23 юни 1992

София, 23 юни 1992 година
        Брой 121 (651)

 

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ И ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НА ОСНОВАТА НА КАНОНИЧНОТО ПРАВО.


Българското общество днес преживява труден преход от комунистическия идеологически фанатизъм към нормите и ценностите на развитата западноевропейска демокрация. Този процес е вътрешно противоречив, наситен с драматични обрати, но е необратим преди всичко защото черпи своята сила от нашата културно-историческа традиция, съхранила националната ни идентичност и самосъзнание повече от хилядолетие, съхранила ги и в условията на петвековната загуба на собствена държавност.

За никого и най-малко съмнение не буди фактът, че именно християнската вяра и Българската православна църква бяха основните носители на тази културно-историческа традиция, бяха пазителите на националните ценности, добродетели и идеали. Затова не случайно комунистическият режим виждаше в лицето на нашата църква един от най-големите си противници в опита си да натрапи една органично чужда социално-икономическа и политическа организация на обществения живот - съветската.

И въпреки ограниченията и репресиите, въпреки ожесточената атеистична пропаганда, Българската православна църква успя да оцелее и да се съхрани, слава Богу!

Успя да се съхрани, макар и с цената на компромиси, с цената на нагаждане към зловещата тоталитарна система.

Преходът на нашето общество към демокрация е преди всичко възвръщане към изконните човешки ценности на християнската цивилизация. Тъкмо затова сега ролята на Българската православна църква е изключително голяма и отговорна. Тъкмо затова всички сме убедени, че днес тя се нуждае от дълбока реформа, от своето истинско възраждане. От реформа и възраждане, основани единствено на каноничните норми. Норми, върху които е изградена и които са я съхранили и при най-варварските и агресивни условия в нашата изпълнена с трагизъм история. От реформа и възраждане, които да й вдъхнат нови сили, а не да я унищожат като институция и духовно присъствие.

В Българската православна църква през последно време са налице процеси, които трудно могат да се квалифицират по друг начин освен като водещи към нейното унищожение.

Алтернативната социаллиберална партия като политическа организация, работеща активно за приобщаването на страната към достиженията на съвременната цивилизация, основано на запазването на културно-историческата ни идентичност, е силно разтревожена от деструктивните порцеси в българската православна църква. Затова ние

КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ:

В сегашните условия на инвазия на всякакви секти и организации, разполагащи с огромни финансови възможности и водещи масирана пропаганда, насочена към разпадане на националното ни самосъзнание, всяка дейност, застрашаваща съществуването на Българската православна църква, е ОГРОМНО ИСТОРИЧЕСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Българската православна църква трябва да остане единна, да се самопречисти и да се обнови единствено върху основата на каноничното право. Затова настояваме за незабавното свикване на Църковно-народен събор, който в съответствие с нормите на това право, да реши проблемите на нашата православна църква.

Като осъждаме дейността на всички църковни и светски дейци, довели до сегашното разделяне на Българската православна църква, ние се обръщаме към цялото общество с призива да подкрепи усилията за запазване на единството на нашата църква.

София, 19 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: проф.д-р Н.Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КМЕТА НА СОФИЯ И ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ ДО ДВАТА СЪСТАВА НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ТЯХ.


ВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА,

Българската православна църква винаги е играла положителна роля в нашата история за създаването и опазването на българската народност. В тъмните години на робство истинските духовници са били крепители на българския дух и са поддържали будна христовата вяра, като са я пазили от чужди домогвания. За всичко това нашият народ е благодарен на Българската православна църква. Затова църква и народ винаги са били заедно през вековете.

Днес обаче всички православни християни в страната се тревожат от състоянието на Българската православна църква. За наше голямо съжаление тя е разделена и поляризирана така, както е поляризирана една част от народа, както са поляризирани всички партии и политически сили у нас. Докато народът ни чака някой да го сплоти в процеса на демократичните преобразования на страната, Българската православна църква се раздира от противоречия. Недопустимо е инстанциите на съда да решават тези противоречия. Те трябва да се решат на масата на преговорите така, както се решават споровете между политически сили, държави и воюващи страни.

Не конфронтация, а контакти са необходими днес на Българската православна църква, в които да не се намесва светската власт. В тези преговори, както винаги е ставало в подобни случаи, положително ще надделее разумът, с който Бог ще осени всички вас.
 
В качеството си на кмет на столицата, където е седалището на Светия синод и на Патриаршията, аз с готовност ви предлагам една от залите на кметството на София като неутрално място за водене на преговорите. То е удобно и приемливо, защото е в непосредствена близост и до патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и до сградата на Светия синод. Готови сме да сътрудничим и за договаряне на условията за започване на вашите преговори, които се очакват с надежда от всички православни християни в цялата страна.

Оставайки с вярата за вашето благоволение за положителен отговор,

С УВАЖЕНИЕ
проф. Ал. Янчулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20 ЮНИ 1992 Г. В СТАРА ЗАГОРА.


На 20 юни 1992 г. в Стара Загора се състоя заседание на Конфедеративния съвет (КС) на Българската офицерска легия "Раковски", където бяха разгледани социални и професионални проблеми на българското офицерство. Конфедеративният съвет одобрява становището на ръководството на легията от 13 юни 1992 г. относно Закона за пенсиите. Посегателството върху социалните осигуровки на офицери, служили десетилетия на отбраната на страната, нямат морално и юридическо оправдание.

Тревожи масовото обедняване на българския офицер, изпадането му под равнището на социалния минимум. Във военноремонтните заводи заплатите на офицерите се изплащат крайно нередовно. От безплатна храна са лишени военнослужещи, които носят щатно оперативно бойно дежурство. Не можем повече да премълчаваме заболяванията и смъртните случаи сред воините, които служат в обстановка на въздействие на свръхвисоки честоти, магнитни и електрически полета.

Предлагаме Министерството на отбраната да възстанови и да осъвремени порциона на офицерите и сержантите, а военните столове да бъдат превърнати в столове за обществено хранене. Необходимо е срочно да бъдат въведени инфлационни поправки към заплатите на военнослужещите от Министерството на отбраната (МО) и Министерството на вътрешните работи (МВР), да се вземат организационни, технически и медицински мерки за защита на здравето и живота и за компенсиране на вредите на офицерите и сержантите от армията и полицията, които работят в условия на въздействие на свръхвисоки честоти и рискуват живота си в борбата срещу престъпността.

Легия "Раковски" е готова да предостави необходимите данни и разчети за осъвременяване на заплатите на военнослужещите. В случай, че такова осъвременяване не се направи, има опасност армията, полицията и службите за сигурност да бъдат напуснати от още повече млади и способни офицери.

Конфедеративният съвет предлага на клубовете да излязат със свои становища за социалното положение на офицерите и за хода на военната реформа. КС смята, че е крайно време Комисията по националната сигурност на Народното събрание да намери време за среща с ръководството на легия "Раковски".

Необходимо е в близките дни да бъде възстановен механизмът за взаимодействие между легията и МО и МВР. Докато не са приети обективни професионални критерии за оценка на офицерските кадри, оставането на служба извън законно определените срокове по специални списъци за привилегировани, е неморално, професионално неиздържано и примитивно повторение на тоталитарни стереотипи.

Конфедеративният съвет на легия "Раковски" подкрепя Съюза на офицерите и сержантите от запаса в справедливото му искане да запази собствеността си над сградата на Дома-паметник на бул. "Хр. Ботев" 48. Той апелира към Министерския съвет да прецизира решението си в съответствие с волята на дарителите и да предостави друга сграда на Движението за права и свободи. В сегашния си вид решението на Министерския съвет излишно конфронтира ДПС с редица патриотични организации и движения, създава обстановка за политизиране на проблема за намиране на помещения за политически партии и за непартийни организации.

Стара Загора, 20 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


ГОСПОДА,

Конфликтът между Съюза на офицерите и сержантите от запаса и ръководството на Движението за права и свободи, в който бяхме въвлечени против нашето желание, продължава и се задълбочава. Както вече известихме на представители на движението, сградата, която му се предоставя за партийни нужди по решение на Министерския съвет и със заповед на ексминистър Луджев, е ДОМ-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАПАСНИ ПОДОФИЦЕРИ и е издигната на дарено за вечни времена място. Тя е собственост, доказана нотариално, на Съюза на запасните подофицери, чийто законен правоприемник е СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА.

Така че ексминистър Д. Луджев е направил помен с чужда пита, ако използваме заглавие на публикация за скандала от вестник "Подкрепа". Погазено е конституционно наше право и Законът за реституцията, гласуван и от вас.

Нашият родолюбив съюз никога не е искал и не желае конфронтация с която и да било политическа сила. Ние сме за законност и национално разбирателство. Но в същото време заявяваме и пред вас твърдата си решимост да отстояваме с всички законни средства нашите права и чест.

ГОСПОДА,
Апелираме към вашата добра воля и разум! Упражнете авторитетното си въздействие върху ръководството на ДПС, за да се откаже то от тази сграда, която по закон, съвест и морал принадлежи на офицерите и сержантите от запаса. Излезте достойно от неудобното положение, в което едно необмислено и незаконосъобразно решение поставя цялото Движение за права и свободи и крие рисковете на опасно противопоставяне. Нека сградата на бул. "Христо Ботев" N 48 в София си остане на законния собственик като ДОМ-ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА СЛАВА. Като спомен за загиналите за България, чиито граждани сме всички - и ние, и вие. Нека не допуснем да бъде осквернена тяхната памет с незаконни решения и партийни пристрастия.

Ние не оспорваме, а напротив - зачитаме правото на подслон на ръководството на ДПС. Но затова, както каза и президентът на Републиката д-р Ж.Желев, могат да се намерят достатъчно други сгради.

София, 8 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА КЛУБА НА ЗАПАСНИТЕ ОФИЦЕРИ И ГЕНЕРАЛИ ОТ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


В предаването "ПАНОРАМА" на Българската национална телевизия на 13 юни 1992 г. (събота), г-н Александър ЙОРДАНОВ по най-циничен начин, със сарказъм заяви, че на митингите на пенсионерите запасни генерали, получаващи високи пенсии, с тигани в ръце неоснователно протестират за мизерните пенсии, които получават.

Това е инсинуация и най-груба манипулация на общественото мнение. Твърдението на г-н Йорданов е груба измислица и литературна фантазия. Такъв случай не е имало и ако държите на казаното, докажете го. В противен случай считаме, че това е гнусна, долнопробна лъжа.

Истината е съвсем друга. Запасното войнство с голяма тревога, по най-категоричен начин се противопоставя на някои тенденции в законодателната дейност, които водят до дискриминация на гражданите във военна униформа, воювали, работили и служили безупречно на народ и Родина и отдали целия си съзнателен живот в защита на националните интереси на страната.

Искаме да подчертаем пред нашата общественост, че е малък броят на генералите, които получават максимално допустимата пенсия. Съгласно съществуващото законодателство тя е 815 лв. - т.е. основна пенсия 500 лв., плюс 315 лв. компенсация за повишаване на цените и инфлацията. След последните увеличения на заплатите в българската армия този размер на пенсия се уеднаквява от старшината на рота до началника на Генералния щаб.

У нас съвсем закономерно изниква въпроса на какво морално основание, за каква подготовка и с каква съвест господин ЙОРДАНОВ получава десет и повече пъти по-големи доходи от тези български достойни граждани (генерали и офицери), които с чест и достойнство са изпълнявали своя патриотичен дълг пред олтара на републиката и по безспорен начин дадоха своя принос за мирния преход към демокрация?!

София, 19 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОМА-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОДОФИЦЕРИ НА ЗАКОННИТЕ МУ НАСЛЕДНИЦИ - СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Повече от месец в страната ни се разгаря никому ненужно огнище на напрежение, което е реална заплаха за социалния мир. Нелепото решение на Министерския съвет Домът-паметник на загиналите във войните подофицери да се предостави за щаб-квартира на Движението за права и свободи (ДПС) провокира напрежение. То набира скорост и всеки момент може да предизвика взрив в мирния преход към демокрация в нашата страна.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВДОВИЦИТЕ, СИРАЦИТЕ, ВНУЦИТЕ И СРОДНИЦИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ДОБЛЕСТНИ БЪЛГАРСКИ ВОИНИ: с откъснати от вашия залък сиромашки грошове бе въздигнат този Дом-паметник, за да напомня на идните поколения за патриотизма и саможертвата на българина за защита на националните интереси на Отечеството.

Не допускайте да бъде поругана паметта на вашите съпрузи, бащи и деди!

ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ, ВОЕННИ ИНВАЛИДИ,

Вие, които още носите белезите на тежки рани, вие, които проливахте кръвта си и се излагахте на смърт за свободата и независимостта на България, ЗНАЕТЕ, че Домът-паметник на загиналите във войните български подофицери е паметник и на вашите бойни подвизи и саможертва. Както смело се вдигахте в атака, така решително и до един застанете за справедливата кауза - Домът-паметник на воинската слава да не се превръща в място на политически борби и пристрастия.

ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ ОТ ЗАПАСА И ДЕЙСТВАЩАТА АРМИЯ,

Повече от две години с делата си вие доказвате вашата привързаност и готовност да отстоявате мирния преход към демокрация в нашата страна. Ние ви призоваваме да изразите решително волята си и занапред Домът-паметник на загиналите български подофицери, каквото е и желанието на дарителя, да остане във владение на своя законен наследник - НА ВАС, ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ ОТ ЗАПАСА И ДЕЙСТВАЩАТА АРМИЯ.

ЛИДЕРИ И ДЕЙЦИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, НА НАДПАРТИЙНИ
И НЕЗАВИСИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ,

В програмите и уставите на ръководените от вас политически и обществени сили с големи букви е записано най-строго да се спазват принципите на мирния преход към демокрация в Република България. Убедени сме, че всички вие съзнавате заложената мина със закъснител в решението на правителството Домът-паметник на загиналите във войните български воини да се предостави на Движението за права и свободи. Използвайте големите си възможности и широкото си влияние сред народа да се отмени правителствения вот като опасен за гражданския мир в страната ни.

УЧЕНИ И ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА,

Никой по-добре от вас не знае цената на историческата памет за единението на нацията. Присъединете вашия глас и подкрепете усилията на Съюза на офицерите и сержантите от запаса Домът-паметник на загиналите във войните български подофицери и занапред да служи като храм и светилище на патриотизма на българина, като пример за готовността му с цената на живота си да отстоява националната сигурност и териториалната цялост на държавата ни.

ГОСПОДА ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ,

Моментът ви предоставя изключителен шанс на дело да докажете своята привързаност към демокрацията и своето родолюбие. Убедени сме, че отлично разбирате неправомерността и аморалния характер на решението на правителството да ви се предостави ТОЧНО сградата на Дома-паметник на загиналите във войните български подофицери за вашите политически нужди при положение, че има други възможности. Вашият отказ от този Дом-паметник ще бъде неопровержимо доказателство за искреността на твърденията ви, че сте против всякакъв опит да се ескалира напрежение и да се подлага на изпитание гражданският мир в нашата обща родина Република България.

БЪЛГАРКИ И БЪЛГАРИ, ПАТРИОТИ,

Страната ни преживява трудни дни. Икономическата криза се задълбочава. Безработицата расте. Цената на живота става непосилна. Сега и най-малката искра може да разпали огън, който може да превърне в пепел усилията ни за нова демократична уредба на обществото. Нека не допуснем един необмислен ход на правителството, каквото е решението му да предостави Дома-паметник на загиналите български воини на Движението за права и свободи, да се превърне в такава искра. С мирни и разрешени от закона действия да кажем своето решително "НЕ!" на едно противоречащо на законите и националните интереси на България правителствено решение.

София, 18 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДИАЛОГА С ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Националният стачен комитет на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа", след като обсъди заедно с изпълнителния съвет развитието на стачните действия и позицията на заместник министър-председателя г-н Никола Василев като представител на Националния съвет за социално партньорство (НССП)

Д Е К Л А Р И Р А:

1. НПС "Подкрепа" е представил своите искания пред правителството за осигуряване нормални условия за водене на синдикална дейност на централата преди шест месеца.

Ние можем да изчакаме още време, но по отношение на имуществото трябва да се стигне до общо принципно становище.

2. Нашите членове са обезпокоени много повече от дискриминацията, която се проявява спрямо структурите ни по места, както и от погазването на нормалното човешко право за свободно сдружаване и синдикален плурализъм в страната.

3. Обезпокоени сме, че от нашите стачни действия могат да се възползват и други сили, работещи против интересите на обществото ни. Те провокират напрежението между НПС "Подкрепа” и правителството.

Ние подходихме към стачните действия с изключително нежелание, предвид икономическото състояние на страната и цялостната обстановка в нея. Ето защо се обръщаме към здравото мислене на правителството и каним г-н Никола Василев утре, на 23 юни 1992 г., от 11 часа, в централата на стачния комитет на ул. "Харалампи Карастоянов" 21, където да продължим диалога.

София, 22 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


След нежеланието на правителството на Република България, да преговаря с националния стачен комитет на Националния професионален съюз "Подкрепа" ви информираме, че на 22 юни 1992 г. (понеделник) започват ефективни стачни действия докерите и механизаторите в пристанище Варна.

София, 21 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СИНДИКАТА НА МОРЯЦИТЕ И ДОКЕРИТЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - РУСЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.


От понеделник синдикатът на моряците и докерите към Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" - Русе, се присъединява към ефективната стачка на колегите си от Бургас и Варна, ако правителството не промени своето отношение към участието на синдикалната организация в Националния съвет за социално партниране на всички нива.

Към общонационалната стачка на структурите на НПС "Подкрепа" се присъединява и секцията на профсъюза от "Автобусни и тролейбусни превози - Русе" - ООД, като стачните действия във фирмата започват във вторник по тъй наречения "италиански вариант", т.е. работа на забавени обороти, без да прекъсват процеса.

Русе, 19 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪЮЗ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА СТАЧНА ГОТОВНОСТ В ПРИСТАНИЩЕТО. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на транспорта, до Федерацията на транспортните работници при КТ "Подкрепа", до Съюза на транспортните синдикати в България, до управителя на пристанище Бургас и до средства за масова информация.


ГОСПОДА,

Раздухва се от представители на псевдосиндиката НПС "Подкрепа" психоза, стачна готовност за парализа на всички предприятия, в това число и пристанище Бургас.

Заявяваме най-отговорно, че тези личности не представляват колектива на пристанище Бургас, състоящ се от 2100 работници и служители. Групи от около 80 човека не могат да диктуват условия и спират работата на едно такова възлово предприятие. Опитът да се блокира порта от тяхна страна ще бъде чист саботаж, за което ще настояваме да си получат заслуженото.

От името на 1600-те синдикални членове, стоящи зад нас, а именно докери, механизатори, ремонтни работници и служители, категорично изразяваме своя протест против тези синдикални спекулации.

Бургас, 19 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) ЗА РАБОТАТА НА ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.


ЖИВОТНОВЪДСТВО

1. Да се проследи по партиди какви животни са продадени през 1991 и 1992 г. Кому са продадени и по какви цени. Има ли неизплатени суми и откога.

2. Негодните животни, установени с протокол от ветеринарен лекар, да се ликвидират чрез продажба на частни лица или месокомбинат.

3. Да се направи всичко възможно за увеличаването на млеконадоя и се проследи неговата реализация в поделенията на "Сердика". Да се изисква своевременно заплащане на продадената продукция, а не както досега да се изчакват месеци.

4. Да не се допусне в никакъв случай унищожаването на женските животни - агнета, телета и др. Продажбата на племенни животни и стада да се извършва след разрешение, получено от Министерството на земеделието.

5. Да се изготви списък на желаещите да получат животни като дялов капитал наесен, като всеки получател се задължи да не продава и ликвидира животното най-малко 3-4 години.

6. Да се осъществи строг контрол и отчетност при раздаването на смески и фураж на животните.

7. Работници, допуснали появата на мастит при поверените им животни, да бъдат уволнявани дисциплинарно, като успоредно с това им се потърси отговорност по съдебен ред за нанесена имуществена вреда.


ОБЩОСТОПАНСКИ

1. Да се изиска от завеждащия личен състав списъкът на щатните работници в ТКЗС с указан ценз и основна заплата. Да бъдат съкратени изпълняващите длъжности без необходимия ценз, освен в случаите, в които за тези места няма други кандидати. Работещите пенсионери да бъдат съкратени, а на тяхно място да се привличат млади и образовани хора. Да се съкрати до минимум помощният персонал. Където е възможно, да се съвместяват длъжности със заплащане на съответен процент, но увеличение на заплатата.

2. Да бъдат незабавно освободени всички, за които има доказана вина за разхищения, злоупотреби или престъпно бездействие.

3. Ликвидацията на ТКЗС, съобразно Закона за селскостопанските земи и земеползването (ЗСПЗЗ), налага да бъде връчено предизвестие на всички щатни работници и служители.

4. В случаи, когато в едно населено място има учредени повече от една кооперации, всички развиват своята дейност до прибирането на реколтата, след което се пристъпва към раздаването на земята на собствениците.

5. С машините и инвентара се разпорежда единствено ликвидационният съвет, който е задължен да обработва земята на частници и кооператори срещу заплащане по предварително изготвена калкулация.

6. Нито една кооперация или физическо лице не може да присвоява засети площи или орници от ТКЗС без разрешение на ликвидационния съвет и поземлената комисия.

7. Всеки ликвидационен съвет да установи контакт с квалифициран юрист и срещу заплащане да търси консултации по всички неясни въпроси. При нужда се обръщайте към нас, за да ви изпращаме специалисти юристи за оказване на помощ.

8. В случай, че даден член от ликвидационен съвет се окаже непригоден или умишлено саботира работата на съвета, да бъде незабавно отзован. Допуска се отзоваване на целия съвет, ако последният не функционира съобразно предназначението си. Подмените стават само след заповед на областния управител.

9. Ликвидационният съвет не е длъжен да подлага своите решения за одобрение от общоселско събрание и не може да бъде контролиран от друг местен орган.

10. За допуснати нарушения всеки негов член носи отговорност съобразно Наказателния кодекс.

11. Всеки член на ликвидационния съвет е държавен служител и всяко посегателство срещу него подлежи на наказание по Наказателния кодекс.

12. Срокът за ликвидация не е определен, но той не може да бъде удължаван умишлено.

13. При възникнали спорни въпроси от политическо естество, т.е. за грубо вмешателство в работата на ликвидационния съвет, да се търси помощта на полицията и прокуратурата.

14. Всички констатирани нарушения да бъдат протоколирани, а съответните органи известени, като за всяка молба или жалба се иска входящ номер от съответната инстанция.

15. В работата на ликвидационните съвети да цари дух на откритост и зачитане правата и достойнството на всички собственици, независимо от тяхната вяра, политически убеждения и пристрастия.

16. Да се вземат всички необходими мерки за опазването и съхранението на финансовата документация и архивите на ТКЗС, МТС, ДЗС, АПК и др. Особено внимание да се отдели на издирването и съхранението на решенията на управителните съвети и др. ръководни органи.

При констатиране на унищожаване на архивни документи не по реда и начина и не в законните срокове за съхранение да се уведомят органите на следствието и прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от виновни длъжностни лица.

17. Желателно е недвижимите имоти, предназначени за обслужване на населението, и земеделските земи (пътища, мостове, културно-битови сгради и др.), да се прехвърлят на общините и държавата. Конкретно за всеки случай да се преценява дали това прехвърляне да е възмездно или безвъзмездно.

София, 7 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


082. ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ (ДДСС)


Възниква първоначално през декември 1989 г. като Единен фронт, по-късно като Антифашистки фронт, а в началото на ноември 1990 г. се преобразува в Движение за демокрация и социална справедливост (ДДСС). Учредява се официално на Национална конференция на 24 ноември 1990 г. в София. Регистрирано е по Закона за политическите партии на 15 януари 1991 г. от Софийски градски съд.

Движението е демократично по своя характер, изгражда се на принципа на политическия плурализъм. То е решително за републиканска, парламентарна форма на управление на страната. По своята обществено-политическа природа движението е независимо, не е коалиция на политически сили. По своите цели и задачи е антифашистко и антитоталитарно. Обявява се за съжителство на различните видове собственост, развита пазарна икономика, запазване на досегашните социални придобивки на народа, за обосновани и контролирани цени на стоките от първа необходимост, за ефективна държавна политика за запазване на околната среда. Настоява за справедлива аграрна политика, за зачитане на човешките права и свободи.

Ръководни органи са Националният съвет и Изпълнителното бюро. Председател на движението е д-р Славчо Георгиев.

За контакти: тел.: 89-08-97.

/Пресслужба "Куриер"/


11:45:26
23.06.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!