължения.
6. Злепоставя партията със своя морал и въобще със своето социално поведение.

/3/ В случаите по ал. 2, т.5 след писмено известяване на заинтересования Бюрото на местната организация може да установи прекратяване на членството. То е компетентно да реши и въпроса за възстановяване на членството при изпълнение на финансовите задължения за изтеклия период.

Чл. 12 /1/ Предложението за изключване на партиен член от местната организация се съобщава от Бюрото на заинтересования, който може да даде своите обяснения пред него, след което Бюрото изготвя мотивирано становище.
/2/ Предложеният за изключване член се поканва писмено да присъства на общото събрание на
местната организация, на което се разглежда неговото изключване.
/3/ Общото събрание на местната организация съставя протокол за изключването. Протоколът заедно
с мотивите към него се изпраща в ИС.

Чл.13 Изключване с решение на ИС се допуска само след като заинтересованият е надлежно поканен и му е предоставена възможност да изложи своите възражения на заседанието, на което се разглежда случаят.

Чл. 14 Изключен партиен член може да кандидатства отново да бъде приет в партията не по-рано от 2 години след изключването.

Чл. 15 Изключен член на партията има право в едномесечен срок от деня на известяването да обжалва решението пред Разширения изпълнителен съвет /РИС/, който решава въпроса в 6-месечен срок. До произнасяне на РИС изключеният не може да взема участие в работата на партията.

Чл. 16 Членовете на ИС и на ЦКК могат да бъдат изключвани само от РИС, след като бъдат изслушани от него, с квалифицирано мнозинство от 2/3 + 1 от членовете.

Чл. 17 Конгресът на партията има право да отмени всяко решение, с което е бил изключен член на партията.


III. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

Чл. 18/1/ Организациите на ДП Консервативен сговор се изграждат по населени места или част от населени места, които са в рамките на една община, по решение на ИС.
/2/ В определени от ИС райони по негово решение се създават районни партийни съвети /РПС/.

Чл.19 Органите на ДП Консервативен сговор са:

/1/ Централни:
   1. Конгрес.
   2. Разширен изпълнителен съвет.
   3. Изпълнителен съвет.
   4. Председател.
   5. Централна контролна комисия.

/2/ Районни:
   1. Районен партиен съвет

/3/ Общински:
   А/ Общински партиен съвет.
   Б/ За общини, на територията на които няма повече от едно населено място, общински органи са
съответните местни органи по ал. 4.

/4/ Местни:
    1. Общо събрание.
    2. Бюро.
    3. Контролна комисия /контрольор/.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


107. ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ


Партията е учредена на 18 март 1991 г. Регистрирана е по Закона за политическите партии през месец юни 1991 г.

Ръководен орган е Централното оперативно бюро с председател Евгения Саман.

Адрес за контакти:
София, бул. "Димитър Петков" N. 134


/Пресслужба "Куриер"/

 

108. ЕСТЕСТВЕНА МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЕМП/


Идеята за създаването на партията възниква през март 1990 г. от Антон Сираков, Снежана Калчева, Валентин Милачков, Йордан Берковски.

Учредителното събрание е на 18 септември 1991 г. в Кюстендил, където е седалището на организацията. След два месеца е регистрирана по Закона за политическите партии.

Основа в идеологията на ЕМП е учението за естественото право и се стреми към постигане на обществен ред, съответстващ на природните закони. Приема човешката личност като начална и върховна категория в обществения живот. Не отрича държавната организация, но отстоява правото на човека да си избира тип държава. Държавата трябва да служи на човека, затова партията защитава правото на лична инициатива, която може и трябва да бъде ограничавана само ако накърнява други естествени човешки права.

ЕМП е за царската институция.

Има дясна ориентация.

Ръководен орган е Центърът. Председател е Антон Сираков.

Адрес за контакти:
Кюстендил, ул. "Пирин" N. 19 тел. 2-82-29

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
23.07.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!